Pražské tramvaje.cz

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 Kraťasy

Krátké zprávy jsou vždy Na znamení

Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Neděle 4. prosince 2022, 12:41, přidal: admin Petr

V místě, kde tramvajová trať opustí Evropskou ulici a šikmo vstoupí do Vlastiny ulice již stojí, zatím uprostřed trávníku, sloup trolejového vedení. | 01.12.2022 I v samotné Vlastině ulici se již objevují sloupy trolejového vedení. | 01.12.2022 V další části Vlastiny ulice vrcholí přípravy pro pokládku prvních metrů kolejí. Pro zřízení desky s W-tramem zde vzniká speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. | 01.12.2022 V další části Vlastiny ulice vrcholí přípravy pro pokládku prvních metrů kolejí. Pro zřízení desky s W-tramem zde vzniká speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. | 01.12.2022 Vznikající křižovatka na styku ulic Vlastina a U Silnice. | 01.12.2022
Kolej z centra ve Vlastině ulici. Konstrukce koleje napovídá, že zde bude použito zatravnění tramvajové tratě. | 01.12.2022 Momentální konec položené části koleje z centra ve Vlastině ulici. Konstrukce koleje napovídá, že zde bude použito zatravnění tramvajové tratě. | 01.12.2022 Vznikající těleso tramvajové tratě podél Drnovské ulice. | nedatováno, ilustrační snímek Vznikající těleso tramvajové tratě podél Drnovské ulice. | nedatováno, ilustrační snímek Vznikající těleso tramvajové tratě na náspu podél Drnovské ulice. | nedatováno, ilustrační snímek
Vznikající těleso tramvajové tratě na náspu podél Drnovské ulice. | 01.12.2022 Vznikající těleso tramvajové tratě na náspu podél Drnovské ulice. | 01.12.2022 Na dokončené části tramvajové tratě již probíhá pokládka asfaltové vrstvy pro provoz automobilů. | 02.12.2022 Na dokončené části tramvajové tratě již probíhá pokládka asfaltové vrstvy pro provoz automobilů. | 02.12.2022 Na dokončené části tramvajové tratě již probíhá pokládka asfaltové vrstvy pro provoz automobilů. | 02.12.2022
Na dokončené části tramvajové tratě již probíhá pokládka asfaltové vrstvy pro provoz automobilů. | 02.12.2022 Vznikající křižovatka na styku ulic Vlastina a U Silnice. | 02.12.2022 Ve výstavbě je také budoucí měnírna u smyčky Dědinská, která bude sloužit také k napájení trolejbusové tratě. | 01.12.2022 Ve výstavbě je také budoucí měnírna u smyčky Dědinská, která bude sloužit také k napájení trolejbusové tratě. | 01.12.2022 Ve výstavbě je také budoucí měnírna u smyčky Dědinská, která bude sloužit také k napájení trolejbusové tratě. | 01.12.2022
Výstavba tramvajové tratě na Dědinu pokračuje. Zatímco v části Vlastiny ulice se již pokládá asfaltový povrch vozovek, v dalším úseku se osazují sloupy trolejového vedení, betonuje armovaná vana pod konstrukci W-tram snižující vibrace, buduje měnírna či se zřizuje násep tramvajového tělesa podél Drnovské ulice.
Ostatní
Úterý 29. listopadu 2022, 21:24, přidal: admin Petr

Přímo proti zaústění vznikající lávky HolKa je v trati použita hladká žulová dlažba. | 29.11.2022 Prostor před hlavním vchodem je vydlážděn. Opticky bude propojovat vstup do tržnice s novou lávkou přes Vltavu. | 29.11.2022 Pohled na dokončovanou trať podél Holešovické tržnice. | 29.11.2022 Na vrstvu betonu, tvoří konstrukci W-tram je do mezikolejnicového prostoru vyléván tzv.hubený beton na který již přijde závěrečná vrtsva asfaltové vozovky. Hubený beton slouží ke snažšímu vybourání v případě budoucí výměně kolejnic. | 29.11.2022 Na kolejovém adaptéru pojíždí rekonstruovanou trať automobil s pracovní plošinou pro trolejové vedení. | 29.11.2022
Křižovatka s Argentinskou ulicí. | 29.11.2022 Křižovatka s Argentinskou ulicí. | 29.11.2022 Vznikající vídeňská zastávka Holešovická tržnice do centra. | 29.11.2022 Vznikající vídeňská zastávka Holešovická tržnice do centra. | 29.11.2022 Přímo proti zaústění vznikající lávky HolKa je v trati použita hladká žulová dlažba. | 29.11.2022
Jak pokračují práce na Bubenském nábřeží?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 29. listopadu 2022, 21:07, přidal: admin Petr

Na novostavbu tramvajové tratě do Libuše dnes dorazila podbíječka. | 29.11.2022 U smyčky Levského je již kolejově propojeno. | 21.11.2022 U smyčky Levského je již kolejově propojeno. | 21.11.2022 Pokládka posledních metrů kolejnic před křižovatkou ulic Generála Šišky a Novodvorská v koleji z centra a obě koleje od smyčky Levského za oblouk do Novodvorské ulice budou dokončeny. | 29.11.2022 Pokládka posledních metrů kolejnic před křižovatkou ulic Generála Šišky a Novodvorská v koleji z centra a obě koleje od smyčky Levského za oblouk do Novodvorské ulice budou dokončeny. | 29.11.2022
Práce na novostavbě tramvajové tratě do Libuše pokračují, dnes začala svou činnost podbiječka kolejí.
Preference
Pátek 18. listopadu 2022, 08:51, přidal: admin Petr

SSZ 6.164 Podbabská – Ve Struhách. | nedatováno, ilustrační snímek
Tramvaje už neodjíždějí z Podbaby pozdě. Na SSZ 6.164 Podbabská – Ve Struhách byla zavedena preference tramvají pro vlaky jedoucí z obratiště do nástupní zastávky. Volno ze smyčky se nově může vybrat na třech místech v cyklu, namísto původních dvou. Nová poloha pro tramvaj je umožněna mezi hlavní fází a levým odbočením pro auta z centra. Volno může nově padnout nanejvýš dvakrát do cyklu, zatímco dříve to bylo jen jednou. K tomu přibyla možnost mírného krácení kolizních fází a také bonus v podobě dovýběru volna z obratiště při jízdě tramvaje v opačném směru. Zlepšení nastalo také z centra, kde se volno vybírá sice nadále nejvýše jednou za cyklus, nově však ve dvou možných polohách, místo jediné. Vylepšena byla rovněž preference autobusů, znát je zejména účinné prodlužování vlastní fáze. Signalizace v Podbabě byla uvedena do provozu v roce 2011 současně s prodloužením tratě k nově budované železniční zastávce. Dynamika umožnovala určitou modifikaci řízení s ohledem na tramvaje. Avšak nejednalo se o preferenci a část spojů ve směru do centra odjížděla mimo čas určený jízdním řádem. Tramvaje projíždějí křižovatku bez cestujících. V současnosti jsou provozovány bez preference další dvě signalizace u tramvajových obratišť, u Depa Hostivař (provoz od srpna 2022) a na Zahradním Městě (2021). Oba semafory čekají od zprovoznění na dynamiku a dočasně jsou řízeny pevným programem.
Ostatní
Čtvrtek 17. listopadu 2022, 14:15, přidal: admin Petr

Vznikající lávka HolKa (Holešovice - Karlín) u Holešovické tržnice. | 16.11.2022
Vznikající lávka HolKa (Holešovice - Karlín) u Holešovické tržnice.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 17. listopadu 2022, 14:14, přidal: admin Petr

Příprava spodních vrstev pro zřízení tramvajové tratě metodou W-tram ve Vlastině ulici. | 17.11.2022 Příprava spodních vrstev pro zřízení tramvajové tratě metodou W-tram ve Vlastině ulici. | 17.11.2022 Zřizování tramvajové tratě metodou W-tram ve Vlastině ulici. | 17.11.2022 Kolejově dokončená tramvajová trať metodou W-tram na křižovatce ulic Vlastina a U Silnice. | 17.11.2022 Kolejově dokončená tramvajová trať metodou W-tram na křižovatce ulic Vlastina a U Silnice v pohledu zpět k Divoké Šárce. | 17.11.2022
Kolejově dokončená tramvajová trať metodou W-tram na křižovatce ulic Vlastina a U Silnice v pohledu zpět k Divoké Šárce. | 17.11.2022 Kolejově dokončená tramvajová trať metodou W-tram na křižovatce ulic Vlastina a U Silnice v pohledu k Dědinské. Na snímku je patrné zvětšení osové vzdálenosti kolejí. | 17.11.2022 Na křižovatce ulic Vlastina a U Silnice v pohledu k Dědinské je patrné zvětšení osové vzdálenosti kolejí. Zatímco kolej z centra využije původní prostor Vlastiny ulice, kolej do centra bude umístěna v poloze stávajícího chodníku u zdi vojenského areálu. | 17.11.2022 Původní obousměrná vozovka Vlastiny ulice mezi stromořadími bude sloužit pro tramvaje a automobily jedoucí ve směru od Divoké Šárky. Zde končí konstrukce tramvajové tratě metodou W-tram a koleje budou uloženy na železobetonových pražcích ve štěrkovém loži a zatravněny. | 17.11.2022 Původní obousměrná vozovka Vlastiny ulice mezi stromořadími bude sloužit pro tramvaje a automobily jedoucí ve směru od Divoké Šárky. Koleje zde budou uloženy na železobetonových pražcích ve štěrkovém loži a zatravněny. | 17.11.2022
Také ve Vlastině ulici se nová tramvajová trať ukazuje v plné síle.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 17. listopadu 2022, 14:00, přidal: admin Petr

Kolejový oblouk z Novodvorské ulice do ulice Generála Šišky zatím začíná a končí na okraji vozovky, kterou překračuje. V prostoru vozovky již došlo k položení první vrstvy asfaltu. Křižovatky by měla být pro automobily zprovozněna 21.11.2022. | 17.11.2022 Kolejový oblouk z Novodvorské ulice do ulice Generála Šišky zatím začíná a končí na okraji vozovky, kterou překračuje. V prostoru vozovky již došlo k položení první vrstvy asfaltu. Křižovatky by měla být pro automobily zprovozněna 21.11.2022. | 17.11.2022 Dvoukolejná trať v oblasti měnírny Libuš. | 17.11.2022 Traťová kolej do centra je již položena v celém úseku od měnírny až ke smyčce Levského. | 17.11.2022 Traťová kolej do centra je již položena v celém úseku od měnírny až ke smyčce Levského. | 17.11.2022
V Libuši se také pracuje naplno. Na křižovatce ulic Novodvorská, Generála Šiška a Meteorologická je již položena první vrstva asfaltu. U smyčky Levského pak došlo k propojení koleje do centra v terénním zářezu.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 17. listopadu 2022, 13:53, přidal: admin Petr

Zřizování tramvajové tratě metodou W-tram na Bubenském nábřeží. | 16.11.2022 Zřizování tramvajové tratě metodou W-tram na Bubenském nábřeží. | 16.11.2022 Zřizování tramvajové tratě metodou W-tram na Bubenském nábřeží. | 16.11.2022 Zřizování tramvajové tratě metodou W-tram na Bubenském nábřeží. | 16.11.2022 Již i s povrchy dokončený úsek tratě u Holešovické tržnice. | 16.11.2022
Rekonstrukce tramvajové na Bubenském nábřeží u Holešovické tržnice pokročila a koleje jsou již položeny v celém úseku. Mezi hlavním vchodem do Tržnice a obloukem do ulice Komunardů usazená kolejová pole vyčkávají na podbetonování.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 17. listopadu 2022, 13:47, přidal: admin Petr

Na křižovatce Ohrada pokračuje výměna kolejnic na vrcholu přiléhajícím k trati přes Krejcárek. Aby byl co nejméně narušen provoz IAD, probíhá výměna postupně a na již dokončená místa je převáděna IAD. | 16.11.2022 Na křižovatce Ohrada pokračuje výměna kolejnic na vrcholu přiléhajícím k trati přes Krejcárek. Aby byl co nejméně narušen provoz IAD, probíhá výměna postupně a na již dokončená místa je převáděna IAD. | 16.11.2022 Od Ohrady až ke Krejcárku je již kolejově obnoveno. | 16.11.2022 Výstavba bezbariérové přístupové rampy na zastávky Krejcárek. | 16.11.2022 Na mostní estakádě jsou již umístěny zpět betonové prefabrikáty tvořící zábradlí. | 16.11.2022
Jak pokračuje oprava tratě na Krejcárku?
Ostatní
Čtvrtek 17. listopadu 2022, 13:40, přidal: admin Petr

Na pravém břehu Vltavy jsou již viditelné první stopy značící, že výstavba Dvoreckého mostu opravdu začala. | 10.11.2022 Na pravém břehu Vltavy jsou již viditelné první stopy značící, že výstavba Dvoreckého mostu opravdu začala. | 10.11.2022 Na pravém břehu Vltavy jsou již viditelné první stopy značící, že výstavba Dvoreckého mostu opravdu začala. | 10.11.2022 Na pravém břehu Vltavy jsou již viditelné první stopy značící, že výstavba Dvoreckého mostu opravdu začala. | 10.11.2022 Na pravém břehu Vltavy jsou již viditelné první stopy značící, že výstavba Dvoreckého mostu opravdu začala. | 10.11.2022
Na pravém břehu Vltavy jsou již viditelné první stopy značící, že výstavba Dvoreckého mostu opravdu začala.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 15. listopadu 2022, 16:58, přidal: admin Petr

Oproti fotografiím z včerejšího dne (14.11.2022) je již před měnírnou Libuš položena i kolej ve směru do centra. | 15.11.2022 Oproti fotografiím z včerejšího dne (14.11.2022) je již před měnírnou Libuš položena i kolej ve směru do centra. | 15.11.2022 K propojení tratě s oblouky do Novodvorské ulice zbývá pár desítek metrů. | 15.11.2022 K propojení tratě s oblouky do Novodvorské ulice zbývá pár desítek metrů. | 15.11.2022 Kolejový oblouk v křižovatce Generála Šišky x Novodvorská x Meteorologická. Meteorologická ulice by měla být zprovozněna od 21. listopadu 2022. | 15.11.2022
Ve chvíli, kdy zveřejníme včerejší fotografie ze stavby tratě do Libuše zjistíme, že i ony jsou již minulostí. Dnes již zřízen provizorní přejezd u měnírny Libuš, aby mohlo být dokončeno propojení s oblouky do Novodvorské ulice a u smyčky Levského pokračují zemní práce tak, aby během příštího týdne bylo kolejově položeno i tam. Trať tak bude kolejově hotova od smyčky Levského až k oblouku do Novodvorské ulice.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 15. listopadu 2022, 11:51, přidal: admin Petr

Zřizování stěrkového lože v terénním zářezu, kde stoupá nová trať z prostoru smyčky Levského na úroveň komunikace. | 11.11.2022 Zřizování stěrkového lože v terénním zářezu, kde stoupá nová trať z prostoru smyčky Levského na úroveň komunikace. | 11.11.2022 Pokládka pražců pokračuje již i v okolí vznikající měnírny Libuš. | 11.11.2022 Pokládka pražců pokračuje již i v okolí vznikající měnírny Libuš. | 11.11.2022 Zřizování stěrkového lože u měnírny Libuš. | 11.11.2022
Výstavba tratě do Libuše mění své okolí každým dnem. | 14.11.2022 Výstavba tratě do Libuše mění své okolí každým dnem. | 14.11.2022 Výstavba tratě do Libuše mění své okolí každým dnem. | 14.11.2022 Výstavba tratě do Libuše mění své okolí každým dnem. | 14.11.2022 Výstavba tratě do Libuše mění své okolí každým dnem. | 14.11.2022
Výstavba tratě do Libuše mění své okolí každým dnem.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 15. listopadu 2022, 08:48, přidal: admin Petr

Vznikající základy měnírny u smyčky Dědinská. | 14.11.2022 Prostor traťové koleje z centra ve Vlastině ulici v úseku, kde bude protisměrné koleje oddělovat stromová alej. Ta byla původně umístěna podél obou stran komunikace, nyní se tedy její část ocitne mezi protisměrnými kolejeme (vozovkami). | 14.11.2022 Prostor traťové koleje z centra ve Vlastině ulici v úseku, kde bude protisměrné koleje oddělovat stromová alej. Ta byla původně umístěna podél obou stran komunikace, nyní se tedy její část ocitne mezi protisměrnými kolejeme (vozovkami). | 14.11.2022 V křižovatce ulic Vlastina a U Silnice dochází k rozšíření osové vzdálenosti kolejí. Podobně jako v případě tratě v blízkosti Královského letohrádku i zde budou koleje oddělovat stromy. | 14.11.2022 V křižovatce ulic Vlastina a U Silnice již došlo k vylití betonové vrstvy pro zřízení tramvajové tratě metodou W-tram. | 14.11.2022
Stavba tramvajové tratě na Dědinu pokračuje-
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 10. listopadu 2022, 18:31, přidal: admin Petr

Na křižovatce Ohrada probíhá výměna vrcholu od Krejcárku. | 10.11.2022 Na křižovatce Ohrada probíhá výměna vrcholu od Krejcárku. | 10.11.2022 Na křižovatce Ohrada probíhá výměna vrcholu od Krejcárku. | 10.11.2022 Na křižovatce Ohrada probíhá výměna vrcholu od Krejcárku. | 10.11.2022 Na křižovatce Ohrada probíhá výměna vrcholu od Krejcárku. | 10.11.2022
Přerušení provozu tramvají na trati přes Krejcárek se nyní využivá k výměně vrcholu křižovatky Ohrada od Krejcárku.
Ostatní
Čtvrtek 10. listopadu 2022, 18:21, přidal: admin Petr

Těleso vznikající tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 10.11.2022 Těleso vznikající tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 10.11.2022 Na snímku je patrná rozšířující se osová vzdálenost kolejí vyvolaná tím, že kolej ve směru z centra je v následujícím úseku Vlastiny ulice vedena v prostoru stávající komunikace mezi stromořadím, zatímco kolej do centra bude vedena v prostoru vlevo od stávající komunikace - tedy v místě, kde dnes byl jen chodník. | 10.11.2022 Křižovatka ulic Vlastina U Silnice se vznikající tramvajovou tratí. | 10.11.2022 Na snímku je patrná rozšířující se osová vzdálenost kolejí vyvolaná tím, že kolej ve směru z centra je v následujícím úseku Vlastiny ulice vedena v prostoru stávající komunikace mezi stromořadím, zatímco kolej do centra bude vedena v prostoru vlevo od stávající komunikace - tedy v místě, kde dnes byl jen chodník. | 10.11.2022
Těleso vznikající tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 10.11.2022 Těleso vznikající tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 10.11.2022 Ve stávající poloze Vlastiny ulice bude vedena pouze traťová kolej z centra. | 10.11.2022 Ve stávající poloze Vlastiny ulice bude vedena pouze traťová kolej z centra. | 10.11.2022 Ve stávající poloze Vlastiny ulice bude vedena pouze traťová kolej z centra. | 10.11.2022
Ve Vlastině ulici již dochází k pokládce prvních tramvajových kolejí.
Vozy
Čtvrtek 10. listopadu 2022, 16:56, přidal: admin Petr

