Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2022

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2022


Ostatní
Pondělí 26. prosince 2022, 14:20, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9417 v zastávce Holešovická tržnice. | 24.12.2022
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9417 vypravený na linku 12 odbavuje cestující u nástupního mysu zastávky Holešovická tržnice. Po rekonstrukci inženýrských sítí a tramvajové tratě je od 16. prosince opět obnoven provoz tramvají na Bubenském nábřeží. Automobily i chodci si na finální dokončení vozovek a chodníků ještě počkají. #prtky #prazsketramvaje #skoda #15t #forcity #Alfa #vozovnamotol #skodatransportation
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 21. prosince 2022, 21:09, přidal: admin Petr

Vznikající těleso tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 11.12.2022 Vznikající těleso tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 11.12.2022 Vznikající tramvajová trať ve Vlastině ulici. | 11.12.2022 Součástí výstavby tramvajové tratě je samozřejmě také úprava chodníků. | 11.12.2022 Traťová kolej z centra ve Vlastině ulici bude od protisměrné oddělena stromořadím. | 11.12.2022
Základ budoucího plotu podél vojenského areálu. | 11.12.2022 Rozšíření Vlastiny ulice s sebou přináší také výstavbu opěrné zdi. | 11.12.2022 Rozšíření Vlastiny ulice s sebou přináší také výstavbu opěrné zdi. | 11.12.2022 Úprava inženýrských sítí. | 11.12.2022 Zřizování tramvajového tělesa ve Vlastině ulici. | 11.12.2022
Pokládka kolejí ve Vlastině ulici. | 14.12.2022 Pokládka kolejí ve Vlastině ulici. | 14.12.2022 Pokračující práce na měnírně. | 14.12.2022 Na náspu budoucí tramvajové tratě podél Drnovské ulice se projedou i automobily. Součástí výstavby tramvajové tratě je totiž také rekonstrukce vozovky Drnovské ulice a běhěm ní budou automobily převedeny na dočasnou komunikaci umístěnou právě na náspu budoucí tratě. | 14.12.2022 Na náspu budoucí tramvajové tratě podél Drnovské ulice se projedou i automobily. Součástí výstavby tramvajové tratě je totiž také rekonstrukce vozovky Drnovské ulice a běhěm ní budou automobily převedeny na dočasnou komunikaci umístěnou právě na náspu budoucí tratě. | 14.12.2022
Na náspu budoucí tramvajové tratě podél Drnovské ulice se projedou i automobily. Součástí výstavby tramvajové tratě je totiž také rekonstrukce vozovky Drnovské ulice a běhěm ní budou automobily převedeny na dočasnou komunikaci umístěnou právě na náspu budoucí tratě. | 14.12.2022 Na náspu budoucí tramvajové tratě podél Drnovské ulice se projedou i automobily. Součástí výstavby tramvajové tratě je totiž také rekonstrukce vozovky Drnovské ulice a běhěm ní budou automobily převedeny na dočasnou komunikaci umístěnou právě na náspu budoucí tratě. | 14.12.2022 Na náspu budoucí tramvajové tratě podél Drnovské ulice se projedou i automobily. Součástí výstavby tramvajové tratě je totiž také rekonstrukce vozovky Drnovské ulice a běhěm ní budou automobily převedeny na dočasnou komunikaci umístěnou právě na náspu budoucí tratě. | 14.12.2022 Na náspu budoucí tramvajové tratě podél Drnovské ulice se projedou i automobily. Součástí výstavby tramvajové tratě je totiž také rekonstrukce vozovky Drnovské ulice a běhěm ní budou automobily převedeny na dočasnou komunikaci umístěnou právě na náspu budoucí tratě. | 14.12.2022 Na náspu budoucí tramvajové tratě podél Drnovské ulice se projedou i automobily. Součástí výstavby tramvajové tratě je totiž také rekonstrukce vozovky Drnovské ulice a běhěm ní budou automobily převedeny na dočasnou komunikaci umístěnou právě na náspu budoucí tratě. | 14.12.2022
S krátkým odstupem se podívejme jak pokračuje výstavba tramvajové tratě na Dědinu.
Preference
Neděle 18. prosince 2022, 13:27, přidal: admin Petr

SSZ 0.620 Švehlova – Topolová | nedatováno, ilustrační snímek
Více než rok trvalo zavedení dynamického řízení a preference tramvajové dopravy na SSZ 0.620 Švehlova – Topolová. Křižovatka byla v létě 2021 částečně přestavěna v souvislosti s výstavbou tramvajové smyčky Zahradní Město. Předtím semafor fungoval v dynamickém řízení s preferencí MHD, ale realizace smyčky znamenala dočasné zavedení pevného programu, který výrazně zvýšil zdržení veškeré dopravy. Obnovená preference tramvají je realizována prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Volno do smyčky je možné vybírat ve dvou polohách v cyklu až dvakrát do cyklu, volno ze smyčky v jedné poloze. Na křižovatku se vrátila rovněž preference autobusů. Aktuálně zůstává dočasně v pevném řízení ještě jedna signalizace u tramvajového obratiště, u Depa Hostivař. V listopadu byla naopak zavedena preference tramvají na SSZ 6.164 Podbabská – Ve Struhách u smyčky Nádraží Podbaba.
Preference
Neděle 18. prosince 2022, 13:12, přidal: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
Vylepšení preference tramvají se dočkaly dvě signalizace v centru města. Na SSZ 1.012 Jiráskovo náměstí bylo vylepšeno vkládání fáze pro tramvaje ve směru do centra, což umožnuje průjezd dvou tramvají v jednom cyklu řízení. Za křižovatkou je totiž zastávka pro jeden vlak, který obvykle nestihnul odstanicovat dříve, než nastal rozhodující okamžik pro výběr vložené fáze. Provedená úprava je důležitá nejen z pohledu plynulosti provozu tramvají, ale rovněž pro zajištění kapacity pro odklony. Úpravy se dočkalo také SSZ 1.052 Havlíčkova – Hybernská. Zde došlo na jaře k omezení preference tramvají v souvislosti se zobousměrněním Hybernské ulice a uzavřením Havlíčkovy ulice pro auta. Nynější řešení přibližuje preferenci původnímu stavu a navíc zavádí několik novinek pro zvýšení kapacity Hybernské. Protože ve fázi pro tramvaje už nejezdí auta, omezilo se dlouhé prodlužování volna pro tramvaj stojící v zastávce Masarykovo nádraží a současně se zavedlo prodlužování kolizního volna po Hybernské dle této tramvaje. Volno tak často padne přesně po výjezdu ze zastávky dle blízkého přihlašovacího kontaktu, který je za označníkem.
Preference
Neděle 18. prosince 2022, 13:10, přidal: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
Křižovatky na náměstí I. P. Pavlova a další semafory na magistrále jsou opět v denním provozu řízeny programy o délce cyklu 100 sekund. Režim se tak vrátil do stavu před jarem tohoto roku, kdy oblast přešla do řízení o délkách cyklu 80 sekund. Kratší cykly řízení generovaly menší zdržení tramvajové dopravy a zejména o 25 % vyšší kapacitu pro tramvaje. To pomáhalo při řešení následků nepravidelností, mimořádností a rychleji likvidovalo fronty tramvají, které vznikly při zásahu do řízení od hasičů. Kratší cykly byly také příznivější pro chodce. Křižovatkou na I. P. Pavlova projede v pravidelném provozu 47 tramvají za hodinu v každém směru. Je současně značně zatížena automobilovou dopravou, a proto v běžném provozu není možné aplikovat preferenci tramvajové dopravy, ačkoli je semafor vybaven detektory. Reálnou možností ke zlepšení podmínek pro tramvaje tak zůstává právě kratší cyklus. Ten naopak z principu snižuje kapacitu pro auta o jednotky procent, zejména snížením produktivního času v cyklu řízení. Oblast magistrály čítá 11 semaforů. S provozem tramvají jsou ještě „Demínka“ a Legerova – Vinohradská, které fungují s preferencí tramvají a vlivem změny na nich nedochází ke zhoršení pro MHD.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 12. prosince 2022, 18:52, přidal: admin Petr

Ze snímku je patrné, že na křižovatce tramvajové tratě s Argentinskou ulicí došlo ke zlepšení parametrů pro průjezd tramvají a byl zvětšen poloměr oblouků. | 08.12.2022 Ze snímku je patrné, že na křižovatce tramvajové tratě s Argentinskou ulicí došlo ke zlepšení parametrů pro průjezd tramvají a byl zvětšen poloměr oblouků. | 08.12.2022 Vznikající zastávkový mys zastávky Holešovická tržnice z centra. | 08.12.2022 Vznikající zastávkový mys zastávky Holešovická tržnice z centra. | 08.12.2022 Vznikající prostor vídeňské zastávky Holešovická tržnice do centra. | 08.12.2022
Vznikající prostor vídeňské zastávky Holešovická tržnice do centra. | 08.12.2022 Vznikající prostor vídeňské zastávky Holešovická tržnice do centra. | 08.12.2022 Prostor před hlavním vchodem je vydlážděn. Opticky bude propojovat vstup do tržnice s novou lávkou přes Vltavu. | 08.12.2022 Prostor před hlavním vchodem je vydlážděn. Opticky bude propojovat vstup do tržnice s novou lávkou přes Vltavu. | 08.12.2022 Prostor před hlavním vchodem je vydlážděn. Opticky bude propojovat vstup do tržnice s novou lávkou přes Vltavu. | 08.12.2022
Rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží jde do finále, od 16. prosince by měl být obnoven provoz tramvají. Pro cestující zřejmě nejvýraznější změnou je přiblížení zastávek Holešovická tržnice k hlavnímu vstupu do tržnice. Zastávka směr Vltavská se posunuje zpět o cca 15 metrů a mění se na zastávku tzv. vídeňského typu, kdy silniční vozidla projíždí zastávkou po vozovce zvýšené na úroveň chodníku. Zastávka směr Dělnická se přibližuje ke vstupu do tržnice o 67 metrů a mění se na tzv. zastávkový mys, kdy je chodník spojen s nástupním ostrůvkem a silniční vozidla projíždí zastávkou po kolejích.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 6. prosince 2022, 11:49, přidal: admin Petr

U budovy měnírny je v akci možno vidět podbíječku. | 05.12.2022 Práce u oblouku před křižovatkoue ulic Generála Šišky a Novodvorská. | 05.12.2022 Dvoukolejná trať začínající obloukem v křižovatce ulic Generála Šišky a Novodvorská je již spojitě položena až ke smyčce Levského. | 05.12.2022 Až sem, tedy do křižovatky s Novodvorskou ulicí, zatím stavbaři zvládli položit koleje, Jde tedy zatím o cca 1300 metrů dvoukolejného prodloužení. | 05.12.2022 tavební práce se rozbíhají také v prostoru středního pásu Novodvorské ulice. | 05.12.2022
Stavební práce se rozbíhají také v prostoru středního pásu Novodvorské ulice. | 05.12.2022 Stavební práce se rozbíhají také v prostoru středního pásu Novodvorské ulice. | 05.12.2022 Stavební práce se rozbíhají také v prostoru středního pásu Novodvorské ulice. | 05.12.2022 Konec. V Novodvorské ulicii, u zastávek Pavlíkova bude jednokolejným šturcem končit tato etapa výstavby tramvajové tratě do Libuše. | 05.12.2022 Konec. Dočasný. V Novodvorské ulicii, u zastávek Pavlíkova bude jednokolejným šturcem končit tato etapa výstavby tramvajové tratě do Libuše. | 05.12.2022
V Libuši již leží cca 1300 metrů tramvajové tratě od smyčky Levského po oblouk do Novodvorské ulice a v Novodvorské ulici se rozeběhly práce na cca 400 metrů douhém úseku ke konečné zastávce.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Neděle 4. prosince 2022, 12:41, přidal: admin Petr

V místě, kde tramvajová trať opustí Evropskou ulici a šikmo vstoupí do Vlastiny ulice již stojí, zatím uprostřed trávníku, sloup trolejového vedení. | 01.12.2022 I v samotné Vlastině ulici se již objevují sloupy trolejového vedení. | 01.12.2022 V další části Vlastiny ulice vrcholí přípravy pro pokládku prvních metrů kolejí. Pro zřízení desky s W-tramem zde vzniká speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. | 01.12.2022 V další části Vlastiny ulice vrcholí přípravy pro pokládku prvních metrů kolejí. Pro zřízení desky s W-tramem zde vzniká speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. | 01.12.2022 Vznikající křižovatka na styku ulic Vlastina a U Silnice. | 01.12.2022
Kolej z centra ve Vlastině ulici. Konstrukce koleje napovídá, že zde bude použito zatravnění tramvajové tratě. | 01.12.2022 Momentální konec položené části koleje z centra ve Vlastině ulici. Konstrukce koleje napovídá, že zde bude použito zatravnění tramvajové tratě. | 01.12.2022 Vznikající těleso tramvajové tratě podél Drnovské ulice. | nedatováno, ilustrační snímek Vznikající těleso tramvajové tratě podél Drnovské ulice. | nedatováno, ilustrační snímek Vznikající těleso tramvajové tratě na náspu podél Drnovské ulice. | nedatováno, ilustrační snímek
Vznikající těleso tramvajové tratě na náspu podél Drnovské ulice. | 01.12.2022 Vznikající těleso tramvajové tratě na náspu podél Drnovské ulice. | 01.12.2022 Na dokončené části tramvajové tratě již probíhá pokládka asfaltové vrstvy pro provoz automobilů. | 02.12.2022 Na dokončené části tramvajové tratě již probíhá pokládka asfaltové vrstvy pro provoz automobilů. | 02.12.2022 Na dokončené části tramvajové tratě již probíhá pokládka asfaltové vrstvy pro provoz automobilů. | 02.12.2022
Na dokončené části tramvajové tratě již probíhá pokládka asfaltové vrstvy pro provoz automobilů. | 02.12.2022 Vznikající křižovatka na styku ulic Vlastina a U Silnice. | 02.12.2022 Ve výstavbě je také budoucí měnírna u smyčky Dědinská, která bude sloužit také k napájení trolejbusové tratě. | 01.12.2022 Ve výstavbě je také budoucí měnírna u smyčky Dědinská, která bude sloužit také k napájení trolejbusové tratě. | 01.12.2022 Ve výstavbě je také budoucí měnírna u smyčky Dědinská, která bude sloužit také k napájení trolejbusové tratě. | 01.12.2022
Výstavba tramvajové tratě na Dědinu pokračuje. Zatímco v části Vlastiny ulice se již pokládá asfaltový povrch vozovek, v dalším úseku se osazují sloupy trolejového vedení, betonuje armovaná vana pod konstrukci W-tram snižující vibrace, buduje měnírna či se zřizuje násep tramvajového tělesa podél Drnovské ulice.
Ostatní
Úterý 29. listopadu 2022, 21:24, přidal: admin Petr

