Dílenské okénko aktuální

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Dílenské okénko
aktuální


Novinky v dílnách v období od 1. do 31.8.2022:
PÚ: 8237, 8241, 8315 (ŽI), 9151, 9154 (KO).
PO: 8259 (SA).
GO: -
MO: 8014, 8222, 8225, 8309, 8468 (ŽI), 8072, 8154, 8161, 8358, 8516 (HL), 8251, 8255, 8261, 8271 (SA), 8382 (VO), 8444, 8510 (KO), 8464 (MO), 9053, 9081 (PA).
Dodány: -
Předány: -
K odstavení: -
Odvezeny: 210->9108 (Krnov).
K vytěžení: -
Stav dílen k 31.8.2022:
PÚ: 8217, 8236, 8237, 8239, 8240, 8241, 8284, 8315, 8384, 8388, 8410, 8411, 8458, 8472, 9063, 9070, 9073, 9086, 9117, 9123, 9135, 9139, 9151, 9154, 9159, 9169, 9208, 9212, 9241, 9293.
PO: 5001, 8254, 8259, 8274, 8526, 8565, 8569, 8578, 9077.
GO: 8286, 8287, 8288, 9104, 9105, 9106, 9107.
MO: 8014, 8154, 8358, 8516, 9053, 9076, 9230.
Odstavené: 201, 206, 207, 213, 216 (ex Miskolc->DPP), 234 (ex Plzeň), 8182, 8289, 8290, 8291, 8292, 8468, 9136, 9138, 9164.
Fotookénko:
Vůz T3R.P #8578 (ex T3 #6826) během prohlídky stupně PO obdržel standardní podobu laku. Jde tak o další vůz, který přišel o stříbrno vínovou kombinaci vozů určených pro spřahování s vozy T3R.PLF. Na snímku zachycen s posunovacím vozem T3M #5550 (ex T3 #6284) a vozem KT8D5 #207 (ex DP Košice #507) odkoupeným z maďarského Miškovce. | 13.9.2022
Vůz T3R.PLF #8259 (ex T3SUCS #7277) na mimořádné opravě. | 23.8.2022 Vůz T3R.PLF #8285 (ex T3R.P #8220, ex T3 #6519) na mimořádné opravě. | 15.9.2022 Vůz KT8D5.RN2P #9053 během prohlídky stupně PO obdržel jako druhý vůz tohoto typu nový jednotný lak Pražské integrované dopravy. Do dílen zavítal na reklamační opravu. | 23.8.2022 Vůz Škoda 14T Elektra #9154 na prohlídce stupně PÚ. | 30.8.2022 Vozy Škoda 15T ForCity Alfa #9293, KT8D5.RN2P #9070 a Škoda 14T Elektra #9123 v Ústředních dílnách na prohlídkách stupně PÚ. Vůz Škoda 14T Elektra #9123 obdržel nový vnější vzhled PID. | 23.8.2022
Skříň vozu Škoda 14T Elektra #9164 určeného k likvidaci ve spoelčnosti pomníku vzniklého z přední části vozu T3R #8205 (ex T3SU #7007). | 23.8.2022Novinky v dílnách v období od 1. do 31.7.2022:
PÚ: 8236, 8239 (ŽI), 9070 (HL), 9135, 9139 (KO).
PO: 8254 (SA).
GO: KT8D5 215->9107 (ex Miskolc).
MO: 5572 (PA), 5602 (SE), 8042, 8243, 8409 (ŽI), 8251, 8275, 8285 (SA), 8482 (KO), 9061 (HL), 9149 (KO), 9096 (PA).
Dodány: -
Předány: -
K odstavení: -
Odvezeny: 9127 (kovošrot).
K vytěžení: -
Stav dílen k 31.7.2022:
PÚ: 8217, 8232, 8236, 8239, 8240, 8284, 8304, 8314, 8384, 8388, 8410, 8411, 8458, 8472, 9063, 9070, 9073, 9086, 9092, 9116, 9117, 9123, 9135, 9139, 9159, 9169, 9208, 9212, 9241, 9293.
PO: 5001, 8254, 8274, 8526, 8527, 8565, 8569, 8578, 9077.
GO: 8286, 8287, 8288, 9104, 9105, 9106, 9107.
MO: 5602, 8074, 8243, 8482, 8507, 9076, 9149, 9230.