Vůz K2 #7000 v Brně. | nedatováno, ilustrační snímek Vůz K2 #7000 v Brně. | nedatováno, ilustrační snímek Vůz K2 #7000 v Brně. | nedatováno, ilustrační snímek
Dopravní podnik města Brna dokončuje práce na renovaci tramvaje K2 pro pražský Dopravní podnik. V průběhu prosince se vydá do hlavního města. Přestože vozy typové řady K2 se po pražských kolejích projely maximálně v rámci zkušebních jízd výrobce, Dopravní podnik dlouhodobě usiloval o možnost reprezentanta této typové řady získat pro účely nasazení na retro lince 23. Jedná se totiž o vzhledově atraktivní vozidlo nesoucí nezaměnitelný rukopis výtvarníka Františka Kardause, vycházející navíc z legendární typové řady T3. Nakonec se za symbolikou částku 1 000 € (cca 25 500 Kč) podařilo pořídit tramvaj K2 ev. č. 8133 z bratislavského Dopravního podniku. Ten vůz odstavil již v roce 2009, a nabízel jej dalším dopravním podnikům, které by mohly mít zájem podobný typ vozidla zachovat. Historie vozu sahá do roku 1977, kdy byl vyroben v závodě ČKD Tatra Praha. Odtud putoval rovnou do Bratislavy jako zácvikové vozidlo pro řidiče. Zajímavostí je, že nikdy nebyl zařazen do provozu s cestujícími. Po zakoupení vozu vypsal pražský Dopravní podnik veřejnou soutěž na její opravu. Tu vyhrál Dopravní podnik města Brna. Zaměstnanci tamních ústředních dílen vrátili tramvaji K2 původní podobu z roku 1977. Tramvaj dostala také nové evidenční číslo 7000, číslo, které vozily prototypy vozů K1 a K2 pohybující se právě po pražských kolejích. V Brně aktuálně již finišují práce na interiéru a na zkušebně se ověřuje, zda všechna zařízení správně fungují. Proměnou k nepoznání prošel i interiér vozu a kabina řidiče, která sice odpovídá původnímu provedení, řidiči zde však najdou i moderní prvky, které jsou citlivě skryty, aby nenarušovaly původní vzhled vozu. V polovině listopadu vyjede vůz do ulic Brna, aby byl vyzkoušen i na kolejích. Následovat bude převoz do Prahy, kde si tramvaj převezme Dopravní podnik a vůz následně absolvuje další zkušební jízdy a technickobezpečnostní zkoušku. Po absolvování zkušebních jízd a instalaci odbavovacího a informačního systému bude pražská K2 připravena k nasazení do provozu. Bude jezdit jak na retro lince 23, tak i na historické 42, s prvním vypravením se počítá v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. /s využitím TZ DPP/
Aktualita
Středa 9. listopadu 2022, 09:21, přidal: admin Petr

Dosavadní konečná Holyně. | nedatováno, ilustrační snímek
Dopravní podnik hl. m. Prahy vysoutěžil ve veřejné zakázce zhotovitele stavby tramvajové tratě Holyně – Slivenec. Postaví ji společnost STRABAG Rail, která v tendru nabídla nejnižší cenu 233,1 milionů korun, což je téměř o 136 milionů korun resp. 37 % méně, než předpokládal projekt. DPP v této veřejné zakázce obdržel nabídky od deseti subjektů. Výstavba tramvajové tratě Holyně – Slivenec potrvá 259 dnů, tj. zhruba 8,5 měsíce. DPP ji plánuje zahájit co nejdříve to bude možné, předpoklad je na začátku příštího roku. První cestující by se mohli svézt v září 2023. Jedná se o stavbu druhého a závěrečného úseku nové tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Slivenec. Je dlouhý zhruba 500 metrů a zakončen smyčkou o celkové délce přibližně 600 metrů. V tomto úseku se počítá s jedním párem zastávek Slivenec situovaných přímo v obratišti. Připravovaný úsek Holyně – Slivenec navazuje na stávající trať Sídliště Barrandov – Holyně, zprovozněnou letos v dubnu. Díky tomu, že tramvajová trať a smyčka v rozvojovém území vzniká jako první, umožní to na ni navázat další výstavbou, např. komunikací, chodníků, domů nebo obchodních jednotek bez negativních důsledků, než kdyby tomu bylo naopak a nová tramvajová trať by byla zřizována v již dokončené infrastruktuře. Dokončení tohoto úseku a smyčky Slivenec umožní na tuto trať nasazovat do pravidelného provozu také jednosměrné tramvaje, nejenom obousměrné KT8D5.RN2P. Tramvajová trať Holyně – Slivenec bude za stávající úvratí Holyně pokračovat směrem ke křižovatce ulic U Náhonu a K Barrandovu. Před křižovatkou se obloukem stočí k ulici U Náhonu, kterou překříží pod téměř 90° úhlem, dále bude pokračovat západním směrem podél ulice K Barrandovu a po zhruba 250 metrech bude ukončena smyčkou. Obratiště Slivenec bude jednokolejné se dvěma předjízdnými kolejemi, s kapacitou až pro deset článkových tramvají o délce min. 30 metrů. V prostoru obratiště hl. m. Praha plánuje výstavbu P+R parkoviště. Od obratiště směrem k podchodu pod ulicí K Barrandovu bude vybudován nový chodník. Ten na druhé straně ulice naváže na chodník, který městská část Slivenec již vybudovala včetně veřejného osvětlení a vysázené aleje stromů. Chodník vede k domu seniorů v centru Slivence. Úsek Holyně – Slivenec bude mít až po obratiště otevřený kolejový svršek a téměř stejnou podobu jako stávající část tratě mezi náměstím Olgy Scheinpflugové a úvratí v Holyni. Koleje ve smyčce Slivenec budou mít zpevněný povrch. Smyčka Sídliště Barrandov zůstane po dokončení a zprovoznění nové tratě zachována v plném rozsahu. Vzhledem k probíhající bytové výstavbě v Holyni se předpokládá, že na nové trati Holyně – Slivenec budou provozovány tramvajové linky č. 4 a 5, s čímž počítá také strategický dokument ROPIDu Rozvoj linek PID v Praze 2022 – 2032.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 9. listopadu 2022, 08:46, přidal: admin Petr

Prostor zastávek Vltavská v pohledu k vyměněné části křižovatky Vltavská. | 08.11.2022 Počátek rekonstruovaného úseku. | 08.11.2022 Na snímku je patrné dočasné převedení automobilové dopravy přes již loni dokončený úsek tramvajové tratě u Negreliho viaduktu. I toto byl důvod pro mnohé nelogického fázování rekonstrukce tratě. | 08.11.2022 Dokončená trať v místě křížení s Argetinskou ulicí. Aby bylo možné vyloučit z provozu tuto zatíženou křižovatku, došlo v loňském roce nejprve k rekonstrukci části tratě na samostatném tělese. Do tohoto prostoru byla letos dočasně převedena automobilová doprava. | 08.11.2022 Dokončený úsek na Bubenském nábřeží, chybí již jen zastávky. | 08.11.2022
Dokončený úsek na Bubenském nábřeží, chybí již jen zastávky. | 08.11.2022 Před hlavním vstupem do areálu Holešovické tržnice je k zákrytu tramvajového tělesa využita velká žulová dlažba. | 08.11.2022 Práce na zřizování pevné jízdní dráhy W-tram postoupily opět o cca 100 metrů. | 08.11.2022 Práce na zřizování pevné jízdní dráhy W-tram postoupily opět o cca 100 metrů. | 08.11.2022 Práce na zřizování pevné jízdní dráhy W-tram postoupily opět o cca 100 metrů. | 08.11.2022
Práce na zřizování pevné jízdní dráhy W-tram postoupily opět o cca 100 metrů. | 08.11.2022 Různé fáze přípravy spodku tramvajového tělesa mezi dosud položenými kolejemi a obloukem do ulice Komunardů. | 08.11.2022 Různé fáze přípravy spodku tramvajového tělesa mezi dosud položenými kolejemi a obloukem do ulice Komunardů. | 08.11.2022 Různé fáze přípravy spodku tramvajového tělesa mezi dosud položenými kolejemi a obloukem do ulice Komunardů. | 08.11.2022 Různé fáze přípravy spodku tramvajového tělesa mezi dosud položenými kolejemi a obloukem do ulice Komunardů. | 08.11.2022
Jaký je postup na Bubenském nábřeží? Od Vltavské až k hlavnímu vchodu do tržnice koleje dokončeny včetně zákrytu. U hlavního vchodu zadlážděno a v následujícím úseku již usazeny koleje, čeká se na vylití betonem. V celém úseku umístěny nové sloupy trolejového vedení.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 7. listopadu 2022, 11:20, přidal: admin Petr

V části Vlastiny ulice již probíhá pokládka prvních metrů kolejí. Po dokončení speciální armované betonové vany snižující vibrace bude těleso zřízeno metodou W-tram. | 07.11.2022 V části Vlastiny ulice již probíhá pokládka prvních metrů kolejí. Po dokončení speciální armované betonové vany snižující vibrace bude těleso zřízeno metodou W-tram. | 07.11.2022 V části Vlastiny ulice již probíhá pokládka prvních metrů kolejí. Po dokončení speciální armované betonové vany snižující vibrace bude těleso zřízeno metodou W-tram. | 07.11.2022 V části Vlastiny ulice již probíhá pokládka prvních metrů kolejí. Po dokončení speciální armované betonové vany snižující vibrace bude těleso zřízeno metodou W-tram. | 07.11.2022 V části Vlastiny ulice již probíhá pokládka prvních metrů kolejí. Po dokončení speciální armované betonové vany snižující vibrace bude těleso zřízeno metodou W-tram. | 07.11.2022
Kolejový oblouk v křižovatce ulic Generála Šišky x Novodvorská se již brzy stane, po položení poslední vrstvy vozovky, pevnou součástí místních pozemních komunikací. | 07.11.2022 Kolejový oblouk v křižovatce ulic Generála Šišky x Novodvorská se již brzy stane, po položení poslední vrstvy vozovky, pevnou součástí místních pozemních komunikací. | 07.11.2022 Kolejový oblouk v křižovatce ulic Generála Šišky x Novodvorská se již brzy stane, po položení poslední vrstvy vozovky, pevnou součástí místních pozemních komunikací. | 07.11.2022 V Meterologické ulici dochází k pokládce asfaltových vrstev vozovky. | 07.11.2022 V Meterologické ulici dochází k pokládce asfaltových vrstev vozovky. | 07.11.2022
V části Vlastiny ulice již probíhá pokládka prvních metrů kolejí. Po dokončení speciální armované betonové vany snižující vibrace bude těleso zřízeno metodou W-tram.
Preference
Pondělí 7. listopadu 2022, 11:12, přidal: admin Petr

SSZ 5.068 Lidická – Zborovská. | nedatováno, ilustrační snímek
Na SSZ 5.068 Lidická – Zborovská bylo upraveno řízení. V odpolední špičce dochází k mírnému krácení zelené pro auta ze Zborovské ulice vlevo a z ulice Svornosti vpravo. Tato vozidla totiž míří na Palackého most, kde v době silného provozu někdy vytvořila dlouhou kolonu, ve které uvízly tramvaje. Režim světelné závory snižuje kapacitu křižovatky na Zborovské pro vjezd na Palackého most tak, aby přibližně odpovídala kapacitě křižovatky na Palackého náměstí, do které právě Palackého most ústí. Díky tomu je na mostě kratší kolona a plynulejší jízda tramvají. Pro dotčenou automobilovou dopravu opatření znamená větší zdržení na Smíchově, ale méně čekání na Palackého mostě. K opatření byla již dříve na semaforu ze Zborovské ulice osazena doplňková šipka, která umožňuje pokračovat v jízdě přímo a vpravo i tehdy, když jízdu vlevo už zakazuje plný červený signál. V pravidelném linkovém vedení jezdí po Palackého mostě celkem 6 tramvajových linek, což ve špičce činí průměrný interval 80 sekund.
Aktualita
Čtvrtek 3. listopadu 2022, 13:02, přidal: admin Petr

Vůz T6A5 #8679 míří do ukrajinského Charkova. | 03.11.2022 Vůz T6A5 #8704 míří do ukrajinského Charkova. | 03.11.2022 Vůz T6A5 #8711 míří do ukrajinského Charkova. | 03.11.2022 Vůz T6A5 #8747 míří do ukrajinského Charkova. | 03.11.2022
Další čtveřice vozů T6A5 dnes opouští Prahu jako dar Dopravního podniku hl. m. Prahy ve spolupráci s hl. m. Prahou a prostřednictvím neziskové organizace Člověk v tísni. Příjemcem pomoci je charkovský městský Dopravní podnik. Dnes Prahu opouští vozy #8679, #8704, #8711 a #8749. #prazsketramvaje #prtky #ckd #tatra #t6a5
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 2. listopadu 2022, 07:25, přidal: admin Petr

Mezi obloukem do ulice Komunardů a hlavním vstupem do areálu Holešovické tržnice zatím probhají práce na inženýrských sítích. | 01.11.2022 Před hlavním vstupem do areálu Holešovické tržnice bude tramvajová trať zadlážděna. | 01.11.2022 Před hlavním vstupem do areálu Holešovické tržnice bude tramvajová trať zadlážděna. | 01.11.2022 Práce v prostoru křižovatky Vltavská. | 01.11.2022 Práce v prostoru křižovatky Vltavská. | 01.11.2022
Podzimní rekonstrukční akcí je také trať na Bubenském nábřeží.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 2. listopadu 2022, 07:06, přidal: admin Petr

Křižovatka ulic Generála Šišky, Novodvorská a Meteorologická pomalu získává definitivní tvar, jehož součástí je oblouk prodlužované tramvajové tratě. | 29.10.2022 Křižovatka ulic Generála Šišky, Novodvorská a Meteorologická pomalu získává definitivní tvar, jehož součástí je oblouk prodlužované tramvajové tratě. | 29.10.2022 Křižovatka ulic Generála Šišky, Novodvorská a Meteorologická pomalu získává definitivní tvar, jehož součástí je oblouk prodlužované tramvajové tratě. | 29.10.2022 Křižovatka ulic Generála Šišky, Novodvorská a Meteorologická pomalu získává definitivní tvar, jehož součástí je oblouk prodlužované tramvajové tratě. | 29.10.2022 Křižovatka ulic Generála Šišky, Novodvorská a Meteorologická pomalu získává definitivní tvar, jehož součástí je oblouk prodlužované tramvajové tratě. | 29.10.2022
Křižovatka ulic Generála Šišky, Novodvorská a Meteorologická pomalu získává definitivní tvar, jehož součástí je oblouk prodlužované tramvajové tratě. | 29.10.2022 Vznikající těleso tramvajové tratě podél ulice Generála Šišky u měnírny. V dálce jsou již vidět položené koleje. K propojení s obloukem na křižovatce Generála Šišky x Novodvorská již tedy mnoho nechybí. | 29.10.2022 Vznikající těleso tramvajové tratě podél ulice Generála Šišky u měnírny. | 29.10.2022 Tramvajová trať s betonovými sloupy trolejového vedení. | 29.10.2022 Tramvajová trať s betonovými sloupy trolejového vedení. | 29.10.2022
Tramvajová trať s betonovými sloupy trolejového vedení. | 29.10.2022 Tramvajová trať s betonovými sloupy trolejového vedení. | 29.10.2022 Tramvajová trať s betonovými sloupy trolejového vedení. | 29.10.2022 Vznikající dočasný přejezd již přes tramvajovou trať ke sběrnému dvoru. D9ky tomu bude možné v místě stávajícího napojení zahájit zemní práce a propojit vznikající trať s kusými kolejemi u smyčky Levského. | 29.10.2022 Vznikající dočasný přejezd již přes tramvajovou trať ke sběrnému dvoru. D9ky tomu bude možné v místě stávajícího napojení zahájit zemní práce a propojit vznikající trať s kusými kolejemi u smyčky Levského. | 29.10.2022
Stavba tramvajové tratě Levského - Libuš je stále viditelnější a každý den je vidět masivní postup stavebních prací. Křižovatka ulic Generála Šišky, Novodvorská a Meteorologická tak získává definitivní tvar, jehož součástí je oblouk prodlužované tramvajové tratě. V místě již dřívě položených kolejí jsou pak umístěny sloupy trolejového vedení.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 2. listopadu 2022, 06:32, přidal: admin Petr

Obměna kolejnic je dokončena i v prostoru zastávky Novoměstská radnice. | 29.10.2022 Přejezd v prodloužení Žitné ulice s vylitým tzv.hubeným betonem. Ten pouze vyplňuje mezikolejnicový prostor pod hlavu kolejnice a musí být snadnou vybouratelný při výměně kolejnic. Na něj již přijde jen vrstva asfaltu. | 29.10.2022 Přejezd v prodloužení Žitné ulice s vylitým tzv.hubeným betonem. Ten pouze vyplňuje mezikolejnicový prostor pod hlavu kolejnice a musí být snadnou vybouratelný při výměně kolejnic. Na něj již přijde jen vrstva asfaltu. | 26.10.2022 Přejezd v prodloužení Žitné ulice s vylitým tzv.hubeným betonem. Ten pouze vyplňuje mezikolejnicový prostor pod hlavu kolejnice a musí být snadnou vybouratelný při výměně kolejnic. Na něj již přijde jen vrstva asfaltu. | 29.10.2022 Protože byla znemožněna možnost přejet tramvajovou trať v prostoru prodloužení Žitné ulice, došlo k dočasnému zprovoznění přejezdu podél Novoměstské radnice. Na trať a koleje byla položena geotextilie a ta zasypána vrstvou sypkého materiálu, který byl patřičně zhutněn. | 29.10.2022
O prodlouženém víkendu 28.-30.10.2022 pokračovaly práce na opravě tratě v oblasti Novoměstské radnice. Více volných dní se využilo k uzavření přejezdu v prodloužení Žitné ulice a výměně kolejnic i zde.
Reklamní vozy
Sobota 29. října 2022, 17:01, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9337 s celovozovou reklamou obchodního řětezce Lidl v domovské vokovické vozovně. | 29.10.2022
V nejbližších dnech se v ulicích setkáme s novou celovozovou reklamou na voze Škoda 15T FOrCity Alfa. Tentokrát půjde o vokovický vůz #9337, na který byla instalována celovozová reklama obchodního řetězce Lidl. #prtky #prazsketramvaje #skoda #15t #forcity #alfa #skodatransportation #vozovnavokovice
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 28. října 2022, 10:05, přidal: admin Petr

V části Vlastiny ulice vrcholí přípravy pro pokládku prvních metrů kolejí. Pro zřízení desky s W-tramem zde vzniká speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. | 27.10.2022 V části Vlastiny ulice vrcholí přípravy pro pokládku prvních metrů kolejí. Pro zřízení desky s W-tramem zde vzniká speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. | 27.10.2022 V části Vlastiny ulice vrcholí přípravy pro pokládku prvních metrů kolejí. Pro zřízení desky s W-tramem zde vzniká speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. | 27.10.2022 V části Vlastiny ulice vrcholí přípravy pro pokládku prvních metrů kolejí. Pro zřízení desky s W-tramem zde vzniká speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. | 27.10.2022 V části Vlastiny ulice vrcholí přípravy pro pokládku prvních metrů kolejí. Pro zřízení desky s W-tramem zde vzniká speciální armovaná betonová vana snižující vibrace. | 27.10.2022
V části Vlastiny ulice vrcholí přípravy pro pokládku prvních metrů kolejí. Pro zřízení desky s W-tramem zde vzniká speciální armovaná betonová vana snižující vibrace.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 26. října 2022, 22:21, přidal: admin Petr