Přímo proti zaústění vznikající lávky HolKa je v trati použita hladká žulová dlažba. | 29.11.2022 Prostor před hlavním vchodem je vydlážděn. Opticky bude propojovat vstup do tržnice s novou lávkou přes Vltavu. | 29.11.2022 Pohled na dokončovanou trať podél Holešovické tržnice. | 29.11.2022 Na vrstvu betonu, tvoří konstrukci W-tram je do mezikolejnicového prostoru vyléván tzv.hubený beton na který již přijde závěrečná vrtsva asfaltové vozovky. Hubený beton slouží ke snažšímu vybourání v případě budoucí výměně kolejnic. | 29.11.2022 Na kolejovém adaptéru pojíždí rekonstruovanou trať automobil s pracovní plošinou pro trolejové vedení. | 29.11.2022
Křižovatka s Argentinskou ulicí. | 29.11.2022 Křižovatka s Argentinskou ulicí. | 29.11.2022 Vznikající vídeňská zastávka Holešovická tržnice do centra. | 29.11.2022 Vznikající vídeňská zastávka Holešovická tržnice do centra. | 29.11.2022 Přímo proti zaústění vznikající lávky HolKa je v trati použita hladká žulová dlažba. | 29.11.2022
Jak pokračují práce na Bubenském nábřeží?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 29. listopadu 2022, 21:07, přidal: admin Petr

Na novostavbu tramvajové tratě do Libuše dnes dorazila podbíječka. | 29.11.2022 U smyčky Levského je již kolejově propojeno. | 21.11.2022 U smyčky Levského je již kolejově propojeno. | 21.11.2022 Pokládka posledních metrů kolejnic před křižovatkou ulic Generála Šišky a Novodvorská v koleji z centra a obě koleje od smyčky Levského za oblouk do Novodvorské ulice budou dokončeny. | 29.11.2022 Pokládka posledních metrů kolejnic před křižovatkou ulic Generála Šišky a Novodvorská v koleji z centra a obě koleje od smyčky Levského za oblouk do Novodvorské ulice budou dokončeny. | 29.11.2022
Práce na novostavbě tramvajové tratě do Libuše pokračují, dnes začala svou činnost podbiječka kolejí.
Preference
Pátek 18. listopadu 2022, 08:51, přidal: admin Petr

SSZ 6.164 Podbabská – Ve Struhách. | nedatováno, ilustrační snímek
Tramvaje už neodjíždějí z Podbaby pozdě. Na SSZ 6.164 Podbabská – Ve Struhách byla zavedena preference tramvají pro vlaky jedoucí z obratiště do nástupní zastávky. Volno ze smyčky se nově může vybrat na třech místech v cyklu, namísto původních dvou. Nová poloha pro tramvaj je umožněna mezi hlavní fází a levým odbočením pro auta z centra. Volno může nově padnout nanejvýš dvakrát do cyklu, zatímco dříve to bylo jen jednou. K tomu přibyla možnost mírného krácení kolizních fází a také bonus v podobě dovýběru volna z obratiště při jízdě tramvaje v opačném směru. Zlepšení nastalo také z centra, kde se volno vybírá sice nadále nejvýše jednou za cyklus, nově však ve dvou možných polohách, místo jediné. Vylepšena byla rovněž preference autobusů, znát je zejména účinné prodlužování vlastní fáze. Signalizace v Podbabě byla uvedena do provozu v roce 2011 současně s prodloužením tratě k nově budované železniční zastávce. Dynamika umožnovala určitou modifikaci řízení s ohledem na tramvaje. Avšak nejednalo se o preferenci a část spojů ve směru do centra odjížděla mimo čas určený jízdním řádem. Tramvaje projíždějí křižovatku bez cestujících. V současnosti jsou provozovány bez preference další dvě signalizace u tramvajových obratišť, u Depa Hostivař (provoz od srpna 2022) a na Zahradním Městě (2021). Oba semafory čekají od zprovoznění na dynamiku a dočasně jsou řízeny pevným programem.
Ostatní
Čtvrtek 17. listopadu 2022, 14:15, přidal: admin Petr

Vznikající lávka HolKa (Holešovice - Karlín) u Holešovické tržnice. | 16.11.2022
Vznikající lávka HolKa (Holešovice - Karlín) u Holešovické tržnice.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 17. listopadu 2022, 14:14, přidal: admin Petr

Příprava spodních vrstev pro zřízení tramvajové tratě metodou W-tram ve Vlastině ulici. | 17.11.2022 Příprava spodních vrstev pro zřízení tramvajové tratě metodou W-tram ve Vlastině ulici. | 17.11.2022 Zřizování tramvajové tratě metodou W-tram ve Vlastině ulici. | 17.11.2022 Kolejově dokončená tramvajová trať metodou W-tram na křižovatce ulic Vlastina a U Silnice. | 17.11.2022 Kolejově dokončená tramvajová trať metodou W-tram na křižovatce ulic Vlastina a U Silnice v pohledu zpět k Divoké Šárce. | 17.11.2022
Kolejově dokončená tramvajová trať metodou W-tram na křižovatce ulic Vlastina a U Silnice v pohledu zpět k Divoké Šárce. | 17.11.2022 Kolejově dokončená tramvajová trať metodou W-tram na křižovatce ulic Vlastina a U Silnice v pohledu k Dědinské. Na snímku je patrné zvětšení osové vzdálenosti kolejí. | 17.11.2022 Na křižovatce ulic Vlastina a U Silnice v pohledu k Dědinské je patrné zvětšení osové vzdálenosti kolejí. Zatímco kolej z centra využije původní prostor Vlastiny ulice, kolej do centra bude umístěna v poloze stávajícího chodníku u zdi vojenského areálu. | 17.11.2022 Původní obousměrná vozovka Vlastiny ulice mezi stromořadími bude sloužit pro tramvaje a automobily jedoucí ve směru od Divoké Šárky. Zde končí konstrukce tramvajové tratě metodou W-tram a koleje budou uloženy na železobetonových pražcích ve štěrkovém loži a zatravněny. | 17.11.2022 Původní obousměrná vozovka Vlastiny ulice mezi stromořadími bude sloužit pro tramvaje a automobily jedoucí ve směru od Divoké Šárky. Koleje zde budou uloženy na železobetonových pražcích ve štěrkovém loži a zatravněny. | 17.11.2022
Také ve Vlastině ulici se nová tramvajová trať ukazuje v plné síle.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 17. listopadu 2022, 14:00, přidal: admin Petr

Kolejový oblouk z Novodvorské ulice do ulice Generála Šišky zatím začíná a končí na okraji vozovky, kterou překračuje. V prostoru vozovky již došlo k položení první vrstvy asfaltu. Křižovatky by měla být pro automobily zprovozněna 21.11.2022. | 17.11.2022 Kolejový oblouk z Novodvorské ulice do ulice Generála Šišky zatím začíná a končí na okraji vozovky, kterou překračuje. V prostoru vozovky již došlo k položení první vrstvy asfaltu. Křižovatky by měla být pro automobily zprovozněna 21.11.2022. | 17.11.2022 Dvoukolejná trať v oblasti měnírny Libuš. | 17.11.2022 Traťová kolej do centra je již položena v celém úseku od měnírny až ke smyčce Levského. | 17.11.2022 Traťová kolej do centra je již položena v celém úseku od měnírny až ke smyčce Levského. | 17.11.2022
V Libuši se také pracuje naplno. Na křižovatce ulic Novodvorská, Generála Šiška a Meteorologická je již položena první vrstva asfaltu. U smyčky Levského pak došlo k propojení koleje do centra v terénním zářezu.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 17. listopadu 2022, 13:53, přidal: admin Petr

Zřizování tramvajové tratě metodou W-tram na Bubenském nábřeží. | 16.11.2022 Zřizování tramvajové tratě metodou W-tram na Bubenském nábřeží. | 16.11.2022 Zřizování tramvajové tratě metodou W-tram na Bubenském nábřeží. | 16.11.2022 Zřizování tramvajové tratě metodou W-tram na Bubenském nábřeží. | 16.11.2022 Již i s povrchy dokončený úsek tratě u Holešovické tržnice. | 16.11.2022
Rekonstrukce tramvajové na Bubenském nábřeží u Holešovické tržnice pokročila a koleje jsou již položeny v celém úseku. Mezi hlavním vchodem do Tržnice a obloukem do ulice Komunardů usazená kolejová pole vyčkávají na podbetonování.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 17. listopadu 2022, 13:47, přidal: admin Petr

Na křižovatce Ohrada pokračuje výměna kolejnic na vrcholu přiléhajícím k trati přes Krejcárek. Aby byl co nejméně narušen provoz IAD, probíhá výměna postupně a na již dokončená místa je převáděna IAD. | 16.11.2022 Na křižovatce Ohrada pokračuje výměna kolejnic na vrcholu přiléhajícím k trati přes Krejcárek. Aby byl co nejméně narušen provoz IAD, probíhá výměna postupně a na již dokončená místa je převáděna IAD. | 16.11.2022 Od Ohrady až ke Krejcárku je již kolejově obnoveno. | 16.11.2022 Výstavba bezbariérové přístupové rampy na zastávky Krejcárek. | 16.11.2022 Na mostní estakádě jsou již umístěny zpět betonové prefabrikáty tvořící zábradlí. | 16.11.2022
Jak pokračuje oprava tratě na Krejcárku?
Ostatní
Čtvrtek 17. listopadu 2022, 13:40, přidal: admin Petr

Na pravém břehu Vltavy jsou již viditelné první stopy značící, že výstavba Dvoreckého mostu opravdu začala. | 10.11.2022 Na pravém břehu Vltavy jsou již viditelné první stopy značící, že výstavba Dvoreckého mostu opravdu začala. | 10.11.2022 Na pravém břehu Vltavy jsou již viditelné první stopy značící, že výstavba Dvoreckého mostu opravdu začala. | 10.11.2022 Na pravém břehu Vltavy jsou již viditelné první stopy značící, že výstavba Dvoreckého mostu opravdu začala. | 10.11.2022 Na pravém břehu Vltavy jsou již viditelné první stopy značící, že výstavba Dvoreckého mostu opravdu začala. | 10.11.2022
Na pravém břehu Vltavy jsou již viditelné první stopy značící, že výstavba Dvoreckého mostu opravdu začala.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 15. listopadu 2022, 16:58, přidal: admin Petr

Oproti fotografiím z včerejšího dne (14.11.2022) je již před měnírnou Libuš položena i kolej ve směru do centra. | 15.11.2022 Oproti fotografiím z včerejšího dne (14.11.2022) je již před měnírnou Libuš položena i kolej ve směru do centra. | 15.11.2022 K propojení tratě s oblouky do Novodvorské ulice zbývá pár desítek metrů. | 15.11.2022 K propojení tratě s oblouky do Novodvorské ulice zbývá pár desítek metrů. | 15.11.2022 Kolejový oblouk v křižovatce Generála Šišky x Novodvorská x Meteorologická. Meteorologická ulice by měla být zprovozněna od 21. listopadu 2022. | 15.11.2022
Ve chvíli, kdy zveřejníme včerejší fotografie ze stavby tratě do Libuše zjistíme, že i ony jsou již minulostí. Dnes již zřízen provizorní přejezd u měnírny Libuš, aby mohlo být dokončeno propojení s oblouky do Novodvorské ulice a u smyčky Levského pokračují zemní práce tak, aby během příštího týdne bylo kolejově položeno i tam. Trať tak bude kolejově hotova od smyčky Levského až k oblouku do Novodvorské ulice.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 15. listopadu 2022, 11:51, přidal: admin Petr

Zřizování stěrkového lože v terénním zářezu, kde stoupá nová trať z prostoru smyčky Levského na úroveň komunikace. | 11.11.2022 Zřizování stěrkového lože v terénním zářezu, kde stoupá nová trať z prostoru smyčky Levského na úroveň komunikace. | 11.11.2022 Pokládka pražců pokračuje již i v okolí vznikající měnírny Libuš. | 11.11.2022 Pokládka pražců pokračuje již i v okolí vznikající měnírny Libuš. | 11.11.2022 Zřizování stěrkového lože u měnírny Libuš. | 11.11.2022
Výstavba tratě do Libuše mění své okolí každým dnem. | 14.11.2022 Výstavba tratě do Libuše mění své okolí každým dnem. | 14.11.2022 Výstavba tratě do Libuše mění své okolí každým dnem. | 14.11.2022 Výstavba tratě do Libuše mění své okolí každým dnem. | 14.11.2022 Výstavba tratě do Libuše mění své okolí každým dnem. | 14.11.2022
Výstavba tratě do Libuše mění své okolí každým dnem.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 15. listopadu 2022, 08:48, přidal: admin Petr

Vznikající základy měnírny u smyčky Dědinská. | 14.11.2022 Prostor traťové koleje z centra ve Vlastině ulici v úseku, kde bude protisměrné koleje oddělovat stromová alej. Ta byla původně umístěna podél obou stran komunikace, nyní se tedy její část ocitne mezi protisměrnými kolejeme (vozovkami). | 14.11.2022 Prostor traťové koleje z centra ve Vlastině ulici v úseku, kde bude protisměrné koleje oddělovat stromová alej. Ta byla původně umístěna podél obou stran komunikace, nyní se tedy její část ocitne mezi protisměrnými kolejeme (vozovkami). | 14.11.2022 V křižovatce ulic Vlastina a U Silnice dochází k rozšíření osové vzdálenosti kolejí. Podobně jako v případě tratě v blízkosti Královského letohrádku i zde budou koleje oddělovat stromy. | 14.11.2022 V křižovatce ulic Vlastina a U Silnice již došlo k vylití betonové vrstvy pro zřízení tramvajové tratě metodou W-tram. | 14.11.2022
Stavba tramvajové tratě na Dědinu pokračuje-
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 10. listopadu 2022, 18:31, přidal: admin Petr

Na křižovatce Ohrada probíhá výměna vrcholu od Krejcárku. | 10.11.2022 Na křižovatce Ohrada probíhá výměna vrcholu od Krejcárku. | 10.11.2022 Na křižovatce Ohrada probíhá výměna vrcholu od Krejcárku. | 10.11.2022 Na křižovatce Ohrada probíhá výměna vrcholu od Krejcárku. | 10.11.2022 Na křižovatce Ohrada probíhá výměna vrcholu od Krejcárku. | 10.11.2022
Přerušení provozu tramvají na trati přes Krejcárek se nyní využivá k výměně vrcholu křižovatky Ohrada od Krejcárku.
Ostatní
Čtvrtek 10. listopadu 2022, 18:21, přidal: admin Petr

Těleso vznikající tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 10.11.2022 Těleso vznikající tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 10.11.2022 Na snímku je patrná rozšířující se osová vzdálenost kolejí vyvolaná tím, že kolej ve směru z centra je v následujícím úseku Vlastiny ulice vedena v prostoru stávající komunikace mezi stromořadím, zatímco kolej do centra bude vedena v prostoru vlevo od stávající komunikace - tedy v místě, kde dnes byl jen chodník. | 10.11.2022 Křižovatka ulic Vlastina U Silnice se vznikající tramvajovou tratí. | 10.11.2022 Na snímku je patrná rozšířující se osová vzdálenost kolejí vyvolaná tím, že kolej ve směru z centra je v následujícím úseku Vlastiny ulice vedena v prostoru stávající komunikace mezi stromořadím, zatímco kolej do centra bude vedena v prostoru vlevo od stávající komunikace - tedy v místě, kde dnes byl jen chodník. | 10.11.2022
Těleso vznikající tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 10.11.2022 Těleso vznikající tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 10.11.2022 Ve stávající poloze Vlastiny ulice bude vedena pouze traťová kolej z centra. | 10.11.2022 Ve stávající poloze Vlastiny ulice bude vedena pouze traťová kolej z centra. | 10.11.2022 Ve stávající poloze Vlastiny ulice bude vedena pouze traťová kolej z centra. | 10.11.2022
Ve Vlastině ulici již dochází k pokládce prvních tramvajových kolejí.
Vozy
Čtvrtek 10. listopadu 2022, 16:56, přidal: admin Petr

