Dílenské okénko 2024

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Dílenské okénko
2024


Pár slov...
Od roku 2007 zveřejňujeme na webu Pražské tramvaje Dílenské okénko, které se věnuje opravám pražských tramvají. Všichni jsme jistě rádi sledovali také obrazovou dokumentaci toho, jak opravy tramvají probíhají. Na našich stránkách, archivovaných Národní knihovnou, jsme tak zanechávali digitální stopu umu našich předchůdců a současníků. Pozici, kdy jsme měli možnost takové fotografie zveřejňovat jsme si mezi našimi spolupracovníky a partnery vybudovali dlouholetou prací v propagaci hromadné dopravy a respektováním i třeba jen ústních dohod. I z tohoto důvodu jsou Pražské tramvaje finančně zcela nezávislé na financích třetích stran (sponzorů a zadavatelů reklam), abychom nebyli vystavováni tlaku na zveřejňování příspěvků, s nimiž se neztožňujeme.

Jistě jste si všimli, že fotografie již součástí Dílenského okénka nejsou. Problematice gentlemanské dohody, kterou náš web s Dopravním podnikem na zveřejňování fotografií měl, se dlouhodobě, formou komentářů na našem facebookovém profilu, dotazů přímo na Dopravní podnik, v podcastech a svém webu MHD86 věnoval radní pro dopravu městské části Praha 6 pan Ondřej Matěj Hrubeš. Náš web byl dlouhá léta v podstatě jediný, který měl zveřejňování fotografií umožněno. No a tak bychom mohli celou situaci obrazně popsat starou anekdotou, která vypráví o Čechovi, jenž se modlí k Bohu: „Pane Bože, můj soused má kozu a ta mu hodně dojí“. Bůh ho přeruší a říká vlídně: „A ty, můj synu, bys jistě chtěl mít také takovou kozu, že?" A Čech odpoví: „Ne, Bože, já bych jenom chtěl, aby ta koza sousedovi chcípla“.

S ohledem na to, že nechceme ohrozit naše spolupracovníky v rovině možných pracovně právních postihů ze strany zaměstnavatele, raději jsme od zveřejňování fotografií ustoupili.

Pro gentlemanské dohody již v dnešní době evidentně není místo.

Vaše Pražské tramvaje

Pár slov...