Křižovatka ulic Novodvorská a Generála Šišky s kolejovým obloukem budoucí tramvajové tratě. | 25.10.2022 Od budoucí měnírny až k napojení sběrného dvora u smyčky Levského jsou již koleje kompletně položeny. | 25.10.2022 Od budoucí měnírny až k napojení sběrného dvora u smyčky Levského jsou již koleje kompletně položeny. | 25.10.2022 Od budoucí měnírny až k napojení sběrného dvora u smyčky Levského jsou již koleje kompletně položeny. | 25.10.2022 Od budoucí měnírny až k napojení sběrného dvora u smyčky Levského jsou již koleje kompletně položeny. | 25.10.2022
Od budoucí měnírny až k napojení sběrného dvora u smyčky Levského jsou již koleje kompletně položeny. | 25.10.2022 Od budoucí měnírny až k napojení sběrného dvora u smyčky Levského jsou již koleje kompletně položeny. | 25.10.2022 K propojení s kusými kolejemi u smyčky Levského chybí položit cca 130 metrů kolejí přes stávající komunikaci ke sběrnému dvoru. Nejprve bude samozřejmě nutně její přemístění do prostoru již položených kolejí. | 25.10.2022 K propojení s kusými kolejemi u smyčky Levského chybí položit cca 130 metrů kolejí přes stávající komunikaci ke sběrnému dvoru. Nejprve bude samozřejmě nutně její přemístění do prostoru již položených kolejí. | 25.10.2022 K propojení s kusými kolejemi u smyčky Levského chybí položit cca 130 metrů kolejí přes stávající komunikaci ke sběrnému dvoru. Nejprve bude samozřejmě nutně její přemístění do prostoru již položených kolejí. | 25.10.2022
Co nového na stavbě prodloužení tratě do Libuše? Od měnírny až k napojení sběrného dvora u smyčky Levského jsou již koleje kompletně položeny. K propojení s kusými kolejemi u smyčky Levského chybí položit cca 130 metrů kolejí přes stávající komunikaci ke sběrnému dvoru. Nejprve bude samozřejmě nutně její přemístění do prostoru již položených kolejí.
Ostatní
Středa 26. října 2022, 22:14, přidal: admin Petr

Oprava vrcholu křižovatky Vltavská od Bubenského nábřeží. | 26.10.2022 Oprava vrcholu křižovatky Vltavská od Bubenského nábřeží. | 26.10.2022 Oprava vrcholu křižovatky Vltavská od Bubenského nábřeží. | 26.10.2022 U hlavní brány Holešovické tržnice probíhá dláždění tramvajového tělesa. | 26.10.2022 U hlavní brány Holešovické tržnice probíhá dláždění tramvajového tělesa. | 26.10.2022
Po výměně vrcholu křižovatky Dělnická se nyní práce soustředily na výměnu části křižovatky Vltavská. Na Bubenském nábřeží jsou pak koleje položeny od Argentinské až k hlavní bráně Holešovické tržnice. U hlavní brány pak probíhá jejich zadlažďování.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 26. října 2022, 22:07, přidal: admin Petr

Zatímco na Karlově náměstí v prostoru zastávky Novoměstská radnice dochází teprve k demontáži svršku... | 26.10.2022 Zatímco na Karlově náměstí v prostoru zastávky Novoměstská radnice dochází teprve k demontáži svršku... | 26.10.2022 Tak mezi Žitnou a Myslíkovou ulicí jsou již nové kolejnice na místě. Přes vyústění komunikace podél Novoměstské radnice totiž bude během následujícího prodlouženého víkendu veden provoz automobilů namísto Žitné ulice. Přejezd přes ní se bude opravovat právě v tomto termínu. | 26.10.2022 Mezi Žitnou a Myslíkovou ulicí jsou již nové kolejnice na místě. Přes vyústění komunikace podél Novoměstské radnice totiž bude během následujícího prodlouženého víkendu veden provoz automobilů namísto Žitné ulice. Přejezd přes ní se bude opravovat právě v tomto termínu. | 26.10.2022 Mezi Žitnou a Myslíkovou ulicí jsou již nové kolejnice na místě. Přes vyústění komunikace podél Novoměstské radnice totiž bude během následujícího prodlouženého víkendu veden provoz automobilů namísto Žitné ulice. Přejezd přes ní se bude opravovat právě v tomto termínu. | 26.10.2022
Jak pokračuje dvanáctidenní výluka provozu tramvají na Karlově náměstí?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 26. října 2022, 21:49, přidal: admin Petr

Prostor budoucí smyčky Dědinská. | 21.10.2022 Prostor budoucí smyčky Dědinská. | 21.10.2022 Prostor budoucí smyčky Dědinská. | 21.10.2022 Podél Drnovské ulice probíhá úprava prostoru budoucího tělesa tramvajové tratě. | 21.10.2022 Podél Drnovské ulice probíhá úprava prostoru budoucího tělesa tramvajové tratě. | 21.10.2022
Podél Drnovské ulice probíhá úprava prostoru budoucího tělesa tramvajové tratě. | 21.10.2022 Podél Drnovské ulice probíhá úprava prostoru budoucího tělesa tramvajové tratě. | 21.10.2022 Podél Drnovské ulice probíhá úprava prostoru budoucího tělesa tramvajové tratě. | 21.10.2022 Podél Drnovské ulice probíhá úprava prostoru budoucího tělesa tramvajové tratě. | 21.10.2022 Kabelová komora Cetin. Přelozka kabelovodu musí být dokončena dříve, než se začne budovat násep tělesa tramvajové tratě. | 21.10.2022
Výstavba nového oplocení vojenského areálu. | 21.10.2022 Práce ve Vlastině ulici. | 21.10.2022 Práce ve Vlastině ulici. | 21.10.2022 Práce ve Vlastině ulici. | 21.10.2022 U školy jsou umístěny první betonové L prefarikáty odhlučného tělesa tramvajové tratě. | 21.10.2022
U školy jsou umístěny první betonové L prefarikáty odhlučného tělesa tramvajové tratě. | 21.10.2022 Práce ve Vlastině ulici. | 21.10.2022 Práce ve Vlastině ulici. | 21.10.2022 Práce ve Vlastině ulici. | 21.10.2022 Zaústění Vlastiny ulice do ulice Evropská. | 21.10.2022
Po měsíci se opět podívejme na výstavbu tramvajové tratě na Dědinu. Podél Drnovské ulice probíhá úprava prostoru budoucího tělesa tramvajové tratě. Ve Vlastině ulici za plotem probíhá výstavba nové zdi vojenského areálu. U školy jsou umístěny první betonové L prefarikáty odhlučného tělesa tramvajové tratě.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 25. října 2022, 09:58, přidal: admin Petr

Frézování povrchů. | 24.10.2022 Frézování povrchů. | 24.10.2022 Frézování a bourání povrchů. | 24.10.2022 Frézování a bourání povrchů. | 24.10.2022 Frézování a bourání povrchů. | 24.10.2022
Oprava tramvajové tratě u Novoměstské radnice.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 21. října 2022, 09:53, přidal: admin Petr

Kolejový oblouk v křižovatce ulice Novodvorská a Generála Šišky. | 20.10.2022 Kolejový oblouk v křižovatce ulice Novodvorská a Generála Šišky. | 20.10.2022 Kolejový oblouk v křižovatce ulice Novodvorská a Generála Šišky. | 20.10.2022 Pohled z Meteroologické ulice se středovým ostrůvkem na křižovatku ulic Novodvorská a Generála Šišky s obloukem odbočující tramvajové tratě. | 20.10.2022 Středový ostrůvek v Meteroologické ulici u křižovatky ulic Novodvorská a Generála Šišky. | 20.10.2022
Zemní práce na spodku budoucího tramvajové tělesa. | 20.10.2022 Zemní práce na spodku budoucího tramvajové tělesa. | 20.10.2022 Zemní práce na spodku budoucího tramvajové tělesa. | 20.10.2022 Vznikající měnírna. | 20.10.2022 Vznikající měnírna. | 20.10.2022
Úsek s již položenými kolejemi. | 20.10.2022 Úsek s již položenými kolejemi. | 20.10.2022 Úsek s již položenými kolejemi. | 20.10.2022 Úsek s již položenými kolejemi. | 20.10.2022 Úsek s již položenými kolejemi. | 20.10.2022
Úsek s již položenými kolejemi. | 20.10.2022 Položené pražce v traťové koleji z centra od smyčky Levského až k hasičárně. | 20.10.2022 Položené pražce v traťové koleji z centra od smyčky Levského až k hasičárně. | 20.10.2022 Položené pražce v traťové koleji z centra od smyčky Levského až k hasičárně. | 20.10.2022 Zemní práce se zastavily v prostoru původního napojení sběrného dvora. Komunikace do něj bude nově přesunuta dále od smyčky Levského a po jejím zprovoznění zemní práce zasáhnou do místa napojení stávajícího. | 20.10.2022
Pokračující výstavba tramvajové tratě na Libuš slovem i obrazem.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 21. října 2022, 09:36, přidal: admin Petr

Úsek okolo Holešovické tržnice již získává definitivní povrchy. | 19.10.2022 Úsek okolo Holešovické tržnice již získává definitivní povrchy. | 19.10.2022 Úsek okolo Holešovické tržnice již získává definitivní povrchy. | 19.10.2022 Výměna oblouků křižovatky Vltavská probíhá ve stísněných podmínkách mezi provizorními podpěrnými sloupy mostní estakády. | 19.10.2022 Výměna oblouků křižovatky Vltavská probíhá ve stísněných podmínkách mezi provizorními podpěrnými sloupy mostní estakády. | 19.10.2022
Okolo Holešovické tržnice pokračuje rekonstrukce tramvajové tratě.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 12. října 2022, 11:15, přidal: admin Petr

Úprava podkladních vrstev. | 10.10.2022 Příprava konstrukce W-tram. | 10.10.2022 Na přejezdu přes Argentinskou ulici je již trať kolejově dokončena. | 10.10.2022 Na přejezdu přes Argentinskou ulici je již trať kolejově dokončena. | 10.10.2022 Na přejezdu přes Argentinskou ulici je již trať kolejově dokončena. | 10.10.2022
Jak pokračují práce na rekonstrukci tramvajové tratě na Bubenském nábřeží?
Aktualita
Sobota 8. října 2022, 17:25, přidal: admin Petr

Souprava motorového vozu #2110 a vlečného vozu #1200 si zahraje na soupravu Amsterdamských tramvají #236+#236. | 08.10.2022
Již zítra nás čeká v oblasti zastávek Právnická fakulta výluka v provozu tramvají i autobusů z důvodu filmového natáčení. Souprava motorového vozu #2110 a vlečného vozu #1200 si zahraje na soupravu Amsterdamských tramvají stylizovaných do provozního období let 1939 - 1945 v typické tmavěmodré barvě. Proč však motorový i vlečný vůz ponesou stejné evidenční číslo (#236) ví asi jen autoři filmu :-). #prtky #prazsketramvaje
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 7. října 2022, 15:51, přidal: admin Petr

Křižovatka ulic Generála Šišky x Novodvorská s položenými kolejemi. | 07.10.2022 Křižovatka ulic Generála Šišky x Novodvorská s položenými kolejemi. | 07.10.2022 Křižovatka ulic Generála Šišky x Novodvorská s položenými kolejemi. | 07.10.2022 Křižovatka ulic Generála Šišky x Novodvorská s položenými kolejemi. | 07.10.2022 Křižovatka ulic Generála Šišky x Novodvorská s položenými kolejemi. | 07.10.2022
Křižovatka ulic Generála Šišky x Novodvorská již s oblouky položených kolejí.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 6. října 2022, 14:21, přidal: admin Petr

Stavební práce se nyní soustředí také do prostoru křižovatky ulic Novodvorská a Generála Šišky, kde již jsou uloženy pražce pro traťovou kolej směr centrum. | 06.10.2022 Stavební práce se nyní soustředí také do prostoru křižovatky ulic Novodvorská a Generála Šišky, kde již jsou uloženy pražce pro traťovou kolej směr centrum. | 06.10.2022 Stavební práce se nyní soustředí také do prostoru křižovatky ulic Novodvorská a Generála Šišky, kde již jsou uloženy pražce pro traťovou kolej směr centrum. | 06.10.2022 Přípravy na podbití již položeného úseku. | 06.10.2022 Okolo hasičárny probíhají zemní práce. | 06.10.2022
Jak pokračují práce na prodloužení tramvajové tratě do Libuše dokládají následující snímky. Budoucí trať se již rýsuje také v křižovatkce ulic Novodvorská a Generála Šišky.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 4. října 2022, 17:39, přidal: admin Petr

Tramvajová trať na Bubenském nábřeží bude rekonstruována systémem pevné jízdní dráhy W-tram. První metry jsou již zřizovány v místě, kde tramvajová trať překračuje Argentinskou ulici. | 04.10.2022 Tramvajová trať na Bubenském nábřeží bude rekonstruována systémem pevné jízdní dráhy W-tram. První metry jsou již zřizovány v místě, kde tramvajová trať překračuje Argentinskou ulici. | 04.10.2022 Tramvajová trať na Bubenském nábřeží bude rekonstruována systémem pevné jízdní dráhy W-tram. První metry jsou již zřizovány v místě, kde tramvajová trať překračuje Argentinskou ulici. | 04.10.2022 Tramvajová trať na Bubenském nábřeží bude rekonstruována systémem pevné jízdní dráhy W-tram. První metry jsou již zřizovány v místě, kde tramvajová trať překračuje Argentinskou ulici. | 04.10.2022 Tramvajová trať na Bubenském nábřeží bude rekonstruována systémem pevné jízdní dráhy W-tram. První metry jsou již zřizovány v místě, kde tramvajová trať překračuje Argentinskou ulici. | 04.10.2022
Zřizování podkladních vrstev pro konstrukci pevné jízdní dráhy W-tram. | 04.10.2022 Zřizování podkladních vrstev pro konstrukci pevné jízdní dráhy W-tram. | 04.10.2022 Zřizování podkladních vrstev pro konstrukci pevné jízdní dráhy W-tram. | 04.10.2022 Oprava 1/3 kolejové křižovatky Dělnická. | 04.10.2022 Oprava 1/3 kolejové křižovatky Dělnická. | 04.10.2022
Práce na rekonstrukci tramvajové tratě na Bubenském nábřeží pokračují svižným tempem. Omezujícím faktorem, který celkovou dobu výluky protáhne, je však rekonstrukce kanalizace, vodovodu, vozovek i chodníků.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 27. září 2022, 18:58, přidal: admin Petr

Výstavba tramvajové tratě Libuš - Levského pokračuje kupředu. V části úseku došlo již k pokládce pražců i v traťové koleji do centra. | 27.09.2022 Výstavba tramvajové tratě Libuš - Levského pokračuje kupředu. V části úseku došlo již k pokládce pražců i v traťové koleji do centra. | 27.09.2022 Výstavba tramvajové tratě Libuš - Levského pokračuje kupředu. V části úseku došlo již k pokládce pražců i v traťové koleji do centra. | 27.09.2022 Výstavba tramvajové tratě Libuš - Levského pokračuje kupředu. V části úseku došlo již k pokládce pražců i v traťové koleji do centra. | 27.09.2022 Výstavba tramvajové tratě Libuš - Levského pokračuje kupředu. V části úseku došlo již k pokládce pražců i v traťové koleji do centra. | 27.09.2022
Výstavba tramvajové tratě Libuš - Levského pokračuje kupředu. V části úseku došlo již k pokládce pražců i v traťové koleji do centra. | 27.09.2022 Výstavba tramvajové tratě Libuš - Levského pokračuje kupředu. V části úseku došlo již k pokládce pražců i v traťové koleji do centra. | 27.09.2022 Výstavba tramvajové tratě Libuš - Levského pokračuje kupředu. V části úseku se připravuje pokládka pražců i v traťové koleji do centra. | 27.09.2022 Obvodové zdi měnírny rostou jak z vody. | 27.09.2022 Ulice Generála Šišky již byla obnovena v původní poloze, v prostoru provizorní vozovky tak může pokračovat zřizování tramvajové tělesa. | 27.09.2022
Výstavba tramvajové tratě Libuš - Levského pokračuje kupředu. V části úseku došlo již k pokládce pražců i v traťové koleji do centra.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 27. září 2022, 18:50, přidal: admin Petr

Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022 Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022 Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022 Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022 Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022
Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022 Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022 Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022 Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022 Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická. | 27.09.2022
Pokračující rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží a přilehlých křižovatkách Vltavská a Dělnická.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 27. září 2022, 09:02, přidal: admin Petr

Součástí rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží je i výměna přilehlých čístí křižovatek Dělnická a Vltavská. | 26.09.2022 Rekonstrukce zbývající části tratě z velkoplošných panelů BKV na Bubenském nábřeží. | 26.09.2022 Rekonstrukce zbývající části tratě z velkoplošných panelů BKV na Bubenském nábřeží. | 26.09.2022 Rekonstrukce zbývající části tratě z velkoplošných panelů BKV na Bubenském nábřeží. | 26.09.2022 Rekonstrukce zbývající části tratě z velkoplošných panelů BKV na Bubenském nábřeží. | 26.09.2022
Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati, kanalizace, vodovodu, vozovek i chodníků na Bubenském nábřeží je od pondělí 26. září 2022 do čtvrtka 15. prosince 2022 k přerušen provoz tramvají. Dojde k vyrušení jednokolejné tratě a náhradě konstrukce systému velkoplošných panelů BKV pevnou jízdní dráhou W-tram.
Ostatní
Pondělí 26. září 2022, 09:01, přidal: admin Petr

Podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách vznikl prostor trolejbusových odstavů. | 25.09.2022 Podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách vznikl prostor trolejbusových odstavů. | 25.09.2022 Podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách vznikl prostor trolejbusových odstavů. | 25.09.2022 Podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách vznikl prostor trolejbusových odstavů. | 25.09.2022 Zázemí řidičů tramvají se z tzv. Číhalovy boudy (unimobuněk vedle Libeňské synagogy) přestěhuje do někdejší výpravní budovy nádraží Praha - Libeň, dolní. Ta proto prochází rekonstrukcí. | 25.09.2022
Jak vypadají na Palmovce trolejbusové odstavy podél ulice Na Žertvách?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 26. září 2022, 08:52, přidal: admin Petr

Od křižovatky Ohrada až před zastávky Krejcárek již leží obě koleje. | 25.09.2022 Od křižovatky Ohrada až před zastávky Krejcárek již leží obě koleje. | 25.09.2022 Od křižovatky Ohrada až před zastávky Krejcárek již leží obě koleje. | 25.09.2022 Od křižovatky Ohrada až před zastávky Krejcárek již leží obě koleje. | 25.09.2022 Od křižovatky Ohrada až před zastávky Krejcárek již leží obě koleje. | 25.09.2022
Štěrkové lože před zastávkami Krejcárek. | 25.09.2022 Prostor zastávek Krejcárek. Zastávka ve směru na Ohradu bude posunuta z oblouku vstřícně zastávce směr Palmovka. Zároveň dojde k úpravě poloměru oblouku. | 25.09.2022 Vznikající bezbariérová přístupová rampa k zastávkám Krejcárek. | 25.09.2022 Na mostovce estakády je již položena nová izolační vrstva. | 25.09.2022 Spodní úsek tratě u křižovatky dolní Palmovka. | 25.09.2022
V pondělním bloku fotoreportáží navštívíme také rekonstruovanou trať přes Krejcárek.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 26. září 2022, 08:42, přidal: admin Petr

Výstavba tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 22.09.2022 Výstavba tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 22.09.2022 Výstavba tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 22.09.2022 Výstavba tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 22.09.2022 Výstavba tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 22.09.2022
Prostor podél Drnovské ulice. Zde vznikne masivní násep pro umístění tramvajové tratě. | 22.09.2022 Prostor podél Drnovské ulice. Zde vznikne masivní násep pro umístění tramvajové tratě. | 22.09.2022 Prostor podél Drnovské ulice. Zde vznikne masivní násep pro umístění tramvajové tratě. | 22.09.2022 Prostor podél Drnovské ulice. Zde vznikne masivní násep pro umístění tramvajové tratě. | 22.09.2022 Vznikající smyčka Dědinská. | 22.09.2022
První podkladní vrstvy vznikající smyčky Dědinská. | 22.09.2022 První podkladní vrstvy vznikající smyčky Dědinská. | 22.09.2022 První podkladní vrstvy vznikající smyčky Dědinská. | 22.09.2022 První podkladní vrstvy vznikající smyčky Dědinská. | 22.09.2022 V okolí budoucí smyčky Dědinská probíhá masivní bytová výstavba. | 22.09.2022
Podívejme se jak pokračuje výstavba prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky.
Aktualita
Neděle 25. září 2022, 14:59, přidal: admin Petr