Vůz K2 #7000 v Brně. | nedatováno, ilustrační snímek Vůz K2 #7000 v Brně. | nedatováno, ilustrační snímek Vůz K2 #7000 v Brně. | nedatováno, ilustrační snímek
Dopravní podnik města Brna dokončuje práce na renovaci tramvaje K2 pro pražský Dopravní podnik. V průběhu prosince se vydá do hlavního města. Přestože vozy typové řady K2 se po pražských kolejích projely maximálně v rámci zkušebních jízd výrobce, Dopravní podnik dlouhodobě usiloval o možnost reprezentanta této typové řady získat pro účely nasazení na retro lince 23. Jedná se totiž o vzhledově atraktivní vozidlo nesoucí nezaměnitelný rukopis výtvarníka Františka Kardause, vycházející navíc z legendární typové řady T3. Nakonec se za symbolikou částku 1 000 € (cca 25 500 Kč) podařilo pořídit tramvaj K2 ev. č. 8133 z bratislavského Dopravního podniku. Ten vůz odstavil již v roce 2009, a nabízel jej dalším dopravním podnikům, které by mohly mít zájem podobný typ vozidla zachovat. Historie vozu sahá do roku 1977, kdy byl vyroben v závodě ČKD Tatra Praha. Odtud putoval rovnou do Bratislavy jako zácvikové vozidlo pro řidiče. Zajímavostí je, že nikdy nebyl zařazen do provozu s cestujícími. Po zakoupení vozu vypsal pražský Dopravní podnik veřejnou soutěž na její opravu. Tu vyhrál Dopravní podnik města Brna. Zaměstnanci tamních ústředních dílen vrátili tramvaji K2 původní podobu z roku 1977. Tramvaj dostala také nové evidenční číslo 7000, číslo, které vozily prototypy vozů K1 a K2 pohybující se právě po pražských kolejích. V Brně aktuálně již finišují práce na interiéru a na zkušebně se ověřuje, zda všechna zařízení správně fungují. Proměnou k nepoznání prošel i interiér vozu a kabina řidiče, která sice odpovídá původnímu provedení, řidiči zde však najdou i moderní prvky, které jsou citlivě skryty, aby nenarušovaly původní vzhled vozu. V polovině listopadu vyjede vůz do ulic Brna, aby byl vyzkoušen i na kolejích. Následovat bude převoz do Prahy, kde si tramvaj převezme Dopravní podnik a vůz následně absolvuje další zkušební jízdy a technickobezpečnostní zkoušku. Po absolvování zkušebních jízd a instalaci odbavovacího a informačního systému bude pražská K2 připravena k nasazení do provozu. Bude jezdit jak na retro lince 23, tak i na historické 42, s prvním vypravením se počítá v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. /s využitím TZ DPP/
Aktualita
Středa 9. listopadu 2022, 09:21, přidal: admin Petr

Dosavadní konečná Holyně. | nedatováno, ilustrační snímek
Dopravní podnik hl. m. Prahy vysoutěžil ve veřejné zakázce zhotovitele stavby tramvajové tratě Holyně – Slivenec. Postaví ji společnost STRABAG Rail, která v tendru nabídla nejnižší cenu 233,1 milionů korun, což je téměř o 136 milionů korun resp. 37 % méně, než předpokládal projekt. DPP v této veřejné zakázce obdržel nabídky od deseti subjektů. Výstavba tramvajové tratě Holyně – Slivenec potrvá 259 dnů, tj. zhruba 8,5 měsíce. DPP ji plánuje zahájit co nejdříve to bude možné, předpoklad je na začátku příštího roku. První cestující by se mohli svézt v září 2023. Jedná se o stavbu druhého a závěrečného úseku nové tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Slivenec. Je dlouhý zhruba 500 metrů a zakončen smyčkou o celkové délce přibližně 600 metrů. V tomto úseku se počítá s jedním párem zastávek Slivenec situovaných přímo v obratišti. Připravovaný úsek Holyně – Slivenec navazuje na stávající trať Sídliště Barrandov – Holyně, zprovozněnou letos v dubnu. Díky tomu, že tramvajová trať a smyčka v rozvojovém území vzniká jako první, umožní to na ni navázat další výstavbou, např. komunikací, chodníků, domů nebo obchodních jednotek bez negativních důsledků, než kdyby tomu bylo naopak a nová tramvajová trať by byla zřizována v již dokončené infrastruktuře. Dokončení tohoto úseku a smyčky Slivenec umožní na tuto trať nasazovat do pravidelného provozu také jednosměrné tramvaje, nejenom obousměrné KT8D5.RN2P. Tramvajová trať Holyně – Slivenec bude za stávající úvratí Holyně pokračovat směrem ke křižovatce ulic U Náhonu a K Barrandovu. Před křižovatkou se obloukem stočí k ulici U Náhonu, kterou překříží pod téměř 90° úhlem, dále bude pokračovat západním směrem podél ulice K Barrandovu a po zhruba 250 metrech bude ukončena smyčkou. Obratiště Slivenec bude jednokolejné se dvěma předjízdnými kolejemi, s kapacitou až pro deset článkových tramvají o délce min. 30 metrů. V prostoru obratiště hl. m. Praha plánuje výstavbu P+R parkoviště. Od obratiště směrem k podchodu pod ulicí K Barrandovu bude vybudován nový chodník. Ten na druhé straně ulice naváže na chodník, který městská část Slivenec již vybudovala včetně veřejného osvětlení a vysázené aleje stromů. Chodník vede k domu seniorů v centru Slivence. Úsek Holyně – Slivenec bude mít až po obratiště otevřený kolejový svršek a téměř stejnou podobu jako stávající část tratě mezi náměstím Olgy Scheinpflugové a úvratí v Holyni. Koleje ve smyčce Slivenec budou mít zpevněný povrch. Smyčka Sídliště Barrandov zůstane po dokončení a zprovoznění nové tratě zachována v plném rozsahu. Vzhledem k probíhající bytové výstavbě v Holyni se předpokládá, že na nové trati Holyně – Slivenec budou provozovány tramvajové linky č. 4 a 5, s čímž počítá také strategický dokument ROPIDu Rozvoj linek PID v Praze 2022 – 2032.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 9. listopadu 2022, 08:46, přidal: admin Petr

Prostor zastávek Vltavská v pohledu k vyměněné části křižovatky Vltavská. | 08.11.2022 Počátek rekonstruovaného úseku. | 08.11.2022 Na snímku je patrné dočasné převedení automobilové dopravy přes již loni dokončený úsek tramvajové tratě u Negreliho viaduktu. I toto byl důvod pro mnohé nelogického fázování rekonstrukce tratě. | 08.11.2022 Dokončená trať v místě křížení s Argetinskou ulicí. Aby bylo možné vyloučit z provozu tuto zatíženou křižovatku, došlo v loňském roce nejprve k rekonstrukci části tratě na samostatném tělese. Do tohoto prostoru byla letos dočasně převedena automobilová doprava. | 08.11.2022 Dokončený úsek na Bubenském nábřeží, chybí již jen zastávky. | 08.11.2022
Dokončený úsek na Bubenském nábřeží, chybí již jen zastávky. | 08.11.2022 Před hlavním vstupem do areálu Holešovické tržnice je k zákrytu tramvajového tělesa využita velká žulová dlažba. | 08.11.2022 Práce na zřizování pevné jízdní dráhy W-tram postoupily opět o cca 100 metrů. | 08.11.2022 Práce na zřizování pevné jízdní dráhy W-tram postoupily opět o cca 100 metrů. | 08.11.2022 Práce na zřizování pevné jízdní dráhy W-tram postoupily opět o cca 100 metrů. | 08.11.2022
Práce na zřizování pevné jízdní dráhy W-tram postoupily opět o cca 100 metrů. | 08.11.2022 Různé fáze přípravy spodku tramvajového tělesa mezi dosud položenými kolejemi a obloukem do ulice Komunardů. | 08.11.2022 Různé fáze přípravy spodku tramvajového tělesa mezi dosud položenými kolejemi a obloukem do ulice Komunardů. | 08.11.2022 Různé fáze přípravy spodku tramvajového tělesa mezi dosud položenými kolejemi a obloukem do ulice Komunardů. | 08.11.2022 Různé fáze přípravy spodku tramvajového tělesa mezi dosud položenými kolejemi a obloukem do ulice Komunardů. | 08.11.2022
Jaký je postup na Bubenském nábřeží? Od Vltavské až k hlavnímu vchodu do tržnice koleje dokončeny včetně zákrytu. U hlavního vchodu zadlážděno a v následujícím úseku již usazeny koleje, čeká se na vylití betonem. V celém úseku umístěny nové sloupy trolejového vedení.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 7. listopadu 2022, 11:20, přidal: admin Petr

V části Vlastiny ulice již probíhá pokládka prvních metrů kolejí. Po dokončení speciální armované betonové vany snižující vibrace bude těleso zřízeno metodou W-tram. | 07.11.2022 V části Vlastiny ulice již probíhá pokládka prvních metrů kolejí. Po dokončení speciální armované betonové vany snižující vibrace bude těleso zřízeno metodou W-tram. | 07.11.2022 V části Vlastiny ulice již probíhá pokládka prvních metrů kolejí. Po dokončení speciální armované betonové vany snižující vibrace bude těleso zřízeno metodou W-tram. | 07.11.2022 V části Vlastiny ulice již probíhá pokládka prvních metrů kolejí. Po dokončení speciální armované betonové vany snižující vibrace bude těleso zřízeno metodou W-tram. | 07.11.2022 V části Vlastiny ulice již probíhá pokládka prvních metrů kolejí. Po dokončení speciální armované betonové vany snižující vibrace bude těleso zřízeno metodou W-tram. | 07.11.2022
Kolejový oblouk v křižovatce ulic Generála Šišky x Novodvorská se již brzy stane, po položení poslední vrstvy vozovky, pevnou součástí místních pozemních komunikací. | 07.11.2022 Kolejový oblouk v křižovatce ulic Generála Šišky x Novodvorská se již brzy stane, po položení poslední vrstvy vozovky, pevnou součástí místních pozemních komunikací. | 07.11.2022 Kolejový oblouk v křižovatce ulic Generála Šišky x Novodvorská se již brzy stane, po položení poslední vrstvy vozovky, pevnou součástí místních pozemních komunikací. | 07.11.2022 V Meterologické ulici dochází k pokládce asfaltových vrstev vozovky. | 07.11.2022 V Meterologické ulici dochází k pokládce asfaltových vrstev vozovky. | 07.11.2022
V části Vlastiny ulice již probíhá pokládka prvních metrů kolejí. Po dokončení speciální armované betonové vany snižující vibrace bude těleso zřízeno metodou W-tram.
Preference
Pondělí 7. listopadu 2022, 11:12, přidal: admin Petr

SSZ 5.068 Lidická – Zborovská. | nedatováno, ilustrační snímek
Na SSZ 5.068 Lidická – Zborovská bylo upraveno řízení. V odpolední špičce dochází k mírnému krácení zelené pro auta ze Zborovské ulice vlevo a z ulice Svornosti vpravo. Tato vozidla totiž míří na Palackého most, kde v době silného provozu někdy vytvořila dlouhou kolonu, ve které uvízly tramvaje. Režim světelné závory snižuje kapacitu křižovatky na Zborovské pro vjezd na Palackého most tak, aby přibližně odpovídala kapacitě křižovatky na Palackého náměstí, do které právě Palackého most ústí. Díky tomu je na mostě kratší kolona a plynulejší jízda tramvají. Pro dotčenou automobilovou dopravu opatření znamená větší zdržení na Smíchově, ale méně čekání na Palackého mostě. K opatření byla již dříve na semaforu ze Zborovské ulice osazena doplňková šipka, která umožňuje pokračovat v jízdě přímo a vpravo i tehdy, když jízdu vlevo už zakazuje plný červený signál. V pravidelném linkovém vedení jezdí po Palackého mostě celkem 6 tramvajových linek, což ve špičce činí průměrný interval 80 sekund.
Aktualita
Čtvrtek 3. listopadu 2022, 13:02, přidal: admin Petr

Vůz T6A5 #8679 míří do ukrajinského Charkova. | 03.11.2022 Vůz T6A5 #8704 míří do ukrajinského Charkova. | 03.11.2022 Vůz T6A5 #8711 míří do ukrajinského Charkova. | 03.11.2022 Vůz T6A5 #8747 míří do ukrajinského Charkova. | 03.11.2022
Další čtveřice vozů T6A5 dnes opouští Prahu jako dar Dopravního podniku hl. m. Prahy ve spolupráci s hl. m. Prahou a prostřednictvím neziskové organizace Člověk v tísni. Příjemcem pomoci je charkovský městský Dopravní podnik. Dnes Prahu opouští vozy #8679, #8704, #8711 a #8749. #prazsketramvaje #prtky #ckd #tatra #t6a5
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 2. listopadu 2022, 07:25, přidal: admin Petr

Mezi obloukem do ulice Komunardů a hlavním vstupem do areálu Holešovické tržnice zatím probhají práce na inženýrských sítích. | 01.11.2022 Před hlavním vstupem do areálu Holešovické tržnice bude tramvajová trať zadlážděna. | 01.11.2022 Před hlavním vstupem do areálu Holešovické tržnice bude tramvajová trať zadlážděna. | 01.11.2022 Práce v prostoru křižovatky Vltavská. | 01.11.2022 Práce v prostoru křižovatky Vltavská. | 01.11.2022
Podzimní rekonstrukční akcí je také trať na Bubenském nábřeží.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 2. listopadu 2022, 07:06, přidal: admin Petr

Křižovatka ulic Generála Šišky, Novodvorská a Meteorologická pomalu získává definitivní tvar, jehož součástí je oblouk prodlužované tramvajové tratě. | 29.10.2022 Křižovatka ulic Generála Šišky, Novodvorská a Meteorologická pomalu získává definitivní tvar, jehož součástí je oblouk prodlužované tramvajové tratě. | 29.10.2022 Křižovatka ulic Generála Šišky, Novodvorská a Meteorologická pomalu získává definitivní tvar, jehož součástí je oblouk prodlužované tramvajové tratě. | 29.10.2022 Křižovatka ulic Generála Šišky, Novodvorská a Meteorologická pomalu získává definitivní tvar, jehož součástí je oblouk prodlužované tramvajové tratě. | 29.10.2022 Křižovatka ulic Generála Šišky, Novodvorská a Meteorologická pomalu získává definitivní tvar, jehož součástí je oblouk prodlužované tramvajové tratě. | 29.10.2022
Křižovatka ulic Generála Šišky, Novodvorská a Meteorologická pomalu získává definitivní tvar, jehož součástí je oblouk prodlužované tramvajové tratě. | 29.10.2022 Vznikající těleso tramvajové tratě podél ulice Generála Šišky u měnírny. V dálce jsou již vidět položené koleje. K propojení s obloukem na křižovatce Generála Šišky x Novodvorská již tedy mnoho nechybí. | 29.10.2022 Vznikající těleso tramvajové tratě podél ulice Generála Šišky u měnírny. | 29.10.2022 Tramvajová trať s betonovými sloupy trolejového vedení. | 29.10.2022 Tramvajová trať s betonovými sloupy trolejového vedení. | 29.10.2022
Tramvajová trať s betonovými sloupy trolejového vedení. | 29.10.2022 Tramvajová trať s betonovými sloupy trolejového vedení. | 29.10.2022 Tramvajová trať s betonovými sloupy trolejového vedení. | 29.10.2022 Vznikající dočasný přejezd již přes tramvajovou trať ke sběrnému dvoru. D9ky tomu bude možné v místě stávajícího napojení zahájit zemní práce a propojit vznikající trať s kusými kolejemi u smyčky Levského. | 29.10.2022 Vznikající dočasný přejezd již přes tramvajovou trať ke sběrnému dvoru. D9ky tomu bude možné v místě stávajícího napojení zahájit zemní práce a propojit vznikající trať s kusými kolejemi u smyčky Levského. | 29.10.2022
Stavba tramvajové tratě Levského - Libuš je stále viditelnější a každý den je vidět masivní postup stavebních prací. Křižovatka ulic Generála Šišky, Novodvorská a Meteorologická tak získává definitivní tvar, jehož součástí je oblouk prodlužované tramvajové tratě. V místě již dřívě položených kolejí jsou pak umístěny sloupy trolejového vedení.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 2. listopadu 2022, 06:32, přidal: admin Petr

