Tramvajová linka 17

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajová linka 17


Linka 17 od svého zřízení v roce 1923 až do dnešních dní spojuje oblast Podolí a Braníka s Holešovicemi. Její trasa se několikrát měnila v úseku mezi Národním divadlem a Strossmayerovým náměstím a dále mělo vliv na její trasu rozšiřování tramvajové sítě. Z hlediska vozového parku byla proměnlivá sestava vlaků pro období léta a zimy (ovlivněno rekreačními lokalitami Braník a Stromovka), po nasazení vozů T zde byl uplatňován provoz sólo vozů v krátkých intervalech, v roce 1969 byl pak na lince 17 zaveden provoz spřažených T3.

Idylkou liduprázdného Podolí projíždí elegantní vůz T1 #5103 vypravený na linku 17. | 23.6.1959
Jak vypadala pražská periferie u Dvorců, dokumentuje snímek vozu T1 #5108 vypraveného na linku 17. | 50. léta
Linka 17 byla zřízena dne 29. července 1923 v trase Podolí, Cementárna – Výtoň – Národní divadlo – Můstek – Dlouhá – Strossmayerovo náměstí – Královská obora. Na lince byly nasazovány soupravy ve složení motorový vůz + vlečný vůz, v období zvýšených přepravních nároků pak vedl motorový vůz vlečné vozy 2. Od 15. srpna 1924 je linka prodloužena od podolské cementárny po nové trati k Ledárnám do Braníka. Dle dokumentu z roku 1927 je na linku 17 vypravováno 13 dvouvozových vlaků. Ke 2. květnu 1931 jezdí linka 17 ve zkrácené trase Braník, Ledárny – Výstaviště. Od 3. ledna 1932 v Holešovicích pokračuje od Výstaviště až k Elektrárně Holešovice. Jenže to jí nevydrží ani rok a již 4. prosince 1932 je opět zkrácena na Výstaviště. Zároveň je v úseku Národní divadlo – Strossmayerovo náměstí vedena přes Smetanovo nábřeží a Právnickou fakultu. Po třech letech, od 9. prosince 1935 se znovu z Výstaviště vydává opět k Elektrárně Holešovice.

Od 17. ledna 1936 je linka 17 od holešovické elektrárny prodloužena po nové trati v Argentinské ulici přes Pelc-Tyrolku a ulicí V Holešovičkách na Vychovatelnu. Po dvou letech, od 10. prosince 1939 je v denním provozu vedena v trase Braník – Výstaviště – Uranie (Ortenovo náměstí), v polonočním provozu zůstává vedena nadále na Vychovatelnu.

Vůz T1 #5007 vypravený na linku 17 míří budovaným Podolským nábřežím od Podolské vodárny do Braníka pod dohledem stavebního mechanismu, který zřizuje betonovou desku vozovky komunikace. | asi 1956
Na nábřeží Karla Marxe, v zastávce Podolská vodárna, odbavuje cestující vůz T1 #5093 vypravený na linku 17. | 50. léta
V letech 1933 – 1939 bylo zajímavé sledovat, jak se měnila sestava vlaků na lince 17 v průběhu roku. Změny se odvíjely od lokalit, kde linka končila. Braník a Výstaviště, resp. Stromovka. V letním období zde jezdily po celý den soupravy složené z motorového a jednoho i případně dvou vlečných vozů. V zimním období zde jezdily vlečné vozy jen ve špičce. V mimošpičkovém období postačovaly motorové vozy sólo. Jako příklad můžeme uvést stav z roku 1937: v zimním období zde jezdí v období špiček soupravy ve složení motorový vůz + 2 vlečné vozy (7 souprav) a motorový vůz + 1 vlečný vůz (10 souprav) s intervalem 5 minut. V období přepravního sedla pak jezdí 11 vozů sólo v intervalu 7 minut. V letním období pak jezdí ve špičce 16 dvouvozových vlaků, v sedle pak 11 dvouvozových vlaků.