Novinky v dílnách v období od 1. do 30.6.2024:
PÚ: 8160, 8563, 8574 (SA), 8267 (VO), 9082 (HL), 9318, 9321 (VO).
PO: -
GO: -
MO: 6921 (SE), 8080, 8348 (HL), 8169, 8172, 8184, 8269, 8278, 8286, 8293, 8353, 8376, 8379, 8383, 8528, 8543, 8569, 8579, 8754 (SA), 8430 (PA), 8463, 8530 (VO), 9057 (PA), 9145, 9154 (KO).
Dodány: T3R.PLF 8759 (KOS Krnov).
Předány: T3R.PLF 8755, 8757 (SA).
K odstavení: 8226, 8312 (ŽI), 8342 (VO).
Odvezeny: 8211, 8303 (Kovošrot?).
Stav dílen k 30.6.2024:
PÚ: 5418, 5519, 8160, 8267, 8425, 8535, 8560, 8563, 8574, 8575, 9069, 9082, 9242, 9262, 9270, 9297, 9301, 9316, 9318, 9321, 9323, 9324.
PO: 5001, 8153, 8177, 8253, 8256, 8263, 8514, 8515, 8531, 8533, 8545, 8546, 8555, 8568, 8576, 9059, 9074, 9088, 9136.
GO: 5527, 8288, 8758, 8759, 9107, 9109, 9110.
MO: 8074, 8348, 8569, 8754, 9057, 9097, 9128, 9154, 9162.
Odstavené: 201, 206 (ex Miškolc->DPP), 8226, 8234, 8289, 8290, 8302, 8312, 8318, 8342, 9062.Novinky v dílnách v období od 1. do 31.5.2024:
PÚ: 8342 (VO), 8425 (PA), 8535, 8575 (SA), 9242 (PA), 9316 (VO).
PO: 8253 (SA), 9088 (HL).
GO: -
MO: 8074 (HL), 8155, 8168, 8174, 8270, 8374, 8393, 8409, 8412, 8529, 8542, 8754 (SA), 8215, 8307, 8324, 8440, 8469 (ŽI), 8252, 8264, 8333 (VO), 8433 (PA), 9097, 9108 (HL), 9137, 9144, 9161, 9267 (KO).
Dodány: T3R.PLF 8758 (KOS Krnov).
Předány: T3R.PLF 8754, 8756 (SA).
K odstavení: 8302 (ŽI).
Odvezeny: -
Stav dílen k 31.5.2024:
PÚ: 5418, 5519, 8179, 8342, 8425, 8513, 8534, 8535, 8559, 8560, 8564, 8573, 8575, 9061, 9069, 9206, 9242, 9262, 9270, 9297, 9301, 9302, 9309, 9316, 9323, 9324.
PO: 5001, 8153, 8177, 8251, 8253, 8256, 8263, 8514, 8515, 8531, 8533, 8545, 8546, 8555, 8568, 8576, 9059, 9074, 9088, 9136.
GO: 5527, 8288, 8755, 8757, 8758, 9107, 9109, 9110.
MO: 5413, 8074, 8215, 8252, 8347, 8529, 8754, 9051, 9084, 9097, 9108, 9128, 9162, 9168.
Odstavené: 201, 206 (ex Miškolc->DPP), 8211, 8234, 8289, 8290, 8302, 8303, 8318, 9062.Novinky v dílnách v období od 1. do 30.4.2024:
PÚ: 8534, 8560, 8564 (SA), 8513 (KO), 9262 (PA), 9323 (VO).
PO: 8576 (SA).
GO: -
MO: 8015, 8053, 8074, 8254, 8503 (HL), 8152, 8166, 8274, 8380, 8404, 8406, 8407, 8527, 8565 (SA), 8342 (VO), 8454 (MO), 8536 (ŽI), 9051, 9055, 9057 (PA), 9097, 9101 (HL), 9116, 9128, 9162 (KO), 9365 (MO).
Dodány: T3R.PLF 8756, 8757 (KOS Krnov).
Předány: T3R.PLF 8752, 8753 (SA), KT8D5.RN2P 9108 (HL).
K odstavení: -
Odvezeny: 8244, 8344, 8351, 8420 (asi Kovošrot), 9111 (KOS Krnov).
Stav dílen k 30.4.2024:
PÚ: 5418, 5519, 8179, 8495, 8513, 8534, 8559, 8560, 8564, 8571, 8573, 9061, 9069, 9206, 9262, 9270, 9271, 9297, 9301, 9302, 9309, 9323, 9324.
PO: 5001, 8153, 8177, 8251, 8256, 8263, 8514, 8515, 8531, 8533, 8545, 8546, 8549, 8555, 8566, 8568, 8576, 9059, 9074, 9136.
GO: 5527, 8288, 8754, 8755, 8756, 8757, 9107, 9109, 9110.
MO: 5413, 8087, 8347, 8539, 9051, 9084, 9128, 9162, 9168, 9365.
Odstavené: 201, 206 (ex Miškolc→DPP), 8211, 8234, 8289, 8290, 8303, 8318, 9062.Novinky v dílnách v období od 1. do 31.3.2024:
PÚ: 5418 (ŽI), 8179, 8559, 8573 (SA), 8495 (KO), 9069 (HL), 9297, 9301 (VO).
PO: 8256 (VO).
GO: KT8D5 9111 (ex 213 Miškolc).
