Trať Vltavská - Veletržní

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - archiv českého webu

Trať Vltavská - Veletržní


Tramvajová trať začínající u nádraží Praha - Těšnov, překračující řeku Vltavu po tehdy provizorních dřevěných mostech, do oblasti dnešních zastávek Vltavská a Bubenskou a Veletržní ulicí vedoucí k trati v ulici Dukelských hrdinů byla zprovozněna 10. října 1901.

Pohled do Bubenské ulice od Hlávkova mostu, vlevo stojící areál Böhmovy továrny brzy nahradila budova sídla Elektrických podniků, vpravo stojící činžovní dům vzal za své až při výstavbě nového předmostí Hlávkova mostu. | 1926
Vůz T1 ev.č.5118 vypravený na linku 14 projíždí Bubenskou ulicí k Vltavské. | 8.5.1976
Pohled do Bubenské ulice s tramvajovými kolejemi zpět k Hlávkovu mostu. | 1926
Plánek kolejového propojení tramvajových kolejí s kolejemi železničními u nádraží Praha-Bubny, trolej byla zřízena i nad částí železniční koleje. | 1944
Pracovní dvounápravový motorový vůz ev.č.4004 projíždí Bubenskou ulicí k Vltavské. | 14.4.1972
Zřejmě jediný kolejový pozůstatek po železničním kolejišti v prostoru mezi Bubenskou ulicí a nádražní budovou nádraží Praha-Bubny, na nějž byla na opačném konci propojena tramvajová trať, zůstal zachovaný v dlažbě bezejmenné komunikace u vyústění Veletržní ulice do Bubenské. | 24.9.2006
Souprava vozů T3 neznámých ev.č.vypravená na linku 14 uhání Veletržní ulicí ke třídě Dukelských hrdinů. | nedatováno
Zatímco většina tramvajové tratě ve Veletržní ulici je již vytrhána, ale křižovatce s ulicí Dukelských hrdinů stále leží torzo oblouku... | 198?
Do zastávky před sídlem Dopravního podniku přijíždí souprava motorového a vlečného dvounápravového vozu, vypravená na linku 18. | 1972
Letecký snímek budovy Elektrických podniků zachycuje podobu krajní části Bubenské ulice, v pravé části snímku ještě stojí zbytek Böhmovy továrny. | 1936
Vůz T3 ev.č.6809 vypravený na linku 31 vyčkává u křižovatky Bubenské ulice s ulicí Antonínskou na signál volno. | 1.10.1978
Vůz T3 ev.č.6737 vypravený na linku 31 projíždí Bubenskou ulicí od Veletržní. | 30.9.1978
Vůz T1 neznámého ev.č. míjí v Bubenské ulici protisměrnou zastávku Nádražní Bubny, zřízenou na chodníku, zastávka ve směru jízdy tramvaje byla zřízena na ostrůvku ještě ve Veletržní ulici před odbočením tramvaje do ulice Bubenské. | 30.9.1978
Zřejmě jediný kolejový pozůstatek po železničním kolejišti v prostoru mezi Bubenskou ulicí a nádražní budovou nádraží Praha-Bubny, na nějž byla na opačném konci propojena tramvajová trať, zůstal zachovaný v dlažbě bezejmenné komunikace u vyústění Veletržní ulice do Bubenské. | 24.9.2006
Pražskými ulicemi se ještě jezdí vlevo a před impozantní budovou Veletržního paláce zastavila v zastávce souprava motorového a vlečného dvounápravového vozu vypravená na linku 3. Na levém spodním okraji fotografie vidíme kolejový oblouk vedoucí z Veletržní ulice. | 1938
Zatímco většina tramvajové tratě ve Veletržní ulici je již vytrhána, ale křižovatce s ulicí Dukelských hrdinů stále leží torzo oblouku... | 198?

Šlo vlastně o základ rozsáhlé tramvajové tratě, která měla pokračovat dnešní Veletržní ulicí až na Letnou, zde se měla rozdvojovat, jedna větev měla dále po Letenské pláni pokračovat k dnešnímu nádraží Praha - Dejvice, druhá měla odbočit do Korunovační ulice a končit v Bubenči u kostela sv. Gotharda. Smutnou skutečností je, že z tohoto rozsáhlého projektu byl realizován pouze v úvodu umíněný úsek od nádraží Těšnov k ulici Dukelských hrdinů.

Trať byla v celé délce dvoukolejná, na křižovatce dnešních ulic Veletržní x Dukelských hrdinů se napojovala pouze oblouky k Výstavišti, před křižovatkou byl zřízen kolejový přejezd.

