Pražské tramvaje.cz

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 Kraťasy

Krátké zprávy jsou vždy Na znamení

Preference
Pátek 22. září 2023, 08:41, přidal: admin Petr

SSZ 4.429a Táborská – Lounských a SSZ 4.429b Táborská – Petra Rezka. | nedatováno, ilustrační snímek
Do provozu bylo uvedeno dynamické řízení na dvou signalizacích u tramvajové zastávky Palouček. SSZ 4.429a Táborská – Lounských a SSZ 4.429b Táborská – Petra Rezka nově preferují tramvaje prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Obě signalizace spolu fungují v režimu dynamické koordinace s proměnnou délkou cyklu. Linka 19 se díky změně stala sedmou linkou, která má v trvalém vedení všechny signalizace s preferencí tramvají. Kromě devatenáctky místem projíždí také linka 18 a tramvaje, které vyjíždějí nebo zatahují do vozovny Pankrác. Obnova obou signalizací na Paloučku proběhla na jaře roku 2021 společně s rekonstrukcí tramvajové trati. Dosud fungovaly v pevném řízení.
Aktualita
Pátek 22. září 2023, 08:35, přidal: admin Petr

Vůz KT8D5.RN2P #9091 vypravený na linku 5 vyjíždí z pravé kusé koleje obratiště Holyně přes kolejovou spojku do nástupní zastávky. | 20.02.2023
Pátek 22. září je posledním dnem provozu tramvajového obratiště Holyně. Od zítra začíná likvidace kolejových spojek a realizace propojení s nově vybudovaným úsekem do smyčky Slivenec. Zároveň je od soboty 23. září 2023 zakázán vjezd vozů KT8D5.RN2P do celého úseku Hlubočepy - Slivenec. Barrandovská trať evidentně vozům KT8D5.RN2P nedělala dobře a výsledkem bylo několik zahoření po dokončení klesání z Barrandova v oblasti Zlíchova. V této souvislosti je nutné připomenout, že od počátku mají na Barrandovskou trať zakázaný vjezd vozy s odporovou výzbrojí, vozy T3M (T3M2-DVC) a KT8D5. Až samozřejmě na výjimky v podobě určených pracovních vozů. V počátcích svého provozu na Barrandov nesměly ani vozy KT8D5.RN2P a po sérii zkoušek byl jejich provoz umožněn s tím, že platil zákaz, aby například v případě mimořádné události vozy tohoto typu zajišťovaly pendl v úseku Hlubočepy - Barrandov a trvale tedy v krátkém časovém úseku projížděly již zmíněným klesáním.
Nehoda - provozní mimořádnost
Středa 20. září 2023, 18:20, přidal: admin Petr

Když řidič automobilu netrefí cestu a skončí v Nádražní ulici v otevřeném kolejovém svršku.... Využijte se k urychlení vyproštění vozidla také okolo náhodně jedoucí traktor. | 20.09.2023
Když řidič automobilu netrefí cestu a skončí v Nádražní ulici v otevřeném kolejovém svršku.... Využijte se k urychlení vyproštění vozidla také okolo náhodně jedoucí traktor.
Aktualita
Středa 20. září 2023, 18:17, přidal: admin Petr

Ve vozovně Střešovice proběhl slavnostní křest vozů Škoda 15T ForCity Alfa #9403 a #9419 pojmenovaných po Pavlovi Fojtíkovi a Lubomíru Kyselovi. | 20.09.2023 Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9403 pojmenovaný po Pavlovi Fojtíkovi. | 20.09.2023 Informace o Pavlovi Fojtíkovi v interiéru tramvaje Škoda 15T ForCity Alfa #9403 na skle za kabinou řidiče. | 20.09.2023 Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9419 pojmenovaný po Lubomíru Kyselovi. | 20.09.2023 Informace o Lubomíru Kyselovi. v interiéru tramvaje Škoda 15T ForCity Alfa #9419 na skle za kabinou řidiče. | 20.09.2023
Ve vozovně Střešovice proběhl dne 20.9.2023 slavnostní křest vozů Škoda 15T ForCity Alfa #9403 a #9419 pojmenovaných po Pavlovi Fojtíkovi a Lubomíru Kyselovi. Jedná se o 11. a 12. tramvaj, která nese pojmenování po nějaké významné osobnosti. Zatímco dosud byly pojmenované tramvaje označovány z vnější strany bočním polepem před prvními dveřmi pro cestující a ve stejně poloze i na levé straně skříně, nyní se pojmenování řeší krátkým nápisem ve žlutém středu čela vozu a informační tabulí za kabinou řidiče v interiéru.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 20. září 2023, 18:00, přidal: admin Petr

Netradiční pohled na násep na kterém je vedena tramvajová trať podél Drnovské ulice. | 20.09.2023 Pohled na tramvajovou trať vedenou podél Drnovské ulice. | 20.09.2023 Práce na rozjezdové výhybce smyčky Dědina. | 20.09.2023 Kolejově dokončená smyčka Dědina. | 20.09.2023 Celkový pohled na kolejově dokončenou smyčku Dědina. Na sloupech trolejového vedení jsou již připevněny výložníky, které jsou zatám odsunuty do boční polohy. | 20.09.2023
Do slavnostního zahájení provozu tratě do Sídliště Na Dědině zbývá v podstatě měsíc. Kolejově je již dokončena i koncová smyčka Dědina, zbývá zde dokončit nástupiště zastávek. Kolejově je tedy celá trať propojena od Divoké Šárky a zpět. V celém úseku včetně smyčky jsou připravené výložníky trolejového vedení. Trolej samotná je natažená až do půlky Drnovské ulice a ve Vlastině ulici probíhajíc dokončovací práce na vozovkách.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 19. září 2023, 15:59, přidal: admin Petr

Oprava kolejových oblouků mezi Blanickou a Korunní ulicí. | 18.09.2023 Oprava kolejových oblouků mezi Blanickou a Korunní ulicí. | 18.09.2023 Úpravy trolejového vedení v oblasti Orionky. | 18.09.2023 Oprava kolejových oblouků mezi Korunní a Jičínskou ulicí. | 18.09.2023 Oprava křižovatky Flora, v první etapě dochází k výměně kolejových konstrukcí z tzv.
Od pondělí 18. září probíhá oprava tramvajové tratě v Korunní ulici. Dochází k výměně opotřebených kolejnic v obloucích na křižovatce Jičínské a Korunní ulice a v obloucích na křižovatce Korunní a Blanické ulice. V této etapě zároveň dochází k opravě křižovatky Flora ve směru od Korunní ulice.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 15. září 2023, 18:36, přidal: admin Petr

Snímek zachycuje výškový rozdíl mezi prostorem stávajících odstavů tramvají v obratišti Holyně a prodloužením do smyčky Slivenec. Při napojování tramvajové tratě tak dojde k opětovnému dosypání materiálu, aby trať ze zastávek Holyně plynule pokračovala ve stoupání. | 15.09.2023 Odtud a až sem jsou přes smyčku Slivenec kompletně položeny koleje. | 15.09.2023 Oblouk mezi zastávkou Holyně a ulicí U Náhonu, podél kolejí bude vedena obslužná komunikace. | 15.09.2023 Oblouk mezi zastávkou Holyně a ulicí U Náhonu. | 15.09.2023 Úsek mezi ulicí U Náhonu a smyčkou Slivenec. | 15.09.2023
Úsek mezi ulicí U Náhonu a smyčkou Slivenec. | 15.09.2023 Úsek mezi ulicí U Náhonu a smyčkou Slivenec. | 15.09.2023 Práce na trolejovém vedení. | 15.09.2023 Podél celé tratě již stojí sloupy trolejového vedení. | 15.09.2023 Oblouk před smyčkou Slivenec. | 15.09.2023
Prostor smyčky Slivenec, vlevo výjezdová část, vpravo vjezdová část. | 15.09.2023 Lípa srdčitá stojící osamoceně poblíž budoucí smyčky Slivenec v blízkosti bývalého zemědělského areálu je významnou krajinnou dominantou. Jako památný strom byla vyhlášena v roce 2012. Její obvod činí 2,25 m, dosahuje výšky 12 m a stáří se odhaduje na 95 let. Po dokončení stavby smyčky se počítá se zdravotním ošetřením lípy a úpravou terénu kolem kmene, tak aby byl zaručen její další zdárný růst. | 15.09.2023 Svahy podél smyčky jsou osazovány zelení. | 15.09.2023 Prostor budoucí výstupní zastávky smyčky Slivenec s povrchem ze žulové dlažby. | 15.09.2023 Rozjezdové výhybky smyčky Slivenec. | 15.09.2023
Tři koleje smyčky Slivenec. | 15.09.2023 Hygienické zařízení ve smyčce Slivenec bude kruhového tvaru. | 15.09.2023 Prostor nástupní zastávky je již osazen přístřešky. | 15.09.2023 Sjezdové výhybky smyčky Slivenec. | 15.09.2023 Od 13. října bude toto označení zastávky Holyně minulostí. | 15.09.2023
Podívejme se také na stavbu tramvajové tratě Holyně - Slivenec.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 15. září 2023, 18:16, přidal: admin Petr

Prostor nové komunikace, spojující v přímce Vlastinu ulici s Evropskou novostavbou tramvajové tratě. | 14.09.2023 Obnovené silniční propojení s Evropskou ulicí bude sloužit pro výjezd automobilů z lokality. | 14.09.2023 Takřka dokončená trať v rozšířené části Vlastiny ulice. Část koleje, kde zatím chybí zákryt, by měla být zatravněna. | 14.09.2023 Práce na trolejovém vedení. | 14.09.2023 Přechody pro chodce nejsou přes tramvajovou trať z bezpečnostních důvodů vedeny v přímce, ale s nuceným odbočením, aby chodec přicházel k jedoucí tramvaji čelem. | 14.09.2023
Takřka dokončená trať ve Vlastině ulici. Část koleje, kde zatím chybí zákryt, by měla být zatravněna. | 14.09.2023 Dokončování traťové koleje ve směru z centra mezi zastávkou Ciolkovského a Drnovskou ulicí. | 14.09.2023 Betonování traťové koleje ve směru z centra mezi zastávkou Ciolkovského a Drnovskou ulicí. | 14.09.2023 Práce podbíječky na úseku podél Drnovské ulice. | 14.09.2023 Přímá vjezdová kolej míří do smyčky Dědina podél měnírny. V levé části snímku je patrný oblouk vnitřní koleje smyčky, vracející se ke sjezdové výhybce. | 14.09.2023
Obě koleje smyčky Dědina v oblouku před sjezdovou výhybkou. | 14.09.2023 Pohled na rozjezdovou výhybku do smyčky Dědina v sousedství měnírny, která bude napájet nejen tramvaje, ale také trolejbusy na trati k Letišti. | 14.09.2023 Za výhybkou na vnitřní a vnější kolej smyčky Dědina je již položena takřka kompletní vnitřní kolej. Jak je ze snímku patrné, levý oblouk koleje na chvíli přerušuje tzv. mezipřímá. | 14.09.2023 Pohled na rozjezdovou výhybku do smyčky Dědina v sousedství měnírny, která bude napájet nejen tramvaje, ale také trolejbusy na trati k Letišti. | 14.09.2023 Celkový pohled na smyčku Dědina v terénním zářezu. | 14.09.2023
Jak pokročily práce na výstavbě trati do Sídliště Na Dědině?
Preference
Úterý 12. září 2023, 09:12, přidal: admin Petr

SSZ 4.792 Novodvorská – Generála Šišky. | nedatováno, ilustrační snímek
Více než tři měsíce po zprovoznění trati na Libuš byla zavedena preference tramvají na SSZ 4.792 Novodvorská – Generála Šišky, jediném semaforu na tramvajové novostavbě. Jedná se o místo, kde tramvaj obloukem přejíždí ze samostatného tělesa na středový pás Novodvorské ulice. Preference je zajištěna předvýběrem, vkládáním a prodlužováním vlastní fáze. Na semaforu funguje také preference autobusů. Signalizace byla uvedena do provozu společně s tratí na konci května, až dosud fungovala v pevném řízení. Používání pevných programů je vcelku běžným jevem i dlouhou dobu po dokončení stavebních akcí. Například zavedení preference na semaforu u obratiště Zahradní Město nastalo s ročním zpožděním. U terminálu Depo Hostivař, který byl dokončen v roce 2022, není preference zprovozněna dosud. V pevném řízení fungují i další obnovené signalizace ve městě. Například SSZ Chodovská – U Plynárny nebo semafory na Karlově náměstí.
Aktualita
Pondělí 11. září 2023, 16:52, přidal: admin Petr

Podbaba. | nedatováno, ilustrační snímek
Rada hl. m. Prahy (RHMP) dnes schválila zahájení projektové přípravy dvou nových tratí: Dvorce – Budějovická – Michle, která spolu s Dvoreckým mostem tvoří jižní část tramvajového okruhu a Podbaba – Troja – Bohnice, která je součástí severní části tramvajového okruhu. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v koordinaci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zajistí pro prvně jmenovanou trať projektovou dokumentaci a následná povolení pro stavbu. Pro trať Podbaba – Troja – Bohnice DPP nejdříve vypracuje podrobnou komplexní studii a následně tento investiční záměr projde procesem EIA. Realizací obou projektů se tramvajová síť v Praze prodlouží o zhruba 8 kilometrů. Obě jsou v souladu se Strategií rozvoje tramvajových tratí, kterou RHMP schválila v roce 2017 a aktualizovala před dvěma lety. Tramvajová trať Dvorce – Budějovická – Michle bude od současných zastávek Dvorce vedena ulicemi Jeremenkova, Olbrachtova, Vyskočilova a V Zápolí do Pekárenské ulice, překříží Ohradní ulici a bude pokračovat k odstavnému nádraží. Po jeho okraji, mimo stávající komunikace, bude dále vedena do ulice U Plynárny, kde se v křižovatce s ulicí Nad Vinným potokem napojí na stávající tramvajovou trať, jak ve směru z centra i do centra. Celková délka tratě je dle existujících studií 4,8 kilometrů a předpokládá se na ní deset párů zastávek. V zastávce Olbrachtova (v současnosti Na Strži) vznikne přestupní vazba na metro D a v dopravním uzlu v zastávce Budějovická přestup na linku C. Odhadované náklady na výstavbu tramvajové tratě Dvorce – Budějovická – Michle jsou cca 1,7 miliardy korun. Samotné zahájení výstavby se předpokládá na začátku roku 2029, zprovoznění pak v roce 2031. DPP se bude snažit na stavbu zajistit spolufinancování z dostupných fondů EU nebo jiných dotačních programů. Tramvajová trať Dvorce – Budějovická – Michle byla prověřována v několika studiích. Úsek Dvorce – Budějovická byl prověřen technickou studií v roce 2007, navazující úsek pak v roce 2013. Část navržené trati vedená v Pekárenské ulici a mimo dnešní komunikace směrem k ulici U Plynárny pak byla prověřena ještě Územní studií Michle v roce 2019, která současně slouží pro změnu územního plánu. Studie potvrdily technickou reálnost vedení tramvajové trati a v lokalitě Michle doložily, že tramvajová doprava umožní vhodně obsloužit novou zástavbu v místě někdejších michelských pekáren. Nová tramvajová trať Podbaba – Troja – Bohnice pak spojí městské části Praha 6, Troja a Praha 8. Má být vedena z obratiště Nádraží Podbaba na sever Podbabskou ulicí, ve shodné trase s další připravovanou tratí Nádraží Podbaba – Suchdol. Součástí tohoto společného úseku je nová zastávka Hydrologický ústav. Na úrovni severního ostrohu Císařského ostrova se trať do Bohnic bude odpojovat od trati do Suchdola a po novém mostě přes Vltavu, který by se měl dotýkat zmiňovaného ostrohu, bude směřovat do Podhoří. Zde se počítá s párem zastávek sloužících k obsluze plánovaného nového vstupu do Zoo Praha. Z Podhoří bude tramvajová trať pokračovat tunelem do Bohnic, kde se napojí do uliční sítě portálem v Mazurské ulici, a kde také vznikne pár zastávek Poliklinika Mazurská. Tramvajová trať poté odbočí na jih do Lodžské ulice a následně se v ulici K Pazderkám napojí na připravovanou trať Kobylisy – Bohnice. Odhadované náklady na výstavbu tramvajové tratě Podbaba – Troja – Bohnice jsou cca 6,5 miliardy korun. Zahájení výstavby této tramvajové tratě připadá do úvahy nejdříve v roce 2030, její zprovoznění lze očekávat v roce 2034. Navrhovaná tramvajová trať Podbaba – Troja – Bohnice vychází z usnesení Rady hl. m. Prahy ze 4. května 2020 ke koncepci řešení spojení městských částí Praha 6, Praha – Troja a Praha 8 veřejnou dopravou. Tvoří funkční celek s již připravovanou tramvajovou tratí Kobylisy – Bohnice, jakož i tratí Nádraží Podbaba – Suchdol. V rámci dosavadní přípravy navrhované tratě Praha nechala zpracovat dílčí samostatné projektové studie pro úsek Podbaba – Troja, kde je hlavním prvkem most přes Vltavu a pro úsek Troja – Bohnice, kde jím je tramvajový tunel. Studie proveditelnosti na mostní objekt byla zpracována v roce 2019. Studie sice uvažuje variantní polohy mostu, v připravovaném projektu se nicméně počítá s jižní polohou mostu vedenou přes ostroh Císařského ostrova, která byla již schválena usnesením Rady hl. m. Prahy 29. srpna 2017 v rámci dokumentu Akční plán a koncepce Císařského ostrova a jeho širšího okolí. Tramvajový tunel Troja – Bohnice byl podrobně prověřen před dvěma lety studií tramvajového propojení Bohnice – Podhoří. V letošním roce na tuto studii navázala další zpřesnění a prověření výškového řešení ve vazbě na aktuálně realizovanou výstavbu nemovitostí v prostoru nad uvažovaným tunelem.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 11. září 2023, 11:01, přidal: admin Petr

Dokončená pokládka koleje z centra mezi zastávkou Ciolkovského a Drnovskou ulicí. Díky tomu je trať kolejově dokončena mezi Drnovskou ulicí a smyčkou Divoká Šárka. | 10.09.2023 Rozplet kolejí na počátku smčky Dědina, vjezdová kolej zamíří do smyčky samotné přímo, okolo objektu měnírny. | 10.09.2023 Sjezdová výhybka ze smyčky Dědina. | 10.09.2023 Vznikající vnitřní kolej smyčky Dědina. | 10.09.2023 Vznikající vnitřní kolej smyčky Dědina. | 10.09.2023
Vznikající vnitřní kolej smyčky Dědina. | 10.09.2023 Vznikající vnitřní kolej smyčky Dědina. | 10.09.2023 Vznikající vnitřní kolej smyčky Dědina. | 10.09.2023 Hygienické zařízení smyčky Dědina. | 10.09.2023 Celkový pohled na smyčku Dědina. | 10.09.2023
Smyčka Dědina již získává své kolejové obrysy.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 6.září 2023,10:51, vložil: admin Petr

Celkový pohled na smyčku Slivenec. | 06.09.2023 Celkový pohled na smyčku Slivenec. | 06.09.2023 Letitý a v podstatě nevyužívaný podchod pod ulicí K Barrandovu prochází v souvislosti se zprovozněním tratě do smyčky Slivenec úpravami. Na straně přiléhající ke smyčce došlo k ubourání schodiště a rampy z podchodu, neboť smyčka je v podstatě v úrovni podchodu. | 06.09.2023 Letitý a v podstatě nevyužívaný podchod pod ulicí K Barrandovu prochází v souvislosti se zprovozněním tratě do smyčky Slivenec úpravami. Na straně přiléhající ke smyčce došlo k ubourání schodiště a rampy z podchodu, neboť smyčka je v podstatě v úrovni podchodu. | 06.09.2023 Letitý a v podstatě nevyužívaný podchod pod ulicí K Barrandovu prochází v souvislosti se zprovozněním tratě do smyčky Slivenec úpravami. Na straně přiléhající ke smyčce došlo k ubourání schodiště a rampy z podchodu, neboť smyčka je v podstatě v úrovni podchodu. | 06.09.2023
Práce na výstavbě trati do smyčky Slivenec jdou do finále. Z důvodu napojení nové tramvajové trati směr Slivenec a opravy tramvajové trati po pojistné události (zaplavení) dojde od soboty 23. září 2023 k přerušení provozu tramvají do obratiště Holyně. Ukončení výluky k 13. říjnu 2023 naznačuje, kdyže se po novéím úseku svezeme.
Ostatní
Sobota 2. září 2023, 10:11, přidal: admin Petr

Pozor Karel!!! | nedatováno, ilustrační snímek
Egon Erwin Kisch (29. dubna 1885 – 31. března 1948 Praha) byl pražský německy píšící reportér, investigativní žurnalista a spisovatel známý svojí přezdívkou Zuřivý reportér. Pražské tramvaje mají také svého Zuřivého fotoreportéra Karla, známého pod přezdívkou Blekota. A známý je natolik, že na stavbách se již objevují výstražné tabulky upozorňující na možnost Karlova příchodu.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 2. září 2023, 10:05, přidal: admin Petr

Dokončování povrchů vozovek v křižovatce ulic Drnovská a Vlastina. | 01.09.2023 Dokončování povrchů vozovek v křižovatce ulic Drnovská a Vlastina. | 01.09.2023 Práce na zřizování spodních vrstev koleje z centra u zastávky Ciolkovského. Jde o poslední úsek, který chybí k souvislému propojení celé tratě od Divoké Šárky před smyčku Dědina. Zřizování koleje muselo počkat na dokončení prací na inženýrských sítích. | 01.09.2023 Instalace přístřešku v zastávce Ciolkovského ve směru z centra. | 01.09.2023 Sloupy trolejového vedení po obvodu smyčky Dědina. | 01.09.2023
Výstavba tratě do Sídliště Na Dědině opět pokročila. Po obvodu smyčky Dědina jsou již dokončeny sloupy trolejového vedení, v křižovatce Drnovské a Vlastiny ulice probíhají dokončovací práce na površích vozovek. V koleji z centra u zastávky Ciolkovského začaly práce na dokončení chybějícího úseku koleje. V zastávkách Ciolkovského ZC a Sídliště Na Dědině ZC jsou umísťovány přístřešky. V dokončeném úseku tak již chybí přístřešek pouze v zastávce Divoká Šárka DC.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 2. září 2023, 07:42, přidal: admin Petr

Oprava tramvajové trati ve Vyšehradské ulici. | 01.09.2023 Oprava tramvajové trati ve Vyšehradské ulici. | 01.09.2023 Oprava tramvajové trati ve Vyšehradské ulici. | 01.09.2023 Oprava tramvajové trati ve Vyšehradské ulici. | 01.09.2023 Oprava tramvajové trati ve Vyšehradské ulici. | 01.09.2023
Oprava tramvajové trati ve Vyšehradské ulici.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 26. srpna 2023, 16:47, přidal: admin Petr

Pohled od obratiště Holyně. | nedatováno, ilustrační snímek Pohled k obratišti Holyně. | nedatováno, ilustrační snímek Trať mezi ulicí U Náhonu a smyčkou. | nedatováno, ilustrační snímek Trať mezi smyčkou a ulicí U Náhonu. | nedatováno, ilustrační snímek Trať mezi ulicí U Náhonu a smyčkou. | nedatováno, ilustrační snímek
Počátek a konec smyčky Slivenec. | nedatováno, ilustrační snímek Smyčka Slivenec. | nedatováno, ilustrační snímek Smyčka Slivenec. | nedatováno, ilustrační snímek Smyčka Slivenec. | nedatováno, ilustrační snímek Smyčka Slivenec. | nedatováno, ilustrační snímek
Terasovitě zajištěné svahy okolo smyčky Slivenec. | 25.08.2023 Smyčka Slivenec. | 25.08.2023 Smyčka Slivenec. | 25.08.2023 Smyčka Slivenec. | 25.08.2023 Přechod bezžlábkových a žlábkových kolejnic. | 25.08.2023
Slivenec hlásí kolejově takřka dokončeno. Až na pár metrů propojení s estávajícím úsekem a přechodových kusů u smyčky Slivenec.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 26. srpna 2023, 16:29, přidal: admin Petr

Prostor budoucích zastávek Divoká Šárka. | 25.08.2023 Roky zaslepené a nyní opět obnovené napojení Vlastiny ulice na Evropskou bude sloužit pro výjezd automobilů. | 25.08.2023 Nově vzniklé propojení Vlastiny a Evropské ulice tramvajovou tratí. | 25.08.2023 Dvoukolejná tramvajová trať se stromovou alejí v rozšířené části Vlastiny ulice. | 25.08.2023 Dvoukolejná tramvajová trať se stromovou alejí v rozšířené části Vlastiny ulice. | 25.08.2023
Oblouk před zastávkou Sídliště Na Dědině. | 25.08.2023 Prostor zastávek Sídliště Na Dědině. | 25.08.2023 Tramvajová trať ve Vlastině ulici. | 25.08.2023 Dokončovaní vozovek ve Vlastině ulici. | 25.08.2023 Poslední vrstva tzv. hubeného betonu vyplňuje prostor mezi kolejnicemi a slouží jako podklad asfaltového zákrytu vozovky. | 25.08.2023
Prostor zastávek CIolkovského. | 25.08.2023 Dokončování přeložek v závěru Vlastiny ulice stojí za dosud nepropojenou kolejí z centra. | 25.08.2023 Dokončování přeložek v závěru Vlastiny ulice stojí za dosud nepropojenou kolejí z centra. | 25.08.2023 Budova měnírny v sousedství vjezdové koleje smyčky Dědina. | 25.08.2023 Po obvodu smyčky Dědina rostou sloupy trolejového vedení. | 25.08.2023
Jak se pokračuje na Dědině?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 24. srpna 2023, 12:18, přidal: admin Petr

Přístřešek zastávky Vlastina do centra. | 23.08.2023 Přístřešek zastávky Sídliště Na Dědině do centra. | 23.08.2023 Přístřešek zastávky Ciolkovského do centra. | 23.08.2023 Práce ve Vlastině ulici. | 23.08.2023 Chybějícíí část koleje z centra u zastávky Ciolkovského. | 23.08.2023
V křižovatce Vlastiny a Drnovské ulice dochází k dokončování betonáže před pokládkou vozovek. Uloženy jsou již i kolejnicové mazníky. | 23.08.2023 V křižovatce Vlastiny a Drnovské ulice dochází k dokončování betonáže před pokládkou vozovek. Uloženy jsou již i kolejnicové mazníky. | 23.08.2023 Pokládka pražců v traťové koleji do centra v Drnovské ulici. | 23.08.2023 Pokládka pražců v traťové koleji do centra v Drnovské ulici. | 23.08.2023 Terénní práce u měnírny Dědina. | 23.08.2023
Ve smyčce Dědina začíná osazování sloupů trolejového vedení, v Drnovské ulici pokládka pražců traťové koleje do centra. V křižovatce Vlastiny a Drnovské ulice dochází k dokončování betonáže před pokládkou vozovek. Uloženy jsou již i kolejnicové mazníky. V zastávkách Ciolkovského, Sídliště Na Dědině a VLastina ve směru do centra jsou osazeny přístřešky.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 24. srpna 2023, 11:53, přidal: admin Petr

Reallizace trvalého přemístění zastávky Nademlejnská, výstavba nových křižovatek a opravy kolejového roštu. | 23.08.2023 Reallizace trvalého přemístění zastávky Nademlejnská, výstavba nových křižovatek a opravy kolejového roštu. | 23.08.2023 Reallizace trvalého přemístění zastávky Nademlejnská, výstavba nových křižovatek a opravy kolejového roštu. | 23.08.2023 Reallizace trvalého přemístění zastávky Nademlejnská, výstavba nových křižovatek a opravy kolejového roštu. | 23.08.2023 Reallizace trvalého přemístění zastávky Nademlejnská, výstavba nových křižovatek a opravy kolejového roštu. | 23.08.2023
V Poděbradské ulici probíhá realizace trvalého přemístění zastávky Nademlejnská a výstavba nových křižovatek s ohledem na pokračující developrské aktivity v oblasti.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 24. srpna 2023, 11:47, přidal: admin Petr

 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | 23.08.2023 | 23.08.2023 admin | 23.08.2023
Ve smyčce Bílá Hora už jsou osazeny obě nové výhybky a probíhá výměna kolejnic ve smyčce samotné a oprava tratě v přilehlém úseku Bělohorské ulice.
Preference
Úterý 22. srpna 2023, 09:49, přidal: admin Petr

