Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2021

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2021


Preference
Pondělí 27. prosince 2021, 20:13, přidal: admin Petr

SSZ 7.137 Argentinská – Plynární. | nedatováno, ilustrační snímek
Nejzatíženější holešovická křižovatka prošla obnovou. SSZ 7.137 Argentinská – Plynární mezi Nádražím Holešovice a Ortenovým náměstím má vylepšenou preferenci tramvají. K původnímu prodlužování, vkládání a krácení vlastní fáze bylo doplněno také krácení kolizní fáze. Signalizace byla doplněna o výzvová návěstidla pro tramvaje, která sdělují informaci o nároku, blížícím se volnu a prodlužování pro tramvaje. Na rameni od Nádraží Holešovice přibyl nový přechod s ostrůvkem, který si vyžádal snížení počtu řadicích pruhů ze dvou na tři. Přes jižní rameno Argentinské vznikl a východní rameno Plynární vznikly cyklopřejezdy. Zprovozněna bude preference autobusů. Holešovice, na rozdíl od jiných, patří mezi čtvrtě, kterým pomohla stavba tunelového komplexu Blanka k nižším intenzitám provozu aut. Důsledkem je i lepší možnost úprav některých křižovatek, včetně vylepšení preference MHD.SSZ 7.137 Argentinská – Plynární
Preference
Pondělí 27. prosince 2021, 20:12, přidal: admin Petr

SSZ 3.322 na křižovatce ulic Jana Želivského a Olšanská. | nedatováno, ilustrační snímek
Na konci roku 2021 byla obnovena signalizace 3.322 na křižovatce ulic Jana Želivského a Olšanská. Vzhledem k tomu, že v ulici Jana Želivského probíhá ražba kanalizace, kvůli které jezdí auta ve směru k Ohradě po kolejích, byl semafor uveden do režimu dočasného dopravního opatření, a to v dynamickém řízení. To zahrnuje mimo jiné bezkolizní průjezd tramvají a aut ve zúženém úseku přímo v křižovatce. Semafor je na všech vjezdech doplněn výzvovými návěstidly pro tramvaje, dlouhý přechod přes Olšanskou byl opatřen chodeckými ostrůvky a souběžně vznikl cyklo přejezd. Přestože je na křižovatce preference tramvají, která umožňuje například prodlužování a krácení fází, zdržení tramvají je v dočasném stavu dopravního omezení zjevně delší než v původním dynamickém řízení. Definitivní stav signalizace s upravenou organizací dopravy a s plnohodnotnou preferencí tramvají by měl nastat v průběhu roku 2022.
Preference
Pondělí 27. prosince 2021, 20:10, přidal: admin Petr

SSZ 5.548 Radlická – Za Ženskými domovy | nedatováno, ilustrační snímek
Obnovené SSZ 5.548 Radlická – Za Ženskými domovy bylo po půlroce uvedeno do provozu. Signalizace stejně jako před obnovou neuplatňuje preferenci MHD, přesto došlo ke zlepšení provozu tramvají proti původnímu stavu. Jednak byl zrušen nevyužívaný pevný výběr fáze od severního vjezdu Radlické vlevo, jednak tramvaje v hlavním směru můžou prodlužovat nad maxima podle aut. Prodlužování je však minimální a další preferenční prvky na signalizaci schází, takže nadále dochází ke zbytečnému zdržování MHD. Signalizace byla stavebně dokončena v červnu 2021, avšak nebyl hotový program křižovatky, takže zařízení zůstalo až dosud vypnuté. Do přípravy zasáhlo i vyrušení kolejových oblouků mezi jižním vjezdem Radlické a ulicí Za Ženskými domovy, které byly v havarijním stavu. Pro zřízení preference MHD bude nezbytné doladění řízení, doplnění hardware pro aktivní detekci autobusů a zřetelné vyznačení vyhrazeného pruhu pro autobusy na kolejích na jižním vjezdu Radlické. Tramvaje by měly až do kompletní přestavby Radlické a Za Ženskými domovy jezdit k Andělu po Radlické ulici. Obnovená signalizace k tomu trvale zajišťuje cyklický výběr signálů v hlavním směru, zatímco před obnovu bylo nezbytné dálkově aktivovat režim pro mimořádný stav.
Vozy
Čtvrtek 23. prosince 2021, 21:22, přidal: admin Petr

Na snímku z Hradčanské se potkává první s posledním dodaným vozem #8009 a #8089 v soupravách #8015+#8009 a #8089+#8083 míjejících se na lince 26. | 23.12.2021
Zatímco se v pražských ulicích od roku 1995 objevovaly, z pohledu cestujících, supermoderní tramvaje typu T6A5, Dopravní podnik zařadil mezi roky 1996 a 1999 do pražských ulic také 18 kusovou sérii vozů, které se od stávajících zas tak moc neodlišovaly, a označit jí jako typ T3M2-DVC. S očekávanými dodávkami vozů T6A5 bylo totiž možné ukončit tzv. celkové opravy tramvají T3M. Protože ale nebylo zároveň možné další vozy vyřazovat, posledních 18 vozů, které celkovou opravou neprošly, získalo novou vozovou skříň v provedení T3SUCS, vyrobenou přímo závodem ČKD ve Zličíně v prvním pololetí roku 1996. Až do roku 1999 probíhala v Ústředních dílnách jejich postupná kompletace a vystrojování elektrickými výzbrojemi ČKD TV1, vyrobenými v letech 1978 až 1981, získávanými z vyřazených vozů typu T3M stejných evidenčních čísel, jaké získávali modernější nástupci. V roce 1996 byly dodány první tři vozy #8009, #8015 a #8051. V roce 1997 je následovala dodávka šesti vozů #8053, #8063, #8067, #8068, #8076 a #8087. Roku 1998 jich bylo předáno osm #8072, #8074, #8077, #8079, #8080, #8082, #8083, #8088 a v roce 1999 dodávky uzavřel vůz #8089. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3m #t3sucs #t3m2dvc #vozovnahloubetin
Vozy
Čtvrtek 23. prosince 2021, 11:36, přidal: admin Petr

Vůz KT8D5.RN2P #9103 u vozovny Střešovice. | 23.12.2021
Na zkušebních jízdách se po pražských ulicích opět prohání novotou vonící vůz KT8D5.RN2P #9103. Jde o původní vůz KT8D5 dodaný jako #522 DP Košice. Následně byl odprodán do maďarského Miskolce, kde jezdil s evidenčním číslem 204. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #kt8d5rn2p #dpmk #dpp
Vozy
Úterý 21. prosince 2021, 11:18, přidal: admin Petr

Motorový vůz #4206 v depozitáři Muzea MHD v pražských Střešovicích. | 17.12.2021
Pražské tramvajové koleje skrápělo v minulosti celkem devět motorových kropících tramvají. V roce 1922 byly zhotoveny v Rustonce první vozy #2502 – #2504 na pojezdu starších vyřazených motorových vozů ze série #12- #15 z roku 1897. Vyřazeny byly v letech 1954 – 1959. Z kropící tramvaje #2504 zůstala souhrou šťastných okolností zachována jen nýtovaná nádrž na vodu, která byla až do roku 1993 využívána ve vozovně Hloubětín jako nádrž na vodu. Po předání do Muzea MHD ve Střešovicích byly dostrojeny všechny provozní doplňky v původním provedení. K dokončení tedy zbývá již jen samotný pojezd… O sedm let později, než samotná kropící tramvaj, v roce 1929 Ringhofferovy závody vyrobily v sérii vozů #2146- #2205 motorový vůz evidenčního čísla 2196. Vůz byl z osobní dopravy vyřazen až jako jeden z posledních, k datu ukončení provozu dvounápravových tramvají, tedy 9. květnu 1974. Pražské koleje však neopustil ani poté a stal se služebním vozem s novým evidenčním číslem 4206. V roce 1992 byl vůz odstaven jako rezerva pro příští možné využití a v muzejním depozitáři přežil až do dnešních dnů. Skříň vozu není v příliš dobrém stavu, zato pojezd a čelnice až do výše poprsnice ještě poslouží ke vzniku repliky kropící tramvaje #2504. V Muzeum MHD se tak v dohledné době může objevit opravdu unikátní pracovní vozidlo. #prtky #prazsketramvaje #ringhoffer #vozovnastresovice #muzeummhd
Přesun vozů mezi vozovnami
Pondělí 20. prosince 2021, 17:44, přidal: admin Petr

Vozy T3M #8085 a #8042 ve Střešovicích. | 20.12.2021
Ze série celkem 102 vozů T3, upravených v sedmdesátých letech na „bzučící“ tramvaje typu T3M s hospodárnější tyristorovou výzbrojí pražský Dopravní podnik zachoval celkem 4 kusy pro příležitostný retroprovoz. Jedná se o vozy #8013, #8014, #8085 a #8042. Zatímco vozy #8013 a #8014 jsou před nepříznivými povětrnostními podmínkami uschovány v hale denního ošetření vozovny Hloubětín, vozy #8085 a #8042, dlouhodobě bivakují na odstavném kolejišti hostivařských dílen. Tedy v místě, odkud vozovna Hloubětín dočasně vypravuje své vlaky do sítě. Žádnému vozidlu nedělá dlouhodobé vystavení povětrnostním podmínkám dobře. A tak ač se v Hloubětíně snaží sebevíc, střechu haly nenahradí. A protože je vozy, které mají zůstat zachované i pro budoucí generace, třeba chránit a opečovávat, došlo k poskytnutí dočasného zimního azylu pod střechou střešovické vozovny právě pro dvojici tyristorek #8042 a #8085. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #vozovnahloubetin #vozovnastresovice #muzeummhd #t3m
Vozy
Pondělí 20. prosince 2021, 17:43, přidal: admin Petr

Skříně vozů T3R.PLF #8292 a #8291 v Opravně tramvají. | 17.12.2021
V pořadí 42. skříň pražského vozu T3R.PLF budoucího evidenčního čísla 8292 zachycuje snímek ve společnosti skříně vozu stejného typu budoucího evidenčního čísla 8291. Obě skříně byly dodány v pátek 17. prosince. Dárcem komponentů pro zrod vozu #8292 by měl být vůz T3R.PV #8163, který je odstavený po železniční nehodě od 2. prosince 2019. "Papíry" pro stavbu vozu T3R.PV s novou vozovou skříní VarCB3 v roce 2004 poskytl vůz T3 #6751. Aktuálně tedy v pražské Opravně tramvají čekají na dokončení skříně vozů #8286-#8292 #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3 #t3rpv #t3rplf
Vozy
Pondělí 20. prosince 2021, 17:41, přidal: admin Petr

