Ústřední dílny Hostivař povrchová kolej

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - archiv českého webu

Ústřední dílny Hostivař
povrchová kolej


Rok 2011 se zapíše do historie jako rok zahájení masivní obnovy vozového parku pražských tramvají. Dodávky nových nízkopodlažních vozů Škoda 15T s sebou přináší také masivní vyřazování, šrotaci a odprodej vozů T3 v různých modifikacích. Každý nový nízkopodlažní vůz nahradí dva vozy T3, a tak se ve vozovnách a ústředních dílnách začaly hromadit odstavené vozy T3, jejichž kilometrické proběhy, případně poškození po dopravních nehodách, znemožňují další zařazení do provozu v ulicích.

Vznikající povrchová kolej z blokových kolejnic v areálu Ústředních dílen. | 22.12.2011
Vznikající povrchová kolej z blokových kolejnic v areálu Ústředních dílen. | 22.12.2011
Vznikající povrchová kolej z blokových kolejnic v areálu Ústředních dílen. | 22.12.2011
Vznikající povrchová kolej z blokových kolejnic v areálu Ústředních dílen. | 22.12.2011
Vznikající povrchová kolej z blokových kolejnic v areálu Ústředních dílen v těsné blízkosti objízdné koleje, na níž stojí vozy určené k přesunu na povrchovou kolej. | 22.12.2011
Vznikající povrchová kolej z blokových kolejnic v areálu Ústředních dílen v těsné blízkosti objízdné koleje, na níž stojí vozy určené k přesunu na povrchovou kolej. | 22.12.2011
Vznikající povrchová kolej z blokových kolejnic v areálu Ústředních dílen v těsné blízkosti objízdné koleje, na níž stojí vozy určené k přesunu na povrchovou kolej. | 22.12.2011
Povrchová kolej tvořená kolejnicemi B1 je pouze položena na vozovku, kolejnice udržují rozchod koleje s pomocí kovové pásoviny, jednotlivé části jsou k sobě pouze bodově svařeny. | 22.12.2011
Povrchová kolej tvořená kolejnicemi B1 je pouze položena na vozovku, kolejnice udržují rozchod koleje s pomocí kovové pásoviny, jednotlivé části jsou k sobě pouze bodově svařeny. | 22.12.2011
Povrchová kolej tvořená kolejnicemi B1 je pouze položena na vozovku, kolejnice udržují rozchod koleje s pomocí kovové pásoviny, jednotlivé části jsou k sobě pouze bodově svařeny. | 22.12.2011
Povrchová kolej tvořená kolejnicemi B1 je pouze položena na vozovku, kolejnice udržují rozchod koleje s pomocí kovové pásoviny, jednotlivé části jsou k sobě pouze bodově svařeny. | 22.12.2011
Povrchová kolej tvořená kolejnicemi B1 je pouze položena na vozovku, kolejnice udržují rozchod koleje s pomocí kovové pásoviny, jednotlivé části jsou k sobě pouze bodově svařeny. | 22.12.2011
Povrchová kolej z blokových kolejnic v areálu Ústředních dílen v těsné blízkosti objízdné koleje, na níž stojí vozy určené k přesunu na povrchovou kolej. | 22.12.2011
Povrchová výhybka Californien v akci k návozu vozů na popvrchovou kolej. | 22.12.2011
V posledním čtvrtletí roku 2011 jsou tak ve vozovnách Hloubětín, Strašnice, Vokovice, Žižkov a Ústředních dílnách odstaveny téměř čtyři desítky nevyužitelných vozů. Kapacitní problémy však nejsou to jediné, co působí ve vozovnách problémy. Většina kolejí v lodích vozoven navíc nesplňuje parametry pro odstavení nových moderních a těžších vozidel, protože od uvedení do provozu většinou neprošly zásadní opravou či rekonstrukcí. V prosinci je zahájena výluka sedmi kolejí vozovny Motol, která je nucena některé své kmenové vozy, z důvodu snížení deponovací kapacity rozdělit mezi vozovny Hloubětín (vozy Škoda 14T) a Strašnice a Žižkov (vozy T6A5) a tudíž odstavené vozy překáží.

Kapacitní problém ve vozovnách se Dopravní podnik rozhodl vyřešit netradičním způsobem, který byl, v daleko menší míře, již před lety využit v areálu vozovny Motol. Areál Ústředních dílen totiž disponuje mnoha volnými prostranstvími. Jedno takové se nalézá v prostoru komunikace vedené souběžně s objízdnou a zkušební kolejí. Od 19. prosince se v tomto prostoru objevili pracovníci vrchní stavby, kteří z kolejnic B1, umístěných na vozovku a pospojovaných železnými pásy vybudovali povrchovou kolej k odstavení nepotřebných vozů.