SSZ 5.509 Plzeňská – Vrchlického a 5.531 Plzeňská – smyčka Kotlářka | nedatováno, ilustrační snímek
Během nedávných oprav trati v Plzeňské ulici byla na dvou signalizacích zlepšena plynulost provozu tramvajové dopravy. Na SSZ 5.509 Plzeňská – Vrchlického, které prošlo před několika lety obnovou, došlo k doplnění tramvajové detekce a změně software. Jedná se o samostatný přechod pro chodce. Úprava zajistila tramvajím preferenci, a to prodlužováním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Dosud signalizace fungovala v pevném řízení bez preference s výzvou chodců. Ke změně řízení došlo i na 5.531 Plzeňská – smyčka Kotlářka. Zde byla realizována rychlostní výhybka, která přinesla zvýšení rychlosti tramvají v přímém směru až na 50 km/h. Zrychlení nastalo i pro tramvaje odbočující na Kotlářku, a to díky semaforu. Nově dostávají tyto vlaky volno do plynulé jízdy. Důvodem je včasnější detekce, která byla vybudována právě jako součást nové výhybky, a upravenému řízení SSZ. S ohledem na bezpečnost provozu na výhybce, při jejím postavení do obratiště, již nesvítí na semaforu volno přímo.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 21. srpna 2023, 20:08, přidal: admin Petr

Vjezdová kolej smyčky Slivenec. | 21.08.2023 Vznikající smyčka Slivenec. | 21.08.2023 Vznikající smyčka Slivenec. | 21.08.2023 Vznikající smyčka Slivenec. | 21.08.2023 Vznikající smyčka Slivenec. | 21.08.2023
Vznikající smyčka Slivenec. | 21.8.2023 Vznikající smyčka Slivenec. | 21.8.2023 Vznikající smyčka Slivenec. | 21.8.2023 Vznikající smyčka Slivenec. | 21.8.2023 Vznikající smyčka Slivenec. | 21.8.2023
Vznikající smyčka Slivenec. | 21.08.2023 Vznikající smyčka Slivenec. | 21.08.2023 Vznikající smyčka Slivenec. | 21.08.2023 Vznikající hygienické zázemí smyčky Slivenec . | 21.08.2023 Rekonstruovaná vozovka ulice U Náhonu. | 21.08.2023
Jak se rodí smyčka Slivenec.
Reklamní vozy
Neděle 20. srpna 2023, 16:21, přidal: admin Petr

Oprava smyčky Bílá Hora. | 20.08.2023 Oprava smyčky Bílá Hora. | 20.08.2023 Oprava smyčky Bílá Hora. | 20.08.2023 Oprava smyčky Bílá Hora. | 20.08.2023 Oprava smyčky Bílá Hora. | 20.08.2023
Dnes byla zahájena oprava smyčky Bílá Hora.
Aktualita
Čtvrtek 17. srpna 2023, 15:01, přidal: admin Petr

Pod ochranným rámem nad tramvajovou tratí v křižovatce Dukelských hrdinů x U Výstaviště, která umožní pokračování výstavby estakády bez výrazného omezení tramvajového provozu probíhá instalace izolačních desek mezi trolejemi a samotnou konstrukcí. | 17.08.2023
Pod ochranným rámem nad tramvajovou tratí v křižovatce Dukelských hrdinů x U Výstaviště, která umožní pokračování výstavby estakády bez výrazného omezení tramvajového provozu probíhá instalace izolačních desek mezi trolejemi a samotnou konstrukcí.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 17. srpna 2023, 14:53, přidal: admin Petr

Rozplet kolejí smyčky Slivenec. | 16.08.2023 Dokončená vnitřní kolej smyčky Slivenec, připravené pražce pro pokládku koleje střední. | 16.08.2023 Sjezdové výhybky smyčky Slivenec. | 16.08.2023 Dokončená trať i v mistě provizorní vozovky ulice U Náhonu. | 16.08.2023 Podbíječka čekající na svou pracovní šanci. | 16.08.2023
Kolejově dokončená vnitřní kolej smyčky Slivenec, připravené pražce pro pokládku koleje střední, dokončená trať i v mistě provizorní vozovky ulice U Náhonu a podbíječka na místě. Stručný souhrn novinek na trati do Slivence.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 17. srpna 2023, 14:46, přidal: admin Petr

Položená traťová kolej z centra podél Drnovské ulice. | 16.08.2023 Kolejově dokončené oblouky, jimž trať ze samostatného tělesa podél Drnovské ulice překročí její vozovku a vstoupí do středu Vlastiny ulice. | 16.08.2023 Kolejově dokončené oblouky, jimž trať ze samostatného tělesa podél Drnovské ulice překročí její vozovku a vstoupí do středu Vlastiny ulice. | 16.08.2023 Na místě se objevila kolejová podbíječka. | 16.08.2023 Na místě se objevila kolejová podbíječka, jak je ze snímku patrné, k propojení s kolejí z centra, která dosud končila za prostorem zastávek Ciolkovského, ještě pár metrů stále chybí. | 16.08.2023
Dokončeny oblouky jimiž trať ze samostatného tělesa podél Drnovské ulice překročí její vozovku a vstoupí do středu Vlastiny ulice.
Aktualita
Středa 16. srpna 2023, 18:25, přidal: admin Petr

Lanová dráha na Petřín | 15.08.2023
Plastická červená písmena LANOVÁ DRÁHA a směrová šipka k nástupní stanici lanové dráhy na Petřín na pražském Újezdě většinu z nás provázela celým životem. Na domovním štítu se skvěla i v dobách, kdy o obnovení provozu lanové dráhy snili jen snílci. Po roce 1985 na místě zůstala, několikrát byla znovu natřena, několikrát poničena sprejery a znovu uvedena do červeného stavu. Ikonický navigační prvek, který na místě přežil skoro všechno. Tento týden zmizel. Naštěstí byl odstraněn pečlivě a přestěhoval se do Muzea MHD, kde bude časem navigovat k vystavenému vozu lanové dráhy na 13. koleji Muzea.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 15. srpna 2023, 06:11, přidal: admin Petr

Výstavba hygienického zařízení smyčky Slivenec. | 14.08.2023 Klad sjezdových výhybek smyčky Slovenec již dává představy o kolejovém uspořádní smyčky, kdy dojde nejpve k rozpletu vniřní a vnější koleje, z vnější koleje se pak smyčka rozvětví ještě na koleje střední. Na konci smyčky naopak nejprve dojde ke sloučení vnější a střední koleje a následně vnější a vnitřní koleje. | 14.08.2023 V prostoru kolejí povrchově dokončený přejezd tramvajové tratě přes ulici U Náhonu. V okolí bude třeba upravit směrové a výškové vedení komunikace. | 14.08.2023 Překvapením je, že došlo k vybourání i provizorní polohy vozovky ulice U Náhonu a do prostoru se přesunuly stavební práce na pokládce kolejí. Provoz v ulici U Náhonu je tak na týden přerušený. | 14.08.2023 Vznikající tramvajová trať do Slivence s obslužnou komunikací. | 14.08.2023
Říjnové datum zahájení provozu tramvají do Slivence také platí. Při výstavbě tratě do Slivence došlo k úplnému přerušení provozu v ulici U Náhonu, kdy byla vybourána i provizorní vozovka přeložky.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 15. srpna 2023, 06:02, přidal: admin Petr

Prostor rozšířené Vlastiny ulice podél armádního areálu. | 14.08.2023 Oblouk z Drnovské do Vlastiny ulice. | 14.08.2023 Pokračující pokládka druhé koleje oblouku z Drnovské do Vlastiny ulice. | 14.08.2023 Pokračující pokládka druhé koleje oblouku z Drnovské do Vlastiny ulice. | 14.08.2023 Uzávěra Drnovské ulice kvůli stavbě tramvajové tratě. | 14.08.2023
Říjnové datum zahájení provozu tramvajové tratě do smyčky Dědina se blíží a stavební práce nabírají na obrátkách.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 14. srpna 2023, 10:46, přidal: admin Petr

Obě sjezdové výhybky ze smyčky Slivenec zatím na společné hromadě. | 13.08.2023 Pražce vnitřní koleje smyčky Slivenec. | 13.08.2023 Vnitřní kolej smyčky Slivenec s vnější (pravou) kolejnicí. | 13.08.2023 Vnitřní kolej smyčky Slivenec s vnější (pravou) kolejnicí. | 13.08.2023 Rozplet traťové koleje na koleje smyčky Slivenec, vnitřní kolej již má položeneé ptražce | 13.08.2023
Jak pokračuje výstavba smyčky Slivenec?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 14. srpna 2023, 10:42, přidal: admin Petr

Vznikající přejezd tramvajové tratě z Vlastiny ulice přes vozovku Drnovské ulice na samostatné těleso vedené podél právě Drnovské ulice. | 13.08.2023 Vznikající přejezd tramvajové tratě z Vlastiny ulice přes vozovku Drnovské ulice na samostatné těleso vedené podél právě Drnovské ulice. | 13.08.2023 Vznikající přejezd tramvajové tratě z Vlastiny ulice přes vozovku Drnovské ulice na samostatné těleso vedené podél právě Drnovské ulice. | 13.08.2023 Vznikající přejezd tramvajové tratě z Vlastiny ulice přes vozovku Drnovské ulice na samostatné těleso vedené podél právě Drnovské ulice. | 13.08.2023 Vznikající přejezd tramvajové tratě z Vlastiny ulice přes vozovku Drnovské ulice na samostatné těleso vedené podél právě Drnovské ulice. | 13.08.2023
Výstavba tramvajové tratě do smyčky Dědina se nyní soustředí na zřízení přejezdu přes Drnovskou ulici.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 11. srpna 2023, 18:59, přidal: admin Petr

Ukládání ve směru jízdy druhé sjezdové výhybky smyčky Slivenec. | 11.08.2023 Ukládání ve směru jízdy druhé sjezdové výhybky smyčky Slivenec. | 11.08.2023 Výjezdový oblouk smyčky Slivenec. | 11.08.2023 Zaštěrkované koleje před příjezdem podbíječky. | 11.08.2023 Dokončený asfaltový povrch vozovky v místě křížení tramvajové tratě s ulicí U Náhonu. | 11.08.2023
Při výstavbě tratě do Slivence získává stále patrnější obrysy smyčka Slivenec.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 11. srpna 2023, 18:53, přidal: admin Petr

Pokračující práce na výstavbě trati z Vlastiny ulice do konečné Dědina se přesunuly do prostoru kolej ZC před křižovatku s Drnovskou ulicí. Zde byla dlouhodobě dokončena souběžná kolej DC, na níž byla dokonce převedena IAD ve směru ZC zatímco v prostoru koleje ZC pokračovaly práce na inženýrských sítích. | 11.08.2023 Zemní práce na křižovatce Vlastiny a Drnovské ulice, v prostoru oblouku, jímž koleje překročí Drnovskou ulici na vlastní těleso v jejím souběhu. | 11.08.2023 Pražce traťové koleje ZC v Drnovské ulici v pohledu k oblouku z Vlastiny ulice. | 11.08.2023 Takřka kompletně položená traťová kolej ZC podél Drnovské ulice. | 11.08.2023 Takřka kompletně položená traťová kolej ZC podél Drnovské ulice. | 11.08.2023
Na stavbě trati do smyčky Dědina jsou takřka každým dnem viditelné změny. Takřka kompletně již leží kolej ZC podél Drnovské ulice.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 9. srpna 2023, 19:24, přidal: admin Petr

Ve smyčce Slivenec došlo k pokládce rozjezdových výhybek na vnitřní, střední a vnější kolej smyčky. | nedatováno, ilustrační snímek Ve smyčce Slivenec došlo k pokládce rozjezdových výhybek na vnitřní, střední a vnější kolej smyčky. | nedatováno, ilustrační snímek Pokračující výstavba hygienického zařízení ve smyčce Slivenec. | nedatováno, ilustrační snímek Ve středu budoucí smyčky probíhá dokončování odtěžení zeminy. | nedatováno, ilustrační snímek Zabetonované koleje v křižovatce se standardní polohou vozovky ulice U Náhonu v pohledu k dočasně přemístěné poloze této ulice. | nedatováno, ilustrační snímek
Novinkou při výstavbě tratě do Slivence je zejména pokládka rozjezdových výhybek na vnitřní, střední a vnější kolej budoucí smyčky Slivenec.
Ostatní
Středa 9. srpna 2023, 19:18, přidal: admin Petr

Výstavba ochranného rámu nad tramvajovou tratí v křižovatce Dukelských hrdinů x U Výstaviště, která umožní pokračování výstavby železniční estakády bez výrazného omezení tramvajového provozu. | 09.08.2023 Výstavba ochranného rámu nad tramvajovou tratí v křižovatce Dukelských hrdinů x U Výstaviště, která umožní pokračování výstavby železniční estakády bez výrazného omezení tramvajového provozu. | 09.08.2023 Výstavba ochranného rámu nad tramvajovou tratí v křižovatce Dukelských hrdinů x U Výstaviště, která umožní pokračování výstavby železniční estakády bez výrazného omezení tramvajového provozu. | 09.08.2023 Výstavba ochranného rámu nad tramvajovou tratí v křižovatce Dukelských hrdinů x U Výstaviště, která umožní pokračování výstavby železniční estakády bez výrazného omezení tramvajového provozu. | 09.08.2023 Výstavba ochranného rámu nad tramvajovou tratí v křižovatce Dukelských hrdinů x U Výstaviště, která umožní pokračování výstavby železniční estakády bez výrazného omezení tramvajového provozu. | 09.08.2023
Pokračující výstavba ochranného rámu nad tramvajovou tratí v křižovatce Dukelských hrdinů x U Výstaviště, která umožní pokračování výstavby železniční estakády bez výrazného omezení tramvajového provozu.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 8. srpna 2023, 14:18, přidal: admin Petr

Přechod bezžlábkových a žlábkových kolejnic před smyčkou Slivenec. | 07.08.2023 Dvoukolejná trať v pohledu ke smyčce Slivenec. | 07.08.2023 Kolejově dokončené křížení ulice U Náhonu s tramvajovou tratí. Po dokončení vozovek bude provoz automobilů převeden zpět na standardní vozovku a v místě dočasné přeložky začne pokládka kolejí., | 07.08.2023 Kolejově dokončené křížení ulice U Náhonu s tramvajovou tratí. Po dokončení vozovek bude provoz automobilů převeden zpět na standardní vozovku a v místě dočasné přeložky začne pokládka kolejí., | 07.08.2023 Přes prostor provizorní vozovky ulice U Náhonu zatím samozřejmě koleje neleží. Po dokončení vozovek v místě křížení tramvajové tratě se standardní polohou ulice začne pokládka kolejí zde, | 07.08.2023
Při výstavbě tratě do Slivence již došlo k pokládce kolejí v místě standardní polohy vozovky ulice U Náhonu a po dokončení povrchů bude provoz automobilů převeden zpět z provizorní vozovky, v jejím místě pak bude pokračovat výstavba tratě a pokládka kolejí.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 8. srpna 2023, 13:54, přidal: admin Petr

Dokončování povrchových vrstev vozovky v místě napojení tramvajové trati z Vlastiny do Evropské ulice. | 07.08.2023 Dokončování povrchových vrstev vozovky v místě napojení tramvajové trati z Vlastiny do Evropské ulice. | 07.08.2023 Původní obousměrné propojení Vlastiny a Evropské ulice bude po dokončení zjednosměrněno a bude umožňovat pouze vjezd z Evropské. | 07.08.2023 Štěrkové lože tramvajové trati podél Drnovské ulice. | 07.08.2023 Těleso tramvajové trati podél Drnovské ulice. | 07.08.2023
Jak se pokračuje ve výstavbě trati do Sídliště Na Dědině?
Ostatní
Úterý 8. srpna 2023, 13:40, přidal: admin Petr

Výstavba ochranného rámu nad tramvajovou tratí v křižovatce Dukelských hrdinů x U Výstaviště, která umožní pokračování výstavby estakády bez výrazného omezení tramvajového provozu. | 05.08.2023 Výstavba ochranného rámu nad tramvajovou tratí v křižovatce Dukelských hrdinů x U Výstaviště, která umožní pokračování výstavby estakády bez výrazného omezení tramvajového provozu. | 05.08.2023 Výstavba ochranného rámu nad tramvajovou tratí v křižovatce Dukelských hrdinů x U Výstaviště, která umožní pokračování výstavby estakády bez výrazného omezení tramvajového provozu. | 05.08.2023 Pohled na vznikající estakádu nad křižovatkou Dukelských hrdinů x U Výstaviště ve směru od Dejvic do Holešovic. | 05.08.2023 Dopravní podnik přerušení provozu tramvají využil k přebrušování kolejnic v ulici Dukelských hrdinů. | 05.08.2023
Až do 26. srpna je přerušen provoz tramvají mezi holešovickým Výstavištěm a Strossmayerovým náměstím. Dopravní podnik přerušení provozu tramvají využil k přebrušování kolejnic v ulici Dukelských hrdinů. Prioritně však probíhají ve stopě modernizované železniční tratě Praha-Bubny/Výstaviště u prostoru kolejové křižovatky Výstaviště zejména předstihové práce na výstavbě pilířů mostní estakády, hlavním důvodem výluky je však realizace ochranného rámu nad tramvajovou tratí v křižovatce Dukelských hrdinů x U Výstaviště, která umožní pokračování výstavby estakády bez výrazného omezení tramvajového provozu.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 8. srpna 2023, 13:19, přidal: admin Petr

Kolejová konstrukce rychlostní výhybky R07 na vjezdu do obratiště Kotlářka. | 06.08.2023 Kolejová konstrukce rychlostní výhybky R07 na vjezdu do obratiště Kotlářka. | 06.08.2023 Přijímač radiového signálu je umístěn cca 50 metrů za světelnou křižovatkou Plzeňské a Musílkovy ulice. | 08.08.2023 Návěstidla rychlostní výhybky během ověřovacích jízd. V cílovém stavu by výhybka měla do přímého směru umožnit jízdu rychlostí 50 km/h, do odbočné větve 15 km/h. | 08.08.2023 Zkušebních jízd se dnes ujal vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9214, který zůstal během výluky odstavený ve vozovně Motol. | 08.08.2023
Páteční obnovení plného provozu tramvají po Plzeňské ulici se blíží a tak dnes proběhly první zkušební jízdy na nové rychlostní výhybce R07 - Kotlářka do obratiště, kterých se ujal vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9214, odstavený po dobu výluky ve vozovně Motol. V cílovém stavu by výhybka měla do přímého směru umožnit jízdu rychlostí 50 km/h, do odbočné větve 15 km/h.
Preference
Neděle 6. srpna 2023, 18:40, přidal: admin Petr

SSZ 0.334 Vršovická – Moskevská | nedatováno, ilustrační snímek
Na křižovatce u Koh-i-nooru projíždějí tramvaje plynuleji. SSZ 0.334 Vršovická – Moskevská prošlo na konci června úpravou řízení i detekce tramvají. Především došlo k odstranění nedokonalosti, kdy linka 22 ve směru do centra musela čekat na průjezd protisměrných tramvají a autobusů od Bohemians, aniž by přitom s nimi byla v kolizi. Zatímco dříve tak tramvaje v podobných situacích čekaly na volno i více než půlminutu, nyní projedou obvykle bez zdržení. Současně byl doplněn další trolejový kontakt ve směru od Čechova náměstí, podle kterého dochází k prodlužování kolizních fází, dokud tramvaj nepřijede do obvodu výhybky. Preference tramvají a autobusů byla na Koh-i-nooru zavedena v roce 2011. Následně v rámci rekonstrukce trati bylo v roce 2016 doplněno vzdálené rádio od Slavie a poprvé významně vylepšeno řízení.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 5. srpna 2023, 17:20, přidal: admin Petr

Pod ulicí K Barrandovu byly v předstihu vybudovány podchody, včetně těch, které vlastně nikdy nevedely nikam. Včetně podchodu u vznikající smyčky Slivenec. Betonové schodiště z podchodu ústí na úroveň okolního terénu ulice k Barrandovu, smyčka je umístěna v odtěženém prostoru, výrazně níž. | 04.08.2023 Pohled od schodiště nevyužívaného podhodu pod ulicí K Barrandovu na prostor vnikající smyčky Slivenec. | 04.08.2023 Pohled od schodiště nevyužívaného podhodu pod ulicí K Barrandovu na prostor vnikající smyčky Slivenec. | 04.08.2023 Schodiště podchodu bude odtěženo a podchod bude ústit přímo do prostoru smyčky Slivenec. | 04.08.2023 Schodiště podchodu bude odtěženo a podchod bude ústit přímo do prostoru smyčky Slivenec. | 04.08.2023
Stěrkové lože vznikající smyčky Slivenec. | 04.08.2023 Stěrkové lože vznikající smyčky Slivenec. | 04.08.2023 Přeložky inženýrských sítí u smyčky Slivenec. | 04.08.2023 Základová deska vznikajícího hygienického zázemí sociálního zařízení s plynovou bombou v prostoru smyčky Slivenec. | 04.08.2023 Vznikající těleso tratě do Slivence. | 04.08.2023
Koleje od konečné Holyně zatím končí před dočasně přeloženou vozovkou ulici U Náhonu, za vozovkou jsou však patrné koleje dál ke smyčce. | 04.08.2023 Přes vozovku ulice U Náhonu jsou již položeny koleje. | 04.08.2023 Podél tratě již vyrůstají první sloupy trolejového vedení. | 04.08.2023 Zeminou se zaváží také komunikace v prodloužení ulice Pod Vysokou mezí ústící ke konečné Holyně. | 04.08.2023 Lípa srdčitá stojící osamoceně poblíž budoucí smyčky Slivenec v blízkosti bývalého zemědělského areálu je významnou krajinnou dominantou. Jako památný strom byla vyhlášena v roce 2012. Její obvod činí 2,25 m, dosahuje výšky 12 m a stáří se odhaduje na 95 let. Po dokončení stavby smyčky se také počítá se zdravotním ošetřením lípy a úpravou terénu kolem kmene, tak aby byl zaručen její další zdárný růst. | 04.08.2023
Pokračující práce na stavbě trati do Slivence přináši pokládku kolejí přes ulici U Náhonu, štěrkování lože ve smyčce a vztyčení prvních sloupů trolejového vedení.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 3. srpna 2023, 06:57, přidal: admin Petr

V prostoru budoucí zastávky Ciolkovského z centra vyčkává na svou pracovní příležitost podbíječka kolejí Plasser & Theurer patřící firmě Strabag. V pozadí je vidět dosavadní konec položené koleje z centra. | 01.08.2023 Ve Vlastině ulici, v prostoru u budoucích zastávek Sídliště Na Dědině již dochází k asfaltování vozovky. | 01.08.2023 Měnírna sloužící pro napájení tramvajové a trolejbusové tratě je umístěna u budoucí smyčky Dědina. | 01.08.2023 Ve Vlastině ulici, v prostoru u budoucích zastávek Sídliště Na Dědině již dochází k asfaltování vozovky. | 01.08.2023 Ve Vlastině ulici, v prostoru u budoucích zastávek Sídliště Na Dědině již dochází k asfaltování vozovky. | 01.08.2023
Na tramvajové trati do Sídliště Dědina se objevila podbíječka kolejí Plasser & Theurer patřící firmě Strabag, dochází k asfaltování vozovky VLastiny ulice.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 3. srpna 2023, 06:53, přidal: admin Petr

Pohled z prostoru budoucí smyčky Slivenec na tramvajovou trať směr Holyně, vpravo se připojuje výjezdová kolej ze smyčky. | 01.08.2023 Přebytečná zemina z terénních prací ve smyčce Slivenec se využívá k terénním úpravám prostoru podél tramvajového tělesa. | 01.08.2023 Kolejový oblouk před smyčkou Slivenec. | 01.08.2023 Pokládka kolejí se již dostala do prostoru úrovňové křižovatky s ulicí U Náhonu. Vlevo i vpravo je patrná původní vozovka komunikace, k levému okraji fotografie pak míří dočasná přeložka. | 01.08.2023 Pohled na vznikající křižovatku opačným směrem. Zatímco fotograf stojí v prostoru budoucí úrovňové křižovatky s ulicí U Náhonu, v pozadí fotografie je patrná vozovka dočasně přeložené ulice U Náhonu. | 01.08.2023
Při výstavbě tramvajové tratě do Slivence se pokládka kolejí již dostala do prostoru úrovňové křižovatky s ulicí U Náhonu.
Ostatní
Čtvrtek 3. srpna 2023, 06:34, přidal: admin Petr

Až do 26. srpna je přerušen provoz tramvají mezi holešovickým Výstavištěm a Strossmayerovým náměstím. V tuto chvíli probíhají ve stopě železniční tratě u prostoru kolejové křižovatky Výstaviště zejména předstihové práce na výstavbě pilířů mostní estakády, hlavním důvodem výluky je však realizace ochranného rámu nad tramvajovou tratí v křižovatce Dukelských hrdinů x U Výstaviště, která umožní pokračování výstavby estakády bez výrazného omezení tramvajového provozu. | 02.08.2023 Probíhající práce ve stopě železniční tratě u prostoru kolejové křižovatky Výstaviště na výstavbě pilířů mostní estakády. | 02.08.2023 Probíhající práce ve stopě železniční tratě u prostoru kolejové křižovatky Výstaviště na výstavbě pilířů mostní estakády. | 02.08.2023 Probíhající práce ve stopě železniční tratě u prostoru kolejové křižovatky Výstaviště na výstavbě pilířů mostní estakády. | 02.08.2023 Torzo železničních kolejí v prostoru úrovňového přejezdu s Bubenskou ulicí. | 02.08.2023
Až do 26. srpna je přerušen provoz tramvají mezi holešovickým Výstavištěm a Strossmayerovým náměstím. V tuto chvíli probíhají ve stopě modernizované železniční tratě Praha-Bubny/Výstaviště u prostoru kolejové křižovatky Výstaviště zejména předstihové práce na výstavbě pilířů mostní estakády, hlavním důvodem výluky je však realizace ochranného rámu nad tramvajovou tratí v křižovatce Dukelských hrdinů x U Výstaviště, která umožní pokračování výstavby estakády bez výrazného omezení tramvajového provozu.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 29. července 2023, 19:03, přidal: admin Petr

Pohled do smyčky Slivenec z vjezdové koleje na pražce výjezdového oblouku. | 29.07.2023 Prostor budoucích vratných oblouků manipulačních kolejí smyčky Slivenec s dokončovaným odvodněním spodku tratě. | 29.07.2023 Pohled ze smyčky Slivenec z prostoru vjezdové koleje. | 29.07.2023 Budoucí výjezdový oblouk smyčky Slivenec. | 29.07.2023 Pohled ze smyčky Slivenec. | 29.07.2023
Pohled do smyčky Slivenec na pražce výjezdového oblouku. | 29.07.2023 Pohled do vznikající smyčky Slivenec. | 29.07.2023 Vznikající křižovatka tramvajové tratě a vozovky ulice U Náhonu. | 29.07.2023 Koleje od Holyně zatím končí před ulicí U Náhonu. | 29.07.2023 Koleje od Holyně zatím končí před ulicí U Náhonu. | 29.07.2023
Dnes se zastavíme zejména v prostoru vznikající smyčky Slivenec.
Ostatní
Sobota 29. července 2023, 16:55, přidal: admin Petr

V pátek 28. července byla slavnostně otevřena Štvanická lávka propojující městské čtvrtě Karlín a Holešovice přes ostrov Štvanice. | 28.07.2023 Geniální pracovní název Hol(ešovice)Ka(rlín) bohužel zůstane jen na základním kamenu. | 28.07.2023 V pátek 28. července byla slavnostně otevřena Štvanická lávka propojující městské čtvrtě Karlín a Holešovice přes ostrov Štvanice. | 28.07.2023 V pátek 28. července byla slavnostně otevřena Štvanická lávka propojující městské čtvrtě Karlín a Holešovice přes ostrov Štvanice. | 28.07.2023 V pátek 28. července byla slavnostně otevřena Štvanická lávka propojující městské čtvrtě Karlín a Holešovice přes ostrov Štvanice. | 28.07.2023
V pátek 28. července byla slavnostně otevřena Štvanická lávka propojující městské čtvrtě Karlín a Holešovice přes ostrov Štvanice. | 28.07.2023 V pátek 28. července byla slavnostně otevřena Štvanická lávka propojující městské čtvrtě Karlín a Holešovice přes ostrov Štvanice. | 28.07.2023 V pátek 28. července byla slavnostně otevřena Štvanická lávka propojující městské čtvrtě Karlín a Holešovice přes ostrov Štvanice. | 28.07.2023 V pátek 28. července byla slavnostně otevřena Štvanická lávka propojující městské čtvrtě Karlín a Holešovice přes ostrov Štvanice. | 28.07.2023 Zprovoznění Štvanické lávky znamená konec přípovu P7. | 28.07.2023
V pátek 28. července byla slavnostně otevřena Štvanická lávka propojující městské čtvrtě Karlín a Holešovice přes ostrov Štvanice.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 29. července 2023, 16:42, přidal: admin Petr