Vůz T1 #5067 vypravený na linku 17 odbavuje cestující na Smetanově nábřeží. | 1958
U Národního divadla se potkávají vozy T3 #6165 a #6172 vypravené na linku 17. | 1965
Shodnou denní i polonoční trasu má linka od 29. srpna 1940, kdy jezdí po celý svůj rozsah provozu na Vychovatelnu. Mezi 12. dubnem 1941 a 28. červnem 1941 je znovu vedena mezi Národním divadlem a dnešním nábřežím Kpt. Jaroše přes Můstek a Dlouhou třídu. Od 9. února 1942 je vedena v trase Braník – Národní divadlo – Právnická fakulta – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště – Pelc, Tyrolka. Následující rok, je od 30. srpna 1943 opět zkrácena do trasy Braník – Výstaviště. K 17. červenci 1944 je linka v oblasti Holešovic ukončena jednosměrným objezdem Strossmayerovo náměstí – Výstaviště – Uranie (Ortenovo náměstí) – Jatky (Pražská tržnice) a zpět do Braníka. Linka je v té době obsazována ve špičce 22 soupravami ve složení motorový vůz + vlečný vůz (interval 4 minuty) a v ostatních obdobích bylo nasazeno 15 souprav v intervalu 6 minut.

Celonoční provoz je na lince zaveden od 17. prosince 1945. V noční trase jezdila mezi Národním divadlem a Strossmayerovým náměstím přes Národní třídu, Můstek a Dlouhou třídu. Na další změnu si linka tentokrát počkala dlouhé tři roky. Počínaje 4. listopadem 1946 je vedena v trase Braník – Výtoň – Národní divadlo – Právnická fakulta – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště – Argentinská ulice – Pelc, Tyrolka. V noci je vedena v úseku Národní divadlo – Strossmayerovo náměstí přes Můstek a Dlouhou třídu a místo ukončení na Pelc-Tyrolce pokračuje ulicí V Holešovičkách do zastávky Kobylisy, Střelničná. V denním i nočním provozu jsou zde nasazovány soupravy ve složení motorový + vlečný vůz.

Souprava vozů T3 #6838+6839 vypravená na linku 17 míří k Letenskému tunelu. | 23.1.2005
Souprava vozů T3 #6915+6901 vypravená na linku 17 míří pod Vyšehradskou skálou k Podolské vodárně. | 20.5.2005
V období 2. května 194931. srpna 1955 je linka 17 i v denním provozu vedena přes Můstek a Dlouhou třídu. V roce 1952 je trasa linky poznamenána přeložkou tratě v oblasti Podolí, a v roce 1956 pak u Podolské vodárny. Tramvajové koleje se v obou případech přeložily na novou komunikaci, vedoucí blíže k Vltavě. V roce 1956 se na linku začínají nasazovat vozy T1, jakožto na druhé lince v síti. Nové vozy jsou však poruchové a tak se na lince 17 brzy začínají objevovat staré vlaky – nejprve ve smíšeném provozu s vozy T1, pak nějakou dobu zde byl udržován provoz pouze se starými vlaky. Roku 1958 se vozy T1 na lince 17 objevují znova.

Souprava vozů T3 #6873+6875 vypravená na linku 17 míří k Výtoni. | 7.2.2006
Turecká souprava českých vozů T3 #6919+6954 vypravená na linku 17 v pražských Modřanech projíždí smyčkou Levského | 31.5.2007
Od 5. září 1960 je linka 17 prodloužena do nové smyčky Nádraží Braník. Od 28. ledna 1963 je linka 17 přednostně obsazována novými vozy T3. Vozy T1 se zde již vyskytují méně, neboť tyto jsou předisponovány na linku 12. V roce 1964 je ve všední den na linku 17 vypravováno 36 vozů T3, respektive i T1 v intervalu 2 – 3 minuty. V sedle pak jezdí 18 vozů v intervalu 6 minut. K zajímavému jevu dochází na lince 17 v roce 1967. Dne 5. ledna 1967 totiž začala výluka křižovatky Myslíkova x Gottwaldovo nábřeží (Masarykovo nábřeží). Linka je odkloněna přes Národní třídu, ulicí Spálenou na Karlovo náměstí a Resslovou ulicí se vracela na svoji trasu. Protože oblouk u Národního divadla (relace Národní třída – Smetanovo nábřeží) nebyl sjízdný pro vozy T1 a T3, byly na linku 17 vráceny staré soupravy ve složení motorový + vlečný vůz s tím, že tramvaje typu T3 byly z této linky přesunuty na linku 18. Toto opatření se týkalo jen provozu denního. Na nočních službách mohly zůstat vozy T3, neboť noční trasy, pojížděné od 22 hodiny se tento problém netýkal. Denní vlaky této linky nebyly vypravovány z Kobylis a Pankráce. Protože zde byla záměna s vozovým parkem linky 18 a kvůli rovnoměrnému využití starých vozů, bylo vypravování linky 17 přemístěno do Vokovic a do Motola. Motolské vlaky najížděly na linku jednoduše – z vozovny Motol na Palackého náměstí a dále do Braníka. Vokovické vlaky najížděly z vozovny Vokovice přes Letenské náměstí, Strossmayerovo náměstí, Nádraží Bubny, Veletržní a dále na Pelc-Tyrolku. Linku 18, jezdící v trase Radlice – Podbaba vypravovaly s vozy T3 vozovny Pankrác a Kobylisy. Když se 20. února 1967 vrátila linka 17 na svoji pravidelnou trasu, byla již obsazována jen vozy T3. Staré vozy se však na linku 17 vrátily ještě jednou. A to v roce 1968 při výluce na Palackého náměstí při napojování obnovené tratě v ulici Na Moráni.