Obměna kolejnic je dokončena i v prostoru zastávky Novoměstská radnice. | 29.10.2022 Přejezd v prodloužení Žitné ulice s vylitým tzv.hubeným betonem. Ten pouze vyplňuje mezikolejnicový prostor pod hlavu kolejnice a musí být snadnou vybouratelný při výměně kolejnic. Na něj již přijde jen vrstva asfaltu. | 29.10.2022 Přejezd v prodloužení Žitné ulice s vylitým tzv.hubeným betonem. Ten pouze vyplňuje mezikolejnicový prostor pod hlavu kolejnice a musí být snadnou vybouratelný při výměně kolejnic. Na něj již přijde jen vrstva asfaltu. | 26.10.2022 Přejezd v prodloužení Žitné ulice s vylitým tzv.hubeným betonem. Ten pouze vyplňuje mezikolejnicový prostor pod hlavu kolejnice a musí být snadnou vybouratelný při výměně kolejnic. Na něj již přijde jen vrstva asfaltu. | 29.10.2022 Protože byla znemožněna možnost přejet tramvajovou trať v prostoru prodloužení Žitné ulice, došlo k dočasnému zprovoznění přejezdu podél Novoměstské radnice. Na trať a koleje byla položena geotextilie a ta zasypána vrstvou sypkého materiálu, který byl patřičně zhutněn. | 29.10.2022
O prodlouženém víkendu 28.-30.10.2022 pokračovaly práce na opravě tratě v oblasti Novoměstské radnice. Více volných dní se využilo k uzavření přejezdu v prodloužení Žitné ulice a výměně kolejnic i zde.
Reklamní vozy
Sobota 29. října 2022, 17:01, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9337 s celovozovou reklamou obchodního řětezce Lidl v domovské vokovické vozovně. | 29.10.2022
V nejbližších dnech se v ulicích setkáme s novou celovozovou reklamou na voze Škoda 15T FOrCity Alfa. Tentokrát půjde o vokovický vůz #9337, na který byla instalována celovozová reklama obchodního řetězce Lidl. #prtky #prazsketramvaje #skoda #15t #forcity #alfa #skodatransportation #vozovnavokovice
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 28. října 2022, 10:05, přidal: admin Petr

V části Vlastiny ulice vrcholí přípravy pro pokládku prvních metrů kolejí. Pro zřízení desky s W-tramem zde vzniká speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. | 27.10.2022 V části Vlastiny ulice vrcholí přípravy pro pokládku prvních metrů kolejí. Pro zřízení desky s W-tramem zde vzniká speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. | 27.10.2022 V části Vlastiny ulice vrcholí přípravy pro pokládku prvních metrů kolejí. Pro zřízení desky s W-tramem zde vzniká speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. | 27.10.2022 V části Vlastiny ulice vrcholí přípravy pro pokládku prvních metrů kolejí. Pro zřízení desky s W-tramem zde vzniká speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. | 27.10.2022 V části Vlastiny ulice vrcholí přípravy pro pokládku prvních metrů kolejí. Pro zřízení desky s W-tramem zde vzniká speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. | 27.10.2022
V části Vlastiny ulice vrcholí přípravy pro pokládku prvních metrů kolejí. Pro zřízení desky s W-tramem zde vzniká speciální armovaná betonová vana snižující vibrace.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 26. října 2022, 22:21, přidal: admin Petr

Křižovatka ulic Novodvorská a Generála Šišky s kolejovým obloukem budoucí tramvajové tratě. | 25.10.2022 Od budoucí měnírny až k napojení sběrného dvora u smyčky Levského jsou již koleje kompletně položeny. | 25.10.2022 Od budoucí měnírny až k napojení sběrného dvora u smyčky Levského jsou již koleje kompletně položeny. | 25.10.2022 Od budoucí měnírny až k napojení sběrného dvora u smyčky Levského jsou již koleje kompletně položeny. | 25.10.2022 Od budoucí měnírny až k napojení sběrného dvora u smyčky Levského jsou již koleje kompletně položeny. | 25.10.2022
Od budoucí měnírny až k napojení sběrného dvora u smyčky Levského jsou již koleje kompletně položeny. | 25.10.2022 Od budoucí měnírny až k napojení sběrného dvora u smyčky Levského jsou již koleje kompletně položeny. | 25.10.2022 K propojení s kusými kolejemi u smyčky Levského chybí položit cca 130 metrů kolejí přes stávající komunikaci ke sběrnému dvoru. Nejprve bude samozřejmě nutně její přemístění do prostoru již položených kolejí. | 25.10.2022 K propojení s kusými kolejemi u smyčky Levského chybí položit cca 130 metrů kolejí přes stávající komunikaci ke sběrnému dvoru. Nejprve bude samozřejmě nutně její přemístění do prostoru již položených kolejí. | 25.10.2022 K propojení s kusými kolejemi u smyčky Levského chybí položit cca 130 metrů kolejí přes stávající komunikaci ke sběrnému dvoru. Nejprve bude samozřejmě nutně její přemístění do prostoru již položených kolejí. | 25.10.2022
Co nového na stavbě prodloužení tratě do Libuše? Od měnírny až k napojení sběrného dvora u smyčky Levského jsou již koleje kompletně položeny. K propojení s kusými kolejemi u smyčky Levského chybí položit cca 130 metrů kolejí přes stávající komunikaci ke sběrnému dvoru. Nejprve bude samozřejmě nutně její přemístění do prostoru již položených kolejí.
Ostatní
Středa 26. října 2022, 22:14, přidal: admin Petr

Oprava vrcholu křižovatky Vltavská od Bubenského nábřeží. | 26.10.2022 Oprava vrcholu křižovatky Vltavská od Bubenského nábřeží. | 26.10.2022 Oprava vrcholu křižovatky Vltavská od Bubenského nábřeží. | 26.10.2022 U hlavní brány Holešovické tržnice probíhá dláždění tramvajového tělesa. | 26.10.2022 U hlavní brány Holešovické tržnice probíhá dláždění tramvajového tělesa. | 26.10.2022
Po výměně vrcholu křižovatky Dělnická se nyní práce soustředily na výměnu části křižovatky Vltavská. Na Bubenském nábřeží jsou pak koleje položeny od Argentinské až k hlavní bráně Holešovické tržnice. U hlavní brány pak probíhá jejich zadlažďování.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 26. října 2022, 22:07, přidal: admin Petr

Zatímco na Karlově náměstí v prostoru zastávky Novoměstská radnice dochází teprve k demontáži svršku... | 26.10.2022 Zatímco na Karlově náměstí v prostoru zastávky Novoměstská radnice dochází teprve k demontáži svršku... | 26.10.2022 Tak mezi Žitnou a Myslíkovou ulicí jsou již nové kolejnice na místě. Přes vyústění komunikace podél Novoměstské radnice totiž bude během následujícího prodlouženého víkendu veden provoz automobilů namísto Žitné ulice. Přejezd přes ní se bude opravovat právě v tomto termínu. | 26.10.2022 Mezi Žitnou a Myslíkovou ulicí jsou již nové kolejnice na místě. Přes vyústění komunikace podél Novoměstské radnice totiž bude během následujícího prodlouženého víkendu veden provoz automobilů namísto Žitné ulice. Přejezd přes ní se bude opravovat právě v tomto termínu. | 26.10.2022 Mezi Žitnou a Myslíkovou ulicí jsou již nové kolejnice na místě. Přes vyústění komunikace podél Novoměstské radnice totiž bude během následujícího prodlouženého víkendu veden provoz automobilů namísto Žitné ulice. Přejezd přes ní se bude opravovat právě v tomto termínu. | 26.10.2022
Jak pokračuje dvanáctidenní výluka provozu tramvají na Karlově náměstí?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 26. října 2022, 21:49, přidal: admin Petr

Prostor budoucí smyčky Dědinská. | 21.10.2022 Prostor budoucí smyčky Dědinská. | 21.10.2022 Prostor budoucí smyčky Dědinská. | 21.10.2022 Podél Drnovské ulice probíhá úprava prostoru budoucího tělesa tramvajové tratě. | 21.10.2022 Podél Drnovské ulice probíhá úprava prostoru budoucího tělesa tramvajové tratě. | 21.10.2022
Podél Drnovské ulice probíhá úprava prostoru budoucího tělesa tramvajové tratě. | 21.10.2022 Podél Drnovské ulice probíhá úprava prostoru budoucího tělesa tramvajové tratě. | 21.10.2022 Podél Drnovské ulice probíhá úprava prostoru budoucího tělesa tramvajové tratě. | 21.10.2022 Podél Drnovské ulice probíhá úprava prostoru budoucího tělesa tramvajové tratě. | 21.10.2022 Kabelová komora Cetin. Přelozka kabelovodu musí být dokončena dříve, než se začne budovat násep tělesa tramvajové tratě. | 21.10.2022
Výstavba nového oplocení vojenského areálu. | 21.10.2022 Práce ve Vlastině ulici. | 21.10.2022 Práce ve Vlastině ulici. | 21.10.2022 Práce ve Vlastině ulici. | 21.10.2022 U školy jsou umístěny první betonové L prefarikáty odhlučného tělesa tramvajové tratě. | 21.10.2022
U školy jsou umístěny první betonové L prefarikáty odhlučného tělesa tramvajové tratě. | 21.10.2022 Práce ve Vlastině ulici. | 21.10.2022 Práce ve Vlastině ulici. | 21.10.2022 Práce ve Vlastině ulici. | 21.10.2022 Zaústění Vlastiny ulice do ulice Evropská. | 21.10.2022
Po měsíci se opět podívejme na výstavbu tramvajové tratě na Dědinu. Podél Drnovské ulice probíhá úprava prostoru budoucího tělesa tramvajové tratě. Ve Vlastině ulici za plotem probíhá výstavba nové zdi vojenského areálu. U školy jsou umístěny první betonové L prefarikáty odhlučného tělesa tramvajové tratě.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 25. října 2022, 09:58, přidal: admin Petr

Frézování povrchů. | 24.10.2022 Frézování povrchů. | 24.10.2022 Frézování a bourání povrchů. | 24.10.2022 Frézování a bourání povrchů. | 24.10.2022 Frézování a bourání povrchů. | 24.10.2022
Oprava tramvajové tratě u Novoměstské radnice.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 21. října 2022, 09:53, přidal: admin Petr

Kolejový oblouk v křižovatce ulice Novodvorská a Generála Šišky. | 20.10.2022 Kolejový oblouk v křižovatce ulice Novodvorská a Generála Šišky. | 20.10.2022 Kolejový oblouk v křižovatce ulice Novodvorská a Generála Šišky. | 20.10.2022 Pohled z Meteroologické ulice se středovým ostrůvkem na křižovatku ulic Novodvorská a Generála Šišky s obloukem odbočující tramvajové tratě. | 20.10.2022 Středový ostrůvek v Meteroologické ulici u křižovatky ulic Novodvorská a Generála Šišky. | 20.10.2022
Zemní práce na spodku budoucího tramvajové tělesa. | 20.10.2022 Zemní práce na spodku budoucího tramvajové tělesa. | 20.10.2022 Zemní práce na spodku budoucího tramvajové tělesa. | 20.10.2022 Vznikající měnírna. | 20.10.2022 Vznikající měnírna. | 20.10.2022
Úsek s již položenými kolejemi. | 20.10.2022 Úsek s již položenými kolejemi. | 20.10.2022 Úsek s již položenými kolejemi. | 20.10.2022 Úsek s již položenými kolejemi. | 20.10.2022 Úsek s již položenými kolejemi. | 20.10.2022
Úsek s již položenými kolejemi. | 20.10.2022 Položené pražce v traťové koleji z centra od smyčky Levského až k hasičárně. | 20.10.2022 Položené pražce v traťové koleji z centra od smyčky Levského až k hasičárně. | 20.10.2022 Položené pražce v traťové koleji z centra od smyčky Levského až k hasičárně. | 20.10.2022 Zemní práce se zastavily v prostoru původního napojení sběrného dvora. Komunikace do něj bude nově přesunuta dále od smyčky Levského a po jejím zprovoznění zemní práce zasáhnou do místa napojení stávajícího. | 20.10.2022
Pokračující výstavba tramvajové tratě na Libuš slovem i obrazem.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 21. října 2022, 09:36, přidal: admin Petr

Úsek okolo Holešovické tržnice již získává definitivní povrchy. | 19.10.2022 Úsek okolo Holešovické tržnice již získává definitivní povrchy. | 19.10.2022 Úsek okolo Holešovické tržnice již získává definitivní povrchy. | 19.10.2022 Výměna oblouků křižovatky Vltavská probíhá ve stísněných podmínkách mezi provizorními podpěrnými sloupy mostní estakády. | 19.10.2022 Výměna oblouků křižovatky Vltavská probíhá ve stísněných podmínkách mezi provizorními podpěrnými sloupy mostní estakády. | 19.10.2022
Okolo Holešovické tržnice pokračuje rekonstrukce tramvajové tratě.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 12. října 2022, 11:15, přidal: admin Petr

Úprava podkladních vrstev. | 10.10.2022 Příprava konstrukce W-tram. | 10.10.2022 Na přejezdu přes Argentinskou ulici je již trať kolejově dokončena. | 10.10.2022 Na přejezdu přes Argentinskou ulici je již trať kolejově dokončena. | 10.10.2022 Na přejezdu přes Argentinskou ulici je již trať kolejově dokončena. | 10.10.2022
Jak pokračují práce na rekonstrukci tramvajové tratě na Bubenském nábřeží?
Aktualita
Sobota 8. října 2022, 17:25, přidal: admin Petr

Souprava motorového vozu #2110 a vlečného vozu #1200 si zahraje na soupravu Amsterdamských tramvají #236+#236. | 08.10.2022
Již zítra nás čeká v oblasti zastávek Právnická fakulta výluka v provozu tramvají i autobusů z důvodu filmového natáčení. Souprava motorového vozu #2110 a vlečného vozu #1200 si zahraje na soupravu Amsterdamských tramvají stylizovaných do provozního období let 1939 - 1945 v typické tmavěmodré barvě. Proč však motorový i vlečný vůz ponesou stejné evidenční číslo (#236) ví asi jen autoři filmu :-). #prtky #prazsketramvaje
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 7. října 2022, 15:51, přidal: admin Petr