Skříň vozu T3R.PLF #8291 v Opravně tramvají. | 17.12.2021
V pátek 17. prosince 2021 dorazila do pražské Opravny tramvají skříň další "wany", tedy částečně nízkopodlažního vozu T3R.PLF. Ta na snímku by měla nést evidenční číslo 8291 a pokud vše půjde podle předpokladů, zdrojem většiny jejích komponentů bude vůz T3R.P #8230, který byl značně poškozen při železniční nehodě na Kotlářce 4. června 2019. Původní evidenční číslo vozu, před modernizací na typ T3R.P v roce 2001 bylo #6539. #prtky #prazsketramvaje #t3rplf #t3rp #t3 #ckd #tatra
Vozy
Sobota 18.prosince 2021,07:00, vložil: admin Petr

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9401 na lince 22 na Malostranské s vozem T3SU #7001 na lince 2. | 18.12.2021
Na lince 22 dnes můžete potkat vánočně vyzdobený vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9401. Z Vypichu odjíždí 9:57, 1242, 15:27, 18:12, 20:57 a 23:31 (do vozovny) . Z Nádraží Hostivař pak 8:41, 11:26, 14:11, 16:56, 19:41 a 22:17. #prazsketramvaje #prtky #skodatransportation #skoda #15t #forcity #Alfa #vozovnamotol
Ostatní
Úterý 14. prosince 2021, 19:51, přidal: admin Petr

Vozovna Strašnice. | nedatováno, ilustrační snímek
Další vozovnou, ve které dochází k náhradě původních kozlíků (konstrukcí, které nesou tramvajovou kolej a pochozí lávky v lodích vozoven) za železobetonovou prefabrikovanou konstrukci, je vozovna Strašnice. #prazsketramvaje #prtky
Preference
Sobota 11. prosince 2021, 14:05, přidal: admin Petr

SSZ 1.107 Karmelitská – přechody u zastávky Hellichova. | nedatováno, ilustrační snímek
Další dva zrekonstruované semafory na tramvajové síti jsou v provozu. SSZ 1.107 Karmelitská – přechody u zastávky Hellichova fungují i po obnově bez preference tramvajové dopravy. Spuštěny byly do dočasného režimu v pevném programu s výzvou, což znamená, že v rámci každého cyklu řízení je při nároku vybráno v definované časové poloze volno pro chodce s tím, že výběry nově zajišťují koordinaci pro tramvaje a auta alespoň v jednom směru. Z pohledu zdržení tramvajové dopravy se nejedná o zhoršení. I předchozí režim po dobu 20 let byl bez preference MHD. Signalizace je vybavena detekcí tramvají. V noci je v režimu fáze blikající žlutá, kdy si semafor zapínají chodci bez ohledu na aktuální nároky tramvají. Zapnutí probíhá v obvyklém standardu, tedy do celočervené a následně do volna pro chodce.
Preference
Pondělí 6. prosince 2021, 12:53, přidal: admin Petr

SSZ 3.319 Vinohradská - nám. Jiřího z Lobkovic | nedatováno, ilustrační snímek
Město kvapem pokračuje v obnově světelných signalizací. Do provozu bylo po rekonstrukci uvedeno SSZ 3.319 Vinohradská - nám. Jiřího z Lobkovic u zastávky Olšanské hřbitovy. Signalizace řídí zejména přechod pro chodce přes Vinohradskou, ale zajišťuje také výjezd z tramvajové smyčky a z boční komunikace. Preference tramvají byla na semaforu zavedena již dříve v návaznosti na rekonstrukci trati a aktuální způsob řízení vychází ze stejných principů. Doplněna byla výzvová návěstidla pro tramvaje také na hlavní trati a detekce automobilů v hlavním směru, která umožňuje jejich prodlužování. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. V obou směrech je nadále zajištěna preference chodců pro přístup na zastávku s ohledem na přijíždějící tramvaj.
Rekonstrukce tramvajové tratě
Pátek 3. prosince 2021, 22:37, přidal: admin Petr

Na konci tratě vznikají zastávky u obou kolejí, které budou sloužit jako výstupní i nástupní současně. | 03.12.2021 Křížová kolejová spojka zřízená za odbočením do Opletalovy ulice. | 03.12.2021 Oblouky z tratě od (k) Senovážnému náměstí. V levé koleji je vidět výhybka křižové kolejové spojky. | 03.12.2021
Do obnovované části tratě v Opletalově ulici již byla vložena nejdůležitější součást. Křížová kolejová spojka. Pro představu, jak bude probíhat manipulace tramvají: Tramvaj přijede od Senovážného náměstí a na radiově ovládané rozjezdové výhybce kolejové spojky bude pokračovat buď přímo na správnou (pravou), nebo přes spojku na nesprávnou (levou) kolej. Pokud pojede na správnou kolej, překoná sjezdovou zajišťovací výhybku, která se po jeho průjezdu přestaví do odbočné větve na pravou kolej, odbaví pravými dveřmi cestující. Po přechodu řidiče na opačné stanoviště a odbavení cestujících (ač stejnými dveřmi jaké byly použity pro výstup, tak už v tomto směru jízdy levými) odjíždí z obratiště přes kolejovou spojku na pravou kolej. V případě, že při příjezdu míří na levou, nesprávnou kolej, překoná sjezdovou zajišťovací výhybku, která se po jeho průjezdu přestaví do přímé větve na pravou kolej, odbaví levými dveřmi cestující. Po přechodu řidiče na opačné stanoviště a odbavení cestujících (ač stejnými dveřmi jaké byly použity pro výstup, tak už v tomto směru jízdy pravými) odjíždí z obratiště přímo po pravé koleji.
Preference
Pátek 3. prosince 2021, 10:03, přidal: admin Petr

SSZ 0.326 Vršovická – Bělocerkevská | nedatováno, ilustrační snímek
Dynamické řízení s preferencí tramvají a autobusů bylo zprovozněno na SSZ 0.326 Vršovická – Bělocerkevská. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a drobným předvýběrem kolizní fáze. Signalizace funguje s proměnnou délkou cyklu a k sousedním SSZ Vršovická – Kodaňská a U Slavie – Vladivostocká vysílá povelové signály, které zajišťují dynamickou koordinaci. Semafor u Edenu byl obnoven již v dubnu 2016 a dosud byl řízen pevným programem. V minulosti trvalo velmi dlouho nasazení preference také na dalších křižovatkách v okolí. Například signalizace u zastávky Průběžná čekaly po obnově na doplnění dynamiky v letech 2016 až 2018, semafory u Bohemians v letech 2015 až 2018. Ještě déle trvalo zřízení preference na SSZ náměstí Míru – Jugoslávská (2012 až 2018) a SSZ Vinohradská – Želivského (2011 až 2020). První semafory na Evropské, které se obnovovaly kolem roku 2010, dostaly preferenci přibližně o 6 let později. Aktuálně se čeká na zavedení preference zejména na SSZ Chodovská – U Plynárny, které bylo obnoveno před rokem.
Rekonstrukce tramvajové tratě
Čtvrtek 1. prosince 2021, 07:20, přidal: admin Petr

Odstranění kolejových konstrukcí křižovatky Ženské domovy. | 01.12.2022
K další redukci zbytných kolejových konstrukcí v těchto dnech dochází na křižovatce Ženské domovy. Po odstranění obou výhybek křižovatky na vrcholu od Radlic jsou nyní odstraňovány výhybky vrcholu křižovatky v ulici Za Ženskými domovy. V křižovatce tak zůstanou pouze výhybky od Anděla. Křižovatku v budoucnosti čeká rekonstrukce. Do jejího zahájení, které však závisí na celkové úpravě ulice Za Ženskými domovy, jsou odstraněny části konstrukcí, které byly v havarijním stavu. Křižovatce zůstává zachována funkce jako součást obousměrné pojížděné blokové smyčky a zároveň napojení tratě do Radlic.
Aktualita
Čtvrtek 2. prosince 2021, 18:57, přidal: admin Petr

Vůz #2210 na Dlabačově. | 28.11.2021
Na první pořadí linky 42 bude zítra poprvé vypraven vánočně nazdobený ringhofferák, dvounárapravový vůz #2210. Pro fotografy a cestující připojujeme odjezdy z konečné Dlabačov: 10:00, 11:20, 12:40, 14:00 a 15:20. Z Václavského náměstí odjíždí 10:25, 11:45, 13:05, 14:25 a 15:45. #prtky #vozovnastresovice #muzeummhd
Vozy
Středa 1. prosince 2021, 06:57, přidal: admin Petr

Vůz T3 #6921 ve vozovně Střešovice. | 01.12.2021
Svou premiéru s cestujícími s vánoční výzdobou si dnes odbyde střešovický vůz T3 #6921 na druhém pořadí linky 2. Pro fotografy doplňujeme odjezdy ze Sídliště Petřiny 6:45, 8:46, 10:46, 12:46, 14:45, 16:45 a, 18:47 (do vozovny). Z Nádraží Braník pak má spoj odjezdy 7:56, 9:53, 11:53, 13:53, 15:56 a 17:56. #prtky #ckd #tatra #t3 #vozovnastresovice #muzeummhd
Vozy
Neděle 28. listopadu 2021, 16:50, přidal: admin Petr

Vůz T3 #6921 na Malostranské. | 27.11.2021 Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9401 na Malostranské. | 27.11.2021 Mazací vůz T3M #5572 na Malostranské. | 27.11.2021 Dvounápravový vůz #2210 na Malostranské. | 27.11.2021 Autobus Irisbus Citelis 12M #3510 na Malostranské. | 27.11.2021
Po včerejším slavnostním rozsvícení ve střešovické vozovně vyrazila pětice vánočně vyzdobených dopravních prostředků na krátkou jízdu Prahou. SNímky zachycují vůz T3 #6921, Škoda 15T ForCIty Alfa #9401, mazací vlz T3M #5572, dvounápravový vůz #2210 a autobus Irisbus Citelis 12M #3510 na Klárově. Do vánočního hávu se také oblékly oba vozy lanové dráhy na Petřín. V přípravě je také vůz T3SU #7001.
Vozy
Pondělí 22. listopadu 2021, 20:45, přidal: admin Petr