Kolej je dlouhá cca 200 metrů a je na ní odstaveno tzv. na prsa 14 vozů T3 a modifikací. Na jednom z konců jsou z vnější strany kolejnic navařeny kostky s otvorem a kuželovým náběhem pro šroubové spojení s povrchovou spojkou Californien, jejímž prostřednictvím dochází ke kolejovému propojení s objízdnou kolejí. Jelikož není provizorní kolej zatrolejována, bylo nutné vyhledat způsob, jakým vozidla na kusou kolej odstavit. K tomu posloužilo posunovací zařízení Zagro Maxi, užívané k přesunu vozů po nezatrolejovaných kolejích v hale Ústředních dílen.

Zkušební jízdu provedl 21. prosince 2011 vůz T3SUCS ev.č.7042, který byl již delší dobu odstaven na souběžné objízdné koleji. V průběhu dalších dní se pak na provizorní kusou kolej postupně přesunuly i další odstavené vozy z předjízdné koleje. Ve finální fázi jsme tak na povrchové koleji mohli vidět vozy typu T3 ev.č.6813, 6816, 6821, 6876, 6900 a 6944, vůz typu T3SU ev.č.7016 a konečně i typu T3SUCS ev.č.7042, 7048, 7068, 7088, 7089, 7099 a 7196. Po jejich přesunu byla kolejová spojka opět demontována. Odstavené vozy čekají na šrotaci, či pokud se ještě vůbec najde kupec, odprodej.

S ohledem na blížící se uzavírku vozovny Vokovice pro výstavbu další části přeložky tratě na Evropské ulici a s tím souvisejícím vypravování vozovny z areálu Ústředních dílen došlo mezi 26. a 27. březnem 2012 k vyklizení koleje a odstavené vozy se většinou opět objevily rozstrkané po celém areálu dílen.
Kolona odstavených vozů na povrchové koleji v Ústředních dílnách ve společnosti posunovacího vozu T3M ev.č.5551. | 23.3.2012
Posunovací zařízení Zagro Maxi v akci s vozem T3SUCS ev.č.7042, který premiérově okouší povrchovou kolej. | 23.12.2011 Vůz T3SUCS ev.č.7042 odstavený na konci povrchové koleje v Ústředních dílnách. | 27.12.2011 Vůz T3SUCS ev.č.7042 odstavený na konci povrchové koleje v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3SUCS ev.č.7042 odstavený na konci povrchové koleje v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3SUCS ev.č.7088 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 27.12.2011
Vozy T3SUCS ev.č.7088 a 7042 odstavené na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3 ev.č.6944 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 27.12.2011 Vůz T3 ev.č.6944 a vozy T3SUCS ev.č.7088, 7042 odstavené na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3SUCS ev.č.7196 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 27.12.2011 Vůz T3SUCS ev.č.7196 v koloně odstavených vozů na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012
Vůz T3SUCS ev.č.7196 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3 ev.č.6813 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 27.12.2011 Vůz T3 ev.č.6813 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3 ev.č.6813 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3 ev.č.6816 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 27.12.2011
Vůz T3 ev.č.6816 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3 ev.č.6821 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 27.12.2011 Vůz T3 ev.č.6821 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3SU ev.č.7016 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 27.12.2011 Vůz T3SU ev.č.7016 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 27.12.2011
Vůz T3SU ev.č.7016 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3SUCS ev.č.7048 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3SUCS ev.č.7068 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3SUCS ev.č.7099 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3SUCS ev.č.7089 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012
Vůz T3SUCS ev.č.7089 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3 ev.č.6876 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3 ev.č.6876 odstavený na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012 Vůz T3 ev.č.6900 odstavený v čele kolony vozů na povrchové koleji v Ústředních dílnách ve společnosti vozů Škoda 14T. | 20.2.2012 Vůz T3 ev.č.6900 odstavený v čele kolony vozů na povrchové koleji v Ústředních dílnách ve společnosti vozů Škoda 14T. | 23.3.2012
Kolona odstavených vozů na povrchové koleji v Ústředních dílnách. | 23.3.2012www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prtky.cz | www.prtky.eu
ISSN 1801-9994 | Datová velikost: 43513.3242 MB | Počet článků: 1635
web postaven na redakčním systému phpRS
Fotografie: © Pražské tramvaje a uvedení autoři | © Pražské tramvaje 2001-2019