Souprava vozů T3SUCS #7070+T3 #6647 vypravená na odkloněnou linku 17 míří do zastávky Ruská. | 31.7.2004
Souprava vozů T3M #8078+8013 vypravená na linku 17 míří k zastávce Veletržní. | 1.8.2006
Již Projekt dopravy na rok 1968 uvažoval o nasazení vlaků 2xT na linku 17. Důvodem je vytížení linky a také počínající nedostatek provozních pracovníků. Přesto je ještě na počátku roku 1969 linka 17 obsazena 24 sólo vozy T3 v intervalu 4 minuty. Dopoledne pak jezdí 12 vozů každých 8 minut. Večerní provoz měl interval 13 minut. Na vypravování linky 17 se podílejí vozovny Pankrác, Kobylisy a Střešovice. Až od 1. září 1969 se na lince objevují vlaky 2xT3. V nočním provozu pak jezdí soupravy z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Nasazení spřažených vlaků bylo uskutečněno za cenu prodloužení intervalů. Ve špičce se interval prodloužil na 8 minut při 12 soupravách. Sedlový provoz pak zajišťovalo 8 souprav v intervalu 11 minut. Večerní interval 13 minut zůstal zachován. Linku vypravují vozovny Pankrác a Kobylisy.

Souprava vozů T3R.PLF #8265+T3R.P #8571 se na lince 17 zas tak často nevyskytuje. Přesto výjimka potvrzuje pravidlo a fotografie ji zachytila u Národního divadla. | 20.7.2010
Sólo vůz T3R.P #8219 na lince 17 u Přístaviště z období, kdy se střídal na lince sólo vůz se soupravou. | 22.4.2012
Počínaje 3. lednem 1971 je linka prodloužena ve směru z Braníka od Pelce-Tyrolky ulicí V Holešovičkách na Vychovatelnu, Střelničnou a po nové trati do Ďáblic. Ve špičce je obsazena 16 soupravami v intervalu 8 minut, v sedle jezdí 11 souprav v intervalu 11 minut. V sobotu se jezdí v intervalu 10 – 11 minut s 12 soupravami. V neděli ráno vyjíždí 14 souprav, odpoledne pak ještě dalších 5 vlaků. Interval v neděli ráno je 8 minut, odpoledne je zkrácen na 6 minut. Po roce, od 17. ledna 1972 je linka 17 prodloužena do Ďáblic i v nočním provozu. V roce 1972 se večerní interval prodlužuje ze 13 na 16 minut. V období od 3. července 1972 do 28. prosince 1974 probíhala celková rekonstrukce Čechova mostu. Linka 17 byla mezi dnešní Staroměstskou a Čechovým mostem vedena přes Mánesův most a Klárov (Malostranská).