Vlastina ulice bude na Evropskou ulici nově napojena na třech místech. Zatímco původně šlo pouze o obousměrné silniční napojení, po dokončení stavby budou silniční směry odděleny. V místě stávajícího napojení bude umožněn pouze vjezd automobilů do Vlastiny ulice z ulice Evropské. V ose Litovické ulice, v místě kde zhruba do roku 2008 byla oblast také napojena na Evropskou, pak bude Vlastina ulice na Evropskou napojena pouze výjezdem. Zhruba uprostřed pak bude obousměrně vedena tramvajová trať. | 27.07.2023 Při výstavbě tratě do Sídliště Na Dědině došlo k dokončení krátkého úseku koleje ZC mezi vyústěním ulic Hodčina a Klimčina a trať je tak kolejově dokončena od Divoké Šárky po Drnovskou ulici. | 27.07.2023 Z betonových L profilů je již vytyčován oblouk tramajové tratě kterým se ze samostatného tělesa podél Drnovské ulice jejím překřížením dostane do středu Vlastiny ulice. | 27.07.2023 Z betonových L profilů je již vytyčován oblouk tramajové tratě kterým se ze samostatného tělesa podél Drnovské ulice jejím překřížením dostane do středu Vlastiny ulice. | 27.07.2023 Z betonových L profilů je již vytyčován oblouk tramajové tratě kterým se ze samostatného tělesa podél Drnovské ulice jejím překřížením dostane do středu Vlastiny ulice. | 27.07.2023
Z betonových L profilů je již vytyčován oblouk tramajové tratě kterým se ze samostatného tělesa podél Drnovské ulice jejím překřížením dostane do středu Vlastiny ulice. | 27.07.2023 Z betonových L profilů je již vytyčován oblouk tramajové tratě kterým se ze samostatného tělesa podél Drnovské ulice jejím překřížením dostane do středu Vlastiny ulice. | 27.07.2023 Podél Drnovské ulice již vyrůstávají sloupy trolejového vedení. | 27.07.2023 Dokončování odvodnění tramvajového tělesa podél Drnovské ulice. | 27.07.2023 Prostor pro zřízení tramvajové tratě v blízkosti měnírny, která bude sloužít i pro napájení trolejbusové tratě. | 27.07.2023
Ač moc nepršelo, podél Drnovské ulice již vyrostly sloupy trolejového vedení.
Aktualita
Úterý 25. července 2023, 05:40, přidal: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
Rada hl. m. Prahy (RHMP) na jednání dne 24.7.2023 schválila zahájení přípravy nové tramvajové tratě Dědina – Nádraží Dlouhá Míle. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pro investiční akci zajistí projektovou dokumentaci, následná povolení pro stavbu, vysoutěží zhotovitele a stavbu zrealizuje v koordinaci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK). Zahájení výstavby nové tramvajové tratě na Nádraží Dlouhá Míle proběhne v roce 2027. „V souvislosti s nedávno zahájenou realizací modernizace stávající železniční tratě z Masarykova nádraží do Kladna se přiblížil okamžik, kdy dojde k zahájení stavby odbočky z Ruzyně na Letiště Václava Havla Praha. Ta povede přes lokalitu Dlouhá Míle u stávajícího obchodního centra Šestka. Protože už za několik měsíců zprovozníme novou tramvajovou trať z Divoké Šárky na Dědinu, která bude končit jen několik stovek metrů od tohoto významného budoucího terminálu. Je proto vhodné zahájit projektovou přípravu dalšího prodloužení tratě, které překoná Pražský okruh a skončí právě u budoucí železniční stanice, autobusového terminálu a kapacitního parkoviště P+R. Našim cílem je, aby oba kolejové dopravní prostředky začaly obsluhovat toto území současně,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. Záměr tramvajové tratě Dědina – Nádraží Dlouhá Míle je jak v zásobníku Plánu udržitelné mobility hl. m. Prahy a jejího okolí, ale také v souladu se Strategií rozvoje tramvajových tratí schválenou RHMP v září 2017 a aktualizovanou na konci května 2021 jako součást akce „Dědinská – Dlouhá Míle – Terminál 3 – Prague Airport Park“. Nová tramvajová trať včetně smyčky je plně v souladu s platným územním plánem. Tramvajová trať na Nádraží Dlouhá Míle bude ze smyčky Dědina, kterou v současnosti buduje DPP v rámci prodloužení tratě z Divoké Šárky, vedena dále západním směrem k Pražskému okruhu. Smyčka Dědina s budoucím odbočením počítá, po jejím zprovoznění nebudou potřebné další zásadní stavební úpravy. Pražský okruh trať překříží po novém mostu, jehož vybudování bude součástí stavby tratě a následně se obloukem stočí do Fajtlovy ulice. V prostoru dnešních zastávek autobusů u OC Šestka bude umístěna zastávka Nádraží Dlouhá Míle, za kterou východně bokem od komunikace DPP vybuduje smyčkové obratiště. Projekční i stavební práce u OC Šestka budou probíhat v koordinaci s investiční akcí Správy železnic „Novostavba trati Praha–Ruzyně – Praha – Letiště Václava Havla.“ „Prodloužení tramvajové tratě do této lokality je zásadním impulsem pro zlepšení dopravní obsluhy, zejména umožnění přestupu na ostatní druhy dopravy. Přispěje to k vytvoření univerzálního terminálu veřejné dopravy a posílí efektivitu a využívání stávajících tratí. Délka nové tratě včetně smyčky je zhruba jeden kilometr, bude na ní jeden pár zastávek Nádraží Dlouhá Míle. Našim úkolem je nyní vysoutěžit projektanta tratě, připravit projektovou dokumentaci, zajistit zjišťovací řízení EIA, získat společné povolení, a následně vysoutěžit zhotovitele tratě a nového mostu přes Pražský okruh. Zahájení stavby předpokládáme nejdříve v roce 2027. Odhadujeme, že náklady na výstavbu budou činit kolem 500 milionů korun, přesnou částku stanoví koordinační studie v rámci projektové přípravy,“ dodává Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 24. července 2023, 19:37, přidal: admin Petr

Pohled z prostoru budoucí smyčky Slivenec k Holyni. V pozadí je patrná památná lípa srdčitá stojící osamoceně v poli, která je významnou krajinnou dominantou. Její obvod činí 2,25 m, dosahuje výšky 12 m a stáří se odhaduje na 90 let. | 24.07.2023 Deponované kolejivo pro výstavbu smyčky Slivenec. | 24.07.2023 Deponované kolejivo pro výstavbu smyčky Slivenec. | 24.07.2023 Deponované kolejivo pro výstavbu smyčky Slivenec. | 24.07.2023 Zemní práce při výstavbě trati Holyně - Slivenec. | 24.07.2023
Pohled z prostoru budoucí smyčky Slivenec. | 24.07.2023 Zemní práce při výstavbě trati Holyně - Slivenec. | 24.07.2023 Již položená dvoukolejná trať. | 24.07.2023 Pohled ke smyčce Slivenec, štěrkové lože vlevo již naznačuje kudy se bude vracet kolej z vratného oblouku. | 24.07.2023 Výstavba trati Holyně - Slivenec se přibližuje k prostoru původní vozovky ulice U Náhonu. Pohled k zastávce Holyně. | 24.07.2023
V pohledu opačným směrem vidíme již i koleje mezi dočasnou vozovkou ulice U Náhonu a smyčkou Slivenec. | 24.07.2023 Koleje mezi ulicí U Náhonu a stávající konečnou Holyně. | 24.07.2023 Koleje mezi ulicí U Náhonu a stávající konečnou Holyně. | 24.07.2023 Koleje mezi ulicí U Náhonu a stávající konečnou Holyně. | 24.07.2023 Koleje mezi ulicí U Náhonu a stávající konečnou Holyně. | 24.07.2023
Jak pokračují práce při výstavbě trati do Slivence?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 24. července 2023, 19:15, přidal: admin Petr

Rychlostní výhybka R07 na vjezdu do obratiště Kotlářka. | 24.07.2023 Rychlostní výhybka R07 na vjezdu do obratiště Kotlářka. | 24.07.2023 Výměna oblouků v úseku Kavalírka - Klamovka. | 24.07.2023 Výměna oblouků v úseku Kavalírka - Klamovka. | 24.07.2023 Již i povrchově dokončená oprava křižovatky Plzeňská Plzeňská × Jinonická. | 24.07.2023
Jak pokračuje oprava tratě v Plzeňské ulici?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 24. července 2023, 10:48, přidal: admin Petr

Výstavba odvodnění tramvajového tělesa podél Drnovské ulice. | 23.07.2023 Výstavba odvodnění tramvajového tělesa podél Drnovské ulice. | 23.07.2023 Sloupy trolejového vedení ve Vlastině ulici. | 23.07.2023 Při výstavbě tratě do Sídliště Na Dědině došlo k dokončení krátkého úseku koleje ZC mezi vyústěním ulic Hodčina a Klimčina a trať je tak kolejově dokončena od Divoké Šárky po Drnovskou ulici. | 23.07.2023 Při výstavbě tratě do Sídliště Na Dědině došlo k dokončení krátkého úseku koleje ZC mezi vyústěním ulic Hodčina a Klimčina a trať je tak kolejově dokončena od Divoké Šárky po Drnovskou ulici. | 23.07.2023
Při výstavbě tratě do Sídliště Na Dědině došlo k dokončení krátkého úseku koleje ZC mezi vyústěním ulic Hodčina a Klimčina a trať je tak kolejově dokončena od Divoké Šárky po Drnovskou ulici. | 23.07.2023 Křižovatka Vlastiny ulice s ulicí U Silnice, místo, kde je mezi protisměrnými kolejemi stromová alej. | 23.07.2023 Ve Vlastině ulici před křižovatkou s ulicí U Silnice zatím trolejové vedení končí. | 23.07.2023 Vlastina ulice s tramvajovými kolejemi a trolejemi. | 23.07.2023 Prostor budoucích zastávek Divoká Šárka s již nataženými tramvajovými trolejemi a trolejbusovou trolejí směr letiště. | 23.07.2023
Pomyslné protažení Vlastiny ulice přímkou tramvajové tratě do Evropské ulice. | 23.07.2023 Kolejový obouk z Evropské ulice do pomyslného protažení Vlastiny ulice přímkou tramvajové tratě., na snímku je patrný sloup trolejového vedení, určený již pouze pro trolejbusovou stopu. | 23.07.2023 Před oblouky Evropská × Vlastina budou zřízeny mazníky kolejnic. | 23.07.2023 Před oblouky Vlastina × Evropská budou zřízeny mazníky kolejnic. | 23.07.2023 Vznikající křížení tramvajové a trolejbusové troleje v místě křížení s vjezdovou a výjezdovou kolejí smyčky Divoká Šárka. | 23.07.2023
Při stavbě tratě do Sídliště Na Dědině došlo k natažení trolejového vedení od Divoké Šárky až před křižovatku s ulicí U SIlnice. Zároveň došlo k pokládce chybějící koleje ZC mezi vyústěním ulic Hodčina a Klimčina a trať je tak kolejově dokončena od Divoké Šárky po Drnovskou ulici.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 21. července 2023, 19:09, přidal: admin Petr

Vyměněná sjezdová výhybka a nové kolejové křížení na výjezdu ze smyčky Kotlářka. | 21.07.2023 Kolejová konstrukce budoucí rychlostní výhybky R07 na vjezdu do smyčky Kotlářka. | 21.07.2023 Úprava traťové koleje z centra před rychlostní výhybkou R07, kdy jsou pro správnou činnost kolejových obvodů železobetonové pražce nahrazeny dřevěnými. | 21.07.2023 Práce na opravě oblouku Plzeňská × Jinonická. | 21.07.2023 V prostoru křižovatky Plzeňská × Jinonická jsou již dokončeny práce na výměně kolejnic, došlo k vylití prostoru tzv.hubeným betonem a dojde k dokončení povrchových vrstev vozovky. | 21.07.2023
Jak se pokračuje v Plzeňské?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 21. července 2023, 18:56, přidal: admin Petr

Pokračující výstavba trati Holyně - Slivenec. | 20.07.2023 Pokračující výstavba trati Holyně - Slivenec. | 20.07.2023 Pokračující výstavba trati Holyně - Slivenec. | 20.07.2023 Pokračující výstavba trati Holyně - Slivenec. | 20.07.2023 Pokračující výstavba trati Holyně - Slivenec. | 20.07.2023
Pokračující výstavba trati Holyně - Slivenec se přibližuje k vozovce ulice U Náhonu. | 20.07.2023 Pokračující výstavba trati Holyně - Slivenec. | 20.07.2023 Pokračující výstavba trati Holyně - Slivenec. | 20.07.2023 Pokračující výstavba trati Holyně - Slivenec. | 20.07.2023 Třeba tady bude uprostřed smyčky Slivenec jednou stát hygienické zařízení s mikrovlnkou a odpočinkovou židlí. | 20.07.2023
Pokračující výstavba trati Holyně - Slivenec.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 21. července 2023, 09:13, přidal: admin Petr

Vznikající sociání zařízení smyčky Dědina. | 20.07.2023 Kolejnice pro budoucí smyčku Dědina. | 20.07.2023 Kolejnice pro budoucí smyčku Dědina. | 20.07.2023 Kolejnice pro budoucí smyčku Dědina. | 20.07.2023 Pro stávající podobu smyčky Dědina jsou třeba dvě výhybky - rozjezdová a sjezdová. Obě jsou také složeny v místě stavby. | 20.07.2023
Dnes se zastavíme u budoucí smyčky Dědina. Sociální zařízení se již klube delší dobu, v uplynulých dnech navíc byly přivezeny kolejnice a výhybky budoucí smyčky.
Ostatní
Středa 19. července 2023, 18:41, přidal: admin Petr

Výstavba nové haly odstavů vozovny Hloubětín. | 19.07.2023 Výstavba nové haly odstavů vozovny Hloubětín. | 19.07.2023 Výstavba nové haly odstavů vozovny Hloubětín. | 19.07.2023 Výstavba nové haly odstavů vozovny Hloubětín. | 19.07.2023 Výstavba nové haly odstavů vozovny Hloubětín. | 19.07.2023
Ač zlé jazyky tvrdily, že nová vozovna Hloubětín nikdy nevznikne a místo ní se vybuduje dokonce nákupní centrum, ejhle, stavba běží jak po másle.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 18. července 2023, 19:10, přidal: admin Petr

Prostor zastávek DIvoká Šárka se sloupy trolejového vedení a výložníky pro umístění tramvajových a trolejbusových trolejí. | 18.07.2023 Prostor zastávek DIvoká Šárka se sloupy trolejového vedení a výložníky pro umístění tramvajových a trolejbusových trolejí. | 18.07.2023 Pomyslné protažení Vlastiny ulice přímkou tramvajové tratě. Stánek trafiky, dnes občerstvení, je z pietních důvodů zachován na místě. | 18.07.2023 Tramvajová trať v rozšířené části Vlastiny ulice. | 18.07.2023 Tramvajové koleje leží od smyčky Divoká Šárka až k Drnovské ulici s výjimkou krátkého úseku koleje ZC mezi vyústěním ulic Hodčina a Klimčina, kde stavební práce pokračují. | 18.07.2023
Tramvajové koleje leží od smyčky Divoká Šárka až k Drnovské ulici s výjimkou krátkého úseku koleje ZC mezi vyústěním ulic Hodčina a Klimčina, kde stavební práce pokračují. | 18.07.2023 Tramvajové koleje leží od smyčky Divoká Šárka až k Drnovské ulici s výjimkou krátkého úseku koleje ZC mezi vyústěním ulic Hodčina a Klimčina, kde stavební práce pokračují. | 18.07.2023 Tramvajové koleje leží od smyčky Divoká Šárka až k Drnovské ulici s výjimkou krátkého úseku koleje ZC mezi vyústěním ulic Hodčina a Klimčina, kde stavební práce pokračují. | 18.07.2023 Dvoukolejná trať ve Vlastině ulici. | 18.07.2023 Sociální zařízení ve smyčce Dědina může působit bunkrovým dojmem. Harmogram výstavby však tomu chtěl, aby stavba vznikla ve výkopu a teprve následně došlo k odtěžení terénu pro zřízení smyčky. | 18.07.2023
Co nového při výstavbě tratě Dědina - Divoká Šárka?
Aktualita
Úterý 18. července 2023, 18:53, přidal: admin Petr

Trolejová křížení tramvaj × trolejbus na vjezdových a výjezdových trolejích z vozovny Vokovice. | 18.07.2023
Další čtyři trolejová křížení tramvaj × trolejbus byla dokončena na vjezdových a výjezdových trolejích z vozovny Vokovice. Protože na místě nebyl umístěn žádný rychlostník, tramvaje přes něj jezdí standardní rychlostí 15 km/h i s ohledem na kolejová křížení.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 17. července 2023, 16:05, přidal: admin Petr

Výměna kolejových oblouků v úseku Klamovka - Kavalírka, pocházejících z roku 2010. | 16.07.2023 Výměna kolejových oblouků v úseku Klamovka - Kavalírka, pocházejících z roku 2010. | 16.07.2023 Výměna kolejových oblouků v úseku Klamovka - Kavalírka, pocházejících z roku 2010. | 16.07.2023 Výměna kolejových oblouků v úseku Klamovka - Kavalírka, pocházejících z roku 2010. | 16.07.2023 Příprava rychlostní výhybky R07 na vjezdu do smyčky Kotlářka. | 16.07.2023
Výměna křížení, oblouku a sjezdové výhybky na výjezdu ze smyčky Kotlářka. | 16.07.2023 Výměna křížení, oblouku a sjezdové výhybky na výjezdu ze smyčky Kotlářka. | 16.07.2023 Výměna kolejnic v obloucích u Krematoria Motol. | 16.07.2023 Výměna kolejnic v obloucích u Krematoria Motol. | 16.07.2023 Broušení kolejnic v obloucích u zastávky Hlušičkova. | 16.07.2023
Oprava tramvajové tratě v Plzeňské ulici obrazem i slovem.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 15. července 2023, 20:09, přidal: admin Petr

Výměna sjezdové výhybky ze smyčky Kotlářka. | 15.07.2023 Příprava na zřízení další rychlostní výhybky v síti tramvají na vjezdu do smyčky Kotlářka. | 15.07.2023 Výměna oblouků v úseku Klamovka - Kavalírka. | 15.07.2023 Výměna oblouků v úseku Klamovka - Kavalírka. | 15.07.2023 Instalace povrchové výhybky na Klamovce pro ukončení linky 10 od Anděla. | 15.07.2023
Dnes začala oprava tramvajové tratě jejíž základ pochází z roku 2010 v úseku Klamovka - Sídliště Řepy.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 13. července 2023, 20:10, přidal: admin Petr

Pohled ze stávající konečné zastávky Holyně na první metry položených kolejí prodloužení do Slivence. | 13.07.2023 Pohled od stávající konečné zastávky Holyně na první metry položených kolejí prodloužení do Slivence. | 13.07.2023 Zemní práce v prostoru smyčky Slivenec. | 13.07.2023 Výstavba opěrné zdi v prostoru smyčky Slivenec. | 13.07.2023 Zřizování tělesa budoucí tramvajové tratě s drenáží pro odvod vody. | 13.07.2023
Kolejnice připravené na pokládku. | 13.07.2023 Příprava štěrkového lože pro pokládku kolejí. | 13.07.2023 Příprava štěrkového lože pro pokládku kolejí. | 13.07.2023 Příprava štěrkového lože pro pokládku kolejí. | 13.07.2023 První metry kolejí na prodloužení tratě do Slivence. | 13.07.2023
Příprava zemní pláně pro zřízení štěrkového lože tramvajové tratě. a výstavba opěrné zdi. | 13.07.2023 První metry kolejí na prodloužení tratě do Slivence. | 13.07.2023 První metry kolejí na prodloužení tratě do Slivence v pohledu ke stávající konečné Holyně. | 13.07.2023 První metry kolejí na prodloužení tratě do Slivence v pohledu ke stávající konečné Holyně | 13.07.2023 První metry kolejí na prodloužení tratě do Slivence. | 13.07.2023
Na tramvajové trati Holyně - Slivenec již leží první metry kolejí.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 11. července 2023, 10:01, přidal: admin Petr

Podél Drnovské ulice již byla zrušena provizorní vozovka pro automobily na tělese vznikající tramvajové tratě. Automobily již jezdí po dokončené vozovce opravené Drnovské ulice a na místě náspu se připravuje zemní pláň pro pokládku pražců. | 10.07.2023 Podél Drnovské ulice již byla zrušena provizorní vozovka pro automobily na tělese vznikající tramvajové tratě. Automobily již jezdí po dokončené vozovce opravené Drnovské ulice a na místě náspu se připravuje zemní pláň pro pokládku pražců. | 10.07.2023 Podél Drnovské ulice již byla zrušena provizorní vozovka pro automobily na tělese vznikající tramvajové tratě. Automobily již jezdí po dokončené vozovce opravené Drnovské ulice a na místě náspu se připravuje zemní pláň pro pokládku pražců. | 10.07.2023 V místě nové propojení Vlastiny a Evropské ulice je již kolejově propojeno a koleje nové tramvajové tratě tak leží v celém úseku od smyčky Divoká Šárka po zastávku Ciolkovského s výjimkou krátkého úseku koleje ZC mezi vyústěním ulic Hodčina a Klimčina. | 10.07.2023 V místě nové propojení Vlastiny a Evropské ulice je již kolejově propojeno a koleje nové tramvajové tratě tak leží v celém úseku od smyčky Divoká Šárka po zastávku Ciolkovského s výjimkou krátkého úseku koleje ZC mezi vyústěním ulic Hodčina a Klimčina. | 10.07.2023
Při výstavbě tratě do Sídliště Na Dědině došlo ke kolejovému propojení Vlastiny a Evropské ulice a koleje nové tramvajové tratě tak leží v celém úseku od smyčky Divoká Šárka po zastávku Ciolkovského s výjimkou krátkého úseku koleje ZC mezi vyústěním ulic Hodčina a Klimčina. Zároveň došlo k navrácení provozu automobilů na vozovku Drnovské ulice a snesení provizorní vozovky v místě budoucí tratě.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 11. července 2023, 09:54, přidal: admin Petr

Pokračující oprava křižovatky Vítězné náměstí. | 10.07.2023 Pokračující oprava křižovatky Vítězné náměstí. | 10.07.2023 Pokračující oprava křižovatky Vítězné náměstí. | 10.07.2023 Pokračující oprava křižovatky Vítězné náměstí. | 10.07.2023 Výstavba sjezdu z tramvajového tělesa ve Svatovítské ulici pro umožnění jízdy autobusu po kolejích také ve směru od Vítězného náměstí. Bude vcelku zajímavé sledovat, jak se autobus poři každodenní uzávěře vjezdu od tunelu blanka prodere přes dva jízdní pruhy zablokované stojícími automobily čekajícími na odbočení vlevo do toho pravého. | 10.07.2023
Pokračující oprava křižovatky na Vítězném náměstí se nyní přesunula na křížení od Svatovítské ulice.
Ostatní
Sobota 8. července 2023, 08:33, přidal: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
Tramvaje dle Dopravního a návěstního předpisu D 1/2 nesmí při jízdě jízdě přes kolejové a trolejové křížení překročit rychlost jízdy 15 km/h, pokud není návěstí stanovena jiná rychlost. V místě od dnešního dne prvního provozovaného křížení tramvajových a torlejbusových trolejí u zastávky Nádraží Veleslavín je tzv. rychlostníkem povolen průjezd rychlostí 30 km/h.
Aktualita
Středa 5. července 2023, 18:11, přidal: admin Petr

Nádraží Veleslavín. | 05.07.2023
Dalším místem, kde vzniká kříženi tramvajových a trolejbusových trolejí je křižovatka u zastávek Nádraží Veleslavín. Výjezdová trolejbusová stopa zde překříží oba směry tramvajových trolejí. Celkem tak budoucí linka 59 na Evropské ulici překročí na třech místech celkem 10 tramvajových trolejí. (2x Divoká Šárka - propojení Evropské a Vlastiny, 2x smyčka Divoká Šárka - vjezd a výjezd, 4x Vozovna Vokovice - vjezdy a výjezdy do dvou směrů a 2x Nádraží Veleslavín - hlavní trať). #prtky #prazsketramvaje #prazsketrolejbusy
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 5. července 2023, 12:49, přidal: admin Petr

Ulice U Náhonu byla dočasně převedena do nové polohy, aby přes tu stávající mohla pokračovat výstavba tramvajové tratě, která má ulici překřížit pod téměř 90° úhlem. | 04.07.2023 Vznikajícíí smyčka Slivenec. | 04.07.2023 Vznikající gabionová zeď v prostoru smyčky Slivenec. | 04.07.2023 Výstavba tělesa tramvajové tratě s betonovou opěrnou zdí. | 04.07.2023 Výstavba tělesa tramvajové tratě. | 04.07.2023
Výstavba tělesa tramvajové tratě. | 04.07.2023 Vznikající gabionová zeď v prostoru smyčky Slivenec. | 04.07.2023 Těleso tratě v pohledu k Holyni. | 04.07.2023 Pražce určené pro výstavbu smyčky Slivenec. | 04.07.2023 Výstavba tělesa tramvajové tratě. | 04.07.2023
Vznikající gabionová zeď v prostoru smyčky Slivenec | 04.07.2023 Výstavba tělesa tramvajové tratě.| 04.07.2023 Výstavba tělesa tramvajové tratě.| 04.07.2023 Výstavba tělesa tramvajové tratě.| 04.07.2023 Spodek tělesa tramvajové tratě s kabelovými průchodkami podél. | 04.07.2023
Jak pokračuje výstavba tratě do Slivence?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 3. července 2023, 13:50, přidal: admin Petr

Vznikající sociální zařízení smyčky Dědina je v pražských podmínkách vcelku unikátní tím, že bylo vybudováno v jámě a teprve následně dochází k odtěžení okolního terénu. | 01.07.2023 Vznikající sociální zařízení smyčky Dědina je v pražských podmínkách vcelku unikátní tím, že bylo vybudováno v jámě a teprve následně dochází k odtěžení okolního terénu. | 01.07.2023 Odtěžování terénu pro zřízení smyčky Dědina. | 01.07.2023 Měrnírna Dědina bude sloužit nejen k napájení nové tramvajové tratě, ale také trolejbusové tratě na Letiště. | 01.07.2023 Pohled na Drnovskou ulici. V levé části se nachází silniční vozovka, vpravo násep pro těleso budoucí tramvajové tratě. Protože pod vozovkou docházelo k přeložkám inženýrských sítí a následně pokladce nové vozovky, byla automobilová doprava dočasně převedena do prostoru určeného pro budoucí provoz tramvají. | 01.07.2023
Pohled do Vlastiny ulice, od křižovatky s Drnovskou. V místě budoucí traťové koleje do centra je během výstavby dočasně veden provoz automobilů z centra. | 01.07.2023 Prostor zastávek Ciolkovského. | 01.07.2023 Vlastina ulice a traťový úsek mezi zastávkami Ciolkovského a Sídliště Na Dědině. | 01.07.2023 Prostor zastávek Sídliště Na Dědině. | 01.07.2023 Oblouk traťové koleje směr centrum za zastávkou Sídliště Na Dědině. | 01.07.2023
Alej ve Vlastině ulici mezi protisměrnými kolejemi tramvajové tratě. Kolej a vozovka směr centrum jsou umístěny v nově rozšířené části ulice. | 01.07.2023 onec dlažby a začátek asfaltového zákrytu v koleji směr centrum před křižovatkou ulic Vlastina a U Silnice. | 01.07.2023 Křižovatka ulic Vlastina a U Silnice s výložníky trolejového vedení. | 01.07.2023 Pohled do Vlastiny ulice od křižovatky s ulicí U Silnice s výložníky trolejového vedení. | 01.07.2023 Pohled z Vlastiny ulice ke křižovatce s ulicí U Silnice s výložníky trolejového vedení. | 01.07.2023
Pohled na nové propojení Vlastiny a Evropské ulice novostavbou tramvajové tratě. | 01.07.2023 Vznikající oblouk tramvajové tratě, kterým koleje překonají Evropskou ulici. | 01.07.2023 Vznikající oblouk tramvajové tratě, kterým koleje překonají Evropskou ulici. | 01.07.2023 Prostor zastávek Divoká Šárka. | 01.07.2023 Prostor zastávek Divoká Šárka. | 01.07.2023
Jak pokračuje o prázdninách výstavba tramvajové tratě do Sídliště Na Dědině.
Aktualita
Pondělí 3. července 2023, 13:17, přidal: admin Petr