Zastávky Na Knížecí. | 25.09.2022
V souvislosti s výstavbou nové městské čtvrti zvané Smíchov City v prostoru někdejšího nákladního nádraží Smíchov došlo k přebudování bariérové zastávky Na Knížecí z centra, kdy se nastupovalo do tramvají přímo z vozovky, do podoby zastávkové mysu. Zastávka ještě není v provozu.
Preference
Neděle 25. září 2022, 14:39, přidal: admin Petr

SSZ 5.761 Radlická – přechod Karla Engliše. | nedatováno, ilustrační snímek
SSZ 5.761 Radlická – přechod Karla Engliše funguje s preferencí tramvají. Stalo se tak díky opravě, ke které došlo v září. Semafor do té doby prodlužoval volno i pro tramvaje, které ho nemohly stihnout. Vlaky z centra přitom navíc typicky projížděly právě v době, na kterou bylo nastaveno maximum volna. V důsledku toho často dostaly signál stůj náhle před čelo vlaku, přičemž některé stihly projet, některé prudce brzdily. Jedná se o další zlepšení pro tramvaje na severním konci Radlické, která byla ještě před lety extrémně problematická. Od letoška je zajištěna preference tramvají kromě zmíněného přechodu ještě na SSZ Plzeňská – Radlická. Určité zlepšení v poslední době nastalo také na SSZ Radlická – Ostrovského a SSZ Radlická – Za Ženskými domovy, avšak zatím stále bez preference MHD. Významným počinem je postupný odchod od dálkového povolování průjezdu Radlickou. Tramvaje si nyní mohou vyvolat volno obvykle jen na základě detekce, jako jinde v Praze. V dotčeném úseku Radlické nejezdí pravidelně žádná tramvajová linka. Dlouhodobě je sem odkloněna sedmička z důvodů havárie trati v ulici v ulici Za Ženskými domovy.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 23. září 2022, 19:37, přidal: admin Petr

Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022 Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022 Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022 Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022 Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022
Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022 Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022 Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022 Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022 Pokračující stavba tratě Libuš - Levského. | 23.09.2022
Od předchozí reportáže sice uplynul jen den, ale protože kolejnice byly mezitím smontovány s pražci a na novostavbě tramvajové tratě se tak opravdu objevily první desítky metrů koleje, je druhá reportáž během 24 hodin vcelku nasnadě.
Aktualita
Čtvrtek 22. září 2022, 10:27, přidal: admin Petr

Plzeňský motorový vůz Křižík & Brožík #18 je naložen a dnes se vrací do své domovské vozovny. | 22.09.2022
A je naloženo. Plzeňský motorový vůz Křižík & Brožík #18 je naložen a dnes se vrací do své domovské vozovny. Pražskému Muzeu MHD bylo velkou ctí poskytnout mu dočasný azyl během rekonstrukce tramvajové vozovny v Plzni. #prtky #prazsketramvaje #vozovnastresovice #muzeummhd #pmdp
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 22. září 2022, 10:25, přidal: admin Petr

Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022 Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022 Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022 Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022 Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022
Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022 Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022 Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022 Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022 Výstavba tramvajové trati Levského - Libuš. | 21.09.2022
Stavba tramvajové trati do Libuše pokračuje. V úseku okolo budoucí zastávky Sídliště Libuš jsou již v koleji z centra položeny první desítky metrů pražců a kolejnic.
Preference
Středa 21. září 2022, 06:32, přidal: admin Petr

SSZ 6.803 Na Petřinách – Na Větrníku. | nedatováno, ilustrační snímek
Po letech čekání byla na nebezpečné křižovatce na Větrníku vybudována světelná signalizace. Nové SSZ 6.803 Na Petřinách – Na Větrníku je ve směru z centra vybaveno směrovými signály pro auta a na zatíženém levém odbočení přes trať tedy výrazně zvyšuje bezpečnost provozu. Současně uplatňuje preferenci tramvají. Ta je zajištěna prodlužováním a krácením vlastní fáze, krácením kolizní fáze a vkládáním fáze. Preference tramvají byla uvedena do provozu s mírným zpožděním z důvodů dokončování detekce. Preference autobusů bude také zprovozněna dodatečně. Za posledních pět let je v křižovatce evidováno 61 nehod, včetně nehod s tramvají a nehod se zraněnými osobami.
Aktualita
Neděle 18. září 2022, 10:48, přidal: admin Petr

Plzeňský motorový vůz Křižík & Brožík #18 v pražské vozovně Střešovice. | 18.09.2022
S Prahou a Muzeem MHD ve střešovické vozovně se dnes jízdami v ulicích loučí plzeňský motorový vůz Křižík & Brožík #18 z roku 1899. #prtky #muzeummhd #vozovnastresovice #pmdp
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 17.září 2022,10:41, vložil: admin Petr

Křižovatka ulic Novodvorská a Generála ŠIšky. | 17.09.2022 Ulice Generála Šišky. V pravé části je provizorní vozovka. | 17.09.2022 Vznikající měnírna. | 17.09.2022 Pohled z vozovky ulice Generála Šišky na vznikající křižovatku. V levé části snímku, kde je dnes dočasná vozovka, bude vedena mezi vozovkou a měnírnou tramvajová trať. | 17.09.2022 V části trasy je již připraveno štěrkové lože. | 17.09.2022
V části trasy je již připraveno štěrkové lože. | nedatováno, ilustrační snímek V části trasy je již připraveno štěrkové lože a kolejnice. | nedatováno, ilustrační snímek Za zády smyčka Levského, před objektivem meteorologická věž a štěrkové lože tramvajové trati. | nedatováno, ilustrační snímek V tomto úseku zatím proběhly jen základní zemní práce. | nedatováno, ilustrační snímek Pohled do zářezu ke smyčce Levského. | nedatováno, ilustrační snímek
Po několika týdnech se podívejme, jak pokročila stavba tramvajové tratě do Libuše.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 15.září 2022,10:29, vložil: admin Petr

Oprava 1/3 křižovatky Vozovna Hloubětín. | 15.09.2022 Oprava 1/3 křižovatky Vozovna Hloubětín. | 15.09.2022 Nově jsou v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín použity bezžlábkové kolejnice. | 15.09.2022 Kontrola trolejového vedení. | 15.09.2022 Kontrola trolejového vedení. | 15.09.2022
Demontáž osmdesátkového přístřešku na zastávce Starý Hloubětín do centra. | 15.09.2022 Nově jsou v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín použity bezžlábkové kolejnice. | 15.09.2022 Kontrola trolejového vedení. | 15.09.2022 Nově jsou v úseku Starý Hloubětín - Vozovna Hloubětín použity bezžlábkové kolejnice. | 15.09.2022 Křižovatka Starý Hloubětín. | 15.09.2022
Podívejme se, jak pokročily práce na modernizaci tramvajové tratě v úseku Voovna Hloubětín - Starý Hloubětín.
Orientační a informační systémy
Čtvrtek 15. září 2022, 19:04, přidal: admin Petr

Nový označník na Palackého náměstí. | 15.09.2022
Před dvěma roky se na Palackého náměstí objevil schovaný pod pytlem první označník zastávky nového designu. Dva roky jsou za námi, označník se nikam zatím nerozšířil a na Palackého náměstí se objevil jeho, zřejmě technicky nadupanější nástupce. Samozřejmě s novými piktogramem, který v novém jednotném vizuálním stylu označuje tramvaje. Tak uvidíme, co z toho bude tentokrát... #prazsketramvaje #prtky #pid
Preference
Čtvrtek 15. září 2022, 09:45, přidal: admin Petr

SSZ 3.322 Jana Želivského – Olšanská | nedatováno, ilustrační snímek
Signalizace u Nákladového nádraží Žižkov už funguje bez vad. SSZ 3.322 Jana Želivského – Olšanská tak výrazně pomáhá tramvajím k plynulé jízdě. Největším zlepšením je možnost současného průjezdu protijedoucích vlaků v oblouku pro linku 9, které krátce po nasazení plné dynamiky na konci července nefungovalo. Odstranit se podařilo i ostatní drobné neduhy. Provoz tramvají je nyní výrazně plynulejší, než před obnovou signalizace, která přitom už dříve fungovala s preferencí. Preference se uplatňuje změnou pořadí fází, prodlužováním a krácením vlastní fáze, krácením kolizní fáze a výběrem multifáze. Na křižovatce došlo také ke zlepšení podmínek pro chodce, zejména vytvořením ostrůvků, které rozdělují dlouhý přechod přes Olšanskou ulici na tři části. K flexibilnímu řízení přispívá i fakt, že všechna tramvajová volna se vybírají pouze na výzvu. Aktuálně je z důvodů havárie inženýrských sítí přerušen provoz tramvají v Olšanské z centra a její zatížení se přeneslo na jižní vjezd křižovatky, tedy od Vinohradské ulice.
Preference
Neděle 11. září 2022, 14:32, přidal: admin Petr

SSZ 3.774 Koněvova – přechod Šikmá a 3.374 Koněvova – přechod Na Vrcholu | nedatováno, ilustrační snímek
Se začátkem nového školního roku byly do provozu uvedeny dvě obnovené signalizace na Žižkově u zastávky Chmelnice. Jedná se o samostatné přechody pro chodce, které slouží také pro přístup na tramvajové ostrůvky. SSZ 3.774 Koněvova – přechod Šikmá a 3.374 Koněvova – přechod Na Vrcholu fungují ve vzájemné dynamické koordinaci. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a krácením vlastní fáze. Zatímco v původním řízení byly oba přechody řízeny z jednoho řadiče a řízení jedné signalizace přesně odpovídalo stavu na druhých světlech, nyní má každý přechod vlastní řadič. Při prodlužování od tramvají tak může docházet k postupnému ukončování volna ve směru jízdy tramvaje, což snižuje zdržení chodců, ale také případné další tramvaje. Přechody prošly i stavební změnou. Nyní jsou rozděleny symetricky na 3 části místo 2, což zlepšuje podmínky pro provoz.
Aktualita
Středa 7. září 2022, 17:52, přidal: admin Petr

Slavnostní zahájení stavby vozovny Hloubětín. | 07.09.2022 Slavnostní zahájení stavby vozovny Hloubětín. | 07.09.2022 Slavnostní zahájení stavby vozovny Hloubětín. | 07.09.2022 Slavnostní zahájení stavby vozovny Hloubětín. | 07.09.2022 Vizualizace nové vozovny Hloubětín. | nedatováno, ilustrační snímek
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes zahájil výstavbu vozovny Hloubětín. Hlavní částí stavby bude hala pro odstavování a opravu tramvají, přestavbou a modernizací nicméně projde naprostá většina areálu. Praha díky tomu po 73 letech dostane úplně novou, kapacitnější vozovnu s nejmodernějším vybavením. Postaví ji firmy VCES z francouzské skupiny Bouygues Construction a Chládek a Tintěra, Pardubice ze skupiny enteria ve sdružení „Společnost VCES-CHT pro Vozovnu Hloubětín“. Výstavba potrvá bezmála dva roky a dva měsíce, DPP její zprovoznění očekává ve druhé polovině října 2024. Hlavní částí stavby nové vozovny Hloubětín bude nová hala, která bude mít dvě části: deponovací s kapacitou až 61 článkových tramvají délky až 32 metrů (odpovídající typu 15T) a opravárenskou se šesti stanovišti s kapacitou až 12 vozidel. DPP ji vybaví nejnovější technologií pro údržbu nízkopodlažních tramvají. Hala bude stavebně rozdělena na část využívanou pouze pro odstav vozů a část pro provádění údržby, čímž se významně zredukuje prostor s nutností trvalého vytápění a osvětlení. Kromě nové haly DPP v areálu vozovny Hloubětín postaví další dvě budovy pro podnikové provozy, konkrétně pro Vrchní stavbu DPP, která v Praze realizuje údržbu, opravy a rekonstrukce tramvajových tratí, a také pro Vnitropodnikovou dopravu, která zde bude mít servisní zázemí pro nákladní a speciální automobily DPP. Modernizací projde také stávající hala denního ošetření, která dostane novou fasádu a DPP v ní nechá kompletně vyměnit vnitřní vybavení. Dostane nové koleje, lávky i novou moderní myčku, která bude umět využívat dešťovou vodu. Přestavbou projdou také všechny komunikace, odstavné a parkovací plochy či plochy zeleně v areálu vozovny. Předpokládané celkové náklady na výstavbu nové vozovny Hloubětín jsou téměř 1,9 miliardy korun, což zahrnuje už doposud zrealizované práce, jako je příprava projektu, bourání staré deponovací haly, odvoz sutin a výstavbu první etapy, tj. nového energocentra. Předpokládané stavební náklady na nynější hlavní fázi výstavby 2–4. etapy činí 1,354 miliardy korun. /s využitím TZ DPP/
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 3. září 2022, 10:49, přidal: admin Petr

Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 01.09.2022 Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 01.09.2022 Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 01.09.2022 Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 01.09.2022 Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 01.09.2022
Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 01.09.2022 Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 01.09.2022 Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 1.9.2022 Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 01.09.2022 Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 01.09.2022
Pokračující modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín.
Ostatní
Sobota 3. září 2022, 10:27, přidal: admin Petr

SSZ 6.122 Bělohorská – Ankarská | nedatováno, ilustrační snímek
Na SSZ 6.122 Bělohorská – Ankarská byla zavedena preference autobusů. Při té příležitosti došlo také k vylepšení preference tramvají. Nově je umožněno vkládání fází i během pracovních dnů, což zřetelně snižuje zdržení projíždějících tramvají. Nadále na semaforu funguje pro tramvaje prodlužování vlastní fáze a mírné krácení kolizní fáze. Opraveno bylo také řízení předvěsti, která se nachází pro jízdu ve směru do centra. Její předchozí nastavení prakticky znemožňovalo, aby na ní řidič tramvaje registroval signál volno, protože se zapínalo spíše vedle vlaku, než před ním. Semafor na Vypichu byl vybaven preferencí tramvají už v roce 1999. Preference byla po několika letech zrušena a následně v roce 2003 v omezené míře obnovena. Poté prošla signalizace řadou úprav. I po aktuální úpravě má preference MHD omezení v možnostech krácení kolizních fází, které se běžně používá na více zatížených křižovatkách. Přesto došlo ke zřetelnému zlepšení provozu městské hromadné dopravy.
Aktualita
Pátek 26. srpna 2022, 19:58, přidal: admin Petr

Ve Starém Hloubětíně pokračují práce na výstavbě nástupních ostrůvků přesunutých zastávek Kbelská. | 23.08.2022 Ve Starém Hloubětíně pokračují práce na výstavbě nástupních ostrůvků přesunutých zastávek Kbelská. | 23.08.2022
Ve Starém Hloubětíně pokračují práce na výstavbě nástupních ostrůvků přesunutých zastávek Kbelská.
Aktualita
Pondělí 29.srpna 2022,09:58, vložil: admin Petr

Trolejbus Praga TOT v zastávce U Matěje. | 29.08.2022
V zastávce U Matěje je dnes vystaven trolejbus Praga TOT, který zahajoval v roce 1936 provoz na první pražské trolejbusové lince. Vystaven je zhruba do 18:30 hodin. Těšte se nejen na krásné historické vozidlo, ale také na novinky a zajímavosti o nově chystaných projektech pražských trolejbusů. #prtky #prazsketramvaje #praga #vozovnastresovice #muzeummhd Tramfantik
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 26. srpna 2022, 19:56, přidal: admin Petr

Modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 23.08.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 23.08.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 23.08.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 23.08.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín. | 23.08.2022
Jak probíhá modernizace tramvajové tratě v úseku Vozovna Hloubětín - Starý Hloubětín.
Preference
Čtvrtek 25. srpna 2022, 13:05, přidal: admin Petr

Smyčka Depo Hostivař. | nedatováno, ilustrační snímek
Semafory na smyčce Depo Hostivař bez preference. Snižují přesnost provozu Zapnutí semaforů na nové smyčce Depo Hostivař má nepříznivý dopad do pravidelnosti provozu zejména pro linku 16. SSZ 0.632a Černokostelecká – Sazečská a nové SSZ 0.637 Černokostelecká – smyčka Depo Hostivař, které vzniklo v místě původního přechodu, byly spuštěny několik dní po zahájení provozu přebudovaného terminálu, ovšem do pevného řízení bez preference tramvajové dopravy. Ačkoli lince 16, která projíždí světly na třech místech, byly proti původnímu stavu bez smyčky přidány do jízdní doby 2 minuty, nestačí to a vzniká zpoždění obvykle v rozsahu 1 – 3 minuty. V prázdninovém provozu se zatím daří část zpoždění eliminovat na trase, kde naopak v posledních letech došlo ke zrychlení. Oba semafory jsou vybaveny detekcí tramvají, včetně vzdálených rádií a cílově tedy budou v dynamickém řízení s preferencí tramvají. Ve stejném stavu je smyčka na Zahradním Městě, která byla zprovozněna v roce 2021. SSZ 0.620 Švehlova – Topolová, skrze kterou je obratiště napojeno na hlavní trať, je už téměř rok v pevném řízení, čímž došlo k vyloučení původní preference tramvají a autobusů.
Preference
Čtvrtek 25. srpna 2022, 13:04, přidal: admin Petr

Zastávky Karlovy lázně- | nedatováno, ilustrační snímek
Smetanovo nábřeží a část Masarykova nábřeží jsou po částečné rekonstrukci. Došlo k přestěhování zastávky Národní divadlo ve směru na sever před stejnojmennou křižovatku. Mezi Národním divadlem a Betlémskou ulicí byl zřízen cyklistický pás a omezena automobilová doprava. Dopravní značení zakazuje odbočení aut z mostu Legií vlevo a přijíždět tedy mohou pouze auta od Národní, přičemž nově jedou po kolejích. Současně bylo v úseku zrušeno parkování. Na křižovatce s Betlémskou ulicí mají nově tramvaje přednost před auty, což přináší plynulejší jízdu MHD. Nově byla zřízena zastávka Karlovy lázně ve směru na sever. Řešena je formou mysu pro jeden vlak. V místě jsou svedena auta na koleje, což, stejně jako nová zastávka, působí nárůst doby jízdy tramvají. Došlo k úpravám SSZ 1.010 Národní divadlo a SSZ 1.035 Křižovnická – Karlova, které nadále fungují s preferencí tramvají a nově reflektují změněné polohy zastávek. Kromě zákazu odbočení u Národního divadla nedošlo k žádné regulaci provozu aut, což snižuje kvalitu tramvajové dopravy s přesahem do navazujících úseků. Mírná regulace na Smetanově nábřeží funguje dlouhodobě ve směru na jih pomocí SSZ 1.056 Křižovnická – Kaprova. V roce 2019 došlo krátce ke zkušebnímu obousměrnému uzavření průjezdu nábřeží pro auta, avšak na definitivním řešení zatím nebyla nalezena politická shoda. Úsekem ve špičce za hodinu projede přibližně 1000 osob v automobilech a přibližně 2500 osob v tramvajích každým směrem.
Preference
Čtvrtek 25. srpna 2022, 13:03, přidal: admin Petr

SSZ 1.106 Letenská – Malostranské náměstí | nedatováno, ilustrační snímek
Kompletní obnovou technologie prošlo SSZ 1.106 Letenská – Malostranské náměstí. Signalizace řídí kromě vlastní křižovatky na Malostranském náměstí také provoz kolejové splítky v přilehlé Letenské ulici. Vlastní řízení signalizace je podobné tomu původnímu, které se osvědčilo. Tramvajové fáze lze vybírat ve všech třech polohách cyklu řízení, nanejvýš dvakrát do cyklu. Mírnou změnou prošly polohy některých trolejových kontaktů, což umožňuje mírně pružnější řízení, zejména na vjezdu do splítky od Letenské. Použitý řadič také o něco rychleji reaguje na nároky z detektorů než ten původní. Výzvové signály pro tramvaje před začátkem volna blikají. Zlepšení nastalo pro chodce, kteří dostali nový přechod těsně před křižovatkou ve směru od jihu. Po uvedení do provozu se signalizace opakovaně zasekla s dopadem do plynulosti provozu tramvají. Na semaforu byla preference tramvají zavedena v roce 1999.
Preference
Čtvrtek 25. srpna 2022, 13:03, přidal: admin Petr