Na začátku 20. století byl na trati několikrát přerušen provoz, ať již pro výstavbu kanalizace, nebo změnu nivelety Bubenské ulice, související s výstavbou Hlávkova mostu a zřizování Bubenského nábřeží.

Nová trať spojující Strossmayerovo náměstí s Hlávkovým mostem Antonínskou ulicí se k námi sledované trati připojila od 5. června 1932, pouze však oblouky od Strossmayerova náměstí k Hlávkovu mostu.

Na pokyn vojenské správy byla v průběhu roku 1938 napojena jedna z železničních kolejí v areálu nádraží Praha - Bubny k tramvajové trati v Bubenské ulici, nebylo však na ní zřízeno trolejové vedení. Toho se odbočka dočkala až od 1. října 1944, kdy byla zatrolejována, aby mohla být využívána pro rozvor brambor z nádraží tramvajovými nákladními vozy. Odbočka byla zrušena v průběhu roku 1954.

Spojovací oblouk z Bubenské ulice Antonínskou ulicí ke Strossmayerovu náměstí byl na křižovatce u sídla Dopravních podniků zprovozněn 8. června 1967. Byla to labutí píseň celé tratě, protože do pražských ulic mířila výstavba tzv. Severojižní automobilové magistrály, jejíž součástí byla rozsáhlá přestavba severního předmostí Hlávkova mostu, spojená s výstavbou mimoúrovňových křižovatek.

Počínaje 2. říjnem 1978 tak byl přerušen provoz tramvají v Antonínské, Bubenské a Veletržní ulici. Zatímco do zcela změněné, částečně zahloubené, ulice Antonínské, se tramvaje 11. listopadu 1980 opět vrátily, v Bubenské a Veletržní pro ně již nebylo místo.

Ostatně současný pohled na tyto takřka odlidštěné, automobilové komunikace tuto skutečnost jen potvrzuje.

V místech, kde takřka osmdesát let zněl cinkot tramvají nyní hučí pouze motory automobilů. Přestože byla trať zrušena již před desetiletími, do dnešních dnů zůstalo na budovách přilehlých domů zachováno 7 růžic sloužících k uchycení trolejového vedení a po dalších cca 23 jsou na fasádách domů výrazné stopy.