Výjezd z tramvajové vozovny Vokovice, tedy místo, kde trolejbusová stopa bude křížit čtyři tramvajové troleje. | 02.07.2023
První metry trolejbusového trolejového vedení již visí nad Evropskou ulicí. Snímek zachycuje výjezd z tramvajové vozovny Vokovice, tedy místo, kde trolejbusová stopa bude křížit čtyři tramvajové troleje. #prtky #prazsketramvaje Tramfantik
Aktualita
Středa 28. června 2023, 09:37, přidal: admin Petr

Meřící vůz T3 #5521 zvaný Pomeranč v křižovatce Chotkovy sady. | 28.06.2023
Meřící vůz T3 #5521 zvaný Pomeranč se dnes vydal na první zkušební jízdu po trati v Badeniho ulici, včetně průjezdu geometricky upraveného manipulačnho oblouku Mariánské hradby - Badeniho.
Aktualita
Úterý 27. června 2023, 20:58, přidal: admin Petr

Vozy #8298 (ex T3R.P #8228 → ex T3 #6648) a #8297 (ex T3R.P #8506 → ex T3 #6955) v Opravně tramvají. | 26.06.2023
V uplynulých dnech byla do Prahy z Krnova dodány další vozy T3R.PLF. Konkrétně se jedná o vozy #8298 (ex T3R.P #8228 → ex T3 #6648) a #8297 (ex T3R.P #8506 → ex T3 #6955).
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 27. června 2023, 20:47, přidal: admin Petr

V Badeniho ulici je nově umístěna tzv. diodová sekce, neboli úsekový izolátor, který umožní tramvajím průjezd se zadanou jízdou. | 26.06.2023 Další novinkou bude v Badeniho ulici pouze tramvajová trať se zákrytem ze žulové dlažby, vozovky budou, podobně jako v navazujícího Chotkově ulici asfaltové. | 26.06.2023 Pohled na křižovatku Chotkovy sady a rozjezdovou výhybku od Hradčanské, která bude nově radiově ovládána pod číslem 774. V síti tramvají tak zbývají poslední dvě kontaktně ovládané elektrické výhybky. | 26.06.2023 Prostor zastávek Chotkovy sady. Ač bude provoz tramvají obnoven již od noci z pátku na sobotu 1. července, tramvaje budou zastávkami projíždět až do 4. září pro nedokončenost okolních ploch. | 26.06.2023 Manipulační oblouk křižovatky Chotkovy sady před Bílkovou vilou je celý nově v asfaltu. | 26.06.2023
Rekonstrukce tramvajové tratě v Badeniho ulici jde do finále. Provoz tramvají bude obnoven již od noci z pátku na sobotu.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 27. června 2023, 20:36, přidal: admin Petr

Pokračující stavba tramvajové tratě v místě nového propojení Vlastiny a Evropské ulice. | 27.06.2023 Pokračující stavba tramvajové tratě v místě nového propojení Vlastiny a Evropské ulice. | 27.06.2023 Pokračující stavba tramvajové tratě v místě nového propojení Vlastiny a Evropské ulice. | 27.06.2023 Pokračující stavba tramvajové tratě v místě nového propojení Vlastiny a Evropské ulice. | 27.06.2023 Pokračující stavba tramvajové tratě v místě nového propojení Vlastiny a Evropské ulice. | 27.06.2023
Pokračující stavba tramvajové tratě v místě nového propojení Vlastiny a Evropské ulice v několika fotograficích.
Aktualita
Sobota 24. června 2023, 10:47, přidal: admin Petr, námět: Jan Skuček

Vůz KT8D5.RN2P #9098 na lince 94 ve smyčce Lehovec. | 24.06.2023
Ještě dnes nás čeká noční posílení dopravy v Holešovicích, související s probíhajícím festivalem Metronome na tamním Výstavišti. V sestavě 2xT, 14T, 15T, KT8D5.RN2P a T3R.PLF+T3R.P se objevují linky 93 a 94. #prtky #prazsketramvaje #ckd #kt8d5rn2p #vozovnahloubetin
Aktualita
Sobota 24. června 2023, 10:45, přidal: admin Petr

 Karosa ŠM 11 ev.č.7135 z roku 1981. | 24.06.2023
U příležitosti začátku léta a blížících se prázdnin, jsou na dnes připraveny dvě jízdy muzejním autobusem Karosa ŠM 11 ev.č.7135 z roku 1981. Muzeum MHD si tak dodatečně připomíná výročí 35 let od ukončení provozu tohoto typu autobusu v Praze, který skončil v dubnu 1988.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 23. června 2023, 19:45, přidal: admin Petr

Při výstavbě tělesa tramvajové tratě je na upravenou zemní pláň a geotextilii je navážena vrstva šotoliny. | 23.06.2023 Při výstavbě tělesa tramvajové tratě je na upravenou zemní pláň a geotextilii je navážena vrstva šotoliny. | 23.06.2023 Při výstavbě tělesa tramvajové tratě je na upravenou zemní pláň a geotextilii je navážena vrstva šotoliny. | 23.06.2023 Při výstavbě tělesa tramvajové tratě je na upravenou zemní pláň a geotextilii je navážena vrstva šotoliny. | 23.06.2023 Pohled k budoucí smyčce Slivenec. | 23.06.2023
Při výstavbě tělesa tramvajové tratě je na upravenou zemní pláň a geotextilii je navážena vrstva šotoliny. | 23.06.2023 Při výstavbě tělesa tramvajové tratě je na upravenou zemní pláň a geotextilii je navážena vrstva šotoliny. | 23.06.2023 Při výstavbě tělesa tramvajové tratě je na upravenou zemní pláň a geotextilii je navážena vrstva šotoliny. | 23.06.2023 Budoucí křižovatka s ulicí U Náhonu. | 23.06.2023 Pohled k obratišti Holyně, kde došlo k dokončení odkopu svahu, a přesunu koncových sloupů trolejového vedení umístěných v ose koleje do bočního odstupu. | 23.06.2023
Zatímco donedávna na vznikající tramvajovou trať do Slivence upozorňovaly pouze zemní práce, v současnosti se začalo již i s viditelnými stavebními pracemi.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 23. června 2023, 19:35, přidal: admin Petr

V Drnovské ulici již došlo k dokončení nové vozovky a automobily se tak brzy přesunou z dočasné vozovky v prostoru budoucího tělesa tramvajové tratě na svou část. | 23.6.2023 V Drnovské ulici již došlo k dokončení nové vozovky a automobily se tak brzy přesunou z dočasné vozovky v prostoru budoucího tělesa tramvajové tratě na svou část. | 23.6.2023 Masivní zemní práce na výstavbě smyčky Dědina. | 23.6.2023 Budoucí sociální zařízení smyčky Dědina bylo vybudováno v dolíku. Terénní práce na odkopání okolního terénu pro smyčku následují až v další etapě. | 23.6.2023 Budoucí sociální zařízení smyčky Dědina bylo vybudováno v dolíku. Terénní práce na odkopání okolního terénu pro smyčku následují až v další etapě. Viditelné potrubí je již odpojené a při realizaci zemních prací dojde k jeho odstranění. | 23.6.2023
Budoucí sociální zařízení smyčky Dědina bylo vybudováno v dolíku. Terénní práce na odkopání okolního terénu pro smyčku následují až v další etapě. | 23.06.2023 V prostoru zastávek Divoká Šárka již byly osazeny také panely pro kolej směr centrum. | 23.06.2023 Výstavba tratě v prodloužení Vlastiny ulice do Evropské ulice. | 23.06.2023 Výstavba tratě v prodloužení Vlastiny ulice do Evropské ulice. | 23.06.2023 Výstavba tratě v prodloužení Vlastiny ulice do Evropské ulice. | 23.06.2023
Dnešní fotoreportáž z výstavbě tratě do sídliště Dědina bude také o místu, kam chodí i řidiči tramvají pěšky :-)
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 19. června 2023, 20:10, přidal: admin Petr

Prostor budoucí zastávky Divoká Šárka. Zatímco v koleji z centra jsou již uloženy prefabrikované panely s integrovaným obrubníkem nástupní hrany zastávky, v koleji směr centrum se teprve zřizuje betonová deska na podkladní rohoži pro pokládku panelů. | 19.06.2023 Prostor budoucí zastávky Divoká Šárka. Zatímco v koleji z centra jsou již uloženy prefabrikované panely s integrovaným obrubníkem nástupní hrany zastávky, v koleji směr centrum se teprve zřizuje betonová deska na podkladní rohoži pro pokládku panelů. | 19.06.2023 Prostor budoucí zastávky Divoká Šárka. S ohledem na budoucí využívání kolejovou i nekolejovou dopravou je k výstavbě použito prefabrikovaných panelů s integrovaných obrubníkem nástupní hrany zastávky. | 19.06.2023 Prostor budoucí zastávky Divoká Šárka. Zatímco v koleji z centra jsou již uloženy prefabrikované panely s integrovaným obrubníkem nástupní hrany zastávky, v koleji směr centrum se teprve zřizuje betonová deska na podkladní rohoži pro pokládku panelů. | 19.06.2023 Pohled na vznikající těleso tramvajové tratě ve spojce Evropské a Vlastiny ulice. | 19.06.2023
Pohled z průkopu Vlastiny ulice do ulice Evropská na oblouk budoucího tělesa, kterým se koleje dstanou do středu vozovky Evropské ulice. | 19.06.2023 Pohled na vznikající těleso tramvajové tratě ve spojce Evropské a Vlastiny ulice v místě odbočení z Evropské ulice. | 19.06.2023 Pohled na vznikající těleso tramvajové tratě ve spojce Vlastiny a Evropské ulice v oblouku, kterým se koleje dostanou přes polovinu vozovky Evropské ulice do jejího středu. | 19.06.2023 Pokládka rektifikačních pražců na podkladní rohože pro zřízení koleje systémem W-tram. | 19.06.2023 Pohled z Evropské ulice směrem ke smyčce Divoká Šárka na místo, který koleje tramvajové tratě překročí polovinu vozovky Evropské ulice do ulice Vlastiny. | 19.06.2023
Co nového v Evropské ulici v místě odbočení do ulice Vlastiny?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Neděle 18. června 2023, 15:56, přidal: admin Petr

Pohled na manipulační oblouk křižovatky Chotkovy sady, jehož úprava zmenšením poloměru a vložením mezipřímé posunout trať v Badeniho ulici v celém jejím prostoru do středu a vyrušit tak kolejové protioblouky. Použití betonu takřka k hlavě kolejnic napovídá, že oblouk bude zřejmě s asfaltovým zákrytem. | 18.06.2023 Pohled na manipulační oblouk křižovatky Chotkovy sady, jehož úprava zmenšením poloměru a vložením mezipřímé posunout trať v Badeniho ulici v celém jejím prostoru do středu a vyrušit tak kolejové protioblouky. Použití betonu takřka k hlavě kolejnic napovídá, že oblouk bude zřejmě s asfaltovým zákrytem. | 18.06.2023 Pohled na manipulační oblouk křižovatky Chotkovy sady, jehož úprava zmenšením poloměru a vložením mezipřímé posunout trať v Badeniho ulici v celém jejím prostoru do středu a vyrušit tak kolejové protioblouky. Použití betonu takřka k hlavě kolejnic napovídá, že oblouk bude zřejmě s asfaltovým zákrytem. | 18.06.2023 Vznikající ostrůvek obnovované zastávky Chotkovy sady směr Malostranská. | 18.06.2023 Pohled na manipulační oblouk křižovatky Chotkovy sady, jehož úprava zmenšením poloměru a vložením mezipřímé posunout trať v Badeniho ulici v celém jejím prostoru do středu a vyrušit tak kolejové protioblouky. Použití betonu takřka k hlavě kolejnic napovídá, že oblouk bude zřejmě s asfaltovým zákrytem. | 18.06.2023
Pohled na manipulační oblouk křižovatky Chotkovy sady, jehož úprava zmenšením poloměru a vložením mezipřímé posunout trať v Badeniho ulici v celém jejím prostoru do středu a vyrušit tak kolejové protioblouky. Použití betonu takřka k hlavě kolejnic napovídá, že oblouk bude zřejmě s asfaltovým zákrytem. | 18.06.2023 Prostor upravované zastávky Chotkovy sady z centra. | 18.06.2023 Vznikající ostrůvek obnovované zastávky Chotkovy sady směr Malostranská. | 18.06.2023 Vznikající ostrůvek obnovované zastávky Chotkovy sady směr Malostranská. | 18.06.2023 Probíhající zádlažba tratě v Badeniho ulici. | 18.06.2023
Pohled na křižovatku Chotkovy sady od Hradčanské, ze snímku je patrné, že jsou vyrušeny protioblouky. | 18.06.2023 Probíhající zádlažba tratě v Badeniho ulici. | 18.06.2023 Probíhající zádlažba tratě v Badeniho ulici. | 18.06.2023 Probíhající zádlažba tratě v Badeniho ulici. | 18.06.2023 Pohled do Badeniho ulice od Hradčanské. Je patrné, že pro rekonstrukci nebyl použit v dnešní době populární systém W-tram, ale standardní železobetonové pražce ve šterkovém loži. Ty jsou následně zabetonovány. | 18.06.2023
Jak pokračuje rekonstrukce tramvajové trati v Badeniho ulici?
Vozy
Čtvrtek 15. června 2023, 09:22, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9230 na lince 24 na pražské Invalidovně. | 15.06.2023
Zatím nejdéle odstavený vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9230 dnes po dlouhých 94 měsících odstavení konečně zasáhl do provozu. Vůz byl vážně poškozen při železniční nehodě v Braníku dne 10. září 2015 a po vlekoucí se opravě se dnes objevil na ranním šejdrovém spoji linky 24. #prtky #prazsketramvaje #skoda #15t #ForCity #Alfa #vozovnapankrac
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 12. června 2023, 10:17, přidal: admin Petr

V Evropské ulici již leží traťová kolej z centra až za prostor zastávky Divoká Šárka, před místo odbočení do Vlastiny ulice. Ta, protože půjde o zastávku sdruženou pro kolejové i silniční dopravní prostředky, je budována metodou betonových prefabrikátů s integrovanou nástupní hranou. | 11.06.2023 Stavební práce se v Evropské ulici soustředí do prostoru vozovky a koleje do centra. | 11.06.2023 Pohled průkopem z Evropské do Vlastiny ulice, kde vzniká základ tramvajového tělesa. | 11.06.2023 Pohled z Vlastiny do Evropské ulice. | 11.06.2023 Pohled průkopem z Evropské do Vlastiny ulice, kde vzniká základ tramvajového tělesa. | 11.06.2023
Pohled k zastávkám Divoká Šárka, na snímku je patrné odbočení tramvajových kolejí z Evropské do Vlastiny ulice. | 11.06.2023 Pohled průkopem z Vlastiny do Evropské ulice, kde vzniká základ tramvajového tělesa. | 11.06.2023 Pohled průkopem z Evropské do Vlastiny ulice, kde vzniká základ tramvajového tělesa. | 11.06.2023 Pohled průkopem z Vlastiny do Evropské ulice, kde vzniká základ tramvajového tělesa. | 11.06.2023 Pohled z Vlastiny ulice k Evropské. | 11.06.2023
Probíhající zádlažba traťové koleje do centra ve Vlastině ulici. | 11.06.2023 Pohled do Vlastiny ulice směrem do centra. | 11.06.2023 Pohled na oblouk před zastávkami Sídliště Na Dědině. Zde bude končit dlažba a začínat asfaltový zákryt. | 11.06.2023 Pohled na oblouk před zastávkami Sídliště Na Dědině. Jak je patrné, protisměrné koleje jsou zde umístěny v rozdílné niveletě. | 11.06.2023 Před obloukem je v koleji umístěno mazací zařízení. | 11.06.2023
Prostor zastávek Sídliště Na Dědině zřízených z betonových prefabrikátů. | 11.06.2023 Prostor zastávek Sídliště Na Dědině zřízených z betonových prefabrikátů. | 11.06.2023 Prostor zastávek Ciolkovského zřízených z betonových prefabrikátů. | 11.06.2023 Prostor zastávek Ciolkovského zřízených z betonových prefabrikátů. Pod kolejovým vozíkem je patrná kolej, pokračující až k Drnovské ulici. | 11.06.2023 Pohled z prostoru zastávek Ciolkovského směrem k Drnovské ulici. Zatímco traťová kolej směr centrum je položena již od Drnovské ulice a využívána jako dočasná vozovka pro směr z centra, kolej v opačném směru čeká na dokončení překládek inženýrských sítí. | 11.06.2023
Jak pokračují práce na prodloužení tratě do sídliště Na Dědině? V Evropské ulici je položena kolej z centra až k místu odbočení do Vlastiny ulice, došlo k realizaci zemních prací na průkopu skrz travnatý pruh. Práce běží na úpravě zemní pláně vozovky Evropské ulice směr centrum. Ve Vlastině ulici je kolejově dokončeno od zastávek Ciolkovského až po Evropskou ulici, probíhá zádlažba a betonáž.
Preference
Čtvrtek 8. června 2023, 09:48, přidal: admin Petr

SSZ 4.792 Generála Šišky – Novodvorská. | nedatováno, ilustrační snímek
Jediná světelná signalizace, která byla zřízena na nové tramvajové trati Modřany – Libuš, byla uvedena do provozu v pevném řízení bez preference tramvajové dopravy. SSZ 4.792 Generála Šišky – Novodvorská, které se nachází na posledním úseku trati, je sice vybaveno detekcí tramvají a dokonce i autobusů, avšak na SSZ je od počátku nastaveno pevné řízení, které na žádná vozidla MHD nereaguje. Zdržení tramvaje dosahuje i jedné minuty. Zdržována je ostatní doprava, mimo jiné proto, že volno pro tramvaj, která zde odbočuje ze samostatného tělesa do Novodvorské ulice, se vybírá cyklicky, tedy aniž by tramvaj potřebovala projet. Nejedná se o zdaleka první podobný problém. U tramvajových novostaveb jsou obdobné potíže pravidlem. Preference dosud nefunguje na dvou semaforech u obratiště Depo Hostivař (v provozu od 08/2022), což způsobuje významné nepravidelnosti zejména pro linku 16. Přibližně rok trvalo spuštění preference na semaforu u nově vybudované smyčky Zahradní Město.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 2. června 2023, 21:05, přidal: admin Petr

Z konce tratě v Holyni byly odstraněny sloupy trolejového vedení. | 01.06.2023 Z konce tratě v Holyni byly odstraněny sloupy trolejového vedení. | 01.06.2023 Vznikající těleso tramvajové tratě do Slivence. | 01.06.2023 Vznikající těleso tramvajové tratě do Slivence. | 01.06.2023 Vznikající těleso tramvajové tratě do Slivence. | 01.06.2023
Vznikající těleso tramvajové tratě do Slivence. | 01.06.2023 Vznikající těleso tramvajové tratě do Slivence. | 01.06.2023 Vznikající těleso tramvajové tratě do Slivence. | 01.06.2023 Prostor budoucí smyčky Slivenec. | 01.06.2023 Prostor budoucí smyčky Slivenec. | 01.06.2023
Podívejme se, jak pokračuje výstavba tratě do Slivence.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 2. června 2023, 20:49, přidal: admin Petr

V závěrečné části Vlastiny ulice před napojením na Drnovskou je stavebně dokončena traťová kolej a vozovka směr centrum. Aby mohly práce na výstavbě tratě plynule pokračovat, došlo k převedení provozu automobilů obousměrně do dokončené části komunikace a traťová kolej směr centrum slouží jako vozovka z centra. | 01.06.2023 V závěrečné části Vlastiny ulice před napojením na Drnovskou je stavebně dokončena traťová kolej a vozovka směr centrum. Aby mohly práce na výstavbě tratě plynule pokračovat, došlo k převedení provozu automobilů obousměrně do dokončené části komunikace a traťová kolej směr centrum slouží jako vozovka z centra. | 01.06.2023 V závěrečné části Vlastiny ulice před napojením na Drnovskou je stavebně dokončena traťová kolej a vozovka směr centrum. Aby mohly práce na výstavbě tratě plynule pokračovat, došlo k převedení provozu automobilů obousměrně do dokončené části komunikace a traťová kolej směr centrum slouží jako vozovka z centra. | 01.06.2023 Vznikající zastávky CIolkovského. Zatímco v koleji do centra je již dokončeno i uložení betonových prefabrikátů, kolej z centra má hotový jen betonový základ. | 01.06.2023 Vznikající zastávky CIolkovského. Zatímco v koleji do centra je již dokončeno i uložení betonových prefabrikátů, kolej z centra má hotový jen betonový základ. | 01.06.2023
Vznikající zastávky CIolkovského. Zatímco v koleji do centra je již dokončeno i uložení betonových prefabrikátů, kolej z centra má hotový jen betonový základ. | 01.06.2023 Vznikající zastávky CIolkovského. Zatímco v koleji do centra je již dokončeno i uložení betonových prefabrikátů, kolej z centra má hotový jen betonový základ. | 01.06.2023 Oblouk ve Vlastině ulici. Zatímco kolej směr centrum je již dokončena včetně vrstvy tzv. hubeného betonu, na kterou přijde již jen asfaltový zákryt, kolej z centra v tomto místě tvoží pouze položené betonové pražce. | 01.06.2023 Oblouk ve Vlastině ulici. Zatímco kolej směr centrum je již dokončena včetně vrstvy tzv. hubeného betonu, na kterou přijde již jen asfaltový zákryt, kolej z centra v tomto místě tvoží pouze položené betonové pražce. | 01.06.2023 Kolej směr centrum ve Vlastině ulici. | 01.06.2023
Místo zatravnění je v koleji směr centrum použita dlažba. | 01.06.2023 Vlastina ulice se sloupy a výložníky trolejového vedení. | 01.06.2023 Vlastina ulice se sloupy a výložníky trolejového vedení. | 01.06.2023 Vlastina ulice se sloupy a výložníky trolejového vedení. | 01.06.2023 Pohled na průchod kolejí z Vlastiny do Evropské ulice skrz travnatou plochu. | 01.06.2023
Pohled do Vlastiny ulice z ulice Evropské. | 01.06.2023 Bourání podkladových vrstev vozovky Evropské ulice směr centrum. | 01.06.2023 Bourání podkladových vrstev vozovky Evropské ulice směr centrum. | 01.06.2023 Zatímco na konci Vlastiny ulice je více dokončena kolej směr centrum, v Evropské naopak kolej z centra, včetně sdružené tramvajové a autobusové zastávky Divoká Šárka. Kolej do centra a vozovka Evropské ulice stejným směrem jsou teprve ve stravbě. | 01.06.2023 Zatímco na konci Vlastiny ulice je více dokončena kolej směr centrum, v Evropské naopak kolej z centra, včetně sdružené tramvajové a autobusové zastávky Divoká Šárka. Kolej do centra a vozovka Evropské ulice stejným směrem jsou teprve ve stravbě. | 01.06.2023
Po čase se podíváme na pokračující práce na výstavbě tramvajové tratě do sídliště Dědina. Zatímco v Evropské ulici je více dokončena kolej z centra, v závěrečné části Vlastiny ulice naopak kolej do centra, do jejíhož prostoru je převeden provoz automobilů.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 29. května 2023, 16:17, přidal: admin Petr

Složené kolejnice pro rekonstrukci tratě v Badeniho ulici. | 29.05.2023 V úseku mezi vyústěním ulice Na Špejcharu a Chotkovou ulicí došlo ke kompletnímu odtěžení spodních vrstev. | 29.05.2023 V úseku mezi vyústěním ulice Na Špejcharu a Chotkovou ulicí došlo ke kompletnímu odtěžení spodních vrstev. | 29.05.2023 V odtěženém úseku je patrná středová rýha odvodnění. | 29.05.2023 Pokládání geotextilí. | 29.05.2023
Zřizování spodních vrstev pod tramvajovou tratí. | 29.05.2023 Zřizování spodních vrstev pod tramvajovou tratí. | 29.05.2023 Manipulační oblouk křižovatky Chotkovy sady od Královského letohrádku do Badeniho ulice je ostřejší než byl. Důvodem je zvětšení prostoru v přímé větvi křižovatky pro umístění nástupišť zastávek a zaústění oblouku do středu Badeniho ulice, aby došlo k vyrušení kolejových protioblouků. | 29.05.2023 Přímý úsek křižovatky Chotkovy sady. | 29.05.2023 V přímé větvi křižovatky Chotkovy sady je patrný drobný úhyb vpravo, aby křižovatka nově zaústila do středu Badeniho ulice a vznikl prostor pro zřízení zastávek Chotkovy sady. | 29.05.2023
Jak pokračuje rekonstrukce tramvajové tratě v Badeniho ulici?
Aktualita
Úterý 23. května 2023, 11:28, přidal: admin Petr

Mřící vůz T3 #5521 v obratišti Libuš. | 23.05.2023
Libuš dobyta. Do šturcu obratiště Libuš dnes přijel měřící vůz T3 #5521 jako první tramvaj, která se vydala po novostavbě tramvajové trati. Páteční slavnostní zahájení provozu se blíží!
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 18. května 2023, 20:33, přidal: admin Petr

Konec zatím položených kolejí u Drnovské ulice. | 10.05.2023 Výstavba tratě ve Vlastině ulici. | 10.05.2023 Výstavba tratě ve Vlastině ulici. | 10.05.2023 Výstavba tratě ve Vlastině ulici. | 10.05.2023 Konec zatím položených kolejí na vyústění Vlastiny ulice do Evropské. | 10.05.2023
Jak se pokračuje se stavbou tratě v oblasti Vlastiny ulice.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 18. května 2023, 20:28, přidal: admin Petr

Rekonstrukce části křižovatky Hradčanská. | 17.05.2023 Rekonstrukce tratě v Badeniho ulici. | 17.05.2023 Rekonstrukce tratě v Badeniho ulici. | 17.05.2023 Rekonstrukce tratě v Badeniho ulici. | 17.05.2023 Rekonstrukce tratě v Badeniho ulici. | 17.05.2023
Rekonstrukce tratě v Badeniho ulici. | 17.05.2023 Rekonstrukce křižovatky Chotkovy sady. | 17.05.2023 Rekonstrukce křižovatky Chotkovy sady. | 17.05.2023 Rekonstrukce křižovatky Chotkovy sady. | 17.05.2023 Rekonstrukce křižovatky Chotkovy sady. | 17.05.2023
Stavební mechanizmy se zakously do tramvajové tratě v Badeniho ulici.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 18. května 2023, 20:21, přidal: admin Petr

Kusá kolej obratiště Libuš umožní odstav jednoho vlaku (například s technickou závadou), aby nedocházelo k blokování provozu. | 18.05.2023 Prostor výstupní a nástupní zastávky obratiště Libuš. | 18.05.2023 Kusá kolej obratiště Libuš umožní odstav jednoho vlaku (například s technickou závadou), aby nedocházelo k blokování provozu. | 18.05.2023 Pohled z obratiště na dvoukolejnou trať. | 18.05.2023 Sociální zařízení obratiště Libuš. | 18.05.2023
Vznikající občasná výstupní zastávka umístěná před obratištěm Libuš zjednoudší obraty a umožní, aby se zde nacházely celkem dva vlaky. | 18.05.2023 Zatravňování kolejí v Novodvorské ulici. | 18.05.2023 Zatravňování kolejí v Novodvorské ulici. | 18.05.2023 Zatravňování kolejí v Novodvorské ulici. | 18.05.2023 Měnírna Libuš. | 18.05.2023
Do slavnostního zahájení provozu tramvajové tratě do Libuše již zbývá týden. Podívejme se, co je zde tedy nového.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 11. května 2023, 05:52, přidal: admin Petr

