Zajišťovací výhybky

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - archiv českého webu

Zajišťovací výhybky


Návěst "Zajišťovací výhybka" ve smyslu Dopravního a návěstního předpisu pro tramvaje D 1/2 informuje řidiče o zajišťovací nebo zaklínované výhybce, zejména z důvodu zvýšení pozornosti při manipulaci s vlakem na této výhybce. Uvedenou návěstí se neoznačují výhybky, které jsou zajištěny proti možnému přestavení ve stanoveném časovém období z důvodu výluky příslušných traťových úseků. Značka se vyvěšuje na příčný kotevní drát trolejového vedení nad určenou výhybkou ve směru jízdy tramvajového vlaku, v případě nutnosti z obou směrů. Značka je tabulka obdélníkového tvaru o rozměrech 200x300 mm se žlutým podkladem a bílým orámováním o šířce 30 mm. Na žlutém podkladě je červeně vyznačeno velké písmeno "Z".

Seznam zajišťovacích výhybek osazených návěstí "Zajišťovací výhybka"

Návěst označující manipulační výhybku
Zajišťovací výhybky:
Muzeum Střešovice (vjezd na přejezdovou kolej na Patočkově ulici)
Muzeum Střešovice (výhybka č. 16 na dvoře provozovny)
Muzeum Střešovice (výhybka č. 20 na dvoře provozovny)
obratiště Laurová (vjezd na Radlickou ulici)
obratiště Laurová (výjezd z Radlické ulice)
obratiště Zvonařka (oblouk ze Záhřebské ulice do ulice U Zvonařky)
obratiště Zvonařka (výjezd z ulice U Zvonařky na Šafaříkovu ulici)
provozovna Hloubětín (výhybka č. 2 na dvoře provozovny)
provozovna Pankrác (výhybka na kusé koleji před provozovnou)
provozovna Strašnice (výhybka č. 1 na dvoře provozovny)
provozovna Strašnice (výhybka ve výjezdu z provozovny směrem k Vinici)
provozovna Strašnice (výhybka ve výjezdu z provozovny směrem ke Strašnické)
provozovna Strašnice (výhybka při vjezdu zpětným pohybem z hlavní trati na dolním vjezdu)
provozovna Vokovice (vjezdová výhybka do provozovny na Evropské ulici od Dejvické)
provozovna Vokovice (vjezdová výhybka do provozovny na Evropské ulici od Divoké Šárky)
provozovna Žižkov (výhybka č. 2 na kolejovém kruhu provozovny)
provozovna Žižkov (výhybka č. 14 na kolejovém kruhu provozovny)
provozovna Žižkov (výhybka č. 27 v hale depa před mycím rámem)
provozovna Žižkov (výhybka na pravou kolej při výjezdu z provozovny)
provozovna Žižkov (výhybka u výjezdu u obratiště Vápenka)

Seznam výhybek zajištěných proti přestavění a osazených návěstí "Zajišťovací výhybka"

Výhybky zajištěné proti možnému přestavění:
Manipulační kolej Hládkov (vjezd na manipulační kolej z Myslbekovy ulice)
přejezd Trojský most (rozjezdová výhybka na severním předmostí Trojského mostu na koleji do centra)
přejezd Trojský most (rozjezdová výhybka na severním předmostí Trojského mostu na koleji z centra)
vlečka ČD Ženské domovy (vjezd na vlečku ČD v ulici Za Ženskými domovy)
obratiště Sídliště Řepy (vjezd na kolejové propojení Zličín)
provozovna Vokovice (výhybka č. 22 na dvoře provozovny)
provozovna Žižkov (vjezd na levou kolej při zatahování z ulice Na Vápence)


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prtky.cz | www.prtky.eu
ISSN 1801-9994 | Datová velikost: 43513.3242 MB | Počet článků: 1635
web postaven na redakčním systému phpRS
Fotografie: © Pražské tramvaje a uvedení autoři | © Pražské tramvaje 2001-2020