...co zbylo .:::. 3.9.2006
Pohled do Bubenské ulice od nynější mimoúrovňové křižovatky na předmostí Hlávkova mostu. | 3.9.2006 Rohový dům na styku Antonínské a Bubenské ulice nese na své fasádě opuštěné růžice držící před lety převěsy trolejového vedení. | 3.9.2006 Růžice pro uchycení trolejového vedení byla zachována na domě č.or.3 v Bubenské ulici. | 3.9.2006 Z kdysi široké Bubenské ulice, vedené v blízkosti obytných domů, zůstala kvůli výstavbě mimoúrovňové křižovatky úzká vozovka nalepená na ještě užší chodník. | 3.9.2006 V omítce domu č.or.5 v Bubenské ulici je zachována stopa po někdejším uchycení růžice trolejového vedení. | 3.9.2006
Pohled do Bubenské ulice od nynější mimoúrovňové křižovatky na předmostí Hlávkova mostu. | 3.9.2006 Na domě č.or.7 v Bubenské ulici zůstaly zachovány v omítce stopy po uchycení dvou růžic nesoucích trolejové vedení. | 3.9.2006 Na domě č.or.7 v Bubenské ulici zůstaly zachovány v omítce stopy po uchycení dvou růžic nesoucích trolejové vedení. | 3.9.2006 Na domě č.or.7 v Bubenské ulici zůstaly zachovány v omítce stopy po uchycení dvou růžic nesoucích trolejové vedení. | 3.9.2006 Na domě č.or.7 v Bubenské ulici zůstaly zachovány v omítce stopy po uchycení dvou růžic nesoucích trolejové vedení. | 3.9.2006
Bubenská ulice v pohledu k Veletržní ulici. | 3.9.2006 Dopravně opuštěná závěrečná část Bubenské ulice podél obytných domů. | 3.9.2006 V omítce domu č.or.1 v Heřmanově ulici, příčné na Bubenskou ulici je zachována stopa po někdejším uchycení růžice trolejového vedení. | 3.9.2006 Na omítce rohového domu č.or.2 na styku Heřmanovy a Bubenské ulice zůstaly zachovány v omítce stopy po uchycení růžice trolejového vedení. | 3.9.2006 Na omítce fasády rohového domu na styku Heřmanovy a Bubenské ulice shlíží z fasády do Heřmanovy ulice stopa po uchycení růžice nesoucí trolejové vedení. | 3.9.2006
Na omítce fasády rohového domu na styku Heřmanovy a Bubenské ulice shlíží z fasády do Bubenské ulice stopa po uchycení růžice nesoucí trolejové vedení. | 3.9.2006 Původní Bubenská ulice pokračovala přímo, podél obytných domů, současná nás k Hlávkovu mostu navede přes mimoúrovňovou křižovatku, ale musíme vlevo. | 3.9.2006 Na omítce domu č.or.13 v Bubenské ulici zůstaly zachovány v omítce stopy po uchycení dvou růžic trolejového vedení. | 3.9.2006 Na omítce domu č.or.13 v Bubenské ulici zůstaly zachovány v omítce stopy po uchycení dvou růžic trolejového vedení. | 3.9.2006 Na omítce domu č.or.13 v Bubenské ulici zůstaly zachovány v omítce stopy po uchycení dvou růžic trolejového vedení. | 3.9.2006
Na omítce domu č.or.13 v Bubenské ulici zůstaly zachovány v omítce stopy po uchycení dvou růžic trolejového vedení. | 3.9.2006 Na omítce domu č.or.15 v Bubenské ulici zůstala zachována v omítce stopa po uchycení růžice trolejového vedení. | 3.9.2006 Na omítce domu č.or.15 v Bubenské ulici zůstala zachována v omítce stopa po uchycení růžice trolejového vedení. | 3.9.2006 Na omítce domu č.or.17 v Bubenské ulici zůstala zachována v omítce stopa po uchycení růžice trolejového vedení. | 3.9.2006 Na omítce domu č.or.17 v Bubenské ulici zůstala zachována v omítce stopa po uchycení růžice trolejového vedení. | 3.9.2006
Na omítce rohového domu na styku Bubenské a příčné Šternberkovy ulice zůstala zachována v omítce fasády do Bubenské ulice stopa po uchycení růžice trolejového vedení. | 3.9.2006 Na omítce rohového domu na styku Bubenské a příčné Šternberkovy ulice zůstala zachována v omítce fasády do Bubenské ulice stopa po uchycení růžice trolejového vedení. | 3.9.2006 Bubenská ulice v pohledu od Veletržní ulice. | 3.9.2006 Bubenská ulice v pohledu od Vltavské ke křižovatce s Veletržní ulicí. | 3.9.2006 Bubenská ulice v pohledu od Veletržní ulice k Vltavské. | 3.9.2006
Křižovatka Bubenské a Veletržní ulice, tramvaje zde odbočovaly levým obloukem. | 3.9.2006 Na fasádě rohového domu na styku Bubenské a Veletržní ulice zůstaly zachovány dvě růžice nesoucí před lety trolejové vedení. | 3.9.2006 Na fasádě rohového domu na styku Bubenské a Veletržní ulice zůstaly na fasádě do Veletržní ulice zachovány dvě růžice nesoucí před lety trolejové vedení. | 3.9.2006 Na fasádě rohového domu na styku Bubenské a Veletržní ulice zůstaly na fasádě do Veletržní ulice zachovány dvě růžice nesoucí před lety trolejové vedení. | 3.9.2006 Na fasádě rohového domu na styku Bubenské a Veletržní ulice zůstaly na fasádě do Veletržní ulice zachovány dvě růžice nesoucí před lety trolejové vedení. | 3.9.2006