Křižovatka ulic Generála Šišky x Novodvorská s položenými kolejemi. | 07.10.2022 Křižovatka ulic Generála Šišky x Novodvorská s položenými kolejemi. | 07.10.2022 Křižovatka ulic Generála Šišky x Novodvorská s položenými kolejemi. | 07.10.2022 Křižovatka ulic Generála Šišky x Novodvorská s položenými kolejemi. | 07.10.2022 Křižovatka ulic Generála Šišky x Novodvorská s položenými kolejemi. | 07.10.2022
Křižovatka ulic Generála Šišky x Novodvorská již s oblouky položených kolejí.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 6. října 2022, 14:21, přidal: admin Petr

Stavební práce se nyní soustředí také do prostoru křižovatky ulic Novodvorská a Generála Šišky, kde již jsou uloženy pražce pro traťovou kolej směr centrum. | 06.10.2022 Stavební práce se nyní soustředí také do prostoru křižovatky ulic Novodvorská a Generála Šišky, kde již jsou uloženy pražce pro traťovou kolej směr centrum. | 06.10.2022 Stavební práce se nyní soustředí také do prostoru křižovatky ulic Novodvorská a Generála Šišky, kde již jsou uloženy pražce pro traťovou kolej směr centrum. | 06.10.2022 Přípravy na podbití již položeného úseku. | 06.10.2022 Okolo hasičárny probíhají zemní práce. | 06.10.2022
Jak pokračují práce na prodloužení tramvajové tratě do Libuše dokládají následující snímky. Budoucí trať se již rýsuje také v křižovatkce ulic Novodvorská a Generála Šišky.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 4. října 2022, 17:39, přidal: admin Petr

Tramvajová trať na Bubenském nábřeží bude rekonstruována systémem pevné jízdní dráhy W-tram. První metry jsou již zřizovány v místě, kde tramvajová trať překračuje Argentinskou ulici. | 04.10.2022 Tramvajová trať na Bubenském nábřeží bude rekonstruována systémem pevné jízdní dráhy W-tram. První metry jsou již zřizovány v místě, kde tramvajová trať překračuje Argentinskou ulici. | 04.10.2022 Tramvajová trať na Bubenském nábřeží bude rekonstruována systémem pevné jízdní dráhy W-tram. První metry jsou již zřizovány v místě, kde tramvajová trať překračuje Argentinskou ulici. | 04.10.2022 Tramvajová trať na Bubenském nábřeží bude rekonstruována systémem pevné jízdní dráhy W-tram. První metry jsou již zřizovány v místě, kde tramvajová trať překračuje Argentinskou ulici. | 04.10.2022 Tramvajová trať na Bubenském nábřeží bude rekonstruována systémem pevné jízdní dráhy W-tram. První metry jsou již zřizovány v místě, kde tramvajová trať překračuje Argentinskou ulici. | 04.10.2022
Zřizování podkladních vrstev pro konstrukci pevné jízdní dráhy W-tram. | 04.10.2022 Zřizování podkladních vrstev pro konstrukci pevné jízdní dráhy W-tram. | 04.10.2022 Zřizování podkladních vrstev pro konstrukci pevné jízdní dráhy W-tram. | 04.10.2022 Oprava 1/3 kolejové křižovatky Dělnická. | 04.10.2022 Oprava 1/3 kolejové křižovatky Dělnická. | 04.10.2022
Práce na rekonstrukci tramvajové tratě na Bubenském nábřeží pokračují svižným tempem. Omezujícím faktorem, který celkovou dobu výluky protáhne, je však rekonstrukce kanalizace, vodovodu, vozovek i chodníků.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 27. září 2022, 18:58, přidal: admin Petr

Výstavba tramvajové tratě Libuš - Levského pokračuje kupředu. V části úseku došlo již k pokládce pražců i v traťové koleji do centra. | 27.09.2022 Výstavba tramvajové tratě Libuš - Levského pokračuje kupředu. V části úseku došlo již k pokládce pražců i v traťové koleji do centra. | 27.09.2022 Výstavba tramvajové tratě Libuš - Levského pokračuje kupředu. V části úseku došlo již k pokládce pražců i v traťové koleji do centra. | 27.09.2022 Výstavba tramvajové tratě Libuš - Levského pokračuje kupředu. V části úseku došlo již k pokládce pražců i v traťové koleji do centra. | 27.09.2022 Výstavba tramvajové tratě Libuš - Levského pokračuje kupředu. V části úseku došlo již k pokládce pražců i v traťové koleji do centra. | 27.09.2022
Výstavba tramvajové tratě Libuš - Levského pokračuje kupředu. V části úseku došlo již k pokládce pražců i v traťové koleji do centra. | 27.09.2022 Výstavba tramvajové tratě Libuš - Levského pokračuje kupředu. V části úseku došlo již k pokládce pražců i v traťové koleji do centra. | 27.09.2022 Výstavba tramvajové tratě Libuš - Levského pokračuje kupředu. V části úseku se připravuje pokládka pražců i v traťové koleji do centra. | 27.09.2022 Obvodové zdi měnírny rostou jak z vody. | 27.09.2022 Ulice Generála Šišky již byla obnovena v původní poloze, v prostoru provizorní vozovky tak může pokračovat zřizování tramvajové tělesa. | 27.09.2022
Výstavba tramvajové tratě Libuš - Levského pokračuje kupředu. V části úseku došlo již k pokládce pražců i v traťové koleji do centra.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 27. září 2022, 18:50, přidal: admin Petr

Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022 Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022 Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022 Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022 Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022
Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022 Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022 Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022 Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022 Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022
Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 27. září 2022, 09:02, přidal: admin Petr

Součástí rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží je i výměna přilehlých čístí křižovatek Dělnická a Vltavská. | 26.09.2022 Rekonstrukce zbývající části tratě z velkoplošných panelů BKV na Bubenském nábřeží. | 26.09.2022 Rekonstrukce zbývající části tratě z velkoplošných panelů BKV na Bubenském nábřeží. | 26.09.2022 Rekonstrukce zbývající části tratě z velkoplošných panelů BKV na Bubenském nábřeží. | 26.09.2022 Rekonstrukce zbývající části tratě z velkoplošných panelů BKV na Bubenském nábřeží. | 26.09.2022
Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati, kanalizace, vodovodu, vozovek i chodníků na Bubenském nábřeží je od pondělí 26. září 2022 do čtvrtka 15. prosince 2022 k přerušen provoz tramvají. Dojde k vyrušení jednokolejné tratě a náhradě konstrukce systému velkoplošných panelů BKV pevnou jízdní dráhou W-tram.
Ostatní
Pondělí 26. září 2022, 09:01, přidal: admin Petr

Podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách vznikl prostor trolejbusových odstavů. | 25.09.2022 Podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách vznikl prostor trolejbusových odstavů. | 25.09.2022 Podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách vznikl prostor trolejbusových odstavů. | 25.09.2022 Podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách vznikl prostor trolejbusových odstavů. | 25.09.2022 Zázemí řidičů tramvají se z tzv. Číhalovy boudy (unimobuněk vedle Libeňské synagogy) přestěhuje do někdejší výpravní budovy nádraží Praha - Libeň, dolní. Ta proto prochází rekonstrukcí. | 25.09.2022
Jak vypadají na Palmovce trolejbusové odstavy podél ulice Na Žertvách?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 26. září 2022, 08:52, přidal: admin Petr

Od křižovatky Ohrada až před zastávky Krejcárek již leží obě koleje. | 25.09.2022 Od křižovatky Ohrada až před zastávky Krejcárek již leží obě koleje. | 25.09.2022 Od křižovatky Ohrada až před zastávky Krejcárek již leží obě koleje. | 25.09.2022 Od křižovatky Ohrada až před zastávky Krejcárek již leží obě koleje. | 25.09.2022 Od křižovatky Ohrada až před zastávky Krejcárek již leží obě koleje. | 25.09.2022
Štěrkové lože před zastávkami Krejcárek. | 25.09.2022 Prostor zastávek Krejcárek. Zastávka ve směru na Ohradu bude posunuta z oblouku vstřícně zastávce směr Palmovka. Zároveň dojde k úpravě poloměru oblouku. | 25.09.2022 Vznikající bezbariérová přístupová rampa k zastávkám Krejcárek. | 25.09.2022 Na mostovce estakády je již položena nová izolační vrstva. | 25.09.2022 Spodní úsek tratě u křižovatky dolní Palmovka. | 25.09.2022
V pondělním bloku fotoreportáží navštívíme také rekonstruovanou trať přes Krejcárek.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 26. září 2022, 08:42, přidal: admin Petr

Výstavba tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 22.09.2022 Výstavba tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 22.09.2022 Výstavba tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 22.09.2022 Výstavba tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 22.09.2022 Výstavba tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 22.09.2022
Prostor podél Drnovské ulice. Zde vznikne masivní násep pro umístění tramvajové tratě. | 22.09.2022 Prostor podél Drnovské ulice. Zde vznikne masivní násep pro umístění tramvajové tratě. | 22.09.2022 Prostor podél Drnovské ulice. Zde vznikne masivní násep pro umístění tramvajové tratě. | 22.09.2022 Prostor podél Drnovské ulice. Zde vznikne masivní násep pro umístění tramvajové tratě. | 22.09.2022 Vznikající smyčka Dědinská. | 22.09.2022
První podkladní vrstvy vznikající smyčky Dědinská. | 22.09.2022 První podkladní vrstvy vznikající smyčky Dědinská. | 22.09.2022 První podkladní vrstvy vznikající smyčky Dědinská. | 22.09.2022 První podkladní vrstvy vznikající smyčky Dědinská. | 22.09.2022 V okolí budoucí smyčky Dědinská probíhá masivní bytová výstavba. | 22.09.2022
Podívejme se jak pokračuje výstavba prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky.
Aktualita
Neděle 25. září 2022, 14:59, přidal: admin Petr

Zastávky Na Knížecí. | 25.09.2022
V souvislosti s výstavbou nové městské čtvrti zvané Smíchov City v prostoru někdejšího nákladního nádraží Smíchov došlo k přebudování bariérové zastávky Na Knížecí z centra, kdy se nastupovalo do tramvají přímo z vozovky, do podoby zastávkové mysu. Zastávka ještě není v provozu.
Preference
Neděle 25. září 2022, 14:39, přidal: admin Petr

SSZ 5.761 Radlická – přechod Karla Engliše. | nedatováno, ilustrační snímek
SSZ 5.761 Radlická – přechod Karla Engliše funguje s preferencí tramvají. Stalo se tak díky opravě, ke které došlo v září. Semafor do té doby prodlužoval volno i pro tramvaje, které ho nemohly stihnout. Vlaky z centra přitom navíc typicky projížděly právě v době, na kterou bylo nastaveno maximum volna. V důsledku toho často dostaly signál stůj náhle před čelo vlaku, přičemž některé stihly projet, některé prudce brzdily. Jedná se o další zlepšení pro tramvaje na severním konci Radlické, která byla ještě před lety extrémně problematická. Od letoška je zajištěna preference tramvají kromě zmíněného přechodu ještě na SSZ Plzeňská – Radlická. Určité zlepšení v poslední době nastalo také na SSZ Radlická – Ostrovského a SSZ Radlická – Za Ženskými domovy, avšak zatím stále bez preference MHD. Významným počinem je postupný odchod od dálkového povolování průjezdu Radlickou. Tramvaje si nyní mohou vyvolat volno obvykle jen na základě detekce, jako jinde v Praze. V dotčeném úseku Radlické nejezdí pravidelně žádná tramvajová linka. Dlouhodobě je sem odkloněna sedmička z důvodů havárie trati v ulici v ulici Za Ženskými domovy.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 23. září 2022, 19:37, přidal: admin Petr

Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022 Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022 Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022 Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022 Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022
Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022 Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022 Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022 Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022 Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022
Od předchozí reportáže sice uplynul jen den, ale protože kolejnice byly mezitím smontovány s pražci a na novostavbě tramvajové tratě se tak opravdu objevily první desítky metrů koleje, je druhá reportáž během 24 hodin vcelku nasnadě.
Aktualita
Čtvrtek 22. září 2022, 10:27, přidal: admin Petr

Plzeňský motorový vůz Křižík & Brožík #18 je naložen a dnes se vrací do své domovské vozovny. | 22.09.2022
A je naloženo. Plzeňský motorový vůz Křižík & Brožík #18 je naložen a dnes se vrací do své domovské vozovny. Pražskému Muzeu MHD bylo velkou ctí poskytnout mu dočasný azyl během rekonstrukce tramvajové vozovny v Plzni. #prtky #prazsketramvaje #vozovnastresovice #muzeummhd #pmdp
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 22. září 2022, 10:25, přidal: admin Petr

Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022 Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022 Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022 Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022 Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022
Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022 Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022 Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022 Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022 Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022
Stavba tramvajové trati do Libuše pokračuje. V úseku okolo budoucí zastávky Sídliště Libuš jsou již v koleji z centra položeny první desítky metrů pražců a kolejnic.
Preference
Středa 21. září 2022, 06:32, přidal: admin Petr

SSZ 6.803 Na Petřinách – Na Větrníku. | nedatováno, ilustrační snímek
Po letech čekání byla na nebezpečné křižovatce na Větrníku vybudována světelná signalizace. Nové SSZ 6.803 Na Petřinách – Na Větrníku je ve směru z centra vybaveno směrovými signály pro auta a na zatíženém levém odbočení přes trať tedy výrazně zvyšuje bezpečnost provozu. Současně uplatňuje preferenci tramvají. Ta je zajištěna prodlužováním a krácením vlastní fáze, krácením kolizní fáze a vkládáním fáze. Preference tramvají byla uvedena do provozu s mírným zpožděním z důvodů dokončování detekce. Preference autobusů bude také zprovozněna dodatečně. Za posledních pět let je v křižovatce evidováno 61 nehod, včetně nehod s tramvají a nehod se zraněnými osobami.
Aktualita
Neděle 18. září 2022, 10:48, přidal: admin Petr

Plzeňský motorový vůz Křižík & Brožík #18 v pražské vozovně Střešovice. | 18.09.2022
S Prahou a Muzeem MHD ve střešovické vozovně se dnes jízdami v ulicích loučí plzeňský motorový vůz Křižík & Brožík #18 z roku 1899. #prtky #muzeummhd #vozovnastresovice #pmdp
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 17.září 2022,10:41, vložil: admin Petr

Křižovatka ulic Novodvorská a Generála ŠIšky. | 17.09.2022 Ulice Generála Šišky. V pravé části je provizorní vozovka. | 17.09.2022 Vznikající měnírna. | 17.09.2022 Pohled z vozovky ulice Generála Šišky na vznikající křižovatku. V levé části snímku, kde je dnes dočasná vozovka, bude vedena mezi vozovkou a měnírnou tramvajová trať. | 17.09.2022 V části trasy je již připraveno štěrkové lože. | 17.09.2022
V části trasy je již připraveno štěrkové lože. | nedatováno, ilustrační snímek V části trasy je již připraveno štěrkové lože a kolejnice. | nedatováno, ilustrační snímek Za zády smyčka Levského, před objektivem meteorologická věž a štěrkové lože tramvajové trati. | nedatováno, ilustrační snímek V tomto úseku zatím proběhly jen základní zemní práce. | nedatováno, ilustrační snímek Pohled do zářezu ke smyčce Levského. | nedatováno, ilustrační snímek
Po několika týdnech se podívejme, jak pokročila stavba tramvajové tratě do Libuše.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 15.září 2022,10:29, vložil: admin Petr

