Smyčka Vápenka

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Vápenka

Textová podoba stránky ani připojené fotografie tratě neodpovídají stavu z roku 2017. Na úpravách se pracuje.

Souprava vozůů T3R.P ev.č.8226+8227 na lince 23 v smyčky Vápenka
Souprava vozů T3SUCS ev.č. 7248+7249 na lince 9 vjíždí do smyčky
Když došlo v žižkovské oblasti ke změnám ukončení tramvajových linek, začala se manipulační tramvajová trať před vozovnou Žižkov překonávat. Jen v roce 1927 byly na zdejším kolejovém přejezdu ukončeny 2 tramvajové linky, což značně ztěžovalo manipulační podmínky vozovny při vyjíždění a zatahování vlaků. V ulici Na Vápence tak byl zřízen další křížový přejezd, který měl podmínky trochu zlepšit, jenže od 2. listopadu 1927 došlo k ukončení třetí linky před žižkovskou vozovnou a tak k žádnému zlepšení nakonec vlastně nedošlo. Upravené kolejiště příliš provozu nepomohlo a proto bylo již v dubnu 1929 navrženo zřízení blokové kolejové smyčky vedené ulicemi Loudovou, Biskupcovou a Na Vápence. Stavba této smyčky se nakonec neuskutečnila a myšlenka na její výstavbu byla znovu oživena až v poválečných letech. Do provozu byla uvedena 25. dubna 1949 a konečně trochu odlehčila přetížené provozní poměry žižkovské vozovny. Deponovací kapacita obratiště (bez možnosti průjezdu nejen pro ostatní vlaky, ale i při značném omezení ostatní dopravy) činí 19 vozů typu T.

Souprava záložního vlaku, vozy T3SUCS ev.č.7282+7283 a cvičný vůz T3 ev.č.5511 ve smyčce Vápenka
Vůz KT8D5 ev.č.9001 na lince 3 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Vápenka
Vjezd do obratiště nám umožňuje pouze ve směru od Ohrady rozjezdová elektromagnetická výhybka ev.č. 045 s čepovými jazyky. Vjezdová kolej odbočuje ostrým pravým obloukem přes Koněvovu ulici do Loudovy ulice, v jejímž středu spěje ke křižovatce s ulicí Biskupcovou. Před křižovatkou samotnou se kolej pravým obloukem přiblíží k chodníku a po pravém odbočení následuje rozjezdová čepová výhybka na vnitřní a vnější kolej smyčky v Biskupcově ulici. Vnitřní kolej kopíruje obrubník chodníku. Následuje sjezdová čepová výhybka z vnější a vnitřní koleje a dalším ostrým pravým obloukem se smyčka v ulici Na Vápence prostřednictvím čepové výhybky napojuje na manipulační trať vozovny Žižkov a v podobě dvoukolejné tratě spěje k prostoru nástupní zastávky a křižovatce Vápenka, před níž smyčka končí.

Celé obratiště je zřízeno klasickou konstrukcí kolejnic na příčných pražcích s většinou krytu ze žulových dlažebních kostek. Asfaltový kryt tvoří povrch pouze ve vjezdové koleji v Loudově ulici a následně v prostoru vnitřní a vnější manipulační koleje v Biskupcově ulici mezi rozjezdovou a sjezdovou výhybkou.

Zastávky umístěné na popisované smyčce:
Vápenka - 1 občasná nástupní zastávka.

Provozované linky na popisované smyčce:
Smyčka je využívána zejména k odstavování záložního vlaku vozovny Žižkov, který tak má - s ohledem na umístění vozovny samotné hned za zdí - "nejdelší" nájezdovou trasu na stanoviště...

Fotocesta po smyčce Vápenka
Smyčka Vápenka Smyčka Vápenka Smyčka Vápenka Smyčka Vápenka
Smyčka Vápenka Smyčka Vápenka Smyčka Vápenka Smyčka Vápenka
Smyčka Vápenka Smyčka Vápenka Smyčka Vápenkawww.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022