Odstavené: 201, 206, 207, 210, 213, 216 (ex Miskolc->DPP), 234 (ex Plzeň), 8182, 8289, 8290, 8291, 8292, 9136, 9138, 9147, 9155, 9164.
Fotookénko:
Ex plzeňský vůz T3R.P #234, jehož skříň je poškozena po železniční nehodě, zakoupil pražský Dopravní podnik jako určitého dárce orgánů. Jeho výzbroj totiž poslouží pro stavbu cvičného vozu T3R.P #5527, pro nějž bude využita skříň vyřazeného vozu T3M #8029. Ta je pro změnu ex olomoucká (T3 #117). | 12.7.2022
Střešovický vyhlídkový vůz T3 #5602 (ex T3 #6400) zamířil do opravny tramvají na opravu laku. | 12.7.2022 Vůz T3M #8042 (ex T3 #6787) na mimořádné opravě. | 27.7.2022 Vůz T3M2-DVC #8074 na mimořádné opravě. | 27.7.2022 Z vyřazeného vozu T3R.PV #8182 (ex T3G #8200 ex T3SU #7007) probíhá vytěžování použitelných komponentů pro kompletaci vozu T3R.PLF #8294. | 27.7.2022 Vůz T3R.PLF #8285 (ex T3R.P #8220, ex T3 #6519) na mimořádné opravě. | 27.7.2022
Vozy T3R.P #8243 (ex T3 #6434) a #8507 (ex T3 #6814) na mimořádné opravě. | 27.7.2022
Vůz T3R.P #8305 (ex T3 #6475) na prohlídce stupně PÚ. | 27.7.2022 Vůz T3R.P #8411 (ex T3 #6741) na prohlídce stupně PÚ. | 27.7.2022 Vůz T3R.P #8472 (ex T3 #6935) na prohlídce stupně PÚ. Na voze jsou patrné šablony pro nástřik evidenčního čísla | 27.7.2022 Vůz Škoda 14T Elektra #9139 na prohlídce stupně PÚ. | 27.7.2022 Skříň vozu Škoda 14T Elektra #9164 určeného k likvidaci. | 27.7.2022
Vůz Škoda 14T Elektra #9135 na prohlídce stupně PÚ. | 27.7.2022Novinky v dílnách v období od 1. do 30.6.2022:
PÚ: 8217 (ŽI), 8384 (PA), 8410, 8411 (HL), 9212 (PA).
PO: 8274 (SA), 9077 (HL).
GO: KT8D5 215->9107 (ex Miskolc).
MO: 2210 (SE), 8077, 8087, 8154, 8172, 8351, 8362, 8528 (HL), 8166, 8302, 8303, 8311, 8475 (ŽI), 8180, 8531 (KO), 8263, 8275, 8282, 8532, 8572 (SA), 8335, 8530 (VO), 8554 (SA), 9064 (HL), 9114, 9134 (KO), 9327 (VO).
Dodány: -
Předány: -
K odstavení: -
Odvezeny:-
K vytěžení: 8182 (HL).
Stav dílen k 30.6.2022:
PÚ: 8217, 8232, 8240, 8284, 8304, 8305, 8314, 8384, 8388, 8410, 8411, 8458, 8472, 8482, 8483, 9063, 9073, 9086, 9092, 9116, 9117, 9123, 9152, 9159, 9169, 9208, 9212, 9241, 9293.
PO: 5001, 8274, 8526, 8527, 8565, 8569, 8578, 9053, 9077.
GO: 8286, 8287, 8288, 9104, 9105, 9106, 9107.
MO: 8074, 8507, 9076, 9230.
Odstavené: 201, 206, 207, 210, 213, 216 (ex Miskolc->DPP), 234 (ex Plzeň), 8182, 8289, 8290, 8291, 8292, 9136, 9138, 9164.
