Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2022

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2022


Preference
Úterý 21. června 2022, 19:13, přidal: admin Petr

SSZ 9.906 Kolbenova – Na Černé strouze a SSZ 9.908 Kolbenova – Möbelix. | 20.06.2022
Do provozu byla uvedena dvojice zcela nových semaforů u zastávky Kolbenova. SSZ 9.906 Kolbenova – Na Černé strouze a SSZ 9.908 Kolbenova – Möbelix slouží hlavně k napojení budované bytové a komerční zástavby v území bývalého ČKD v Praze 9. Dvojice křižovatek se nachází přibližně sto metrů od sebe. SSZ 9.906 je položeno západněji a umožňuje rovněž signalizovaný přístup na zastávku Kolbenova. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Zatímco za běžného provozu funguje preference dobře, za slabého provozu je reakce na tramvaje nespolehlivá. Při trvalé zelené v hlavním směru může dojít k okamžitému vypnutí volna pro tramvaj kolizním nárokem, typicky třeba od cestujícího, který vystoupil z tramvaje, nebo jakýmkoli vozidlem z boku. Tento problém se vyskytoval na některých SSZ v minulosti, avšak ve většině se jej podařilo odstranit. V hluboké noci jsou pak semafory na Kolbenově řízeny v režimu fáze blikající žlutá, což znamená, že semafor sice bliká, ale chodec si jej může kdykoli zapnout bez ohledu na tramvaj, která tak může být náhle zastavena.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Neděle 19. června 2022, 14:24, přidal: admin Petr

Počátek rekonstrukce u křižovatky Ohrada. | 18.06.2022 Zatímco traťová kolej k Ohradě již prošla obnovou, kolej od Ohrady, sloužící ke snadnější obměně protisměrné koleje, byla teprve snesena. V přímé jsou zřízeny bezžlábkové kolejnice v obloucích zůstaly žlábkové. K dokončení chybí podbití koleje. | 18.06.2022 Zatímco traťová kolej k Ohradě již prošla obnovou, kolej od Ohrady, sloužící ke snadnější obměně protisměrné koleje, byla teprve snesena. V přímé jsou zřízeny bezžlábkové kolejnice v obloucích zůstaly žlábkové. K dokončení chybí podbití koleje. | 18.06.2022 Zatímco traťová kolej k Ohradě již prošla obnovou, kolej od Ohrady, sloužící ke snadnější obměně protisměrné koleje, byla teprve snesena. V přímé jsou zřízeny bezžlábkové kolejnice v obloucích zůstaly žlábkové. K dokončení chybí podbití koleje. | 18.06.2022 Zatímco traťová kolej k Ohradě již prošla obnovou, kolej od Ohrady, sloužící ke snadnější obměně protisměrné koleje, byla teprve snesena. V přímé jsou zřízeny bezžlábkové kolejnice v obloucích zůstalky žlábkové. K dokončení chybí podbití koleje. | 18.06.2022
Nejdůležitější součástí rekonstrukce tramvajové tratě je rekonstrukce mostní estakády Krejcárek. | 18.06.2022 Nejdůležitější součástí rekonstrukce tramvajové tratě je rekonstrukce mostní estakády Krejcárek. | 18.06.2022 Nejdůležitější součástí rekonstrukce tramvajové tratě je rekonstrukce mostní estakády Krejcárek. | 18.06.2022 Nejdůležitější součástí rekonstrukce tramvajové tratě je rekonstrukce mostní estakády Krejcárek. | 18.06.2022 Nejdůležitější součástí rekonstrukce tramvajové tratě je rekonstrukce mostní estakády Krejcárek. | 18.06.2022
Zatímco traťová kolej k Ohradě již prošla obnovou, kolej od Ohrady, sloužící ke snadnější obměně protisměrné koleje, byla teprve snesena. V přímé jsou zřízeny bezžlábkové kolejnice v obloucích zůstalky žlábkové. K dokončení chybí podbití koleje. | 18.06.2022 Zatímco traťová kolej k Ohradě již prošla obnovou, kolej od Ohrady, sloužící ke snadnější obměně protisměrné koleje, byla teprve snesena. V přímé jsou zřízeny bezžlábkové kolejnice v obloucích zůstalky žlábkové. K dokončení chybí podbití koleje. | 18.06.2022 Zatímco traťová kolej k Ohradě již prošla obnovou, kolej od Ohrady, sloužící ke snadnější obměně protisměrné koleje, byla teprve snesena. V přímé jsou zřízeny bezžlábkové kolejnice v obloucích zůstalky žlábkové. K dokončení chybí podbití koleje. | 18.06.2022 Prostor budoucích obousměrných zastávek Krejcárek. | 18.06.2022 Prostor budoucích obousměrných zastávek Krejcárek. | 18.06.2022
Po měsíci jsme opět zavítali na staveniště rekosntrukce tramvajové trati Krejcárek. Během minulé návštěvy zůstávala zachována traťová kolej k Palmovce od křižovatky Ohrada až k prostoru zastávek Krejcárek. Sloužila pro zjednodušení dopravy materiálu při rekonstrukci protisměrné koleje. Po dokončení její obnovy byla původní kolej snesena a naopak obnovená kolej poslouží k dopravě materiálu na kolej druhou.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Neděle 19. června 2022, 14:06, přidal: admin Petr

Součástí výstavby prodloužení tramvajové tratě do Libuše je také oprava smyčky Levského, kdy přípravné práce, spočívající v odstraňování povrchů, beží již nyní. Přes léto budou vlaky linky 17 ukončeny na provizorní povrchové spojce v zastávce Poliklinika Modřany. | 18.06.2022 V roce 1995, při zahájení provozu tramvajové tratě, kusá kolej pokračovala ještě křížením s výjezdovou kolejí smyčky Levského, které bylo odstraněno v roce 1999. Po dalších 23 letech se dočká obnovy. V pozadí jsou patrné terénní úpravy pro pokračování tramvajové tratě. | 18.06.2022 Terénní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 18.06.2022 Terénní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 18.06.2022 Terénní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 18.06.2022
Terénní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 18.06.2022 Terénní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 18.06.2022 Provizorní přeložka komunikace, umožňující převedení automobilové dopravy mimo prostor křižovatky Generála Šišky x Novodvorská. | 18.06.2022 Zatímco od stávající konečné až po křižovatku s Novodvorskou ulicí bude trať vedena podél ulice Generála Šišky bočně od vlastní komunikace, na samostatném tělese, v této křižovatce se dostane do středu Novodvorské ulice. Proto stavební práce v této lokalitě již zasahují do vozovek. | 18.06.2022 Zatímco od stávající konečné až po křižovatku s Novodvorskou ulicí bude trať vedena podél ulice Generála Šišky bočně od vlastní komunikace, na samostatném tělese, v této křižovatce se dostane do středu Novodvorské ulice. Proto stavební práce v této lokalitě již zasahují do vozovek. | 18.06.2022
Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše začíná být stále více patrná na povrchu. V prostoru křižovatky ulic Generála Šišky a Novodvorská, kde se trať dostane do středu Novodvorské ulice již stavební práce zasahují i do vozovek.
Ostatní
Sobota 18. června 2022, 08:14, přidal: admin Petr

Vůz KT8D5.RN2P #9099 manipulačně po nesprávné koleji zatahuje do Opravny tramvají okolo snesené koleje. | 17.06.2022
Vyloučení jedné traťové koleje na Černokostelecké ulici v souvislosti s napojováním nové smyčky Depo Hostivař využivá Dopravní podnik také k výměně kolejových oblouků před smyčkou Ústřední dílny DP a náhradě dvojice elektricky ovládaných výhybek do smyčky za výhybky radiově ovládané. Po jejich zprovoznění tak počet elektricky ovládaných výhybek v síti klesne na tři. Na mostním objektu byly v koleji použity podkladové panely VÚIS, které musí být, pro správnou funkčnost kolejových obvodů, sneseny. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #kt8d5rn2p #vozovnahloubetin
Aktualita
Sobota 18. června 2022, 08:03, přidal: admin Petr

Povoz. | 17.06.2022
Nečekaného využití se od 15. června dočkal pozůstatek železniční vlečky přes Evropskou ulici na nádraží Praha - Veleslavín. V pročištěných žlábcích torza koleje se objevila čtyři loukoťová kola, nesoucí karoserii automobilu Volvo. Jde o jednu z instalací autora Vladimír Turnera v rámci festivalu Mezi meziprostory nazvanou Povoz. Popisek k díku mimo jiné uvádí: "Prostřednictvím instalace pro nádraží Veleslavín Vladimíra Turner verbalizuje sochařskou situaci s tématy udržitelné mobility, fosilních paliv, mezinárodního obchodu, vztahu automobilismus vs. vlaková doprava, exodu a nomádství jako důsledků klimatických změn. Volí formu specificky upraveného automobilu značky Volvo, a to s apelem na stálou přítomnost potenciálu přirozeného lidského zdroje. Ideje instalace bezprostředně souvisí s genezí autorova zamýšleného filmu, v němž se ocitá v roli domorodce, posledního přeživšího na zemské planetě, který začíná budovat vše potřebné k žití z odpadků všude kolem přítomných."
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 17. června 2022, 12:11, přidal: admin Petr

Od 12. června je na Černokostelecké ulici mezi Novými Strašnicemi a Ústředními dílnami zajišťován pouze manipulační obousměrný provoz po jedné koleji. Důvodem je snesení traťové koleje z centra v prostoru zastávek Depo Hostivař, aby mohlo dojít k výstavbě kolejového trojúhelníku napojujícího smyčku na hlavní trať. | 16.06.2022 Od 12. června je na Černokostelecké ulici mezi Novými Strašnicemi a Ústředními dílnami zajišťován pouze manipulační obousměrný provoz po jedné koleji. Důvodem je snesení traťové koleje z centra v prostoru zastávek Depo Hostivař, aby mohlo dojít k výstavbě kolejového trojúhelníku napojujícího smyčku na hlavní trať. | 16.06.2022 Pohled do smyčky. V popředí je patrná vjezdová kolej, zcela vlevo kolej výjezdová. Kolej vpravo a ve středu snímku jsou odstavné určené pro zde ukončené vlaky. | 16.06.2022 Pohled na odstavné koleje pro zde ukočené vlaky. Vlevo kolej výjezdová. | 16.06.2022 Tramvajová smyčka přiléhá k výtažné koleji metra. | 16.06.2022
Pohled na vjezdovou část smyčky. Vlevo je vjezdová kolej, vpravo obratová kolej navazující na obě ostavné koleje. | 16.06.2022 Pohled na vjezdovou část smyčky. Vlevo je obratová kolej navazující na obě ostavné koleje, vpravo obratová kolej. | 16.06.2022 Kolejová spojka, umožňující přejetí vlaků z vjezdové koleje na vnitřní výstupní kolej, či střední kolej. | 16.06.2022 Pohled na vjezdovou část smyčky. Vlevo je vjezdová kolej, vpravo obratová kolej navazující na obě ostavné koleje. V popředí kolejová spojka, umožňující přejetí vlaků z vjezdové koleje na vnitřní výstupní kolej, či střední kolej. | 16.06.2022 Tři koleje smyčky před prostorem zastávek. | 16.06.2022
Vydlážděný tříkolejný prostor smyčky před zastávkami. Nástupiště vnitřní koleje by měla sloužit jako výstupní zastávka pro vlaky zde ukončené. Nástupiště na střední koleji by pak mělo sloužit jako nácestná zastávka pro vlaky ve směru do centra a zároveň jako nástupní zastávka pro vlaky ve smyčce začínající. Půjde o vlaky, které po vystoupení cestujících a následné manipulaci objely dokola celou smyčku. Nástupiště na vnější koleji by pak mělo sloužit jako nácestná zastávka pro vlaky mířící přes obratiště ve směru z centra. | 16.06.2022 Prostor tramvajových zastávek. | 16.06.2022 Prostor tramvajových zastávek. | 16.06.2022 Levé oblouky smyčky za prostorem zastávek. U vnitřní koleje, sloužící k průjezdu zde ukončených vlaků, je v prostoru vybetonovaného přejezdu patrný rozplet na dvě odstavné koleje. U střední a vnější průjezdné koleje je pak patrná výhybka, slučující koleje do jedné výjezdové. | 16.06.2022 Pohled na autobusové odstavy ve středu tramvajové smyčky. | 16.06.2022
Výstavba smyčky Depo Hostivař je v plném proudu. Kolejově je smyčka samotná již dokončena a probíhá realizace finálních povrchů a příprava na zatravnění. Zároveň jsou zavěšovány troleje. K úplnému dokončení chybí ještě napojení smyčky na hlavní trať.
Aktualita
Úterý 7. června 2022, 14:36, přidal: admin Petr