Předstihové práce v Badeniho ulici. | 21.04.2023
Pražský Dopravní podnik (DPP) společně s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK) začne od pondělí 15. května 2023 rekonstruovat tramvajovou trať v Badeniho ulici v úseku od křižovatky s ulicí Na Špejcharu po křižovatku s Chotkovou ulicí. Rekonstrukce tratě potrvá necelých sedm týdnů. Již od poloviny letošního března zde TSK provádí předstihové práce, jako jsou např. přeložky inženýrských sítí. Na ty od pondělí 15. května 2023 naváže DPP s rekonstrukcí tramvajové tratě pocházející z let 1993, respektive 1995. V rámci této rekonstrukce dojde k obnovení zastávky Chotkovy sady směr Malostranská na ostrůvku uprostřed křižovatky (tedy v místě, kde zastávka až do rekonstrukce křižovatky v roce 1995 byla) proti zastávce z centra. Nová zastávka bude plně bezbariérová. Úprav a zlepšení bezbariérovosti se dočká také zastávka z centra. Kromě toho dojde k výměně kolejového rozvětvení od Badeniho ulice směrem k ulici Milady Horákové. Díky rekonstrukci dojde k odstranění kolejového esíčka, které zde vzniklo při poslední přestavbě křižovatky Badeniho s Chotkovou ulicí v roce 1995. TSK naváže na práce DPP a zrekonstruuje chodníky a vozovky v Badeniho ulici v úseku od křižovatky s ulicí Na Špejcharu po křižovatku s Chotkovou ulicí, včetně křižovatek s ulicemi Mickiewiczova, Gogolova a Na Baště sv. Tomáše. Stávající žulové kostky v jízdných pruzích pro auta nahradí asfaltový povrch, díky čemuž dojde v oblasti ke snížení hluku. Žulová dlažba zůstane pouze v křižovatce ulic Badeniho s Mickiewiczovou, Gogolovou a Na Baště sv. Tomáše. Vydlážděný bude také svršek tramvajové tratě. Chodníky budou vydlážděny tzv. pražskou mozaikou. Součástí stavby TSK je také rekonstrukce odvodnění (uličních vpustí) a přeložky stožárů veřejného osvětlení. Po zprovoznění tramvajové tratě bude TSK v období od 1. července do 31. srpna 2023 pokračovat poslední etapou stavebních prací v oblasti křižovatky Badeniho a Chotkovy ulice za plného provozu tramvají, ale nadále bez automobilové dopravy.
Aktualita
Středa 10. května 2023, 10:02, přidal: admin Petr

Měřící vůz T3 #5521 u Čechovy čtvrti. | 10.05.2023
Zatímco včera Pomeranč zamířil do Podolí, aby tramvajím otevřel cestu do smyčky u branického nádraží, dnes se vydal ještě dál a provádí první kontroly v úseku Nádraží Braník - Levského. Tady došlo k náhradě žlábkových kolejnic za bezžlábkové mezi Nádražím Braník a Belárií a Čechovou čtvrtí a Poliklinikou Modřany. Zároveň došlo k modernizaci trolejového vedení od Polikliniky Modřany ke smyčce Levského. Legendární řetězovka, použitá v Praze právě jen na modřanské trati, tak zůstává již jen mezi Čechovou čtvrtí a Poliklinikou Modřany.
Reklamní vozy
Úterý 9. května 2023, 08:35, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9252 | 08.05.2023
S novými celovozovými reklamami v pankrácké tramvajové stáji se v poslední době roztrhl pytel. Reklamní kabátek tak obdržel i vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9252. #prtky #prazsketramvaje #skoda #15t #forcity #alfa #skodatransportation #vozovnapankrac
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Neděle 7. května 2023, 08:03, přidal: admin Petr

Betonování podkladní vrstvy v místě uložení panelů v prostoru sdružené zastávky tramvají a autobusů Ciolkovského. | 05.05.2023 Betonování podkladní vrstvy v místě uložení panelů v prostoru sdružené zastávky tramvají a autobusů Ciolkovského. | 05.05.2023 Betonování podkladní vrstvy v místě uložení panelů v prostoru sdružené zastávky tramvají a autobusů Ciolkovského. | 05.05.2023 Přechod mezi tramvajovou kolejí zřízenou ve štěrkovém loži na přičných pražcích a pevnou jízdní dráhou v prostoru sdružené tramvajové a autobusové zastávky Ciolkovského. | 05.05.2023 Výstavba tratě se přibližíla k Drnovské ulici. | 05.05.2023
Výstavba tratě se přibližíla k Drnovské ulici. | 05.05.2023 Výstavba tratě se přibližíla k Drnovské ulici. | 05.05.2023 Na druhém konci již koleje pokračují v ose Vlastiny ulice a brzy překročí polovinu Evropské ulice, aby zamířily do jejího středu. | 05.05.2023 Stávající zaústění Vlastiny ulice kolmo do Evropské zůstane zachováno pro automobily, zatímco tramvaje se do Evropské ulice dostanou šikmým přejezdem. | 05.05.2023 Výstavba tratě v Evropské ulici probíhá salámovou metodou s ohledem na nutno zachování provozu automobilů a omezenou možnost záboru. | 05.05.2023
Podívejme se na pokračující stavbu tramvajové tratě do smyčky Dědina ve Vlastině a Evropské ulici.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 6. května 2023, 16:18, přidal: admin Petr

Probíhající zemní práce při výstavbě tramvajové tratě do Slivence. | 05.05.2023 Probíhající zemní práce při výstavbě tramvajové tratě do Slivence. | 05.05.2023 Probíhající zemní práce při výstavbě tramvajové tratě do Slivence. | 05.05.2023 Probíhající zemní práce při výstavbě tramvajové tratě do Slivence. | 05.05.2023 Probíhající zemní práce při výstavbě tramvajové tratě do Slivence. | 05.05.2023
Probíhající zemní práce při výstavbě tramvajové tratě do Slivence. | nedatováno, ilustrační snímek Probíhající zemní práce při výstavbě tramvajové tratě do Slivence. | nedatováno, ilustrační snímek Probíhající zemní práce při výstavbě tramvajové tratě do Slivence. | nedatováno, ilustrační snímek Probíhající zemní práce při výstavbě tramvajové tratě do Slivence. | nedatováno, ilustrační snímek Probíhající zemní práce při výstavbě tramvajové tratě do Slivence. | nedatováno, ilustrační snímek
Jak pokračují práce při výstavbě tramvajové tratě do Slivence?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 6. května 2023, 16:02, přidal: admin Petr

Na trati probíhá strojní broušení kolejnic. | 05.05.2023 Prostor obratiště Libuš. | 05.05.2023 Prostor obratiště Libuš. | 05.05.2023 Trať ve středu Novodvorské ulice. | 05.05.2023 Zatravňování tělesa v Novodvorské ulici. | 05.05.2023
Zatravňování tělesa v Novodvorské ulici. | 05.05.2023 Oblouk z Novodvorské ulice do zastávek Sídliště Libuš. | 05.05.2023 Prostor zastávek Sídliště Libuš. | 05.05.2023 Prostor zastávek Hasičská stanice Modřany. | 05.05.2023 Dokončovací terénní práce u smyčky Levského. | 05.05.2023
Výstavba tramvajové tratě do Libuše spěje do cíle, již brzy začnou první zkušební jízdy a 26. května nás čeká slavnostní zahájení provozu., na den přesně po 28 letech od zahájení provozu úseku Nádraží Braník - Levského.
Reklamní vozy
Neděle 30.dubna 2023,08:47, vložil: admin Petr

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9204 ve vozovně Pankrác. | 30.04.2023
S novou celovozovou reklamou se již brzy vydá do ulic pankrácký vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9204. Sny řidičů, že ke každé směně na tomto voze obdrží chlazenou plechovku nealkoholického piva, které vůz propaguje, můžeme však hned v zárodku utnout.
Aktualita
Pátek 28. dubna 2023, 16:45, přidal: admin Petr

Souprava vozů T3R.PV #8154+#8184 po mimořádné události odstavená na kusé koleji smyčky Vysočanská. | 28.04.2023
V uplynulých měsících došlo k zahájení činností vedoucím k opětovnému zprovoznění kusé koleje smyčky Vysočanská. Nejprve byla vyměněna výhybka, následně bylo obnoveno trolejové vedení. Každý kus manipulačních kolejí, který umožňuje řešit mimořádné události na trati, bez ovlivnění pravidelného provozu se zkrátka počítá. Po dnešní oficiální kolaudaci měřícím vozem T3 #5521 se hned kolej dočkala minimálně dvojího využití. Nejprve sem byla odstavena souprava vozů T3R.PV #8154+#8184 po mimořádné události, následně i vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9271, aby se po výjezdu z vozovny zařadil na správnou pozici v pořadích linky 6. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3rpv #skoda #15t #forcity #alfa
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 26. dubna 2023, 19:27, přidal: admin Petr

Obratiště Libuš. | 22.04.2023 Obratiště Libuš. | 22.04.2023 Obratiště Libuš. | 22.04.2023 Obratiště Libuš. | 22.04.2023 Obratiště Libuš. | 22.04.2023
Pohled ke křižovatce s Novodvorskou ulicí, kde tramvajová trať odbočí do jejího středu. | 22.04.2023 Měnírna Libuš. | 22.04.2023 Vznikající přejezd přes tramvajovou trať. | 22.04.2023 Přístřešek zastávky Hasičská stanice Modřany (pracovní název Modřanský vodojem). | 22.04.2023 Přístrešek zastávky Observatoř Libuš. | 22.04.2023
Na novostavbě tramvajové tratě do Libuše se již objevují první zastávkové přístřešky.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 26. dubna 2023, 18:44, přidal: admin Petr

Práce na výstavbě tramvajové tratě do sídliště Dědina pokračují a postupně se zřizování tělesa pro štěrkové lože dostalo již k autobusovým zastávkám Ciolkovského. Ty jsou umístěny na původní obousměrné vozovce Vlastiny ulice, zatímco stavba tramvajové tratě zatím zasahuje do prostoru původního nezvhledného parkoviště. | 22.04.2023 Ukládání betonových L profilů, které vytvoří jakou vanu pro zřízení štěrkového lože koleje. | 22.04.2023 Ukládání betonových L profilů, které vytvoří jakou vanu pro zřízení štěrkového lože koleje. | 22.04.2023 Ukládání betonových L profilů, které vytvoří jakou vanu pro zřízení štěrkového lože koleje. | 22.04.2023 Ukládání betonových L profilů, které vytvoří jakou vanu pro zřízení štěrkového lože koleje. | 22.04.2023
V podsatě všechny fáze zřizování štěrkového lože. Na zhutněnou zemní pláň jsou uloženy betonové L profily, které ohraničí prostor a vytvoří jakousi vanu pro umístění štěrku. Ten se však sype až po obložení antivibračními rohožemi. Na štěrk se pak pokládají pražce. | 22.04.2023 Vana z betonových L profilů pro zřízení štěrkového lože koleje. Ve vzdálenější části snímku je již prostoru vyložen antivibračními rohožemi a vysypán štěrkem. | 22.04.2023 Pohled na čtyři pásy betonových L profilů, které ohraničují prostor budoucího štěrkového lože. Rýhy zhruba uprostřed každé z budoucích kolejí, zakryté geotextilií, zakrývají odvodnění lože. | 22.04.2023 Zatímco kolej z centra je v této časti patrná pouze v pražcové podobě, kolej do centra je již kompletní, tedy včetně kolejnic. | 22.04.2023 Vana z betonových L profilů pro zřízení štěrkového lože koleje z centra. Kolej do centra v pravé části snímku je již dokončema. | 22.04.2023
Vana z betonových L profilů pro zřízení štěrkového lože koleje z centra. Kolej do centra v pravé části snímku je již dokončema. | 22.04.2023 V této části Vlastiny ulice je již dokončena kolej do centra, zatímco kolej z centra zatím upomíná jen připravený prostor ve vozovce. | 22.04.2023 Pohled na počátek úseku Vlastiny ulice, kde došlo k jejímu značnému rozšíření o někdejší vojenský prostor. Stromořadí, které bude oddělovat protisměrné koleje, bylo původně na okraji vozovky. | 22.04.2023 Výstavba tratě již na konci Vlastiny ulice opustila její profil a skrz trávník mří okolo někdejší trafiky až k místu překřížení poloviny Evropské ulice. | 22.04.2023 Výstavba tratě již na konci Vlastiny ulice opustila její profil a skrz trávník mří okolo někdejší trafiky až k místu překřížení poloviny Evropské ulice. | 22.04.2023
Ve Vlastině ulici se staví o sto šest.
Aktualita
Středa 19. dubna 2023, 09:18, přidal: admin Petr

Měřící vůz T3 #5521 na Výstavišti. | 19.04.2023
S ohledem na urychlení prací při demontáži železničního mostu z roku 1890 na pražském Výstavišti nad ulicí Dukelských hrdinů, dochází již od čtvrtka 20. dubna k obnovení provozu tramvají přes toto místo. Jako vždy musí nejprve měřící vůz T3 #5521 ověřit, že co se týče trolejového vedení je vše v pořádku.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 17. dubna 2023, 20:26, přidal: admin Petr

Prostor zastávek v obratišti Libuš. | 16.04.2023 Nástupní zastávka kusé koleje obratiště Libuš vpravo ve směru jízdy. | 16.04.2023 Pohled z obratiště na rozplet kolejí ve směru do centra. | 16.04.2023 Pohled na konec kusé koleje obratiště Libuš do manipulačního prostoru za zastávkami, který bude určen například pro odstav vadného vlaku. | 16.04.2023 Sociální zařízení obratiště Libuš. | 16.04.2023
Pohled na umístění sociálního zařízení obratiště Libuš. | 16.04.2023 Trať za odbočením z Novodvorské ulice. | 16.04.2023 Chodník podél tratě k nástupišti zastávky Sídliště Libuš. | 16.04.2023 Měnírna Libuš. | 16.04.2023 Vznikající nástupiště zastávky Sídliště Libuš z centra. | 16.04.2023
V Libuši pokračují stavební práce na výstavbě nástupišť zastávek.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 17. dubna 2023, 20:01, přidal: admin Petr

Probíhající zemní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě Holyně - Slivenec. | 16.04.2023 Probíhající zemní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě Holyně - Slivenec. | 16.04.2023 Probíhající zemní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě Holyně - Slivenec. | 16.04.2023 Probíhající zemní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě Holyně - Slivenec. | 16.04.2023 Probíhající zemní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě Holyně - Slivenec. | 16.04.2023
Probíhající zemní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě Holyně - Slivenec. | 16.04.2023 Probíhající zemní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě Holyně - Slivenec. | 16.04.2023 Probíhající zemní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě Holyně - Slivenec. | 16.04.2023 Probíhající zemní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě Holyně - Slivenec. | 16.04.2023 Probíhající zemní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě Holyně - Slivenec. | 16.04.2023
Jak pokračuje výstavba prodloužení tramvajové tratě Holyně - Slivenec?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 17. dubna 2023, 19:11, přidal: admin Petr

Kolejové konstrukce vznikající křižovatky Dvorecký most na Podoském nábřeží. | 17.04.2023 Kolejové konstrukce vznikající křižovatky Dvorecký most na Podoském nábřeží. | 17.04.2023 Kolejové konstrukce vznikající křižovatky Dvorecký most na Podoském nábřeží. | 17.04.2023 Kolejové konstrukce vznikající křižovatky Dvorecký most na Podoském nábřeží. | 17.04.2023 Kolejové konstrukce vznikající křižovatky Dvorecký most na Podoském nábřeží. | 17.04.2023
Kolejové konstrukce vznikající křižovatky Dvorecký most na Podoském nábřeží. | 17.04.2023 Kolejové konstrukce vznikající křižovatky Dvorecký most na Podoském nábřeží. | 17.04.2023 Kolejové konstrukce vznikající křižovatky Dvorecký most na Podoském nábřeží. | 17.04.2023 Kolejové konstrukce vznikající křižovatky Dvorecký most na Podoském nábřeží. | 17.04.2023 Kolejové konstrukce vznikající křižovatky Dvorecký most na Podoském nábřeží. | 17.04.2023
Vznikající křižovatka na Podolském nábřeží pro budoucí kolejové napojení Dvoreckého mostu.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Neděle 16. dubna 2023, 11:21, přidal: admin Petr

Zemní práce ve Vlastině ulici již pokračují k Drnovské ulici. | 14.04.2023 Zemní práce ve Vlastině ulici již pokračují k Drnovské ulici. | 14.04.2023 Zřizování odhlučněných van z betonových L profilů pro štěrkové lože kolejí. | 14.04.2023 Výstavba tramvajové tratě ve Vlastině ulici v prostoru mezi někdejšími autobusovými zastávkami Sídliště Na Dědině a Ciolkovského. | 14.04.2023 Výstavba tramvajové tratě ve Vlastině ulici v prostoru mezi někdejšími autobusovými zastávkami Sídliště Na Dědině a Ciolkovského. | 14.04.2023
Výstavba tramvajové tratě ve Vlastině ulici v prostoru mezi někdejšími autobusovými zastávkami Sídliště Na Dědině a Ciolkovského. | 14.04.2023 V prostoru sdružené zastávky pro tramvaje a autobusy Sídliště Na Dědině budou využity betonové prefabrikované panely. Stejný typ byl využit již při rekonstrukci tramvajové tratě k vozovně Pankrác například v zastávce Palouček. | 14.04.2023 V prostoru sdružené zastávky pro tramvaje a autobusy Sídliště Na Dědině budou využity betonové prefabrikované panely. Stejný typ byl využit již při rekonstrukci tramvajové tratě k vozovně Pankrác například v zastávce Palouček. | 14.04.2023 Podbíječka kolejí v akci ve Vlastině ulici. | 14.04.2023 Novostavba tramvajové tratě v Evropské ulici, na snímku křižovatka s Libockou ulicí. | 14.04.2023
Výstavba tramvajové tratě do smyčky Dědina opět pokročila. Zatímco v Evropské ulici se již tramvaje vrátily do zrekonstruovaného úseku mezi smyčku Divoká Šárka a vozovnu Vokovice a pomalu a jistě se k sobě přibližuje stavba z Vlastiny a Evropské ulice, v samotné Vlastině ulici se již buduje trať v prostoru někdejšího parkoviště mezi autobusovými zastávkami Sídliště Na Dědine a Ciolkovského.
Aktualita
Neděle 16. dubna 2023, 10:42, přidal: admin Petr

Demontáž mostní konstrukce nad ulicí Dukelských hrdinů u Výstaviště. | 15.04.2023 Demontáž mostní konstrukce nad ulicí Dukelských hrdinů u Výstaviště. | 15.04.2023 Demontáž mostní konstrukce nad ulicí Dukelských hrdinů u Výstaviště. | 15.04.2023 Demontáž mostní konstrukce nad ulicí Dukelských hrdinů u Výstaviště. | 15.04.2023 Vizualizace jak to bude na Výstavišti v budoucnosti vypadat. | nedatováno, ilustrační snímek
Z historického železničního mostu přes ulici Dukelských hrdinů v pražských Holešovicích se stane exponát Národního technického muzea. Správa železnic v sobotu 15. dubna provedla demontáž ocelové konstrukce z konce 19. století. Most v ulici Dukelských hrdinů byl vybudován v roce 1890 a železniční dopravě tak sloužil přes 130 let. Nově se stane jednou z dominant Muzea železnice a elektrotechniky Národního technického muzea, které vznikne v bývalém depu na Masarykově nádraží.
Vozy
Čtvrtek 13. dubna 2023, 08:37, přidal: admin Petr

Střední články C budoucích vozů KT8D5.RN2P #9106 a # v Opravně tramvají. | 13.04.2023
V novém jednotném laku PID byly dnes do Prahy předány střední články C budoucích vozů KT8D5.RN2P #9106 a #9107.
Vozy
Čtvrtek 13. dubna 2023, 08:34, přidal: admin Petr

Vůz T3R.PLF budoucího evidenčního čísla #8295 (ex T3R.PV #8183 ex T3 #6721). v Opravně tramvají. | 13.04.2023
Do Prahy dnes dorazil další z vozů T3R.PLF kompletovaných ve společnosti KOS (Krnovské opravny a strojírny). Jde o vůz budoucího evidenčního čísla #8295 (ex T3R.PV #8183 ex T3 #6721).
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 12. dubna 2023, 16:57, přidal: admin Petr

Vznikající nástupiště výstupní a nástupní zastávky v obratišti Libuš. | 11.04.2023 Vznikající nástupiště výstupní a nástupní zastávky v obratišti Libuš. | 11.04.2023 Vznikající nástupiště výstupní a nástupní zastávky v obratišti Libuš. | 11.04.2023 Výstavba křižovatky napojující pravobřežní trať na budoucí Dvorecký most. | 11.04.2023 Výstavba křižovatky napojující pravobřežní trať na budoucí Dvorecký most. | 11.04.2023
Zatímco v Libuši vznikají nástupiště, v Podolí křižovatka.
Aktualita
Úterý 11. dubna 2023, 16:09, přidal: admin Petr

Vůz K2 #7000 ve vozovně Střešovice. | 11.04.2023
Během dopoledních hodin se do střešovické vozovny vrátil vůz K2 #7000 po dokončení první etapy tzv. "dešalinizace", tedy dokončení úprav například v obvodu ovládání dveří na standardní tramvajové zapojení. Do provozu vůz zasáhne pravděpobně následující víkend. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #k2 #vozovnastresovice #muzeummhd
Aktualita
Úterý 11. dubna 2023, 09:05, přidal: admin Petr

Pohled ze střešní nástavby měřícího vozu T3 #5521. | 11.04.2023
Měřící vůz T3 #5521 vyčkává v Evropské ulici na zahájení zkušební jízdy v upravené smyčce Divoká Šárka.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 6. dubna 2023, 19:27, přidal: admin Petr

Dokončené povrchy na příčném přejezdu s ulicí Za vokovickou vozovnou. | 06.04.2023 Zrekonstruovaná část tratě v Eropské ulici. | 06.04.2023 Práce na trolejovém vedení tramvají a trolejbusů. | 06.04.2023 Vjezd do smyčky Divoká Šárka. | 06.04.2023 Chystaný záhonek v prostoru někdejší vnější koleje smyčky Divoká Šárka svým zeleným pažitem osvěží a projasní celou Evropskou ulici. | 06.04.2023
Výjezd ze smyčky Divoká Šárka. | 06.04.2023 Výstavba vozovky v Evropské ulici. | 06.04.2023 Výstavba vozovky v Evropské ulici. | 06.04.2023 Výstavba vozovky v Evropské ulici. | 06.04.2023 Výstavba tratě v oblasti Vlastiny ulice. | 06.04.2023
Výstavba tratě v oblasti Vlastiny ulice. | 06.04.2023 Výstavba tratě v oblasti Vlastiny ulice. | 06.04.2023 Výstavba tratě v oblasti Vlastiny ulice. | 06.04.2023 Výstavba tratě v oblasti Vlastiny ulice. | 06.04.2023 Výstavba tratě v oblasti Vlastiny ulice. | 06.04.2023
Od příštího víkendu by již opět tramvaje měly využivat smyčku Divoká Šárka, tak se podívejme co je v téhle oblasti nového.
Aktualita
Čtvrtek 6. dubna 2023, 17:38, přidal: admin Petr

Železniční most přes ulici Dukelských hrdinů. | 05.04.2023
Od zahájení nočního provozu z pátku 14. na sobotu 15. dubna do ukončení denního provozu dne 24. dubna dojde k přerušení provozu tramvají mezi křižovatkami Výstaviště a Strossmayerovo náměstí. Důvodem je snesení železniční mostu, který svou podjezdnou výškou desetiletí způsoboval komplikace při průjezdu vyšších vozidel. Linky 6, 17, 93 a 94 budou vedeny odklonem přes Holešovickou tržnici, provozu linky 12 se omezení nedotkne.
Aktualita
Čtvrtek 6. dubna 2023, 17:15, přidal: admin Petr

Zastávka Ke Stírce z centra. | 05.04.2023
Od poloviny června roku 2021 různě po Klapkově ulici putovala zastávka Ke Stírce z centra. Důvodem byla výstavba obytného domu v prostoru zastávky. Od čtvrteční 18. hodiny by všem komplikacím měl být konec a zastávka by měla opět umožnit odbavení cestujících ve standardní poloze.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 4. dubna 2023, 18:09, přidal: admin Petr

Vznikající obratiště Libuš. | 04.04.2023 Vznikající obratiště Libuš. | 04.04.2023 Vznikající obratiště Libuš. | 04.04.2023 Mezi smyčkou Levského a Poliklinikou Modřany dochází k rekonstrukci trolejového vedení. Akce byla předpřipravena již během loňské rekonstrukce kolejí. | 04.04.2023 K rekonstrukci dochází také v části úseku za Poliklinikou Modřany, který zůstal během loňské výluky v provozu a sloužil jako odstav vlaků od Braníka. | 04.04.2023
K rekonstrukci dochází také v části úseku za Poliklinikou Modřany, který zůstal během loňské výluky v provozu a sloužil jako odstav vlaků od Braníka. | 04.04.2023 V úseku Poliklinika Modřany - Čechova čtvrť dochází k rekonstrukci úseku a nahrazení původních žlábkových kolejnic z roku 1995 bezžlábkovými. | 04.04.2023 V úseku Poliklinika Modřany - Čechova čtvrť dochází k rekonstrukci úseku a nahrazení původních žlábkových kolejnic z roku 1995 bezžlábkovými. | 04.04.2023 V úseku Poliklinika Modřany - Čechova čtvrť dochází k rekonstrukci úseku a nahrazení původních žlábkových kolejnic z roku 1995 bezžlábkovými. | 04.04.2023 U zastávky Přístaviště probíhá výměna kolejových oblouků. | 04.04.2023
Od 1. dubna pokračuje výstavba tramvajové tratě do Libuše také rekonstrukcí kolejí a trolejí v navazujícím úseku k Podolské vodárně. Kromě rekonstrukce kolejí v traťových úsecích Nádraží Braník - Černý kůň a Čechova čtvrť - U Libušského potoka, kde dojde ke zřízení bežlábkové koleje, proběhne oprava přejezdu u Přístaviště, vložení křižovatky Dvorce a rrekonstrukce trolejového vedení v úseku Levského - Poliklinika Modřany.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 4. dubna 2023, 17:50, přidal: admin Petr

Rekonstrukce vozovky Evropské ulice. | 03.04.2023 Mezi někdejší vnitřní kolejí smyčky Divoká Šárka a chodníkem podél někdejší vnější koleje smyčky (tedy v prostoru někdejší vnější koleje) budeme mít nakonec trávník. | 03.04.2023 Mezi někdejší vnitřní kolejí smyčky Divoká Šárka a chodníkem podél někdejší vnější koleje smyčky (tedy v prostoru někdejší vnější koleje) budeme mít nakonec trávník. | 03.04.2023 Mezi někdejší vnitřní kolejí smyčky Divoká Šárka a chodníkem podél někdejší vnější koleje smyčky (tedy v prostoru někdejší vnější koleje) budeme mít nakonec trávník. | 03.04.2023 Mezi někdejší vnitřní kolejí smyčky Divoká Šárka a chodníkem podél někdejší vnější koleje smyčky (tedy v prostoru někdejší vnější koleje) budeme mít nakonec trávník. | 03.04.2023
Pokládka povrchů na tělese novostavby tramvajové tratě v Evropské ulici. | 03.04.2023 Práce v Evropské ulici. | 03.04.2023 Vznikající vozovka Evropské ulice. | 03.04.2023 Betonová vana pro zřízení tramvajového tělesa metodou W-tram ve Vlastině ulici. | 03.04.2023 Stavební práce ve Vlastině ulici. | 03.04.2023
Dnes se soustředíme na vznikajícíí záhon v prostoru smyčky Divoká Šárka.
Vozy
Neděle 2. dubna 2023, 15:04, přidal: admin Petr

Souprava vozů T3R.PLF #8293 a T3R.P #8485 v obratišti Dlabačov. | 02.04.2023
Po pražských kolejích se na zkušebních jízdách prohání souprava vozů T3R.PLF #8293 a T3R.P #8485. Vůz T3R.PLF #8293 (ex → T3R.P #8325 ex → T3 #6468) je prvním z vozů T3R.PLF dodaných jako celek z Krnova, nikoliv v podobě pouhé nalakované vozové skříně.
Aktualita
Čtvrtek 30. března 2023, 08:15, přidal: admin Petr

