Brno 2015 Fotojízda s vozem RT6N1 ev.č.1802

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Brno 2015
Fotojízda s vozem RT6N1 ev.č.1802


Je krátce před 9:15 a za závorou medlánecké vozovny na nás čeká „Třetí sestra“, brněnský vůz RT6N1 ev.č.1802, zprovozněný po letech odstavení jako třetí sestra od vozů ev.č.1801 a 1803. | 17.5.2015
Ve vratech medlánecké vozovny se setkává vůz RT6N1 ev.č.1802 s vozem VarioLF2R.E ev.č.1094 vypraveným na linku 6. | 17.5.2015
Když v roce 2011 slavil web Pražské tramvaje deset let, pozvali jsme naše fanoušky na jízdu tramvají RT6N1 do brněnských ulic. Současná generace fanoušků MHD, vychovaná nízkopodlažními tramvajemi všech možných provedení, asi není schopná pochopit vztah starší generace k těmto legendárním tramvajím, které se se staly prvními českými nízkopodlažními tramvajemi se smutným osudem.

O osmi vozech tramvají RT6N1, z nichž čtyři byly dodány do Prahy, a čtyři do Brna toho bylo napsáno již mnoho a není nutné vše opakovat. Tak jen stručně. Vozy pro Brno byly dodány v březnu 1997. Pro jejich vysokou poruchovost a nesoučinnost mezi pražským a brněnským DP se však nepodařilo splnit podmínky stanovené Drážním úřadem ČR ke schválení typu, a tak zůstávaly tramvaje po většinu času odstavené. Zatímco Praha nad vozy zlomila pomyslnou hůl dávno, Brno se stále snažilo. Úspěšného schválení se tak tramvaje dočkaly v roce 2008, kdy byl zprovozněn vůz ev.č.1801 (Žofinka), následovaný vozy ev.č.1803 (Žanetka) a 1802 (Třetí sestra).

V předtuše toho, že provoz vozů nebude mít v brněnských ulicích dlouhého trvání, jsme v květnu 2015 využili pozvání na fotojízdu s Třetí sestrou, vozem ev.č.1802.

V tu dobu již byl od května 2014 odstaven vůz ev.č.1801 pro sjeté obruče kol. V srpnu 2015 se pro vadný záskokový měnič mezi odstavené přidal i vůz ev.č.1803. V říjnu roku 2015 byl firmou Modertrans z Poznaně odkoupen jediný nezprovozněný vůz ev.č.1804, připomínající v té době v podstatě vrak.

Neuplynulo moc času, a 25. ledna 2016 byl pro zadřenou nápravu z linky 2 stažen poslední provozní vůz ev.č.1802 a odstaven ke svým dvěma kolegům ve vozovně Medlánky. V průběhu roku 2016 byly přetaženy do vozovny Pisárky, kde se pod širým nebem dočkaly roku 2018. Na konci roku 2017 se Dopravní podnik rozhodl vozy ev.č.1801 a 1802 nabídnout k odprodeji. Zájem opět projevila poznaňská firma Modertrans a poté, co byly 10. února jako neprovozní přetaženy pomoci vozů KT8D5.RN2 z Pisárek zpět do Medlánek, si je 12. února 2018 odvezla.

V Brně tak zůstal poslední mohykán tohoto typu, vůz ev.č.1803, který je nejkompletnější ze všech. Zájem o jeho odkup projevilo Technické muzeum Brno, které však nepředpokládá opravu do provozního stavu. Vůz by měl být umístěn v hale B depozitáře v Líšni, kde byla vybudována kolej pro jeho odstavení, nenapojená na kolejovou síť.