SSZ 3.322 Jana Želivského – Olšanská | nedatováno, ilustrační snímek
Více než půlroční trápení u Nákladového nádraží skončilo. Na SSZ 3.322 Jana Želivského – Olšanská byla na konci června nasazena definitivní řídicí logika. Preference tramvají je lepší než původní řešení z roku 2005, které bylo tehdy realizováno dodatečně na původní technologii. Hlavní zlepšení spočívá v možnosti změny pořadí fází, kdy oblouk pro linku 9 lze při nároku vybrat ihned po hlavním směru. Kromě toho signalizace umožňuje tramvajím prodlužování vlastní fáze, krácení kolizní fáze a výběr všech oblouků až dvakrát do cyklu řízení. Posledně jmenovaná možnost dříve fungovala pouze pro oblouk linky 26. Nově se všechna tramvajová volna včetně hlavního směru vybírají jen při nároku tramvaje, což přináší pružnější řízení. Přínosem je rovněž zřízení směrového signálu pro auta od jihu vlevo, čímž je vyloučena kolize s přímo jedoucími tramvajemi. Signalizace však potřebuje ještě doladit. Hlavním problémem je, že s volnem pro linku 9 do centra se nevybírá nekolizní signál z centra, což působí zbytečné zdržení, někdy výrazné. Semafor byl obnoven už na konci roku 2021, ale s ohledem na jiné stavební práce procházel dočasnými úpravami, které nebyly příznivé pro tramvaje ani ostatní dopravu. Několik měsíců byly zbytečně rozděleny signály tramvají a aut od Olšanské. Kolony tramvají se tvořily nárazově také od Ohrady.
Aktualita
Středa 24.srpna 2022,09:55, vložil: admin Petr

Měřící vůz T3 #5521 ve společnosti vozu KT8D5.RN2P u Polikliniky Modřany. | 24.08.2022
Prvního ověření provozuschopnosti modernizované tratě do Modřan se dnes, zcela standardně ujal měřící vůz T3 #5521. Protože do zkoušeného úseku musel tento jednosměrný vůz najet přes kolejovou spojku která v současnosti slouží k ukončení linky 21 v zastávce Poliklinika Modřany, projížděl vůz celým úsekem v protisměru. Velmi nestandardní však byla jeho cesta zpět. Z Modřan byl odvlečen za vozem KT8D5.RN2P, s nímž byl spřažen zadní částí až na Pankrác, kde bylo v areálu vozovny první možné místo pro jeho otočení do správného směru. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #kt8d5rn2p #t3 Tramfantik
Ostatní
Pondělí 22. srpna 2022, 10:51, přidal: admin Petr

První položené metry kolejí prodloužení tratě do Libuše. | 21.08.2022 První položené metry kolejí prodloužení tratě do Libuše. | 21.08.2022 Vratný oblouk smyčky Levského s obměněnými kolejnicemi. | 21.08.2022 V místě křížení vratného oblouku a sjezdové výhybky probíhá zádlažba. | 21.08.2022 Kusá kolej smyčky Levského se po své výstavbě v roce 1995 příští rok konečně dočká tramvaje jedoucí dál, než ke šturcu. | 21.08.2022
Obnovená kolejová spojka traťové koleje směr Libuš (dosud fyzicky vnitřní koleje smyčky Levského) se smyčkou. | 21.08.2022 Obnovená kolejová spojka traťové koleje směr Libuš (dosud fyzicky vnitřní koleje smyčky Levského) se smyčkou. | 21.08.2022 Rozjezdová výhybka na kolejovou spojku do smyčky z traťové koleje směr Libuš. | 21.08.2022 Oprava kolejí ve smyčce Levského. | 21.08.2022 K propojení chybí posledních pár desítek metrů. | 21.08.2022
Prostor zastávek Sídliště Modřany včetně nových přístřešků. | 21.08.2022 Aby byl nepřítel zmaten, říkejme zastávkám Sídliště Modřany raději Kbelská. | 21.08.2022 Prostor zastávek Sídliště Modřany včetně nových přístřešků. | 21.08.2022 Prostor zastávek Modřanská rokle. | 21.08.2022 Úsek Modřanská rokle - U Libušského potoka. | 21.08.2022
Prostor zastávek U Libušského potoka včetně nových přístřešků. | 21.08.2022 Prostor zastávek U Libušského potoka včetně nových přístřešků. | 21.08.2022 Úsek Poliklinika Modřany - U Libušského potoka. | 21.08.2022 Úsek U Libušského potoka - Poliklinika Modřany. | 21.08.2022 Úsek U Libušského potoka - Poliklinika Modřany. | 21.08.2022
Jak pokračuje modernizace tramvajové tratě v Modřanech přibližuje fotoreportáž z 21. srpna.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 11.srpna 2022,09:53, vložil: admin Petr

Vozy KT8D5.RN2P #9102 a #9089 ve smyčce Depo Hostivař. | 11.08.2022
Každá tramvaj si chce projet novou smyčku Depo Hostivař. Vozy KT8D5.RN2P #9102 a #9089 si tento sen splnily dnes. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #kt8d5rn2p @tramfantik #vozovnahloubetin
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 10. srpna 2022, 15:10, přidal: admin Petr

Napojování prodloužení tramvajové tratě do Libuše v prostoru smyčky Levského. | 09.08.2022 Napojování prodloužení tramvajové tratě do Libuše v prostoru smyčky Levského. | 09.08.2022 Napojování prodloužení tramvajové tratě do Libuše v prostoru smyčky Levského. | 09.08.2022 Napojování prodloužení tramvajové tratě do Libuše v prostoru smyčky Levského. | 09.08.2022 Napojování prodloužení tramvajové tratě do Libuše v prostoru smyčky Levského. | 09.08.2022
Napojování prodloužení tramvajové tratě do Libuše v prostoru smyčky Levského.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 4. srpna 2022, 14:49, přidal: admin Petr

Vytyčený zábor staveniště smyčky Dědinská. | 03.08.2022 Terénní úpravy zemní pláně podél Drnovské ulice. | 03.08.2022 Vozovka Drnovské ulice až ke křižovatce s Vlastinou ulicí je významně nad okolním terénem. V tomto prostoru proto bude zřízen výrazný násep pro vedení tramvajové tratě bočně od komunikace. | 03.08.2022 Vozovka Drnovské ulice až ke křižovatce s Vlastinou ulicí je významně nad okolním terénem. V tomto prostoru proto bude zřízen výrazný násep pro vedení tramvajové tratě bočně od komunikace. | 03.08.2022 Vozovka Drnovské ulice až ke křižovatce s Vlastinou ulicí je významně nad okolním terénem. V tomto prostoru proto bude zřízen výrazný násep pro vedení tramvajové tratě bočně od komunikace. | 03.08.2022
 | 03.08.2022 Z jedné strany ohrada, z druhé alej chráněná bezpečnostními ohrádkami. | 03.08.2022 Ve Vlastině ulici probíhá za ohradou demolice zdi. | 03.08.2022 Práce na inženýrských sítích ve Vlastině ulici. | 03.08.2022 Stavbu pravidelně skrápí cisterna, aby se snížila případná prašnost. | 03.08.2022
Stavba nové tramvajové tratě se čím dál tím více projevuje ve svém okolí.
Nehoda - provozní mimořádnost
Úterý 2. srpna 2022, 08:27, přidal: admin Petr

Vozy Škoda 15T ForCity Alfa #9409 a T3R.P #8376 v obratišti Špejchar. | 02.08.2022
Rozsah poškození vozů Škoda 15T ForCity Alfa #9409 a T3R.P #8376 po dnešní ranní železniční nehodě na Klárově. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #vozovnavokovice #skoda #15t #foccity #alfa #vozovnamotol #skodatransportation
Aktualita
Čtvrtek 4.srpna 2022,09:50, vložil: admin Petr

Na filmařský plac se v dnešní večer promění smyčka Královka. | 04.08.2022
Na filmařský plac se v dnešní večer promění smyčka Královka. V jedné z vedlejších rolí se blýskne motorový vůz Ringhoffer #2110. #prtky #prazsketramvaje #ringhoffer #muzeummhd #vozovnastresovice Tramfantik
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 1. srpna 2022, 19:51, přidal: admin Petr

Počátek stavby tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 31.07.2022 Počátek stavby tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 31.07.2022 Počátek stavby tramvajové tratě ve Vlastině ulici. | 31.07.2022 Přípravy na stavbu tramvajové tratě. | 31.07.2022 Přípravy na stavbu tramvajové tratě. | 31.07.2022
Přípravy na stavbu tramvajové tratě. | 31.07.2022 Přípravy na stavbu tramvajové tratě. | 31.07.2022 Přípravy na stavbu tramvajové tratě. | 31.07.2022 Na křižovatce Vlastiny a Drnovské ulice zatím pouze přenosné dopravní značení upozorňuje, že se tady něco děje. | 31.07.2022 Příprava zemního tělesa budoucí tramvajové tratě podél Drnovské ulice. | 31.07.2022
Příprava zemního tělesa budoucí tramvajové tratě podél Drnovské ulice. | 31.07.2022 Příprava zemního tělesa budoucí tramvajové tratě podél Drnovské ulice. | 31.07.2022 Příprava zemního tělesa budoucí tramvajové tratě podél Drnovské ulice. | 31.08.2022 Příprava zemního tělesa budoucí tramvajové tratě podél Drnovské ulice. | 31.07.2022 Jen kolíky zatím naznačují, že v místě strniště bude již příští rok tramvajová smyčka. | 31.07.2022
Co nového na Dědině? Na stavbě tramvajové se zatím nejvíc pracuje na obou koncích. Na Dědině končí zemní práce ještě před smyčkou. V místě smyčky je nyní jen strniště.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 1. srpna 2022, 19:34, přidal: admin Petr

Deponie pražců, kolejnic, obrubníků a dalšího stavebního materiálu na ploše budoucí stanice metra Libuš mezi Libušskou a Novodvorskou ulicí u dočasné tramvajové konečné Libuš. | 01.08.2022 Střední dělící pás, jímž bude v Novodvorské ulici vedena tramvajová trať. | 01.08.2022 Střední dělící pás, jímž bude v Novodvorské ulici vedena tramvajová trať. | 01.08.2022 Obratiště autobusů Sídliště Libuš. | 01.08.2022 Před autobusovým obratištěm Sídliště Libuš je ulice Generála Šišky přeložena na dočasnou vozovku, aby se komunikace vyhnula prostoru rušeného kruhového objezdu na styku ulic Novodvorská a Generála Šišky. | 01.08.2022
Vznikající základy měnírny u zastávky Sídliště Libuš. | 01.08.2022 Zemní těleso budoucí tramvajové tratě podél ulice Generála Šišky se základovými patkami sloupů trolejového vedení. | 01.08.2022 Zemní těleso budoucí tramvajové tratě podél ulice Generála Šišky se základovými patkami sloupů trolejového vedení. | 01.08.2022 Zemní těleso budoucí tramvajové tratě podél ulice Generála Šišky se základovými patkami sloupů trolejového vedení. | 01.08.2022 Úprava zemního tělesa za zastávkou Modřanský vodojem. | 01.08.2022
V tomto úseku se ještě stavební mechanismy neprojevily. | 01.08.2022 Terénní zářez u smyčky Levského, jímž trať vystoupá na úroveň ulice Generála Šišky již se sloupy trolejového vedení. | 01.08.2022 Terénní zářez u smyčky Levského, jímž trať vystoupá na úroveň ulice Generála Šišky již se sloupy trolejového vedení. | 01.08.2022 Pražce pro výstavbu tramvajové trati. | 01.08.2022 Sjezdová výhybka od Libuše je zpět na svém místě na konci vratného oblouku ze smyčky Levského. | 01.08.2022
Sjezdová výhybka od Libuše je zpět na svém místě na konci vratného oblouku ze smyčky Levského. | 01.08.2022 Výměna kolejnic ve vratném oblouku smyčky Levského. | 01.08.2022 Součástí úprav v prostoru smyčky Levského je celá traťová kolej v prostoru nástupní zastávky a úsek od rozjezdové výhybky na někdejší kusou kolej. | 01.08.2022 Součástí úprav v prostoru smyčky Levského je celá traťová kolej v prostoru nástupní zastávky a úsek od rozjezdové výhybky na někdejší kusou kolej. | 01.08.2022 Na místo již dorazila podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW, která se stará o úpravu tratě mezi smyčkou a Poliklinikou Modřany. | 01.08.2022
Úsek Levského - Sídliště Modřany s bezžlábkovými kolejnicemi. | 01.08.2022 Úsek Levského - Sídliště Modřany. | 01.08.2022 Úsek Levského - Sídliště Modřany. | 01.08.2022 Prostor zastávek Sídliště Modřany. | 01.08.2022 Pohled zpět k zastávkám oblouk je zřízen ze žlábkových kolejnic. | 01.08.2022
Pohled k zastávkám Modřanská rokle. | 01.08.2022 Základové patky pro sloupy trolejového vedení, jejichž obměna proběhne v příštím roce. I v tomto úseku se tedy rozloučíme s řetězovkovým trolejovým vedením. | 01.08.2022 Stavební práce v oblouku pod zastávkou Modřanská rokle. | 01.08.2022 Pražcové zemní kotvy. | 01.08.2022 Oblouk pod zastávkou Modřanská rokle. | 01.08.2022
Přímý úsek před zastávkami U Libušského potoka. | 01.08.2022 Prostor zastávek U Libušského potoka. | 01.08.2022 Základy pro přístřešek zastávky U Libušského potoka. | 01.08.2022 Konec rekonstruovaného úseku u zastávky Poliklinika Modřany je takřka na dohled. | 01.08.2022 Počátek rekonstruovaného úseku zasahuje do jízdního pruhu ulice Generála Šišky. | 01.08.2022
Jak pokračují práce v Modřanech a Libuši? Na nové trati na 3 místech probíhají přeložky plynovodu a u zastávky Sídliště Libuš se objevily základy měnírny. V prostoru smyčky Levského dochází k pokládce kolejových konstrukcí, od Levského po Polikliniku Modřany jsou již položeny kompletně koleje, dochází k jejich podbíjení dovezenou podbíječkou Plasser & Theurer 08-275 ZW. Obnovovány jsou nástupiště zastávek.
Aktualita
Neděle 31.července 2022,09:48, vložil: admin Petr

Pracovní vůz T3 #5521 ve smyčce Depo Hostivař. | 31.07.2022
Do smyčky Depo Hostivař dnes na zkušební jízdu zavítala první tramvaj. Pracovní vůz T3 #5521. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra Tramfantik
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 16. července 2022, 15:25, přidal: admin Petr

Na Palmovce zatím výhybky míří jen do štěrkového lože. | 16.07.2022 Z mostní estakády na Krejcárku byly postupně odstraněny všechny zbytné konstrukční vsrty a došlo k očistění mostovky až na základní desku. | 16.07.2022 Z mostní estakády na Krejcárku byly postupně odstraněny všechny zbytné konstrukční vsrty a došlo k očistění mostovky až na základní desku. | 16.07.2022 Z mostní estakády na Krejcárku byly postupně odstraněny všechny zbytné konstrukční vsrty a došlo k očistění mostovky až na základní desku. | 16.07.2022 Z mostní estakády na Krejcárku byly postupně odstraněny všechny zbytné konstrukční vsrty a došlo k očistění mostovky až na základní desku. | 16.07.2022
Z mostní estakády na Krejcárku byly postupně odstraněny všechny zbytné konstrukční vsrty a došlo k očistění mostovky až na základní desku. | nedatováno, ilustrační snímek Prostor budoucích zastávek Krejcárek. | nedatováno, ilustrační snímek Trať mezi Ohradou a Krejcárkem s nově položenou jednou traťovou kolejí. | nedatováno, ilustrační snímek Trať mezi Ohradou a Krejcárkem s nově položenou jednou traťovou kolejí. | nedatováno, ilustrační snímek Trať mezi Ohradou a Krejcárkem s nově položenou jednou traťovou kolejí. | nedatováno, ilustrační snímek
Jak pokračuje rekonstrukce tramvajové tratě a mostní estakády Krejcárek?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 16. července 2022, 14:49, přidal: admin Petr

Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022
Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022
Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022
Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 14.07.2022 Při modernizaci tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany - Levského se opět využívá štěrkovací vozík z Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. | 14.07.2022
Opravy smyčky Levského. | 14.07.2022 Opravy smyčky Levského. | 14.07.2022 Opravy smyčky Levského. | 14.07.2022 V místě terénního zářezu, jímž se trať ze smyčky dostává na úroveň okolních komunikací jsou jiý umístěny první sloupy trolejového vedení. | 14.07.2022 V místě terénního zářezu, jímž se trať ze smyčky dostává na úroveň okolních komunikací jsou jiý umístěny první sloupy trolejového vedení. | 14.07.2022
Jak pokračuje modernizace a výstavba prodloužení tramvajové tratě v Modřanech a Libuši.
Ostatní
Sobota 16. července 2022, 14:07, přidal: admin Petr

Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022 Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022 Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022 Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022 Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022
Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022 Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022 Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022 Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022 Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků. | 14.07.2022
Na Palmovce, podél tramvajové tratě v ulici Na Žertvách již stojí první sloupy trolejového vedení pro trolejbusy, včetně výložníků.
Aktualita
Pátek 15.července 2022,13:54, vložil: admin Petr

Souprava vozů T3coupé #5573 a T3 #6102 u vozovny Střešovice. | 15.07.2022
Mezi Špejcharem a střešovickou vozovnou byla dnes ke spatření nezvyklá souprava vozů T3coupé #5573 a nejstarší dochované T3 na světě #6102. Za touto sestavou stály prozaické důvody v podobě technické závady vozu #6102, který musel být stažen z výkonu na lince 42 a odstaven do smyčky Špejchar. K jeho přesunu do střešovické vozovny byl využít právě vůz T3coupé. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3 #t3coupe #vozovnastresovice #muzeummhd
Aktualita
Středa 13. července 2022, 18:06, přidal: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
V souvislosti s blížícím se zahájením provozu v obratišti Depo Hostivař naroste počet radiově ovládaných výhybek celkem o osm. Jedna z nich bude dokonce rychlostní (R06 do obratiště Depo Hostivař od Ústředních dílen), dalších pět bude v obratišti samotném a přilehlém trojúhelníku. Zbylé dvě, do počtu osmi, pak nahradí dvojici kontaktních výhybek na vjezdu do smyčky Ústřední dílny. V ulicích tak mizí bílé čtvercové tabulky s černým rovnostranným trojúhelníkem, uvnitř něhož je oranžový čtverec, tedy tabulky označující pracovní trolejový kontakt. Nalezneme je na třech posledních místech.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 13. července 2022, 17:06, přidal: admin Petr

Zahájení výstavby prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky na Dědinu. | 13.07.2022 Zahájení výstavby prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky na Dědinu. | 13.07.2022 Zahájení výstavby prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky na Dědinu. | 13.07.2022 Zahájení výstavby prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky na Dědinu. | 13.07.2022 adminZahájení výstavby prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky na Dědinu. | 13.07.2022
Dnes ve smyčce Divoká Šárka proběhlo slavnostní zahájení výstavby prodloužení tramvajové tratě na Dědinu.
Ostatní
Sobota 9. července 2022, 17:11, přidal: admin Petr