MO: 5413 (MO), 6921, 7290 (SE), 8087 (HL), 8157, 8158, 8166, 8176, 8178, 8272, 8280, 8378, 8388, 8395, 8396, 8403, 8529, 8537, 8539 (SA), 8258, 8262, 8334, 8347 (VO), 8303, 8522 (ŽI), 8421 (PA), 8447 (MO), 9054 (PA), 9090 (HL).
Dodány: T3R.PLF 8755 (KOS).
Předána: -
K odstavení: 8211, 8303 (ŽI).
Odvezeny: 8291 (KOS Krnov).
Stav dílen k 31.3.2024:
PÚ: 5418, 5519, 8179, 8346, 8431, 8490, 8491, 8495, 8547, 8559, 8562, 8571, 8573, 9061, 9069, 9081, 9162, 9206, 9270, 9271, 9295, 9297, 9301, 9302, 9309, 9324.
PO: 5001, 8153, 8177, 8251, 8256, 8263, 8514, 8515, 8531, 8533, 8545, 8546, 8549, 8555, 8561, 8566, 8568, 9059, 9074, 9136.
GO: 5527, 8288, 8752, 8753, 8754, 8755, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111.
MO: 5413, 8087, 8280, 8347, 8539, 9054, 9084, 9095, 9168.
Odstavené: 201, 206 (ex Miškolc→DPP), 8211, 8234, 8244, 8289, 8290, 8303, 8318, 8344, 8351, 8420, 9062.Novinky v dílnách v období od 1. do 29.2.2024:
PÚ: 5519, 8431 (PA), 8346 (VO), 8547, 8562, 8571 (SA), 9270 (KO), 9324 (VO).
PO: 8153 (SA).
GO: KT8D5 9110 (ex 216 Miškolc).
MO: 5551 (OT), 8053, 8355, 8364, 8368, 8473, 8492 (HL), 8166, 8174, 8267, 8268, 8282, 8379 (SA), 8225, 8226, 8315, 8324 (ŽI), 8338 (VO), 8414 (PA), 9051, 9055 (PA), 9082, 9095 (HL), 9117, 9129, 9133, 9139 (KO), 9346 (MO).
Dodány: T3R.PLF 8753, 8754 (KOS).
Předána: -
K odstavení: 8344 (VO), 8420 (PA), 9084 (HL).
Odvezeny:8292 (KOS Krnov).
Stav dílen k 29.2.2024:
PÚ: 5519, 8323, 8345, 8346, 8431, 8490, 8491, 8512, 8523, 8547, 8562, 8571, 9061, 9081, 9162, 9206, 9270, 9271, 9295, 9302, 9309, 9320, 9324.
PO: 5001, 8153, 8177, 8251, 8263, 8514, 8515, 8531, 8533, 8545, 8546, 8548, 8549, 8555, 8558, 8561, 8566, 8568, 9059, 9074, 9136.
GO: 5527, 8288, 8752, 8753, 8754, 9107, 9108, 9109, 9110.
MO: 5551, 8225, 8379, 9095, 9129, 9139, 9168, 9346.
Odstavené: 201, 206, 213 (ex Miškolc→DPP), 8234, 8244, 8344, 8351, 8420, 8289, 8290, 8291, 8292, 8318, 9062, 9084.
Fotookénko:
Na prohlídku stupě PÚ do Opravny tramvají zamířil cvičný vůz T3M #5519. Ten je na snímku zachycen s vozem T3R.P #8571 na prohlídce stejného stuoně. | 26.1.2024Novinky v dílnách v období od 1. do 31.1.2024:
PÚ: 8323 (ŽI), 8345 (VO), 8490, 8491 (KO), 9206 (PA), 9302 (VO).
PO: 88514, 8515 (SA), 9059 (PA).
GO: -
MO: 8051, 8074, 8076, 8079, 8359, 8372 (HL), 8258, 8340, 8341, 8343 (VO), 8308, 8317 (ŽI), 8375, 8382, 8516, 8526, 8563, 8579 (SA), 8414, 8436 (PA), 8480, 8504 (KO), 9115, 9168, 9171 (KO).
Dodány: -
Předána: -
K odstavení: 8244 (ŽI), 8351, 9062 (HL).
Odvezeny: -
Stav dílen k 31.1.2024:
PÚ: 5413, 8171, 8252, 8323, 8345, 8450, 8490, 8491, 8509, 8512, 8521, 8523, 9061, 9081, 9162, 9206, 9267, 9271, 9295, 9302, 9309, 9310, 9311, 9320.
PO: 5001, 8177, 8251, 8263, 8514, 8515, 8531, 8533, 8545, 8546, 8548, 8549, 8555, 8556, 8558, 8561, 8566, 8567, 8568, 8570, 9059, 9074, 9136.
GO: 5527, 8288, 8752, 9107, 9108, 9109.
MO: 8076, 8340, 8414, 9168.
Odstavené: 201, 206, 213, 216 (ex Miškolc→DPP), 8153, 8234, 8244, 8351, 8289, 8290, 8291, 8292, 8318, 9062.
Fotookénko:
Na povrchové koleji v Opravně tramvají odstavený vůz T3R.P #8234 (→ ex T3 #6679) by měl být zdrojem komponentů pro vůz T3R.PLF #8289. | 26.1.2024www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024