Fotookénko:
Dva vozy KT8D5 #207 (ex DP Košice #507) a #215 (ex DP Košice #507) odkoupené z maďarského Miškovce vyčkávají na zahájení přestavby na typ KT8D5.RN2P. Zatímco u vozu #215 je již jasné, že ponese #9107, vůz #207 zatím na přidělení čísla čeká. | 23.6.2022
Vůz KT8D5 #207 (ex DP Košice #507) odkoupený z maďarského Miškovce vyčkává na zahájení přestavby na typ KT8D5.RN2P. | 23.6.2022 Vůz KT8D5 #210 (ex DP Mostu a Litvínova #315) odkoupený z maďarského Miškovce vyčkává na zahájení přestavby na typ KT8D5.RN2P. Společnost mu dělá část skříně vozu T3R #8205, která slouží v areálu Opravny tramvají jako pomník. | 23.6.2022 Ex plzeňský vůz T3R.P #234, jehož skříň je poškozena po železniční nehodě, zakoupil pražský Dopravní podnik jako určitého dárce orgánů. Jeho výzbroj totiž poslouží pro stavbu cvičného vozu T3R.P #5527, pro nějž bude využita skříň vyřazeného vozu T3M #8029. Ta je pro změnu ex olomoucká (T3 #117). | 14.6.2022 Ex plzeňský vůz T3R.P #234, jehož skříň je poškozena po železniční nehodě, zakoupil pražský Dopravní podnik jako určitého dárce orgánů. Jeho výzbroj totiž poslouží pro stavbu cvičného vozu T3R.P #5527, pro nějž bude využita skříň vyřazeného vozu T3M #8029. Ta je pro změnu ex olomoucká (T3 #117). | 14.6.2022 Z vyřazeného vozu T3R.PV #8182 (ex T3G #8200 ex T3SU #7007) probíhá vytěžování použitelných komponentů pro kompletaci vozu T3R.PLF #8294. | 14.6.2022
Vůz T3R.P #8303 (ex T3 #6373) na mimořádné opravě. | 14.6.2022 Rozřezaná skříň vozu T3R.P #8325 (ex T3 #6468), z něhož byly vytěženy použitelné komponenty pro kompletaci wany (vozu T3R.PLF) #8293. | 14.6.2022 Rozřezaná skříň vozu T3R.P #8325 (ex T3 #6468), z něhož byly vytěženy použitelné komponenty pro kompletaci wany (vozu T3R.PLF) #8293. | 14.6.2022 Vytěžený interiér vozu Škoda 14T Elektra #9164 určeného k likvidaci. | 23.6.2022 Dvounápravový motorový vůz RInghoffer #2210 zamířil do Opravny tramvají na výměnu pantografu. | 23.6.2022Novinky v dílnách v období od 1. do 31.5.2022:
PÚ: 8232, 8240 (ŽI), 8388, 8472 (KO), 8458 (MO), 9293 (VO).
PO: 8565, 8569 (SA).
GO: -
MO: 5523, 8425, 8550 (PA), 7188 (SE), 8160, 8256, 8262, 8266, 8267 (SA), 8340, 8343, 8346, 8380 (VO), 8397 (ŽI), 8455 (MO), 8494, 8496, 8500, 8513 (KO), 8371, 8372, 8507, 8540 (HL), 9054 (HL), 9120, 9135, 9145 (KO).
Dodány: -
Předány: -
K odstavení: -
Odvezeny:-
K vytěžení: 234 (Plzeň), 8325 (HL).
Stav dílen k 31.5.2022:
PÚ: 8216, 8232, 8240, 8265, 8284, 8304, 8305, 8314, 8386, 8388, 8458, 8472, 8473, 8482, 8483, 9063, 9073, 9086, 9092, 9094, 9113, 9116, 9117, 9123, 9150, 9152, 9159, 9169, 9208, 9241, 9293, 9327.
PO: 5001, 8526, 8527, 8565, 8569, 8578, 9053.
GO: 8286, 8287, 8288, 9104, 9105, 9106.
MO: 8013, 8074, 8224, 8226, 8507, 9076, 9230.
Odstavené: 201, 206, 207, 210, 213, 215, 216 (ex Miskolc->DPP), 234 (ex Plzeň->DPP), 8289, 8290, 8291, 8292, 8325, 9136, 9138, 9164.