Druhý prototyp vozů T1, vůz #5002, na Vítězném náměstí, po návratu z vnější očisty ve vozovně Vokovice. | 22.11.2021
Dnes uplynulo sedmdesát let od představení prototypu legendární tramvaje typu T1. Odborná veřejnost a novináři se dne 22. listopadu 1951 v pražské vozovně Motol seznámili s vozem T1 #5001. Jednalo se o první moderní tramvajové vozidlo vycházející z americké koncepce PCC, kterou tehdy techničtí představitelé DPP vybrali jako vzor pro poválečnou obnovu vozového parku. Vývoj dvou prototypů probíhal na základě objednávky z roku 1947, do provozu s cestujícími byly oba vozy zařazeny na jaře 1952. Na prototypy navázala ověřovací série a následně běžné sériové vozy, celkem bylo do Prahy v letech 1952 až 1956 dodáno 133 tramvají T1. #prtky #ckd #tatra #t1 #vozovnastresovice #muzeummhd
Rekonstrukce tramvajové tratě
Sobota 20. listopadu 2021, 15:17, přidal: admin Petr

Pohled ze smyčky Sídliště Barrandov na vznikající spodek tramvajové tratě, vedený podél Werichovy ulice. | 20.11.2021 Vznikající spodek tramvajové tratě do Holyně, vedené podél Werichovy ulice. | 20.11.2021 Pohled zpět ke smyčce Sídliště Barrandov. | 20.11.2021 Jediný oblouk tohoto úseku budoucí tratě v místě křižovatky Werichovy ulice a budoucích ulic Gollové a Baarové. | 20.11.2021 Tramvajová trať vedená podél budoucí ulice Gollové. | 20.11.2021
Jediný oblouk tohoto úseku budoucí tratě v místě křižovatky Werichovy ulice a budoucích ulic Gollové a Baarové v pohledu zpět ke smyčce Sídliště Barrandov. | 20.11.2021 Tramvajová trať míjí také budoucí náměstí Olgy Scheinpflugové. | 20.11.2021 Před obratištěm Holyně jsou stavební práce nejdále, leží zde již první destíky metrů kolejí. | 20.11.2021 Před obratištěm Holyně jsou stavební práce nejdále, leží zde již první destíky metrů kolejí. | 20.11.2021 Před obratištěm Holyně jsou stavební práce nejdále, leží zde již první destíky metrů kolejí. | 20.11.2021
Před obratištěm Holyně jsou stavební práce nejdále, leží zde již první destíky metrů kolejí. | 20.11.2021 V prostoru křížové kolejové spojky dočasného obratiště Holyně jsou již uloženy tři ze čtyřech výhybek. | 20.11.2021 Pohled do prostoru odstavných kolejí obratiště Holyně, které jsou ve značném terénním zářezu. | 20.11.2021 Prostor odstavných kolejí obratiště Holyně je ve značném terénním zářezu. | 20.11.2021 Pohled z prostoru obratiště Holyně zpět ke smyčce Sídliště Barrandov. | 20.11.2021
Složené kolejnice kolejových křížení. | 20.11.2021 Prostor odstavných kolejí obratiště Holyně je ve značném terénním zářezu. | 20.11.2021 Prostor odstavných kolejí obratiště Holyně je ve značném terénním zářezu. | 20.11.2021 Popis krabice topnice výhybky. | 20.11.2021 Redakční potěr, aneb školka Pražských tramvají v zácviku. Toník a Péťa se seznamují s výstavbou nové tramvajové tratě. :-) | 20.11.2021
Co nového na vznikající trati do Holyně? V blízkosti budoucího dočasného obratiště Holyně je položeno zhruba 150 metrů bezžlábkové koleje na betonových pražcích. Uloženy jsou také tři ze čtyřech budoucích výhybek křižkové kolejové spojky. V prostřední částí tratě, v oblasti budoucího náměstí Olgy Scheinpflugové končí práce na odvodnění. U smyčky Sídliště Barrandov se dokončují podkladní vrstvy tělesa tramvajové tratě.
Rekonstrukce tramvajové tratě
Sobota 20. listopadu 2021, 14:47, přidal: admin Petr

Oblouk napojující Opletalovu ulici od Senovážného náměstí s nově zřizovanou antivibrační vanou. | 20.11.2021 Navážení štěrku. | 20.11.2021 Pohled z Opletalovy ulice na zachovaná torza kolejí někdejší křižovatky Opletalova. | 20.11.2021 Pohled do Opletalovy ulice se zachovanou betonovou deskou v pozadí. | 20.11.2021 Pohled do Opletalovy ulice se zachovanou betonovou deskou a položenými kolejnicemi v pozadí. | 20.11.2021
Zachovaná betonová deska v Opletalově ulici s nově položenými kolejnicemi. | 20.11.2021 Zachovaná betonová deska v Opletalově ulici s nově položenými kolejnicemi. | 20.11.2021 Zachovaná betonová deska v Opletalově ulici s nově položenými kolejnicemi. | 20.11.2021 Svařování kolejnic v Opletalově ulici. | 20.11.2021 Pohled od konce obratiště v Opletalově ulici. | 20.11.2021
V Opletalově ulici dochází k opravě torza tramvajové tratě, které bylo od roku 2003 zcela odpojeno od kolejové sítě. Obnovená trať bude i nadále končit kuse. Do tratě budou vloženy kolejové spojky, které umožní obracení obousměrných vozů. Zřízeny zde budou také výstupní a nástupní zastávky. Tramvajové těleso by mělo být hotovo do 10. prosince 2021. V lednu pak bude pokračovat instalace sloupů a samotného trolejového vedení. Trať by měla být připravena do provozu v polovině února příštího roku. Bude využívána pro náhradní tramvajovou dopravu během nutných občasných víkendových výluk při výměně stropní desky a modernizaci vestibulu stanice metra Florenc, která potrvá 4,5 roku. Uvažuje se lince, která bude během výluk spojovat Hlavní nádraží (Opletalovou ulicí) a Vltavskou, případně Nádraží Holešovice. Do budoucna se počítá s využitím obnoveného úseku do připravované tratě směr Václavské náměstí a Muzeum.
Aktualita
Pátek 19. listopadu 2021, 22:05, přidal: admin Petr

Nový exponát Muzea MHD. | 19.11.2021
Dnes došlo k symbolickému předání nového exponátu Muzea MHD ve vozovně Střešovice. Jedná se o hasičský automobil z poloviny osmdesátých let 20. století. Jde o šestý pracovní automobil v muzejní sbírce a až do neděle si jej návštěvníci budou moci prohlédnout. Muzeum je o víkendu otevřeno od 9 do 17 hodin jako obvykle a ti, kdo přijdou v neděli odpoledne mezi 13. a 16. hodinou budou moci sledovat představení nejen nového muzejního exponátu, ale také nejmodernější hasičské techniky příslušníky hasičského záchranného sboru. Trvalý domov najde nejnovější přírůstek v připravované hale pro silniční vozidla. #prtky #muzeummhd #vozovnastresovice
Rekonstrukce tramvajové tratě
Úterý 16. listopadu 2021, 17:38, přidal: admin Petr

Opletalova ulice. | 16.11.2021
Práce na znovunapojení Opletalovy ulice do kolejové sítě, jsou v plném proudu. V souvislosti s opravou stropní desky stanice metra Florenc zde vznikne úvraťové obratiště tramvají.
Aktualita
Úterý 16. listopadu 2021, 17:32, přidal: admin Petr

Smetanovo nábřeží. | 16.11.2021
Skončila oprava vrchní části mostu před Divadelní ulici, na což naváže rekonstrukce kanalizace v Divadelní ulici. Tu provede Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Z důvodu uzavření ulice, kterou budou muset auta objíždět, TSK odstraní dřívější úpravu u kavárny Slavia a Smetanovo nábřeží se tak dočasně stane opět obousměrným pro IAD. Na rekonstrukci kanalizace v Divadelní příští rok navážou další práce na nábřeží. Měla by vzniknout nová tramvajová zastávka Karlovy lázně mezi zastávkami Národní divadlo a Staroměstská ve směru od divadla. Zrušena bude naopak zastávka Národní divadlo na Smetanově nábřeží a pro linku 17 vznikne nová na Masarykově nábřeží.
Preference
Úterý 16. listopadu 2021, 14:33, přidal: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
Nejen doplnění přechodů pro chodce, ale také dynamické řízení s preferencí tramvají přinesla obnova semaforu na náměstí Jiřího z Poděbrad. SSZ 2.307 Vinohradská – U Vodárny uplatňuje preferenci prodlužováním a krácením vlastního volna a krácením kolizního volna. Ve směru z centra byl nahrazen původní úzký nástupní ostrůvek mysem s jízdou aut po kolejích, což signalizace řeší vytlačováním kolony a následně vlastní preferencí tramvaje. Stopčára křižovatky je totiž přímo u označníku a případná auta mezi tramvají a křižovatkou znemožňují stanicování. Úspěšnost zásahů ale závisí zejména na aktuálních intenzitách provozu. Naopak během pobytu v zastávce již auta nepředjíždí tramvaj před kritickým navazujícím úsekem. V zastávce do centra zůstal ostrůvek a vozidla jezdí mimo trať. Dle koncepční studie Vinohradské z roku 2016 mají ale i zde jezdit po kolejích, s mysovou zastávkou těsně u křižovatky. Vinohradskou ulici používá ve špičce až 800 aut za hodinu, což vede k tvorbě kolon s dopadem do plynulosti provozu tramvají v místech s jízdou po kolejích. Po roce 2023 zde přibude tramvají v souvislosti s výstavbou tramvajové trati na Václavském náměstí.
Vozy
Úterý 16. listopadu 2021, 14:03, přidal: admin Petr