Kaverna v Klapkově ulici. | 27.03.2023
Dvoudenní přerušení provozu tramvají od pondělí 27. do úterý 28. března 2023 v Klapkově ulici v oblasti zastávek Ke Stírce vyvolal nález další kaverny pod tělesem tramvajové tratě. Manipulační provoz denních vlaků byl zachován po koleji do centra s tím, že zatahující kobyliské vlaky po této koleji jely zpětným pohybem. Noční linky 90 a 93 pak tento úsek projížděly zpětným pohybem dokonce s cestujícími.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 30. března 2023, 07:03, přidal: admin Petr

Vjezdová kolej do jednokolejné smyčky Divoká Šárka. V oblouku jsou použity mazníky kolejnic a i ze snímku je patrné, že z koleje zmizelo převýšení (klopení) oblouku a průjezd automobilů tak bude komfortnější. | 29.03.2023 Vznikající chodník v prostoru snesené vnější koleje smyčky Divoká Šárka. | 29.03.2023 Vznikající chodník v prostoru snesené vnější koleje smyčky Divoká Šárka. | 29.03.2023 Vznikající chodník v prostoru snesené vnější koleje smyčky Divoká Šárka. | 29.03.2023 Mezi výjezdem a vjezdem smyčky DIvoká Šárka dochází k úpravám spodních vrstev pro pokládku vozovky. | 29.03.2023
Zřizování tramvajové tratě v Evropské ulici probíhá doslova po metrech. Po dokončení části umožňující výjezd a vjezd k rychlému občerstvení zavrali stavbaři další kousek a zřizují vanu pro výstavbu tratě systémem W-tram. | 29.03.2023 Ve Vlastině ulici pokračuje výstavba tratě systémem W-tram ve zřízené odhlučněné vaně již bezprostředně u Evropské ulice. | 29.03.2023 Ve Vlastině ulici pokračuje výstavba tratě systémem W-tram ve zřízené odhlučněné vaně již bezprostředně u Evropské ulice. | 29.03.2023 Dlouhodobě byla favoritem výstavby v rozšiřované části Vlastiny ulice traťová kolej z centra. Stavební práce ale aktuálně více pokročily v traťové koleji do centra. | 29.03.2023 Výstavba traťové koleje ve Vlastině ulici směr centrum. | 29.03.2023
Výstavba traťové koleje ve Vlastině ulici směr centrum. | 29.03.2023 Výstavba traťové koleje ve Vlastině ulici směr centrum. | 29.03.2023 Výstavba traťové koleje ve Vlastině ulici směr centrum. | 29.03.2023 Výstavba traťové koleje ve Vlastině ulici směr centrum. | 29.03.2023 Výstavba tratě ve Vlastině ulici v prostoru mezi někdejšími autobusovými zastávkami Sídliště Na Dědině a Ciolkovského. | 29.03.2023
Stavbaři se ve Vlastině ulici zakousli do její další části, stavba pokračuje i v Evropské a ve smyčce Divoká Šárka.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 30. března 2023, 06:18, přidal: admin Petr

V oblouku z ulice Generála Šišky do ulice Novodvorské jsou použity žlábkové kolejnice. Přechod mezi těmito dvěma typy kolejnic je již namontován, ještě zbývá upravit délku bezžlábkové kolejnice od smyčky Libuš. | 26.03.2023 Pohled do kusé koleje obratiště Libuš v Novodvorské ulici. | 26.03.2023 Pohled do kusé koleje obratiště Libuš v Novodvorské ulici. | 26.03.2023 Pohled do kusé koleje obratiště Libuš v Novodvorské ulici. | 26.03.2023 Kusá kolej obratiště Libuš je zřízena z velkoplošných panelů BKV. Diskutovaná a haněná záležitost má však ryze praktický význam. V prostoru kusé koleje kolej totiž nepokračuje v ose budoucí tratě a proto je tento cca 80 metrů dlouhý úsek vybudován jako dočasná stavba. | 26.03.2023
Kusá kolej obratiště Libuš je zřízena z velkoplošných panelů BKV. Diskutovaná a haněná záležitost má však ryze praktický význam. V prostoru kusé koleje kolej totiž nepokračuje v ose budoucí tratě a proto je tento cca 80 metrů dlouhý úsek vybudován jako dočasná stavba. | 26.03.2023 Pohled z kusé koleje obratiště Libuš v Novodvorské ulici. | 26.03.2023 Kusá kolej obratiště Libuš je zřízena z velkoplošných panelů BKV. Diskutovaná a haněná záležitost má však ryze praktický význam. V prostoru kusé koleje kolej totiž nepokračuje v ose budoucí tratě a proto je tento cca 80 metrů dlouhý úsek vybudován jako dočasná stavba. | 26.03.2023 Pohled na konec tratě v Novodvorské ulici se vznikajícími obrubníky. | 26.03.2023 Na trať se vrátila podbíječka. | 26.03.2023
V Libuši je kolejově takřka dokončeno.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 30. března 2023, 06:00, přidal: admin Petr

Pokračující zemní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě a smyčky Slivenec. | 26.03.2023 Pokračující zemní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě a smyčky Slivenec. | 26.03.2023 Pokračující zemní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě a smyčky Slivenec. | 26.03.2023 Pokračující zemní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě a smyčky Slivenec. | 26.03.2023 Pokračující zemní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě a smyčky Slivenec. | 26.03.2023
Pokračující zemní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě a smyčky Slivenec.
Aktualita
Sobota 25. března 2023, 15:51, přidal: admin Petr

Měřící vůz T3 #5521 na Újezdě. | 24.03.2023
Měřící vůz T3 #5521 včera projel opravenou tramvajovou trať přes Malou Stranu.
Aktualita
Sobota 25. března 2023, 15:47, přidal: admin Petr

Výpravní budova nádraží Praha - Libeň, dolní nádraží, budoucí zázemí řidičů MHD. | 25.03.2023
Budoucí zázemí řidičů MHD na Palmovce v objektu někdejší výpravní budovy nádraží Praha - Libeň, dolní nádraží vstává jak Fénix z popela.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 25. března 2023, 15:44, přidal: admin Petr

Výstavba obratiště Libuš. | 22.03.2023 Výstavba obratiště Libuš. | 22.03.2023 Výstavba obratiště Libuš, nad kolejemi jsou již vidět trolejové převěsy. | 22.03.2023 Výstavba obratiště Libuš, nad kolejemi jsou již vidět trolejové převěsy. | 22.03.2023 Svařování kolejnic. | 22.03.2023
Jak pokračují práce v Novodvorské ulici?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 25. března 2023, 14:50, přidal: admin Petr

Likvidace vnější koleje smyčky Divoká Šárka. | 24.03.2023 Likvidace vnější koleje smyčky Divoká Šárka. | 24.03.2023 Likvidace vnější koleje smyčky Divoká Šárka. | 24.03.2023 Likvidace vnější koleje smyčky Divoká Šárka. | 24.03.2023 Vytěžené velkoplošné panely BKV z vnější koleje smyčky Divoká Šárka. | 24.03.2023
Výstavba tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 24.03.2023 Pokračující stavba tratě ve Vlastině ulici. | 24.03.2023 Pokračující stavba tratě ve Vlastině ulici. | 24.03.2023 Pokládka poslední asfaltové vrstvy vozovky Vlastiny ulice. | 24.03.2023 Pokládka poslední asfaltové vrstvy vozovky Vlastiny ulice. | 24.03.2023
Zřižování kolejí metodou W-tram v odhučněné betonové vaně. | 24.03.2023 Konec betonové vany umísťované pod konstrukci koleje W-tram ve Vlastině ulici u Evropské ulice. | 24.03.2023 Úprava zemní pláně Evropské ulice pro zřízení tramvajové tratě. | 24.03.2023 Úprava zemní pláně Evropské ulice pro zřízení tramvajové tratě. | 24.03.2023 Dokončená část tratě v Evropské ulici. | 24.03.2023
Jak pokračuje stavba prodloužení tramvajové tratě do Dědiny? Ve smyčce Divoká Šárka dochází k likvidaci vnější koleje a práce běží souběžně na několika místech. V Evropské ulici se pokračuje v úpravě zemní pláně a vymezování prostoru pro zřízení W-tramu, ve Vlastině ulici pak dochází k pokládce asfaltové vrstvy vozovky, vymezování prostoru pro zřízení W-tramu a pokládce kolejí.
Aktualita
Pondělí 20. března 2023, 18:33, přidal: admin Petr

Když odtahovka trhá troleje... | 20.03.2023 Když odtahovka trhá troleje... | 20.03.2023
Přestože již pár dní přes železniční most u holešovického Výstaviště nejezdí vlaky, most stále snižuje podjezdnou výšku nad komunikací pro projíždějící automobily. Profesionál z odtahové služby zřejmě již ve své vizionářské předpovědi viděl na místě most uložený výš a tak to risknul. No neprojel a zastavil v celé oblasti tramvajovou dopravu. Po ranní stržené troleji ve Vyšehradské ulici tak jde o další poškození troleje vysokým nákladem.
Aktualita
Sobota 18. března 2023, 14:47, přidal: admin Petr

Vůz T2 #6004 na lince 23 odbavuje cestující u dočasného nástupiště zastávky Pohořelec. | 18.03.2023
Tramvaje na Pohořelci ve směru z centra stanicují u dočasného nástupiště. Důvodem je nyní ve velkém probíhající "obměna městského mobiliáře", konkrétně tedy zastávkových přístřešků. Škoda jen, že ona obměna velmi často znamená, že po odvezení přístřešku původního již žádný nový instalován není, případně přístřešky s bočnicemi a lavičkou nahrazují přístřešky bez bočnic, kde cestující není proti povětrnostním podmínkám chráněn skoro vůbec a navíc často chybí i ty lavičky...
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 18. března 2023, 14:38, přidal: admin Petr

Výstavba tramvajové tratě za vjezdem do smyčky Divoká Šárka. | 17.03.2023 Práce na výstavbě tramvajové tratě systéímem W-tram v Evropské ulici. | 17.03.2023 Zemní práce při výstavbě tramvajové tratě v Evropské ulici pokročily již k McDonalds. | 17.03.2023 Dosavadní konec prací ve Vlastině ulici je od té Evropské nadohled. | 17.03.2023 Dosavadní konec prací ve Vlastině ulici je od té Evropské nadohled. | 17.03.2023
Tramvajová trať ve Vlastině ulci čeká na dokončení povrchů. | 17.03.2023 Počátek W-tramu ve Vlastině ulici v koleji směr centrum. | 17.03.2023 Tramvajová trať ve Vlastině ulici. Vlevo kolej z centra z bezžlábkových kolejnic ve šterkovém loži. Vpravo kolej směr centrum se žlábkovými kolejnicemi. Ta bude s výjimkou prostoru od levé kolejnice ke stromořadí zadlážděna. | 17.03.2023 Traťová kolej ve Vlastině ulici směr centrum v pohledu z centra. Kolej je zřízena ze žlábkových kolejnic. Na základě požadku na šíři zpevněné plochy bude mezikolejnicový prostor i prostor z pohledu fotografa od kolejnice vlevo k vozovce vydlážděn. Trávník bude použit pouze od kolejnice vpravo ke středovému stromořadí. | 17.03.2023 Zemní práce na výstavbě tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 17.03.2023
Práce na výstavbě tramvajové tratě do konečné Dědina opět pokročily.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 16. března 2023, 19:55, přidal: admin Petr

Vznikající dočasný koncový jednokolejný šturc obratiště Libuš vybudovaný z velkoplošných panelů BKV. | 16.03.2023 Vznikající dočasný koncový jednokolejný šturc obratiště Libuš vybudovaný z velkoplošných panelů BKV. | 16.03.2023 Vznikající dočasný koncový jednokolejný šturc obratiště Libuš vybudovaný z velkoplošných panelů BKV. | 16.03.2023 Vznikající dočasný koncový jednokolejný šturc obratiště Libuš vybudovaný z velkoplošných panelů BKV. | 16.03.2023 Vznikající dočasný koncový jednokolejný šturc obratiště Libuš vybudovaný z velkoplošných panelů BKV. | 16.03.2023
Vznikající dočasný koncový jednokolejný šturc obratiště Libuš vybudovaný z velkoplošných panelů BKV. | 16.03.2023 Pohled do vznikaícího dočasného koncového jednokolejného šturcu obratiště Libuš. | 16.03.2023 Měnírna Libuš. | 16.03.2023 Nástupiště zastávky Observatoř Libuš. | 16.03.2023 Vznikající přejezd přes tramvajovou trať do sběrného dvora u smyčky Levského. | 16.03.2023
Obratiště LIbuš již získává svou definitivní podobu.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 14. března 2023, 18:56, přidal: admin Petr

Velkoplošné panely BKV určené pro výstavbu kusé obratové koleje obratiště Libuš. Protože jde o dočasné obratiště, je pro jeho výstavbu použita co možná nejjednodušší technologie. | 14.03.2023 Velkoplošné panely BKV určené pro výstavbu kusé obratové koleje obratiště Libuš. Protože jde o dočasné obratiště, je pro jeho výstavbu použita co možná nejjednodušší technologie. | 14.03.2023 Velkoplošné panely BKV určené pro výstavbu kusé obratové koleje obratiště Libuš. Protože jde o dočasné obratiště, je pro jeho výstavbu použita co možná nejjednodušší technologie. | 14.03.2023 Blokové kolejnice určené do velkoplošných paneků BKV. | 14.03.2023 Zajišťovací výhybka obratiště Libuš v pohledu od budoucí kusé koleje. | 14.03.2023
Pohled do budoucího jednokolejného prostoru obratiště Libuš. | 14.03.2023 Pohled do budoucího jednokolejného prostoru obratiště Libuš. | 14.03.2023 Rozplet obratiště Libuš z kusé koleje do dvoukolejného úseku tratě. | 14.03.2023 Pohled do budoucího jednokolejného prostoru obratiště Libuš. | 14.03.2023 Usazené obrubníky podél tratě v Novodvorské ulici. | 14.03.2023
Na stavbě budoucího obratiště Libuš se objevily velkoplošné panely BKV.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 13. března 2023, 12:59, přidal: admin Petr

Již podbitá trať v Evropské ulici mezi výjezdem a vjezdem do smyčky Divoká Šárka. | 13.03.2023 Pohled do smyčky Divoká Šárka v prostoru někdejší výstupní zastávky vnější koleje. S odstraněním vnější koleje ještě stavební firma nezačala. | 13.03.2023 Výjezdová kolej ze smyčky Divoká Šárka. | 13.03.2023 Součástí rekonstrukce tramvajové tratě jsou také nové povrchy vozovek v části Evropské ulice, jak je patrné ze snímku mezi výjezdem a vjezdem smyčky Divoká Šárka. | 13.03.2023 Rozjezdová výhybka do smyčky Divoká Šárka. | 13.03.2023
Tudy ještě tramvaje nejezdily, aneb příprava tramvajového tělesa v Evropské ulici. | 13.03.2023 Tudy ještě tramvaje nejezdily, aneb příprava tramvajového tělesa v Evropské ulici. | 13.03.2023 Připravené kolejnice. | 13.03.2023 Dosavadní konec stavebních prací ve Vlastině ulici na dohled od místa kudy koleje šikmo vstoupí do Evropské ulice. | 13.03.2023 Dosavadní konec stavebních prací ve Vlastině ulici na dohled od místa kudy koleje šikmo vstoupí do Evropské ulice. | 13.03.2023
Pokračující betonáž koleje pro konstrukci systému W-tram ve Vlastině ulici. | 13.03.2023 Takřka dokončená část tratě ve Vlastině ulici již vyčkává jen na asfaltovou vrstvu vozovky | 13.03.2023 Při vylévání mezikolejnicového prostoru tzv.hubeným betonem (ten se při případné výměně kolejnic snadno vybourá a odbourá od podkladového betonu) je vynechávám prostor pro svaření kolejnic. Po jejich svaření bude samozřejmě dobetován i ten. | 13.03.2023 Podél dokončované tratě ve Vlastině ulici jsou již ukládány obrubníky vytyčující vozovku, přechody, nástupiště zastávek a parkovací zálivy. | 13.03.2023 Podél dokončované tratě ve Vlastině ulici jsou již ukládány obrubníky vytyčující vozovku, přechody, nástupiště zastávek a parkovací zálivy. | 13.03.2023
Podél dokončované tratě ve Vlastině ulici jsou již ukládány obrubníky vytyčující vozovku, přechody, nástupiště zastávek a parkovací zálivy. | 13.03.2023 Několik týdnů ležící ladem konec traťové kolej do centra u křižovatky s ulicí U Silnice je aktuálně centrem stavebního dění a pokračuje betonáž koleje pro konstrukci systému W-tram. | 13.03.2023 Několik týdnů ležící ladem konec traťové kolej do centra u křižovatky s ulicí U Silnice je aktuálně centrem stavebního dění a pokračuje betonáž koleje pro konstrukci systému W-tram. | 13.03.2023 Přechod konstrukce koleje směr centrum v rošířené části Vlastiny ulice. Ze štěrkového lože na W-tram (fotografie zachycuje pohled proti budoucímu směru jízdy). | 13.03.2023 Vznikající traťová kolej ve štěrkovém loži směr centrum v rozšířené části Vlastiny ulice. | 13.03.2023
Vznikající traťová kolej ve štěrkovém loži směr centrum v rozšířené části Vlastiny ulice. | 13.03.2023 Vznikající traťová kolej ve štěrkovém loži směr centrum v rozšířené části Vlastiny ulice. | 13.03.2023 Vznikající těleso traťové koleje směr centrum v rozšířené části Vlastiny ulice. | 13.03.2023 Vznikající těleso traťové koleje z centra v původním profilu Vlastiny ulice. | 13.03.2023 Práce na zemním tělese ve Vlastině ulici. | 13.03.2023
Rekonstrukce a výstavba tratě v oblasti Divoké Šárky a Dědiny nabírá na obrátkách. Rekonstruovaný úsek Evropské ulice je již podbitý, někdejší vnitřní kolej smyčky Divoká Šárka oboustraně připojena. Ve zbývající části Evropské ulice jsou dokončovány práce na přípravě zemního tělesa. Ve Vlastině ulici se stavba přiblížila na dohled Evropské ulice a na druhém konci pokračuje zejména stavba kolejí v úseku rzšiřované ulice.
Ostatní
Pondělí 13. března 2023, 12:17, přidal: admin Petr

Z důvodu obnovy kanalizace a vodovodního řadu je přerušen provoz tramvají v Olšanské ulici. | 13.03.2023 Z důvodu obnovy kanalizace a vodovodního řadu je přerušen provoz tramvají v Olšanské ulici. | 13.03.2023 Z důvodu obnovy kanalizace a vodovodního řadu je přerušen provoz tramvají v Olšanské ulici. | 13.03.2023 Z důvodu obnovy kanalizace a vodovodního řadu je přerušen provoz tramvají v Olšanské ulici. | 13.03.2023 Z důvodu obnovy kanalizace a vodovodního řadu je přerušen provoz tramvají v Olšanské ulici. | 13.03.2023
Z důvodu obnovy kanalizace a vodovodního řadu je přerušen provoz tramvají v Olšanské ulici.
Preference
Pondělí 13. března 2023, 11:40, přidal: admin Petr

SSZ 9.223 Poděbradská – Kbelská | nedatováno, ilustrační snímek
Obnovené SSZ 9.223 Poděbradská – Kbelská už funguje v dynamickém řízení a preferuje tramvaje, přestože na křižovatce nadále probíhají stavební práce. Preference je uplatňována vkládáním, krácením a prodlužováním vlastních fází a krácením kolizních fází, které je ovšem oproti původnímu řešení velmi omezené. Signalizace navíc neuplatňuje původní prodlužování kolizní fáze. Levé odbočení pro auta ve směru do centra přes trať je řešeno bezkolizně pomocí směrových signálů. Levé odbočení z centra je oproti tomu umožněno plnými kruhovými signály, společně s volnem pro tramvaje a protijedoucími auty. Obnova signalizace ještě není u konce. Nadále probíhá přestavba křižovatky. Dochází k jejímu rozšíření a zvýšení kapacity. Součástí projektu je přesun zastávky Kbelská na opačnou stranu křižovatky, ke kterému došlo v první polovině února. Zastávka dostala název Starý Hloubětín, zlepšila obsluhu oblasti a přestupy s tramvajemi končícími v přilehlém obratišti. Současně byla pro linku 19 (aktuálně 14) zrušena původní zastávka Starý Hloubětín u ulice Na Obrátce.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Neděle 12. března 2023, 16:52, přidal: admin Petr

Skládání štěrku na Palmovce. | nedatováno, ilustrační snímek Překládání štěrku do mosteckého štěrkovacího vozíku. | nedatováno, ilustrační snímek Spojení štěrkovacího vozíku s tahajícími bagry. | nedatováno, ilustrační snímek Dvojice bagrů tahá šterkovací vozík. | nedatováno, ilustrační snímek Zaštěrkované koleje. | nedatováno, ilustrační snímek
Zaštěrkované koleje. | nedatováno, ilustrační snímek Zaštěrkované koleje. | nedatováno, ilustrační snímek Koleje čekající na zaštěrkování. | nedatováno, ilustrační snímek Na mostní estakádu se vrací ikonické trolejové brány, které leckomu připomínají brány lyžařského vleku. | nedatováno, ilustrační snímek Na mostní estakádě jsou již zpět i obkladové panely. | nedatováno, ilustrační snímek
Po delší době vás zveme na Krejcárek, kde se vrací na místo ikonické trolejové brány.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 11. března 2023, 19:10, přidal: admin Petr

V prostoru obratiště Libuš je již uložena výhybka do jednokolejného prostoru obratiště. | 11.03.2023 V prostoru obratiště Libuš je již uložena výhybka do jednokolejného prostoru obratiště. | 11.03.2023 Prostor jednokolejné části obratiště Libuš s výstupní a nástupní zastávkou. | 11.03.2023 Prostor jednokolejné části obratiště Libuš s výstupní a nástupní zastávkou. | 11.03.2023 Prostor jednokolejné části obratiště Libuš s výstupní a nástupní zastávkou. | 11.03.2023
V Novodvorské ulici již probíhá pokládka obrubníků ohraničujících tramvajovou trať. | 11.03.2023 V Novodvorské ulici již probíhá pokládka obrubníků ohraničujících tramvajovou trať. | 11.03.2023 V Novodvorské ulici již probíhá pokládka obrubníků ohraničujících tramvajovou trať. | 11.03.2023 Světelná signalizace na křižovatce ulic Novodvorská a Generála Šišky. | 11.03.2023 Světelná signalizace na křižovatce ulic Novodvorská a Generála Šišky. | 11.03.2023
V Libuši se již objevila výhybka tramvajového obratiště.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 10. března 2023, 12:25, přidal: admin Petr

Do Evropské ulice byla přivezena podbíječka, aby upravila niveletu rekonstruované části tratě v Evropské ulici. | nedatováno, ilustrační snímek Podbíječka v Evropské ulici. | nedatováno, ilustrační snímek Podbíječka v Evropské ulici. | nedatováno, ilustrační snímek A po dokončení prací podbíječku zase odvezli. | nedatováno, ilustrační snímek Úprava zašterkování koleje. | nedatováno, ilustrační snímek
Podbitý úsek rekonstruované tratě mezi vozovnou Vokovice a Divokou Šárkou. | 10.03.2023 Výjezdový oblouk smyčky Divoká Šárka přes Evropskou ulici. | 10.03.2023 Rozjezdová výhybka do smyčky Divoká Šárka. | 10.03.2023 Až ke smyčce Divoká Šárka je tramvajová trať stejné konstrukce jako většina úseku v Evropské ulici - tedy kolejnic na železobetových pražcích ve štěrkovém loži. | 10.03.2023 Novostavba tratě v Evropské ulici již bude vybudována metodou W-tram. | 10.03.2023
Stavební práce na zemním tělese tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 10.03.2023 Stavební práce na zemním tělese tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 10.03.2023 Stavební práce na zemním tělese tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 10.03.2023 Stavební práce na zemním tělese tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 10.03.2023 V místě rozšíření Vlastiny ulice již došlo ke zřízení štěrkového lože. | 10.03.2023
V místě rozšíření Vlastiny ulice již došlo ke zřízení štěrkového lože. | 10.03.2023 V místě rozšíření Vlastiny ulice již došlo ke zřízení štěrkového lože. Patrná je kolej z centra, která leží v místě původní obousměrné vozovky Vlastiny ulice. | 10.03.2023 Na štěrkové lože probíhá pokládka pražců. | 10.03.2023 Pražce na štěrkovém loži traťové koleje do centra. | 10.03.2023 Pokládka kolejnic na pražce v traťové koleji do centra. | 10.03.2023
V křižovatce Vlastiny ulice s ulicí U Silnice již několik týdnů ústila budoucí traťová kolej směr centrum do prázdna. Nyní již pokračuje její pokládka. | 10.03.2023 V křižovatce Vlastiny ulice s ulicí U Silnice již několik týdnů ústila budoucí traťová kolej směr centrum do prázdna. Nyní již pokračuje její pokládka. | 10.03.2023 V křižovatce Vlastiny ulice s ulicí U Silnice již několik týdnů ústila budoucí traťová kolej směr centrum do prázdna. Nyní již pokračuje její pokládka. | 10.03.2023 Takřka dokončená dvoukolejná trať ve Vlastině ulici. V betonové desce jsou zatím vynechány otvory pro dokončení svaření kolejnic. | 10.03.2023 K dokončení dvoukolejné tramvajové tratě ve Vlastině ulici chybí již jen finální vrstvy vozovky. | 10.03.2023
Jak pokračuje výstavba tramvajové tratě v Praze 6?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 7. března 2023, 11:12, přidal: admin Petr

V místě budoucí konečné Libuš již probíhá štěrkování zemní pláně. | 07.03.2023 V místě budoucí konečné Libuš již probíhá štěrkování zemní pláně. | 07.03.2023 U smyčky Levského se objevil svářečský automobil. | 07.03.2023 U smyčky Levského se objevil svářečský automobil. | 07.03.2023 U smyčky Levského se objevil svářečský automobil. | 07.03.2023
Aktuality z Modřan a Libuše.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 7. března 2023, 11:06, přidal: admin Petr

Mezi vokovickou vozovnou a DIvokou Šárkou je již kolejově propojeno. | 07.03.2023 Výjezdová kolej smyčky Divoká Šárka. | 07.03.2023 Výjezdová kolej smyčky Divoká Šárka. | 07.03.2023 Výjezdová kolej smyčky Divoká Šárka. | 07.03.2023 Výjezdová kolej smyčky Divoká Šárka. | 07.03.2023
Pohled na zatím stále dvoukolejnou smyčku Divoká Šárka, ač kolejově připojena je již pouze někdejší vnitřní kolej (na snímku vlevo). | 07.03.2023 Vjezdový oblouk smyčky Divoká Šárka. | 07.03.2023 Rozjezdová výhybka do smyčky DIvoká Šárka. | 07.03.2023 Přímé koleje za vjezdovým obloukem do smyčky Divoká Šárka jsou již opravdu prvními movými metry kolejí v Evropské ulici. | 07.03.2023 Práce na zemním tělese nové části tramvajové tratě v Evropské ulici. | 07.03.2023
Ve Vlastině ulici se stavba tramvajové tratě dostala na dohled k Evropské ulici. | 07.03.2023 Pokračující práce ve Vlastině ulici. | 07.03.2023 V rozšířené části Vlastiny ulice již probíhá štěrkování spodní vrsty prostoru traťové koleje směr centrum. | 07.03.2023 V rozšířené části Vlastiny ulice již probíhá štěrkování spodní vrsty prostoru traťové koleje směr centrum. | 07.03.2023 Pražce určené k pokládce do Vlastiny ulice. | 07.03.2023
Práce na rekonstrukci, opravě a výstavbě tramvajové tratě v oblasti Divoké Šárky a Dědiny pokračují.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 4. března 2023, 08:04, přidal: admin Petr