Vozovna Hloubětín. | nedatováno, ilustrační snímek
Dopravní podnik hl. m. Prahy vysoutěžil v nadlimitní veřejné zakázce zhotovitele nové vozovny Hloubětín a v těchto dnech s nimi podepsal smlouvu. Postaví ji firmy VCES z francouzské skupiny Bouygues Construction a Chládek & Tintěra ve sdružení „Společnost VCES-CHT pro Vozovnu Hloubětín“, které v tendru nabídlo nejnižší cenu 1,354 miliardy korun, o necelých 246 milionů korun méně, než předpokládal projekt. DPP v tendru obdržel nabídky od sedmi subjektů. Výstavba nové vozovny Hloubětín potrvá dva roky a necelé dva měsíce, zahájena by měla být letos v první polovině září. Hlavní částí stavby nové vozovny Hloubětín bude nová hala, která bude mít dvě části – deponovací s kapacitou až 61 článkových tramvají délky až 32 metrů (odpovídající typu 15T) a opravárenskou se šesti stanovišti s kapacitou až 12 vozidel. DPP ji vybaví nejnovější technologií pro údržbu nízkopodlažních tramvají. Hala bude stavebně rozdělena na část využívanou pouze pro odstav vozů a část pro provádění údržby, čímž se významně zmenší prostor s nutností trvalého vytápění a osvětlení. DPP bude v nové vozovně využívat moderní úsporné technologie s nižší spotřebou energie a šetrnější k životnímu prostředí. Část střechy haly bude osázena fotovoltaickými panely, které budou elektrickou energií zásobovat areál vozovny včetně klimatizace haly. Dešťovou vodu bude DPP sbírat a využívat na mytí tramvají, na vytápění areálu bude používat úsporná tepelná čerpadla a sálavé panely, osvětlení haly bude pouze na bázi LED technologie. Kromě nové haly DPP v areálu vozovny Hloubětín postaví další dvě budovy pro dva podnikové provozy, konkrétně pro Vrchní stavbu DPP, která v Praze realizuje údržbu, opravy a rekonstrukce tramvajových tratí, a také pro Vnitropodnikovou dopravu, která zde bude mít servisní zázemí pro nákladní a speciální automobily DPP. Přestavbou projdou také komunikace, odstavné a parkovací plochy či plochy zeleně. Celá stavba nové vozovny Hloubětín je rozdělena do čtyř základních etap. V první DPP postavil nové energocentrum, které uvedl do provozu na začátku října loňského roku a letos v září na to naváže realizací dalších etap.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 7. června 2022, 08:54, přidal: admin Petr

Červeně vyloučená kolej, žlutě obousměrně pojížděná kolej. | nedatováno, ilustrační snímek
Výstavba smyčky Depo Hostivař vstupuje do další fáze, během níž bude nutné vyloučit provoz tramvají na Černokostelecké ulici. Důvodem je napojení samotné smyčky kolejovým trojúhelníkem na hlavní trať. Z tohoto důvodu budou od 11. června do 12. srpna linky 16 a 95 zkráceny do smyčky Nové Strašnice. Aby bylo možno zachovat provoz vozovny Hloubětín z areálu Opravny tramvají, bude umožněn manipulační jednokolejný provoz pro výjezdy a zatažení vlaků.
V 1. etapě od 17:00 h dne 12.6.2022 do 8:00 h dne 9.7.2022 bude v Černokostelecké ulici cca 180 m za křižovatkou s Dřevčickou ulicí vložen levý mobilní kolejový přejezd s jehož využitím bude zajištěn obousměrný provoz po traťové koleji do centra. Návrat na správnou kolej provedou vlaky až v areálu Opravny tramvají s využitím pevné křížové kolejové spojky. Délka jednokolejného úseku bude cca 1600 m. Během této etapy dojde také k opravě oblouku před smyčkou Ústřední dílny DP a kolejových konstrukcí smyčky. Zároveň by měly být rozjezdové výhybky přestavěny na radiové ovládání.
Ve 2. etapě od 19:00 h dne 10.7.2022 do 8:00 h dne 6.8.2022 bude v Černokostelecké ulici cca 180 m za křižovatkou s Dřevčickou ulicí vložen pravý mobilní kolejový přejezd a cca 130 m před zastávkou Malešická továrna levý mobilní kolejový přejezd s jejichž využitím bude zajišťován obousměrný provoz po traťové koleji z centra. Délka jednokolejného úseku bude cca 500 m.
Ve 3. etapě od 19:00 h dne 7.8.2022 do ukončení denního provozu dne 12.8.2022 bude stále ještě manipulační provoz zajišťován již obousměrně v celém úseku.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 6. června 2022, 18:37, přidal: admin Petr

Pohled na vjezdovou kolej smyčky (vlevo) a obratovou vnitřní kolejí (vpravo) s kolejovou spojkou. | 05.06.2022 Uprostřed tramvajové smyčky budou umístěny odstavy autobusů. V popředí je vidět kolejová spojka vjezdové koleje s obratovou vnitřní kolejí. | 05.06.2022 Pohled od tříkolejného prostoru zastávek. Vlevo je vjezdová kolej smyčky přecházející na vnější kolej, vpravo je patrný rozplet střední a vnitřní koleje. | 05.06.2022 Opačný pohled na místo z předchozího snímku. Koleje vpravo je vnější kolej smyčky přecházející z vjezdové koleje, vlevo je patrná rozjezdová výhybka vnitřní a střední koleje. | 05.06.2022 Vydlážděný tříkolejný prostor smyčky před zastávkami. Nástupiště vnitřní koleje by měla sloužit jako výstupní zastávka pro vlaky zde ukončené. Nástupiště na střední koleji by pak mělo sloužit jako nácestná zastávka pro vlaky ve směru do centra a zároveň jako nástupní zastávka pro vlaky ve smyčce začínající. Půjde o vlaky, které po vystoupení cestujících a následné manipulaci objely dokola celou smyčku. Nástupiště na vnější koleji by pak mělo sloužit jako nácestná zastávka pro vlaky mířící přes obratiště ve směru z centra. | 05.06.2022
Jára Prouza nám zaslal snímky pokračující výstavby smyčky Depo Hostivař.
Preference
Sobota 4. června 2022, 13:12, přidal: admin Petr

SSZ 4.628b Modřanská – přejezd TT | nedatováno, ilustrační snímek
Dva týdny po uvedení do provozu byla upravena obnovená signalizace na Přístavišti, díky čemuž se zlepšila preference tramvají i provoz aut. Na SSZ 4.628b Modřanská – přejezd TT byla zrušena dynamická koordinace od sousedního SSZ 4.628a Modřanská – Branická, která způsobovala zbytečná zdržení pro tramvaje z centra i auta. Volno pro tramvaje na přejezdu je nyní prodlužováno nezávisle na křižovatce, pouze dle nároků tramvají, jako tomu bylo před obnovou. Na obou semaforech byla naplno zprovozněna preference autobusů. Semafor byl prvním zařízením v Praze s trvalou preferencí tramvají. Do provozu byl uveden v roce 1987 v souvislosti s přeložkou trati a výstavbou Barrandovského mostu (tehdy mostu Antonína Zápotockého). Fungoval s absolutní preferencí ještě na analogovém řadiči. Sousední semafor na křižovatce Modřanská – Branická byl doplněn později a při nedávné obnově dostal navíc přechod přes Modřanskou ulici. Oba uzly jsou řízeny ze společného řadiče.
Preference
Sobota 4. června 2022, 13:11, přidal: admin Petr

Masarykovo nádraží. | nedatováno, ilustrační snímek
Nová pěší zóna v Havlíčkově ulicí zklidňuje dopravu u Masarykova nádraží. Zákaz průjezdu aut platí nově v úseku mezi ulicemi V Celnici a Hybernská. Doposud zde nebylo možné projet pouze ve směru z centra, nově platí zákaz v obou směrech. Výjimku má MHD. Na místě již probíhají stavební úpravy. Výsledkem mají být lepší podmínky pro cestující, kteří užívají úzký tramvajový ostrůvek. Nově budou mít k dispozici celý prostor od trati až k fasádě domu, včetně původní vozovky. Opatření přetne jednu z možností, jak při zácpách objíždět severojižní magistrálu skrze komunikace nižších tříd v historickém jádru města. Lze očekávat snížení intenzity provozu v ulici Na Poříčí do centra a mírně také v Jindřišské do centra, kde auta často blokují tramvaje před ulicí Politických vězňů. Naopak se zvýší provoz v ulici Na Poříčí ve směru k Sokolovské, kde jsou však tramvaje oddělené od aut. S opatřením souvisí zobousměrnění Hybernské ulice. V Praze se jedná o čtvrtou pěší zónu s provozem tramvají. Řešení je k MHD vstřícné z pohledu eliminace dopravních kongescí, na druhou stranu však snižuje její rychlost na 20 km/h, což prodlužuje reálné jízdní doby. Omezování individuální dopravy v centru města zvolna postupuje po desetiletí. V roce 1985 byla zřízena pěší zóna v ulici Na Příkopě. V roce 2000 byl zakázán průjezd Vodičkovou a Spálenou ulicí. Od roku 2012 nemohou auta jezdit Jindřišskou ulicí u Václavského náměstí. Dlouho se uvažuje o vyloučení transitu na Smetanově nábřeží a v Karmelitské ulici, nad touto změnou dosud nebyla nalezena politická shoda.
Vozy
Pátek 3. června 2022, 08:52, přidal: admin Petr

Vůz T3M #8013 (ex T3 #6857) zachycený na lince 23 u Brusnice. | 03.06.2022
Tak tenhle vůz jste mohli v ulicích samostatně vidět naposledy v roce 1995. Od té doby již dělal jen zadního parťáka ostatním. Po doplnění stanoviště řidiče o důležité komponenty se i vůz T3M #8013 (ex T3 #6857) vydal na linku 23 jako sólo vůz. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3m #t3 #vozovnahloubetin #vozovnazizkov
Vozy
Pátek 27. května 2022, 11:58, přidal: admin Petr

Souprava vozů #3063+#1580 při dnešní zkušební jízdě zachycená pod Pohořelcem. | 27.05.2022
Jednosměrné motorové vozy zařazené pod evidenčními čísly 3005 až 3068 z let 1936 - 1942 byly známé po přezdívkou "ponorka". Ta zřejmě vznikla díky automatickému zavírání dveří před odjezdem ze zastávky, což bylo vykládáno jako taková příprava na ponor. O víkendu se, u příležitosti 80. let od vyrobení posledních vozů v roce 1942, oba střešovické vozy objeví v ulicích. V sobotu na lince 41 a v neděli na 2. pořadí linky 42 sveze cestující provozní souprava vozů #3062+#1530. V neděli pak máte možnost nastoupit dokonce do muzejní soupravy vozů #3063+#1580. Jízdenky na dvě speciální jízdy jsou stále ještě v prodeji ve Fanshopu DPP. #prtky #prazsketramvaje #ponorka #muzeummhd #vozovnastresovice
Preference
Středa 25. května 2022, 07:33, přidal: admin Petr