Souprava střešovických vozů T2  #6004 a vyhlídkového vozu T3  #5602 při návratu z vnější očisty v mycím rámu vozovny Vokovice.  | 15.11.2021
Během manipulačních jízd můžeme v ulicích potkat tramvajové vozy spřažené do souprav, které nebývají obvyklé. Při závadě tak klidně vůz Škoda 15T ForCity Alfa z tratě odvleče dvojici vozů T3R.P. Střešovická vozovna využívá k vnější očistě flotily svých retro vozů mycí rám ve vozovně Vokovice a aby jeden řidič odvezl dvojici, spojí se občas to, co je potřeba. Dnes se tak po Praze 6 pohybovala velmi netradiční souprava vozů T2 #6004 a vyhlídkového vozu T3 #5602. #ckd #tatra #vozovnastresovice #muzeummhd
Rekonstrukce tramvajové tratě
Pátek 12. listopadu 2021, 19:19, přidal: admin Petr

Oprava křižovatky Čechův most. | 12.11.2021
Během poslední letošní výluky tramvajové tratě v úseku Staroměstská - Čehův most dochází také k výměně části kolejové konstrukce z roku 2001 na křižovatce Čechův most.
Ostatní
Úterý 9. listopadu 2021, 11:03, přidal: admin Petr

Obnova travnatého zákrytu tratě v Bělohoské ulici. | 09.11.2021 Obnova travnatého zákrytu tratě v Bělohoské ulici. | 09.11.2021
Pražský Dopravní podnik na dvou místech tramvajové tratě v Bělohorské ulici upravuje travnatý zákryt. Došlo k odstranění dosavadního travnatého svršku až na pražce. Následně byla místa zavezena speciálním substrátem a na něj je prováděna pokládka nových, experimentálních travnatých pásů. Ty předpěstovali v OSEVA PRO, s.r.o. a OSEVA vývoj a výzkum, s.r.o. v jejich Výzkumné stanici travinářské v Rožnově – Zubří. Jde o součást vědeckého projektu „Genofondy pro město“, který koordinuje Výzkumný ústav rostlinné výroby, vvi v Praze-Ruzyni, finančně podporuje Technologická agentura ČR a pražský Dopravní podnik je jeho spoluřešitelem společně s Výzkumným ústavem pícninářským a Zemědělským výzkumem a Seed Service. Cílem projektu je získat unikátní osevné směsi, vhodné pro stálezelené travnaté koberce pro tramvajové tratě a jiná extrémní městská stanoviště, které by byly odolné zejména vůči suchu, teplotnímu stresu nebo zasolení.
Rekonstrukce tramvajové tratě
Neděle 7. listopadu 2021, 17:02, přidal: admin Petr

Měřící vůz T3 #5521 během první zkušební jízdy na trati ještě během probíhajících stavebních prací. | 04.11.2021
Od včerejšího dne je obnovený provoz tramvají okolo Pražské tržnice. Letošní I. etapa rekonstrukce tratě obsáhla úsek mezi zastávkami Vltavská a Pražská tržnice, konkrétně oblouk na přejezdu vozovky u zastávek Vltavské po přejezd s Argentinskou ulicí. Tramvajová trať byla zrekonstruována konstrukcí pevmé jízdní dráhy W-tram. Úsek od přejezdu Argentinské ulice po oblouk do ulice Komunardů bude rekonstruován v návaznosti na výstavbu lávky HolKa přes Vltavu, s níž souvisí změna polohy tramvajové tratě, v příštím roce. #prtky #ckd #tatra Tramfantik
Rekonstrukce tramvajové tratě
Úterý 2. listopadu 2021, 06:33, přidal: admin Petr

Rekonstrukce tramvajové tratě u Negrelliho viaduktu metodou W-tram. | 28.10.2021 Rekonstrukce tramvajové tratě u Negrelliho viaduktu metodou W-tram. | 28.10.2021 Rekonstrukce tramvajové tratě u Negrelliho viaduktu metodou W-tram. | 28.10.2021 Rekonstrukce tramvajové tratě u Negrelliho viaduktu metodou W-tram. | 28.10.2021
Jak probíhá rekonstrukce tramvajové tratě v okolí Negrelliho viaduktu?
Z jiného města v Česku
Úterý 26. října 2021, 11:06, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 39T ForCity Smart Ostrava ev.č.1751. | 25.10.2021
Po ostravských kolejích se ve zkušebním provozu prohání první dodaný vůz Škoda 39T ForCity Smart Ostrava nesoucí evidenční číslo 1751. Patronem nového vozu se stal automobilový závodník Karel Loprais. Typ vychází z modelu Artic vyvinutého ve finském Transtechu, který Škoda Transportation odkoupila. Jedná se o dvoučlánkovou jednosměrnou šestinápravovou tramvaj. První článek je usazen na jednom otočném podvozku, zadní na dvou. Pro výměnu cestujících jsou určeny patery dvoukřídlé dveře v pravé bočnici. Vůz je 100% nízkopodlažní. Design vozidla je dílem designéra Tomáše Chludila ze Škody Transportation. Délka vozu je 26,6 metru, maximální výška se spuštěným sběračem je 3,6 metru, váha prázdného vozidla je více než 36 t, plně obsazeného pak i 56 t. Cena za jeden kus vozidla je 47,5 mil. korun. Tramvaj bude v Ostravě dosahovat rychlosti až 80 km/h. Maska vozu je navržena tak, aby svými tvary připomínala nohu těžební věže a odkazovala tak na historii Ostravy.
Aktualita
Úterý 19. října 2021, 15:12, přidal: admin Petr

Již v roce 1995 bylo plánováno prodloužení do Modřan. | nedatováno, ilustrační snímek
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dokončil veřejnou zakázku na zhotovitele nové 1,7 kilometru dlouhé tramvajové tratě Modřany – Libuš. Postaví ji firmy OHLA ŽS a STRABAG Rail ve sdružení „Společnost TT Modřany“, které nabídlo nejnižší cenu 304,17 milionů korun, o téměř 46 milionů korun méně, než byl odhad nákladů dle projektové dokumentace. Většinu nákladů, celkem 85 %, pokryjí dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava. DPP v této veřejné zakázce obdržel nabídky od celkem šesti subjektů. Výstavbu nové tratě do Libuše plánuje DPP zahájit v průběhu jara příštího roku. „Nesmírně mě těší, že i přes negativní signály z trhů, jako je růst cen komodit, energií, nedostatku řady druhů materiálů či výrobků se nám povedlo vysoutěžit stavbu nové tramvajové tratě o 13 % levněji, než byl předpoklad dle projektové a zadávací dokumentace. Díky tomu z veřejných prostředků na této stavbě ušetříme téměř 46 milionů korun,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a dodal: „Po podepsání smlouvy s vítězem veřejné zakázky začneme s přípravnými pracemi, abychom mohli na jaře příštího roku zahájit samotnou výstavbu, která potrvá 14 měsíců. První cestující by se po nové trati mohli svézt nejpozději na konci jara 2023.“ Nová tramvajová trať Modřany – Libuš bude dvoukolejná a 1,7 kilometru dlouhá. Naváže na stávající obratiště Sídliště Modřany, odkud dále povede podél ulice Generála Šišky k Sídlišti Libuš a křižovatce s Novodvorskou ulicí, do které odbočí. Po Novodvorské ulici pak povede k budoucí stanici metra D Libuš, do úrovně současné autobusové zastávky Pavlíkova, kde zatím bude končit úvratí. DPP zde nicméně na základě dohody s majiteli tamních pozemků připravuje dočasnou smyčku, která bude sloužit do doby, než DPP zprovozní prodloužení tratě až na Nové Dvory. Smyčku Libuš si DPP postaví vlastními silami, ideálně současně s dokončením stavby nové tramvajové tratě Modřany – Libuš. Toto řešení DPP umožní nasazovat na tuto trať jednosměrné tramvaje místo obousměrných. DPP na nové tramvajové trati vybuduje 4 dvojice zastávek: Modřanský vodojem, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš a Libuš. Poslední dvě jmenované umožní cestujícím přestup na místní autobusové linky. Nová tramvajová trať Modřany – Libuš nabídne obyvatelům Sídliště Libuš a jeho okolí přímou dopravu do Modřan, Braníka, a dále do centra např. na Palackého náměstí, nebo na Staroměstskou bez nutnosti přestupovat. Prodloužení tramvajové tratě na Nové Dvory Letos DPP rozeběhl také přípravu navazujícího projektu, tj. pokračování tramvajové tratě Libuš – Nové Dvory. Jedná se o definitivní prodloužení o další dvě zastávky do lokality, ve které hl. m. Praha plánuje významný rozvoj a vznik lokálního centra. Tento plán vznikl na základě systematické analýzy lokalit Libuše a Nových Dvorů územními studiemi. Projekt tramvajové trati v prostoru u budoucí stranice metra D Nové Dvory bude koordinován s plánovanou zástavbou, kterou zde jako jeden z pilotních projektů bude zajišťovat městský developer – Pražská developerská společnost. Realizace definitivního prodloužení tramvajové trati na Nové Dvory je předpokládána v horizontu pěti let. /TZ DPP/
Preference
Čtvrtek 14. října 2021, 09:40, přidal: admin Petr

U Kříže. | nedatováno, ilustrační snímek
Takřka každodenní kolaps dopravy v Zenklově ulici, včetně tramvají, provází uzavírku nedaleké Prosecké ulice. Zastávky U Kříže jsou řešeny formou mysů, přičemž auta jezdí po kolejích i na řadě jiných míst. Zenklova je sběrná komunikace, která byla do této podoby přestavěna v roce 2018.
Rekonstrukce tramvajové tratě
Pondělí 11. října 2021, 07:36, přidal: admin Petr

Rekonstrukce tramvajové tratě na nábřeží Edvarda Beneše. | 09.10.2021 Rekonstrukce tramvajové tratě na nábřeží Edvarda Beneše. | 09.10.2021 Rekonstrukce tramvajové tratě na nábřeží Edvarda Beneše. | 09.10.2021 Rekonstrukce tramvajové tratě na nábřeží Edvarda Beneše. | 09.10.2021 Rekonstrukce tramvajové tratě na nábřeží Edvarda Beneše. | 09.10.2021
Jak pokračuje rekonstrukce tramvajové tratě na nábřeží Edvarda Beneše, která je pro technické komplikace prodloužena do konce října, zachytil von Špilberk.
Vozy
Čtvrtek 7. října 2021, 17:19, přidal: admin Petr

