Návěsti a návěstidla v tramvajové dopravě

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Návěsti a návěstidla
v tramvajové dopravě


V tramvajové dopravě existuje množství návěstí a návěstidel, které jsou specifické pouze pro tento druh dopravy. V ulicích měst s tramvajovým provozem se tak kromě speciálního světelného signalizačního zařízení, tzv. čoček, umožňujícího provoz tramvají na světelně řízených křižovatkách, a světelných návěstidel elektricky ovládaných výhybek, objevují další "cedule" a "cedulky" zavěšené většinou v blízkosti troleje a poskytující řidiči tramvaje příkazové a doplňkové informace. Na této stránce najdete souhrnný přehled používaných návěstí v pražské tramvajové síti s případným odkazem na stránku, věnující se návěsti podrobněji.

Provoz tramvají se řídí světelným signalizačním zařízením, slangově přezdívaným "čočky". Tato návěstidla v posledních letech začala doplňovat tzv. výzvová návěstidla, informující řidiče o přijetí výzvy na zařazení signálu volno pro požadovaný směr pomocí trolejových kontaktů, případně kontaktních zámků.
Volno přímo Ve zkušebním provozu se u podjezdu Třebenická v červenci roku 2009 objevila tzv.pražcová návěstidla, jenž mají být pro řidiče tramvají spolehlivějším signalizačním zařízením. Následně byla instalována na dalších místech, včetně rychlostní výhybky na Prašném mostě. Nadále mohou být využívána pouze k řízení provozu mimo pozemní komunikace. Stůj
Samostatnou kapitolou jsou návěstidla a návěsti výhybek. Elektricky ovládané výhybky jsou označeny návěstí trolejového kontaktu, světelným návěstidlem, číslem výhybky a případně označením, zda jde o radiově ovladatelnou výhybku. Podle čísla rozlišujeme, zda jde o uzamykatelnou výhybku s pomocným světelným návěstidlem, elektricky ovládanou výhybku případně radiově ovládanou výhybku. Nově se nám pak v síti objevuje tzv.rychlostní výhybka. Návěst pracovního kontaktu elektricky ovládané výhybky je čtvercová tabulka s bílým podkladem, o rozměrech nejméně 300x300 mm, uvnitř návěsti je černý rovnostranný trojúhelník, uvnitř něhož je oranžový čtverec. Návěst radiově ovladatelné výhybky je tabulka čtvercového tvaru o rozměrech 400x400 mm s bílým podkladem a černým orámováním o šířce 30 mm. Na bílém podkladě je černě vyznačen piktogram radiového signálu. Čísla výhybek jsou buď pozitivní (černá na bílém podkladě pro elektricky a radiově ovládané výhybky) nebo negativní (bílá na černém podkladě pro uzamykatelné výhybky s pomocným návěstidlem).
Ručně ovladatelné výhybky mohou být doplněny návěstí Zajišťovací výhybka, případně Uzamykatelná výhybka. Značky jsou v podobě tabulky obdélníkového tvaru o rozměrech 200x300 mm se žlutým podkladem a bílým orámováním o šířce 30 mm. Na žlutém podkladě je červeně vyznačeno velké písmeno "Z", případně "U".
Návěsti přednost v jízdě před protijedoucí tramvají a dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji řeší nejen situaci na jednokolejných úsecích a splítkách tramvajové tratě, po nástupu velkoprostorových vozů KT8D5 také upravuje míjení protijedoucích tramvají v obloucích a na křižovatkách. Po nástupu vozů 14T upravuje také vzájemné míjení se vozů s vyšším nápravým tlakem. Návěst je tabulka obdélníkového tvaru o rozměrech 200x300 mm, barevně rozdělená na dvě stejné poloviny 100x300 mm. Levá (případně pravá) část má barvu červenou, část pravá (případně levá) má barvu zelenou. Doplňková písmena "T - KT", nebo "KT" v černé barvě jsou umístěna v horní části tabulky.
Návěsti úsek nebezpečného stoupání a nebezpečného klesání označují úseky s nebezpečným klesáním, případně stoupáním tramvajové tratě. Návěst je tabulka o rozměrech minimálně 450x500mm se šedým podkladem. Uprostřed návěsti je bílou plochou vyznačeno stoupání případně klesání s číslem červené barvy.
Před úseky se spádem 70‰ a větším se zřizují bezpečnostní zastavovací místa, před nimiž musí každý tramvajový vlak zastavit. Značka je tabulka obdélníkového tvaru o rozměrech 200x300 mm s bílým podkladem, zeleně orámovaná a s úhlopříčným zeleným pruhem, vedeným z levého horního do pravého spodního rohu. Šířka orámování i pruhu je 30 mm.
Návěst úsek častých nehod označuje úseky, kde dochází ke zvýšenému počtu dopravních nehod tramvají. Značka je tabulka o rozměrech minimálně 500x300 mm s modrým podkladem, v ní jsou dva bílé obdélníčky. V horním jsou tři červené vykřičníky, v dolním číslo černé barvy.