Na fasádě rohového domu na styku Bubenské a Veletržní ulice zůstaly na fasádě do Veletržní ulice zachovány dvě růžice nesoucí před lety trolejové vedení. | 3.9.2006 Na fasádě rohového domu na styku Bubenské a Veletržní ulice zůstaly na fasádě do Veletržní ulice zachovány dvě růžice nesoucí před lety trolejové vedení. | 3.9.2006 V omítce domu č.or.2 ve Veletržní ulici zůstal zachován otisk po upevnění růžice nesoucí před lety trolejové vedení. | 3.9.2006 V omítce rohového domu na styku ulic Veletržní č.or.2 a U Smaltovny č.or.20 zůstal zachován otisk po upevnění růžice nesoucí před lety trolejové vedení. | 3.9.2006 Na fasádě rohového domu na styku Veletržní č.or.8 a Schnirchovy ulice č.or.15 zůstala zachována růžice nesoucí před lety trolejové vedení. | 3.9.2006
Na fasádě rohového domu na styku Veletržní č.or.8 a Schnirchovy ulice č.or.15 zůstala zachována růžice nesoucí před lety trolejové vedení. | 3.9.2006 Na fasádě rohového domu na styku Veletržní č.or.8 a Schnirchovy ulice č.or.15 zůstala zachována růžice nesoucí před lety trolejové vedení. | 3.9.2006 Veletržní ulice v pohledu od ulice Dukelských hrdinů k ulici Bubenské. | 3.9.2006 V omítce domu č.or.13 ve Veletržní ulici zůstaly zachovány otisky po upevnění dvou růžic nesoucích před lety trolejové vedení. | 3.9.2006 V omítce domu č.or.13 ve Veletržní ulici zůstaly zachovány otisky po upevnění dvou růžic nesoucích před lety trolejové vedení. | 3.9.2006
V omítce domu č.or.13 ve Veletržní ulici zůstaly zachovány otisky po upevnění dvou růžic nesoucích před lety trolejové vedení. | 3.9.2006 V omítce domu č.or.17 ve Veletržní ulici zůstaly zachovány otisky po upevnění dvou růžic nad sebou nesoucích před lety trolejové vedení. | 3.9.2006 Na fasádě rohového domu na styku Veletržní č.or.12 a Janovského ulice č.or.32 zůstaly zachovány dvě růžice a jeden otisk v omítce upomínající, že i zde růžice nesoucí trolejové vedení byla. | 3.9.2006 Na fasádě rohového domu na styku Veletržní č.or.12 a Janovského ulice č.or.32 zůstala zachována růžice shlížející do Veletržní ulice. | 3.9.2006 Na fasádě rohového domu na styku Veletržní č.or.12 a Janovského ulice č.or.32 zůstala zachována růžice shlížející do Veletržní ulice. | 3.9.2006
Na fasádě rohového domu na styku Veletržní č.or.12 a Janovského ulice č.or.32 zůstal v omítce do Veletržní ulice zachován otisk po již snesené růžici nesoucí před lety zátěž trolejového vedení. | 3.9.2006 Na fasádě rohového domu na styku Veletržní č.or.12 a Janovského ulice č.or.32 zůstala zachována růžice shlížející do Janovského ulice. | 3.9.2006 I na fasádě další z rohových domů na styku Janovského č.or.37 a Veletržní ulice č.or.21 najdeme památku na provoz tramvají - stopy po uchycení hned čtyř růžic trolejového vedení v omítce. | 3.9.2006 Stopy po dvou růžících trolejového vedení shlížející z fasády rohového domu na styku Janovského č.or.37 a Veletržní ulice č.or.21 do Veletržní ulice. | 3.9.2006 Stopy po dvou růžících trolejového vedení shlížející z fasády rohového domu na styku Janovského č.or.37 a Veletržní ulice č.or.21 do Veletržní ulice. | 3.9.2006
I na fasádě další z rohových domů na styku Janovského č.or.37 a Veletržní ulice č.or.21 najdeme památku na provoz tramvají - stopy po uchycení hned čtyř růžic trolejového vedení v omítce. | 3.9.2006 Pohled do Veletržní ulice od ulice Dukelských hrdinů. | 3.9.2006 Na fasádě domu č.or.23 ve Veletržní ulici zůstala v omítce zachována stopa po uchycení růžice nesoucí před lety trolejové vedení. | 3.9.2006 Na fasádě domu č.or.23 ve Veletržní ulici zůstala v omítce zachována stopa po uchycení růžice nesoucí před lety trolejové vedení. | 3.9.2006 Na fasádě rohového domu na styku ulic Veletržní č.or.25 a Dukelských hrdinů č.or.38 zůstala v omítce do Veletržní ulice zachována stopa po upevnění růžice nesoucí před lety trolejové vedení. | 3.9.2006
Na fasádě rohového domu na styku ulic Veletržní č.or.25 a Dukelských hrdinů č.or.38 zůstala v omítce do Veletržní ulice zachována stopa po upevnění růžice nesoucí před lety trolejové vedení. | 3.9.2006 Na fasádě rohového domu na styku ulic Veletržní č.or.25 a Dukelských hrdinů č.or.38 zůstala v omítce do Veletržní ulice zachována stopa po upevnění růžice nesoucí před lety trolejové vedení. | 3.9.2006 Na fasádě rohového domu na styku ulic Veletržní č.or.18 a Dukelských hrdinů č.or.40 zůstala v omítce do Veletržní ulice zachována růžice novějšího provedení, nesoucí před lety trolejové vedení. | 3.9.2006 Novotou zářící zrekonstruované fasády domů ve Veletržní ulici. | 3.9.2006 Veletržní ulice v pohledu přes křižovatku s ulicí Dukelských hrdinů. | 3.9.2006


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prtky.cz | www.prtky.eu
ISSN 1801-9994 | Datová velikost: 43513.3242 MB | Počet článků: 1635
web postaven na redakčním systému phpRS
Fotografie: © Pražské tramvaje a uvedení autoři | © Pražské tramvaje 2001-2019