Cvičný vůz ČKD Tatra K2 #8133 v Bratislavě. | 07.10.2021
Cvičný vůz ČKD Tatra K2 #8133 v Bratislavě. | 07.10.2021
Dnes dopoledne byl v Bratislavě naložen na tahač vůz ČKD Tatra K2 #8133, který v budoucnu rozšíří flotilu retrovozidel pražského Dopravního podniku. Během noci bude přepraven do ústředních dílen Dopravního podniku města Brna, kde projde devítiměsíční kompletní renovací. Dopravní podnik Bratislava vůz vyřadil z provozu v roce 2009 po dvaatřicetileté službě, kdy sloužil pouze jako cvičný vůz a nikdy nezasáhl do provozu s cestujícími. Vůz v červnu odkoupil pražský Dopravní podnik za 1 000 € a po renovaci v Brně a zprovoznění v pražských Ústředních dílnách v Hostivaři bude jistě ozdobou flotily vozů ČKD v Praze. Foto: Peter Plunár, Dopravný podnik Bratislava
Rekonstrukce tramvajové tratě
Neděle 26. září 2021, 16:09, přidal: admin Petr

Pokračující výstavba prodloužení tramvajové tratě do Holyně. | 26.09.2021 Pokračující výstavba prodloužení tramvajové tratě do Holyně. | 26.09.2021 Pokračující výstavba prodloužení tramvajové tratě do Holyně. | 26.09.2021 Pokračující výstavba prodloužení tramvajové tratě do Holyně. | 26.09.2021 Pokračující výstavba prodloužení tramvajové tratě do Holyně. | 26.09.2021
Pokračující výstavba prodloužení tramvajové tratě do Holyně. | 26.09.2021 Pokračující výstavba prodloužení tramvajové tratě do Holyně. | 26.09.2021 Pokračující výstavba prodloužení tramvajové tratě do Holyně. | 26.09.2021 Pokračující výstavba prodloužení tramvajové tratě do Holyně. | 26.09.2021 Pokračující výstavba prodloužení tramvajové tratě do Holyně. | 26.09.2021
Jak pokračuje výstavba prodloužení tramvajové tratě z Barrandova do Holyně zachytil von Špilberk.
Rekonstrukce tramvajové tratě
Sobota 18. září 2021, 19:00, přidal: admin Petr

Rekonstrukce tramvajové tratě u křižovatky Čechův most, probíhá zde zřizování pevné jízdní dráhy konstrukce W-tram. | 18.09.2021 Rekonstrukce tramvajové tratě u křižovatky Čechův most, probíhá zde zřizování pevné jízdní dráhy konstrukce W-tram. | 18.09.2021 Rekonstrukce tramvajové tratě u křižovatky Čechův most, probíhá zde zřizování pevné jízdní dráhy konstrukce W-tram. | 18.09.2021 Vznikající spodek tramvajové tratě pro konstrukci pevné jízdní dráhy systému W-tram. | 18.09.2021 Oprava izolace opěrné nábřežní zdi. | 18.09.2021
Očišťování betonových konstrukcí opěrné nábřežní zdi tlakovou vodou. | 18.09.2021 Na zatuhlou betonovou desku pod kolejnicemi je rozvážen tzv. hubený beton určený do mezikolejnicového prostoru. | 18.09.2021 Na zatuhlou betonovou desku pod kolejnicemi je rozvážen tzv. hubený beton určený do mezikolejnicového prostoru. | 18.09.2021 Vrchol křižovatky Letenský tunel je uložen na původní betonovou desku s upevněním kolejnic vzor. metro. | 18.09.2021 Vrchol křižovatky Letenský tunel je uložen na původní betonovou desku s upevněním kolejnic vzor. metro. | 18.09.2021
Jak pokračuje rekonstrukce tramvajové tratě mezi křižovatkami Čechův most a Letenský tunel na nábřeží Edvarda Beneše?
Rekonstrukce tramvajové tratě
Úterý 14. září 2021, 12:39, přidal: admin Petr

Zastávky Zahradní Město. | 12.09.2021
Neustále se na nás obracíte s dotazy, proč vlastně zastávky Zahradní Město zůstávají dispozičně a vzhledově ve stejné podobě, jako před zahájením rekonstrukce tratě v podjezdu Zahradní Město a i koleje jsou nadále ve velkoplošných panelech BKV. Pro objasnění odcitujeme vyjádření Martina Šubrta na našem profilu: "Na tak krátkém úseku právě P10 nechce změnit nic. Ovšem je tam oblouk, nedostatečná osovka mezi kolejemi a také nedostatečné šířky zastávek. Po teoretickém napravení těchto věcí ovšem ubývají na jedné či druhé straně vozovky cca 2-3 metry, takže na jedné či druhé straně by pak musel ubýt pruh. A to je jádro problému. K tomu další problém, že po rekonstrukci by na té straně s ponechanými dvěma pruhy musel zmizet na zastávku přechod, nebo by musel mít signalizaci. Profil dnešní Švehlovy v začátku zastávek je jen cca 24 metrů, takže minimální rozměry: osovka kolejí 3,5 + 2x1,35 k nástupní hraně + aspoň 2x 2,5 metru zastávky + 2x 6,5 metru vozovky je 24,2 m. A to by kvůli odklonům kamionů mělo být vozovkově o 2x0,5 m více a kvůli oblouku a zábradlím asi 0,25 m více i na ostrůvcích. Pak se to tam vejde jen s přestavbou severní části a zásahem komunikace do bývalého zastávkového zálivu u zdi Jižní spojky. Jenže. I když se to tam vejde, pak tam budou v novostavbě na zastávku přechody přes 2 jízdní pruhy a nutný ten semafor. Ten P10 ani Policie v blízkosti okolních logicky nechtějí, protože by se tam na zastávku přebíhalo. Jenže současně nechtějí ani zúžení na 1 pruh, který by vyřešil zase to přecházení. Hlava 22."
Rekonstrukce tramvajové tratě
Úterý 14. září 2021, 10:16, přidal: admin Petr

Prostor zaniklých zastávek Na Padesátém. | 12.09.2021
Obnovení provozu tramvají na Zahradní Město se blíží. Na trati došlo ke zrušení zastávek Na Padesátém. Od roku 2012 již tramvaje stanicovaly v blízkých zastávkách Dubečská. Po obnovení provozu budou ještě tramvaje několik dnů projíždět zastávkami Nádraží Zahradní Město, ale brzy budou v provozu i ony a zajistí komfortní přestup mezi tramvajemi, autobusy a vlaky. Zároveň dojde k prodloužení "krátkých" spojů linky 22, ukončených dosud ve smyčce Radošovická, až na Zahradní Město do nové smyčky.
Aktualita
Pondělí 13. září 2021, 19:48, přidal: admin Petr

Měřící vůz T3 #5521 ve smyčce Zahradní Město. | 13.09.2021
Zahájení provozu nové smyčky Zahradní Město se blíží. Zatímco na předchozí zkušební jízdy byly zkušební tramvaje přes úsek bez napětí okolo zaniklých zastávek Na Padesátém přetaženy, dnes se již jelo vlastní silou. #prtky #ckd #tatra #t3
Rekonstrukce tramvajové tratě
Neděle 12. září 2021, 08:42, přidal: admin Petr

Rekonstrukce tramvajové tratě mezi křižovatkami Čechův most a Letenský tunel. Ve většině úseku došlo zatím k vybourání původních podkladních vrstev pamatujících nejen velkoplošné panely BKV, ale také původní konstrukci tratě. | 11.09.2021 Rekonstrukce tramvajové tratě mezi křižovatkami Čechův most a Letenský tunel. Ve většině úseku došlo zatím k vybourání původních podkladních vrstev pamatujících nejen velkoplošné panely BKV, ale také původní konstrukci tratě. | 11.09.2021 Rekonstrukce tramvajové tratě mezi křižovatkami Čechův most a Letenský tunel. Ve většině úseku došlo zatím k vybourání původních podkladních vrstev pamatujících nejen velkoplošné panely BKV, ale také původní konstrukci tratě. | 11.09.2021 Rekonstrukce tramvajové tratě mezi křižovatkami Čechův most a Letenský tunel. Ve většině úseku došlo zatím k vybourání původních podkladních vrstev pamatujících nejen velkoplošné panely BKV, ale také původní konstrukci tratě. | 11.09.2021 Rekonstrukce tramvajové tratě mezi křižovatkami Čechův most a Letenský tunel. Ve většině úseku došlo zatím k vybourání původních podkladních vrstev pamatujících nejen velkoplošné panely BKV, ale také původní konstrukci tratě. | 11.09.2021
Rekonstrukce tramvajové tratě mezi křižovatkami Čechův most a Letenský tunel. Ve většině úseku došlo zatím k vybourání původních podkladních vrstev pamatujících nejen velkoplošné panely BKV, ale také původní konstrukci tratě. V dálce však již vidíme zřizování tratě konstrukcí W-tram. | 11.09.2021 Rekonstrukce tramvajové tratě mezi křižovatkami Čechův most a Letenský tunel. V úseku u křižovatky Letenský tunel se již pracuje na zřižovaní tratě konstrukcí W-tram. | 11.09.2021 Rekonstrukce tramvajové tratě mezi křižovatkami Čechův most a Letenský tunel. V úseku u křižovatky Letenský tunel se již pracuje na zřižovaní tratě konstrukcí W-tram. | 11.09.2021 Rekonstrukce tramvajové tratě mezi křižovatkami Čechův most a Letenský tunel. V úseku u křižovatky Letenský tunel se již pracuje na zřižovaní tratě konstrukcí W-tram. | 11.09.2021 Kolejová konstrukce křižovatky Letenský tunel ležela na betonové která bude, s upevněním kolejnic vzor metro, použita i nadále. | 11.09.2021
Během rekonstrukce tratě na nábřeží Edvarda Beneše dojde k odsunutí celé tratě o zhruba 40 – 50 cm směrem k řece, aby ve směru na Klárov vznikl plnohodnotný jízdní pruh pro autmobily, který bude od kolejí oddělen tzv. bumlíky. Dojde tak ke zlepšení průjezdnosti úseku nejen pro tramvaje, ale i pro zájezdové autobusy i pro širší osobní auta. Ve směru k Letenskému tunelu tak budou auta nově jezdit po tramvajovém tělese. Díky tomuto řešení by se měl snížit počet konfliktních a nebezpečných situací mezi tramvajemi a individuální automobilovou dopravou.
Aktualita
Neděle 12. září 2021, 08:15, přidal: admin Petr