Fotookénko:
Vůz Škoda 14T #9127 byl prvním s úpravou zchycení tzv. táhel příčníků podvozků. Dne 2. února 2016 byl poškozen po najetí vozu Škoda 15T ForCity Alfa #9242. Po dlouhodobém odstavení na Pankráci, kdy na něm proběhlo cvičení hasičů, byl odvezen na opravu do Parsu Šumperk. Tam se zjistilo, že oprava poškození bude finančně náročnější, než se očekávalo a bylo od ní ustoupenou. Nepoškozené články vozu byly uschovány pro další využití. Nakonec se prodávají v obálkové metodě do kovošrotu. | 1.6.2022
Ex plzeňský vůz T3R.P #234, jehož skříň je poškozena po železniční nehodě, zakoupil pražský Dopravní podnik jako určitého dárce orgánů. Jeho výzbroj totiž poslouží pro stavbu cvičného vozu T3R.P #5527, pro nějž bude využita skříň vyřazeného vozu T3M #8029. Ta je pro změnu ex olomoucká (T3 #117). | 24.5.2022 Ex plzeňský vůz T3R.P #234, jehož skříň je poškozena po železniční nehodě, zakoupil pražský Dopravní podnik jako určitého dárce orgánů. Jeho výzbroj totiž poslouží pro stavbu cvičného vozu T3R.P #5527, pro nějž bude využita skříň vyřazeného vozu T3M #8029. Ta je pro změnu ex olomoucká (T3 #117). | 24.5.2022 Středa 20. červen 2018 byla posledním provozním dnem vozu T3R.P #8325 (ex T3 #6468). Po nehodě s popelářským vozem byl vyřazen a nyní probíhá vytěžení použitelných komponentů pro kompletaci jedné z nových wan. V posledních dnech před rozebráním ještě posloužil k otestování komponentů nového informačního systému vozů T3R.PLF. | 25.5.2022 Z vyřazeného vozu T3R.P #8325 (ex T3 #6468) probíhá vytěžování použitelných komponentů pro kompletaci jedné z nových wan. | 31.5.2022 Z vyřazeného vozu T3R.P #8325 (ex T3 #6468) probíhá vytěžování použitelných komponentů pro kompletaci jedné z nových wan. | 9.6.2022
Retro vůz T3M #8013 (ex T3 #6857) jste mohli v ulicích samostatně vidět naposledy v roce 1995. Od té doby již dělal jen zadního parťáka ostatním. Po doplnění stanoviště řidiče o důležité komponenty se i vůz T3M #8013 (ex T3 #6857) vydal dne 3. června 2022 na linku 23 jako sólo vůz. | 27.5.2022 Po železniční nehodě z Braníka dne 10. září 2015 dlouhodobě odstavený vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9230 prochází opravou, během níž došlo k náhradě skeletu poškozeného zadního čela.  | 4.5.2022 Vůz KT8D5.RN2P #9053 během prohlídky stupně PO obdržel jako druhý vůz tohoto typu nový jednotný lak Pražské integrované dopravy. | 1.6.2022 Vůz Škoda 14T Elektra #9117 přistavený do Opravny tramvají na prohlídku stupně PÚ. | 1.6.2022 Interiér vozu Škoda 14T Elektra #9164 po vytěžení použitelných komponentů. Vůz je nabízen k odprodeji na šrot. Vůz byl odstaven po najetí do vozu Škoda 15T ForCity Alfa #9270 dne 22. listopadu 2018. | 1.6.2022
Vůz KT8D5 #215 (ex DP Mostu a Litvínova #321) zachycený ve společnosti ex plzeňského vozu T3R.P #234 a článků vozu KT8D5.RN2P #9106 v pozadí se již chystá na svou další životní etapu v podobě pražského vozu KT8D5.RN2P #9107. | 24.5.2022Novinky v dílnách v období od 1. do 30.4.2022:
PÚ: 8304, 8305, 8314 (ŽI), 9117, 9159 (KO), 9327 (VO).
PO: 8526 (MO), 8578 (SA).
GO: -
MO: 7205 (SE), 8013, 8074, 8080, 8085, 8087, 8152, 8158, 8178, 8400, 8535, 8541, 8544, 8558 (HL), 8167, 8392 (PA), 8212, 8219, 8224, 8244, 8377 (ŽI), 8251, 8257, 8281 (SA), 8329, 8338, 8341, 8342 (VO), 8437, 8489, 8490 (KO), 8452, 8459 (MO), 9071, 9088, 9100 (HL).
Dodány: -
Předány: -
K odstavení: 9136, 9138, 9164 (KO).
Odvezeny:-
K vytěžení: -
Stav dílen k 30.4.2022:
PÚ: 8216, 8265, 8284, 8304, 8305, 8314, 8386, 8442, 8470, 8471, 8473, 8482, 8483, 9063, 9064, 9073, 9086, 9092, 9094, 9113, 9116, 9117, 9123, 9150, 9152, 9159, 9169, 9208, 9241, 9327, 9333.
PO: 5001, 8526, 8527, 8578, 9053, 9079.
