Smyčka Lihovar

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Lihovar


V Praze je příjemný podzimní den a do nástupní zastávky vnější koleje smyčky Lihovar najel vůz T1 ev.č.5001 vypravený na linku 4. Pod Prahou již několik měsíců jezdí metro a ve voze tak chybí průvodčí. Na barevném snímku proto cestující nastupují všemi dveřmi... | 5.10.1974
Jak už to tak v případě tramvajových tratí bývá, z centra města se do prostoru, kde vznikla a zase zanikla smyčka Lihovar, dostávala postupným prodlužováním, až 16. července 1925 končila na Lihovaru, před vjezdem na nadjezd nad železniční tratí. Již o dva roky později se vydala tramvajová trať až na druhou stranu železnice, do Hlubočep, kde končila 25 metrů dlouhým kusým úsekem na vlastním tělese s křížovým kolejovým přejezdem. Nepříznivé umístění konečné a velmi úzká vozovka silnice dovedly odpovědné orgány k podstatnému rozšíření zdejší ulice na úrok skalního masivu a prodloužení kusého koncového úseku na 100 metrů. Stalo se tak v listopadu 1936.

Pořizování barevných fotografií bylo v době, kdy vznikl snímek nákladnou záležitostí, v podstatě jedinou možností bylo pořízení diapozitivu. A tak vznikl ještě černobílý snímek vozu T1 ev.č.5001, kdy již došlo ve smyčce Lihovar k odbavení cestujících, uzavření dveří a vůz se chystá na trať. Jen ten pán u označníku asi čeká na jinou linku. | 5.10.1974
Když šel fotograf vyfotit zkušební polopantograf použitý na voze T3 ev.č.6391 v soupravě s vozem ev.č.6325, zcela jistě dokumentoval právě toto zařízení na odběr proudu z troleje. Nás může jen těšit, že onen polopantograf vyfotil právě ve smyčce Lihovar. A tak z nadhledu vidíme vratný oblouk smyčky Lihovar se sociálním zařízením a dodnes stojící měnírnou. | 13.7.1975
Když šel fotograf vyfotit zkušební polopantograf použitý na voze T3 ev.č.6391 v soupravě s vozem ev.č.6325, zcela jistě dokumentoval právě toto zařízení na odběr proudu z troleje. Nás může jen těšit, že onen polopantograf vyfotil právě ve smyčce Lihovar. A tak z nadhledu vidíme vratný oblouk smyčky Lihovar s monumentálním pomníkem ke třicátému výročí konce II. světové války u Strakonické ulice. | 13.7.1975
Jedním z typických míst, kde bylo možno vozy T1 spatřit takřka po celou dobu jejich života, byla smyčka Lihovar. Vůz T1 ev.č.5027 na lince 4 pózuje se všemi atributy té doby v jednokolejném vratném oblouku. | 50. léta 20. století
Ve vratném oblouku smyčky Lihovar ještě před nástupními zastávkami pózuje souprava vozů T3 s čelním vozem ev.č.6352 na lince 16. | okolo 1973
Vůz T1 ev.č.5078 vypravený na linku 16 zachycený před kolejovým rozpletem u nástupních zastávek. | 29.6.1980
Souprava vozů T3 ev.č.6101+6193 vypravená na linku 12 obrací ve smyčce Lihovar. Snímek první vyrobenou tétrojku v čele soupravy zachytil ještě v jednokolejné části před nástupními zastávkami. | 19.11.1977
V prostoru před nástupními zastávkami smyčky Lihovar vyčkávají na střední koleji vozy T1 ev.č.5097 a T3 ev.č.6652 na lince 4, zatímco na vnitřní koleji stojí souprava vozů T3 ev.č.6950+6951 na lince 16. | 17.1.1979
Po zrušení smyčky Smíchovské nádraží bývalo ve smyčce Lihovar velmi plno. Na snímku pózují vozy T1 ev.č.5011 a 5094 vypravené na linku 4 ve společnosti soupravy vozů T3 ev.č.6950+6951 na lince 16. Ona fotografie asi trochu zkresluje, ale všimněte si jak, se se k sobě nebezpečně přibližuje vjezdová kolej s vnitřní kolejí... | 17.1.1979
Souprava vozů T3 ev.č.6325+6391 na lince 16 v prostoru nástupních zastávek smyčky Lihovar ještě před zřízením druhé předjízdné koleje. | 13.7.1975
Souprava vozů T3 ev.č.6325+6391 na lince 16 opouští smyčku Lihovar. | 13.7.1975
Snímek zachycuje tramvajovou trať v Nádražní ulici v pohledu od Lihovaru ke Smíchovskému nádraží po dokončení rekonstrukce metodou velkoplošných panelů BKV i s křižovatkou stále ještě napojující smyčku Lihovar. | červen 1986
Letecký snímek oblasti s viditelnou smyčkou Lihovar. | 1973
Na leteckém snímku oblasti smyčky Lihovar, který využívá vrstvy letecké mapy z let 1973 a 2017, vidíme, jak se plocha vyvíjela. Červenou čarou je znázorněna původní poloha Nádražní ulice s mostem přes železniční trať, žlutou čarou stávající stav s novým mostem. Modrá barva patří přibližné poloze smyčky Lihovar.
Kolejová schéma smyčky Lihovar v uživatelské pomůcce pro řidiče tramvají. | srpen 1986
Snímek zachycuje tramvajovou trať v Nádražní ulici v pohledu od Lihovaru k mostu přes železniční trať. Vlevo se nachází v době pořízení fotografie již zrušená smyčka Lihovar. | 22.2.1987
Již 6. června 1939 však získala hlubočepská konečná svou třetí podobu. Koncový kusý úsek byl nově umístěn v oblouku a stal se jednokolejným. Jenže víc se sem prostě nevešlo. A protože tramvajová doprava do této oblasti posilovala, hledala se lokalita, kde by bylo možné vybudovat kapacitní smyčku. Našla se vedle zlíchovského lihovaru, v těsné blízkosti železniční tratě. Provoz na nové smyčce Lihovar byl zahájen 30. září 1951.

