K1

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

K1


První z řady článkových tramvajových vozidel vyrobila ČKD Tatra v roce 1964, kdy uvedla do provozu prototypy tramvají K1, které obdržely ev. č. 7000 a 7001.

Prototypový vůz K1 ev.č.7000 při jedné ze zkušebních jízd na Kotlářce
Prototypový vůz K1 ev.č.7000 při jedné ze zkušebních jízd na Kotlářce
Stále větší nároky kladené na přepravu cestujících tramvajovými vozy a zároveň snaha po zmenšení počtu provozních zaměstnanců při vypravování kapacitních "sólo" vozů tak stály na počátku koncepce nového tramvajového vozu, který byl vyvíjen již od roku 1961. Během přípravných prací, v nichž se několikrát měnila koncepce, bylo rozhodnuto - s ohledem na hmotnost vozu - postavit prototypy s elektropneumatickou výzbrojí. Vozidlo bylo postaveno jako dvoudílné, spočívající na třech podvozcích, přičemž první a třetí podvozek byl hnací, prostřední nikoliv. Místo obvyklého zrychlovače měly vozy sadu rozjezdových a brzdových odporů, spínaných stykači. Elektrodynamická brzda byla kombinována s pneumatickou kotoučovou brzdou, působící na dvou nápravách středního podvozku, čelisťové brzdy na trakčních motorech byly rovněž ovládány pneumatickými válci. Stlačený vzduch sloužil i k ovládání dveří. Oba vyrobené prototypy byly nejprve zkoušeny v Praze, ale v roce 1965 odcestovaly do Ostravy. Nejprve vůz ev.č. 7001 brzy následován i prvním prototypem ev. č. 7000. V Ostravě obdržely ev.č. 801 a 800. Do zkušebního provozu s cestujícími byly zařazeny v prosinci 1965, ale jejich provoz nebyl příliš častý s ohledem na opakovaný výskyt poruch. Snaha o jejich udržení v provozu se střetávala s nezájmem výrobce, který v té době již vyráběl nový typ označovaný jako K2. Situace vyvrcholila navrácením obou vozů výrobci k 1. říjnu 1968. Druhý z prototypů
Již zkrácený vůz K1 ev.č.7000 při zkušebních jízdách v Liberci
Již zkrácený vůz K1 ev.č.7000 při zkušebních jízdách v Liberci
nesoucí ostravské evidenční číslo 801 nebyl již nikdy zprovozněn a jeho skříň byla využita jako sklad v závodě ČKD Tatra v Radotíně. Osud prvního prototypu (ev. č. 7000) byl podstatně zajímavější, neboť posloužil jako funkční model k přípravě výroby vozů KT4. Po navrácení z Dopravního podniku Ostrava došlo na voze k zásadní úpravě, která spočívala v odstranění cca 1/3 střední části skříně včetně středního podvozku. Důvodem byly praktické zkoušky článkových tramvají pro města v tehdejší Německé demokratické republice, jejichž konstrukce počítala pouze se dvěma podvozky. Vůz byl nejprve testován v Praze, v roce 1971 zapůjčen do Dopravního podniku Liberec, kde byly prováděny praktické zkoušky provozu na "úzkém" rozchodu 1000 mm. V roce 1973 se vrátil zpět k výrobci, který s ním ještě prováděl zkoušky s tyristorovou výzbrojí TV2. To však již pod novým ev.č. 8004. Po jejich ukončení byl ještě odstaven ve vozovně Hloubětín, kde se využíval jako sklad. Sešrotování se vůz dočkal až v roce 1977.

Vývoj tramvaje s elektropneumatickou výzbrojí byl zastaven a v Československu se další vývoj ubíral cestou celoelektrické výzbroje, u článkových tramvají v podobě typu K2.

Fotografie: © Miroslav Křehlík a archiv

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022