Natahování trolejových drátů. | 03.03.2023 V úseku smyčka Levského - Sídliště Libuš jsou již nataženy trolejové dráty. | 03.03.2023 V úseku smyčka Levského - Sídliště Libuš jsou již nataženy trolejové dráty. | 03.03.2023 V úseku smyčka Levského - Sídliště Libuš jsou již nataženy trolejové dráty. | 03.03.2023 V úseku smyčka Levského - Sídliště Libuš jsou již nataženy trolejové dráty, v tomto místě probíhá výstavba přejezdu do sběrného dvora. | 03.03.2023
Kolejové konstrukce koncové úvratě Libuš. | 03.03.2023 Kolejové konstrukce koncové úvratě Libuš. | 03.03.2023 V Novodvorské ulici jsou již ve většině úseku položeny koleje. | 03.03.2023 V Novodvorské ulici jsou již ve většině úseku položeny koleje. | 03.03.2023 V Novodvorské ulici jsou již ve většině úseku položeny koleje. | 03.03.2023
V Novodvorské ulici jsou již ve většině úseku položeny koleje. | 03.03.2023 V Novodvorské ulici jsou již ve většině úseku položeny koleje. | 03.03.2023 V Novodvorské ulici jsou již ve většině úseku položeny koleje. | 03.03.2023 K položení kolejí v Novodvorské ulici zbývá opravdu krátký úsek. | 03.03.2023 Koncový šturc tratě v Libuši. | 03.03.2023
Na stavbě tramvajové tratě do Libuše se toho v posledních dnech událo opět hodně. V Novodvorské ulici již došlo k položení a zaštěrkování většiny kolejového úseku a zbývá tak dokončit cca 100 metrů kolejí a úvraťové ukončení. V celém úseku mezi Sídlištěm Libuš a smyčkou Levského jsou nataženy trolejové dráty a probíhá výstavba ostrůvků zastávek.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 4. března 2023, 07:26, přidal: admin Petr

Prostor budoucí smyčky Dědina. | 02.03.2023 Vznikající měnírna bude sloužit také k napajení trolejbusové linky na letiště. | 02.03.2023 Vznikající měnírna bude sloužit také k napajení trolejbusové linky na letiště. | 02.03.2023 Automobily v Drnovské ulici v současnosti využívají provizorní vozovku, která je vybudována v místě náspu pro budoucí tramvajovou trať. | 02.03.2023 Práce na rozšíření Vlastiny ulice. | 02.03.2023
Práce na rozšíření Vlastiny ulice. | 02.03.2023 Odhlučněná vana pro zřízení traťové koleje do centra v rozšířené části Vlastiny ulice. | 02.03.2023 Sjezdová výhybka ze smyčky Divoká Šárka na hlavní trať v Evropské ulici. Ze snímku je patrné, že díky zvětšení poloměru výjezdového oblouku se výhybka posunula až před prostor původn světelné signalizace. Původně byly výhybky umístěny až za touto světelnou signalizací. | 02.03.2023 Sjezdová výhybka ze smyčky Divoká Šárka na hlavní trať v Evropské ulici. Ze snímku je patrné, že díky zvětšení poloměru výjezdového oblouku se výhybka posunula až před prostor původn světelné signalizace. Původně byly výhybky umístěny až za touto světelnou signalizací. | 02.03.2023 Křížení výjezdové koleje smyčky Divoká Šárka. | 02.03.2023
Ve smyčce DIvoká Šárka již došlo k napojení výjezdové koleje na Evropskou ulici. D9ky zvětšení poloměru oblouku je patrné výrazné posunutí umístění sjezdové výhybky. U smyčky Dědina pokračuje výstavba měnírny. V Drnovské ulici automobily využívají provizorní vozovku, vybudovanou v místě tělesa budou tramvajové tratě.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 2. března 2023, 12:01, přidal: admin Petr

Pokládka pražců v Novodvorské ulici. | 02.03.2023 Pokládka pražců v Novodvorské ulici. | 02.03.2023 Pokládka pražců v Novodvorské ulici. | 02.03.2023 Pokládka pražců v Novodvorské ulici. | 02.03.2023 Pokládka pražců v Novodvorské ulici. | 02.03.2023
Pokládka pražců v Novodvorské ulici. | 02.03.2023 Pokládka pražců v Novodvorské ulici. | 02.03.2023 Pokládka pražců v Novodvorské ulici. | 02.03.2023 Natahování prvních metrů trolejí u smyčky Levského. | 02.03.2023 Natahování prvních metrů trolejí u smyčky Levského. | 02.03.2023
V Libuši a Modřanech opět práce pokročily. Zatímco v Novodvorské ulici se po včerejším položení prvních metrů kolejnic dnes pokládají i pražce, u smyčky Levského dochází k natahování prvních metrů trolejového drátu.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 2. března 2023, 09:00, přidal: admin Petr

Oprava tramvajové tratě v ulici Újezd. | 01.03.2023 Oprava tramvajové tratě v ulici Újezd. | 01.03.2023 Oprava tramvajové tratě v ulici Újezd. | 01.03.2023 Oprava tramvajové tratě v ulici Újezd. | 01.03.2023 Oprava tramvajové tratě v ulici Újezd. | 01.03.2023
Oprava tramvajové tratě v ulici Újezd. | 01.03.2023 Oprava tramvajové tratě v ulici Újezd. | 01.03.2023 Oprava tramvajové tratě v ulici Újezd. | 01.03.2023 Oprava tramvajové tratě v ulici Újezd. | 01.03.2023 V Karmelitské ulici byly před oblouky na Malostranské náměstí také doplněny mazníky kolejnic. | 01.03.2023
Oprava tramvajové tratě na Malé Straně pokračuje třetí etapou a stavební činnost se přesunula do ulice Újezd.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 2. března 2023, 08:46, přidal: admin Petr

Výjezdová část kolejové konstrukce smyčky Divoká Šárka. | 01.03.2023 Výjezdová část kolejové konstrukce smyčky Divoká Šárka. | 01.03.2023 Výjezdová část kolejové konstrukce smyčky Divoká Šárka. | 01.03.2023 Výjezdová část kolejové konstrukce smyčky Divoká Šárka. | 01.03.2023 Výjezdová část kolejové konstrukce smyčky Divoká Šárka. | 01.03.2023
Někdejší vnitřní kolej smyčky Divoká Šárka je již opět kolejově připojena k Evropské ulici, zatím pouze výjezdovým obloukem.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 2. března 2023, 08:39, přidal: admin Petr

Po provedené skrývce ornice začínají zemní práce na výstavbě tramvajové tratě Holyně - Slivene | 01.03.2023 Po provedené skrývce ornice začínají zemní práce na výstavbě tramvajové tratě Holyně - Slivene | 01.03.2023 Po provedené skrývce ornice začínají zemní práce na výstavbě tramvajové tratě Holyně - Slivene | 01.03.2023 Po provedené skrývce ornice začínají zemní práce na výstavbě tramvajové tratě Holyně - Slivene | 01.03.2023 Po provedené skrývce ornice začínají zemní práce na výstavbě tramvajové tratě Holyně - Slivene | 01.03.2023
Po provedené skrývce ornice začínají zemní práce na výstavbě tramvajové tratě Holyně - Slivenec. | 01.03.2023 Po provedené skrývce ornice začínají zemní práce na výstavbě tramvajové tratě Holyně - Slivenec. | 01.03.2023 Po provedené skrývce ornice začínají zemní práce na výstavbě tramvajové tratě Holyně - Slivenec. | 01.03.2023 Po provedené skrývce ornice začínají zemní práce na výstavbě tramvajové tratě Holyně - Slivenec. | 01.03.2023 Po provedené skrývce ornice začínají zemní práce na výstavbě tramvajové tratě Holyně - Slivenec. | 01.03.2023
Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Slivence se již v terénu projevuje zemními pracemi.
Aktualita
Úterý 28. února 2023, 12:22, přidal: admin Petr

U Palmovky pokračuje rekonstrukce někdejší výpravní budovy nádraží Praha-Libeň, Dolní nádraží. Součástí budovy bude také přesunuté zázemí řidičů tramvají při střídání na přestávky | 27.02.2023 U Palmovky pokračuje rekonstrukce někdejší výpravní budovy nádraží Praha-Libeň, Dolní nádraží. Součástí budovy bude také přesunuté zázemí řidičů tramvají při střídání na přestávky | 27.02.2023
U Palmovky pokračuje rekonstrukce někdejší výpravní budovy nádraží Praha-Libeň, Dolní nádraží. Součástí budovy bude také přesunuté zázemí řidičů tramvají při střídání na přestávky
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 28. února 2023, 12:09, přidal: admin Petr

Konec budoucí tramvajové tratě v Libuši s posledním sloupem trolejového vedení. | 27.02.2023 V Novodvorské ulici probíhá zřizování štěrkového tělesa budoucí tramvajové tratě. | 27.02.2023 V Novodvorské ulici probíhá zřizování štěrkového tělesa budoucí tramvajové tratě. | 27.02.2023 V Novodvorské ulici probíhá zřizování štěrkového tělesa budoucí tramvajové tratě. | 27.02.2023 V Novodvorské ulici probíhá zřizování štěrkového tělesa budoucí tramvajové tratě. | 27.02.2023
V Novodvorské ulici probíhá zřizování štěrkového tělesa budoucí tramvajové tratě. | 27.02.2023 V Novodvorské ulici probíhá zřizování štěrkového tělesa budoucí tramvajové tratě. | 27.02.2023 V Novodvorské ulici probíhá zřizování štěrkového tělesa budoucí tramvajové tratě. | 27.02.2023 Nástupiště budoucí zastávky Sídliště Libuš. | 27.02.2023 Měnírna již získává fasádu. | 27.02.2023
Štěrk, štěrk a tuny štěrku. I tak by se dala shrnout fotoreportáž z Libuše.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 28. února 2023, 11:58, přidal: admin Petr

Práce na výstavbě tramvajové tratě ve Vlastině ulici pokročily již i k Drnovské ulici a autobusová zastávka Sídliště Na Dědině se tak přesunula k provizornímu nástupišti. | 27.02.2023 Zemní práce ve Vlastině ulici. | 27.02.2023 V rozšiřované části Vlastiny ulice podél vojenského areálu již vzniká prostor pro zřízení tramvajového tělesa. | 27.02.2023 V rozšiřované části Vlastiny ulice podél vojenského areálu již vzniká prostor pro zřízení tramvajového tělesa. | 27.02.2023 Konec zatím položené traťové koleje z centra. | 27.02.2023
Výstavba tramvajové tratě v prostoru rozšiřované Vlastiny ulice. Vlevo je vidět traťová kolej z centra v poloze původní vozovky. Fotograf stojí v místě někdejšího chodníku, tedy v té části, kde bude kolej a vozovka směr centrum. | 27.02.2023 Vlastina ulice a část tratě, která již čeká pouze na dokončení povrchů vozovky. | 27.02.2023 Vlastina ulice a část tratě, která již čeká pouze na dokončení povrchů vozovky. | 27.02.2023 Výstavba tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 27.02.2023 Stavební práce na výstavbě tramvajové trati ve Vlastině ulici se přiblížily až na dohled Evropské ulice. | 27.02.2023
Úprava zemní pláně v Evropské ulici. | 27.02.2023 Štěrkové těleso jednokolejného výjezdu smyčky Divoká Šárka. | 27.02.2023 Štěrkové těleso tramvajové tratě u výjezdu smyčky Divoká Šárka | 27.02.2023 Kolejové konstrukce smyčky Divoká Šárka. | 27.02.2023 Rekonstrukce tramvajové tratě mezi vokovickou vozovnou a dosud koncovou smyčkou Divoká Šárka. | 27.02.2023
Práce na výstavbě tramvajové tratě ve Vlastině ulici opět pokročily, stejně tak i rekonstrukce úseku v Evropské ulici.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 21. února 2023, 08:57, přidal: admin Petr

Sloupy trolejového vedení v Novodvorské ulici. | 20.02.2023 Sloupy trolejového vedení v Novodvorské ulici. | 20.02.2023 Sloupy trolejového vedení v Novodvorské ulici. | 20.02.2023 Obratiště Libuš s koncovým sloupem trolejového vedení za budoucí kusou kolejí obratiště. | 20.02.2023 V této etapě stavby poslední sloup trolejového vedení v Novodvorské ulici za koncem kusé koleje obratiště Libuš. | 20.02.2023
Stavba tramvajové tratě do Libuše opět pokročila. V Novodvorské ulici se již objevují sloupy trolejového vedení.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 21. února 2023, 08:41, přidal: admin Petr

Ve smyčce Divoká Šárka již došlo k výměně kolejnic v oblouku vnitřní koleje, která zůstane zachována. Jako podklad kolejnic byly zachovány panely VÚIS. | 20.02.2023 Zádlažba vnitřní koleje smyčky Divoká Šárka. Na rušenou kolej vnější se v podstatě zatím nesáhlo. | 20.02.2023 Zádlažba vnitřní koleje smyčky Divoká Šárka. Na rušenou kolej vnější se v podstatě zatím nesáhlo. | 20.02.2023 Zřizování spodních vrstev rekonstruovaného úseku v Evropské ulici. | 20.02.2023 Zřizování spodních vrstev rekonstruovaného úseku v Evropské ulici. | 20.02.2023
Krátké zastavení v Evropské ulici, kde probíhá zřizování spodních vrstev rekonstruovaného úseku. Ve smyčce Divoká Šárka již došlo k výměně kolejnic v oblouku vnitřní koleje, která zůstane zachována. Jako podklad kolejnic byly zachovány panely VÚIS. No a na kolej vnější, která bude zrušena, se vlastně nesáhlo.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 17. února 2023, 15:41, přidal: admin Petr

Zemní práce na spodku tramvajového tělesa v Evropské ulici. | 16.02.2023 Zemní práce na spodku tramvajového tělesa v Evropské ulici. | 16.02.2023 Ze smyčky Divoká Šárka zůstane zachována původní vnitřní kolej. Vyměněné kolejnice budou i nadále spočívat nba VÚIS panelech. | 16.02.2023 Ze smyčky Divoká Šárka zůstane zachována původní vnitřní kolej. Vyměněné kolejnice budou i nadále spočívat nba VÚIS panelech. | 16.02.2023 Ze smyčky Divoká Šárka zůstane zachována původní vnitřní kolej. Vyměněné kolejnice budou i nadále spočívat nba VÚIS panelech. | 16.02.2023
Zemní práce na spodku tramvajového tělesa v Evropské ulici u smyčky Divoká Šárka. | 16.02.2023 Zemní práce na spodku novostavby tramvajového tělesa v Evropské ulici mezi smyčkou Divoká Šárka a Vlastinou ulicí. | 16.02.2023 Ve Vlastině ulici se práce na stavbě tramvajové tratě dostaly až do blízkosti vyústění Vlastiny ulice do ulice Evropské. | 16.02.2023 Ve Vlastině ulici se práce na stavbě tramvajové tratě dostaly až do blízkosti vyústění Vlastiny ulice do ulice Evropské. | 16.02.2023 Pohled do Vlastiny ulice rozšiřované o vojenský prostor. | 16.02.2023
Na Praze 6 pokračuje rekonstrukce, oprava i výstavba tramvajové tratě.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 17. února 2023, 15:24, přidal: admin Petr

Odfrézovaná vozovka s odtěžený střední pás Novodvorské ulice. | 14.02.2023 Odfrézovaná vozovka s odtěžený střední pás Novodvorské ulice. | 14.02.2023 Vznikající nástupiště zastávky Sídliště Libuš. | 14.02.2023 Vznikající nástupiště zastávky Observatoř Libuš. | 14.02.2023 Vznikající nástupiště zastávky Hasičská stanice Modřany. | 14.02.2023
Jak pokračují práce v Libuši?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 17. února 2023, 15:15, přidal: admin Petr

Kolejnice složené v ulici Újezd. | 13.02.2023 Uzavřená Karmelitská ulice. | 13.02.2023 Odstraňování dlažby z mezikolejnicového prostoru. | 13.02.2023 Oprava tramvajové trati v Karmelitské ulici. | 13.02.2023 Oprava tramvajové trati v Karmelitské ulici. | 13.02.2023
Odstraňování dlažby z mezikolejnicového prostoru. | 13.02.2023 Oprava tramvajové trati v Karmelitské ulici. | 13.02.2023 Oprava tramvajové trati v Karmelitské ulici. | 13.02.2023 Oprava tramvajové trati v Karmelitské ulici. | 13.02.2023 Oprava tramvajové trati v Karmelitské ulici. | 13.02.2023
Od pondělí 13. února 2023 se práce na pokračující opravě tramvajové tratě na Malé Straně přesunuly do Karmelitské ulice.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 10. února 2023, 16:47, přidal: admin Petr

Vybourávání spodních vrstev tělesa tramvajové tratě v Evropské ulici. | 08.02.2023 Příprava spodku tělesa tramvajové tratě. | 08.02.2023 Vybourávání spodních vrstev tělesa tramvajové tratě v Evropské ulici. | 08.02.2023 Pohled na vjezdvou / výjezdovou část smyčky Divoká Šárka. | 08.02.2023 Demontáž kolejnic vnitřní koleje smyčky DIvoká Šárka. | 08.02.2023
Demontáž kolejnic vnitřní koleje smyčky DIvoká Šárka. | 08.02.2023 Demontáž kolejnic vnitřní koleje smyčky DIvoká Šárka. | 08.02.2023 Ve Vlastině ulici pokračuje příprava kolejnic pro zřízení tramvajového tělesa W-tram. | 08.02.2023 Ve Vlastině ulici pokračuje příprava kolejnic pro zřízení tramvajového tělesa W-tram. | 08.02.2023 Před zřízením desky s W-tramem vzniká ve Vlastině ulici speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. Ta se betonuje v určitých pásech, kdy se nejprve využívá bednění. | 08.02.2023
Jak se pokračuje s rekonstrukcí s výstavbou tramvajové tratě na Praze 6?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 8. února 2023, 17:10, přidal: admin Petr

Práce v Letenské ulici. | 07.02.2023 V Letenské ulici probíhá zádlažba koleje v směrem ke splítce. | 07.02.2023 Po výměně kolejnic v koleji k Malostranskému náměstí se práce u Valdštejnské zahrady přesunuly do protisměrné koleje. | 07.02.2023 Po výměně kolejnic v koleji k Malostranskému náměstí se práce u Valdštejnské zahrady přesunuly do protisměrné koleje. | 07.02.2023 Po výměně kolejnic v koleji k Malostranskému náměstí se práce u Valdštejnské zahrady přesunuly do protisměrné koleje. | 07.02.2023
Jak pokračující práce v Letenské ulici?
Ostatní
Středa 8. února 2023, 16:56, přidal: admin Petr

Zastávky Starý Hloubětín. | 07.02.2023
Od výjezdu denních linek v pondělí 13. února 2023 budou aktivovány zastávky Starý Hloubětín, umístěné mezi Kbelskou ulicí a ulicí Na Obrátce. Zprovoznění těchto zastávek zároveň znamená konec zastávek Kbelská a zastávek Starý Hloubětín na samostatném tělese trati k vozovně Hloubětín.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 7. února 2023, 12:19, přidal: admin Petr

V Evropské ulici již dochází k odfrézování původních podkladních vrstev pod velkoplošnými panely BKV. | 06.02.2023 Případně také k jejich vybourání. | 06.02.2023 Torza kolejí smyčky Divoká Šárka trčí do vozovky Evropské ulice. | 06.02.2023 Demontáž dlažby vnitřní koleje smyčky Divoká Šárka. | 06.02.2023 Odfrézovaná vozovka Evropské ulice s provizorní zastávkou autobusových linek ve směru z Prahy. | 06.02.2023
Práce na výstavbě tramvajové tratě ve Vlastině ulici už pokročily až do blízkosti Evropské ulice. Do uličního profilu jsou vkládány betonové L profily, které ohraničují těleso tramvajové tratě. | 06.02.2023 Těleso je nejprve vyloženo a obloženo antivibračními rohožemi. | 06.02.2023 Následně, před zřízením desky s W-tramem vzniká ve Vlastině ulici speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. Ta se betonuje v určitých pásech, kdy se nejprve využívá bednění. | 06.02.2023 Následně se ve zbylém prostoru mezi již dokončenými po vyarmování betonují zbylé části. | 06.02.2023 Následně dojde opět k obložení antivibračními rohožemi a dochází ke zřízení tělesa tramvajové tratě systémem W-tram. | 06.02.2023
Zatímco kolej vpravo (tedy kolej směr Dědina) pokračuje ve stopě původní Vlastiny ulice, kolej do centra se svou výstavbu ještě čeká na dokončení rozšíření profilu ulice o někdejší prostor vojenského areálu. | 06.02.2023 Vznikající rozšířená část Vlastiny ulice, jejíž součástí bude traťová kolej do centra. | 06.02.2023 Gabionová opěrná zeď umožňující rozšíření Vlastiny ulice. | 06.02.2023 Vznikající rozšířená část Vlastiny ulice, jejíž součástí bude traťová kolej do centra. | 06.02.2023 Vznikající rozšířená část Vlastiny ulice, jejíž součástí bude traťová kolej do centra s novým plotem oddělujícím vojenský areál od civilního světa. | 06.02.2023
Vznikající rozšířená část Vlastiny ulice, jejíž součástí bude traťová kolej do centra s novým plotem oddělujícím vojenský areál od civilního světa. | 06.02.2023 Vznikající rozšířená část Vlastiny ulice, jejíž součástí bude traťová kolej do centra s novým plotem oddělujícím vojenský areál od civilního světa. | 06.02.2023 Vznikající rozšířená část Vlastiny ulice, jejíž součástí bude traťová kolej do centra s novým plotem oddělujícím vojenský areál od civilního světa. | 06.02.2023 Nový plot oddělující vojenský areál od civilního světa ve vznikající rozšířené části Vlastiny ulice. | 06.02.2023 Zemní práce při rozšiřování Vlastiny ulice. | 06.02.2023
Práce ve Vlastině i Evropské ulici opět pokročily a Blekota tak, raději než do polí, vyrazil na staveniště v ulicích :-)
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 6. února 2023, 10:57, přidal: admin Petr

Poprvé po stopách budoucí tratě Holyně - Slivenec. | 04.02.2023 Poprvé po stopách budoucí tratě Holyně - Slivenec. | 04.02.2023 Poprvé po stopách budoucí tratě Holyně - Slivenec. | 04.02.2023 Poprvé po stopách budoucí tratě Holyně - Slivenec. | 04.02.2023 Poprvé po stopách budoucí tratě Holyně - Slivenec. | 04.02.2023
Parafrází známé věty z muzikálu Noc na Karlštejně by se chtělo položit otázku "Kudy tudy do Slivence?" Aneb po stopách budoucí tramvajové tratě, jejíž výstavba byla 2. února zahájena.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 6. února 2023, 10:43, přidal: admin Petr

Ze zbytku Evropské ulice již byly odstraněy zbývající velkoplošné BKV panely. Není bez zajímavosti, že poslední BKV panely na území Prahy 6 tak zůstávají v areálu vozovny Vokovice na nulté koleji. | 04.02.2023 Ze zbytku Evropské ulice již byly odstraněy zbývající velkoplošné BKV panely. Není bez zajímavosti, že poslední BKV panely na území Prahy 6 tak zůstávají v areálu vozovny Vokovice na nulté koleji. | 04.02.2023 Likvidovaná kolejová konstrukce na vjezdu / výjezdu smyčky Divoká Šárka. Na snímku jsou patrné podkladové panely VÚIS. | 04.02.2023 Ze zbytku Evropské ulice již byly odstraněy zbývající velkoplošné BKV panely. Není bez zajímavosti, že poslední BKV panely na území Prahy 6 tak zůstávají v areálu vozovny Vokovice na nulté koleji. | 04.02.2023 Pod částí vnitřní koleje a kolejovou konstrukcí na vjezdu / výjezdu ze smyčky byly použity podkladové panely VÚIS. | 04.02.2023
Pod částí vnitřní koleje a kolejovou konstrukcí na vjezdu / výjezdu ze smyčky byly použity podkladové panely VÚIS. | 04.02.2023 Pod částí vnitřní koleje a kolejovou konstrukcí na vjezdu / výjezdu ze smyčky byly použity podkladové panely VÚIS. | 04.02.2023 Oblouky, kterými trať opuštěla případně v nichž začínala svou existenci na Evropské ulici. Již brzy budou koleje pokračovat přímo a oblouk zůstane jediný. Ten vnitřní koleje, jímž bude odbočovat zredukovaná smyčka Divoká Šárka. | 04.02.2023 Pro zřízení desky s W-tramem vzniká ve Vlastině ulici speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. | 04.02.2023 Pro zřízení desky s W-tramem vzniká ve Vlastině ulici speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. | 04.02.2023
Práce v Evropské i Vlastině ulici pokračují svižným tempem.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 2. února 2023, 18:09, přidal: admin Petr

Konec úseku v Evropské ulici, do nějž je tramvajím umožněn vjezd je cca 35 metrů za výhybkami trojúhelníku na Evropské ulici. Je zde zachován zejména pro manipulační potřeby vozovny Vokovice. | 02.02.2023 V úseku mezi vozovnou Vokovice a smyčkou Divoká Šárka dochází k odstranění původní konstrukce tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV. | 02.02.2023 V úseku mezi vozovnou Vokovice a smyčkou Divoká Šárka dochází k odstranění původní konstrukce tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV. | 02.02.2023 V úseku mezi vozovnou Vokovice a smyčkou Divoká Šárka dochází k odstranění původní konstrukce tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV. | 02.02.2023 V úseku mezi vozovnou Vokovice a smyčkou Divoká Šárka dochází k odstranění původní konstrukce tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV. | 02.02.2023
Likvidace kolejové konstrukce na vjezdu vnější a výjezdu vnitřní koleje smyčky DIvoká Šárka. | 02.02.2023 Oblouky smyčky Divoká Šárka. Místo, kde od roku 1947 tramvajová trať opustila Evropskou ulici a dále nepokračovala. | 02.02.2023 Úpravy zemní pláně ve Vlastině ulici. | 02.02.2023 Pro zřízení desky s W-tramem vzniká speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. | 02.02.2023 Pro zřízení desky s W-tramem vzniká speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. | 02.02.2023
Na Evropské ulici se práce rozeběhly svižným tempem a dochází k likvidaci zbylých velkoplošných panelů BKV a kolejových konstrukcí smyčky DIvoká Šárka. Ve Vlastině ulici pak probíhají zemní práce a pokračují práce na zřízení speciální armované betonové vany snižující vibrace.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 2. února 2023, 17:41, přidal: admin Petr

Práce v Letenské ulici. | 02.02.2023 Práce v Letenské ulici. | 02.02.2023 Práce v Letenské ulici. | 02.02.2023 Práce v Letenské ulici. | 02.02.2023 Práce u Valdštejnské zahrady. | 02.02.2023
Práce u Valdštejnské zahrady. | 02.02.2023 Napojení nových kolejnic na ty staré. Splítka prošla výměnou v roce 2018. | 02.02.2023 Do oblouků na Malostranském náměstí jsou doplňovány mazníky. | 02.02.2023 Do oblouků na Malostranském náměstí jsou doplňovány mazníky. | 02.02.2023 Do oblouků na Malostranském náměstí jsou doplňovány mazníky. | 02.02.2023
Práce na Malé Straně pokračují. Ze snímků je zřejmé, že v místě kde došlo k výměně kolejnic v jedné koleji a jejímu zadláždění, aby došlo k zachování dopravní obslužnosti místa se práce přesonují do koleje protisměrné. Na Malostranském náměstí jsou doplňovány mazníky kolejových oblouků.
Vozy
Čtvrtek 2. února 2023, 17:20, přidal: admin Petr

Vůz K2 #7000 u Čechova mostu. | 02.02.2023
Pár slov o tom, proč máme v Praze vůz K2, které snad alespoň trochu zodpoví Vaše otázky jak se stalo, že tenhle vůz se v Praze objevil. Pražský Dopravní podnik se snaží v rámci retroprovozu na lince 23 prezentovat nejvýznamnější zástupce tramvají smíchovské firmy Tatra z nejúspěšnějšího historického období 50. až 60. let, které pro veřejnost charakterizuje zejména výjimečný design výtvarníka Františka Kardause. I proto byla v roce 2021 využita možnost k zakoupení vozu K2, který byl vyroben v závodě ČKD Tatra Praha roce 1977 a dodán jako poslední vůz K2 do Bratislavy pod číslem 394. V roce 1983 byl vůz přečíslován na 8133. Velkou zajímavostí je jistě i to, že tramvaj od počátku sloužila pouze jako cvičné vozidlo a nikdy nebyla nasazena do běžného provozu s cestujícími. Díky 32leté službě ve výcviku řidičů tramvaj neprošla zásadními konstrukčními úpravami a zůstala tak zachována ve výjimečně původním stavu. Vůz byl od roku 2009 mimo provoz a odstaven v bratislavské vozovně Krasňany. Vítězem zakázky na opravu se stal největší provozovatel vozů K2 v někdejším Československu, Dopravní podnik města Brna. Po čtrnácti měsících pak byl dokončený vůz v prosinci 2022 převezen do Prahy.
Aktualita
Čtvrtek 2. února 2023, 14:23, přidal: admin Petr