4.628b Modřanská - přejezd TT | nedatováno, ilustrační snímek
Na Přístavišti po obnově opět preference. Do centra zlepšení, z centra naopak. První pražská světelná signalizace s preferencí tramvají prošla obnovou. SSZ 4.628b Modřanská - přejezd TT na odbočení trati na Přístavišti dostalo vylepšenou tramvajovou detekci a výzvová návěstidla. Ve směru do centra se tramvaje přihlašují už na vjezdu do zastávky, což sice zlepšilo preferenci, avšak někdy zbytečně brzy zastavuje auta z centra. Zhoršení pro tramvaje nastalo ve směru z centra. Signalizace nově funguje v dynamické koordinaci pro auta se sousední SSZ 4.628a Modřanská – Branická. Tato koordinace čerpá nevyužité volno pro tramvaje, a pokud se v té době přihlásí vlak z centra, do jízdy si předvybere signál stůj. Dynamická koordinace přitom není optimální ani pro auta. Způsobuje sice méně zastavování, ale větší zdržení. Signalizace je doplněna rovněž o preferenci autobusů. Semafor fungoval od uvedení do provozu v roce 1987 v souvislosti s přeložkou trati s absolutní preferencí tramvají, v té době ještě na analogovém řadiči. Sousední semafor na křižovatce Modřanská – Branická byl doplněn později. Oba uzly byly řízeny ze společného řadiče, avšak izolovaně
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 24. května 2022, 18:04, přidal: admin Petr

Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022
Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022
Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022
Podívejme se, jak pokročily práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě do Libuše.
Aktualita
Úterý 24. května 2022, 10:18, přidal: admin Petr

Ex plzeňský vůz T3R.P #234 v Opravně tramvají. | 24.05.2022
V pražské opravně tramvají dnes "přistál" ex plzeňský vůz T3R.P #234. Lidskou řečí jde o dárce orgánů. Jeho výzbroj poslouží pro stavbu cvičného vozu T3R.P #5527, pro nějž bude využita skříň vyřazeného vozu T3M #8029. Ta je pro změnu ex olomoucká (T3 #117). #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3rp
Ostatní
Pondělí 23. května 2022, 19:36, přidal: admin Petr

Oprava stropní desky stanice Florenc C. | 21.05.2022 Oprava stropní desky stanice Florenc C. | 21.05.2022 Oprava stropní desky stanice Florenc C. | 21.05.2022
Oprava stropní desky a modernizace vestibulu ve stanici Florenc se začala dotýkat cestujících 21. května 2022. Jde o jednu z největších staveb v rámci stávající sítě pražského metra. Stropní konstrukci nad vestibulem stanice metra Florenc tvoří 131 předepjatých nosníků, monolitická deska, která se nachází pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici, a nad nimi hydroizolační souvrství. Všechny nosníky i monolitickou desku je nutné vyměnit kvůli rozsáhlé korozi. Potvrdilo to několik diagnostických šetření, statický posudek i výsledek odborného průzkumu, který realizoval i Kloknerův ústav ČVUT v Praze. Rozsah koroze je jednak důsledkem záplav, které v roce 2002 masivně zasáhly i stanici Florenc, navíc provedená šetření ukázala, že při stavbě stropní konstrukce nebyl použit materiál o takové tloušťce, jakou požadoval projekt.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 23. května 2022, 19:28, přidal: admin Petr

Smyčka Depo Hostivař. | 23.05.2022
Práce na výstavbě smyčky Depo Hostivař jdou kupředu mílovými kroky. Oproti stavu ze 17. května, kdy jsme přinesli zatím poslední report, došlo již ke kolejovému propojení celé vratné části (vnitřní kolej včetně odstavu) a koleje se přiblížily k trojúhelníku, který smyčku napojí na hlavní trať.
Preference
Pondělí 23. května 2022, 19:20, přidal: admin Petr

SSZ 1.012 Jiráskovo náměstí – Masarykovo nábřeží | nedatováno, ilustrační snímek
Na zatížené křižovatce byla vyměněna technologie SSZ 1.012 Jiráskovo náměstí – Masarykovo nábřeží a provedeny stavební úpravy, zejména ve prospěch chodců. V řízení křižovatky došlo ke změně pořadí fází. Po hlavním směru s tramvajemi jsou nově zařazována levá odbočení a pak teprve boční směr. Preference tramvají nadále funguje prodlužováním a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní a vlastní fáze. Oproti původnímu způsobu řízení se snížila kapacita křižovatky pro tramvaje ve směru na sever. Důvodem je, že za křižovatkou je zastávka pro jeden vlak. Zatímco v předchozím způsobu řízení stihla odstanicovat první tramvaj během dlouhé boční fáze a vybrala se vložená fáze pro druhou tramvaj, nyní během kratších levých odbočeních se vložení obvykle nestihne. Reálně tedy obvykle projíždí nanejvýš jeden vlak za cyklus, což snižuje možnosti pro případné odklánění. Na druhou stranu vložené fáze se nově vybírají i od vzdálených kontaktů, čímž se v běžném stavu eliminují vyšší zdržení. Na křižovatce jsou provozovány tramvajové linky 5 a 17 a autobusová linka 176.
Vozy
Pondělí 23. května 2022, 07:40, přidal: admin Petr

Čelní články vozů KT8D5.RN2P #9104 a #9053 v Opravně tramvají. | 05.05.2022
Dalším vozem KT8D5.RN2P, který v rámci prohlídky stupně PO obdržel nový celovozový lak Pražské integrované dopravy je vůz čísla #9053. Na snímku setkání s článkem vozu #9104, který je předposledním vozem, který bude dodán v původním laku z dílny architekta Kotase. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #kt8d5rn2p @tramfantik
Vypravení
Pondělí 23. května 2022, 07:38, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9346 na lince 36 v obratišti Zvonařka. | 22.05.2022
Jako náhrada za přerušený provoz metra C pro opravu stropní desky stanice Florenc jsou zavedeny náhradní tramvajové linky. Krátká, označená XC spojuje stanice Hlavní nádraží a Vltavská. Výrazně delší linka, označená 36, propojuje céčkové stanice I.P..Pavlova, Vltavská, Nádraží Holešovice, Kobylisy a Ládví. K obracení využívá také ikonicke obratiště Zvonařka, kde je zachycen vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9346 #prtky #prazsketramvaje #skoda #skodatransportation #15t #forcity #Alfa #vozovnamotol
Aktualita
Středa 18. května 2022, 18:20, přidal: admin Petr

V ulicích Prahy počítejte se zvýšeným výskytem kachen. Ta muzejní #9048 dnes vyjela na slavnostní zahájení provozu obratiště Opletalova. | 18.05.2022 Muzejní vozy KT8D5 #9048 a Ringhoffer #2272 zachycené na Štvanici při jízdě na slavnostní zahájení provozu obratiště Opletalova. | 18.05.2022 Muzejní vozy KT8D5 #9048 a Ringhoffer #2272 zachycené v prostoru obratiště Opletalova, kde proběhne slavnostní zahájení provozu. | 18.05.2022 Slavnostního zahájení provozu obratiště Opletalova se zúčastnily muzejní vozy KT8D5 #9048 a Ringhoffer #2272. | 18.05.2022
Dnes ještě nanečisto, od soboty v provozu i s cestujícími. Slavnostního zahájení provozu obratiště Opletalova se zúčastnily muzejní vozy KT8D5 #9048 a Ringhoffer #2272. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #kt8d5 #ringhoffer #muzeummhd #vozovnastresovice
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 17. května 2022, 13:38, přidal: admin Petr

Přístřešek pro cestující. Donedávna u něj odbavovaly cestují autobusy, za několik týdnů tramvaje. | 17.05.2022 Tři koleje smyčky Depo Hostivař v prostoru nácestných, výstupních a nástupních zastávek. | 17.05.2022 Levé oblouky smyčky za prostorem zastávek. U vnitřní koleje, sloužící k průjezdu zde ukončených vlaků, je v prostoru vybetonovaného přejezdu patrný rozplet na dvě odstavné koleje. U střední a vnější průjezdné koleje je pak patrná výhybka, slučující koleje do jedné výjezdové. | 17.05.2022 Pohled zpět do tříkolejného prostoru zastávvek. | 17.05.2022 Výjezdová kolej ze smyčky. V prostoru dřevěných pražců již budou kolejové konstrukce trojúhelníku, jímž bude smyčka napojena na hlavní trať. | 17.05.2022
Celkový pohled z prostoru budoucího trojúhelníku, jímž bude smyčka napojena na hlavní trať. | 17.05.2022 Pražce koleje vjezdového oblouku. | 17.05.2022 Celkový pohled na místo popsané již u fotografie číslo 3. Vlevo je patrna výhybka slučující střední a vnější průjezdné koleje do jedné výjezdové. Vpravo jsou patrné obě odstavné koleje za rozpletem vnitřní koleje sloužící k průjezdu zde ukončených vlaků. | 17.05.2022 Pohled ze zastávek Depo Hostivař na hlavní trati do prostoru zaústění trojúhelníku, jímž bude smyčka napojena na hlavní trať. | 17.05.2022 O pracovníky stavby je postaráno po všech stránkách. Součástí staveniště je tak i místo pro oddech a grilování. | 17.05.2022
Podívejme se, jak pokračuje výstavba smyčky Depo Hostivař.
Aktualita
Neděle 15. května 2022, 10:45, přidal: admin Petr

Vůz T3SUCS #7122 ve vratech střešovické vozovny. | 15.05.2022
Dvojka se nevzdává, a protože jde o dvojku, končí její vypravování ze Střešovic až na druhý pokus, když se ještě na dva dny vrátila. Před třemi týdny, v neděli 24. dubna 2022 jsme přinesli informaci, že až do ukončení výluky v oblasti Hradčanské, původně plánované do 15. května 2022, nahradí ve střešovické numerologii dvojku linka 32. Co čert nechtěl, vrchní stavba opravu tratě urychlila a v polovině týdne bylo rozhodnuto, že se provoz na Hradčanskou vrátí již od 14. května. A tak se na víkend ještě dvakrát střešovická dvojka do ulic, k nemalé radosti podívala. Až tedy v neděli 15. května můžeme napsat opravdu konec. Na pátém pořadí linky 2 se až do dnešní půlnoci prohání vůz T3SUCS #7122. Vraty střešovické vozovny projel ve směru ven v 6:56 h a stejnými vraty zpětným pohybem zatáhne ve 23:51 h. No a od zítřka se do ulic vrací retro linka 23, na níž se střešovické vozy přesunou. Standardní vypravení ve všední den bude čítat tři střešovické a jeden hloubětínský vůz (vypravený ze Žižkova), o víkendu bude pořadí 6 (4 střešovické a 2 hloubětínské ze Žižkova). #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3 #vozovnastresovice #muzeummhd
Reklamní vozy
Sobota 14. května 2022, 17:24, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9340 ve vozovně Vokovice. | 14.05.2022
V přepočtu na "koně" dosahuje každý ze šestnácti motorů vozů Škoda 15T ForCity Alfa výkonu něco málo přes 63 koní :-). S výjimkou vozu #9340, který díky koním nalepeným na karoserii v rámci nové celovozové reklamy na Arenu Chuhle, má těch koní ještě o něco více. Dokážete je všechny spočítat? #prtky #prazsketramvaje #skoda #skodatransportation #forcity #alfa #vozovnavokovice
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 14. května 2022, 16:25, přidal: admin Petr

Jak probíhá výstavba prodloužení tramvajové tratě od smyčky Levského? | 08.05.2022 Jak probíhá výstavba prodloužení tramvajové tratě od smyčky Levského? | 08.05.2022 Jak probíhá výstavba prodloužení tramvajové tratě od smyčky Levského? | 08.05.2022 Jak probíhá výstavba prodloužení tramvajové tratě od smyčky Levského? | 08.05.2022 Jak probíhá výstavba prodloužení tramvajové tratě od smyčky Levského? | 08.05.2022
Jak probíhá výstavba prodloužení tramvajové tratě od smyčky Levského?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 14. května 2022, 16:22, přidal: admin Petr

Vjezdová část smyčky Depo Hostivař. | 05.05.2022 Prostor nácestných, výstupních a nástupních zastávek smyčky Depo Hostivař již s kolejemi. | 05.05.2022 Prostor nácestných, výstupních a nástupních zastávek smyčky Depo Hostivař již s kolejemi. | 05.05.2022 Výjezdová část smyčky Depo Hostivař. | 05.05.2022
Podívejme se, jak postupuje výstavba smyčky Depo Hostivař.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 7. května 2022, 16:54, přidal: admin Petr