Vjezdová kolej smyčky Lihovar odbočovala z hlavní tratě ve směru z centra vlevo, zde byla zřízena výstupní zastávka a jednokolejným levým obloukem se tramvaj obracela zpět do centra města. Ještě před připojením smyčky zpět na hlavní trať, se vratný oblouk rozpletl do dvojice nástupních zastávek. Za nimi se opět obě koleje sloučily a na hlavní trať se již smyčka napojovala jednokolejně.

Teprve v roce 1962 se podařilo vyřešit prostorový problém s umístěním obratiště v Hlubočepích a v bývalé zahradě byla zřízena nová smyčka. Dne 8. prosince 1962 byl zahájen provizorní provoz na její vnitřní koleji. Zbytek smyčky byl dokončen za poměrně dlouhou dobu. Až 1. května 1964. Ani poté však význam smyčky Lihovar neupadl. Dokonce v průběhu let stoupal.

Díky slabému místu tratě do Hlubočep v podobě mostu přes železniční trať se navíc často stávala smyčkou koncovou. Stalo se tak například od 29. ledna 1969 do 26. ledna 1970 kdy byl pro jeho havarijní stav snesen původní most přes železniční trať a nahrazen provizorním mostem s kolejovou splítkou. „Provizorní“ most vydržel na svém místě až do roku 1987.

Poté co byla od 20. října 1978 zrušena smyčka Smíchovské nádraží, došlo z kapacitních důvodů ke zřízení druhé předjízdné koleje v prostoru nástupních zastávek smyčky Lihovar. Do smyčky se pak vešlo až 26 vozů řady T. Od 22. prosince 1983 se smyčka Lihovar opět stává koncovou smyčkou. Důvodem je havárie zemního podloží a navazující rekonstrukce smyčky v Hlubočepích vyvolaná přeložkami železničních tratí a komunikací při výstavbě předmostí Barrandovského mostu. Provoz do Hlubočep je obnoven až 4. června 1985.

To však již smyčce Lihovar zvoní pomyslná hrana. Pro stavbu nového mostu přes železniční trať a přestavbu návazných komunikací v oblasti Strakonické je smyčka trvale zrušena od 1. listopadu 1986. Do Hlubočep se stále ještě jezdí, výstavba nového mostu přes železniční trať vyvolá výluku tratě až od 14. dubna 1987. Vzhledem k tomu, že v přilehlé lokalitě není možné vybudovat náhradní obratiště, je provoz přerušen v celém úseku Na Knížecí - Hlubočepy. Nový most je dokončen k 1. září 1987. A nějaká náhrada smyčky v podobě se objeví až za více než 20 let v podobě znovu obnovené smyčky Smíchovské nádraží obnovené v roce 1998.www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021