Tramvajová linka 9

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajová linka 9


Mezi největší trvalky a stálice ve své trase patří v Praze linka 9. Do dnešních dnů přes všechna možná a nemožná rušení tramvajových tratí tato linka stále spojuje oblast Žižkova a Smíchova přes centrum Prahy jako ve svých počátcích. Její vedení bylo vybíráno dost prozíravě, neboť i dnes je nejvytíženější pražskou tramvajovou linkou s největší kapacitou ve všech provozních obdobích. O jejím silném využití svědčí i vývoj vozového parku na této lince. Pravidelný provoz s vlečnými vozy zde sice začal až v roce 1918, ale již v roce 1928 byl uplatňován také provoz dvou a tří vozových souprav. Vyřazení většího počtu „malých“ vlečných vozů mělo za následek nasazování souprav motorového vozu s vlekem „Krasin“. Staré vlaky byly v roce 1974 rovnou nahrazeny soupravami 2xT3. Zajímavostí ostatně je i to, že linka 9 byla poslední linkou v Praze, která se obracela na „kuplovací konečné“, která byla v Motole a linka 9 sem jezdila až do roku 1974.

Třívozová souprava dvounápravových vozů vedená motorovým vozem #459 s vlečnými vozy #638+#812 míří na lince 9 do Motola. | 18.7.1959
Na Národní třídě zachycená souprava motorového vozu #2032 a vlečného vozu #1459 na lince 9. | 15.12.1971
Ale popořádku. V roce 1908 byla číslem 9 označena linka jezdící ze Žižkova, Nákvasovy ulice přes ulici Prokopovu, dále ulicí Husitskou na křižovatku Bulhar, pokračovala kolem nádraží Františka Josefa (Hlavní) k Muzeu, dále Václavským náměstím na Můstek, k Národnímu divadlu, na Újezd a přes křižovatku Anděl na Smíchov, k Západnímu nádraží. Nasazovány na ní byly většinou motorové vozy sólo.

Souprava motorového vozu #2034 a vlečného vozu #1424 na lince 9 u Prašné brány. | 14.12.1971
Souprava motorového vozu #2241 a vlečného vozu #1464 na lince 9 v Koněvově ulici. | 16.11.1973
Od 4. prosince 1910 byla trasa linky na Žižkově napřímena. Opustila Prokopovu a Nákvasovu ulici a pokračovala z Husitské ulice na Tachovské náměstí a přes Ohradu na Vápenku. Po třech letech, od 23. března 1913 mění linka trasu ve smíchovské oblasti. Ve směru od Vápenky a Anděla jede Radlickou ulicí do zastávky Koulka v Křížové ulici. V roce 1918 se začínají v období zvýšených přepravních nároků objevovat i soupravy ve složení motorový vůz +# 1 vlečný vůz. Od 17. února 1923 jezdí linka 9 v trase Ohrada – Koulka, v období polonočního provozu je vedena v trase Ohrada – Santoška.

Takhle romanticky to vypadalo až do počátku roku 1974 v konečné zastávce Motol, kde se až do konce obracelo tzv. kuplováním, na snímku se motorový vůz #2196 přes kolejový přejezd vrací pro vlečný vůz #1423 odstavený ve výstupní zastávce. | 11.3.1973
Typická sestava linky 9 do roku 1974, dvounápravový motorový vůz #2200 s vlečným vozem míří pod tehdejším motelem Stop k vozovně Motol, bohužel s diapozitivem si krutě pohrál čas a barvy se přes snahu nepodařilo uvést do normálních odstínů.... | 17.7.1970
V období od 29. července 1923 do 31. října 1923 je linka mezi Národním divadlem a Andělem vedena přes Jiráskovo náměstí a Zborovskou. Od 1. září 1924 je linka převedena do trasy Vozovna Žižkov – Anděl – Zámečnice a od 2. listopadu 1927 je prodloužena na Vápenku. V roce 1927 je na linku 9 vypravováno 20 motorových a 22 vlečných vozů. Provoz s vlečnými vozy je celodenní. Ke dni 1. prosince 1930 je lince pozměněna trasa v centru Prahy. Jezdí z Vápenky přes Tachovské náměstí na křižovatku Bulhar, dále však pokračuje k Prašné bráně přes Příkopy na Můstek a dále pak po své původní trase přes Národní divadlo, Újezd a Anděl na Zámečnici. Od 1. července 1933 je linka 9 prodloužena po nové trati do Hrdlořez na Spojovací (v té době byl užíván název U Kříže). Dle dostupných materiálů jezdí na lince 9 ve špičce 22 souprav (motorový +# vlečný vůz) a v sedle pak 14 souprav. Od roku 1934 se pak z důvodu rostoucí frekvence cestujících začínají na linku 9 nasazovat také třívozové vlaky. Ve špičce je nasazeno 22 motorových a 27 vlečných vozů (smíšená výprava dvou a tří vozových vlaků), v sedle pak jezdí 17 dvouvozových souprav. Během prázdninových omezení pak jezdily jen vlaky dvouvozové.