Vyhlídkový vůz T3 #5602 připravený na linku 42. | 12.02.2021
Zcela výjimečnou příležitost ke svezení vyhlídkovým vozem T3 #5602 dnes nabídne druhé pořadí linky 42. Poprvé od přestavby v roce 1989 se tak na lince objeví původní vůz T3 #6400. Na své cestující se těší i se zcela speciálním prvkem v boční linkové orientaci. Začíná se odjezdem v 10:30 z Dlabačova. Další odjezdy jsou v 11:30, 13:00, 14:30 a 16:00. #prtky #ckd #tatra #t3 #vozovnastresovice #muzeummhd
Aktualita
Úterý 7.září 2021,18:50, vložil: admin Petr

Měřící vůz T3 #5521 ve smyčce Zahradní Město. | 07.09.2021
Již tradicí bývá to, že novostavby i rekonstrukce tramvajových tratí jako první projíždí měřící vůz T3 #5521. Výjimkou tedy není ani nová smyčka Zahradní Město, na jejíž vnitřní koleji vůz pózuje pro naše čtenáře. #prtky #ckd #tatra #t3
Aktualita
Pondělí 6. září 2021, 15:10, přidal: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
Tramvajová síť v Praze se brzy rozroste o další více než dva kilometry. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) získal pravomocné stavební povolení na tramvajovou trať Divoká Šárka – sídliště Na Dědině a ještě letos vyhlásí veřejnou zakázku na jejího zhotovitele. Začít stavět jí plánuje na jaře příštího roku. Nová trať bude mít celkem 2,3 km, pět párů zastávek a bude končit smyčkou Dědinská u křižovatky Drnovské a Dědinské ulice. Nová tramvajová trať na Dědinu bude začínat za současnou smyčkou Divoká Šárka, která i nadále zůstane v provozu a po Evropské bude pokračovat ke křižovatce s Vlastinou ulicí, kde odbočí vlevo. Po křižovatku Vlastiny a ulice U Silnice bude tramvajová trať vedena ve společném koridoru s automobilovou dopravou. Od křižovatky s ulicí U Silnice až po křižovatku s Drnovskou dostane Vlastina ulice díky stavbě tratě novou urbanistickou podobu. Ve středu ulice bude stromořadí, od něj k oběma okrajům zatravněná tramvajová trať, jízdní pruhy pro auta a místa pro podélné parkování. Vlastina ulice se díky tomuto uspořádání v souladu s územním plánem mírně rozšíří jižním směrem a ukrojí část sousedního areálu ve správě Ministerstva obrany ČR. Na konci Vlastiny ulice nová trať odbočí doprava do Drnovské ulice, podél které bude po levé straně vedena do smyčky Dědinská, kde bude ukončena. Smyčka Dědinská se bude nacházet ve směru z centra vlevo od Drnovské ulice, u křižovatky se stejnojmennou ulicí, resp. nedaleko od současných autobusových zastávek Dlouhá Míle. Na nová tramvajové trati Divoká Šárka – sídliště Na Dědině bude pět párů zastávek. Ve směru z centra to budou: • Divoká Šárka – na Evropské ulici mezi křižovatkami s Libockou a Vlastinou ulicí, • Vlastina – před křižovatkou ulic Vlastina a U Silnice, • Sídliště na Dědině – u budovy nákupního centra a České pošty • Ciolkovského – před křižovatkou se stejnojmennou ulicí a • Dědinská – konečná na stejnojmenném obratišti. V úseku mezi zastávkami Sídliště na Dědině a Ciolkovského budou uprostřed ulice vysázeny nové stromy, ve zbytku Vlastiny ulice DPP při výstavbě v maximální míře zachová stávající stromořadí. Nové stromořadí bude také v koncovém úseku mezi Drnovskou ulicí a tramvajovou tratí. V rámci stavby tramvajové trati na Dědinu DPP vysadí více než 170 nových stromů.
Orientační a informační systémy
Neděle 5. září 2021, 10:47, přidal: admin Petr

Teploměr ve vozoe T6A5. | 05.09.2021
Pro zlepšení informovanosti cestujících o trase linky ve vozech T6A5 se používaly magnetické fólie s tzv. teploměrem, tedy průběhem trasy linky. Tyto fólie umístil na vnitřní stranu bočního transparentu před výjezdem z vozovny řidič. Originální magnetický teploměr se současnou trasou linky 2 samozřejmě neexistuje, ale pro připomenutí toho, jak vypadal informační systém na přelomu tisíciletí, je i do dnes vypraveného vozu T6A5 #8750 samozřejmě teploměr s aktuální trasou linky připraven. #prtky #ckd #tatra #t6a5 #vozovnastresovice #muzeummhd
Preference
Neděle 5. září 2021, 10:34, přidal: admin Petr

SSZ 1.078 Legerova – Vinohradská | nedatováno, ilustrační snímek
Obnova SSZ 1.078 Legerova – Vinohradská přinesla nárůst zdržení tramvají. Zatímco na původní technologii před obnovou semaforu byl provozován pevný program s výzvou tramvaje ve dvou polohách v cyklu řízení, který zaručoval tramvajím zdržení nanejvýš kolem jedné minuty, nyní je v provozu pevný program s cyklickým výběrem tramvajového volna v jedné poloze v cyklu. Délka signálu volno pro tramvaje je 5 sekund, délka signálu stůj je 95. Jde o nejhorší podmínky na jednom SSZ pro tramvaje v Praze, společně s SSZ Chodovská – U Plynárny, která je po obnově v roce 2020 také stále v pevném řízení. Semafor u Muzea byl uveden do provozu ve druhé polovině srpna a kromě zhoršení pro MHD přinesl naopak zlepšení podmínek pro chodce, protože přes magistrálu byly vytvořeny dva nové přechody.
Aktualita
Neděle 5.září 2021,10:45, vložil: admin Petr

Vůz T6A5 #8750 na výjezdu z vozovny Střešovice. | 05.09.2021
Také v neděli se můžete na čtvrtém pořadí linky 2 svézt historickým vozem T6A5. Dnes je vypraven poslední dodaný vůz #8750 z roku 1997. Pravidelný provoz vozů tohoto typu Praha ukončila v červnu 2021. Odjezdy z Petřin 7:09, 9:09, 11:11, 13:11, 15:11, 17:11, 19:11 a do vozovny 21:02. Odjezdy z Nádraží Braník v 7:56, 10:16, 12:16, 14:16, 16:16, 18:16 a 20:16. #prtky #ckd #tatra #t6a5 #vozovnastresovice #muzeummhd
Aktualita
Sobota 4.září 2021,10:43, vložil: admin Petr

100. výročí založení Československé obce legionářské. | 04.09.2021
U příležitosti 100. výročí založení Československé obce legionářské jsou dnes všechny pražské tramvajové vlaky opatřeny státními vlajkami. Sluší jim to, že? #prtky #ckd #tatra #t6a5 #vozovnastresovice #muzeummhd
Vozy
Sobota 4.září 2021,10:42, vložil: admin Petr

Vozy T6A5 #8601 a #8750 ve vozovně Střešovice. | 04.09.2021
Nezapomeňte, že již dnes se můžete na čtvrtém pořadí linky 2 svézt historickým vozem T6A5 #8601 z roku 1995. Pravidelný provoz vozů tohoto typu Praha ukončila v červnu 2021. Odjezdy z Petřín 7:09, 9:11, 11:11, 13:11, 15:11, 17:11, 19:11 a do vozovny 21:02. Odjezdy z Nádraží Braník v 8:16, 10:16, 12:16, 14:16, 16:16, 18:16 a 20:16. #prtky #ckd #tatra #t6a5 #vozovnastresovice #muzeummhd
Aktualita
Pátek 3.září 2021,10:36, vložil: admin Petr

Souprava vozů T6A5 #8750+#8601 míří do vozovny Střešovice. | 03.09.2021
V soupravě byly dnes převezeny vozy T6A5 #8750+#8601 z žižkovské deponace do vozovny Střešovice. Víkendové vypravení na linku 2 se blíží. V sobotu vyjede vůz #8601, v neděli #8750. #prtky #ckd #tatra #t6a5 #vozovnamotol #vozovnastresovice #muzeummhd #vozovnazizkov
Aktualita
Středa 1. září 2021, 12:38, přidal: admin Petr

Po své poslední jízdě ještě pózovaly vozy T6A5 #8637, #8658 a #8748 chvíli v motolské vozovně fotografům. | 19.06.2021
Nadcházející první zářijový víkend budou poprvé do provozu s cestujícími v rámci retrojízd vypraveny zachované vozy T6A5 #8601 a #8750. Oba vozy vyjedou na střešovické, čtvrté pořadí linky 2. Zatímco v sobotu vyjede vůz #8601, v neděli pak vůz #8750. Svezete se?
Preference
Pondělí 23. srpna 2021, 12:46, přidal: admin Petr

SSZ 1.078 Vinohradská x Legerova | nedatováno, ilustrační snímek
Po obnově SSZ na křižovatce Muzeum v souvislosti se zřízením přechodů pro chodce byl zprovozněn pro tramvaje nevstřícný pevný program, který zařazuje volno pro tramvaje pouze 1x do cyklu, navíc se zachováním původní délky cyklu.
Rekonstrukce tramvajové tratě
Neděle 22. srpna 2021, 20:40, přidal: admin Petr