Basilejské náměstí. | 09.07.2022 Basilejské náměstí. | 09.07.2022 Basilejské náměstí. | 09.07.2022 Basilejské náměstí. | 09.07.2022 Basilejské náměstí. | 09.07.2022
Na Basilejském náměstí dochází k úpravě uličního profilu a zřízení další světelné signalizace. V úseku cca 670 metrů tak budou celkem 4 světelné signalizace.
Ostatní
Čtvrtek 7. července 2022, 10:21, přidal: admin Petr

Výstavba trolejbusových odstavů na Palmovce v okolí zaniklé Číhalovy boudy (střídacího bunkru řidičů tramvají). | 06.07.2022 Výstavba trolejbusových odstavů na Palmovce v okolí zaniklé Číhalovy boudy (střídacího bunkru řidičů tramvají). | 06.07.2022 Výstavba trolejbusových odstavů na Palmovce v okolí zaniklé Číhalovy boudy (střídacího bunkru řidičů tramvají). | 06.07.2022 Výstavba trolejbusových odstavů na Palmovce v okolí zaniklé Číhalovy boudy (střídacího bunkru řidičů tramvají). | 06.07.2022 Výstavba trolejbusových odstavů na Palmovce v okolí zaniklé Číhalovy boudy (střídacího bunkru řidičů tramvají). | 06.07.2022
V oblasti Palmovky probíhá výstavba trolejbusových odstavů v okolí zaniklé Číhalovy boudy. Po jejím náčelníkovi řidiči tramvají přezdívali unimobuňky sloužící jako zázemí stříédacího bodu umístěné v blízkosti Libeňské synagogy.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Čtvrtek 7. července 2022, 10:04, přidal: admin Petr

Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022 Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022 Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022 Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022 Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022
Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022 Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022 Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022 Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022 Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022
Modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského. | 05.07.2022 Rekonstrukce smyčky Levského. | 05.07.2022 Příprava pro vložení kolejových konstrukcí ve smyčce Levského pro napojení prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 05.07.2022 Příprava pro vložení kolejových konstrukcí ve smyčce Levského pro napojení prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 05.07.2022 Příprava pro vložení kolejových konstrukcí ve smyčce Levského pro napojení prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 05.07.2022
Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 05.07.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 05.07.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 05.07.2022 Základová patka sloupu trolejového vedení. | 05.07.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 05.07.2022
Od soboty 2. července probíhá modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany – Sídliště Modřany. Trať v tomto úseku pochází z roku 1995. Dojde k výměně pražců a stávající kolejnice nahradí bezžlábkové s výjimkou některých oblouků, které prošly rekonstrukcí v nedávné minulosti. Na trati budou doplněny mazníky a úpravou projdou také zastávky U Libušského potoka, Modřanská rokle, Sídliště Modřany a Levského. Po dokončení modernizace budou na všech uvedených zastávkách výrazně zvýšeny nástupní hrany pro zlepšení komfortu nastupování a vystupování z tramvají. Na zastávku Levského, která jako jediná na trati Braník – Modřany nebyla bezbariérová přístupná bude zřízen bezbariérový přístup. Během rekonstrukce dojde ke zřízení základů stožárů pro rekonstrukci troleje, která proběhne příští rok a přinese s sebou konec řetězovky v dalším úseku. V rámci této akce projde rekonstrukcí také samotná smyčka Levského, včetně úpravy geometrie hlavních průjezdných kolejí směr Libuš.
Aktualita
Pondělí 4. července 2022, 11:06, přidal: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
Během následujících svátečních dnů 5. a 6. července bude probíhat nepřetržitá tramvajová výluka mezi křižovatkou Starý Hloubětín a smyčkou Lehovec. Kromě údržby trolejového vedení jsou jejím důvodem přípravné práce na přemístění zastávky Kbelská ze stávajícího umístění do nové polohy mezi vyústění ulic Na Obrátce a Kbelská. Necháme se překvapit, jak se tato zastávka bude následně jmenovat. V jednom uzlu mít Starý Hloubětín a Kbelskou nejspíš neprojde a tak buď se všechny zastávky budou jmenovat Starý Hloubětín, Kbelská a nebo třeba podle nějakého blízkého parku.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 4. července 2022, 10:07, přidal: admin Petr

Rozjezdová výhybka do smyčky Depo Hostivař z centra. | 28.06.2022 Vznikající vjezdový a výjezdový kolejový trojúhelník napojující smyčku Depo Hostivař na hlavní trať. | 28.06.2022 V popředí fotografie vjezdová kolej smyčky, vpravo vratné koleje odstavu. | 28.06.2022 Začátek úprav traťové koleje z centra pro napojení vjezdového a výjezdového kolejového trojúhelníku. | 03.07.2022 Vznikající vjezdový a výjezdový kolejový trojúhelník napojující smyčku Depo Hostivař na hlavní trať. | 03.07.2022
Rozjezdová výhybka do smyčky Depo Hostivař z centra. | 03.07.2022 Pohled na vnikající vjezdový a výjezdový kolejový trojúhelník napojující smyčku Depo Hostivař na hlavní trať. Zatímco výhybky jsou na traťové koleji z centra umístěny, kolejová křižení zatím míří do prázdna. Napojení na traťovou kolej do centra bude probíhat v další etapě výluky hlavní tratě od 10. července 2022. | 03.07.2022 Celkový pohled na výjezdovou kolej vlevo, koleje odstavu a vjezdovou kolej (kolej nejblíže na snímku). | 03.07.2022 Vznikající vjezdový a výjezdový kolejový trojúhelník napojující smyčku Depo Hostivař na hlavní trať. | 03.07.2022 Pohled na koleje odstavu. | 03.07.2022
Kolejová spojka vnější vjezdové koleje a vnitřní vratné koleje. | 03.07.2022 Rozvětvení vnitřní koleje před nástupišti. | 03.07.2022 Vjezdová část smyčky, vlevo příjezdová kolej z hlavní tratě, vpravo vratná kolej odstavu. | 03.07.2022 Vjezdová část smyčky, vlevo příjezdová kolej z hlavní tratě, vpravo vratná kolej odstavu. | 03.07.2022 Nástupiště smyčky. | 03.07.2022
Pohled na vjezdovou část smyčky před nástupišti. | 03.07.2022 Výstupní zastávka vnitřní koleje smyčky Depo Hostovař před rozjezdovou výhybkou na dvě odstavné koleje. | 03.07.2022 Pohled na autobusové obratiště z výjezdové komunikace. | 03.07.2022 Pohled na nástupiště zastávek tramvajové smyčky. | 03.07.2022 V tomto místě jsou vedle sebe celkem čtyři koleje. Zatímco kolej vnější a střední se slučují do jedné výjezdové, naopak se kolej vnitřní větví na dvě koleje odstavu. | 03.07.2022
Výstavba smyčky Depo Hostivař pokračuje. První tři snímky alba pochází z 28. června, ostatní z 3. července a i na nich je patrný rychlý posun. Zatímco na starších snímcích je trojúhelník ještě ve fázi před zrizováním povrchů, novější snímky již zobrazují trojúhelník s podkladovými vrstvami. Po traťové koleji z centra, tedy před dvojici výhybek a kolejových křižení bude od 10. července udržován manipulační obousměrný provoz tramvají.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 4. července 2022, 09:53, přidal: admin Petr

Terénní zářez jímž bude napojena novostavba tratě do Libuše na smyčku Levského. | 03.07.2022 V rámci výstavby prodloužení tramvajové tratě do Libuše prochází modernizací také smyčka Levského. | 03.07.2022 V rámci výstavby prodloužení tramvajové tratě do Libuše prochází modernizací také smyčka Levského. | 03.07.2022 V rámci výstavby prodloužení tramvajové tratě do Libuše prochází modernizací také smyčka Levského. | 03.07.2022 V rámci výstavby prodloužení tramvajové tratě do Libuše prochází modernizací také traťový úsek Levského - Poliklinika Modřany. | 03.07.2022
V rámci výstavby prodloužení tramvajové tratě do Libuše prochází modernizací také traťový úsek Levského - Poliklinika Modřany. | 03.07.2022 V rámci výstavby prodloužení tramvajové tratě do Libuše prochází modernizací také traťový úsek Levského - Poliklinika Modřany. | 03.07.2022 V rámci výstavby prodloužení tramvajové tratě do Libuše prochází modernizací také traťový úsek Levského - Poliklinika Modřany. | 03.07.2022 Kolejová povrchová spojka v prostoru zastávky Poliklinika Modřany. | 03.07.2022 Kolejová povrchová spojka v prostoru zastávky Poliklinika Modřany. | 03.07.2022
Od soboty 2. července probíhá modernizace tramvajové tratě v úseku Poliklinika Modřany – Sídliště Modřany. Trať v tomto úseku pochází z roku 1995. Dojde k výměně pražců a stávající kolejnice nahradí bezžlábkové s výjimkou některých oblouků, které prošly rekonstrukcí v nedávné minulosti. Na trati budou doplněny mazníky a úpravou projdou také zastávky U Libušského potoka, Modřanská rokle, Sídliště Modřany a Levského. Po dokončení modernizace budou na všech uvedených zastávkách výrazně zvýšeny nástupní hrany pro zlepšení komfortu nastupování a vystupování z tramvají. Na zastávku Levského, která jako jediná na trati Braník – Modřany nebyla bezbariérová přístupná bude zřízen bezbariérový přístup. Během rekonstrukce dojde ke zřízení základů stožárů pro rekonstrukci troleje, která proběhne příští rok a přinese s sebou konec řetězovky v dalším úseku. V rámci této akce projde rekonstrukcí také samotná smyčka Levského, včetně úpravy geometrie hlavních průjezdných kolejí směr Libuš.
Aktualita
Sobota 2. července 2022, 19:30, přidal: admin Petr

Křižovatka Smetanovo nábřeží x Betlémská. | nedatováno, ilustrační snímek
Je to sice jen malý krok pro lidstvo, ale velký pro tramvaje. Tramvaje jedoucí po Smetanově nábřeží od Národního divadla jedou konečně po pozemní komunikaci, která je označena jako hlavní!
Preference
Sobota 2. července 2022, 19:27, přidal: admin Petr

městí I. P. Pavlova – Sokolská a 2.047 náměstí I. P. Pavlova – Legerova. | nedatováno, ilustrační snímek
Ke zlepšení podmínek pro tramvaje a pro chodce došlo na náměstí I. P. Pavlova. V oblasti magistrály se od května v denním období používají pevné programy o délce cyklu 80 sekund, namísto původních 100 sekund. V cyklu 80 sekund jsou podíly zelených pro jednotlivé směry přibližně stejné jako ve „stovkách“, ale jednotlivé signály volno i stůj jsou kratší. Díky tomu se výrazně snižuje zdržení chodců a tramvají na SSZ 2.029 náměstí I. P. Pavlova – Sokolská a 2.047 náměstí I. P. Pavlova – Legerova. Na obou signalizacích je kvůli vysokému zatížení dopravou nereálné ve dne aplikovat preferenci tramvají. Volno pro tramvaje, ač je kratší než v původním řízení, zachovává možnost průjezdu dvou vlaků. Díky tomu úprava zvyšuje kapacitu pro tramvaje o 25 % a je přínosná pro stabilizaci provozu po mimořádných událostech. Dochází k výrazné eliminaci situací, kdy se před křižovatkou nahromadí více než 2 tramvaje, což obecně bývá zdrojem vysokých zdržení. I. P. Pavlova je přitom úzkým místem tramvajové sítě. Vliv na kapacitu pro auta je v jednotkách procent a je způsobem zejména snížením produktivního času v cyklu řízení. Oblast magistrály čítá 11 semaforů. S provozem tramvají jsou ještě „Demínka“ a Legerova – Vinohradská, obě s preferencí. „Osmdesátky“ se na magistrále zkoušely poprvé na jaře roku 2021. Následovalo doladění semaforů. Změna je přínosná i v souvislosti s rekonstrukcí Barrandovského mostu, protože odlehčení zajišťují také tramvaje v relaci ze Smíchova právě na I. P. Pavlova.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 2. července 2022, 19:25, přidal: admin Petr

Zastávka Poliklinika Modřany. | 29.06.2022
Přípravy na zahájení modernizace tramvajové trati v úseku Poliklinika Modřany - Levského jsou v plném proudu. Již dnes se v prostoru zastávky Poliklinika Modřany objeví na připraveném asfaltovém povrchu kolejová spojka, na které bude ukončena linka 21. Ta bude zároveň na opačném konci prodloužena místo linky 5 na úvrať v Holyni. Důvodem tohoto opatření je snaha o minimalizaci počtu vozů KT8D5.RN2P, kterých má Dopravní podnik k dispozici "jen" 53 v případě, kdy by byly všechny provozní. Což následkem pravidelně údržby a nehod nejsou. "Vyjezdit" tak s tímto počtem linky 5, 17 a 19 je v podstatě na hraně možností.
Preference
Úterý 21. června 2022, 19:13, přidal: admin Petr

SSZ 9.906 Kolbenova – Na Černé strouze a SSZ 9.908 Kolbenova – Möbelix. | 20.06.2022
Do provozu byla uvedena dvojice zcela nových semaforů u zastávky Kolbenova. SSZ 9.906 Kolbenova – Na Černé strouze a SSZ 9.908 Kolbenova – Möbelix slouží hlavně k napojení budované bytové a komerční zástavby v území bývalého ČKD v Praze 9. Dvojice křižovatek se nachází přibližně sto metrů od sebe. SSZ 9.906 je položeno západněji a umožňuje rovněž signalizovaný přístup na zastávku Kolbenova. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze. Zatímco za běžného provozu funguje preference dobře, za slabého provozu je reakce na tramvaje nespolehlivá. Při trvalé zelené v hlavním směru může dojít k okamžitému vypnutí volna pro tramvaj kolizním nárokem, typicky třeba od cestujícího, který vystoupil z tramvaje, nebo jakýmkoli vozidlem z boku. Tento problém se vyskytoval na některých SSZ v minulosti, avšak ve většině se jej podařilo odstranit. V hluboké noci jsou pak semafory na Kolbenově řízeny v režimu fáze blikající žlutá, což znamená, že semafor sice bliká, ale chodec si jej může kdykoli zapnout bez ohledu na tramvaj, která tak může být náhle zastavena.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Neděle 19. června 2022, 14:24, přidal: admin Petr

Počátek rekonstrukce u křižovatky Ohrada. | 18.06.2022 Zatímco traťová kolej k Ohradě již prošla obnovou, kolej od Ohrady, sloužící ke snadnější obměně protisměrné koleje, byla teprve snesena. V přímé jsou zřízeny bezžlábkové kolejnice v obloucích zůstaly žlábkové. K dokončení chybí podbití koleje. | 18.06.2022 Zatímco traťová kolej k Ohradě již prošla obnovou, kolej od Ohrady, sloužící ke snadnější obměně protisměrné koleje, byla teprve snesena. V přímé jsou zřízeny bezžlábkové kolejnice v obloucích zůstaly žlábkové. K dokončení chybí podbití koleje. | 18.06.2022 Zatímco traťová kolej k Ohradě již prošla obnovou, kolej od Ohrady, sloužící ke snadnější obměně protisměrné koleje, byla teprve snesena. V přímé jsou zřízeny bezžlábkové kolejnice v obloucích zůstaly žlábkové. K dokončení chybí podbití koleje. | 18.06.2022 Zatímco traťová kolej k Ohradě již prošla obnovou, kolej od Ohrady, sloužící ke snadnější obměně protisměrné koleje, byla teprve snesena. V přímé jsou zřízeny bezžlábkové kolejnice v obloucích zůstalky žlábkové. K dokončení chybí podbití koleje. | 18.06.2022
Nejdůležitější součástí rekonstrukce tramvajové tratě je rekonstrukce mostní estakády Krejcárek. | 18.06.2022 Nejdůležitější součástí rekonstrukce tramvajové tratě je rekonstrukce mostní estakády Krejcárek. | 18.06.2022 Nejdůležitější součástí rekonstrukce tramvajové tratě je rekonstrukce mostní estakády Krejcárek. | 18.06.2022 Nejdůležitější součástí rekonstrukce tramvajové tratě je rekonstrukce mostní estakády Krejcárek. | 18.06.2022 Nejdůležitější součástí rekonstrukce tramvajové tratě je rekonstrukce mostní estakády Krejcárek. | 18.06.2022
Zatímco traťová kolej k Ohradě již prošla obnovou, kolej od Ohrady, sloužící ke snadnější obměně protisměrné koleje, byla teprve snesena. V přímé jsou zřízeny bezžlábkové kolejnice v obloucích zůstalky žlábkové. K dokončení chybí podbití koleje. | 18.06.2022 Zatímco traťová kolej k Ohradě již prošla obnovou, kolej od Ohrady, sloužící ke snadnější obměně protisměrné koleje, byla teprve snesena. V přímé jsou zřízeny bezžlábkové kolejnice v obloucích zůstalky žlábkové. K dokončení chybí podbití koleje. | 18.06.2022 Zatímco traťová kolej k Ohradě již prošla obnovou, kolej od Ohrady, sloužící ke snadnější obměně protisměrné koleje, byla teprve snesena. V přímé jsou zřízeny bezžlábkové kolejnice v obloucích zůstalky žlábkové. K dokončení chybí podbití koleje. | 18.06.2022 Prostor budoucích obousměrných zastávek Krejcárek. | 18.06.2022 Prostor budoucích obousměrných zastávek Krejcárek. | 18.06.2022
Po měsíci jsme opět zavítali na staveniště rekosntrukce tramvajové trati Krejcárek. Během minulé návštěvy zůstávala zachována traťová kolej k Palmovce od křižovatky Ohrada až k prostoru zastávek Krejcárek. Sloužila pro zjednodušení dopravy materiálu při rekonstrukci protisměrné koleje. Po dokončení její obnovy byla původní kolej snesena a naopak obnovená kolej poslouží k dopravě materiálu na kolej druhou.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Neděle 19. června 2022, 14:06, přidal: admin Petr

Součástí výstavby prodloužení tramvajové tratě do Libuše je také oprava smyčky Levského, kdy přípravné práce, spočívající v odstraňování povrchů, beží již nyní. Přes léto budou vlaky linky 17 ukončeny na provizorní povrchové spojce v zastávce Poliklinika Modřany. | 18.06.2022 V roce 1995, při zahájení provozu tramvajové tratě, kusá kolej pokračovala ještě křížením s výjezdovou kolejí smyčky Levského, které bylo odstraněno v roce 1999. Po dalších 23 letech se dočká obnovy. V pozadí jsou patrné terénní úpravy pro pokračování tramvajové tratě. | 18.06.2022 Terénní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 18.06.2022 Terénní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 18.06.2022 Terénní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 18.06.2022
Terénní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 18.06.2022 Terénní práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 18.06.2022 Provizorní přeložka komunikace, umožňující převedení automobilové dopravy mimo prostor křižovatky Generála Šišky x Novodvorská. | 18.06.2022 Zatímco od stávající konečné až po křižovatku s Novodvorskou ulicí bude trať vedena podél ulice Generála Šišky bočně od vlastní komunikace, na samostatném tělese, v této křižovatce se dostane do středu Novodvorské ulice. Proto stavební práce v této lokalitě již zasahují do vozovek. | 18.06.2022 Zatímco od stávající konečné až po křižovatku s Novodvorskou ulicí bude trať vedena podél ulice Generála Šišky bočně od vlastní komunikace, na samostatném tělese, v této křižovatce se dostane do středu Novodvorské ulice. Proto stavební práce v této lokalitě již zasahují do vozovek. | 18.06.2022
Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše začíná být stále více patrná na povrchu. V prostoru křižovatky ulic Generála Šišky a Novodvorská, kde se trať dostane do středu Novodvorské ulice již stavební práce zasahují i do vozovek.
Ostatní
Sobota 18. června 2022, 08:14, přidal: admin Petr