Typická sestava linky 9 do roku 1974, dvounápravový motorový vůz #2227 s vlečným vozem míří k vozovně Motol. | 17.7.1970
Souprava jedenáctého pořadí linky 9 tvořená motorovým vozem #2231 a vlečným vozem #1483 projíždí Plzeňskou ulicí poblíž usedlosti Demartinka a košířské tramvajové vozovny. | 5.7.1974
Od 1. prosince 1937 je linka prodloužena po nové trati k vozovně Motol. Ve špičce jezdí na lince 9 celkem 14 třívozových vlaků a 9 vlaků dvouvozových. V sedle je pak nasazeno jen 15 dvouvozových vlaků. K 9. únoru 1942 je linka 9 zkrácena do trasy Vozovna Motol – Vápenka. Po skončení II. světové války je od 17. prosince 1945 na lince 9 zaveden celonoční provoz. Denní trasa se neměnila: Vápenka – Tachovské náměstí – Bulhar – Prašná brána – Můstek – Národní divadlo – Újezd – Anděl – Vozovna Motol. V nočním provozu byla prodloužena do Hrdlořez a mezi křižovatkami Bulhar a Můstek byla vedena přes Hlavní nádraží, Muzeum a Václavské náměstí. Tato odchylná trasa byla uplatňována již od 22:30 hodin. V denním provozu se na linku vypravují třívozové soupravy ve složení motorový vůz +# 2 vlečné vozy (tentokrát již jezdí třívozové vlaky po celý den), v nočním provozu pak zůstávají soupravy pouze dvouvozové, neboť vlaky jezdící celou noc svůj druhý vlečný vůz kolem půlnoci u „svých“ vozoven odpojovaly. Od 15. prosince 1946 je linka prodloužena do zastávky Motol.

Souprava vozů T3 na lince 9 podjíždí ikonický železniční most na Hrabovce v Koněvově ulici. | 1976
Souprava vozů T3 #6108+#6241 vypravená na linku 9 odbočuje v křižovatce Lazarská od Národní třídy k Václavskému náměstí. | 1.4.1996
Další změna přichází až po 17 letech. Od 2. ledna 1963 je linka ukončena v Hrdlořezích nejen v nočním, ale i denním provozu. Na Apríla, 1. dubna 1965 dochází ke změně typu vlečných vozů. Bylo vyřazeno větší množství „malých vlečných vozů“ (Vamberáky). Zůstávají již jen 2 typy vleků: malé vlečné vozy Plecháč a pak vlečné vozy „Krasin“ se středním vstupem. Linka 9 je od tohoto data po celý svůj provozní rozsah, tedy i v noci, obsazována vlaky ve složení motorový vůz +# vlečný vůz „Krasin“. Jako trakční vozidlo sloužil buď motorový vůz řady 2000 anebo, cca do roku 1970 motorový vůz řady 400. V roce 1966 se v pracovní dny vypravuje na linku 9 celkem 32 souprav ve špičce (interval 3 – 4 minuty), v sedle pak jezdí 17 souprav každých 6 minut. Noční provoz je zajišťován třemi starými vlaky.