Je 9:15 a vůz RT6N1 ev.č.1802 opouští bránu medlánecké vozovny vstříc fotojízdě. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 pózuje v zastávce Tylova. | 17.5.2015 Další pózování vozu RT6N1 ev.č.1802 u zastávky Hrnčířská. | 17.5.2015
Další pózování vozu RT6N1 ev.č.1802 u zastávky Hrnčířská. | 17.5.2015 Další pózování vozu RT6N1 ev.č.1802 u zastávky Hrnčířská. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 na odstavné koleji zřízené pro obracení historických vozů na Komenského náměstí. | 17.5.2015 Vůz RT6N1 ev.č.1802 na odstavné koleji zřízené pro obracení historických vozů na Komenského náměstí. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 na odstavné koleji zřízené pro obracení historických vozů na Komenského náměstí. | 17.5.2015 Vůz RT6N1 ev.č.1802 na odstavné koleji zřízené pro obracení historických vozů na Komenského náměstí. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 na odstavné koleji zřízené pro obracení historických vozů na Komenského náměstí. | 17.5.2015 Vůz RT6N1 ev.č.1802 na odstavné koleji zřízené pro obracení historických vozů na Komenského náměstí míjí vůz K2R03-P ev.č.1040 vypravený na linku 4. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 na odstavné koleji zřízené pro obracení historických vozů na Komenského náměstí míjí vůz VarioLF2R.E ev.č.1093 vypravený na linku 4. | 17.5.2015 Vůz RT6N1 ev.č.1802 opouští odstavnou kolej na Komenského náměstí. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 opouští odstavnou kolej na Komenského náměstí. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 vyjel zpět z odstavné koleje do zastávky na Komenského náměstí. | 17.5.2015 Smyčka Masarykova čtvrť s vozy RT6N1 ev.č.1802 a K2R03-P ev.č.1040 vypraveným na linku 4 pod dohledem kostela sv. Augustina. | 17.5.2015 Smyčka Masarykova čtvrť s vozy RT6N1 ev.č.1802 a K2R03-P ev.č.1040 vypraveným na linku 4 pod dohledem kostela sv. Augustina. | 17.5.2015
Smyčka Masarykova čtvrť s vozy RT6N1 ev.č.1802 a K2R03-P ev.č.1040 vypraveným na linku 4 pod dohledem kostela sv. Augustina. | 17.5.2015 Smyčka Masarykova čtvrť s vozem RT6N1 ev.č.1802. | 17.5.2015 Smyčka Masarykova čtvrť s vozem RT6N1 ev.č.1802. | 17.5.2015
Smyčka Masarykova čtvrť s vozem RT6N1 ev.č.1802. | 17.5.2015 Smyčka Masarykova čtvrť s vozem RT6N1 ev.č.1802. | 17.5.2015 Smyčka Masarykova čtvrť s vozem RT6N1 ev.č.1802 a vozem K2P ev.č.1031 vypraveným na linku 4. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 v Údolní ulici poblíž brněnské porodnice. | 17.5.2015 Obě vozidla již v Brně nepotkáme. Autobus Irisbus Citelis 12M ev.č.7636 byl v roce 2016 odprodán, vůz RT6N1 ev.č.1802 ve stejném roce odstaven a v roce 2018 odprodán. Vůz RT6N1 opět míří na odstavnou kolej na Komenského náměstí | 17.5.2015 Vůz RT6N1 ev.č.1802 vjíždí na odstavnou kolej na Komenského náměstí. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 na odstavné koleji na Komenského náměstí. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 opouští odstavnou kolej na Komenského náměstí. | 17.5.2015 Vůz RT6N1 ev.č.1802 na náměstí Svobody. | 17.5.2015 Vůz RT6N1 ev.č.1802 na náměstí Svobody. | 17.5.2015
Pózování vozu RT6N1 ev.č.1802 na křížení s železniční vlečkou u říčky Svitavy v Křenové ulici. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 po projetí smyčkou Stránská skála... | 17.5.2015 ...jenže dalším cílem bude odstavná kolej před smyčkou, pozůstatek tratě do Líšně, proto je nutné dojet ke kolejové spojce u zastávky Stránská skála. | 17.5.2015 A zpětným pohybem po nesprávné koleji zamířit na odstavnou kolej... | 17.5.2015 ...přestavit výhybku. | 17.5.2015 Vůz RT6N1 ev.č.1802 na odstavné koleji před smyčkou Stránská skála. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 na odstavné koleji před smyčkou Stránská skála. | 17.5.2015 Vůz RT6N1 ev.č.1802 na odstavné koleji před smyčkou Stránská skála. | 17.5.2015 Vůz RT6N1 ev.č.1802 je třeba otočit do správného postavení pro další jízdu a tak zpětným pohybem míří opět ke kolejové spojce u zastávky Stránská skála. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 je třeba otočit do správného postavení pro další jízdu a tak zpětným pohybem míří opět ke kolejové spojce u zastávky Stránská skála. | 17.5.2015 Vůz RT6N1 ev.č.1802 je třeba otočit do správného postavení pro další jízdu a tak zpětným pohybem míří opět ke kolejové spojce u zastávky Stránská skála. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 je třeba otočit do správného postavení pro další jízdu a tak zpětným pohybem míří opět ke kolejové spojce u zastávky Stránská skála. | 17.5.2015 Vůz RT6N1 ev.č.1802 je třeba otočit do správného postavení pro další jízdu a tak zpětným pohybem míří opět ke kolejové spojce u zastávky Stránská skála. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 v zastávce Stránská skála u kolejové spojky, s jejíž pomocí se vrátí zpět na správnou kolej. | 17.5.2015 Vše je třeba důkladně dokumentovat. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 na odstavné koleji před smyčkou Stránská skála. | 17.5.2015 Vůz RT6N1 ev.č.1802 maskovaný za linku 10 již konečně ve správném postavení opouští smyčku Stránská skála. | 17.5.2015