Souprava vozů T3R.P #8312+8313 vypravená na linku 17 překonává starý trojský most. | 10.12.2004
Sólo vůz T3R.P #8443 na lince 17 u Modřanské školy z období, kdy se střídal na lince sólo vůz se soupravou. | 22.4.2012
Po zahájení provozu metra I.C 9. května 1974 nedochází ve vedení trasy linky 17 k žádné změně. Večerní interval je prodloužen na 17 minut a v nočním provozu jezdí na lince 17 pouze sólo T3. Výjimku tvoří provoz na 24. prosince 1974 a 31. prosince 1974, kdy jsou na noční spoje linky 17 vypraveny vlaky 2xT3. Spřažené vlaky v nočním provozu jsou na linku 17 ještě nasazeny v období Spartakiády 1975 a také v období MS v ledním hokeji 1978.

Souprava vozů T3R.P #8482+8483 vypravená na linku 17 projíždí křižovatkou Letenský tunel. | 3.9.2006
Souprava vozů T3R.P #8502+8503 vypravená na linku 17 vjíždí na předjízdnou kolej křižovatky Letenský tunel. | 11.2.2007
Poté co je ke dni 15. ledna 1975 zrušena trať v ulici V Holešovičkách, na mostě Barikádníků a ulici Argentinské je linka odkloněna přes Uranii (Ortenovo náměstí), Libeňský most a Bulovku. Vzhledem k delší trase se počet vypravovaných vlaků na lince změnil takto: špička 16 vlaků, interval 9 minut, sedlo 13 vlaků, interval 11 minut. V sobotu byl dopoledne interval 9 minut s 15 vlaky, odpoledne pak 12 minut s 11 vlaky. V neděli dopoledne byl interval 9 minut (14 vlaků), odpoledne 7 minut (19 vlaků). Tato trasa vydrží do 5. května 1977, kdy je zprovozněna nová tramvajová trať Partyzánská – Trojská. Linka 17 je v úseku Střelničná – Elektrárna Holešovice vedena právě tudy. S touto změnou je pak špičkový počet vlaků nezměněn, zůstalo tedy 16 souprav, ale interval byl zkrácen na 8 minut. V sedlovém provozu pak jezdilo 12 souprav v intervalu 11 minut. O víkendech se interval vlivem nedostatku řidičů prodloužil: v sobotu na 10, respektive 13 minut s 12, respektive 10 vlaky. O nedělích dopoledne byl interval prodloužen na 13 minut (9 souprav) a odpoledne na 9 minut (14 vlaků). Jako reakce na stále eskalující nedostatek řidičů je k 7. listopadu 1977 na mnoha linkách prodloužen interval. Na lince 17 byl sedlový interval prodloužen z 11 na 14 minut; počet souprav byl snížen na 9.

Sólo vůz T3R.P #8538 na odkloněné lince 17 vjíždí do ulice Na Zámecké v období, kdy se střídal na lince sólo vůz se soupravou. | 25.3.2012
Souprava vozů T6A5 #8645+8646 vypravená na linku 17 stoupá Trojskou ulicí k zastávce Hercovka. | 7.6.2004
Zahájení provozu na prvním úseku trasy metra A 13. srpna 1978 se linky 17 moc nedotýká. V denním provozu zůstala trasa beze změny. Zrušen je však noční provoz. Do oblasti Braníka (ve směru od náměstí Republiky) ji nahradila nově zavedená noční linka 2, mezi centrem a oblastí kobylisko-ďáblickou pak linky 29 a 24. Ve špičce je linka 17 obsazena patnácti soupravami v intervalu 8 minut, v sedle jezdí 9 souprav po 13 minutách. V sobotu ráno vyjíždí na linku 12 vlaků, které pak udržují interval 9 minut. Odpoledne pak 2 vlaky zatahují a interval je prodloužen na 11 minut. O nedělích pak ráno vyjíždí 8 souprav (interval 14 minut), odpoledne pak vyjíždí dalších 5 vlaků a interval je zkrácen na 9 minut. V té době se zavádí jednotný večerní interval 20 minut. Linka je vypravována z vozoven Pankrác, Kobylisy a Vokovice. Od prosince 1978 se vokovická vozovna na vypravování linky 17 již nepodílí.

Již po třech letech od zahájení provozu na novém mostě přes Vltavu v Troji je zjištěn jeho havarijní stav. Z tohoto důvodu je v období 10. listopadu 19806. března 1981 linka 17 mezi PKOJF (Výstaviště Holešovice) a zastávkou Ke Stírce vedena, podobně jako v letech 1975 – 1977, tedy přes Dělnickou, Libeňský most a Vychovatelnu.