Souprava vozů T3 #6510+#6513 vypravená na linku 9 manipuluje na vnější koleji smyčky Sídliště Řepy. | 20.9.1992
Informace pražského DP o provozu po 21. srpnu 1968.
K zajímavé změně dochází 24. prosince 1968 (viz Oběžník 337/1968). Denní provoz této linky je nadále zajišťován starými soupravami (34 vlaků ve špičce, 17 vlaků v sedle), avšak noční provoz vozy typu T3 (3 vlaky). Tyto jezdí od neděle do čtvrtka sólo, ale z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v sestavě 2xT3. Večerní provoz byl tedy ve znamení smíšené výpravy starých vozů a tétrojek. Protože konečná Motol byla řešena kolejovým přejezdem, kde motorový vůz objížděl vůz vlečný (poslední konečná zastávka tohoto typu v Praze), nebylo možné, aby vozy T3 do této konečné dojížděly. Ve večerním provozu denní vlaky zachovávaly trasu až do Motola, noční (jednalo se o 3 vlaky) se obracely na kolejovém trojúhelníku u vozovny Motol. Uvážíme-li tehdejší polonoční interval 11 minut, nebylo pro cestující tolik nepříjemné, když ojediněle některý z vozů končil o jednu zastávku dřív. Mezi půlnocí a ránem pak všechny spoje (T3) obrací u vozovny Motol. Poslední vůz, který pak ráno jel směrem na Žižkov se u vozovny Motol obrátil na již zmíněném trojúhelníku a pak couváním zajel manipulačně (tedy bez cestujících) do stanice Motol. Vozy T3 v té době ještě nebyly vybaveny zadními pomocnými stanovišti, takže opravdu řidič couval z přední kabiny a bezpečnost tohoto manévru zajišťoval průvodčí tohoto vlaku. Ranní cestující mohli být denně svědky této operace až do 15. května 1972, kdy bylo od ní upuštěno.

Prototypový vůz T3G #8200 hradí u smyčky Špejchar linku 9 v její výlukové trase. | 25.6.2004

Souprava vozů T3SUCS #7270+#7271 na lince 9 vjíždí do zastávky Švandovo divadlo. | 1.9.2008
Jistou úlevou pro řidiče muselo být zprovoznění objízdné koleje ve vozovně Motol v roce 1971. Vlaky se mohly obracet přes ní a odpadly nepříjemné manipulace na kolejovém trojúhelníku. V roce 1971 je ve špičce pracovního dne vypravováno na linku 9 celkem 34 souprav (interval 3 minuty), v sedle pak jezdí 20 souprav po 6 minutách. V sobotu zde jezdí celodenně 20 souprav po 6 minutách a v neděli je pak vypraveno 13 souprav ráno (interval 9 minut) a dalších 7 vlaků vyjíždí odpoledne, čímž se interval zkrátil na 6 minut. Na vypravování linky 9 se podílejí vozovny Žižkov a Motol. Večerní interval je 15 minut. Když je 30. srpna 1971 zaveden provoz na špičkové lince 6 (Spojovací – Hlubočepy, trasa mezi Spojovací a Andělem totožná s linkou 9) je provoz linky 9 ve všední dny oslaben. V období přepravní špičky jezdí 21 vlaků po 6 minutách, v sedle pak jen 12 vlaků po 10 minutách. O víkendech se počet vlaků a ani interval neměnil. Ke dni 3. prosince 1971 je zrušen u Muzea kolejový oblouk, který umožňoval jízdu od Václavského náměstí k hlavnímu nádraží. Důvodem je jeho zabrání stavbou metra a v roce 1971 je toto inzerované jako dočasné. Jenže, s tou dočasností máme zkušenosti! Oblouk již nikdy obnoven nebyl. Od tohoto data je tedy linka v nočním provozu mezi křižovatkami Bulhar a Můstek vedena stejně jako v denním provozu, tj. kolem Prašné brány a přes Příkopy.

Vůz KT8D5 #9048 vypravený na linku 9 opustil zastávku Anděl a míří ke křižovatce Plzeňské a Radlické ulice. | 22.6.2004
Souprava vozů T3M #8065+#8010 vypravená na linku 9 klesá Plzeňskou ulicí k zastávce Kotlářka. | 12.3.2004
Když jsou 14. ledna 1974 staré vlaky na lince 9 nahrazeny soupravami 2xT3. V denním provozu je linka 9 zkrácena do trasy Hrdlořezy, Spojovací – Kotlářka, v nočním provozu je prodloužena do vozovny Motol. Úsek Kotlářka – Vozovna Motol byl až do roku 1980 pojížděn pravidelnou linkou jen v noci (denní linka zde nejezdila snad proto, že tímto úsekem bylo vedeno množství souběžných autobusových linek), jinak pouze manipulačně a úsek Vozovna Motol – Motol zůstal opuštěn až do roku 1988. Tím zanikla poslední konečná, kde nebyla smyčka a kde se tzv. kuplovalo. Zajímavé však je, že s linkou 9 byly plány trochu jiné. Od října 1973 měla být linka 6 přesměrována do trasy Radlice – Kubánské náměstí a měly sem být nasazeny sólo vozy T1 a T3. Uvolněné staré vlaky z linky 6 se neměly vyřazovat, ale měly být využity pro posílení linky 9. Staré vlaky měly na lince 9 být nahrazeny vlaky 2xT3 až k předpokládanému zprovoznění prvního úseku metra, což mělo nastat 1. července 1974.