GO: 8286, 8287, 8288, 9104, 9105, 9106.
MO: 8013, 8074, 8224, 8226, 8459, 9071, 9076, 9230.
Odstavené: 201, 206, 207, 210, 213, 215, 216 (ex Miskolc->DPP), 8289, 8290, 8291, 8292, 9136, 9138, 9164.
Fotookénko:
Čelní články vozů KT8D5.RN2P #9104 a #9053 v unifikovaném nátěru pražských vozů KT8D5.RN2P a v jednotném laku Pražské integrované dopravy. Vůz KT8D5.RN2P #9053 bude druhým s novou verzí PID laku. | 5.5.2022
Oba čelní články vozu KT8D5.RN2P #9079 v jednotném laku Pražské integrované dopravy. | 25.4.2022 Střední článek vozu KT8D5.RN2P #9079 v jednotném laku Pražské integrované dopravy. Díky snaze o symetrii od kraje po střed je střední článek pouze v kombinaci šedivé a černé barvy. | 8.4.2022 Čelní článek vozu KT8D5.RN2P #9104. | 25.4.2022 Čelní článek vozu KT8D5.RN2P #9105 v prostoru tzv. lávek. | 25.4.2022 Vůz KT8D5 #215 (ex DP Mostu a Litvínova #321) se již chystá na svou další životní etapu v podobě pražského vozu KT8D5.RN2P #9107. | 25.4.2022
Retro vůz T3M #8013 (ex T3 #6857) je dovybavován, aby mohl být vypravován jako čelní vůz. | 25.4.2022 Vůz T3M2-DVC #8074 na mimořádné opravě v Ústředních dílnách. | 25.4.2022 Retro vůz T3M #8085 v Ústředních dílnách. | 25.4.2022 Vůz T3R.P #8215 (ex T3 #6601) na prohlídce stupně PÚ. | 25.4.2022 Pokračující práce na mimořádné opravě vozu T3R.P #8226 (ex T3 #6666), poškozeného po dopravní nehodě s autobusem 4. listopadu 2021. | 25.4.2022
Skříně budoucích vozů T3R.PLF #8287 a #8288. | 25.4.2022 Vozy T3R.P #8483 a #8482 na prohlídce stupně PÚ v Ústředních dílnách. | 25.4.2022 Vůz T3R.P #8544 v Ústředních dílnách. | 8.4.2022 Po železniční nehodě z Braníka dne 10. září 2015 dlouhodobě odstavený vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9230 prochází opravou, během níž došlo k náhradě skeletu poškozeného zadního čela.  | 8.4.2022 Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9333 a vozy Škoda 14T Elektra #9169, #9152 a #9159 na různých stupních prohlídek v Ústředních dílnách. | 25.4.2022
Na opravu stupně PÚ zamířil do Ústředních dílen vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9241. | 5.5.2022Novinky v dílnách v období od 1. do 31.3.2022:
PÚ: 8482, 8483 (KO), 9086 (HL), 9116, 9169 (KO), 9333 (VO).
PO: 8527 (HL).
GO: -
MO: 5572, 8423 (PA), 8063, 8180, 8410 (HL), 8223, 8308, 8309, 8320 (ŽI), 8252, 8260, 8268, 8270, 8273, 8533, 8573 (SA), 8344, 8382, 8383 (VO), 8493, 8509, 8524 (KO), 9074, 9097, 9099 (HL), 9114 (KO).
Dodány: -
Předány: -
K odstavení: -
Odvezeny:-
K vytěžení: 8428 (HL).
Stav dílen k 31.3.2022:
PÚ: 8215, 8216, 8265, 8284, 8386, 8397, 8401, 8440, 8442, 8460, 8470, 8471, 8473, 8482, 8483, 9060, 9064, 9073, 9086, 9092, 9094, 9113, 9116, 9123, 9131, 9150, 9152, 9169, 9208, 9241, 9333.
PO: 5001, 8527, 9053, 9079.
GO: 8286, 8287, 8288, 9104, 9105, 9106.
MO: 8226, 8273, 9076, 9097, 9114, 9230.
Odstavené: 201, 206, 207, 210, 213, 215, 216 (ex Miskolc->DPP), 8428, 8289, 8290, 8291, 8292, 8339.