Vůz KT8D5 #9038 vypravený na linku 17 odbočuje v prostoru křižovatky Kobylisy. | 15.7.2005
Vůz KT8D5 #9046 vypravený na linku 17 odbavuje cestující na Strossmayerově náměstí. | 9.7.2005
V období od 15. listopadu 19826. listopadu 1983 je z důvodu havárie Smetanova nábřeží, kde se u Národního divadla zřítila opěrná nábřežní zeď, linka 17 odkloněna mezi Jiráskovým náměstím a Právnickou fakultou přes Myslíkovu, Národní, Újezd, Malostranské náměstí a Mánesův most. V roce 1983 je špičkový interval 8 – 9 minut, v sedle je interval 13 minut a o sobotách a nedělích je pak jednotných 15 minut. Jednotný večerní interval, zavedený již 19. prosince 1980, byl stanoven na 25 minut. Od 3. listopadu 1985 jsou na lince 17 zavedeny následující intervaly: ve všední den 8 – 9 minut, v sobotu dopoledne 10 minut, odpoledne 15 minut, v neděli ráno 15 minut, odpoledne 13 minut. Večerní interval byl u všech linek zkrácen z 25 na 20 minut.

Vůz KT8D5R.N2P #9095 vypravený na linku 17 v zastávce Národní divadlo | 20.2.2008
U jednokolejné tratě Trojský most se setkaly dvě sedmnáctky obsazené vozy Škoda 15T ForCity Alfa #9256 a Škoda 14T Elektra #9147. | 14.5.2013
Po zprovoznění nové tratě do Modřan je na ní od 27. května 1995 linka z Braníka prodloužena. Během rekonstrukce Čechova musí se linka nejprve od 5. října 2000 vydává z Nábřeží Kapitána Jaroše přes Náměstí Republiky, Václavské náměstí a Myslíkovu na Jiráskovo náměstí, protože probíhá také rekonstrukce křižovatky Čechův most. Po zprovoznění přímého směru po nábřeží pak mezi 17. listopadem 2000 a 1. zářím 2001 Čechův most objíždí přes Malostranskou.

Vůz Škoda 14T Elektra #9125 vypravený na linku 17 ve výstupní zastávce smyčky Sídliště Ďáblice. | 29.3.2008
Vůz Škoda 14T Elektra #9131 vypravený na linku 17 projíždí jednokolejnou tratí u Trojského mostu. | 10.6.2013
Kuriózní situace ve vedení linky 17 nastala při povodních 2002. Pro nesjízdnost tratě do Braníka a Modřan a nemožnosti se dostat do Kobylis a Ďáblic ani Trojskou a ani přes Libeň je linka 17 vedena v trase Starý Hloubětín – Nádraží Vysočany – Palmovka – Krejcárek – Flora - Orionka – Karlovo náměstí – Vozovna Pankrác. Ze své trvalé trasy neobsluhuje žádnou zastávku a ani traťový úsek. Toto však trvá jen krátce. Po zprovoznění tratí přes Libeň a do Modřan již obsluhuje obě své konečné zastávky. Jen v úseku Ke Stírce – Palackého náměstí je vedena přes Karlovo náměstí, Orionku, Krejcárek, Palmovku a Vychovatelnu. Od 17. září 2002 jezdí v trase Modřany – Ďáblice s tím, že mezi Jiráskovým náměstím a zastávkou Ke Stírce je vedena přes Myslíkovu, Národní, Újezd, Malostranskou, pak po své trase přes Čechův most, Strossmayerovo náměstí a Výstaviště. Po povodni stále nesjízdný úsek v Trojské ulici objíždí přes Dělnickou a Vychovatelnu. V odklonové trase zůstává až do listopadu. Nejprve se 1. listopadu 2002 vrátí do Trojské ulice a po dokončení oprav na Smetanově nábřeží se 9. listopadu 2002 vrací do své trasy.