Počátek stavebních prací u křižovatky Ohrada. | 06.05.2022 Až před zastávku Krejcárek je v celé délce zachována traťová kolej Ohrada - Palmovka. | 06.05.2022 Až před zastávku Krejcárek je v celé délce zachována traťová kolej Ohrada - Palmovka. | 06.05.2022 Stavební práce. | 06.05.2022 Až před zastávku Krejcárek je v celé délce zachována traťová kolej Ohrada - Palmovka. | 06.05.2022
Až před zastávku Krejcárek je v celé délce zachována traťová kolej Ohrada - Palmovka. | 06.05.2022 Až před zastávku Krejcárek je v celé délce zachována traťová kolej Ohrada - Palmovka. | 06.05.2022 Prostor někdejdejší zastávky Krejcárek směr Palmovka a zároveň budoucích obousměrných zastávek. | 06.05.2022 Rozřezané trolejové brány z mostní estakády. | 06.05.2022 Prostor někdejší zastávky Krejcárek k Ohradě. Zastávka bude z oblouku přesunuta. | 06.05.2022
Odřezané boční prefabrikáty mostní estakády. | 06.05.2022 Mostní estakáda s odstraněným tramvajovým tělesem. | 06.05.2022 Mostní estakáda s odstraněným tramvajovým tělesem. | 06.05.2022 Mezi tramvajovou a silniční estakádou Krejcárek je zřízena deponie odstraněného šterku z tramvajové tělesa. Výška je naprosto impozantní. Po jeho pročištění bude vrácen šterk zpět. | 06.05.2022 Kilometry bezžlábkových kolejnic již čekají na svou příležitost. | 06.05.2022
Nakládání rozřezaných trolejových bran z mostní estakády. | 06.05.2022 Mostní estakáda s odstraněným tramvajovým tělesem. | 06.05.2022 Ve spodní části pod estakádou jsou odstraněy obě koleje. | 06.05.2022 Ve spodní části pod estakádou jsou odstraněy obě koleje. | 06.05.2022 Pohled na trať od Palmovky. | 06.05.2022
Již přes měsíc je ve výluce tramvajová trať Ohrada - Palmovka. Podívejme se, co se zde zatím děje. Rekonstrukce samotné mostní estakády, která rekonstrukci celé tratě prodlouží, je teprve na svém počátku
Preference
Úterý 3. května 2022, 16:53, přidal: admin Petr

SSZ 1.108 Újezd – Hellichova. | nedatováno, ilustrační snímek
Obnovena byla poslední signalizace v Karmelitské ulici. SSZ 1.108 Újezd – Hellichova, která je položena nejjižněji ze všech zařízení, byla v březnu uvedena do provozu v dynamickém řízení, avšak bez preference tramvají. Preference je sice nominálně zřízena, důvodem její nefunkčnosti jsou nedostatky v návrhu software. Signalizace nepočítá s reálnými pobyty tramvají v zastávkách, případně vytlačováním aut před stopčárou. Ve směru od severu hraje roli i fakt, že signalizace má pro tramvaje dva přihlašovací kontakty, ovšem ten blízký reálně prodlužuje méně než vzdálený, takže volno nezřídka vyčkává, ale jakmile tramvaj projede blízký kontakt, volno skončí. Navíc se na semaforu prodloužily signály stůj. Další dvě signalizace v Karmelitské, které byly nedávno obnoveny, tedy SSZ 1.107 Karmelitská – přechody u zastávky Hellichova nadále fungují v pevném řízení s výzvou, bez preference. Preference nefungovala v Karmelitské ani před nedávnou obnovou, přestože detekce tramvají byla zřízena už před 20 lety.
Reklamní vozy
Neděle 1.května 2022,16:48, vložil: admin Petr

Škoda 15T ForCity Alfa #9366. | 01.05.2022
Škoda 15T ForCity Alfa #9388. | 01.05.2022
Nové celovozové reklamy se v těchto dnech objevily na motolských vozech Škoda 15T ForCity Alfa #9366 a #9388. #prtky #prazsketramvaje #skoda #15t #forcity #Alfa #vozovnamotol
Preference
Sobota 30. dubna 2022, 21:00, přidal: admin Petr

Ilustrační foto kolony tramvají před SSZ 2.021a | 15.03.2004
Společně s rekonstrukcí tramvajové trati na Rašínově nábřeží mezi Výtoní a Palackého náměstím byla provedena také obnova světelné signalizace na Výtoni. SSZ 2.021a Rašínovo nábřeží – Svobodova a 2.021b Rašínovo nábřeží – Vnislavova fungují po výměně technologie nadále s preferencí tramvají, řízení je obdobné jako před obnovou, tedy v dynamické koordinaci s okolními SSZ Svobodova – Vyšehradská a SSZ Rašínovo nábřeží – Libušina. Preference je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze, předvýběrem a prodlužováním kolizní fáze. Lze očekávat ještě doladění. Na vjezdy, kde dosud nebyla výzvová návěstidla, byla tato zařízení doplněna a vyladěna jejich funkce. Preference tramvají byla na Výtoni zavedena v roce 2012 poté, co dlouhodobě působila problémy v plynulosti provozu MHD.
Aktualita
Čtvrtek 28. dubna 2022, 09:52, přidal: admin Petr

Vůz T4 #5500 vyjíždí z vozovny Střešovice. | 28.04.2022
Do ulic dnes na jízdu pro mateřskou školu vyrazil po dlouhé době prototyp vozu T4 #5500. Nejčasteji využivaný vůz T3 "Měsíček" #5602 je pro úpravy interiéru opdstaven. Potkáte Sluníčko někde? #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t4 #vozovnastresovice #muzeummhd
Aktualita
Čtvrtek 28. dubna 2022, 09:50, přidal: admin Petr

Měřící vůz T3 #5521 u vozovny Střešovice. | 28.04.2022
Kromě prvních zkušebních jízd na nových či zrekonstruovaných tratích "pomeranč" průběžně také projíždí kolejovou síť a kontroluje stav trolejového vedení. Stejně jako dnes, kdy se měřící vůz T3 #5521, deponovaný ve vozovně Kobylisy, objevil také v oblasti Břevnova a Střešovic. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3 #vozovnakobylisy
Aktualita
Neděle 24. dubna 2022, 09:28, přidal: admin Petr

Střešovický vůz T3 #6921 opouští vozovnu Střešovice. | 24.04.2022
Od 9. dubna 2020, s výjimkou různých období výluk, vypravovala vozovna Střešovice do ulic nějaké to pořadí linky 2. Šlo o trochu nouzový stav pro zajištění využití personálu i vozidel po přerušení provozu retro linky 23 od 16. března 2020, které vyvolal totální propad turistického ruchu. V neděli 24. dubna 2022 byl střešovický vůz T3 #6921 v 6:59 hodin posledním vozem, který opustil vrata vozovny, aby vyrazil právě na linku 2. S ohledem na výluku v oblasti zastávek Hradčanská bude v provozu náhradní tramvajová linka číslo 32, na kterou se od 30. dubna do 15. května také střešovické vlaky podívají. O víkendech budou na 1. pořadí a v pracovní dny na 2. a 8. pořadí. No a od 16. května 2022, tedy po 26 měsících přerušeného provozu, se do ulic vrací retro linka 23. Vůz #6921 na lince 2 najdete na upravené trase z Braníka k Národnímu divadlu až do večerní 20. hodiny. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3 #vozovnastresovice #muzeummhd
Aktualita
Sobota 23.dubna 2022,09:26, vložil: admin Petr

Souprava motorového vozu Ringhoffer #2210 a vlečného vozu #723 u vozovny Střešovice. | 23.04.2022
Na linku 41 dnes vyjela souprava motorového vozu Ringhoffer #2210 a vlečného vozu #723. Jde o první takové vypravení na linku 41 ve stávající trase. #prtky #prazsketramvaje #ringhoffer #muzeummhd #vozovnastresovice
Aktualita
Pondělí 18. dubna 2022, 20:28, přidal: admin Petr

Motorový vůz Ringhoffer #2172 na lince 41 ve vozovně Střešovice. | 18.04.2022
V letošní sezóně se do pražských ulic vrátila historická linka s číslem 41. #prtky #prazsketramvaje #ringhoffer #muzeummhd #vozovnastresovice
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 13. dubna 2022, 18:07, přidal: admin Petr

Demontáž původní kolejové konstrukce křižovatky Anděl. | 12.04.2022 Demontáž původní kolejové konstrukce křižovatky Anděl. | 12.04.2022 Demontáž původní kolejové konstrukce křižovatky Anděl. | 12.04.2022 Nové výhybky. | 13.04.2022 Odstraněné kolejnice křižovatky Anděl. | 13.04.2022
Po 12 letech probíhá obměna kolejových konstrukcí křižovatky Anděl.
Preference
Úterý 12. dubna 2022, 17:56, přidal: admin Petr

SSZ 5.512 Plzeňská – Radlická | nedatováno, ilustrační snímek
Další smíchovská signalizace je přívětivější k MHD. Byla zavedena preference tramvají na SSZ 5.512 Plzeňská – Radlická. Řešení nadále respektuje koordinaci křižovatek pro MHD i auta mezi Andělem a Bertramkou. Pro tramvaje v hlavním směru nově fungují předvýběry a prodlužování fáze. Pro vlaky z centra navíc i vkládání fáze, pokud je reálné, že tramvaj stihne projet v zelené vlně i následující semafory. Výrazněji změna pomohla tramvajím projíždějícím Radlickou ulicí. Oblouky je možné dle nároku vybírat až dvakrát do cyklu, což má pozitivní vliv na propustnost celého uzlu ve směru z centra, kde se ve špičkách dříve nárazově tvořily kolony tramvají. Nevýhodou křižovatky je, že není vybavena elektrickým ovládáním výhybek od Radlické a od Bertramky a řadič nedostává informace o postavení výhybek. Signalizace se proto učí obvyklý směr jízdy tramvají dle předchozích průjezdů. Ke změně řízení, včetně výměny řadiče došlo na konči března. Akcelerovaly ji nyní probíhající výluky v okolí Anděla. Zprovozněna bude ještě preference autobusů. Řízení malého smíchovského okruhu v minulosti tramvajím nepřálo. Aktuálně už všechny problematické křižovatky s pravidelným provozem tramvají mají preferenci, kromě SSZ Radlická – Za Ženskými domovy, kde po obnově nastalo zatím alespoň dílčí zlepšení.
Aktualita
Pátek 8.dubna 2022,17:55, vložil: admin Petr

Vůz T3Coupé #5573 vleče na Barrandov motorový vůz Ringhoffer #349. | 08.04.2022 Motorový vůz Ringhoffer #349 se blíží k zastávce Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 08.04.2022 Dvounápravový vůz #349 v obratiště Holyně. | 08.04.2022 Kromě dalších řečníků promluvil na setkání u příležitosti slavnostního zahájení provozu tramvajové tratě do Holyně také Ing. Martin Šubrt, náměstek ředitele organizace ROPID pro městskou dopravu a marketing. | 08.04.2022
Pár střípků z pátečního tramvajového dobytí Holyně.
Aktualita
Čtvrtek 7. dubna 2022, 20:30, přidal: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
Zatímco od soboty 9. dubna to bude "úplně běžný" provoz na novostavbě tramvajové trati, zítra si úsek tratě od dosavadní konečné zastávky Sídliště Barrandov k nové dočasné zastávce Holyně užije svých několik hodin slávy. Vůbec poprvé bude na Barrandov dovlečen historický motorový vůz Ringhoffer #349, aby, spoelčně s vozemT3Coupé #5573 zahájil provoz. Mezi 12 a 18 hodinou pak bude vůz #349 pendlovat ze Sídliště Barrandov do Holyně a usměvaví průvodčí Vám budou rozdávat speciální pamětní jízdenky.
Aktualita
Středa 6. dubna 2022, 11:49, přidal: admin Petr

Posunovací lokomotiva #4072 při návratu do vozovny Střešovice. | 06.04.2022
Dnes se mimo areál vozovny Střešovice podívala také posunovací lokomotiva #4072, aby proběhlo prověření zábrzdných vzdáleností. Lokomotiva byla vyrobena v Rustonce podnikovými dílnami v roce 1952. Sloužila k posunu železničních vagonů na vlečce z nádraží Libeň-dolní do areálu Rustonky. #prtky #prazsketramvaje #vozovnastresovice #muzeummhd
Aktualita
Pondělí 4. dubna 2022, 09:36, přidal: admin Petr