Souprava vozů T3M #8062+#8037 vypravená na linku 9 míjí vjezd do vozovny Motol. | 8.11.2004
Souprava vozů T3SUCS #7278+#7279 vypravená na linku 9 stoupá Plzeňskou ulicí k zastávce Hlušičkova, na vozech je patrný barevný základ po reklamně na cigarety Marlboro. | jaro 1993
Od 9. května 1974 jezdí linka 9 v noci pouze v sestavě sólo T3. V roce 1974 je na linku v pracovní dny vypravováno 16 vlaků (špička, interval 7 minut), respektive 10 vlaků (sedlo, interval 11 minut). V sobotu zde jezdilo 10 vlaků dopoledne a 9 vlaků odpoledne při intervalech 10, respektive 11 minut. V neděli ráno jezdí 7 vlaků, odpoledne je nasazeno 10 vlaků Interval ráno byl 14 minut, odpoledne 11 minut. Večerní interval byl stanoven na 17 minut. Noční provoz nadále zajišťují 3 sólo vozy T3. Spřažené T3 do nočního provozu vyjíždějí na 24. prosince 1974 a 31. prosince 1974 a dále o Spartakiádě roku 1975. Informace z Vánoc 1975 a roku 1976 nejsou zatím k dispozici.

Souprava vozů T3SUCS #7234+#7235 vypravená na linku 9 stoupá Makovského ulicí od zastávky Slánská k Blatinám. | 22.3.2004
Souprava vozů T3R.P #8338+#8339 na lince 9 míří Olšanskou ulicí k zastávce Olšanská. | 7.6.2008
Dne 27. června 1977 je trvale zrušen provoz tramvají v ulicích Husitská a Koněvova (od Ohrady k Tachovskému náměstí). Linka 9 je vedena od zastávky Ohrada přes Nákladové nádraží Žižkov, Olšanskou na Olšanské náměstí, dále přes zastávku Husinecká, po nové přeložce do zastávky Bolzanova (Hlavní nádraží). Odtud pak ulicí Opletalovou pokračovala přes Hybernskou ulici k Prašné bráně a dále do Košíř, respektive v noci do Motola. Ke dni 5. září 1977 je zahájena dlouhodobá výluka ulice Plzeňské. Úsek Anděl – Kotlářka – vozovna Motol zůstal mimo provoz. Aby byl zajištěn provoz vozovny Motol, byla vystavěna provizorní manipulační jednokolejná trať, která vedla od motolské vozovny podél ulice Kukulovy a napojovala se kolejovým trojúhelníkem na Vypichu na bělohorskou radiálu. Vzhledem k této výluce je linka 9 ukončena u Anděla, obracení se děje objezdem Ženských domovů. V nočním provozu je prodloužena k nádraží Smíchov. Od tohoto data je na linku 9 ve všední dny nasazováno ve špičce 13 vlaků (interval 9 minut), v sedle pak jen 8 vlaků, jezdících každých 13 minut. O víkendech pak je nasazováno 9, respektive 8 vlaků (sobota, interval 11, respektive 12 minut) a 7 respektive 9 vlaků (neděle, interval 14 minut, respektive. 11 minut. Vzhledem k výluce Plzeňské ulice se poněkud změnilo i vypravování z vozoven. Linku 9 vypravuje vozovna Žižkov, v menší míře vozovna Motol a nově jsou vypravovány vlaky na linku 9 ze Střešovic. Noční vozy vypravují vozovny Žižkov a Střešovice. Vozovna Motol po celou dobu výluky „Plzeňská“ noční vlaky vůbec nevypravovala. Důvodem byla zmíněná jednokolejka, kde by se mohly střetnout vlak zatahující s vlakem vyjíždějícím.