Kolejová konstrukce vložená do tramvajové tratě ve Švehlově ulici, napojující smyčku Zahradní Město. | 22.08.2021 Vjezdová a výjezdová část smyčky Zahradní Město. | 22.08.2021 Zleva se vrací kolej kolej ze smyčky po obratu. | 22.08.2021 Odstavné koleje smyčky Zahradní Město. | 22.08.2021 Odstavné koleje smyčky Zahradní Město. | 22.08.2021
Odstavné koleje smyčky Zahradní Město. | 22.08.2021 Odstavné koleje smyčky Zahradní Město se sociálním zařízením smyčky. | 22.08.2021 Pohled od kolejové konstrukce, napojující smyčku Zahradní Město k zastávkám. Z něj je patrné zvětšení osové vzdálenosti kolejí, nutné pro bezkolizní průjezd tramvají. | 22.08.2021 Pohled ze zastávek Zahradní Město, které na celé hostivařské tramvajové větvi zůstanou jako jediné bezbariérové a v původním stavu, včetně tramvajové tratě ve velkoplošných panelech BKV na základě striktního požadavku MČ Praha 10. | 22.08.2021 Za zastávkami Zahradní Město je trať již opět zrekonstruována. Dokončovací práce jsou v plném proudu. | 22.08.2021
Oblouky pod most Jižní spojky, | 22.08.2021 Budoucí přestupní terminál vlak-tram-bus Nádraží Zahradní Město. Od zítra (23.8.2021) jsou tímto prostorem vedeny autobusy MHD a jednosměrně také IAD. | 22.08.2021 Budoucí přestupní terminál vlak-tram-bus Nádraží Zahradní Město. Od zítra (23.8.2021) jsou tímto prostorem vedeny autobusy MHD a jednosměrně také IAD. | 22.08.2021 Mohutná opěrná zeď, umožňující rozšíření celé lokality. | 22.08.2021 Budoucí přestupní terminál vlak-tram-bus Nádraží Zahradní Město. Od zítra (23.8.2021) jsou tímto prostorem vedeny autobusy MHD a jednosměrně také IAD. | 22.08.2021
V křížovatce ulic Průběžná a Na Padesátém pokračují stavební práce. | 22.08.2021 Pohled na značně rozšířenou Průběžnou ulici. Doufejme, že po této rekontrukci již nebude Od křížovatky ulic Průběžná a Na Padesátém pokračují stavební práce v cca 170 metrovém úseku k zastávkám Dubečská. Na snímku je patrný výrazný posun polohy tratě oproti původnímu stavu, který dokumentuje krátký úsek zachovaných velkoplošných panelů BKV. | 22.08.2021 Prostor zrušených zastávek Na Padesátém. | 22.08.2021 Konec rekonstrukce tratě v obloucích před zastávkami Dubečská. | 22.08.2021
Pojďme se společně projít rekonstruvaným úsekem tramvajové tratě v lokalitě Zahradního Města. Od napojení novostavby smyčky Zahradní Město v křižovatce ulic Žďánická x Švehlova k zastávkám Dubečská jde o úsek o celkové délce cca 750 metrů dvoukolejné tratě s tím, že cca 150 metrů od napojení smyčky Zahradní Město po zastávky Zahradní Město neprošlo rekonstrukcí a zůstalo zachováno v původním stavu s velkoplošnými panely BKV. K dokončení rekonstrukce chybí kolejově poločit cca 150 metrů chybějících kolejí v Průběžné ulici.
Rekonstrukce tramvajové tratě
Sobota 21. srpna 2021, 13:40, přidal: admin Petr

Křížovatka ulic Průběžná a Na Padesátém. | 19.08.2021
Na křížovatce ulic Průběžná a Na Padesátém pokračují stavební práce, aby již od pondělí 23. srpna byl umožněn průjezd autobusůl MHD podjezdem. Na snímku je patrný posun polohy tratě oproti původnímu stavu, který dokumentuje krátký úsek zachovaných velkoplošných panelů BKV.
Orientační a informační systémy
Neděle 15. srpna 2021, 12:06, přidal: admin Petr

Ilustrační fotka vozů T3M #8030 na lince 19 a T3SUCS #7104+#7105 na lince 26 pochází ještě z původní smyčky Černokostelecká | nedatováno, ilustrační snímek
Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil... Možná si při čtení následujících řádků vzpomenete na slova krále ze známé české pohádky. Po devíti letech se od 28. srpna změní název zastávek Výstaviště Holešovice zpět na Výstaviště, bez doplnění jména čtvrti, kde je konečná označena. Stránky Pražské integrované dopravy vysvětlují, že jde o "zlepšení čitelnosti názvu konečné zastávky" (předpokládejme tedy, že na cílových transparentech tramvají). Nuž dobrá, po devíti letech to někoho "trklo", že dvouřádkové transparenty nic moc. Je také možné, že původní nositel "myšlenky" začal nosit brýle... Nejspíš by se dalo nad tím i pousmát, kdyby u současného přejmenování zastávek Černokostelecká na Nové Strašnice nebyla argumentační podporou informace o "zobrazení názvu čtvrti jako cílové destinace tramvaje, přesnější místo oproti názvu Černokostelecká". To je takový trošku "vlastňák". U jedné zastávky jméno čtvrti odstraníme (aby se nám text lépe četl), u jiné kompletně změníme, aby se nám cestující neztratil... A abychom nezapomněli. Stávající Nové Strašnice se stávají Limuzskou, podle vzdálené autobusové zastávky. "Jednou" se prý totiž i ta tramvajová zastávka přisune ke křižovatce s Limuzskou ulicí.
Rekonstrukce tramvajové tratě
Sobota 14. srpna 2021, 10:39, přidal: admin Petr

Výměna kolejnic na prvním pražském úseku tramvajové tratě zřízené systémem W-tram z podzimu roku 2008 ve Vyšehradském tunelu a přilehlých úsecích. | 14.08.2021 Výměna kolejnic na prvním pražském úseku tramvajové tratě zřízené systémem W-tram z podzimu roku 2008 ve Vyšehradském tunelu a přilehlých úsecích. | 14.08.2021 Do tramvajové tratě budou doplněny mazníky oblouků. | 14.08.2021 Výměna kolejnic na prvním pražském úseku tramvajové tratě zřízené systémem W-tram z podzimu roku 2008 ve Vyšehradském tunelu a přilehlých úsecích. | 14.08.2021 Provoz chodců a cyklistů ve Vyšehradském tunelu řídí světelná signalizace. | 14.08.2021
Výměna kolejnic na prvním pražském úseku tramvajové tratě zřízené systémem W-tram z podzimu roku 2008 ve Vyšehradském tunelu a přilehlých úsecích. | 14.08.2021 Výměna kolejnic na prvním pražském úseku tramvajové tratě zřízené systémem W-tram z podzimu roku 2008 ve Vyšehradském tunelu a přilehlých úsecích. | 14.08.2021 Výměna kolejnic na prvním pražském úseku tramvajové tratě zřízené systémem W-tram z podzimu roku 2008 ve Vyšehradském tunelu a přilehlých úsecích. | 14.08.2021 Výměna kolejnic na prvním pražském úseku tramvajové tratě zřízené systémem W-tram z podzimu roku 2008 ve Vyšehradském tunelu a přilehlých úsecích. | 14.08.2021 Výměna kolejnic na prvním pražském úseku tramvajové tratě zřízené systémem W-tram z podzimu roku 2008 ve Vyšehradském tunelu a přilehlých úsecích. | 14.08.2021
V podzimních měsících roku 2008 se poprvé v Praze objevila při rekonstrukci tramvajové tratě jedna zajímavá novinka - pevná jízdní dráha založená na technologii upevnění W-tram. Šlo o úsek ve Vyšehradském tunelu. Po 13 letech dochází k výměně kolejnic.
Nehoda - provozní mimořádnost
Pondělí 9. srpna 2021, 19:56, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 14T Elektra #9164 po dopravní nehodě na horní Palmovce. | 09.08.2021 Rozsah poškození vozu Škoda 14T Elektra #9164. | 09.08.2021 Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9295 po dopravní nehodě na horní Palmovce. | 09.08.2021 Rozsah poškození vozu Škoda 15T ForCity Alfa #9295. | 09.08.2021
V prostoru křižovatky horní Palmovka došlo dnes odpoledne k tzv. železniční nehodě, tedy srážce dvou protijedoucích tramvají. Úcastníky byly vozy Škoda 14T Elektra #9164 a Škoda 15T ForCity Alfa #9295, oba vypravené na linku 8. #prtky #skoda #forcity #alfa #elektra #skodatransportation #vozovnakobylisy #vozovnavokovice Tramfantik
Ostatní
Středa 4. srpna 2021, 16:11, přidal: admin Petr

Na křížení ulic Legerova a Vinohradská, vznikají dva nové přechody pro chodce. | 01.08.2021 Na křížení ulic Legerova a Vinohradská, vznikají dva nové přechody pro chodce. | 01.08.2021 Na křížení ulic Legerova a Vinohradská, vznikají dva nové přechody pro chodce. | 01.08.2021 Na křížení ulic Legerova a Vinohradská, vznikají dva nové přechody pro chodce. | 01.08.2021 Na křížení ulic Legerova a Vinohradská, vznikají dva nové přechody pro chodce. | 01.08.2021
Na křížení ulic Legerova a Vinohradská, vznikají dva nové přechody pro chodce.
Rekonstrukce tramvajové tratě
Středa 4. srpna 2021, 15:39, přidal: admin Petr

Kižovatka Otakarova. | 01.08.2021 Kižovatka Otakarova. | 01.08.2021
Výluku vyvolanou dokončovacími pracemi na železničním mostě přes Otakarovu ulice využil Dopravní podnik k výměně jedné osmnáctky v Otakarově za jinou osmnáctku. Že nechápete? Inu jde o slangové označení jednoho vrcholu křižovatky, který umožňuje jízdu do třech směrů. Obvykle tedy obsahuje čtyři výhybky a pokud si spočítáte počet srdcovek (tedy míst, kde jedna kolejnice protíná druhou), dopočítáte se právě osmnácti. Na odkryté části křižovatky navíc můžete spatřit podkladové panely VÚIS. O nich se více dozvíte v článku na našem webu.
Rekonstrukce tramvajové tratě
Středa 4. srpna 2021, 15:17, přidal: admin Petr