Pro tramvaje s výklopnými dveřmi byly a jsou některé brněnské tratě zapovězené. Demonstrace v zastávce Křídlovická ukazuje proč. Spodní část dveří naráží do nástupního ostrůvku. | 17.5.2015 Vůz RT6N1 ev.č.1802 ve vozovně Pisárky. Za pár měsíců tu pod širým nebem vyčkával na svůj další osud. | 17.5.2015 Zajímavou památku překonává vůz RT6N1 ev.č.1802 v Brně – Maloměřicích. Maloměřický most (nazývaný původně Jubilejní most), pochází z návrhu Bohuslava Fuchse a Karla Kotase z roku 1924. Samotná stavba byla dokončena k desátému výročí vzniku Československa 28. října 1928. Tento most je jediný v Brně, který se Němcům v dubnu 1945 nepodařilo zničit. | 17.5.2015 Zajímavou památku překonává vůz RT6N1 ev.č.1802 v Brně – Maloměřicích. Maloměřický most (nazývaný původně Jubilejní most), pochází z návrhu Bohuslava Fuchse a Karla Kotase z roku 1924. Samotná stavba byla dokončena k desátému výročí vzniku Československa 28. října 1928. Tento most je jediný v Brně, který se Němcům v dubnu 1945 nepodařilo zničit. | 17.5.2015 Zajímavou památku překonává vůz RT6N1 ev.č.1802 v Brně – Maloměřicích. Maloměřický most (nazývaný původně Jubilejní most), pochází z návrhu Bohuslava Fuchse a Karla Kotase z roku 1924. Samotná stavba byla dokončena k desátému výročí vzniku Československa 28. října 1928. Tento most je jediný v Brně, který se Němcům v dubnu 1945 nepodařilo zničit. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 pózuje v zastávce Křídlovická se siluetou katedrály svatých Petra a Pavla na Petrově.  | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 ve smyčce Zemědělská. | 17.5.2015 Vůz RT6N1 ev.č.1802 ve smyčce Zemědělská. | 17.5.2015 Vůz RT6N1 ev.č.1802 ve smyčce Zemědělská. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 ve smyčce Zemědělská. | 17.5.2015 Obloukem křižovatky na Malinovského náměstí u Mahenova divadla míří vůz RT6N1 ev.č.1802 k další zastávce na České. | 17.5.2015 Vůz RT6N1 ev.č.1802 v zastávce Česká s pozadím kostela svatého Tomáše. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 v zastávce Česká s pozadím kostela svatého Tomáše. | 17.5.2015
Vozy RT6N1 ev.č.1803 a 1802 míří z vozovny Medlánky výjezdem z roku 2008 ke smyčce Technologický park. | 17.5.2015 Vozy RT6N1 ev.č.1803 a 1802 míří z vozovny Medlánky výjezdem z roku 2008 ke smyčce Technologický park. | 17.5.2015 Vozy RT6N1 ev.č.1803 a 1802 míří z vozovny Medlánky výjezdem z roku 2008 ke smyčce Technologický park. | 17.5.2015
Vozy RT6N1 ev.č.1803 a 1802 míří z vozovny Medlánky výjezdem z roku 2008 ke smyčce Technologický park. | 17.5.2015 Vozy RT6N1 ev.č.1803 a 1802 míří z vozovny Medlánky výjezdem z roku 2008 ke smyčce Technologický park. | 17.5.2015 Na výjezdu z vozovny Medlánky do smyčky Technologický park se potkává vůz RT6N1 ev.č.1803 s vozem Škoda 13T5 Elektra ev.č.1925. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1803 míří na vnitřní kolej smyčky Technologický park. | 17.5.2015 Vozovnu Medlánky opouští vůz RT6N1 ev.č.1802... | 17.5.2015 ...a míří na vnější kolej smyčky Technologický park. | 17.5.2015
Pózování vozů RT6N1 ev.č.1802 a 1803 vedle sebe ve smyčce Technologický park. | 17.5.2015
Pózování vozů RT6N1 ev.č.1802 a 1803 vedle sebe ve smyčce Technologický park. | 17.5.2015 Před vozy RT6N1 stojí dvojice tehdejších pracovníků Dopravního podniku města Brna, kteří se zasloužili o to, že vozy dostaly ještě jednu šanci na to vozit cestující. Pánové Jan Petrás a Jakub Pavelka. Takže pánové, ještě jednou DĚKUJEME. | 17.5.2015 Pózování vozů RT6N1 ev.č.1802 a 1803 vedle sebe ve smyčce Technologický park. | 17.5.2015
Pózování vozů RT6N1 ev.č.1802 a 1803 vedle sebe ve smyčce Technologický park. | 17.5.2015 Pózování vozů RT6N1 ev.č.1802 a 1803 vedle sebe ve smyčce Technologický park. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1803 ve smyčce Technologický park. | 17.5.2015 Vozy RT6N1 ev.č.1803 a 1802 na vnitřní koleji smyčky Technologický park. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1803 na vnitřní koleji smyčky Technologický park. | 17.5.2015 Vozy RT6N1 ev.č.1803 a 1802 na vnitřní koleji smyčky Technologický park. | 17.5.2015
Vůz RT6N1 ev.č.1802 na vnitřní koleji smyčky Technologický park. | 17.5.2015 Vůz RT6N1 ev.č.1802 míří zpět do vozovny Medlánky. | 17.5.2015
Vozy RT6N1 ev.č.1802 a ev.č.1803 míří zpět do vozovny Medlánky. | 17.5.2015


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024