Ač to tak nevypadá, vůz Škoda 14T Elektra #9147 vypravený na linku 17 projíždí jednokolejnou tratí u Trojského mostu. Třebaže jsou na snímku obě koleje, kolej vpravo je odpojená, o čemž svědčí její zarostení trávou. | 14.5.2013
Faceliftovaný vůz Škoda 14T Elektra #9124 zachycený na lince 17 ve smyčce Výstaviště Holešovice. | 13.11.2018
Při výstavbě stanice metra Ládví v období 14. srpna 20042. září 2006 je linka 17 zkrácena do smyčky Březiněveská. Od 29. listopadu 2009 je z linky 17 zřízena tzv. páteřní linka. V úseku Modřany – Výstaviště je zaveden ve špičce interval 4 minuty, v sedle 5 minut, v sobotu interval 7,5 minuty a v neděli dopoledne, jakož i ve večerních hodinách pak 10 minut. Do Ďáblic pak pokračuje každý druhý spoj v základním intervalu. Vlaky jezdící do Ďáblic jsou denně vypravovány v sestavě 2xT3, 14T a KT, vlaky jezdící k Výstavišti (říká se jim „baby“ nebo i malá 17) jezdí denně v sestavě 1xT3. Od prázdnin 2010 jsou v ranní špičce na „malé“ 17 vypravovány také vlaky 2xT3. Praxe je taková, že ranní vlaky „malé 17“ vyjely v soupravách a po skončení ranní špičky zatáhly. Místo nich začaly najíždět kolem 9 hodiny ranní na tyto služby vozy sólo. Od 1. října 2010 jezdí v pracovní dny všechny spoje linky 17 v sestavě 2xT3, KT nebo 14T. O víkendech nadále trvá smíšený provoz 1xT a 2xT jako před touto změnou.

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9201 vypravený na linku 17 opouští zastávku Podolská vodárna. | 22.4.2012
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9222 vypravený na linku 17 míří Smetanovým nábřežím k Národnímu divadlu. | 3.4.2011
O prázdninách 2011 poznamenávají linku 17 dvě výluky. Jedna je mezi Výtoní a sídlištěm Modřany, druhá pak na nábřeží Edwarda Beneše. Linka 17 jezdí v trase Ďáblice – Trojská – Strossmayerovo náměstí – Dlouhá třída – Jindřišská – Myslíkova – Jiráskovo náměstí – Výtoň – Albertov – Botanická zahrada – Karlovo náměstí – Jindřišská a zpět do Ďáblic. Zatímco ve všední dny zde jezdí vlaky 2xT, 14T a začínají zde jezdit i nové vozy 15T, o víkendech zde jezdí vozy sólo. V polovině letních prázdnin, od 25. července 2012 je linka 17 na svém severním konci přesměrována k vozovně Kobylisy. Od 30. června 2013 jezdí ve dvojicích „krátké 17“ i o víkendech.

V současné době linka 17 jezdí v trase Vozovna Kobylisy – Trojská – Výstaviště Holešovice – Strossmayerovo náměstí – Právnická fakulta – Národní divadlo – Výtoň – Nádraží Braník – Sídliště Modřany - Levského (dlouhá verze) a Výstaviště Holešovice – Sídliště Modřany - Levského (krátká verze).

Text: František Zahnáš a redakce

Související články:
 Tramvajová linka 19
 Tramvajová linka 12
 Tramvajová linka 15
 Tramvajová linka 10
 Tramvajová linka 9
 Tramvajová linka 35
 Tramvajová linka 21
 Tramvajová linka 3
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
 Tramvajová linka 24
 Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici
 Přestávky řidičů tramvají
 Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
 Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
 Tramvajová linka 8
 Tramvajová linka 18
 Tramvajová linka 11
 Tramvajová linka 7
 Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
 Tramvajová linka 5
 Tramvajová linka 4
 V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje
 Tramvajová linka 1
 Tramvajová linka 25
 Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
 Tramvajová linka 2
 Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
 Tramvajová linka 16
 Předpisy a přezkoušení DP Praha
 Tramvajová linka 20
 Tramvajová linka 14
 Tramvajová linka 30
 Tramvajová linka 13
 Tramvajová linka 22
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
 Tramvajová linka 27
 Tramvajová linka 26
 Tramvajová linka 29
 Tramvajová linka 32
 Tramvajová linka 6
 Tramvajová linka 31
 Když Prahu ovládla Téčka
 Tramvajová linka 28
 Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu
 Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
 Náhradní tramvajová doprava za metro
 Provoz - archivní data vypravení
 Povolání: řidič tramvaje
 Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024