Oprava 1/3 křižovatky Vozovna Hloubětín. | 15.09.2022 Oprava 1/3 křižovatky Vozovna Hloubětín. | 15.09.2022 Nově jsou v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín použity bezžlábkové kolejnice. | 15.09.2022 Kontrola trolejového vedení. | 15.09.2022 Kontrola trolejového vedení. | 15.09.2022
Demontáž osmdesátkového přístřešku na zastávce Starý Hloubětín do centra. | 15.09.2022 Nově jsou v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín použity bezžlábkové kolejnice. | 15.09.2022 Kontrola trolejového vedení. | 15.09.2022 Nově jsou v úseku Starý Hloubětín - Vozovna Hloubětín použity bezžlábkové kolejnice. | 15.09.2022 Křižovatka Starý Hloubětín. | 15.09.2022
Podívejme se, jak pokročily práce na modernizaci tramvajové tratě v úseku Voovna Hloubětín - Starý Hloubětín.
Orientační a informační systémy
Čtvrtek 15. září 2022, 19:04, přidal: admin Petr

Nový označník na Palackého náměstí. | 15.09.2022
Před dvěma roky se na Palackého náměstí objevil schovaný pod pytlem první označník zastávky nového designu. Dva roky jsou za námi, označník se nikam zatím nerozšířil a na Palackého náměstí se objevil jeho, zřejmě technicky nadupanější nástupce. Samozřejmě s novými piktogramem, který v novém jednotném vizuálním stylu označuje tramvaje. Tak uvidíme, co z toho bude tentokrát... #prazsketramvaje #prtky #pid
Preference
Čtvrtek 15. září 2022, 09:45, přidal: admin Petr

SSZ 3.322 Jana Želivského – Olšanská | nedatováno, ilustrační snímek
Signalizace u Nákladového nádraží Žižkov už funguje bez vad. SSZ 3.322 Jana Želivského – Olšanská tak výrazně pomáhá tramvajím k plynulé jízdě. Největším zlepšením je možnost současného průjezdu protijedoucích vlaků v oblouku pro linku 9, které krátce po nasazení plné dynamiky na konci července nefungovalo. Odstranit se podařilo i ostatní drobné neduhy. Provoz tramvají je nyní výrazně plynulejší, než před obnovou signalizace, která přitom už dříve fungovala s preferencí. Preference se uplatňuje změnou pořadí fází, prodlužováním a krácením vlastní fáze, krácením kolizní fáze a výběrem multifáze. Na křižovatce došlo také ke zlepšení podmínek pro chodce, zejména vytvořením ostrůvků, které rozdělují dlouhý přechod přes Olšanskou ulici na tři části. K flexibilnímu řízení přispívá i fakt, že všechna tramvajová volna se vybírají pouze na výzvu. Aktuálně je z důvodů havárie inženýrských sítí přerušen provoz tramvají v Olšanské z centra a její zatížení se přeneslo na jižní vjezd křižovatky, tedy od Vinohradské ulice.
Preference
Neděle 11. září 2022, 14:32, přidal: admin Petr

SSZ 3.774 Koněvova – přechod Šikmá a 3.374 Koněvova – přechod Na Vrcholu | nedatováno, ilustrační snímek
Se začátkem nového školního roku byly do provozu uvedeny dvě obnovené signalizace na Žižkově u zastávky Chmelnice. Jedná se o samostatné přechody pro chodce, které slouží také pro přístup na tramvajové ostrůvky. SSZ 3.774 Koněvova – přechod Šikmá a 3.374 Koněvova – přechod Na Vrcholu fungují ve vzájemné dynamické koordinaci. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a krácením vlastní fáze. Zatímco v původním řízení byly oba přechody řízeny z jednoho řadiče a řízení jedné signalizace přesně odpovídalo stavu na druhých světlech, nyní má každý přechod vlastní řadič. Při prodlužování od tramvají tak může docházet k postupnému ukončování volna ve směru jízdy tramvaje, což snižuje zdržení chodců, ale také případné další tramvaje. Přechody prošly i stavební změnou. Nyní jsou rozděleny symetricky na 3 části místo 2, což zlepšuje podmínky pro provoz.
Aktualita
Středa 7. září 2022, 17:52, přidal: admin Petr

Slavnostní zahájení stavby vozovny Hloubětín. | 07.09.2022 Slavnostní zahájení stavby vozovny Hloubětín. | 07.09.2022 Slavnostní zahájení stavby vozovny Hloubětín. | 07.09.2022 Slavnostní zahájení stavby vozovny Hloubětín. | 07.09.2022 Vizualizace nové vozovny Hloubětín. | nedatováno, ilustrační snímek
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes zahájil výstavbu vozovny Hloubětín. Hlavní částí stavby bude hala pro odstavování a opravu tramvají, přestavbou a modernizací nicméně projde naprostá většina areálu. Praha díky tomu po 73 letech dostane úplně novou, kapacitnější vozovnu s nejmodernějším vybavením. Postaví ji firmy VCES z francouzské skupiny Bouygues Construction a Chládek a Tintěra, Pardubice ze skupiny enteria ve sdružení „Společnost VCES-CHT pro Vozovnu Hloubětín“. Výstavba potrvá bezmála dva roky a dva měsíce, DPP její zprovoznění očekává ve druhé polovině října 2024. Hlavní částí stavby nové vozovny Hloubětín bude nová hala, která bude mít dvě části: deponovací s kapacitou až 61 článkových tramvají délky až 32 metrů (odpovídající typu 15T) a opravárenskou se šesti stanovišti s kapacitou až 12 vozidel. DPP ji vybaví nejnovější technologií pro údržbu nízkopodlažních tramvají. Hala bude stavebně rozdělena na část využívanou pouze pro odstav vozů a část pro provádění údržby, čímž se významně zredukuje prostor s nutností trvalého vytápění a osvětlení. Kromě nové haly DPP v areálu vozovny Hloubětín postaví další dvě budovy pro podnikové provozy, konkrétně pro Vrchní stavbu DPP, která v Praze realizuje údržbu, opravy a rekonstrukce tramvajových tratí, a také pro Vnitropodnikovou dopravu, která zde bude mít servisní zázemí pro nákladní a speciální automobily DPP. Modernizací projde také stávající hala denního ošetření, která dostane novou fasádu a DPP v ní nechá kompletně vyměnit vnitřní vybavení. Dostane nové koleje, lávky i novou moderní myčku, která bude umět využívat dešťovou vodu. Přestavbou projdou také všechny komunikace, odstavné a parkovací plochy či plochy zeleně v areálu vozovny. Předpokládané celkové náklady na výstavbu nové vozovny Hloubětín jsou téměř 1,9 miliardy korun, což zahrnuje už doposud zrealizované práce, jako je příprava projektu, bourání staré deponovací haly, odvoz sutin a výstavbu první etapy, tj. nového energocentra. Předpokládané stavební náklady na nynější hlavní fázi výstavby 2–4. etapy činí 1,354 miliardy korun. /s využitím TZ DPP/
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 3. září 2022, 10:49, přidal: admin Petr

Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 01.09.2022 Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 01.09.2022 Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 01.09.2022 Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 01.09.2022 Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 01.09.2022
Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 01.09.2022 Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 01.09.2022 Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 1.9.2022 Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 01.09.2022 Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 01.09.2022
Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín.
Ostatní
Sobota 3. září 2022, 10:27, přidal: admin Petr

SSZ 6.122 Bělohorská – Ankarská | nedatováno, ilustrační snímek
Na SSZ 6.122 Bělohorská – Ankarská byla zavedena preference autobusů. Při té příležitosti došlo také k vylepšení preference tramvají. Nově je umožněno vkládání fází i během pracovních dnů, což zřetelně snižuje zdržení projíždějících tramvají. Nadále na semaforu funguje pro tramvaje prodlužování vlastní fáze a mírné krácení kolizní fáze. Opraveno bylo také řízení předvěsti, která se nachází pro jízdu ve směru do centra. Její předchozí nastavení prakticky znemožňovalo, aby na ní řidič tramvaje registroval signál volno, protože se zapínalo spíše vedle vlaku, než před ním. Semafor na Vypichu byl vybaven preferencí tramvají už v roce 1999. Preference byla po několika letech zrušena a následně v roce 2003 v omezené míře obnovena. Poté prošla signalizace řadou úprav. I po aktuální úpravě má preference MHD omezení v možnostech krácení kolizních fází, které se běžně používá na více zatížených křižovatkách. Přesto došlo ke zřetelnému zlepšení provozu městské hromadné dopravy.
Aktualita
Pátek 26. srpna 2022, 19:58, přidal: admin Petr

Ve Starém Hloubětíně pokračují práce na výstavbě nástupních ostrůvků přesunutých zastávek Kbelská. | 23.08.2022 Ve Starém Hloubětíně pokračují práce na výstavbě nástupních ostrůvků přesunutých zastávek Kbelská. | 23.08.2022
Ve Starém Hloubětíně pokračují práce na výstavbě nástupních ostrůvků přesunutých zastávek Kbelská.
Aktualita
Pondělí 29.srpna 2022,09:58, vložil: admin Petr

Trolejbus Praga TOT v zastávce U Matěje. | 29.08.2022
V zastávce U Matěje je dnes vystaven trolejbus Praga TOT, který zahajoval v roce 1936 provoz na první pražské trolejbusové lince. Vystaven je zhruba do 18:30 hodin. Těšte se nejen na krásné historické vozidlo, ale také na novinky a zajímavosti o nově chystaných projektech pražských trolejbusů. #prtky #prazsketramvaje #praga #vozovnastresovice #muzeummhd Tramfantik
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 26. srpna 2022, 19:56, přidal: admin Petr

Modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 23.08.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 23.08.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 23.08.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 23.08.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 23.08.2022
Jak probíhá modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín.
Preference
Čtvrtek 25. srpna 2022, 13:05, přidal: admin Petr

Smyčka Depo Hostivař. | nedatováno, ilustrační snímek
Semafory na smyčce Depo Hostivař bez preference. Snižují přesnost provozu Zapnutí semaforů na nové smyčce Depo Hostivař má nepříznivý dopad do pravidelnosti provozu zejména pro linku 16. SSZ 0.632a Černokostelecká – Sazečská a nové SSZ 0.637 Černokostelecká – smyčka Depo Hostivař, které vzniklo v místě původního přechodu, byly spuštěny několik dní po zahájení provozu přebudovaného terminálu, ovšem do pevného řízení bez preference tramvajové dopravy. Ačkoli lince 16, která projíždí světly na třech místech, byly proti původnímu stavu bez smyčky přidány do jízdní doby 2 minuty, nestačí to a vzniká zpoždění obvykle v rozsahu 1 – 3 minuty. V prázdninovém provozu se zatím daří část zpoždění eliminovat na trase, kde naopak v posledních letech došlo ke zrychlení. Oba semafory jsou vybaveny detekcí tramvají, včetně vzdálených rádií a cílově tedy budou v dynamickém řízení s preferencí tramvají. Ve stejném stavu je smyčka na Zahradním Městě, která byla zprovozněna v roce 2021. SSZ 0.620 Švehlova – Topolová, skrze kterou je obratiště napojeno na hlavní trať, je už téměř rok v pevném řízení, čímž došlo k vyloučení původní preference tramvají a autobusů.
Preference
Čtvrtek 25. srpna 2022, 13:04, přidal: admin Petr

Zastávky Karlovy lázně- | nedatováno, ilustrační snímek
Smetanovo nábřeží a část Masarykova nábřeží jsou po částečné rekonstrukci. Došlo k přestěhování zastávky Národní divadlo ve směru na sever před stejnojmennou křižovatku. Mezi Národním divadlem a Betlémskou ulicí byl zřízen cyklistický pás a omezena automobilová doprava. Dopravní značení zakazuje odbočení aut z mostu Legií vlevo a přijíždět tedy mohou pouze auta od Národní, přičemž nově jedou po kolejích. Současně bylo v úseku zrušeno parkování. Na křižovatce s Betlémskou ulicí mají nově tramvaje přednost před auty, což přináší plynulejší jízdu MHD. Nově byla zřízena zastávka Karlovy lázně ve směru na sever. Řešena je formou mysu pro jeden vlak. V místě jsou svedena auta na koleje, což, stejně jako nová zastávka, působí nárůst doby jízdy tramvají. Došlo k úpravám SSZ 1.010 Národní divadlo a SSZ 1.035 Křižovnická – Karlova, které nadále fungují s preferencí tramvají a nově reflektují změněné polohy zastávek. Kromě zákazu odbočení u Národního divadla nedošlo k žádné regulaci provozu aut, což snižuje kvalitu tramvajové dopravy s přesahem do navazujících úseků. Mírná regulace na Smetanově nábřeží funguje dlouhodobě ve směru na jih pomocí SSZ 1.056 Křižovnická – Kaprova. V roce 2019 došlo krátce ke zkušebnímu obousměrnému uzavření průjezdu nábřeží pro auta, avšak na definitivním řešení zatím nebyla nalezena politická shoda. Úsekem ve špičce za hodinu projede přibližně 1000 osob v automobilech a přibližně 2500 osob v tramvajích každým směrem.
Preference
Čtvrtek 25. srpna 2022, 13:03, přidal: admin Petr

SSZ 1.106 Letenská – Malostranské náměstí | nedatováno, ilustrační snímek
Kompletní obnovou technologie prošlo SSZ 1.106 Letenská – Malostranské náměstí. Signalizace řídí kromě vlastní křižovatky na Malostranském náměstí také provoz kolejové splítky v přilehlé Letenské ulici. Vlastní řízení signalizace je podobné tomu původnímu, které se osvědčilo. Tramvajové fáze lze vybírat ve všech třech polohách cyklu řízení, nanejvýš dvakrát do cyklu. Mírnou změnou prošly polohy některých trolejových kontaktů, což umožňuje mírně pružnější řízení, zejména na vjezdu do splítky od Letenské. Použitý řadič také o něco rychleji reaguje na nároky z detektorů než ten původní. Výzvové signály pro tramvaje před začátkem volna blikají. Zlepšení nastalo pro chodce, kteří dostali nový přechod těsně před křižovatkou ve směru od jihu. Po uvedení do provozu se signalizace opakovaně zasekla s dopadem do plynulosti provozu tramvají. Na semaforu byla preference tramvají zavedena v roce 1999.
Preference
Čtvrtek 25. srpna 2022, 13:03, přidal: admin Petr

SSZ 3.322 Jana Želivského – Olšanská | nedatováno, ilustrační snímek
Více než půlroční trápení u Nákladového nádraží skončilo. Na SSZ 3.322 Jana Želivského – Olšanská byla na konci června nasazena definitivní řídicí logika. Preference tramvají je lepší než původní řešení z roku 2005, které bylo tehdy realizováno dodatečně na původní technologii. Hlavní zlepšení spočívá v možnosti změny pořadí fází, kdy oblouk pro linku 9 lze při nároku vybrat ihned po hlavním směru. Kromě toho signalizace umožňuje tramvajím prodlužování vlastní fáze, krácení kolizní fáze a výběr všech oblouků až dvakrát do cyklu řízení. Posledně jmenovaná možnost dříve fungovala pouze pro oblouk linky 26. Nově se všechna tramvajová volna včetně hlavního směru vybírají jen při nároku tramvaje, což přináší pružnější řízení. Přínosem je rovněž zřízení směrového signálu pro auta od jihu vlevo, čímž je vyloučena kolize s přímo jedoucími tramvajemi. Signalizace však potřebuje ještě doladit. Hlavním problémem je, že s volnem pro linku 9 do centra se nevybírá nekolizní signál z centra, což působí zbytečné zdržení, někdy výrazné. Semafor byl obnoven už na konci roku 2021, ale s ohledem na jiné stavební práce procházel dočasnými úpravami, které nebyly příznivé pro tramvaje ani ostatní dopravu. Několik měsíců byly zbytečně rozděleny signály tramvají a aut od Olšanské. Kolony tramvají se tvořily nárazově také od Ohrady.
Aktualita
Středa 24.srpna 2022,09:55, vložil: admin Petr