Vůz K2 #7000 ve vozovně Střešovice. | 02.02.2023 Vůz K2 #7000 ve vozovně Střešovice. | 02.02.2023
Ve vozovně Střešovice byl dnes slavnostně představen nový přírůstek ve flotile vozů pro provoz retrolinek - vůz K2 #7000.
Preference
Čtvrtek 2. února 2023, 13:19, přidal: admin Petr

SSZ 2.038 Ječná – Štěpánská. | nedatováno, ilustrační snímek
Ječná ulice už má také semafor s preferencí tramvají. Na konci minulého roku bylo obnoveno SSZ 2.038 Ječná – Štěpánská a následně v lednu byla doplněna detekce tramvají, jejíž realizace si vyžádala tramvajovou výluku. Nyní signalizace funguje s preferencí tramvají. Je uplatňována prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Ve směru od Karlova náměstí se tramvaje přihlašují ke světlům na vjezdu do zastávky Štěpánská. Proto byly nedávno upraveny jízdní doby tramvají tak, aby v tomto kontrolním bodě vlaky nevyčkávaly do času odjezdu dle jízdního řádu. V opačném směru se tramvaje přihlašují těsně za řízeným přechodem u Melounovy ulice, takže signalizace nestihne v některých případech optimálně na tramvaj reagovat. Jedná se o první semafor v Ječné ulici, který funguje s preferencí MHD. Ostatní zařízení operují v pevných programech. V horní části ulice se jedná o semafory navázané na oblast magistrály, v dolní části jde o SSZ Karlovo náměstí – Ječná, kam ani po více než roce nebylo dodáno dynamické řízení.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 2. února 2023, 10:49, přidal: admin Petr, námět: Pavel Sejna

Poklepání na základní kámen. | 02.02.2023 Slavnostní zahájení stavby prodloužení tramvajové tratě Slivenec - Holyně. | 02.02.2023 Zázemí slavnostního zahájení stavby. | 02.02.2023 Informace o stavbě. | 02.02.2023 Základní kámen. | 02.02.2023
Dopravní podnik hl. m. Prahy dnes slavnostně zahájil stavbu tramvajové tratě Holyně – Slivenec. Postaví ji společnost STRABAG Rail, která v tendru nabídla nejnižší cenu. Jedná se o stavbu druhého a závěrečného úseku nové tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Slivenec. Je dlouhý zhruba 500 metrů a zakončen smyčkou o celkové délce přibližně 600 metrů. V tomto úseku se počítá s jedním párem zastávek Slivenec situovaných přímo v obratišti. Úsek přímo navazuje na stávající trať Sídliště Barrandov – Holyně, kterou DPP zprovoznil loni v dubnu. Tramvajová trať bude v této oblasti tvořit páteř dopravní obsluhy MHD. Bude sloužit především obyvatelům Holyně a Slivence, ale také obyvatelům nových bytových domů a návštěvníkům obchodního centra, jejichž stavba se v této oblasti připravuje. Díky tomu, že tramvajová trať a smyčka v rozvojovém území vzniká jako první, umožní to na ni navázat další výstavbou, např. komunikací, chodníků, domů nebo obchodních jednotek bez negativních důsledků, než kdyby tomu bylo naopak a novou tramvajovou trať by DPP budoval v již dokončené infrastruktuře. Tramvajová trať Holyně – Slivenec bude za stávající úvratí Holyně pokračovat směrem ke křižovatce ulic U Náhonu a K Barrandovu. Před křižovatkou se obloukem stočí k ulici U Náhonu, kterou překříží pod téměř 90° úhlem, dále bude pokračovat západním směrem podél ulice K Barrandovu a po zhruba 250 metrech bude ukončena smyčkou. Obratiště Slivenec bude jednokolejné se dvěma předjízdnými kolejemi, s kapacitou až pro deset článkových tramvají o délce min. 30 metrů. V prostoru obratiště hl. m. Praha plánuje výstavbu P+R parkoviště. Od obratiště směrem k podchodu pod ulicí K Barrandovu DPP postaví nový chodník. Ten na druhé straně ulice naváže na chodník, který městská část Slivenec již vybudovala včetně veřejného osvětlení a vysázené aleje stromů. Chodník vede k domu seniorů v centru Slivence. Úsek Holyně – Slivenec bude mít až po obratiště otevřený kolejový svršek a téměř stejnou podobu jako stávající část tratě mezi náměstím Olgy Scheinpflugové a úvratí v Holyni. Koleje ve smyčce Slivenec budou mít zpevněný povrch. Smyčka Sídliště Barrandov zůstane po dokončení a zprovoznění nové tratě zachována v plném rozsahu. Vzhledem k probíhající bytové výstavbě v Holyni se předpokládá, že na nové trati Holyně – Slivenec budou provozovány tramvajové linky 4 a 5.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 1. února 2023, 15:16, přidal: admin Petr

Od 1. února se stavba prodloužení dotkla také provozu tramvají a ve výluce je úsek Vozovna Vokovice - Divoká Šárka. Dojde k rekonstrukci zbývajícího úseku tratě zřízeného z velkoplošných panelů BKV na Evropské ulici a zjednokolejnění smyčky Divoká Šárka z níž zůstane zachována vnitřní kolej. | 31.01.2023 Dočasné autobusové zastávky Divoká Šárka. | 31.01.2023 Stavební úpravy Vlastiny ulice před samotným zřizováním kolejového tělesa se přiblížily k Evropské ulici.| 31.01.2023 Stavební úpravy Vlastiny ulice před samotným zřizováním kolejového tělesa se přiblížily k Evropské ulici. | 31.01.2023 Těleso vznikající tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 31.01.2023
Těleso vznikající tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 31.01.2023 Těleso vznikající tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 31.01.2023 Těleso vznikající tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 31.01.2023 Těleso vznikající tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 31.01.2023 Pokračující práce na rozšíření Vlastiny ulice a výstavbě nového plotu vojenského areálu. | 31.01.2023
Pokračující práce na rozšíření Vlastiny ulice a výstavbě nového plotu vojenského areálu. | 31.01.2023 Pokračující práce na rozšíření Vlastiny ulice a výstavbě nového plotu vojenského areálu. | 31.01.2023 Pokračující práce na rozšíření Vlastiny ulice a výstavbě nového plotu vojenského areálu. | 31.01.2023 Výstavba nové měnírny u smyčky Dědinská. | 31.01.2023 V Drnovské ulici je provoz automobilů dočasně převeden do prostoru budocího tělesa tramvajové tratě. | 31.01.2023
Stavební práce běží naplno také v oblasti Dědiny a Divoké Šárky. Od 1. února se stavba prodloužení dotkla také provozu tramvají a ve výluce je úsek Vozovna Vokovice - Divoká Šárka. Dojde k rekonstrukci zbývajícího úseku tratě zřízeného z velkoplošných panelů BKV na Evropské ulici a zjednokolejnění smyčky Divoká Šárka z níž zůstane zachována vnitřní kolej. Ve Vlastině ulici se zřizování tratě přibližuje k Evropské ulici a pokračují práce na rozšíření Vlastiny ulice a výstavbě nového plotu vojenského areálu. V Drnovské ulici je již provoz automobilů dočasně převeden do prostoru budocího tělesa tramvajové tratě.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 1. února 2023, 14:57, přidal: admin Petr

Výstavba zastávek s pracovním názvem Modřanský vodojem v cca 0,25 km nové tratě. | 29.01.2023 Výstavba zastávek s pracovním názvem Modřanský vodojem v cca 0,25 km nové tratě. | 29.01.2023 Výstavba zastávek s pracovním názvem Observatoř Libuš v cca 0,7 km nové tratě. | 29.01.2023 Odbočení tratě do středu Novodvorské ulice. | 29.01.2023 Prozatimní kolejový konec tratě ve středu Novodvorské ulice. | 29.01.2023
Prozatimní kolejový konec tratě ve středu Novodvorské ulice. | 29.01.2023 Zemní práce ve středu Novodvorské ulice, kde došlo k odfrézování části vozovky a odtěžení prostoru středového dělícího pásu. | 29.01.2023 Zemní práce ve středu Novodvorské ulice, kde došlo k odfrézování části vozovky a odtěžení prostoru středového dělícího pásu. | 29.01.2023 Zemní práce ve středu Novodvorské ulice, kde došlo k odfrézování části vozovky a odtěžení prostoru středového dělícího pásu. | 29.01.2023 Konec stavebních prací v Novodvorské ulici u současných autobusových zastávek Pavlíkova. Trať zde bude jednokolejně ukončena za prostorem konečné zastávky s pracovním názvem Libuš v cca 1,6 km nové tratě. | 29.01.2023
Práce na prodloužení tramvajové tratě do Libuše pokračují. Zatímco v Novodvorské ulici probíhají zemní práce na zřizování samotného tělesa, v úseku mezi Novodvorskou ulicí a smyčkou Levského je již kolejově dokončeno, budují se nástupiště zastávek a na sloupy trolejového vedení jsou zavěšovány výložníky nesoucí troleje.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 1. února 2023, 14:34, přidal: admin Petr

Ve spodní části tramvajové tratě již byla položena kolej od Krejcárku mezi mostní estakádou a křižovatkou horní Palmovka. Dochází k pokládce koleje ke Krejcárku. | 26.01.2023 Ve spodní části tramvajové tratě již byla položena kolej od Krejcárku mezi mostní estakádou a křižovatkou horní Palmovka. Dochází k pokládce koleje ke Krejcárku. | 26.01.2023 Ve spodní části tramvajové tratě již byla položena kolej od Krejcárku mezi mostní estakádou a křižovatkou horní Palmovka. Dochází k pokládce koleje ke Krejcárku. | 26.01.2023 Ve spodní části tramvajové tratě již byla položena kolej od Krejcárku mezi mostní estakádou a křižovatkou horní Palmovka. Dochází k pokládce koleje ke Krejcárku. | 26.01.2023 Ve spodní části tramvajové tratě již byla položena kolej od Krejcárku mezi mostní estakádou a křižovatkou horní Palmovka. Dochází k pokládce koleje ke Krejcárku. | 26.01.2023
V části mezi Ohradou a mostní estakádou se rozběhla pokládka další části koleje se směru k Ohradě. | 26.01.2023 V části mezi Ohradou a mostní estakádou se rozběhla pokládka další části koleje se směru k Ohradě. | 26.01.2023 V části mezi Ohradou a mostní estakádou se rozběhla pokládka další části koleje se směru k Ohradě. | 26.01.2023 V části mezi Ohradou a mostní estakádou se rozběhla pokládka další části koleje se směru k Ohradě. | 26.01.2023 Nově vybudovaná bezbariérová rampa do prostur zastávek Krejcárek. | 26.01.2023
Na rekonstrukci tramvajové tratě Ohrada - horní Palmovka nadále pokračují práce na pokládce kolejí z obou stran od mostní estakády Krejcárek.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 1. února 2023, 14:15, přidal: admin Petr

V blízkosti křižovatky dolní Klárov jsou již v Letenské ulici v traťové koleji z centra kolejnice vyměněny. | 01.02.2023 V blízkosti křižovatky dolní Klárov již probíhá zádlažba vyměněných kolejnic. | 01.02.2023 V blízkosti křižovatky dolní Klárov již probíhá zádlažba vyměněných kolejnic. | 01.02.2023 V blízkosti křižovatky dolní Klárov jsou již v Letenské ulici v traťové koleji z centra kolejnice vyměněny. | 01.02.2023 Na očištěné pražce jsou položeny nové gumové podložky a teprve na ně jsou uloženy a připevněny kolejnice. | 01.02.2023
Na očištěné pražce jsou položeny nové gumové podložky a teprve na ně jsou uloženy a připevněny kolejnice. | 01.02.2023 Před pokládkou nový kolejnic je třeba důkladně očistit pražce od všech nečistot zejména v prostoru pokládky nových gumových podložek. | 01.02.2023 Před pokládkou nový kolejnic je třeba důkladně očistit pražce od všech nečistot zejména v prostoru pokládky nových gumových podložek. | 01.02.2023 Před pokládkou nový kolejnic je třeba důkladně očistit pražce od všech nečistot zejména v prostoru pokládky nových gumových podložek. | 01.02.2023 V blízkosti splítky již probíhá zádlažba. | 01.02.2023
Od soboty 28. ledna probíhá výluka tramvajové tratě přes Malou Stranu z důvodu výměny opotřeběných kolejnic. Práce se v první fázi soustředí na Letenskou ulici.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 31. ledna 2023, 18:53, přidal: admin Petr

Na snímku, pořízeném 28. června 1997 pózuje na vnější koleji souprava vozů T3 #6356+#6355 na výlukové lince 39. | 28.06.1997
Dnes, 31. ledna 2023 se z důvodu výstavby prodloužení tramvajové tratě do Sídliště Dědina uzavírá existence smyčky Divoká Šárka v podobě smyčky koncové a dvoukolejné, pojížděné protisměrně. Do provozu byla uvedena 20. července 1947. Výstavba smyčky byla v plánu již v roce 1942, kdy bylo schváleno prodloužení tramvajové tratě od vokovické vozovny na Dlouhou míli po dnešní Evropské. Již tehdy se plánovalo zřízení mezilehlé pouze jednokolejné smyčky Divoká Šárka pojížděné po směru hodinových ručiček. Při realizaci krátkého prodloužení však byla vybudována jako dvoukolejná. Protože je od roku 2013 příslušnými orgány požadováno odstranění vnější koleje zasahující do pásma přírodní ochrany, bude smyčka upravena do podoby jednokolejné, pojížděné po směru hodinových ručiček (v podstatě dojde k zachování vnitřní koleje). Mimochodem na vnější koleji v prostoru nástupní zastávky by za stávajícího tvaru smyčky nebylo možné zřídit bezbariérové nástupiště.
Reklamní vozy
Středa 25. ledna 2023, 10:20, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9318 ve vozovně Pankrác. | 25.01.2023
S novým celovozovým polepem k třicátému výročí vzniku samostatné České republiky vyjede brzy do ulic vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9318. Každý článek je na svém boku oděn do vlající státní vlajky.
Vozy
Úterý 24. ledna 2023, 13:17, přidal: admin Petr

Vůz #351 na Náměstí Republiky. | 24.01.2023
Dalším historickým dvounápravovým vozem, který rozšířil flotilu vozů s upraveným dvoulištovým oranžově natřeným sběračem proudu se dnes stal vůz #351 z roku 1915. #prtky #prazsketramvaje #ringhoffer #vozovnastresovice #muzeummhd
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 24. ledna 2023, 13:01, přidal: admin Petr

Prosté oblouky smyčky Divoká Šárka se již od příštího týdne stávají minulostí. | nedatováno, ilustrační snímek
Dne 1. února bude zahájena další etapa výstavby tramvajové tratě do obratiště Dědinská již přímo na Evropské ulici. V rámci této etapy dojde k přerušení provozu tramvají v úseku Vozovna Vokovice - Divoká Šárka. Linka 20 bude ukončena na Červeném Vrchu s výstupní a nástupní zastávkou na Evropské ulici. Linky 26 a 91 budou ukončeny v zastávce Vozovna Vokovice, výstupní zastávka bude v obvyklé zastávce na Evropské ulici, nástupní pak v ulici Do Vozovny zhruba v místě nekdejší občasné nástupní zastávky. Součástí této etapy je rekonstrukce tratě v Evropské ulici v úseku od obratiště po křižovatku s ulicí Za Vokovickou vozovnou, který je stále zřízen metodou velkoplošných panelů BKV. Přestavbou projde také stávající smyčka Divoká Šárka. Zrušena bude vnější kolej, která zasahuje do přírodního parku Šárka – Lysolaje. Ve směru z centra bude zhruba v úseku mezi ulicemi Za Vokovickou vozovnou a Vlastina automobilová doprava dočasně obousměrně převedena do levé části Evropské ulice.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Neděle 22. ledna 2023, 16:36, přidal: admin Petr

Zřizování traťové koleje ve spodní částí mostní estakády a křižovatkou dolní Palmovka. | 20.01.2023 Spodní část koleje je zřízena ze žlábkových kolejnic. | 20.01.2023 Spodní část koleje je zřízena ze žlábkových kolejnic. | 20.01.2023 Zbývající úsek již z bezžlábkových. | 20.01.2023 Na Krejcárku probíhá pokládka pražců v opačné traťové koleji než ve spodním úseku. A protože fotografie vznikla až následující den od předchozích fotografií, stačil napadnout sníh. | 21.01.2023
Viditelné práce na rekonstrukci tramvajové trati přes Krejcárek se nyní soustředí do spodního úseku mezi koncem mostní estakády a křižovatkou dolní Palmovka.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Neděle 22. ledna 2023, 15:35, přidal: admin Petr

Výměna rozjezdové výhybky na levou a pravou kolej obratiště za výstupní zastávkou. | 22.01.2023 Výměna sjezdové výhybky z levé a pravé koleje obratiště před nástupní zastávkou. | 22.01.2023 Oprava vratného oblouku obratiště. | 22.01.2023 Oprava vratného oblouku obratiště. | 22.01.2023 Deponace dlažebních kostek. | 22.01.2023
I za nepříznivých meteroologických podmínek pokračuje oprava obratiště Výstaviště.
Vozy
Středa 18. ledna 2023, 14:04, přidal: admin Petr

Souprava cvičných vozů T3 #5502+#5520 v obratišti Depo Hostivař. | 20.10.2022
Poslední odporoví cviční mohykáni v provozu. Pražský Dopravní podnik provozuje poslední dva cvičné vozy s tzv. zrychlovačem, tedy typ, s nímž se v současnosti setkáte již pouze vlacích vypravovaných vozovnou Střešovice na nostalgickou linku 23. Vůz #5502 byl přestavěn v roce 1985 z vozu T3 #6197. Vůz #5520 pak v roce 2002 z vozu T3 #6312. V blízkém období se oba vozy pro výuku přestanou využívat a mnohé tedy zajímá, jaký by měl být jejich další osud. Zatímco vůz #5502 by se měl stát novým exponátem střešovického Muzea MHD a počítá se s tím, že časem jeho interiér rozšíří duplicitní agregáty výzbroje, podobně jako to měl neuváženě zlikvidovaný první cvičný vůz #5501. Vůz #5520 by se pak měl do pražských ulic po nějaké době opět vrátit jako vůz osobní přepravy #6312, jediný zástupce tzv. třístováků, určený pro nostalgickou linku 23. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3
Ostatní
Středa 18. ledna 2023, 13:40, přidal: admin Petr

Vůz T3SU #7001 obklopen automobily na Zvonařce. | 11.01.2023
Každodenní ruská roleta vratného trojúhelníku Zvonařka. Tramvajový vůz, vyčkávající v ulici U Zvonařky v prostoru nástupní zastávky je neustále "ohrožován" projíždějícími řidiči automobilů. V počáteční části ulici U Zvonařky je svislou dopravní značkou „Zákaz zastavení“ (č. B 28), která "zakazuje zastavení nebo stání, tj. uvedení vozidla do klidu, kromě případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních komunikacích, jako je např. stojící kolona vozidel apod.". Přestože je i krajnice komunikace vozovky pro zdůraznění opatřena nepřerušovanou žlutou čarou, stále se najdou řidiči automobilů, kteří v tomto úseku bez problému svůj automobil zaparkují. Bohužel na dlažbě prosvítá modrý pruh parkovací zóny, který je však přetřením i svislou dopravní značkou zneplatněn. Bohužel v případě stojící tramvaje, která v tomto prostoru vyčkává na čas odjezdu, je mezi tramvají a parkujícím automobilem malý prostor, který dodávky nezvládnou projet vůbec, a řidiči osobních automobilů s různými "úspěchy" a velmi často se stopami po zpětných zrcátcích na levém boku tramvaje. Ač nemáme obecně rádi tzv. balisety, možná by byly v tomto místě vhodným řešením, které opticky i fyzicky oddělí tramvajovou kolej od vozovky a třeba i řidičům automobilů dojde, že tady se vážně parkovat nemá... Ale snad už to konečně někdo začne řešit...
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 18. ledna 2023, 09:53, přidal: admin Petr

Frézování vozovky v Novodvorské ulici. | 16.01.2023 Frézování vozovky v Novodvorské ulici. | 16.01.2023 Frézování vozovky v Novodvorské ulici. | 16.01.2023 Frézování vozovky v Novodvorské ulici. | 16.01.2023 Frézování vozovky v Novodvorské ulici. | 16.01.2023
Výstavba tramvajové tratě do Libuše pokračuje rrézováním vozovky v Novodvorské ulici.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 18. ledna 2023, 09:30, přidal: admin Petr

Pokračující pokládka kolejnic ve Vlastině ulici. | 16.01.2023 Výstavba nového oplocení podél rozšířené Vlastiny ulice. | 16.01.2023 Výstavba nového oplocení podél rozšířené Vlastiny ulice. | 16.01.2023 Výstavba nového oplocení podél rozšířené Vlastiny ulice. | 16.01.2023 Vznikající gabionová zeď umožňující rozšíření komunikace. | 16.01.2023
Vznikající gabionová zeď umožňující rozšíření komunikace. | 16.01.2023 Vznikající gabionová zeď umožňující rozšíření komunikace. | 16.01.2023 Snímek ideálně dokumentuje o jakou část někdejšího vojenského prostoru se rozšíří Vlastina ulice. Stromořadí, umístěné v levé části snímku oddělovalo původní obousměrnou vozovku Vlastiny ulice od chodníku, jehož zbytky jsou na snímku též patrné. Nově bude na této straně umístěna kolej a vozovka ve směru centrum. | 16.01.2023 Snímek ideálně dokumentuje o jakou část někdejšího vojenského prostoru se rozšíří Vlastina ulice. Stromořadí, umístěné v levé části snímku oddělovalo původní obousměrnou vozovku Vlastiny ulice od chodníku, jehož zbytky jsou na snímku též patrné. Nově bude na této straně umístěna kolej a vozovka ve směru centrum. | 16.01.2023 Křižovatka na styku ulic Vlastina a U Silnice. Místo, kde se se (záleží na směru pohledu) rozšíří / zmenší osová vzdálenost protisměrných kolejí. | 16.01.2023
Práce na výstavbě tramvajové tratě do smyčky Dědinská se soustředí také na terénní úpravy umožňující rozšíření Vlastiny ulice.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 18. ledna 2023, 09:06, přidal: admin Petr

Oprava vratného oblouku smyčky Výstaviště. | 17.01.2023 Oprava vratného oblouku smyčky Výstaviště. | 17.01.2023 Oprava vratného oblouku smyčky Výstaviště. | 17.01.2023 Oprava vratného oblouku smyčky Výstaviště. | 17.01.2023 Nové výhybky a kolejnicové oblouky. | 17.01.2023
Probíhající oprava vratného oblouku smyčky Výstaviště.
Vozy
Středa 11. ledna 2023, 21:05, přidal: admin Petr

Vůz K2 #7000 v Chotkově ulici. | 11.01.2023
O rozšíření parku retrovozů určených zejména pro provoz na lince 23 se postará vůz K2, který pražský Dopravní podnik odkoupil z Bratislavy. Vůz K2 #7000 byl vyroben v závodě ČKD Tatra Praha roce 1977 a dodán jako poslední K2 do Bratislavy pod #394. V roce 1983 byl přečíslován na #8133. Velkou zajímavostí je to jistě i to, že tramvaj od počátku sloužila pouze jako cvičné vozidlo a nikdy nebyla nasazena do běžného provozu s cestujícími. Před zařazením do pražského provozu je třeba s vozem otestovat průjezdnost traťových úseků a na specifické ovládání vozu zaškolit provozní personál. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #k2 #vozovnastresovice #muzeummhd
Preference
Pondělí 9. ledna 2023, 16:06, přidal: admin Petr

SSZ 7.135 Bubenské nábřeží – Argentinská. | nedatováno, ilustrační snímek
Na tramvajové trati kolem Holešovické tržnice bylo uvedeno do provozu obnovené SSZ 7.135 Bubenské nábřeží – Argentinská. Signalizace funguje s preferencí tramvajové dopravy, obdobně jako před obnovou. Vzhledem k přestavbě křižovatky, kdy ve směru z centra budou po dokončení stavby najíždět auta přímo v křižovatce na koleje, je řízení mírně odlišné. Preference tramvají funguje předvýběrem, prodlužováním a vkládáním volna. Semafor nadále funguje také v režimu světelné závory pro auta. Ve směru z centra zajistí volné koleje pro možnost stanicování dvou vlaků současně v nové mysové zastávce. Ve směru do centra chrání během stanicování vídeňskou zastávku, také pro dva vlaky. Tyto světelné závory fungovaly i v předchozím řešení, kdy byla nástupiště řešena formou úzkých bariérových ostrůvků. Při rekonstrukci trati byly zvětšeny poloměry oblouků kolejí v křižovatce s Argentinskou. Na nábřeží také dojde k obnově bumlíků ve směru do centra v celé délce. Naopak ve směru z centra budou auta vedena po kolejích, obdobně jako na nábřeží Edvarda Beneše. Rekonstrukce vozovek a chodníků bude dokončena v příštím roce. Do té doby zůstane úsek kolem tržnice bez aut.
Preference
Pondělí 9. ledna 2023, 16:06, přidal: admin Petr

SSZ 3.375 Želivského – Malešická. | nedatováno, ilustrační snímek
Na konci minulého roku bylo uvedeno do provozu nové SSZ 3.375 Želivského – Malešická. Vzniklo na Basilejském náměstí v rámci developerského projektu, který si klade za cíl nové využití ploch Nákladového nádraží Žižkov. Původní dvě neřízené křižovatky s falešným kruhovým objezdem byly nahrazeny jednou řízenou křižovatkou. Ta funguje v dynamickém řízení s preferencí tramvají a autobusů. Preference tramvají je řešena prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Pro optimální fungování si vyžádá menší doladění. V noci funguje signalizace v režimu fáze blikající žlutá, tedy s možností zapnutí signalizace chodcem přes hlavní směr tlačítkem, bez preference MHD. Přínosem pro chodce je kromě řízeného přechodu, který je součástí křižovatky, také vybudování jednoho plnohodnotného ostrůvku. V předchozím řešení byly dva úzké ostrůvky, alespoň nestavebně vybudované při poslední opravě vozovek. Upravený dopravní režim znemožňuje odbočení aut z ulice Jana Želivského od jihu vlevo. Odbočení od severu je umožněno pomocí směrových signálů. Ulice Jana Želivského mezi Olšanskou a Ohradou patří dlouhodobě mezi místa se zvýšeným množstvím dopravních nehod, včetně nehod auta s tramvají.
Vozy
Pondělí 2. ledna 2023, 14:34, přidal: admin Petr

Vůz ČKD Tatra Smíchov K2 #7000 zachycený během zkušební jízdy v obratišti Královka. | 02.01.2023
Do pražských ulic dnes vyjela na zkušební jízdu kádvojka. Tedy vůz ČKD Tatra Smíchov K2 evidenčního čísla 7000. Po dokončení zkušebních jízd v pražské kolejové síti a vyzkoušení množství technických detailů se plánuje v průběhu jara letošního roku její zařazení do provozu na retro lince 23. #ckd #tatra #k2 #muzeummhd #vozovnastresovice
Ostatní
Pondělí 2. ledna 2023, 14:32, přidal: admin Petr

PF 2023 | nedatováno, ilustrační snímek
PF 2023

Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2022
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2022
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2021
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2021
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2020
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2020
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2019
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2019
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2018
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2018
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.12.2017
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.12.2016
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2015
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2015
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2015
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2015
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2014
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2014
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2014
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2014
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2013
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2013
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2013
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2013
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2012
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2012
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2012
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2012
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2011
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2011
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2011
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2011
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.9.-31.12.2010
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.8.2010
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 7.4.-30.6.2010

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023