Vůz KT8D5.RN2P #9099 manipulačně po nesprávné koleji zatahuje do Opravny tramvají okolo snesené koleje. | 17.06.2022
Vyloučení jedné traťové koleje na Černokostelecké ulici v souvislosti s napojováním nové smyčky Depo Hostivař využivá Dopravní podnik také k výměně kolejových oblouků před smyčkou Ústřední dílny DP a náhradě dvojice elektricky ovládaných výhybek do smyčky za výhybky radiově ovládané. Po jejich zprovoznění tak počet elektricky ovládaných výhybek v síti klesne na tři. Na mostním objektu byly v koleji použity podkladové panely VÚIS, které musí být, pro správnou funkčnost kolejových obvodů, sneseny. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #kt8d5rn2p #vozovnahloubetin
Aktualita
Sobota 18. června 2022, 08:03, přidal: admin Petr

Povoz. | 17.06.2022
Nečekaného využití se od 15. června dočkal pozůstatek železniční vlečky přes Evropskou ulici na nádraží Praha - Veleslavín. V pročištěných žlábcích torza koleje se objevila čtyři loukoťová kola, nesoucí karoserii automobilu Volvo. Jde o jednu z instalací autora Vladimír Turnera v rámci festivalu Mezi meziprostory nazvanou Povoz. Popisek k díku mimo jiné uvádí: "Prostřednictvím instalace pro nádraží Veleslavín Vladimíra Turner verbalizuje sochařskou situaci s tématy udržitelné mobility, fosilních paliv, mezinárodního obchodu, vztahu automobilismus vs. vlaková doprava, exodu a nomádství jako důsledků klimatických změn. Volí formu specificky upraveného automobilu značky Volvo, a to s apelem na stálou přítomnost potenciálu přirozeného lidského zdroje. Ideje instalace bezprostředně souvisí s genezí autorova zamýšleného filmu, v němž se ocitá v roli domorodce, posledního přeživšího na zemské planetě, který začíná budovat vše potřebné k žití z odpadků všude kolem přítomných."
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 17. června 2022, 12:11, přidal: admin Petr

Od 12. června je na Černokostelecké ulici mezi Novými Strašnicemi a Ústředními dílnami zajišťován pouze manipulační obousměrný provoz po jedné koleji. Důvodem je snesení traťové koleje z centra v prostoru zastávek Depo Hostivař, aby mohlo dojít k výstavbě kolejového trojúhelníku napojujícího smyčku na hlavní trať. | 16.06.2022 Od 12. června je na Černokostelecké ulici mezi Novými Strašnicemi a Ústředními dílnami zajišťován pouze manipulační obousměrný provoz po jedné koleji. Důvodem je snesení traťové koleje z centra v prostoru zastávek Depo Hostivař, aby mohlo dojít k výstavbě kolejového trojúhelníku napojujícího smyčku na hlavní trať. | 16.06.2022 Pohled do smyčky. V popředí je patrná vjezdová kolej, zcela vlevo kolej výjezdová. Kolej vpravo a ve středu snímku jsou odstavné určené pro zde ukončené vlaky. | 16.06.2022 Pohled na odstavné koleje pro zde ukočené vlaky. Vlevo kolej výjezdová. | 16.06.2022 Tramvajová smyčka přiléhá k výtažné koleji metra. | 16.06.2022
Pohled na vjezdovou část smyčky. Vlevo je vjezdová kolej, vpravo obratová kolej navazující na obě ostavné koleje. | 16.06.2022 Pohled na vjezdovou část smyčky. Vlevo je obratová kolej navazující na obě ostavné koleje, vpravo obratová kolej. | 16.06.2022 Kolejová spojka, umožňující přejetí vlaků z vjezdové koleje na vnitřní výstupní kolej, či střední kolej. | 16.06.2022 Pohled na vjezdovou část smyčky. Vlevo je vjezdová kolej, vpravo obratová kolej navazující na obě ostavné koleje. V popředí kolejová spojka, umožňující přejetí vlaků z vjezdové koleje na vnitřní výstupní kolej, či střední kolej. | 16.06.2022 Tři koleje smyčky před prostorem zastávek. | 16.06.2022
Vydlážděný tříkolejný prostor smyčky před zastávkami. Nástupiště vnitřní koleje by měla sloužit jako výstupní zastávka pro vlaky zde ukončené. Nástupiště na střední koleji by pak mělo sloužit jako nácestná zastávka pro vlaky ve směru do centra a zároveň jako nástupní zastávka pro vlaky ve smyčce začínající. Půjde o vlaky, které po vystoupení cestujících a následné manipulaci objely dokola celou smyčku. Nástupiště na vnější koleji by pak mělo sloužit jako nácestná zastávka pro vlaky mířící přes obratiště ve směru z centra. | 16.06.2022 Prostor tramvajových zastávek. | 16.06.2022 Prostor tramvajových zastávek. | 16.06.2022 Levé oblouky smyčky za prostorem zastávek. U vnitřní koleje, sloužící k průjezdu zde ukončených vlaků, je v prostoru vybetonovaného přejezdu patrný rozplet na dvě odstavné koleje. U střední a vnější průjezdné koleje je pak patrná výhybka, slučující koleje do jedné výjezdové. | 16.06.2022 Pohled na autobusové odstavy ve středu tramvajové smyčky. | 16.06.2022
Výstavba smyčky Depo Hostivař je v plném proudu. Kolejově je smyčka samotná již dokončena a probíhá realizace finálních povrchů a příprava na zatravnění. Zároveň jsou zavěšovány troleje. K úplnému dokončení chybí ještě napojení smyčky na hlavní trať.
Aktualita
Úterý 7. června 2022, 14:36, přidal: admin Petr

Vozovna Hloubětín. | nedatováno, ilustrační snímek
Dopravní podnik hl. m. Prahy vysoutěžil v nadlimitní veřejné zakázce zhotovitele nové vozovny Hloubětín a v těchto dnech s nimi podepsal smlouvu. Postaví ji firmy VCES z francouzské skupiny Bouygues Construction a Chládek & Tintěra ve sdružení „Společnost VCES-CHT pro Vozovnu Hloubětín“, které v tendru nabídlo nejnižší cenu 1,354 miliardy korun, o necelých 246 milionů korun méně, než předpokládal projekt. DPP v tendru obdržel nabídky od sedmi subjektů. Výstavba nové vozovny Hloubětín potrvá dva roky a necelé dva měsíce, zahájena by měla být letos v první polovině září. Hlavní částí stavby nové vozovny Hloubětín bude nová hala, která bude mít dvě části – deponovací s kapacitou až 61 článkových tramvají délky až 32 metrů (odpovídající typu 15T) a opravárenskou se šesti stanovišti s kapacitou až 12 vozidel. DPP ji vybaví nejnovější technologií pro údržbu nízkopodlažních tramvají. Hala bude stavebně rozdělena na část využívanou pouze pro odstav vozů a část pro provádění údržby, čímž se významně zmenší prostor s nutností trvalého vytápění a osvětlení. DPP bude v nové vozovně využívat moderní úsporné technologie s nižší spotřebou energie a šetrnější k životnímu prostředí. Část střechy haly bude osázena fotovoltaickými panely, které budou elektrickou energií zásobovat areál vozovny včetně klimatizace haly. Dešťovou vodu bude DPP sbírat a využívat na mytí tramvají, na vytápění areálu bude používat úsporná tepelná čerpadla a sálavé panely, osvětlení haly bude pouze na bázi LED technologie. Kromě nové haly DPP v areálu vozovny Hloubětín postaví další dvě budovy pro dva podnikové provozy, konkrétně pro Vrchní stavbu DPP, která v Praze realizuje údržbu, opravy a rekonstrukce tramvajových tratí, a také pro Vnitropodnikovou dopravu, která zde bude mít servisní zázemí pro nákladní a speciální automobily DPP. Přestavbou projdou také komunikace, odstavné a parkovací plochy či plochy zeleně. Celá stavba nové vozovny Hloubětín je rozdělena do čtyř základních etap. V první DPP postavil nové energocentrum, které uvedl do provozu na začátku října loňského roku a letos v září na to naváže realizací dalších etap.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 7. června 2022, 08:54, přidal: admin Petr

Červeně vyloučená kolej, žlutě obousměrně pojížděná kolej. | nedatováno, ilustrační snímek
Výstavba smyčky Depo Hostivař vstupuje do další fáze, během níž bude nutné vyloučit provoz tramvají na Černokostelecké ulici. Důvodem je napojení samotné smyčky kolejovým trojúhelníkem na hlavní trať. Z tohoto důvodu budou od 11. června do 12. srpna linky 16 a 95 zkráceny do smyčky Nové Strašnice. Aby bylo možno zachovat provoz vozovny Hloubětín z areálu Opravny tramvají, bude umožněn manipulační jednokolejný provoz pro výjezdy a zatažení vlaků.
V 1. etapě od 17:00 h dne 12.6.2022 do 8:00 h dne 9.7.2022 bude v Černokostelecké ulici cca 180 m za křižovatkou s Dřevčickou ulicí vložen levý mobilní kolejový přejezd s jehož využitím bude zajištěn obousměrný provoz po traťové koleji do centra. Návrat na správnou kolej provedou vlaky až v areálu Opravny tramvají s využitím pevné křížové kolejové spojky. Délka jednokolejného úseku bude cca 1600 m. Během této etapy dojde také k opravě oblouku před smyčkou Ústřední dílny DP a kolejových konstrukcí smyčky. Zároveň by měly být rozjezdové výhybky přestavěny na radiové ovládání.
Ve 2. etapě od 19:00 h dne 10.7.2022 do 8:00 h dne 6.8.2022 bude v Černokostelecké ulici cca 180 m za křižovatkou s Dřevčickou ulicí vložen pravý mobilní kolejový přejezd a cca 130 m před zastávkou Malešická továrna levý mobilní kolejový přejezd s jejichž využitím bude zajišťován obousměrný provoz po traťové koleji z centra. Délka jednokolejného úseku bude cca 500 m.
Ve 3. etapě od 19:00 h dne 7.8.2022 do ukončení denního provozu dne 12.8.2022 bude stále ještě manipulační provoz zajišťován již obousměrně v celém úseku.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 6. června 2022, 18:37, přidal: admin Petr

Pohled na vjezdovou kolej smyčky (vlevo) a obratovou vnitřní kolejí (vpravo) s kolejovou spojkou. | 05.06.2022 Uprostřed tramvajové smyčky budou umístěny odstavy autobusů. V popředí je vidět kolejová spojka vjezdové koleje s obratovou vnitřní kolejí. | 05.06.2022 Pohled od tříkolejného prostoru zastávek. Vlevo je vjezdová kolej smyčky přecházející na vnější kolej, vpravo je patrný rozplet střední a vnitřní koleje. | 05.06.2022 Opačný pohled na místo z předchozího snímku. Koleje vpravo je vnější kolej smyčky přecházející z vjezdové koleje, vlevo je patrná rozjezdová výhybka vnitřní a střední koleje. | 05.06.2022 Vydlážděný tříkolejný prostor smyčky před zastávkami. Nástupiště vnitřní koleje by měla sloužit jako výstupní zastávka pro vlaky zde ukončené. Nástupiště na střední koleji by pak mělo sloužit jako nácestná zastávka pro vlaky ve směru do centra a zároveň jako nástupní zastávka pro vlaky ve smyčce začínající. Půjde o vlaky, které po vystoupení cestujících a následné manipulaci objely dokola celou smyčku. Nástupiště na vnější koleji by pak mělo sloužit jako nácestná zastávka pro vlaky mířící přes obratiště ve směru z centra. | 05.06.2022
Jára Prouza nám zaslal snímky pokračující výstavby smyčky Depo Hostivař.
Preference
Sobota 4. června 2022, 13:12, přidal: admin Petr

SSZ 4.628b Modřanská – přejezd TT | nedatováno, ilustrační snímek
Dva týdny po uvedení do provozu byla upravena obnovená signalizace na Přístavišti, díky čemuž se zlepšila preference tramvají i provoz aut. Na SSZ 4.628b Modřanská – přejezd TT byla zrušena dynamická koordinace od sousedního SSZ 4.628a Modřanská – Branická, která způsobovala zbytečná zdržení pro tramvaje z centra i auta. Volno pro tramvaje na přejezdu je nyní prodlužováno nezávisle na křižovatce, pouze dle nároků tramvají, jako tomu bylo před obnovou. Na obou semaforech byla naplno zprovozněna preference autobusů. Semafor byl prvním zařízením v Praze s trvalou preferencí tramvají. Do provozu byl uveden v roce 1987 v souvislosti s přeložkou trati a výstavbou Barrandovského mostu (tehdy mostu Antonína Zápotockého). Fungoval s absolutní preferencí ještě na analogovém řadiči. Sousední semafor na křižovatce Modřanská – Branická byl doplněn později a při nedávné obnově dostal navíc přechod přes Modřanskou ulici. Oba uzly jsou řízeny ze společného řadiče.
Preference
Sobota 4. června 2022, 13:11, přidal: admin Petr

Masarykovo nádraží. | nedatováno, ilustrační snímek
Nová pěší zóna v Havlíčkově ulicí zklidňuje dopravu u Masarykova nádraží. Zákaz průjezdu aut platí nově v úseku mezi ulicemi V Celnici a Hybernská. Doposud zde nebylo možné projet pouze ve směru z centra, nově platí zákaz v obou směrech. Výjimku má MHD. Na místě již probíhají stavební úpravy. Výsledkem mají být lepší podmínky pro cestující, kteří užívají úzký tramvajový ostrůvek. Nově budou mít k dispozici celý prostor od trati až k fasádě domu, včetně původní vozovky. Opatření přetne jednu z možností, jak při zácpách objíždět severojižní magistrálu skrze komunikace nižších tříd v historickém jádru města. Lze očekávat snížení intenzity provozu v ulici Na Poříčí do centra a mírně také v Jindřišské do centra, kde auta často blokují tramvaje před ulicí Politických vězňů. Naopak se zvýší provoz v ulici Na Poříčí ve směru k Sokolovské, kde jsou však tramvaje oddělené od aut. S opatřením souvisí zobousměrnění Hybernské ulice. V Praze se jedná o čtvrtou pěší zónu s provozem tramvají. Řešení je k MHD vstřícné z pohledu eliminace dopravních kongescí, na druhou stranu však snižuje její rychlost na 20 km/h, což prodlužuje reálné jízdní doby. Omezování individuální dopravy v centru města zvolna postupuje po desetiletí. V roce 1985 byla zřízena pěší zóna v ulici Na Příkopě. V roce 2000 byl zakázán průjezd Vodičkovou a Spálenou ulicí. Od roku 2012 nemohou auta jezdit Jindřišskou ulicí u Václavského náměstí. Dlouho se uvažuje o vyloučení transitu na Smetanově nábřeží a v Karmelitské ulici, nad touto změnou dosud nebyla nalezena politická shoda.
Vozy
Pátek 3. června 2022, 08:52, přidal: admin Petr

Vůz T3M #8013 (ex T3 #6857) zachycený na lince 23 u Brusnice. | 03.06.2022
Tak tenhle vůz jste mohli v ulicích samostatně vidět naposledy v roce 1995. Od té doby již dělal jen zadního parťáka ostatním. Po doplnění stanoviště řidiče o důležité komponenty se i vůz T3M #8013 (ex T3 #6857) vydal na linku 23 jako sólo vůz. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3m #t3 #vozovnahloubetin #vozovnazizkov
Vozy
Pátek 27. května 2022, 11:58, přidal: admin Petr

Souprava vozů #3063+#1580 při dnešní zkušební jízdě zachycená pod Pohořelcem. | 27.05.2022
Jednosměrné motorové vozy zařazené pod evidenčními čísly 3005 až 3068 z let 1936 - 1942 byly známé po přezdívkou "ponorka". Ta zřejmě vznikla díky automatickému zavírání dveří před odjezdem ze zastávky, což bylo vykládáno jako taková příprava na ponor. O víkendu se, u příležitosti 80. let od vyrobení posledních vozů v roce 1942, oba střešovické vozy objeví v ulicích. V sobotu na lince 41 a v neděli na 2. pořadí linky 42 sveze cestující provozní souprava vozů #3062+#1530. V neděli pak máte možnost nastoupit dokonce do muzejní soupravy vozů #3063+#1580. Jízdenky na dvě speciální jízdy jsou stále ještě v prodeji ve Fanshopu DPP. #prtky #prazsketramvaje #ponorka #muzeummhd #vozovnastresovice
Preference
Středa 25. května 2022, 07:33, přidal: admin Petr

4.628b Modřanská - přejezd TT | nedatováno, ilustrační snímek
Na Přístavišti po obnově opět preference. Do centra zlepšení, z centra naopak. První pražská světelná signalizace s preferencí tramvají prošla obnovou. SSZ 4.628b Modřanská - přejezd TT na odbočení trati na Přístavišti dostalo vylepšenou tramvajovou detekci a výzvová návěstidla. Ve směru do centra se tramvaje přihlašují už na vjezdu do zastávky, což sice zlepšilo preferenci, avšak někdy zbytečně brzy zastavuje auta z centra. Zhoršení pro tramvaje nastalo ve směru z centra. Signalizace nově funguje v dynamické koordinaci pro auta se sousední SSZ 4.628a Modřanská – Branická. Tato koordinace čerpá nevyužité volno pro tramvaje, a pokud se v té době přihlásí vlak z centra, do jízdy si předvybere signál stůj. Dynamická koordinace přitom není optimální ani pro auta. Způsobuje sice méně zastavování, ale větší zdržení. Signalizace je doplněna rovněž o preferenci autobusů. Semafor fungoval od uvedení do provozu v roce 1987 v souvislosti s přeložkou trati s absolutní preferencí tramvají, v té době ještě na analogovém řadiči. Sousední semafor na křižovatce Modřanská – Branická byl doplněn později. Oba uzly byly řízeny ze společného řadiče, avšak izolovaně
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 24. května 2022, 18:04, přidal: admin Petr

Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022
Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022
Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022 Výstavba prodloužení tramvajové tratě do Libuše. | 24.05.2022
Podívejme se, jak pokročily práce na výstavbě prodloužení tramvajové tratě do Libuše.
Aktualita
Úterý 24. května 2022, 10:18, přidal: admin Petr

Ex plzeňský vůz T3R.P #234 v Opravně tramvají. | 24.05.2022
V pražské opravně tramvají dnes "přistál" ex plzeňský vůz T3R.P #234. Lidskou řečí jde o dárce orgánů. Jeho výzbroj poslouží pro stavbu cvičného vozu T3R.P #5527, pro nějž bude využita skříň vyřazeného vozu T3M #8029. Ta je pro změnu ex olomoucká (T3 #117). #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3rp
Ostatní
Pondělí 23. května 2022, 19:36, přidal: admin Petr

Oprava stropní desky stanice Florenc C. | 21.05.2022 Oprava stropní desky stanice Florenc C. | 21.05.2022 Oprava stropní desky stanice Florenc C. | 21.05.2022
Oprava stropní desky a modernizace vestibulu ve stanici Florenc se začala dotýkat cestujících 21. května 2022. Jde o jednu z největších staveb v rámci stávající sítě pražského metra. Stropní konstrukci nad vestibulem stanice metra Florenc tvoří 131 předepjatých nosníků, monolitická deska, která se nachází pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici, a nad nimi hydroizolační souvrství. Všechny nosníky i monolitickou desku je nutné vyměnit kvůli rozsáhlé korozi. Potvrdilo to několik diagnostických šetření, statický posudek i výsledek odborného průzkumu, který realizoval i Kloknerův ústav ČVUT v Praze. Rozsah koroze je jednak důsledkem záplav, které v roce 2002 masivně zasáhly i stanici Florenc, navíc provedená šetření ukázala, že při stavbě stropní konstrukce nebyl použit materiál o takové tloušťce, jakou požadoval projekt.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 23. května 2022, 19:28, přidal: admin Petr