Měřící vůz T3 #5521 v obratišti Holyně. | 04.04.2022
Slavnostní zahájení provozu na nové tramvajové trati Sídliště Barrandov - Holyně je na spadnutí. Dnes tedy úsekem projela první tramvaj, kterou byl opět onen populární Pomeranč, tedy měřící vůz T3 #5521. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3
Preference
Čtvrtek 31. března 2022, 09:12, přidal: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
Došlo k úpravě SSZ 2.328 Anglická – Bělehradská, která zlepšila preferenci tramvajové dopravy. Byla vyladěna řídicí logika a data, která mimo jiné popisují obvyklou dobu jízdy tramvaje mezi detektorem a stopčárou. Preferenční zásahy jsou proto nyní přesnější. Zásadní zlepšení však změna znamená především pro chodce. Křižovatka je specifická tím, že téměř všechna auta z ní míří do přetíženého vjezdu křižovatky s magistrálou. Mají tedy uměle kráceny zelené, aby nedocházelo k blokování křižovatky auty. Zatímco čas krácení byl dříve věnován tramvajím, které jsou zde přitom provozovány pouze ve dvou linkách, nyní, pokud není nárok tramvají, se většina ušetřeného času věnuje chodcům. Jedná se tak o první tramvajovou křižovatku v Praze s celochodeckou fází, tedy takovou, kdy na všech 4 ramenech pro chodce svítí v jednu chvíli zelená. Podmíněná preference tramvají je u Demínky zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.
Vozy
Úterý 29. března 2022, 09:59, přidal: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
Mini akce "kulový blesk" proběhla v neděli 27. března mezi vozovnami Hloubětín, Kobylisy a Pankrác. Z vozovny Hloubětín bylo přesunuto celkem 10 vozů KT8D5.RN2P na Pankrác. Z Pankráce pro změnu putovalo 10 vozů typu Škoda 15T ForCity Alfa do Kobylis. A aby se kruh uzavřel, do Hloubětína zamířily z Kobylis vozy T3R.P. V rámci tohoto přesunu odputovalo na Pankrác číselně prvních deset vozů KT8D5.RN2P #9051 - #9062 bez vozů #9053 a #9060, na kterých probíhá prohlídka v Opravně tramvají. Z Pankráce do Kobylis zamířila desítka číselně posledních vozů Škoda 15T ForCity Alfa #9266 - #9275. Z Kobylis do Hloubětína pak v neděli zmizely vozy T3R.P #8524, #8531, #8534 - #8541 a #8544 - #8547. Do dvacítky vozů je doplnily již "putovní" exponáty #8374, #8412, #8413 a #8518.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 26. března 2022, 17:55, přidal: admin Petr

Počátek prodloužení tramvajové tratě u obratiště Sídliště Barrandov. | 26.03.2022 Zatímco v takřka celém úseku původní barrandovské tratě byl trávník během rekonstrukce odstraněn (s výjimkou okolí zastávek Chaplinovo náměstí, kde rekonstrukce tratě neproběhla), na novém úseku se trávník v kolejišti objeví. Snímek zachycuje prostor bezprostředně u počátku prodloužení u smyčky Sídliště Barrandov, kde bude zachován prostor pro přecházení, kudy chodilo množství místních pejskařů venčit své čtyřnohé miláčky. | 26.03.2022 Oblouk tramvajové tratě z Werichovy ulice na náměstí Olgy Scheinpflugové. Ve vniřních kolejnicích oblouků z bezžlábkových kolejnic s přírubou Krug, tvořící žlábek, zaujme pojistná bezžlábková kolejnice. Zatímco příruby Krug se používají k vytvoření potřebného žlábku, například v místě přejezdů přes bezžlábkové kolejnice v Praze roky, upravená podoba příruby s menší šířkou žlábku je použita poprvé zde. | 26.03.2022 Oblouk tramvajové tratě z Werichovy ulice na náměstí Olgy Scheinpflugové. Ve vniřních kolejnicích oblouků z bezžlábkových kolejnic s přírubou Krug, tvořící žlábek, zaujme pojistná bezžlábková kolejnice. Zatímco příruby Krug se používají k vytvoření potřebného žlábku, například v místě přejezdů přes bezžlábkové kolejnice v Praze roky, upravená podoba příruby s menší šířkou žlábku je použita poprvé zde. | 26.03.2022 Prostor zastávek Náměstí Olgy Scheinpflugové. V kolejišti je použita žulová dlažba. | 26.03.2022
Křížová kolejové spojka v prostoru konečné zastávky Holyně. | 26.03.2022 Přístěšky zastávek dočasné konečné Holyně. Po úspěšném zmatení fotografů, kdy na zastávkách byl použit název Depo Hostivař je i tohle správně. | 26.03.2022 Pohled na obratové koleje obratiště Holyně. | 26.03.2022 Dočasný šturc tramvajové tratě. Před patkami betoných sloupů trolejového vedení, umístěných v ose kolejí, jsiou na koleje použity velkoplošné panely BKV jako zarážedlo. S trochou nadsázky se dá říci, že velkoplošné panely BKV se tak dostaly i do Holyně. | 26.03.2022 Pohled na obratové koleje obratiště Holyně. | 26.03.2022
Pravděpodobně poslední fotoreportáž před zahájení provozu na prodloužené tramvajové trati do Holyně. Již od 9. dubna budou cestující využívat v tomto úseku linku 4. Po ukončení oprav v prostoru křižovatky Anděl bude do úseku prodloužena linka 5.
Aktualita
Neděle 20. března 2022, 08:24, přidal: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
Dnes pro nás střešovická vozovna připravila na retro pořadích linky 2 vypravení obou zachovaných zástupců vozů T6A5, tedy číselně nejstaršího vozu #8601 a číselně nejmladšího vozu #8750. Vozy jsou vypraveny na 1. a 2. pořadí. Odjezdy ze Sídliště Petřiny: 8:46 (1.), 9:06 (2.), 9:46 (1.), 10:06 (2.), 10:45 (1.), 11:00 (2.), 11:45 (1.), 12:00 (2.), 12:45 (1.), 13:00 (2.), 13:45 (1.), 14:00 (2.), 14:45 (1.), 15:00 (2.), 15:45 (1.), 16:00 (2.), 16:45 (1.), 17:00 (2.), 17:45 (1.), 18:00 (2.), 18:45 (1.), 19:00 (2.), 19:45 (1.), 20:00 (2.) a do vozovny 20:31 (1.) a 20:46 (2.). Odjezdy z Malostranské jsou v 9:01 (1.), 9:21 (2.), 10:02 (1.), 10:22 (2.), 11:01 (1.), 11:16 (2), 12:01 (1.), 12:16 (2), 13:01 (1.), 13:16 (2), 14:01 (1.), 14:16 (2), 15:01 (1.), 15:16 (2), 16:01 (1.), 16:16 (2), 17:01 (1.), 17:16 (2), 18:01 (1.), 18:16 (2), 19:01 (1.), 19:16 (2) a 20:01 (1.), 20:16 (2). Věříme, že se někomu z Vás podaří zachytit setkání obou vozů na trati a fotku nám pošlete do emailu! #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t6a5 #vozovnamotol #vozovnazizkov #vozovnastresovice #muzeummhd
Aktualita
Sobota 19. března 2022, 08:00, přidal: admin Petr

Propagační materiály. | nedatováno, ilustrační snímek
Tramvaje typu T1 začaly být vyráběny před sedmdesáti lety. K připomenutí tohoto významného výročí je dnes na 1. pořadí linky 2 vypraven vůz T1 #5002. Každý cestující, který si u průvodčího, který je po celou dobu přítomný ve voze, zakoupí běžnou jízdenku Pražské integrované dopravy, obdrží pozornost v upomínku tohoto výročí. Pivní tácek či pohlednici. Akce platí do rozdání zásob! Vůz na trase zachytíte s odjezdy z Petřin v 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45 a 19:45. Z Malostranské zpět na Petřiny pak jede také každou hodinu v 9.01, 10.01, 11:01, 12:01, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:01, 18:01, 19:01 a 20:01. Svezete se? #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t1 #vozovnastresovice #muzeummhd
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 18. března 2022, 14:40, přidal: admin Petr

Prostor zastávek Výtoň. | 18.03.2022 Rekonstruovaná trať v pohledu k Palackému náměstí s česrtvě vylitým tzv. hubeným betonem v prostoru mezi kolejnicemi. | 18.03.2022 Rekonstruovaná trať v pohledu k Palackému náměstí s tzv. hubeným betonem a první vrstvou asfaltového zákrytu mezi protisměrnými kolejemi. | 18.03.2022 Stavební mechanizmy na rekonstruované trati na Rašínově nábřeží. | 18.03.2022 Rekonstruovaná trať v pohledu k Výtoni s tzv. hubeným betonem a první vrstvou asfaltového zákrytu mezi protisměrnými kolejemi. | 18.03.2022
Stavební mechanizmy vyčkávají na dodávku hubeného betonu, kterým se vyplňuje prostor mezi kolejnicemi. | 18.03.2022 Plastové krytky nad šrouby upevňujícími kolejnici k podkladnicím. | 18.03.2022 Prostor zastávek Palackého náměstí. | 18.03.2022 Přístřešky zastávek nového městského mobiliáře. Palackého náměstí (na nábřeží), kdybyste to netušili. | 18.03.2022 Součástí rekonstrukce tratě na Rašínově nábřeží je i oprava části kolejové křižovatky Palackého náměstí, které nebyla vyměněna v loňském roce. | 18.03.2022
Rekonstrukce tramvajové tratě na Rašínově nábřeží jde do finále. Provoz bude obnoven již 30. března ve večerních hodinách.
Preference: Těšnov má plnohodnotnou preferenci.
Pátek 11. března 2022, 08:47, přidal: admin Petr

SSZ 1.067 Těšnov – Na Poříčí. | nedatováno, ilustrační snímek
Signalizace na Těšnově prošla obnovou. Přinesla vylepšení preference tramvajové dopravy, nový přechod pro chodce a změnu organizace dopravy. SSZ 1.067 Těšnov – Na Poříčí se nachází na průsečné křižovatce s provozem tramvají na třech ramenech. Navíc řídí i výjezd tramvají z přilehlé smyčky. Zatímco původní řešení z roku 2003 bylo zatíženo nedostatečnou kabeláží SSZ a nepodařilo se tak zřídit většinu tramvajových detektorů, nově je semafor vybaven kompletní detekcí včetně vzdálených kontaktů ze všech směrů. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze, předvýběrem kolizní fáze a výběrem tramvajových oblouků a výjezdu ze smyčky na různých místech v cyklu řízení. Pro každou tramvajovou fázi kromě hlavního směru je zaručen výběr jednou za cyklus, ale může být vybrána i dvakrát, pokud nebyl jiný nárok tramvaje. Na křižovatce přibyl nový přechod pro chodce přes ulici Na Poříčí pod magistrálou a některé cyklopřejezdy. Zásadní je změna organizace dopravy pro auta. Od ulice Na Florenci již není možné odbočit vlevo. Naopak nově lze křižovatku opustit směrem na Těšnov, kde bývala jednosměrka.
Ostatní
Pátek 11. března 2022, 08:41, přidal: admin Petr

Ssouprava prototypových vozů T6A2+T6A2+B6A2 #0020+#0021+#0022 ve Kbelské ulici. | nedatováno, ilustrační snímek
Dne 11. března 1951, před 71 lety byla uvedena do provozu část spojovací tratě ve Kbelské ulici. Stavba v počátcích provozu jen manipulační tratě mezi smyčkami Nový Hloubětín (v současnosti zrušená) a Hloubětín (v současnosti Starý Hloubětín) byla vyvolána potřebou připojení nově budované vozovny Hloubětín. Trati však stál v cestě dům ve Kbelské ulici. Protože zahájení provozu nové vozovny nebylo možné odkládat byla do provozu uvedena alespoň část mezi Novým Hloubětínem a vozovnou. Až 15. dubna 1951 došlo ke stále odkládané demolici domu ve Kbelské ulici a následující den začaly práce na urychleném dokončení spojovací tratě. Po celé trati projely první tramvajové vlaky 27. dubna 1951. Trať byla zrušena 24. srpna 1987 a přeložena na druhou stranu areálu vozovny.
Ostatní
Pátek 11. března 2022, 08:40, přidal: admin Petr