Traťové úseky, do nichž je z důvodu úvraťového zakončení zakázán vjezd jednosměrných tramvajových vozů, byla od 1. února 2006 nově označovány návěstí zakazující vjezd jednosměrných vozů vlevo, přímo, případně vpravo od poslední výhybky mířící do takového traťového úseku. Návěst tvoří tabulka čtvercového tvaru o rozměrech minimálně 300x300mm s červeným podkladem a bílým orámováním o šířce 30mm. U zákazu další jízdy vlevo je v levé části černý obdélník s bílým orámováním, k němuž je kolmo umístěn obdélník bílý, u zákazu další jízdy vpravo je v pravé části černý obdélník s bílým orámováním, k němuž je kolmo umístěn obdélník bílý a u zákazu další jízdy přímo je horní části černý obdélník s bílým orámováním, k němuž je kolmo umístěn obdélník bílý.
Od 1.11.2015 byl význam návěsti upraven a používá se k zákazu vjezdu vlaku uvedeného typu na dodatkové tabulce ve směru návěsti.
Textová návěst se užívá k vyjádření jiného příkazu nebo informace, kterou nelze vyjádřit jinou návěstí. Na tabulce s bílým podkladem je černým písmem uveden příslušný text.
Návěsti Úsekový dělič, Úsekový dělič s magnety, Stáhni sběrač a Zvedni sběrač tvoří čtveřici velmi podobných návěstí pro sběrač. .
Návěsti Rychlostník, Konec rychlostníku, Předvěstní štít, Omezení rychlosti, Místo s omezenou rychlostí, Rychlost přes výhybku, Maximální rychlost přes výhybku, Oblouk o malém poloměru a Zóna s omezením rychlosti tvoří skupinu návěstí upravujících rychlost jízdy tramvají.
Návěst přejezd s předností v jízdě tramvaje upozorňuje řidiče na to, že na zábrzdnou vzdálenost je přejezd, na kterém má tramvaj dopravními značkami vyznačenou přednost v jízdě před silničními vozidly. Návěst je tabulka obdélníkového tvaru o rozměrech 200 x 300 milimetrů se zeleným podkladem a orámováním o šířce 30 milimetrů.
Návěst stůj znamená, že vlak musí zastavit svým čelem před touto návěstí. Návěst je tabulka obdélníkového tvaru o rozměrech nejméně 200 x 300 milimetrů s červeným podkladem a orámováním o šířce 30 milimetrů. Používá se k označení ukončení troleje, ve své větší podobě kryje úseky, na nich probíhá rekonstrukce kolejového svršku za provozu tramvají. Pak je pracovníky operativně umisťována na vyloučenou kolej.
Světelná návěst "Stůj" - je svítící červená obdélníková plocha o rozměrech 155x230mm, bíle orámovaná. Vlak musí zastavit svým čelem před touto návěstí (stejně jako u nepřenosné návěsti "Stůj" dle předpisu D 1/2). Je- li tato návěst použita u rozjezdové výhybky, musí vlak zastavit ještě před touto výhybkou. Jízdu vlaku přes tuto návěst "Stůj" může nařídit pouze dispečer nebo pracovník kontroly provozu DP. Návěstidlo s nesvítící červenou obdélníkovou plochou nevyjadřuje žádnou návěst.
Nevyužívané návěsti
Stůj vlevo Ve zkušebním provozu se na křižovatce u vjezdu do smyčky Nádraží Braník objevila v černu roku 2009 tzv. barevná návěstidla, jenž měla být pro řidiče tramvají spolehlivějším signalizačním zařízením. Po dvou letech jejich provoz "vyšuměl"... Volno vpravo
Návěst kolejnice S49 označuje traťové úseky, na nichž je využita konstrukce kolejového svršku tvořená bezžlákovými kolejnicemi S49. Vjíždět do tohoto úseku smí pouze tramvajové vlaky vyhovující určeným podmínkám, jejichž splnění je na voze potvrzeno vylepením graficky shodné návěsti na čelní sklo. Návěst vyvěšená na troleji je tabulka čtvercového tvaru o rozměrech nejméně 500 x 500 milimetrů v zelené podkladové barvě s vloženým průřezem tvarem kolejnice v bílé barvě. Označení způsobilosti tramvajových vozů je v podobě samolepky o rozměrech 90 x 90 milimetrů.
Od 15.10.2013 se tato návěst nevyužívá.
Pro tramvajovou trať Hlubočepy - Sídliště Barrandov byly pro zajištění bezpečnosti provozu v podjezdech vytvořeny světelné návěsti "Obsazený úsek" a "Volný úsek". Ty byly na návěstidle se žlutým svítícím terčem o průměru 100 mm na černém pozadí s bílým orámováním. Návěst "Obsazený úsek" tvoří přerušovaně svítící žlutý terč a informuje řidiče o tom, že v následujícím úseku se nachází tramvajový vlak. Návěst "Volný úsek" tvoří trvale svítící žlutý terč a informuje řidiče o tom, že v následujícím úseku není tramvajový vlak. Obě návěsti slouží pouze k upozornění řidiče, jakou situaci může předpokládat při jízdě v následujícím úseku. Je-li žlutý terč zhasnutý, návěstidlo je v poruše.
Od 1.12.2010 se tato návěst nevyužívá a byla nahrazena pražcovými návěstidly.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024