Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji
v Zenklově ulici


Setkání vozů KT8D5.RN2P #9093 a #9053 na lince 30 u zastávky Okrouhlická, tedy v místě kde docházelo standardně (až na několik spojů v okrajové časové poloze) k předání souhlasu pro vjezd do jednokolejného úseku, tedy k předání „kolíku“. Vůz #9053 jede na zadní sběrač. | 16.5.2018

V souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí Zenklovy ulice v úseku mezi Bulovkou a Palmovkou byla od 3. ledna 2018 provozována linka náhradní tramvajové dopravy označená číslem 30 mezi Bulovkou a Sídlištěm Ďáblice. Ukončena byla s využitím povrchové kolejové spojky Californien umístěné ve směru od Kobylis za křižovatkou Zenklovy ulice s ulicí Bulovka. Protože byl přejezd umístěn v části, kterou bylo také nutné zrekonstruovat, od 15. května 2018 byl přejezd přesunut v Zenklově ulici, ve směru od Kobylis, před začátek otevřeného kolejového svršku u zastávky Vychovatelna. Linka tak byla v cca 600 metrů dlouhém úseku provozována obousměrně po jedné koleji.

Vůz KT8D5.RN2P #9053 na lince 30 překonává při jízdě na zadní sběrač povrchovou kolejovou spojku u Vychovatelny z nesprávné na správnou kolej a míří na Okrouhlickou. | 16.5.2018
Vůz KT8D5.RN2P #9080 na lince 30 na konci (začátku) jednokolejně provozovaného úseku v zastávce Bulovka. | 16.5.2018
Po nesprávné, tedy levé koleji, stoupá k zastávce Vychovatelna vůz KT8D5.RN2P #9093 vypravený na linku 30. Vůz jede na zadní sběrač. | 16.5.2018
Vůz KT8D5.RN2P #9093 na lince 30 překonává povrchovou kolejovou spojku u Vychovatelny a vjíždí do jednokolejného úseku. | 16.5.2018
Předání souhlasu, tedy „kolíku“, mezi vozy KT8D5.RN2P #9093 a #9053 na lince 30 u zastávky Okrouhlická. Řidiči si „kolíku“ standardně předávali z levých okének, ale leckdy bylo praktičtější předat si jej i s výstupem jednoho z řidičů z vozu. | 16.5.2018
Vůz KT8D5.RN2P #9065 vypravený na linku 30 míří po levé, nesprávné, koleji od Bulovky na Vychovatelnu. | 16.5.2018

Ve směru jízdy od zastávky Okrouhlická přejel řidič přímo přes kolejový přejezd a dále pokračoval po pravé koleji do zastávky Vychovatelna. V zastávce Vychovatelna (směr Bulovka) odbavil cestující standardně pravými dveřmi. Ze zastávky Vychovatelna do zastávky Bulovka jel vlak po pravé, tedy správné koleji.

Po příjezdu do zastávky Bulovka řidič otevřel pravé dveře, vypnul všechny spotřebiče a sklopil zpětná zrcátka. Ponechal otevřené dveře a přešel na druhé stanoviště. Zde zkontroloval situaci podél vozu, a pokud nenastupoval žádný cestující, převzal na druhém stanovišti řízení. Protože se při této činnosti standardně zavřou všechny dveře, znovu otevřel sice stejné, ale ve směru jízdy již levé dveře.

Z důvodu minimalizace obratového času nebylo nutné v zastávce Bulovka provádět změnu sběrače, na lince 30 byla povolena jízda na přední nebo zadní sběrač s výjimkou výjezdů a zatažení z/do vozovny Hloubětín, kdy je jízda na zadní sběrač zakázána.

Po odbavení cestujících v zastávce Bulovka jel vlak do zastávky Vychovatelna po levé, tedy nesprávné koleji. V zastávce Vychovatelna řidič otevřel levé dveře a po odbavení cestujících přejel vpravo přes kolejový přejezd na pravou, tedy správnou kolej, směrem k zastávce Okrouhlická.

Za výstupní zastávkou Bulovka na konci jednokolejného úseku nebyla možnost odstavu záložního vlaku.

Po celou dobu výluky byla zastávka Vychovatelna z režimu stálé zastávky převedena do režimu NA ZNAMENÍ.

Na leteckém snímku oblasti Vychovatelny je žlutou čarou vyznačen cca 600 metrů dlouhý úsek tramvajové tratě, který byl provozován obousměrně po jedné koleji.

Před výjezdem si řidič, který jako první vjížděl do jednokolejného úseku, ve výpravně od směnového výpravčího vyzvedl „Souhlas k povolení vjezdu“, tedy kolík označený písmenem „A“, který sloužil k předávání na trati. Směnový výpravčí zaznamenal do provozního výkazu řidiče tramvaje do rubriky Ostatní záznamy předání kolíku řidiči a po zatažení provedl řidiči záznam do výkazu o vrácení zpět do výpravny.