Nové vozy KT8D5 ve vozovně Hloubětín. | 03.08.1989
Dne 11. března 1951 zahájila běžný provoz tramvajová vozovna Hloubětín. Ve stejný den ukončily provoz vozovny Karlín a Švábky. S ohledem na havarijní stav střešní konstrukce, tzv. železobetonové konoidální skořápky, která byla v Československu použita poprvé zde, byla od roku 2018 hala vozovny mimo provoz. Dne 24. srpna 2019 proběhl její odstřel. Na místě má v dohledné doby začít výstavba nové vozovny.
Preference
Pondělí 7. března 2022, 06:16, přidal: admin Petr

SSZ 1.078 Legerova – Vinohradská | nedatováno, ilustrační snímek
Podíl semaforů s preferencí tramvají ve městě překročil hranici 90 %. Přispěla k tomu zatím poslední změna, úprava SSZ 1.078 Legerova – Vinohradská. Signalizace, která byla v srpnu minulého roku uvedena po obnově do pevného řízení, prošla prvním vylepšením již na podzim. Nynější změna přináší možnost výběru volna pro tramvaje přes den ve třech polohách v cyklu řízení a dokonce až třikrát do cyklu. Nová poloha vznikla možností přerušení volna z magistrály vpravo do Vinohradské. Znovu se zřetelně snížila největší zdržení a současně část tramvají začala projíždět křižovatku zcela bez zastavení. Pružnější výběr je rovněž za slabšího provozu. Tramvaje své volno vybírají pouze na výzvu, což znamená, že bez jejich přítomnosti se ušetřený čas využívá pro ostatní účastníky provozu. Nevýhodou křižovatky je vzdálenost přihlašovacích tramvajových detektorů. Ani z jednoho směru nepřesahuje 50 metrů, což znamená, že v řadě případů signalizace nestihne na nárok tramvaje zareagovat optimálně. I tak jde o potřebné zlepšení. Křižovatka by se měla v nejbližších letech dočkat významné změny při výstavbě tramvajové tratě na Václavské náměstí. #prtky #prazsketramvaje
Vozy
Neděle 6. března 2022, 17:58, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9367 po provedené opravě poškození po železniční nehodě. | 06.03.2022
Po železniční nehodě z 12. září 2020, se zítra do provozu vrací motolský vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9367 s novým článkem C. Ten byl značně ooškozen v levé části po nárazu vozu Škoda 15T ForCity Alfa #9412. #prtky #prazsketramvaje #skoda #15t #forcity #alfa #vozovnamotol
Vozy
Neděle 6. března 2022, 17:55, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9419 po provedené prohlídce stupně PÚ. | 04.03.2022
Při provádění prohlídky stupně PÚ (Plánovaná/pravidelná údržba) se demontují dveřní křídla, opraví se karoserie a plenty (rez, poškození nehodou apod.). Provede se revize elektročásti, vymění se množsví dílů elektrovýzbroje za repasované díly. Opraví se lak, záváží se repasované podvozky, následuje oživení, vyzkoušení, zkušební jízdy a Technicko-bezpečnostní zkouška. Prohlídka se periodicky se opakuje přibližně po dvou letech. A jak již brzy zjistíte i na jiných fcb profilech, motolský vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9419 se po takovéto prohlídce vrací do provozu. #prtky #prazsketramvaje #skoda #15t #forcity #alfa #vozovnamotol
Aktualita
Čtvrtek 3. března 2022, 16:08, přidal: admin Petr

Vůz KT8D5.RN2P #9079 s novou vizuální identitou Pražské integrované dopravy v Opravně tramvají. | 03.03.2022
V Opravně tramvají v současnosti probíhá oprava stupně PO na voze KT8D5.RN2P #9079, který bude prvním vozem tohoto typu s novou vizuální identitou Pražské integrované dopravy. Zatímco na vozech Škoda 14T Elektra je nová vizuální identita řešena formou polepu, vůz KT8D5.RN2P je do tohoto designu nalakován. Při pravidelné (periodické) opravě dochází k demontáži kompletní elektrovýzbroje vozu mimo kabeláže, k demontáži a opravě plent, dveří apod. Karoserie se otryská, opraví se veškerá poškození (rez, poškození nehodou apod.), dochází k nástřiku základní barvou, přebroušení, konečnému lakování, montáži repasovaných dílů nazpět, zasklení oken, doplnění plent apod. Následně se provede zavázání repasovaných podvozků, oživení, vyzkoušení včetně zkušebních jízd a na závěr proběhne Technicko-bezpečnostní zkouška. Oprava tohoto rozsahu se provádí v rozpětí cca mezi 8-10 lety provozu vozu. Vůz #9079 se do provozu vrátí pravděpodobně na konci letošního května. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #kt8d5rn2p
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 1. března 2022, 16:35, přidal: admin Petr

Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW na Výtoni. | 01.03.2022
Na rekonstruovanou tramvajovou trať na Rašínově nábřeží byla dopravena podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW. Dojde k podbití úseku mezi Plaveckou ulicí a Výtoní.
Aktualita
Neděle 27. února 2022, 10:06, přidal: admin Petr

Vůz T3 #6102 ve smyčce Sídliště Petřiny. | 27.02.2022
Chcete zažít dopraváckou atmosféru počátku šedesátých let minulého století? Pak se přijďte svézt nejstarším vozem T3 na světě #6102, který jezdí na prvním pořadí linky 2 mezi Petřinami a Malostranskou. Odjezdy z Petřin 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15 :45, 16:45, 17:45, 18:45 a 19:45. Do vozovny pak v 20:31. Odjezdy z Malostranské (u vlády) 11:01, 12:01, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:01, 18:01, 19.01 a 20:01. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3 #pid #muzeummhd #vozovnastresovice
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 26. února 2022, 19:12, přidal: admin Petr

Prostor zastávek Palackého náměstí s vyměněným vrcholem křižovatky a již zřízenou tratí systémem W-tram. | 26.02.2022 Odstraňování spodních vrstev před zřízením spodku tělesa W-tram. | 26.02.2022 Od Plavecké ulice probíhá rekonstrukce tratě na Rašínově nábřeží standardní metodou kolejnic ve štěrkovém loži na železobetonových pražcích s asfaltovým zákrytem. | 26.02.2022 Od Plavecké ulice probíhá rekonstrukce tratě na Rašínově nábřeží standardní metodou kolejnic ve štěrkovém loži na železobetonových pražcích s asfaltovým zákrytem. | 26.02.2022 Od Plavecké ulice probíhá rekonstrukce tratě na Rašínově nábřeží standardní metodou kolejnic ve štěrkovém loži na železobetonových pražcích s asfaltovým zákrytem. | 26.02.2022
Na Rašínově nábřeží probíhá rekonstrukce tramvajové tratě. Systém velkoplošných panelů BKV nahradí žlábkové kolejnice uchycené systémem W-tram a mezi Plaveckou ulicí a Výtoni na železobetonových pražcích ve šterkovém loži. V celém úseku bude zákryt tratě tvořit asfaltový povrch.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 26. února 2022, 19:04, přidal: admin Petr

Oprava propadnutí tratě v Radlické ulici u zastávky Braunova. | 26.02.2022 Oprava propadnutí tratě v Radlické ulici u zastávky Braunova. | 26.02.2022 Oprava propadnutí tratě v Radlické ulici u zastávky Braunova. | 26.02.2022
V prostoru zastávky Braunova probíhá oprava kaverny, která vznikla pod tramvajovou tratí. Protože oprava tratě si ještě nějakou dobu vyžádá, dochází od pondělí 28. února 2022 k úpravě linkového vedení. Linka 7 bude ve špičce pracovních dní prodloužena na Sídliště Barrandov. Linka 4 bude zrušena. V sedlech a o víkendech bude linka 7 ukončena na Smíchovském nádraží.
Vozy
Sobota 26. února 2022, 11:31, přidal: admin Petr

Vůz T1 #5002 ve smyčce Sídliště Petřiny. | 26.02.2022
Chcete zažít dopraváckou atmosféru počátku padesátých let minulého století? Přijďte se svézt vozem T1 #5002. Odjezdy z Petřin 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45 a 19:45. Do vozovny 20:31. Odjezdy z Malostranské (u vlády) 12:01, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:01, 18:01 a 19:01. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t1 #t3 #pid #muzeummhd #vozovnastresovice
Aktualita
Sobota 26. února 2022, 10:32, přidal: admin Petr

Průvodčí Jana v pokladnbě vozu T1 #5002. | 26.02.2022
Dne 9. května 1974 zanikla v pražské hromadné dopravě funkce průvodčích v souvislosti se zavedením mechanizovaného odbavování cestujících. V den, kdy v Praze zahájilo provoz metro a skončil provoz starých dvounápravových tramvají. Na historických vozech se však průvodčí vyskytují i dnes, pro řidiče tramvaje slouží jako jeho další oči, které hlídají bezpečnost provozu v otevřených dveřích. Dnes a zítra se však zcela mimořádně můžete s průvodčími setkat také na 1. pořadí běžné linky 2. Ta je dnes obsluhována vozem T1 #5002 a zítra vozem T3 #6102. Průvodčí zde, kromě svých dalších povinností, prodává jízdenky Pražské integrované dopravy. Historické vozy nejsou opatřeny jízdenkovými prodejními automaty a aby se dodržela zásada, že v každé tramvaji, která je součásti PIDu zakoupíte jízdenku, prodá Vám ji průvodčí. Jízdenku si pak označíte v běžném označovači jízdenek. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t1 #t3 #pid #muzeummhd #vozovnastresovice
Aktualita
Středa 23. února 2022, 05:47, přidal: admin Petr

Muzejní vůz #2222 v zastávce Myslbekova. | 22.02.2022
V 17:22 22. 2. 2022 vyjel na speciální jízdu muzejní vůz #2222. K tomu množství datumových dvojek tak Dopravní podnik Praha přidal i vůz se samými dvojkami. Cílem jízdy byla konečná zastávka 22. 2. 2022. Celkem 22 jízdenek na tuto exkluzivní jízdu bylo před časem k dispozici na fanshopu DPP. #prtky #prazsketramvaje #ringhoffer #muzeummhd #vozovnastresovice Tramfantik
Aktualita
Středa 23. února 2022, 05:44, přidal: admin Petr

Čelní orientace vozu #2272. | 21.02.2022
Souprava motorového vozu #2272 a vlečného vozu #1522 na lince 22 na Malovance. | 22.02.2022
Dvojkové datum 22.2.2022 s sebou přináší vypravení vloženého, 42. pořadí linky 22. V 15:22 a 17:22 z Malovanky a v 16:22 a 18:22 z Radošovické, vás sveze souprava motorového vozu #2272 a vlečného vozu #1522, doplněná jedním řidičem a dvěma průvodčími. #prazsketramvaje #prtky #ringhoffer #muzeummhd #vozovnastresovice
Výstavba tramvajové tratě
Pátek 18. února 2022, 06:57, přidal: admin Petr