Měřící vůz T3 #5521 ve společnosti vozu KT8D5.RN2P u Polikliniky Modřany. | 24.08.2022
Prvního ověření provozuschopnosti modernizované tratě do Modřan se dnes, zcela standardně ujal měřící vůz T3 #5521. Protože do zkoušeného úseku musel tento jednosměrný vůz najet přes kolejovou spojku která v současnosti slouží k ukončení linky 21 v zastávce Poliklinika Modřany, projížděl vůz celým úsekem v protisměru. Velmi nestandardní však byla jeho cesta zpět. Z Modřan byl odvlečen za vozem KT8D5.RN2P, s nímž byl spřažen zadní částí až na Pankrác, kde bylo v areálu vozovny první možné místo pro jeho otočení do správného směru. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #kt8d5rn2p #t3 Tramfantik
Ostatní
Pondělí 22. srpna 2022, 10:51, přidal: admin Petr

První položené metry kolejí prodloužení tratě do Libuše. | 21.08.2022 První položené metry kolejí prodloužení tratě do Libuše. | 21.08.2022 Vratný oblouk smyčky Levského s obměněnými kolejnicemi. | 21.08.2022 V místě křížení vratného oblouku a sjezdové výhybky probíhá zádlažba. | 21.08.2022 Kusá kolej smyčky Levského se po své výstavbě v roce 1995 příští rok konečně dočká tramvaje jedoucí dál, než ke šturcu. | 21.08.2022
Obnovená kolejová spojka traťové koleje směr Libuš (dosud fyzicky vnitřní koleje smyčky Levského) se smyčkou. | 21.08.2022 Obnovená kolejová spojka traťové koleje směr Libuš (dosud fyzicky vnitřní koleje smyčky Levského) se smyčkou. | 21.08.2022 Rozjezdová výhybka na kolejovou spojku do smyčky z traťové koleje směr Libuš. | 21.08.2022 Oprava kolejí ve smyčce Levského. | 21.08.2022 K propojení chybí posledních pár desítek metrů. | 21.08.2022
Prostor zastávek Sídliště Modřany včetně nových přístřešků. | 21.08.2022 Aby byl nepřítel zmaten, říkejme zastávkám Sídliště Modřany raději Kbelská. | 21.08.2022 Prostor zastávek Sídliště Modřany včetně nových přístřešků. | 21.08.2022 Prostor zastávek Modřanská rokle. | 21.08.2022 Úsek Modřanská rokle - U Libušského potoka. | 21.08.2022
Prostor zastávek U Libušského potoka včetně nových přístřešků. | 21.08.2022 Prostor zastávek U Libušského potoka včetně nových přístřešků. | 21.08.2022 Úsek Poliklinika Modřany - U Libušského potoka. | 21.08.2022 Úsek U Libušského potoka - Poliklinika Modřany. | 21.08.2022 Úsek U Libušského potoka - Poliklinika Modřany. | 21.08.2022
Jak pokračuje modernizace tramvajové tratě v Modřanech přibližuje fotoreportáž z 21. srpna.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 11.srpna 2022,09:53, vložil: admin Petr

Vozy KT8D5.RN2P #9102 a #9089 ve smyčce Depo Hostivař. | 11.08.2022
Každá tramvaj si chce projet novou smyčku Depo Hostivař. Vozy KT8D5.RN2P #9102 a #9089 si tento sen splnily dnes. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #kt8d5rn2p @tramfantik #vozovnahloubetin
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 10. srpna 2022, 15:10, přidal: admin Petr

Napojování prodloužení tramvajové tratě do Libuše v prostoru smyčky Levského. | 09.08.2022 Napojování prodloužení tramvajové tratě do Libuše v prostoru smyčky Levského. | 09.08.2022 Napojování prodloužení tramvajové tratě do Libuše v prostoru smyčky Levského. | 09.08.2022 Napojování prodloužení tramvajové tratě do Libuše v prostoru smyčky Levského. | 09.08.2022 Napojování prodloužení tramvajové tratě do Libuše v prostoru smyčky Levského. | 09.08.2022
Napojování prodloužení tramvajové tratě do Libuše v prostoru smyčky Levského.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 4. srpna 2022, 14:49, přidal: admin Petr

Vytyčený zábor staveniště smyčky Dědinská. | 03.08.2022 Terénní úpravy zemní pláně podél Drnovské ulice. | 03.08.2022 Vozovka Drnovské ulice až ke křižovatce s Vlastinou ulicí je významně nad okolním terénem. V tomto prostoru proto bude zřízen výrazný násep pro vedení tramvajové tratě bočně od komunikace. | 03.08.2022 Vozovka Drnovské ulice až ke křižovatce s Vlastinou ulicí je významně nad okolním terénem. V tomto prostoru proto bude zřízen výrazný násep pro vedení tramvajové tratě bočně od komunikace. | 03.08.2022 Vozovka Drnovské ulice až ke křižovatce s Vlastinou ulicí je významně nad okolním terénem. V tomto prostoru proto bude zřízen výrazný násep pro vedení tramvajové tratě bočně od komunikace. | 03.08.2022
 | 03.08.2022 Z jedné strany ohrada, z druhé alej chráněná bezpečnostními ohrádkami. | 03.08.2022 Ve Vlastině ulici probíhá za ohradou demolice zdi. | 03.08.2022 Práce na inženýrských sítích ve Vlastině ulici. | 03.08.2022 Stavbu pravidelně skrápí cisterna, aby se snížila případná prašnost. | 03.08.2022
Stavba nové tramvajové tratě se čím dál tím více projevuje ve svém okolí.
Nehoda - provozní mimořádnost
Úterý 2. srpna 2022, 08:27, přidal: admin Petr

Vozy Škoda 15T ForCity Alfa #9409 a T3R.P #8376 v obratišti Špejchar. | 02.08.2022
Rozsah poškození vozů Škoda 15T ForCity Alfa #9409 a T3R.P #8376 po dnešní ranní železniční nehodě na Klárově. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #vozovnavokovice #skoda #15t #foccity #alfa #vozovnamotol #skodatransportation
Aktualita
Čtvrtek 4.srpna 2022,09:50, vložil: admin Petr

Na filmařský plac se v dnešní večer promění smyčka Královka. | 04.08.2022
Na filmařský plac se v dnešní večer promění smyčka Královka. V jedné z vedlejších rolí se blýskne motorový vůz Ringhoffer #2110. #prtky #prazsketramvaje #ringhoffer #muzeummhd #vozovnastresovice Tramfantik
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 1. srpna 2022, 19:51, přidal: admin Petr

Počátek stavby tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 31.07.2022 Počátek stavby tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 31.07.2022 Počátek stavby tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 31.07.2022 Přípravy na stavbu tramvajové tratě. | 31.07.2022 Přípravy na stavbu tramvajové tratě. | 31.07.2022
Přípravy na stavbu tramvajové tratě. | 31.07.2022 Přípravy na stavbu tramvajové tratě. | 31.07.2022 Přípravy na stavbu tramvajové tratě. | 31.07.2022 Na křižovatce Vlastiny a Drnovské ulice zatím pouze přenosné dopravní značení upozorňuje, že se tady něco děje. | 31.07.2022 Příprava zemního tělesa budoucí tramvajové tratě podél Drnovské ulice. | 31.07.2022
Příprava zemního tělesa budoucí tramvajové tratě podél Drnovské ulice. | 31.07.2022 Příprava zemního tělesa budoucí tramvajové tratě podél Drnovské ulice. | 31.07.2022 Příprava zemního tělesa budoucí tramvajové tratě podél Drnovské ulice. | 31.08.2022 Příprava zemního tělesa budoucí tramvajové tratě podél Drnovské ulice. | 31.07.2022 Jen kolíky zatím naznačují, že v místě strniště bude již příští rok tramvajová smyčka. | 31.07.2022
Co nového na Dědině? Na stavbě tramvajové se zatím nejvíc pracuje na obou koncích. Na Dědině končí zemní práce ještě před smyčkou. V místě smyčky je nyní jen strniště.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 1. srpna 2022, 19:34, přidal: admin Petr

Deponie pražců, kolejnic, obrubníků a dalšího stavebního materiálu na ploše budoucí stanice metra Libuš mezi Libušskou a Novodvorskou ulicí u dočasné tramvajové konečné Libuš. | 01.08.2022 Střední dělící pás, jímž bude v Novodvorské ulici vedena tramvajová trať. | 01.08.2022 Střední dělící pás, jímž bude v Novodvorské ulici vedena tramvajová trať. | 01.08.2022 Obratiště autobusů Sídliště Libuš. | 01.08.2022 Před autobusovým obratištěm Sídliště Libuš je ulice Generála Šišky přeložena na dočasnou vozovku, aby se komunikace vyhnula prostoru rušeného kruhového objezdu na styku ulic Novodvorská a Generála Šišky. | 01.08.2022
Vznikající základy měnírny u zastávky Sídliště Libuš. | 01.08.2022 Zemní těleso budoucí tramvajové tratě podél ulice Generála Šišky se základovými patkami sloupů trolejového vedení. | 01.08.2022 Zemní těleso budoucí tramvajové tratě podél ulice Generála Šišky se základovými patkami sloupů trolejového vedení. | 01.08.2022 Zemní těleso budoucí tramvajové tratě podél ulice Generála Šišky se základovými patkami sloupů trolejového vedení. | 01.08.2022 Úprava zemního tělesa za zastávkou Modřanský vodojem. | 01.08.2022
V tomto úseku se ještě stavební mechanismy neprojevily. | 01.08.2022 Terénní zářez u smyčky Levského, jímž trať vystoupá na úroveň ulice Generála Šišky již se sloupy trolejového vedení. | 01.08.2022 Terénní zářez u smyčky Levského, jímž trať vystoupá na úroveň ulice Generála Šišky již se sloupy trolejového vedení. | 01.08.2022 Pražce pro výstavbu tramvajové trati. | 01.08.2022 Sjezdová výhybka od Libuše je zpět na svém místě na konci vratného oblouku ze smyčky Levského. | 01.08.2022
Sjezdová výhybka od Libuše je zpět na svém místě na konci vratného oblouku ze smyčky Levského. | 01.08.2022 Výměna kolejnic ve vratném oblouku smyčky Levského. | 01.08.2022 Součástí úprav v prostoru smyčky Levského je celá traťová kolej v prostoru nástupní zastávky a úsek od rozjezdové výhybky na někdejší kusou kolej. | 01.08.2022 Součástí úprav v prostoru smyčky Levského je celá traťová kolej v prostoru nástupní zastávky a úsek od rozjezdové výhybky na někdejší kusou kolej. | 01.08.2022 Na místo již dorazila podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW, která se stará o úpravu tratě mezi smyčkou a Poliklinikou Modřany. | 01.08.2022
Úsek Levského - Sídliště Modřany s bezžlábkovými kolejnicemi. | 01.08.2022 Úsek Levského - Sídliště Modřany. | 01.08.2022 Úsek Levského - Sídliště Modřany. | 01.08.2022 Prostor zastávek Sídliště Modřany. | 01.08.2022 Pohled zpět k zastávkám oblouk je zřízen ze žlábkových kolejnic. | 01.08.2022
Pohled k zastávkám Modřanská rokle. | 01.08.2022 Základové patky pro sloupy trolejového vedení, jejichž obměna proběhne v příštím roce. I v tomto úseku se tedy rozloučíme s řetězovkovým trolejovým vedením. | 01.08.2022 Stavební práce v oblouku pod zastávkou Modřanská rokle. | 01.08.2022 Pražcové zemní kotvy. | 01.08.2022 Oblouk pod zastávkou Modřanská rokle. | 01.08.2022
Přímý úsek před zastávkami U Libušského potoka. | 01.08.2022 Prostor zastávek U Libušského potoka. | 01.08.2022 Základy pro přístřešek zastávky U Libušského potoka. | 01.08.2022 Konec rekonstruovaného úseku u zastávky Poliklinika Modřany je takřka na dohled. | 01.08.2022 Počátek rekonstruovaného úseku zasahuje do jízdního pruhu ulice Generála Šišky. | 01.08.2022
Jak pokračují práce v Modřanech a Libuši? Na nové trati na 3 místech probíhají přeložky plynovodu a u zastávky Sídliště Libuš se objevily základy měnírny. V prostoru smyčky Levského dochází k pokládce kolejových konstrukcí, od Levského po Polikliniku Modřany jsou již položeny kompletně koleje, dochází k jejich podbíjení dovezenou podbíječkou Plasser & Theurer 08-275 ZW. Obnovovány jsou nástupiště zastávek.
Aktualita
Neděle 31.července 2022,09:48, vložil: admin Petr

Pracovní vůz T3 #5521 ve smyčce Depo Hostivař. | 31.07.2022
Do smyčky Depo Hostivař dnes na zkušební jízdu zavítala první tramvaj. Pracovní vůz T3 #5521. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra Tramfantik
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 16. července 2022, 15:25, přidal: admin Petr

Na Palmovce zatím výhybky míří jen do štěrkového lože. | 16.07.2022 Z mostní estakády na Krejcárku byly postupně odstraněny všechny zbytné konstrukční vsrty a došlo k očistění mostovky až na základní desku. | 16.07.2022 Z mostní estakády na Krejcárku byly postupně odstraněny všechny zbytné konstrukční vsrty a došlo k očistění mostovky až na základní desku. | 16.07.2022 Z mostní estakády na Krejcárku byly postupně odstraněny všechny zbytné konstrukční vsrty a došlo k očistění mostovky až na základní desku. | 16.07.2022 Z mostní estakády na Krejcárku byly postupně odstraněny všechny zbytné konstrukční vsrty a došlo k očistění mostovky až na základní desku. | 16.07.2022
Z mostní estakády na Krejcárku byly postupně odstraněny všechny zbytné konstrukční vsrty a došlo k očistění mostovky až na základní desku. | nedatováno, ilustrační snímek Prostor budoucích zastávek Krejcárek. | nedatováno, ilustrační snímek Trať mezi Ohradou a Krejcárkem s nově položenou jednou traťovou kolejí. | nedatováno, ilustrační snímek Trať mezi Ohradou a Krejcárkem s nově položenou jednou traťovou kolejí. | nedatováno, ilustrační snímek Trať mezi Ohradou a Krejcárkem s nově položenou jednou traťovou kolejí. | nedatováno, ilustrační snímek
Jak pokračuje rekonstrukce tramvajové tratě a mostní estakády Krejcárek?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 16. července 2022, 14:49, přidal: admin Petr

Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022
Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022
Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022
Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Při modernizaci tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského se opět využívá štěrkovací vozík z Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. | 14.07.2022
Opravy smyčky Levského. | 14.07.2022 Opravy smyčky Levského. | 14.07.2022 Opravy smyčky Levského. | 14.07.2022 V místě terénního zářezu, jímž se trať ze smyčky dostává na úroveň okolních komunikací jsou jiý umístěny první sloupy trolejového vedení. | 14.07.2022 V místě terénního zářezu, jímž se trať ze smyčky dostává na úroveň okolních komunikací jsou jiý umístěny první sloupy trolejového vedení. | 14.07.2022
Jak pokračuje modernizace a výstavba prodloužení tramvajové tratě v Modřanech a Libuši.
Ostatní
Sobota 16. července 2022, 14:07, přidal: admin Petr

Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022 Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022 Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022 Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022 Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022
Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022 Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022 Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022 Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022 Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022
Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků.
Aktualita
Pátek 15.července 2022,13:54, vložil: admin Petr

Souprava vozů T3coupé #5573 a T3 #6102 u vozovny Střešovice. | 15.07.2022
Mezi Špejcharem a střešovickou vozovnou byla dnes ke spatření nezvyklá souprava vozů T3coupé #5573 a nejstarší dochované T3 na světě #6102. Za touto sestavou stály prozaické důvody v podobě technické závady vozu #6102, který musel být stažen z výkonu na lince 42 a odstaven do smyčky Špejchar. K jeho přesunu do střešovické vozovny byl využít právě vůz T3coupé. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3 #t3coupe #vozovnastresovice #muzeummhd
Aktualita
Středa 13. července 2022, 18:06, přidal: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
V souvislosti s blížícím se zahájením provozu v obratišti Depo Hostivař naroste počet radiově ovládaných výhybek celkem o osm. Jedna z nich bude dokonce rychlostní (R06 do obratiště Depo Hostivař od Ústředních dílen), dalších pět bude v obratišti samotném a přilehlém trojúhelníku. Zbylé dvě, do počtu osmi, pak nahradí dvojici kontaktních výhybek na vjezdu do smyčky Ústřední dílny. V ulicích tak mizí bílé čtvercové tabulky s černým rovnostranným trojúhelníkem, uvnitř něhož je oranžový čtverec, tedy tabulky označující pracovní trolejový kontakt. Nalezneme je na třech posledních místech.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 13. července 2022, 17:06, přidal: admin Petr

Zahájení výstavby prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky na Dědinu. | 13.07.2022 Zahájení výstavby prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky na Dědinu. | 13.07.2022 Zahájení výstavby prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky na Dědinu. | 13.07.2022 Zahájení výstavby prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky na Dědinu. | 13.07.2022 adminZahájení výstavby prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky na Dědinu. | 13.07.2022
Dnes ve smyčce Divoká Šárka proběhlo slavnostní zahájení výstavby prodloužení tramvajové tratě na Dědinu.
Ostatní
Sobota 9. července 2022, 17:11, přidal: admin Petr

Basilejské náměstí. | 09.07.2022 Basilejské náměstí. | 09.07.2022 Basilejské náměstí. | 09.07.2022 Basilejské náměstí. | 09.07.2022 Basilejské náměstí. | 09.07.2022
Na Basilejském náměstí dochází k úpravě uličního profilu a zřízení další světelné signalizace. V úseku cca 670 metrů tak budou celkem 4 světelné signalizace.
Ostatní
Čtvrtek 7. července 2022, 10:21, přidal: admin Petr

Výstavba trolejbusových odstavů na Palmovce v okolí zaniklé Číhalovy boudy (střídacího bunkru řidičů tramvají). | 06.07.2022 Výstavba trolejbusových odstavů na Palmovce v okolí zaniklé Číhalovy boudy (střídacího bunkru řidičů tramvají). | 06.07.2022 Výstavba trolejbusových odstavů na Palmovce v okolí zaniklé Číhalovy boudy (střídacího bunkru řidičů tramvají). | 06.07.2022 Výstavba trolejbusových odstavů na Palmovce v okolí zaniklé Číhalovy boudy (střídacího bunkru řidičů tramvají). | 06.07.2022 Výstavba trolejbusových odstavů na Palmovce v okolí zaniklé Číhalovy boudy (střídacího bunkru řidičů tramvají). | 06.07.2022
V oblasti Palmovky probíhá výstavba trolejbusových odstavů v okolí zaniklé Číhalovy boudy. Po jejím náčelníkovi řidiči tramvají přezdívali unimobuňky sloužící jako zázemí stříédacího bodu umístěné v blízkosti Libeňské synagogy.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 7. července 2022, 10:04, přidal: admin Petr

Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022 Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022 Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022 Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022 Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022
Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022 Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022 Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022 Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022 Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022
Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022 Rekonstrukce smyčky Levského. | 05.07.2022 Příprava pro vložení kolejových konstrukcí ve smyčce Levského pro napojení prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 05.07.2022 Příprava pro vložení kolejových konstrukcí ve smyčce Levského pro napojení prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 05.07.2022 Příprava pro vložení kolejových konstrukcí ve smyčce Levského pro napojení prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 05.07.2022
Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 05.07.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 05.07.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 05.07.2022 Základová patka sloupu trolejového vedení. | 05.07.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 05.07.2022
Od soboty 2. července probíhá modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany – Sídliště Modřany. Trať v tomto úseku pochází z roku 1995. Dojde k výměně pražců a stávající kolejnice nahradí bezžlábkové s výjimkou některých oblouků, které prošly rekonstrukcí v nedávné minulosti. Na trati budou doplněny mazníky a úpravou projdou také zastávky U Libušského potoka, Modřanská rokle, Sídliště Modřany a Levského. Po dokončení modernizace budou na všech uvedených zastávkách výrazně zvýšeny nástupní hrany pro zlepšení komfortu nastupování a vystupování z tramvají. Na zastávku Levského, která jako jediná na trati Braník – Modřany nebyla bezbariérová přístupná bude zřízen bezbariérový přístup. Během rekonstrukce dojde ke zřízení základů stožárů pro rekonstrukci troleje, která proběhne příští rok a přinese s sebou konec řetězovky v dalším úseku. V rámci této akce projde rekonstrukcí také samotná smyčka Levského, včetně úpravy geometrie hlavních průjezdných kolejí směr Libuš.
Aktualita
Pondělí 4. července 2022, 11:06, přidal: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
Během následujících svátečních dnů 5. a 6. července bude probíhat nepřetržitá tramvajová výluka mezi křižovatkou Starý Hloubětín a smyčkou Lehovec. Kromě údržby trolejového vedení jsou jejím důvodem přípravné práce na přemístění zastávky Kbelská ze stávajícího umístění do nové polohy mezi vyústění ulic Na Obrátce a Kbelská. Necháme se překvapit, jak se tato zastávka bude následně jmenovat. V jednom uzlu mít Starý Hloubětín a Kbelskou nejspíš neprojde a tak buď se všechny zastávky budou jmenovat Starý Hloubětín, Kbelská a nebo třeba podle nějakého blízkého parku.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 4. července 2022, 10:07, přidal: admin Petr

Rozjezdová výhybka do smyčky Depo Hostivař z centra. | 28.06.2022 Vznikající vjezdový a výjezdový kolejový trojúhelník napojující smyčku Depo Hostivař na hlavní trať. | 28.06.2022 V popředí fotografie vjezdová kolej smyčky, vpravo vratné koleje odstavu. | 28.06.2022 Začátek úprav traťové koleje z centra pro napojení vjezdového a výjezdového kolejového trojúhelníku. | 03.07.2022 Vznikající vjezdový a výjezdový kolejový trojúhelník napojující smyčku Depo Hostivař na hlavní trať. | 03.07.2022
Rozjezdová výhybka do smyčky Depo Hostivař z centra. | 03.07.2022 Pohled na vnikající vjezdový a výjezdový kolejový trojúhelník napojující smyčku Depo Hostivař na hlavní trať. Zatímco výhybky jsou na traťové koleji z centra umístěny, kolejová křižení zatím míří do prázdna. Napojení na traťovou kolej do centra bude probíhat v další etapě výluky hlavní tratě od 10. července 2022. | 03.07.2022 Celkový pohled na výjezdovou kolej vlevo, koleje odstavu a vjezdovou kolej (kolej nejblíže na snímku). | 03.07.2022 Vznikající vjezdový a výjezdový kolejový trojúhelník napojující smyčku Depo Hostivař na hlavní trať. | 03.07.2022 Pohled na koleje odstavu. | 03.07.2022
Kolejová spojka vnější vjezdové koleje a vnitřní vratné koleje. | 03.07.2022 Rozvětvení vnitřní koleje před nástupišti. | 03.07.2022 Vjezdová část smyčky, vlevo příjezdová kolej z hlavní tratě, vpravo vratná kolej odstavu. | 03.07.2022 Vjezdová část smyčky, vlevo příjezdová kolej z hlavní tratě, vpravo vratná kolej odstavu. | 03.07.2022 Nástupiště smyčky. | 03.07.2022
Pohled na vjezdovou část smyčky před nástupišti. | 03.07.2022 Výstupní zastávka vnitřní koleje smyčky Depo Hostovař před rozjezdovou výhybkou na dvě odstavné koleje. | 03.07.2022 Pohled na autobusové obratiště z výjezdové komunikace. | 03.07.2022 Pohled na nástupiště zastávek tramvajové smyčky. | 03.07.2022 V tomto místě jsou vedle sebe celkem čtyři koleje. Zatímco kolej vnější a střední se slučují do jedné výjezdové, naopak se kolej vnitřní větví na dvě koleje odstavu. | 03.07.2022
Výstavba smyčky Depo Hostivař pokračuje. První tři snímky alba pochází z 28. června, ostatní z 3. července a i na nich je patrný rychlý posun. Zatímco na starších snímcích je trojúhelník ještě ve fázi před zrizováním povrchů, novější snímky již zobrazují trojúhelník s podkladovými vrstvami. Po traťové koleji z centra, tedy před dvojici výhybek a kolejových křižení bude od 10. července udržován manipulační obousměrný provoz tramvají.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 4. července 2022, 09:53, přidal: admin Petr

Terénní zářez jímž bude napojena novostavba tratě do Libuše na smyčku Levského. | 03.07.2022 V rámci výstavby prodloužení tramvajové tratě do Libuše prochází modernizací také smyčka Levského. | 03.07.2022 V rámci výstavby prodloužení tramvajové tratě do Libuše prochází modernizací také smyčka Levského. | 03.07.2022 V rámci výstavby prodloužení tramvajové tratě do Libuše prochází modernizací také smyčka Levského. | 03.07.2022 V rámci výstavby prodloužení tramvajové tratě do Libuše prochází modernizací také traťový úsek Levského - Poliklinika Modřany. | 03.07.2022
V rámci výstavby prodloužení tramvajové tratě do Libuše prochází modernizací také traťový úsek Levského - Poliklinika Modřany. | 03.07.2022 V rámci výstavby prodloužení tramvajové tratě do Libuše prochází modernizací také traťový úsek Levského - Poliklinika Modřany. | 03.07.2022 V rámci výstavby prodloužení tramvajové tratě do Libuše prochází modernizací také traťový úsek Levského - Poliklinika Modřany. | 03.07.2022 Kolejová povrchová spojka v prostoru zastávky Poliklinika Modřany. | 03.07.2022 Kolejová povrchová spojka v prostoru zastávky Poliklinika Modřany. | 03.07.2022
Od soboty 2. července probíhá modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany – Sídliště Modřany. Trať v tomto úseku pochází z roku 1995. Dojde k výměně pražců a stávající kolejnice nahradí bezžlábkové s výjimkou některých oblouků, které prošly rekonstrukcí v nedávné minulosti. Na trati budou doplněny mazníky a úpravou projdou také zastávky U Libušského potoka, Modřanská rokle, Sídliště Modřany a Levského. Po dokončení modernizace budou na všech uvedených zastávkách výrazně zvýšeny nástupní hrany pro zlepšení komfortu nastupování a vystupování z tramvají. Na zastávku Levského, která jako jediná na trati Braník – Modřany nebyla bezbariérová přístupná bude zřízen bezbariérový přístup. Během rekonstrukce dojde ke zřízení základů stožárů pro rekonstrukci troleje, která proběhne příští rok a přinese s sebou konec řetězovky v dalším úseku. V rámci této akce projde rekonstrukcí také samotná smyčka Levského, včetně úpravy geometrie hlavních průjezdných kolejí směr Libuš.
Aktualita
Sobota 2. července 2022, 19:30, přidal: admin Petr

Křižovatka Smetanovo nábřeží x Betlémská. | nedatováno, ilustrační snímek
Je to sice jen malý krok pro lidstvo, ale velký pro tramvaje. Tramvaje jedoucí po Smetanově nábřeží od Národního divadla jedou konečně po pozemní komunikaci, která je označena jako hlavní!
Preference
Sobota 2. července 2022, 19:27, přidal: admin Petr

městí I. P. Pavlova – Sokolská a 2.047 náměstí I. P. Pavlova – Legerova. | nedatováno, ilustrační snímek
Ke zlepšení podmínek pro tramvaje a pro chodce došlo na náměstí I. P. Pavlova. V oblasti magistrály se od května v denním období používají pevné programy o délce cyklu 80 sekund, namísto původních 100 sekund. V cyklu 80 sekund jsou podíly zelených pro jednotlivé směry přibližně stejné jako ve „stovkách“, ale jednotlivé signály volno i stůj jsou kratší. Díky tomu se výrazně snižuje zdržení chodců a tramvají na SSZ 2.029 náměstí I. P. Pavlova – Sokolská a 2.047 náměstí I. P. Pavlova – Legerova. Na obou signalizacích je kvůli vysokému zatížení dopravou nereálné ve dne aplikovat preferenci tramvají. Volno pro tramvaje, ač je kratší než v původním řízení, zachovává možnost průjezdu dvou vlaků. Díky tomu úprava zvyšuje kapacitu pro tramvaje o 25 % a je přínosná pro stabilizaci provozu po mimořádných událostech. Dochází k výrazné eliminaci situací, kdy se před křižovatkou nahromadí více než 2 tramvaje, což obecně bývá zdrojem vysokých zdržení. I. P. Pavlova je přitom úzkým místem tramvajové sítě. Vliv na kapacitu pro auta je v jednotkách procent a je způsobem zejména snížením produktivního času v cyklu řízení. Oblast magistrály čítá 11 semaforů. S provozem tramvají jsou ještě „Demínka“ a Legerova – Vinohradská, obě s preferencí. „Osmdesátky“ se na magistrále zkoušely poprvé na jaře roku 2021. Následovalo doladění semaforů. Změna je přínosná i v souvislosti s rekonstrukcí Barrandovského mostu, protože odlehčení zajišťují také tramvaje v relaci ze Smíchova právě na I. P. Pavlova.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 2. července 2022, 19:25, přidal: admin Petr

Zastávka Poliklinika Modřany. | 29.06.2022
Přípravy na zahájení modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského jsou v plném proudu. Již dnes se v prostoru zastávky Poliklinika Modřany objeví na připraveném asfaltovém povrchu kolejová spojka, na které bude ukončena linka 21. Ta bude zároveň na opačném konci prodloužena místo linky 5 na úvrať v Holyni. Důvodem tohoto opatření je snaha o minimalizaci počtu vozů KT8D5.RN2P, kterých má Dopravní podnik k dispozici "jen" 53 v případě, kdy by byly všechny provozní. Což následkem pravidelně údržby a nehod nejsou. "Vyjezdit" tak s tímto počtem linky 5, 17 a 19 je v podstatě na hraně možností.

Související články:
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2023
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2023
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2022
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2021
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2021
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2020
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2020
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2019
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2019
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2018
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2018
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.12.2017
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.12.2016
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2015
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2015
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2015
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2015
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2014
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2014
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2014
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2014
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2013
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2013
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2013
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2013
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2012
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2012
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2012
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2012
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2011
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2011
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2011
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2011
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.9.-31.12.2010
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.8.2010
 Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 7.4.-30.6.2010

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024