Fotookénko:
Vůz Škoda 14T Elektra #9150 je dalším z vozů, který obdrží v rámci prohlídky stupě PÚ nový jednotný lak Pražské integrované dopravy. | 28.3.2022
Vůz Škoda 14T Elektra #9150 je dalším z vozů, který obdrží v rámci prohlídky stupě PÚ nový jednotný lak Pražské integrované dopravy. | 23.3.2022 Vůz T3R.P #8215 (ex T3 #6601) na prohlídce stupně PÚ. | 28.3.2022 Vůz T3R.PL #8273 na mimořádné opravě. | 28.3.2022 Po dopravní nehodě u smyčky Levského dne 15. května 2018 vyřazený vůz T3R.P #8428 určený k vytěžení komponentů a likvidaci. | 28.3.2022 Vůz KT8D5.RN2P #9092 na prohlídce stupně PÚ. | 28.3.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9097 na mimořádné opravě. | 28.3.2022 Vůz Škoda 14T Elektra #9123 na prohlídce stupně PÚ v Ústředních dílnách. | 28.3.2022 Vůz Škoda 14T Elektra #9130 na prohlídce stupně PÚ v Ústředních dílnách. | 28.3.2022 Vůz Škoda 14T Elektra #9131 na prohlídce stupně PÚ v Ústředních dílnách. | 28.3.2022 Vůz Škoda 14T Elektra #9169 na prohlídce stupně PÚ v Ústředních dílnách. | 23.3.2022Novinky v dílnách v období od 1. do 28.2.2022:
PÚ: 8216, 8471 (ŽI), 8265, 8284 (SA), 8386 (PA), 8473 (KO), 9073 (HL), 9123, 9152 (KO).
PO: -
GO: -
MO: 349, 7122 (SE), 8068, 8162 (HL), 8151, 8152, 8154 (SA), 8217, 8218, 8225, 8228, 8229, 8306, 8318, 8322, 8443, 8462, 8561 (ŽI), 8465, 8467, 8526 (MO), 8423, 8424 (PA), 8484, 8485, 8534 (KO), 9074, 9077 (HL).
Dodány: -
Předány: -
K odstavení: -
Odvezeny:-
K vytěžení: 8230 (HL).
Stav dílen k 28.2.2022:
PÚ: 8215, 8216, 8224, 8265, 8281, 8284, 8386, 8397, 8401, 8402, 8412, 8440, 8441, 8442, 8460, 8470, 8471, 8473, 9060, 9064, 9073, 9092, 9094, 9113, 9123, 9130, 9131, 9150, 9152, 9208, 9241, 9258, 9391.
PO: 5001, 9051, 9053, 9079.
GO: 8286, 8287, 9104, 9105, 9106.
MO: 8151, 8152, 8226, 8348, 9076, 9230.
Odstavené: 201, 206, 207, 210, 213, 215, 216 (ex Miskolc->DPP), 8230, 8288, 8289, 8290, 8291, 8292, 8339.
Fotookénko:
Čelní článek vystrojovaného vozu KT8D5.RN2P #9104 (ex Miskolc KT8D5 #208, ex DP Košice #516) po laku ve společnosti článků A a B budoucího vozu KT8D5.RN2P #9106 (ex Miskolc KT8D5 #214 ex DP Mostu a Litvínova #319) v základním laku. | 3.3.2022
Vůz T3R.PV #8152 na mimořádné opravě po vykolejení a roztržení soupravy na jednokolejce Bubenské nábřeží. Tedy výsledku nesprávné manipulace řidiče tramvaje na zajišťovací výhybce. | 3.3.2022 Vůz T3R.PV #8154 na mimořádné opravě. | 14.2.2022 Vůz T3R.P #8226 (ex T3 #6666) na mimořádné opravě, po poškození po dopravní nehodě s autobusem 4. listopadu 2021. | 3.3.2022 Po dopravní nehodě z Kotlářky dne 4. června 2019 vyřazený vůz T3R.P #8230 určený k vytěžení komponentů a likvidaci. | 14.2.2022 Po dopravní nehodě z Kotlářky dne 4. června 2019 vyřazený vůz T3R.P #8230 určený k vytěžení komponentů a likvidaci. | 3.3.2022
Vznikající vůz T3R.PLF #8287. | 14.2.2022 Vůz Škoda 14T Elektra #9152 na prohlídce stupně PÚ v Ústředních dílnách. | 14.2.2022 Po železniční nehodě z Braníka dne 10. září 2015 dlouhodobě odstavený vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9230 prochází opravou, během níž došlo k odstranění skeletu poškozeného zadního čela. Na snímku je vidět i ona odložená část tramvaje. | 24.2.2022 Po železniční nehodě z Braníka dne 10. září 2015 dlouhodobě odstavený vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9230 s odstraněným skeletem zadního čela. | 14.2.2022 Po železniční nehodě z Braníka dne 10. září 2015 dlouhodobě odstavený vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9230 s dosazeným novým skeletem zadního čela. | 3.3.2022
Čelní článek B vozu KT8D5.RN2P #9079, procházejícího údržbou stupně PO. Vůz obdržel nový lak ve schématu Pražské integrované dopravy. | 3.3.2022Novinky v dílnách v období od 1. do 31.1.2022:
PÚ: 8215, 8397, 8442, 8470 (ŽI), 8401 (HL), 9131 (KO), 9208 (PA).