Obratiště Holyně. | 02.02.2022
Dopravní podnik hl. m. Prahy získal pravomocné stavební povolení na druhou etapu tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Slivenec. Na zhotovitele stavby se nyní bude připravovat veřejná zakázka, která by měla být vyhlášena v průběhu letošního léta. Zahájení samotné stavby se předpokládá na jaře příštího roku. Úsek Holyně – Slivenec je druhou etapou nové tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Slivenec. Je dlouhý cca 500 metrů a zakončen smyčkou o celkové délce zhruba 600 metrů. V tomto úseku se počítá s jedním párem zastávek Slivenec situovaných přímo v obratišti. Výstavba první etapy, tj. zhruba kilometrového úseku ze smyčky Sídliště Barrandov do Holyně, nyní probíhá a v plánu je její zprovoznění letos na jaře. Stávající etapa bude v Holyni končit dočasnou úvratí, na kterou naváže druhý úsek. Tramvajová trať bude za úvratí pokračovat směrem ke křižovatce ulic U Náhonu a K Barrandovu. Před křižovatkou se obloukem stočí k ulici U Náhonu, kterou překříží pod téměř 90°úhlem, dále bude pokračovat západním směrem podél ulice K Barrandovu a po zhruba 250 metrech bude ukončena smyčkou. Obratiště Slivenec bude jednokolejné se dvěma předjízdnými kolejemi, s kapacitou až pro deset tramvají typu 15T. Druhý úsek nové tramvajové tratě a smyčka Slivenec budou navazovat a dopravně obsluhovat nejen stávající, ale i plánovanou bytovou zástavbu v oblasti včetně nově vznikající obchodní vybavenosti. Hlavní město Praha také prověřuje možnost vybudování P+R parkoviště u připravované tramvajové smyčky Slivenec. #prtky #prazsketramvaje
Ostatní
Čtvrtek 17. února 2022, 20:27, přidal: admin Petr

Převrácený vůz T¹ #5118 na Špejcharu. | nedatováno, ilustrační snímek
Psal se 17. únor roku 1982. Vůz T1 #5118 vypravený na linku 26 byl tehdy hlavním účinkujícím jedné z největších nehod v historii pražské tramvajové dopravy. Krátce před pátou hodinou odpolední přehlušil běžný pouliční ruch hrozný rachot. Jak popisoval dobový tisk: "Gejzír jisker a oblaka prachu doprovázely její nešťastnou jízdu po hraně střechy. Tramvaj se dostala do protisměru, kde zachytila jedoucí osobní auto, zdemolovala sloup veřejného osvětlení i ochranné zábradlí na chodníku a skončila na boku. Kvílivý hlas sirén v několika minutách ohlásil, že na místo tragédie se rychle sjíždějí sanitky a vozy VB. Nehoda, která v době od 16,47 do 19,55 přerušila obousměrný tramvajový provoz na úseku Strossmayerovo náměstí - Hradčanská, si přes rychlý zásah vybrala krutou daň. Sedm osob zahynulo, dvanáct jich bylo s těžkými zraněními převezeno do nemocnice a dalších 43 cestujících i řidič vyvázli s lehkými zraněními." Řidič tramvaje si tehdy nevšiml, že výhybka není postavena do přímého směru, ale do odbočky do smyčky Špejchar a v kombinaci s nepřiměřenou rychlostí již blížící se tragédii nemohl zabránit. Je tomu čtyřicet let... #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t1
Aktualita
Úterý 15. února 2022, 10:51, přidal: admin Petr

Historický dvounápravový vůz Rignhoffer #2110 v Opletalově ulici. | 15.02.2022 Historický dvounápravový vůz Rignhoffer #2110 v Opletalově ulici. | 15.02.2022 Kolaudační jízdy s vozy KT8D5.RN2P #9074 a #9098 v Opletalově ulici. | 15.02.2022 Kolaudační jízdy s vozy KT8D5.RN2P #9074 a #9098 v Opletalově ulici. | 15.02.2022
Před zahájením kolaudačních jízd s vozy KT8D5.RN2P #9074 a #9098 se dnes v Opletalově ulici mihnul také historický dvounápravový vůz Rignhoffer #2110. #prtky #prazsketramvaje #kt8d5rn2p #ringhoffer
Aktualita
Neděle 13. února 2022, 16:58, přidal: admin Petr

Měřící vůz T3 #5521 v Opletalově ulici. | 13.02.2022
Během víkendu dospěly dokončovací práce na zřízení trolejového vedení nad kusými kolejemi Opletalova do finálního stádia a tak dnes (13. února 2022) krátce po 11:15 h vjel do prostoru budoucího obratiště Opletalova měřící vůz T3 #5521. Tento vůz vždy jako první zkouší, zda je trolejové vedení připraveno pro kolaudaci a následný provoz. Součástí obratiště je také křížová kolejová spojka s jednou radiově ovládanou výhybkou #762, jednou prostou sjezdovou a dvojící zajišťovacích výhybek. Do samotné Opletalovy ulice tramvajím umožní vjezd radiová výhybka #761. Dokumentaci pro Pražské tramvaje na místě zajistil pan Mop, jemuž děkujeme. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3
Aktualita
Čtvrtek 3. února 2022, 19:57, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 14T Elektra #9158 na lince 3 zachycený na Výtoni. | 03.02.2022
Druhou tramvají, která svým celovozovým polepem propaguje Pražskou Integrovanou dopravu, se stal vůz Škoda 14T Elektra #9158. Více než stoletou tradici, že vozy pražských tramvají na sobě vozí znak hlavního města Prahy, zrušila až tato verze celovozového laku. Jedinými výjimkami dosud byly pouze vozy s celovozovými reklamami. #prazsketramvaje #prtky #skoda #14t #elektra #skodatransportation
Ostatní
Čtvrtek 3. února 2022, 18:57, přidal: admin Petr

Trolejbus Praga TOT #303 v Muzeu MHD. | 03.02.2022
Již tento víkend se v pražském Muzeu MHD ve střešovické vozovně veřejnosti představí trolejbus, který v roce 1936 zahajoval v Praze provoz trolejbusů. Trolejbus Praga TOT #303. Základem tohoto trolejbusu se stal třínápravový podvozek Praga již vyráběného autobusu TOV. V roce 1939 byl levostranný trolejbus upraven na pravostranný provoz a v provozu dožíval na zaměstnaneckých linkách do roku 1960, kdy byl vyřazen. Následně byl odprodán a sloužil jako sklad, přístřešek či chlívek u různých majitelů. V roce 1995 byl jeho vrak zachráněn díky Janu Arazimovi, dispečerovi pražského DP, který jej následně Muzeu MHD věnoval. Náročná rekonstrukce vozu do stavu z roku 1938 pokročila do vystavovatelné fáze vozu, kdy můžeme obdivovat řemeslný um všech pracovníků, kteří se na jeho obnově podílejí. Po úplném dokončení rekonstrukce půjde o jeden z nejstarších provozuschopných trolejbusů v Evropě. #prazsketramvaje #prtky #ckd #praga #vozovnastresovice #muzeummhd
Preference
Čtvrtek 3. února 2022, 16:42, přidal: admin Petr

SSZ 6.160 Evropská – garáže MV | nedatováno, ilustrační snímek
Preference tramvajové dopravy na Evropské třídě se dočkala v posledních měsících několika drobných vylepšení. SSZ 6.158 Evropská – U Hadovky má vylepšenou vazbu pro chodce mezi zastávkou a nejbližším chodníkem, díky čemuž se pro tramvaje snížila doba signálu stůj při výběru chodců přes celou komunikaci. Na SSZ 6.131 Evropská – Na Pískách byla zvýšena míra dynamiky pro tramvaje a především fakticky zavedena preference autobusů. K vyladění došlo také na SSZ 6.818 Evropská – přechod Súdánská, SSZ 6.138 Evropská – Etiopská, SSZ 6.159 Evropská – Alžírská, SSZ 6.160 Evropská – garáže MV, SSZ 6.161 Evropská – Do Vozovny. Všechny tyto semafory mají zároveň upravenou logiku svícení výzvových signálů, které při volnu svítí pouze, pokud signalizace na tramvaj skutečně čeká. Na tento režim postupně přechází všechna SSZ v Praze, zatím jich ale stále několik desítek chybí. Vyladění řízení pro tramvaje se dočkala také SSZ 6.162 Evropská – smyčka Divoká Šárka, která sice zůstává bez preference (přednost má nadále koordinace pro auta), avšak i tak se podařilo zvýšit plynulost provozu tramvají. Preference by měla být zavedena až s prodloužením trati na Dědinu, protože je třeba upravit i signalizace v těsné blízkosti tak, aby byla zajištěna i dostatečná koordinace pro auta a autobusy.
Ostatní
Čtvrtek 27. ledna 2022, 10:55, přidal: admin Petr

Jednotky metra M1. | 09.05.2004
Dne 27. ledna 2000 krátce po půl desáté dopoledne vyjela poprvé do provozu s cestujícími na linku metra C souprava vozů M1. Jednalo se o soupravu číslo 2 složenou z vozů #4103, #4204, #4205, #4206 a #4104.
Vozy
Úterý 25. ledna 2022, 07:01, přidal: admin Petr

Křižovatkou Prašný most odbočuje k Hradčanské vůz T1 #5120 vypravený na linku 23. | 1978
Dne 25. ledna 1983 vyjel na linku 23 naposledy vůz T1 (#5103) jako poslední zástupce svého typu. Tímto dnem skončil v Praze po 31 letech provoz tramvají T1. Neodvratně blížící se konec provozu tramvají T1 urychlila tragická nehoda vozu #5118 na Špejchaře dne 17. února 1982. Tramvaj zde vykolejila na výhybce, přičemž došlo k převrácení vozu. Nehoda si tehdy vyžádala 7 mrtvých a velké množství zraněných. Vůz #5118 byl po nehodě vyřazen a ostatní vozy T1 byly po tomto datu v mezích možností nahrazovány vozy T3. Tramvaje T1 nakonec zůstály vypravovány pouze v pracovní dny střešovickou vozovnou na linku 23. Na začátku prosince roku 1982 jsou nasazeny do provozu nově dodané tramvaje typu T3SU. Celkem 20 těchto nových vozů je přiděleno do vozovny Hloubětín, což umožňuje přesuny starších vozů T3 do vozoven Pankrác a Střešovice a odstavení vozů T1 z provozu zcela. Z pražských vozů zůstaly dodnes zachovány v Praze vozy #5001 (muzejní) a #5002 (komerční jízdy). V Technickém muzeu Brno pak vůz #5064.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 24. ledna 2022, 07:47, přidal: admin Petr

Oprava vnější a střední koleje smyčky Lehovec za dohledu vozu T3R.P #8357. | 24.01.2022
Od 17. ledna do 7. února probíhá výměna kolejnic střední a vnější koleje smyčky Lehovec. Provoz je udržován po vnitřní koleji. Během víkendové úplné výluky došlo k výměně obou rozjezdových výhybek.
Aktualita
Neděle 23. ledna 2022, 16:14, přidal: admin Petr

Vůz T3M #8085 (ex T3 #6985) ve smyčce Nádraží Braník. | 23.01.2022
Dnes se na 4. pořadí linky 2 prohání vůz T3M #8085 (ex T3 #6985). Ze série celkem 102 vozů T3, upravených v sedmdesátých letech na „bzučící“ tramvaje typu T3M s hospodárnější tyristorovou výzbrojí pražský Dopravní podnik zachoval celkem 4 kusy pro příležitostný retroprovoz. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #vozovnahloubetin #vozovnastresovice #muzeummhd #t3m
Aktualita
Sobota 22. ledna 2022, 21:23, přidal: admin Petr

Vůz T3M #8042 (ex T3 #6787), který prošel v roce 2020 opravou v ostravské firmě Ekova na lince 2 ve smyčce Nádraží Braník. | 22.01.2022
Dnes se na 4. pořadí linky 2 blýskl vůz T3M #8042 (ex T3 #6787), který prošel v roce 2020 opravou v ostravské firmě Ekova. Ze série celkem 102 vozů T3, upravených v sedmdesátých letech na „bzučící“ tramvaje typu T3M s hospodárnější tyristorovou výzbrojí pražský Dopravní podnik zachoval celkem 4 kusy pro příležitostný retroprovoz. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #vozovnahloubetin #vozovnastresovice #muzeummhd #t3m
Ostatní
Sobota 22. ledna 2022, 13:37, přidal: admin Petr

Ing. Dr. h. c. František Křižík | nedatováno, ilustrační snímek
Dne 22. ledna 1941 zemřel český technik, průmyslník, vynálezce, podnikatel, vědec, železniční inženýr, politik a elektroinženýr Ing. Dr. h. c. František Křižík.
Aktualita
Sobota 22. ledna 2022, 13:30, přidal: admin Petr