Souprava vozů T6A5 #8607+#8608 na lince 9 zachycená u Senovážného náměstí. | 16.5.2007
Souprava vozů T6A5 #8675+#8676 na lince 9 míří k Hlavnímu nádraží. | 11.2.2007
V roce 1977 se prohlubuje nedostatek řidičů a k 7. listopadu 1977 vstupují v platnost nové jízdní řády. V pracovní den je ubrána jedna souprava. Ve špičce jezdí nyní souprav pouze 12, přičemž interval 9 minut byl zachován zkrácením oběžné doby. V sedle bylo rovněž o vlak méně – 7 vlaků udržovalo interval 15 minut. Víkendové a večerní parametry se neměnily. Ve dnech 24. prosince 1977 a 31. prosince 1977 jsou noční vlaky linky 9 vypraveny v sestavě 2xT3.

Když je dne 13. srpna 1978 zprovozněna trasa metra IA, dotkne se komplexní změna linkového vedení devítky tím, že je na ní zrušen noční provoz. Na Spojovací je zavedena nová noční linka 6 a úsek mezi Nákladovým nádražím Žižkov a náměstím Republiky „podědila“ po zrušené lince 9 přesměrovaná noční „dvacítka“. Počet vypravovaných vlaků se vrátil do stavu mezi 5. zářím 1977 a 6. listopadem 1977; jen s tím rozdílem, že večerní interval byl prodloužen na 20 minut.

Souprava vozů T6A5 #8693+#8666 na lince 9 ve smyčce Sídliště Řepy. | 30.6.2016
Vůz KT8D5.RN2P #9090 vypravený na linku 9 překonává křižovatku u vozovny Žižkov. | 1.6.2010
Po dokončení rekonstrukce Plzeňské ulice k 8. listopadu 1979 se linka vrací do trasy Hrdlořezy, Spojovací - Kotlářka. Počet vlaků a intervaly se změnily takto: špička pracovního dne: 15 vlaků, interval 8 – 9 minut. Sedlo 9 vlaků, interval 13 – 14 minut. V sobotu dopoledne 10 vlaků, interval 12 minut, odpoledne 8 vlaků, interval 13 – 14 minut. V neděli ráno 8 vlaků, odpoledne 10 vlaků (intervaly 13 – 14 minut, respektive 12 minut). Večerní interval zůstal na 20 minutách (úsek Kotlářka – Vozovna Motol byl nadále pojížděn jen v noci a to linkou 16). Na vypravování linky 9 se opět podílejí jen vozovny Motol a Žižkov. Ke dni 2. července 1980 je zrušen provoz linky 6. Toto opatření má za následek obnovení nočního provozu linky 9. Noční trasa je shodná s denní, jen s tím rozdílem, že nekončí na Kotlářce, ale pokračuje do vozovny Motol. K tomuto datu proběhnou v oblasti Prahy 5 v nočních tramvajích trochu „rošády“ – do Motola se vrací po dvou letech linka 9 a linka 16 je odkloněna do Radlic, kde nahrazuje zrušenou linku 6. Linka 9 je v nočním provozu provozována sólo vozy T3, výjimkou jsou Štědrý den a Silvestr 1979 a 1980.

Souprava vozů T3R.PLF #8273+T3R.PV #8159 vypravená na linku 9 míří k zastávce Anděl. | 16.5.2010
Vůz Škoda 14T Elektra #9150 na lince 9 ve smyčce Spojovací. | 3.8.2008
Od 25. října 1980 je linka 9 prodloužena do vozovny Motol i v denním provozu. Do úseku Kotlářka – Vozovna Motol se tak po šesti letech a devíti měsících vrátila denní tramvajová linka a to dokonce ta, která zde od vybudování tratě v roce 1937 až do roku 1974 jako jediná pravidelně jezdila. K 19. prosinci 1980 je na linku 9 nasazováno ve špičce 15 souprav (interval 9 minut), v sedle 9 souprav po 14 minutách. V sobotu dopoledne a v neděli odpoledne pak jezdí 10 vlaků každých 13 minut a v sobotu odpoledne a v neděli ráno pak 8 vlaků každých 15 minut. Večerní interval byl prodloužen na 25 minut. Večerní provoz zajišťují 2 polonoční vlaky (2xT3; jeden z vozovny Motol a jeden z vozovny Žižkov) a 3 noční vozy T3 sólo. Od 31. srpna 1981 jsou na linku 9 vypravovány vlaky 2xT3 i v nočním provozu. Současně je zaveden jednotný jízdní řád pro soboty a neděle. V tyto dny jezdí na lince 9 v patnáctiminutovém intervalu 8 vlaků.