Kolejová konstrukce na vjezdu do smyčky Źahradní Město. | 31.07.2021 Vjezd do smyčky Źahradní Město. | 31.07.2021 S ohledem na vloženou kolejovou konstrukci odbočení do smyčky Zahradní Město je nutné rozšířit osovou vzdálenost přilehlých kolejí. | 31.07.2021 Vznikající W-tram před odbočením pod Jižní spojku. | 31.07.2021 Oblouk pod Jižní spojku. | 31.10.2021
Prostor budoucího přestupního terminálu mezi tramvajemi, autobusy a vlaky Zahradní Město. | 31.07.2021 Prostor budoucího přestupního terminálu mezi tramvajemi, autobusy a vlaky Zahradní Město. | 31.07.2021 Značně rozšířený výjezd z podjezdu směrem k Dubečské. | 31.07.2021 Oprava zárubních zdí v Hostovaři. | 31.07.2021 Oprava zárubních zdí v Hostovaři. | 31.07.2021
Jak probíhají stavební práce v oblasti Zahradního Města?
Rekonstrukce tramvajové tratě
Pondělí 2.srpna 2021,19:17, vložil: admin Petr

Oprava kolejí ve Spálené ulici. | 02.08.2021 Oprava kolejí ve Spálené ulici. | 02.08.2021 Oprava kolejí ve Spálené ulici. | 02.08.2021 Předlažba vozovky v okolí zastávek Národní třída. | 02.08.2021 Předlažba vozovky v okolí zastávek Národní třída. | 02.08.2021
Oprava tratě nad mostem přes Divadelní ulici. | 02.08.2021 Oprava tratě nad mostem přes Divadelní ulici. | 02.08.2021 Oprava tratě nad mostem přes Divadelní ulici. | 02.08.2021 Oprava tratě nad mostem přes Divadelní ulici. | 02.08.2021 Oprava tratě nad mostem přes Divadelní ulici. | 02.08.2021
V souvislosti s opravou mostu nad Divadelní ulicí u Národního dovadla provedl Dopravní podnik výměnu kolejnic ve Spálené ulici a zároveň dochází k předláždění prostoru mezi kolejnicemi v oblastni zastávek Národni třída, kdy jsou velké žulové kostky nahrazeny malými, poskládanými do oblouku, podobně jako u Karlových lázní pro snažší průjezd cyklistů.
Aktualita
Sobota 24. července 2021, 10:23, přidal: admin Petr

Vozy T3M #8085 a #8014 na lince 19 v obratišti Lehovec. | 24.07.2021
Hned dva retro vozy T3M byly dnes vypraveny na linku 19. Ta je, s ohledem na výluku tratě mezi Koh-i-noorem a Otakarovou zkrácena ve směru od Lehovce na Čechovo náměstí a mohou na ní tedy jednosměrné vozy. Na páté pořadí je vypraven vůz #8085, který byl naposledy v procozu 20. prosince 2020 na lince 22 a na šestém pořadí pak vůz #8014. Ten byl v provozu zatím naposledy 3. ledna 2021 také na lince 22. #prtky #ckd #tatra #t3m #vozovnahloubetin #retrojizdydpp
Aktualita
Sobota 24. července 2021, 10:22, přidal: admin Petr

Souprava motorového a vlečného vozu #240 + #628 na výjezdu na linku 42. | 24.07.2021
Na první pořadí turistické linky 42 dnes poprvé vyjíždí souprava motorového a vlečného vozu. Konkrétně jde o motorový vůz #240 z roku 1908 a vlečný vůz #628 z roku 1909. Na druhém pořadí linky 42 se prohání vůz T2 #6003, na třetím pak motorový vůz #2272. Na linku 43 bude vypraven vůz #349. #prtky #vozovnastresovice #muzeummhd
Rekonstrukce tramvajové tratě
Úterý 20. července 2021, 06:52, přidal: admin Petr

Výměna kolejnic ve Spálené ulici. | 17.07.2021 Výměna kolejnic ve Spálené ulici. | 17.07.2021 Oprava mostu nad Divadelní ulicí. | 17.07.2021 Oprava mostu nad Divadelní ulicí. | 17.07.2021 Oprava mostu nad Divadelní ulicí. | 17.07.2021
Přerušení provozu na tramvajové trati Národní divadlo - Lazarská z důvodu opravy mostu přes Divadelní ulici využívá Dopravní podnik také k výměně kolejnic ve Spálené ulici. Tento zatížený úsek tratě prošel rekonstrukcí v roce 2010.
Rekonstrukce tramvajové tratě
Pondělí 19.července 2021,06:44, vložil: admin Petr

Pevna kolejová spojka Muzeum. | 17.07.2021
Pevna kolejová spojka Muzeum. | 17.07.2021
Nová "pevná" kolejová spojka se v těchto dnech objevuje u tramvajové zastávky Muzeum. V letošním roce bude sloužit pro ukončení tramvajové linky ve směru od Vinohradské a v následujícím období bude přes výhybky kolejové spojky zachován běžný obousměrný provoz. Spojku pak bude čekat další provozní využití při ukončení linky ve směru od Tylova náměstí, během vkládání kolejového trojúhelníku křižovatky ke kusým kolejím u Národního muzea.
Aktualita
Neděle 18.července 2021,08:38, vložil: admin Petr

Plzeňský motorový vůz #18 z roku 1899 na hostování v Praze.  | 18.07.2021
Zřejmě nejsledovanější vůz průvodu ke 130 letům elektrických drah právě razí cestu Prahou dalším vozům. #prtky #vozovnastresovice #muzeummhd
Aktualita
Úterý 13.července 2021,06:42, vložil: admin Petr

Plzeňský motorový vůz #18 z roku 1899 na hostování v Praze. | 13.07.2021
Dnes na pražské tramvajové koleje dosedla návštěva z nejvzácnějších, historický vůz Plzeňských městských dopravních podniků (PDMP) přezdívaný „Křižík“. Motorový vůz #18 z roku 1899 je nejstarší dochovanou historickou elektrickou tramvají ve funkčním stavu v Česku. Probíhající rekonstrukce plzeňské tramvajové vozovny Slovany přemístila historické tramvaje do obřího stanu, u nějž byla zajištěna ventilace. Jak se ale ukázalo, řešení cirkulace vzduchu není dostatečné a ve stanu se dlouhodobě udržuje vlhkost, která by při delším působení mohla způsobit vážné poškození dřevěné konstrukce unikátní historické tramvaje. Možnost přesunutí vozidla do prostředí zaručujícího patřičnou péči o vůz tak byla ze strany PMDP přivítána. V jubilejním roce 130. výročí od zahájení provozu první elektrické tramvaje v Praze, za nímž stál právě František Křižík, je tak prezentace tohoto vozidla významným zpestřením muzejní expozice pražského Muzea MHD ve vozovně Střešovice. Praha bude mít vůz zapůjčený bezplatně, při splnění všech podmínek zhruba do konce září 2022. #prtky #muzeummhd #vozovnastresovice #dpp #pmdp
Aktualita
Čtvrtek 8. července 2021, 17:19, přidal: admin Petr

Výstavba prodloužení tramvajové tratě na Barrandově. | 05.07.2021 Výstavba prodloužení tramvajové tratě na Barrandově. | 05.07.2021 Výstavba prodloužení tramvajové tratě na Barrandově. | 05.07.2021 Výstavba prodloužení tramvajové tratě na Barrandově. | 05.07.2021 Výstavba prodloužení tramvajové tratě na Barrandově. | 05.07.2021
Výstavba prodloužení tramvajové tratě na Barrandově po skrývce ornice.
Aktualita
Neděle 4. července 2021, 12:51, přidal: admin Petr

Do města míří vůz #2172 na lince 43 následovaný vozem T1 #5002. Na Dlabačov pak míří vůz #351 na druhém pořadí linky 42. | 04.05.2021
O letních prázdninách vyjíždí do pražských ulic turistické linky 42 a 43, obsazené celkem třemi historickými vozy. Linka 42 je obsazena dvěma pořadími, na prvním by měl být vždy vůz typové řady T z ČKD Tatra Smíchov a na druhém dvounápravový vůz. Linka 43 je obsazena na svém jediném pořadí dvounápravovým vozem. V zastávce Královský letohrádek se při ideálním načasování setkávají všechny tři vlaky. #prtky #ckd #tatra #t1 #ringhoffer #vozovnastresovice #muzeummhd
Rekonstrukce tramvajové tratě
Neděle 4. července 2021, 12:23, přidal: admin Petr

Výměna kolejnic v oblouku mezi stávajícími zastávkami Dubečská a Na Padesátém. | 03.07.2021 V prostoru rušených zastávek Na Padesátém, jejichž úlohu převezmou sdružené zastávky v podjezdu pod železniční zastávkou, ještě zůstávající velkoplošné panely BKV. | 03.07.2021 Oblouk do někdejšího úzkého hrdla pražské tramvajové dopravy, podjezdu Zahradní Město. | 03.07.2021 Prostor podjezdu Zahradní Město. | 03.07.2021 Prostor podjezdu Zahradní Město. | 03.07.2021
Prostor podjezdu Zahradní Město. | 03.07.2021 Prostor podjezdu Zahradní Město. | 03.07.2021 Svařené kolejnicové pásy oblouku u stávajících zastávek Zahradní Město. | 03.07.2021 Pohled do prostoru stávajících zastávek Zahradní Město. | 03.07.2021 Pohled do prostoru stávajících zastávek Zahradní Město. | 03.07.2021
Pohled od stávajících zastávek Zahradní Město ke vznikajímu napojení stejnojmenné smyčky. | 03.07.2021 Vznikající napojení smyčky Zahradní  Město. Na zemi ležící asfaltová podkladová vrsta naznačuje, že okolo zastávek Zahradní Město zůstane zachována konstruce tvořená velkoplošnými panely BKV. | 03.07.2021 Vjezdová část smyčky Zahradní Město. | 03.07.2021 Prostor vznikající jednokolejné smyčky Zahradní Město s předjízdnou kolejí. | 03.07.2021 Prostor vznikající smyčky Zahradní Město. | 03.07.2021
V oblasti Zahradního Města probíhá přes celé léto výluka provozu tramvají. Důvodem je nejen napojování noé tramvajové smyčky Zahraddní Město, ale také stavební práce v prostoru vznikající železniční stanice Zahradní Město.

Související články:
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2023
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2023
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2022
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2022
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2021
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2020
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2020
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2019
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2019
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2018
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2018
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.12.2017
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.12.2016
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2015
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2015
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2015
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2015
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2014
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2014
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2014
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2014
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2013
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2013
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2013
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2013
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2012
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2012
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2012
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2012
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2011
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2011
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2011
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2011
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.9.-31.12.2010
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.8.2010
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 7.4.-30.6.2010

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024