Na trati si řidiči předávali kolík v zastávce Ládví nebo u kolejového přejezdu u zastávky Vychovatelna tak, jak měli vyznačeno ve vozovém jízdním řádu. Řidiči vždy zastavili tak, aby si předali kolík z levého okna v kabině řidiče. V zastávce Ládví vždy zastavil u označníku řidič vlaku, který přijel jako první. Druhý řidič zastavil tak, aby si předali kolík z levého okna v kabině, přičemž cestující neodbavoval. Až po předání kolíku dojel k označníku zastávky ve svém směru jízdy a odbavil cestující. V případě, kdy přijížděly oba vlaky současně, zastavil u označníku zastávky ve svém směru jízdy řidič jedoucí ve směru do centra.

Do úseku s jednokolejným provozem byl vjezd povolen pouze pokud řidič měl u sebe „Souhlas k povolení vjezdu“ (kolík) nebo na základě příkazu provozního dispečinku tramvají.

Souhlas k povolení vjezdu, neboli „kolík“ byla vlastně dlouhá dřevěná tyč červené barvy označená písmenem A. Délka byla uzpůsobena tomu, aby si jí řidiči byli schopní levými okénky předat. | 4.6.2018
Výřez vozového jízdního řádu linky 30 s vyznačenými místy předání a odevzdání Souhlasu k povolení vjezdu, neboli „kolíku“. Ráno si jej řidič tohoto pořadí vyzvedl od výpravčího ve vozovně,  následně došlo k odevzdání a převzetí v zastávce Ládví. V průběhu dne pak předávání probíhalo u zastávky Okrouhlická, která byla jen z tohoto důvodu uvedena v seznamu kontrolních bodů linky.
Souhlas k povolení vjezdu, neboli „kolík“ byla vlastně dlouhá dřevěná tyč červené barvy označená písmenem A. Délka byla uzpůsobena tomu, aby si jí řidiči byli schopní levými okénky předat. | 4.6.2018
Výřez vozového jízdního řádu linky 30 s vyznačenými místy předání a odevzdání Souhlasu k povolení vjezdu, neboli „kolíku“. V průběhu dne předávání probíhalo u zastávky Okrouhlická, která byla jen z tohoto důvodu uvedena v seznamu kontrolních bodů linky. Po zatažení řidič „kolíku“ odevzdal výpravčímu ve vozovně.
Provoz linky 30 zajišťovalo v pracovní dny pět pořadí obsazovaných vozy KT8D5.RN2P. Vozy určené pro provoz linky, byly z důvodu snížení nájezdových kilometrů, vypravovány z vozovny Kobylisy. Jednalo se o pořadí 1., 2., 3. a 42. Páté pořadí, označení jako 41 pak vypravovala vozovna Hloubětín. Pořadí 41 a 42 sloužila k rotaci vozů, aby se podívaly na údržbu také do své domovské vozovny Hloubětín. Pořadí 41. tak ráno vyjelo z vozovny Hloubětín a po vystřídání odpoledním řidičem z vozovny Kobylisy do Kobylis zatáhlo. Recipročně pak 42. pořadí vyjelo ráno z Kobylis a po vystřídání odpoledním řidičem z vozovny Hloubětín do Hloubětína zatáhlo. O víkendu provoz zajišťovala čtyři pořadí vypravená pouze z Kobylis.

V této podobě byl provoz linky 30 zajišťován od 15. května do 31. srpna 2018. Mezi 10. až 19. srpnem 2018 však nebyla linka z důvodu další fáze stavebních prací v provozu.

Vozové jízdní řády linky 30 ve formátu .pdf:
Pondělí - čtvrtek od 15.5.2018
Pátek od 18.5.2018
Sobota od 19.5.2018
Neděle od 20.5.2018
Pondělí - čtvrtek od 20.8.2018
Pátek od 24.8.2018
Sobota od 25.8.2018
Neděle od 26.8.2018


Související články:
 Tramvajová linka 19
 Tramvajová linka 12
 Tramvajová linka 15
 Tramvajová linka 10
 Tramvajová linka 9
 Tramvajová linka 35
 Tramvajová linka 21
 Tramvajová linka 17
 Tramvajová linka 3
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
 Tramvajová linka 24
 Přestávky řidičů tramvají
 Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
 Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
 Tramvajová linka 8
 Tramvajová linka 18
 Tramvajová linka 11
 Tramvajová linka 7
 Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
 Tramvajová linka 5
 Tramvajová linka 4
 V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje
 Tramvajová linka 1
 Tramvajová linka 25
 Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
 Tramvajová linka 2
 Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
 Tramvajová linka 16
 Předpisy a přezkoušení DP Praha
 Tramvajová linka 20
 Tramvajová linka 14
 Tramvajová linka 30
 Tramvajová linka 13
 Tramvajová linka 22
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
 Tramvajová linka 27
 Tramvajová linka 26
 Tramvajová linka 29
 Tramvajová linka 32
 Tramvajová linka 6
 Tramvajová linka 31
 Když Prahu ovládla Téčka
 Tramvajová linka 28
 Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu
 Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
 Náhradní tramvajová doprava za metro
 Provoz - archivní data vypravení
 Povolání: řidič tramvaje
 Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024