Novotou svítící celovozová reklama firmy SIEMENS na soupravě vozů T3SUCS #7068+#7069 vypravené na linku 32, manipulující na vnější koleji smyčky Kubánské náměstí. | 05.04.1996
Dne 22. ledna 1956 byl zahájen provoz ve smyčce Východní (dnes Kubánské) náměstí. Smyčka byla dokonce druhou mezilehlou (po Radošovické z roku 1952) v této oblasti.
Aktualita
Pátek 21. ledna 2022, 20:55, přidal: admin Petr

Měřící vůz T3 #5521 při kontrole trolejového vedení na jednokolejné trati u Pražské tržnice. | 21.01.2022
Dnes proběhla kontrola průjezdnosti jednokolejné tratě na Bubenském nábřeží u Pražské tržnice. Jak jinak než měřícím vozem T3 #5521.
Vozy - Víkend tyristorových tramvají v Praze
Pátek 21. ledna 2022, 17:02, přidal: admin Petr

Vůz #8042 na Balabence. | 01.09.2005
Již tento víkend se na střešovickém 4. pořadí linky 2 blýsknou dva vozy T3M. V sobotu bude vypraven vůz #8042 (ex T3 #6787) a v neděli vůz #8085 (ex T3 #6985). Ze série celkem 102 vozů T3, upravených v sedmdesátých letech na „bzučící“ tramvaje typu T3M s hospodárnější tyristorovou výzbrojí pražský Dopravní podnik zachoval celkem 4 kusy pro příležitostný retroprovoz. Jedná se o vozy #8013, #8014, #8042 a #8085. Více o historii vozů toho typu objevíte na informačním letáku ve fabionech obou vypravených vozů. Pokud máte v plánu se svézt, odjezdy 4. pořadí z konečných v sobotu 22.1.2022 (#8042) jsou následující: ►►Sídliště Petřiny 7:09, 9:11, 11:11, 13:11, 15:11, 17:11, 19:11 a 21:12 (do vozovny) ►►Nádraží Braník 8:16, 10:16, 12:16, 14:16, 16:16, 18:16 a 20:16. V neděli 23.1.2022 (#8085) jsou následující: ►►Sídliště Petřiny 7:09, 9:09, 11:11, 13:11, 15:11, 17:11, 19:11 a 21:12 (do vozovny) ►►Nádraží Braník 7:56, 10:16, 12:16, 14:16, 16:16, 18:16 a 20:16.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 21. ledna 2022, 16:11, přidal: admin Petr

Trať v Opletalově ulici. | 20.01.2022
V Opletalově ulici je již umístěno pět mobilních sloupů trolejového vedení, na které budou v nejbližších týdnech zavěšeny troleje. #prtky #prazsketramvaje
Ostatní
Úterý 18. ledna 2022, 13:36, přidal: admin Petr

Idyla před vozovnou v Královské Oboře s motorovým vozem #135 a vlečným vozem #221. | 1900
Před 75 lety, 18. ledna 1937, byla zahájena likvidace areálu vozovny Královská Obora. Veřejné řízení "na veškeré práce řemeslnické s dodáním potřebných hmot na vystavění nových remis a záchodků v Královské Oboře" bylo vypsáno 7.října 1898. Stavba byla zahájena 1. prosince 1898 a dokončena byla 30. června 1899. Ke konci roku 1936 Správní rada Elektrických podniků rozhodla o definitivním zrušení vozovny a 5. listopadu požádala ministerstvo železnic o souhlas s jejím zbouráním.
Vozy
Neděle 16. ledna 2022, 20:29, přidal: admin Petr

Převoz vozu T3SUCS #7121 v soupravě s vozem T3R.P #8554 a krycím vozem T3R.P #8555. | 10.01.2022 Převoz vozu T3SUCS #7121 v soupravě s vozem T3R.P #8554 a krycím vozem T3R.P #8555. | 10.01.2022 Likvidace vozu T3SUCS #7121. | 13.01.2022
Souprava vozů T3SUCS #7122+#7121 unikla vyřazování vozů s odporovou výzbrojí a byla určena pro retroprovoz na lince 23. Shodou mnoha nešťastných dílů dopravní mozaiky se stala dne 10. ledna 2020 na Pohořelci účastníkem a viníkem vážné železniční nehody. Zatímco vůz #7122 byl opraven, vůz #7121 byl vyřazen. Po vytěžení komponentů byla odstrojená poškozená vozová skříň odstavena v areálu vozovny Hloubětín. Po dvou letech od nehody byla skříň 10. ledna 2022 odvlečena spojena vozem T3R.P #8554 a s krycím vozem #8555 do Opravny tramvají, kde proběhla likvidace. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3sucs #t3rp
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Neděle 16. ledna 2022, 09:14, přidal: admin Petr

Na Bubenském nábřeží probíhají úpravy tramvajové tratě pro jednokolejný provoz v souvislosti s výstavbou lávky přes Vltavu. | 15.01.2022 Na Bubenském nábřeží probíhají úpravy tramvajové tratě pro jednokolejný provoz v souvislosti s výstavbou lávky přes Vltavu. | 15.01.2022
Na Bubenském nábřeží probíhají úpravy tramvajové tratě pro jednokolejný provoz v souvislosti s výstavbou lávky přes Vltavu.
Ostatní
Neděle 16. ledna 2022, 09:10, přidal: admin Petr

Čelní vozy souprav 81-71 a 81-71M v depu Hostivař. | 17.09.2005
Dne 16. ledna 1978 vyjely na lince metra C poprvé do provozu s cestujícími vozy metra typu 81-71. Pravidelný provoz tohoto typu byl ukončen 2. července 2009.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Neděle 16. ledna 2022, 08:51, přidal: admin Petr

Tramvajové koleje jsou již položeny podél Werichovy ulice v takřka celé délce. | 15.01.2022 Tramvajové koleje jsou již položeny podél Werichovy ulice v takřka celé délce. | 15.01.2022 Tramvajové koleje jsou již položeny podél Werichovy ulice v takřka celé délce. | 15.01.2022 Tramvajové koleje jsou již položeny podél Werichovy ulice v takřka celé délce. | 15.01.2022 Tramvajové koleje jsou již položeny podél Werichovy ulice v takřka celé délce. | 15.01.2022
Tramvajové koleje jsou již položeny podél Werichovy ulice v takřka celé délce, pohled zpět ke smyčce Sídliště Barrandov. | 15.01.2022 Provizorně zachované propojení s ulicemi Miloše Havla a Baarové a následný oblouk je zatím bez kolejí. | 15.01.2022 Oblouk od Werichovy ulice podél vznikající ulice Gollové (vlevo) je zatím bez kolejí. | 15.01.2022 Křížová kolejová spojka na dočasné konečné Holyně v pohledu do šturcu. | 15.01.2022 Křížová kolejová spojka na dočasné konečné Holyně v pohledu k Sídlišti Barradov. | 15.01.2022
Podívejme se, jak pokročily práce na stavbě prodloužení tramvajové tratě do Holyně.
Ostatní
Čtvrtek 13. ledna 2022, 13:37, přidal: admin Petr

Elektrobus Zeus M 200 E #3001 na Malostranském náměstí. | 25.04.2010
13. leden se do dějin pražské hromadné dopravy zatím zapsal třemi významnějšími událostmi. V roce 1957 zahájila provoz manipulační trať v ulici Na Zámecké, v roce 1974 naopak provoz ukončila úvraťová konečná v Motole. No a v roce 2010 se do pražských ulic vydaly první elektrobusy na tehdejší autobusové lince 292 z Malostranského náměstí k Nemocnici pod Petřínem. Šlo o elektrobusy Zeus M 200 E z Itálie, které však stíhal jeden technický problém za druhým. Dopravní podnik hl. m. Prahy nakonec oba elektrobusy odstavil již v listopadu 2011 a o rok později byly vráceny výrobci. Vzpomenete si ještě na ně?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 11. ledna 2022, 12:58, přidal: admin Petr

V roce 1999 probíhala rekonstrukce mostů a zárubních zdí v blízkosti tramvajové tratě u smyčky Nádraží Hostivař. Z tohoto důvodu byl od 20. března do 10. května přerušen provoz v úseku Hostivařská - smyčka Nádraží Hostivař. Za křižovatkou u zastávky Hostivařská byla po vyjmutí několika velkoplošných panelů BKV vložena vratná zajišťovací výhybka, umožňující provoz obousměrnými vozy KT8D5 alespoň k zastávce Hostivařská. | 27.03.1999
Vůz T6A5 ev.č.8714 vypravený na linku 14 projíždí po nesprávné koleji staveništěm u zastávky Osadní (dnes Ortenovo náměstí). | 05.08.2002
Na Bubenském nábřeží je v souvislosti se zahájením výstavby lávky HOLKA (HOLešovice – Karlín) nutné dočasně přerušit provoz tramvají na traťové koleji z centra (kolej bližší k Vltavě) mezi zastávkami Pražská tržnice – Dělnická. Kvůli výstavbě základové konstrukce samotné lávky je totiž nutné odstranit zmíněnou kolej v délce cca 140 metrů. Aby na nábřeží zůstal zachován provoz tramvají, budou do tratě voženy kolejové spojky, které umožní zachovat obousměrný provoz tramvají na koleji do centra mezi zastávkami Tusarova – Pražská tržnice (kolej bližší k areálu Pražské tržnice). Instalace spojek proběhne za výluky provozu tramvají od soboty 15. do soboty 22. ledna 2022. S ohledem na dlouhodobé provozování nebudou využity povrchové výhybky, ale blokové čepové výhybky usazené místo velkoplošných panelů BKV. Tedy metoda, použitá například v roce 1999 v Hostivaři během rekonstrukce zárubních zdí v blízkosti tramvajové tratě u smyčky Nádraží Hostivař. V roce 2002 byl stejným principem udržován provoz tramvají v okolí Ortenova náměstí jednokolejnou tratí o délce cca 400 metrů při opravě parovodu. Tehdy však byly využity povrchové výhybky Californien.
Vozy
Pondělí 10.ledna 2022,12:26, vložil: admin Petr

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9377 na lince 5 na Barrandově. | 10.01.2022
Novou celovozovou reklamu, která na sušenky Mila vstala jak bájný Phoenix z popela na motolském voze Škoda 15T ForCity Alfa #9377 vyfotil kdo jiný, než Phoenix. Děkujeme. #prazsketramvaje #prtky #skoda #15T #ForCity #Alfa #vozovnamotol
Vozy
Neděle 9.ledna 2022,12:25, vložil: admin Petr

Souprava vozů T3M #8042+#8085 v Jelením příkopu při návratu z vozovny Hloubětín. | 09.01.2022
Souprava vozů T3M #8042+#8085, která je přes zimu ustájena pod střechou střešovické vozovny, absolvovala tento víkend v "hloubětínské" vozovně rozšířenou prohlídku, během níž byl na vůz #8085 dosazen oranžový pantograf. #prazsketramvaje #prtky #ckd #tatra #t3m #vozovnahloubetin #retrojizdydpp #vozovnastresovice #muzeummhd #ekovaelectric
Aktualita
Sobota 1.ledna 2022,12:23, vložil: admin Petr

Vánočně vyzdobený vůz #2210 na lince 42 na Brusnici. | 01.01.2022
Již jen dnes a zítra máte možnost spojit své turistické cesty po Praze s vyhlídkovou linkou 42. Dnes s vozy T2 #6003 a #2210 s zítra pak s T3 #6102 a opět s vánočně vyzdobeným vozem #2210. Protože provoz linky 42 bude přerušen, je zítřek posledním dnem, kdy vás vánoční "ringhofferák" sveze. #prazsketramvaje #prtky #ckd #tatra #t3 #ringhoffer #muzeummhd #vozovnastresovice
Ostatní
Sobota 1.ledna 2022,00:01, vložil: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
PF 2022

Související články:
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2023
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2023
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2022
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2021
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2021
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2020
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2020
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2019
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2019
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2018
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2018
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.12.2017
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.12.2016
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2015
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2015
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2015
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2015
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2014
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2014
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2014
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2014
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2013
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2013
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2013
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2013
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2012
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2012
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2012
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2012
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2011
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2011
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2011
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2011
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.9.-31.12.2010
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.8.2010
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 7.4.-30.6.2010

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024