Vůz Škoda 14T Elektra #9170 na lince 9 zachycený u vozovny Motol. | 7.6.2012
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9244 během vypravení na linku 9 míří k zastávce Blatiny. | 8.1.2012
Zatímco linka 15 se od 10. ledna 1984 vydává z Kotlářky až k vozovně Motol, linka 9 je v denním provozu na Kotlářku zkrácena. Interval ve špičce pracovního dne byl zkrácen na 6 minut. Poté, co jsou 4. července 1985 zrušeny tramvajové tratě v ulicích Hybernská a Na Příkopě tramvaje zcela opouští křižovatku Můstek. Že se jednalo o nesmyslný krok se sice vědělo, ale, jak tvrdí klasik českého humoru Jára Cimrman: „Můžeme o tom vést spory, můžeme o tom pochybovat“. Tehdejší ředitel prohlašoval, že tam kam vede metro, nebude jezdit souběžně tramvaj. Linka 9 je vedena mezi Hlavním nádražím a Národním divadlem přes Jindřišskou, Vodičkovou a Spálenou ulicí se dostává na svoji původní trasu. V souvislosti se zřízením speciální číselné řady nočních tramvajových linek od 3. listopadu 1985 je na lince 9 zrušen noční provoz.

Po zahájení provozu na nové trati do sídliště Řepy se od 26. října 1988 samozřejmě linka 9 vydává od vozovny Motol až do Řep. K tomuto datu je tedy obnoven provoz v úseku Vozovna Motol - Motol, který byl 14 let nepojížděn.

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9257 vypravený na linku 9 zachycený na Olšanském náměstí. | 19.5.2013
Vůz Škoda 15T ForCIty Alfa #9440 vypravený na linku 9 opustil zastávku Vozovna Motol. | 31.10.2018
Linka 9 si za posledních několik desetiletí užila vždy ty nejnovější typy pražských tramvajových vozů. Od prosince 1995 jsou na ní vypravovány vlaky 2xT6A5. V roce 2008 tak bylo možné spatřit na lince 9 kromě vlaků 2xT3 a 2xT6A5 také nové nízkopodlažní vozy Škoda 14T Elektra. V období let 20092013 byly na linku 9 vypravovány také vozy KT8D5.RN2P.

V současné době se na linku 9 vypravují vlaky 2xT3R.P, 2xT6A5 a nízkopodlažní vozy Škoda 15T ForCity Alfa. Na vypravování se podílí vozovny Motol a Žižkov.


Související články:
 Tramvajová linka 19
 Tramvajová linka 12
 Tramvajová linka 15
 Tramvajová linka 10
 Tramvajová linka 35
 Tramvajová linka 21
 Tramvajová linka 17
 Tramvajová linka 3
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 poprvé v provozu
 Tramvajová linka 24
 Dočasný obousměrný provoz po jedné koleji v Zenklově ulici
 Přestávky řidičů tramvají
 Projekt organizace pražské MHD 1967 aneb Co by se stalo, kdyby...
 Praha 1963: Zkoušky »tunelového provozu«
 Tramvajová linka 8
 Tramvajová linka 18
 Tramvajová linka 11
 Tramvajová linka 7
 Statistika nuda je... aneb jak budeme jezdit od září 2016
 Tramvajová linka 5
 Tramvajová linka 4
 V roce 1974 dojezdily v Praze dvounápravové tramvaje
 Tramvajová linka 1
 Tramvajová linka 25
 Provoz tramvají během MS v ledním hokeji 1972
 Tramvajová linka 2
 Jak pražské koleje opouštěly vozy T1
 Tramvajová linka 16
 Předpisy a přezkoušení DP Praha
 Tramvajová linka 20
 Tramvajová linka 14
 Tramvajová linka 30
 Tramvajová linka 13
 Tramvajová linka 22
 Pražská rarita aneb souprava vozů KT8D5 opět v provozu
 Tramvajová linka 27
 Tramvajová linka 26
 Tramvajová linka 29
 Tramvajová linka 32
 Tramvajová linka 6
 Tramvajová linka 31
 Když Prahu ovládla Téčka
 Tramvajová linka 28
 Nasazení vozů T3 na linky 9 a 14 v nočním provozu
 Noční provoz tramvají nejen na Štědrý den a Silvestra
 Náhradní tramvajová doprava za metro
 Provoz - archivní data vypravení
 Povolání: řidič tramvaje
 Označování vlaků určených k pravidelné přepravě cestujících

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024