PO: 9053 (HL).
GO: -
MO: 5002, 6004, 7269 (SE), 8168, 8387, 8414 (PA), 8177, 8354, 8374, 8507, 8522, 8549, 8556 (HL), 8225, 8226, 8301 (ŽI), 8255, 8259, 8269, 8282, 8285, 8560, 8568, 8576, 8579 (SA), 8449, 8455 (MO), 83 (PA), 8524 (KO), 9067, 9103 (HL).
Dodány: -
Předány: -
K odstavení: 8339 (HL).
Odvezeny: 9408 (Ekova).
Stav dílen k 31.1.2022:
PÚ: 8215, 8224, 8281, 8394, 8397, 8401, 8402, 8404, 8412, 8413, 8433, 8440, 8441, 8442, 8460, 8470, 9056, 9060, 9064, 9092, 9094, 9097, 9113, 9130, 9131, 9150, 9158, 9208, 9241, 9247, 9258, 9375, 9391.
PO: 5001, 9051, 9053, 9079.
GO: 8286, 8287, 9104, 9105, 9106.
MO: 5551, 8226, 8252, 8348, 8524, 9076, 9230.
Odstavené: 201, 206, 207, 210, 213, 215, 216 (ex Miskolc->DPP), 8288, 8289, 8290, 8291, 8292, 8339.
Fotookénko:
Odstrojené čelní články miškoveckého vozu KT8D5 #214 (ex DP Mostu a Litvínova #319) připravované na přestavbu na vůz #9106 ve společnosti likvidované skříně vozu T3SUCS #7121. | 12.1.2022
Likvidovaná skříň vozu T3SUCS #7121, poškozeného při nehodě na Pohořelci 10. ledna 2020. Zatímco vůz #7122 byl opraven, vůz #7121 byl vyřazen. Po vytěžení komponentů byla odstrojená poškozená vozová skříň odstavena v areálu vozovny Hloubětín. Po dvou letech od nehody byla skříň 10. ledna 2022 odvlečena spojena vozem T3R.P #8554 a s krycím vozem #8555 do Opravny tramvají, kde proběhla likvidace. | 13.1.2022 Na mimořádnou opravu zavítal do Opravny tramvají vůz T3R.PLF #8252. | 2.2.2022 Likvidovaná skříň vozu T3R.P #8339 (ex T3 #6257), poškozené po dopravní nehodě. Komponenty poslouží pro vznik vozu T3R.PLF #8286. | 28.1.2022 Likvidovaná skříň vozu T3R.P #8339 (ex T3 #6257), poškozené po dopravní nehodě. Komponenty poslouží pro vznik vozu T3R.PLF #8286. | 3.2.2022 Čelní články vozu KT8D5.RN2P #9051 na prohlídce stupně PO. | 2.2.2022
Dvě třetiny vozu KT8D5.RN2P #9076, neboli články B a C čekají na dokončení opravy článku A po zahoření. | 6.2.2022
Čelní článek vozu KT8D5.RN2P #9053 na prohlídce stupně PO. | 3.2.2022 Vůz KT8D5.RN2P #9097 na prohlídce stupně PÚ. | 28.1.2022 Vůz Škoda 14T Elektra #9131 na prohlídce stupně PÚ v Ústředních dílnách. | 28.1.2022 Na opravu stupně PÚ zamířil do Ústředních dílen vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9241. | 2.2.2022 Na opravu stupně PÚ zamířil do Ústředních dílen vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9375. | 7.1.2022
Po železniční nehodě z Braníka dlouhodobě odstavený vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9230. | 28.1.2022www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022