Smyčka Depo Hostivař. | 23.05.2022
Práce na výstavbě smyčky Depo Hostivař jdou kupředu mílovými kroky. Oproti stavu ze 17. května, kdy jsme přinesli zatím poslední report, došlo již ke kolejovému propojení celé vratné části (vnitřní kolej včetně odstavu) a koleje se přiblížily k trojúhelníku, který smyčku napojí na hlavní trať.
Preference
Pondělí 23. května 2022, 19:20, přidal: admin Petr

SSZ 1.012 Jiráskovo náměstí – Masarykovo nábřeží | nedatováno, ilustrační snímek
Na zatížené křižovatce byla vyměněna technologie SSZ 1.012 Jiráskovo náměstí – Masarykovo nábřeží a provedeny stavební úpravy, zejména ve prospěch chodců. V řízení křižovatky došlo ke změně pořadí fází. Po hlavním směru s tramvajemi jsou nově zařazována levá odbočení a pak teprve boční směr. Preference tramvají nadále funguje prodlužováním a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní a vlastní fáze. Oproti původnímu způsobu řízení se snížila kapacita křižovatky pro tramvaje ve směru na sever. Důvodem je, že za křižovatkou je zastávka pro jeden vlak. Zatímco v předchozím způsobu řízení stihla odstanicovat první tramvaj během dlouhé boční fáze a vybrala se vložená fáze pro druhou tramvaj, nyní během kratších levých odbočeních se vložení obvykle nestihne. Reálně tedy obvykle projíždí nanejvýš jeden vlak za cyklus, což snižuje možnosti pro případné odklánění. Na druhou stranu vložené fáze se nově vybírají i od vzdálených kontaktů, čímž se v běžném stavu eliminují vyšší zdržení. Na křižovatce jsou provozovány tramvajové linky 5 a 17 a autobusová linka 176.
Vozy
Pondělí 23. května 2022, 07:40, přidal: admin Petr

Čelní články vozů KT8D5.RN2P #9104 a #9053 v Opravně tramvají. | 05.05.2022
Dalším vozem KT8D5.RN2P, který v rámci prohlídky stupně PO obdržel nový celovozový lak Pražské integrované dopravy je vůz čísla #9053. Na snímku setkání s článkem vozu #9104, který je předposledním vozem, který bude dodán v původním laku z dílny architekta Kotase. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #kt8d5rn2p @tramfantik
Vypravení
Pondělí 23. května 2022, 07:38, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9346 na lince 36 v obratišti Zvonařka. | 22.05.2022
Jako náhrada za přerušený provoz metra C pro opravu stropní desky stanice Florenc jsou zavedeny náhradní tramvajové linky. Krátká, označená XC spojuje stanice Hlavní nádraží a Vltavská. Výrazně delší linka, označená 36, propojuje céčkové stanice I.P..Pavlova, Vltavská, Nádraží Holešovice, Kobylisy a Ládví. K obracení využívá také ikonicke obratiště Zvonařka, kde je zachycen vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9346 #prtky #prazsketramvaje #skoda #skodatransportation #15t #forcity #Alfa #vozovnamotol
Aktualita
Středa 18. května 2022, 18:20, přidal: admin Petr

V ulicích Prahy počítejte se zvýšeným výskytem kachen. Ta muzejní #9048 dnes vyjela na slavnostní zahájení provozu obratiště Opletalova. | 18.05.2022 Muzejní vozy KT8D5 #9048 a Ringhoffer #2272 zachycené na Štvanici při jízdě na slavnostní zahájení provozu obratiště Opletalova. | 18.05.2022 Muzejní vozy KT8D5 #9048 a Ringhoffer #2272 zachycené v prostoru obratiště Opletalova, kde proběhne slavnostní zahájení provozu. | 18.05.2022 Slavnostního zahájení provozu obratiště Opletalova se zúčastnily muzejní vozy KT8D5 #9048 a Ringhoffer #2272. | 18.05.2022
Dnes ještě nanečisto, od soboty v provozu i s cestujícími. Slavnostního zahájení provozu obratiště Opletalova se zúčastnily muzejní vozy KT8D5 #9048 a Ringhoffer #2272. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #kt8d5 #ringhoffer #muzeummhd #vozovnastresovice
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 17. května 2022, 13:38, přidal: admin Petr

Přístřešek pro cestující. Donedávna u něj odbavovaly cestují autobusy, za několik týdnů tramvaje. | 17.05.2022 Tři koleje smyčky Depo Hostivař v prostoru nácestných, výstupních a nástupních zastávek. | 17.05.2022 Levé oblouky smyčky za prostorem zastávek. U vnitřní koleje, sloužící k průjezdu zde ukončených vlaků, je v prostoru vybetonovaného přejezdu patrný rozplet na dvě odstavné koleje. U střední a vnější průjezdné koleje je pak patrná výhybka, slučující koleje do jedné výjezdové. | 17.05.2022 Pohled zpět do tříkolejného prostoru zastávvek. | 17.05.2022 Výjezdová kolej ze smyčky. V prostoru dřevěných pražců již budou kolejové konstrukce trojúhelníku, jímž bude smyčka napojena na hlavní trať. | 17.05.2022
Celkový pohled z prostoru budoucího trojúhelníku, jímž bude smyčka napojena na hlavní trať. | 17.05.2022 Pražce koleje vjezdového oblouku. | 17.05.2022 Celkový pohled na místo popsané již u fotografie číslo 3. Vlevo je patrna výhybka slučující střední a vnější průjezdné koleje do jedné výjezdové. Vpravo jsou patrné obě odstavné koleje za rozpletem vnitřní koleje sloužící k průjezdu zde ukončených vlaků. | 17.05.2022 Pohled ze zastávek Depo Hostivař na hlavní trati do prostoru zaústění trojúhelníku, jímž bude smyčka napojena na hlavní trať. | 17.05.2022 O pracovníky stavby je postaráno po všech stránkách. Součástí staveniště je tak i místo pro oddech a grilování. | 17.05.2022
Podívejme se, jak pokračuje výstavba smyčky Depo Hostivař.
Aktualita
Neděle 15. května 2022, 10:45, přidal: admin Petr

Vůz T3SUCS #7122 ve vratech střešovické vozovny. | 15.05.2022
Dvojka se nevzdává, a protože jde o dvojku, končí její vypravování ze Střešovic až na druhý pokus, když se ještě na dva dny vrátila. Před třemi týdny, v neděli 24. dubna 2022 jsme přinesli informaci, že až do ukončení výluky v oblasti Hradčanské, původně plánované do 15. května 2022, nahradí ve střešovické numerologii dvojku linka 32. Co čert nechtěl, vrchní stavba opravu tratě urychlila a v polovině týdne bylo rozhodnuto, že se provoz na Hradčanskou vrátí již od 14. května. A tak se na víkend ještě dvakrát střešovická dvojka do ulic, k nemalé radosti podívala. Až tedy v neděli 15. května můžeme napsat opravdu konec. Na pátém pořadí linky 2 se až do dnešní půlnoci prohání vůz T3SUCS #7122. Vraty střešovické vozovny projel ve směru ven v 6:56 h a stejnými vraty zpětným pohybem zatáhne ve 23:51 h. No a od zítřka se do ulic vrací retro linka 23, na níž se střešovické vozy přesunou. Standardní vypravení ve všední den bude čítat tři střešovické a jeden hloubětínský vůz (vypravený ze Žižkova), o víkendu bude pořadí 6 (4 střešovické a 2 hloubětínské ze Žižkova). #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3 #vozovnastresovice #muzeummhd
Reklamní vozy
Sobota 14. května 2022, 17:24, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9340 ve vozovně Vokovice. | 14.05.2022
V přepočtu na "koně" dosahuje každý ze šestnácti motorů vozů Škoda 15T ForCity Alfa výkonu něco málo přes 63 koní :-). S výjimkou vozu #9340, který díky koním nalepeným na karoserii v rámci nové celovozové reklamy na Arenu Chuhle, má těch koní ještě o něco více. Dokážete je všechny spočítat? #prtky #prazsketramvaje #skoda #skodatransportation #forcity #alfa #vozovnavokovice
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 14. května 2022, 16:25, přidal: admin Petr

Jak probíhá výstavba prodloužení tramvajové tratě od smyčky Levského? | 08.05.2022 Jak probíhá výstavba prodloužení tramvajové tratě od smyčky Levského? | 08.05.2022 Jak probíhá výstavba prodloužení tramvajové tratě od smyčky Levského? | 08.05.2022 Jak probíhá výstavba prodloužení tramvajové tratě od smyčky Levského? | 08.05.2022 Jak probíhá výstavba prodloužení tramvajové tratě od smyčky Levského? | 08.05.2022
Jak probíhá výstavba prodloužení tramvajové tratě od smyčky Levského?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 14. května 2022, 16:22, přidal: admin Petr

Vjezdová část smyčky Depo Hostivař. | 05.05.2022 Prostor nácestných, výstupních a nástupních zastávek smyčky Depo Hostivař již s kolejemi. | 05.05.2022 Prostor nácestných, výstupních a nástupních zastávek smyčky Depo Hostivař již s kolejemi. | 05.05.2022 Výjezdová část smyčky Depo Hostivař. | 05.05.2022
Podívejme se, jak postupuje výstavba smyčky Depo Hostivař.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 7. května 2022, 16:54, přidal: admin Petr

Počátek stavebních prací u křižovatky Ohrada. | 06.05.2022 Až před zastávku Krejcárek je v celé délce zachována traťová kolej Ohrada - Palmovka. | 06.05.2022 Až před zastávku Krejcárek je v celé délce zachována traťová kolej Ohrada - Palmovka. | 06.05.2022 Stavební práce. | 06.05.2022 Až před zastávku Krejcárek je v celé délce zachována traťová kolej Ohrada - Palmovka. | 06.05.2022
Až před zastávku Krejcárek je v celé délce zachována traťová kolej Ohrada - Palmovka. | 06.05.2022 Až před zastávku Krejcárek je v celé délce zachována traťová kolej Ohrada - Palmovka. | 06.05.2022 Prostor někdejdejší zastávky Krejcárek směr Palmovka a zároveň budoucích obousměrných zastávek. | 06.05.2022 Rozřezané trolejové brány z mostní estakády. | 06.05.2022 Prostor někdejší zastávky Krejcárek k Ohradě. Zastávka bude z oblouku přesunuta. | 06.05.2022
Odřezané boční prefabrikáty mostní estakády. | 06.05.2022 Mostní estakáda s odstraněným tramvajovým tělesem. | 06.05.2022 Mostní estakáda s odstraněným tramvajovým tělesem. | 06.05.2022 Mezi tramvajovou a silniční estakádou Krejcárek je zřízena deponie odstraněného šterku z tramvajové tělesa. Výška je naprosto impozantní. Po jeho pročištění bude vrácen šterk zpět. | 06.05.2022 Kilometry bezžlábkových kolejnic již čekají na svou příležitost. | 06.05.2022
Nakládání rozřezaných trolejových bran z mostní estakády. | 06.05.2022 Mostní estakáda s odstraněným tramvajovým tělesem. | 06.05.2022 Ve spodní části pod estakádou jsou odstraněy obě koleje. | 06.05.2022 Ve spodní části pod estakádou jsou odstraněy obě koleje. | 06.05.2022 Pohled na trať od Palmovky. | 06.05.2022
Již přes měsíc je ve výluce tramvajová trať Ohrada - Palmovka. Podívejme se, co se zde zatím děje. Rekonstrukce samotné mostní estakády, která rekonstrukci celé tratě prodlouží, je teprve na svém počátku
Preference
Úterý 3. května 2022, 16:53, přidal: admin Petr

SSZ 1.108 Újezd – Hellichova. | nedatováno, ilustrační snímek
Obnovena byla poslední signalizace v Karmelitské ulici. SSZ 1.108 Újezd – Hellichova, která je položena nejjižněji ze všech zařízení, byla v březnu uvedena do provozu v dynamickém řízení, avšak bez preference tramvají. Preference je sice nominálně zřízena, důvodem její nefunkčnosti jsou nedostatky v návrhu software. Signalizace nepočítá s reálnými pobyty tramvají v zastávkách, případně vytlačováním aut před stopčárou. Ve směru od severu hraje roli i fakt, že signalizace má pro tramvaje dva přihlašovací kontakty, ovšem ten blízký reálně prodlužuje méně než vzdálený, takže volno nezřídka vyčkává, ale jakmile tramvaj projede blízký kontakt, volno skončí. Navíc se na semaforu prodloužily signály stůj. Další dvě signalizace v Karmelitské, které byly nedávno obnoveny, tedy SSZ 1.107 Karmelitská – přechody u zastávky Hellichova nadále fungují v pevném řízení s výzvou, bez preference. Preference nefungovala v Karmelitské ani před nedávnou obnovou, přestože detekce tramvají byla zřízena už před 20 lety.
Reklamní vozy
Neděle 1.května 2022,16:48, vložil: admin Petr

Škoda 15T ForCity Alfa #9366. | 01.05.2022
Škoda 15T ForCity Alfa #9388. | 01.05.2022
Nové celovozové reklamy se v těchto dnech objevily na motolských vozech Škoda 15T ForCity Alfa #9366 a #9388. #prtky #prazsketramvaje #skoda #15t #forcity #Alfa #vozovnamotol
Preference
Sobota 30. dubna 2022, 21:00, přidal: admin Petr

Ilustrační foto kolony tramvají před SSZ 2.021a | 15.03.2004
Společně s rekonstrukcí tramvajové trati na Rašínově nábřeží mezi Výtoní a Palackého náměstím byla provedena také obnova světelné signalizace na Výtoni. SSZ 2.021a Rašínovo nábřeží – Svobodova a 2.021b Rašínovo nábřeží – Vnislavova fungují po výměně technologie nadále s preferencí tramvají, řízení je obdobné jako před obnovou, tedy v dynamické koordinaci s okolními SSZ Svobodova – Vyšehradská a SSZ Rašínovo nábřeží – Libušina. Preference je zajištěna prodlužováním, vkládáním a předvýběrem vlastní fáze, předvýběrem a prodlužováním kolizní fáze. Lze očekávat ještě doladění. Na vjezdy, kde dosud nebyla výzvová návěstidla, byla tato zařízení doplněna a vyladěna jejich funkce. Preference tramvají byla na Výtoni zavedena v roce 2012 poté, co dlouhodobě působila problémy v plynulosti provozu MHD.
Aktualita
Čtvrtek 28. dubna 2022, 09:52, přidal: admin Petr

Vůz T4 #5500 vyjíždí z vozovny Střešovice. | 28.04.2022
Do ulic dnes na jízdu pro mateřskou školu vyrazil po dlouhé době prototyp vozu T4 #5500. Nejčasteji využivaný vůz T3 "Měsíček" #5602 je pro úpravy interiéru opdstaven. Potkáte Sluníčko někde? #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t4 #vozovnastresovice #muzeummhd
Aktualita
Čtvrtek 28. dubna 2022, 09:50, přidal: admin Petr

Měřící vůz T3 #5521 u vozovny Střešovice. | 28.04.2022
Kromě prvních zkušebních jízd na nových či zrekonstruovaných tratích "pomeranč" průběžně také projíždí kolejovou síť a kontroluje stav trolejového vedení. Stejně jako dnes, kdy se měřící vůz T3 #5521, deponovaný ve vozovně Kobylisy, objevil také v oblasti Břevnova a Střešovic. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3 #vozovnakobylisy
Aktualita
Neděle 24. dubna 2022, 09:28, přidal: admin Petr

Střešovický vůz T3 #6921 opouští vozovnu Střešovice. | 24.04.2022
Od 9. dubna 2020, s výjimkou různých období výluk, vypravovala vozovna Střešovice do ulic nějaké to pořadí linky 2. Šlo o trochu nouzový stav pro zajištění využití personálu i vozidel po přerušení provozu retro linky 23 od 16. března 2020, které vyvolal totální propad turistického ruchu. V neděli 24. dubna 2022 byl střešovický vůz T3 #6921 v 6:59 hodin posledním vozem, který opustil vrata vozovny, aby vyrazil právě na linku 2. S ohledem na výluku v oblasti zastávek Hradčanská bude v provozu náhradní tramvajová linka číslo 32, na kterou se od 30. dubna do 15. května také střešovické vlaky podívají. O víkendech budou na 1. pořadí a v pracovní dny na 2. a 8. pořadí. No a od 16. května 2022, tedy po 26 měsících přerušeného provozu, se do ulic vrací retro linka 23. Vůz #6921 na lince 2 najdete na upravené trase z Braníka k Národnímu divadlu až do večerní 20. hodiny. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3 #vozovnastresovice #muzeummhd
Aktualita
Sobota 23.dubna 2022,09:26, vložil: admin Petr

Souprava motorového vozu Ringhoffer #2210 a vlečného vozu #723 u vozovny Střešovice. | 23.04.2022
Na linku 41 dnes vyjela souprava motorového vozu Ringhoffer #2210 a vlečného vozu #723. Jde o první takové vypravení na linku 41 ve stávající trase. #prtky #prazsketramvaje #ringhoffer #muzeummhd #vozovnastresovice
Aktualita
Pondělí 18. dubna 2022, 20:28, přidal: admin Petr

Motorový vůz Ringhoffer #2172 na lince 41 ve vozovně Střešovice. | 18.04.2022
V letošní sezóně se do pražských ulic vrátila historická linka s číslem 41. #prtky #prazsketramvaje #ringhoffer #muzeummhd #vozovnastresovice
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Středa 13. dubna 2022, 18:07, přidal: admin Petr

Demontáž původní kolejové konstrukce křižovatky Anděl. | 12.04.2022 Demontáž původní kolejové konstrukce křižovatky Anděl. | 12.04.2022 Demontáž původní kolejové konstrukce křižovatky Anděl. | 12.04.2022 Nové výhybky. | 13.04.2022 Odstraněné kolejnice křižovatky Anděl. | 13.04.2022
Po 12 letech probíhá obměna kolejových konstrukcí křižovatky Anděl.
Preference
Úterý 12. dubna 2022, 17:56, přidal: admin Petr

SSZ 5.512 Plzeňská – Radlická | nedatováno, ilustrační snímek
Další smíchovská signalizace je přívětivější k MHD. Byla zavedena preference tramvají na SSZ 5.512 Plzeňská – Radlická. Řešení nadále respektuje koordinaci křižovatek pro MHD i auta mezi Andělem a Bertramkou. Pro tramvaje v hlavním směru nově fungují předvýběry a prodlužování fáze. Pro vlaky z centra navíc i vkládání fáze, pokud je reálné, že tramvaj stihne projet v zelené vlně i následující semafory. Výrazněji změna pomohla tramvajím projíždějícím Radlickou ulicí. Oblouky je možné dle nároku vybírat až dvakrát do cyklu, což má pozitivní vliv na propustnost celého uzlu ve směru z centra, kde se ve špičkách dříve nárazově tvořily kolony tramvají. Nevýhodou křižovatky je, že není vybavena elektrickým ovládáním výhybek od Radlické a od Bertramky a řadič nedostává informace o postavení výhybek. Signalizace se proto učí obvyklý směr jízdy tramvají dle předchozích průjezdů. Ke změně řízení, včetně výměny řadiče došlo na konči března. Akcelerovaly ji nyní probíhající výluky v okolí Anděla. Zprovozněna bude ještě preference autobusů. Řízení malého smíchovského okruhu v minulosti tramvajím nepřálo. Aktuálně už všechny problematické křižovatky s pravidelným provozem tramvají mají preferenci, kromě SSZ Radlická – Za Ženskými domovy, kde po obnově nastalo zatím alespoň dílčí zlepšení.
Aktualita
Pátek 8.dubna 2022,17:55, vložil: admin Petr

Vůz T3Coupé #5573 vleče na Barrandov motorový vůz Ringhoffer #349. | 08.04.2022 Motorový vůz Ringhoffer #349 se blíží k zastávce Náměstí Olgy Scheinpflugové. | 08.04.2022 Dvounápravový vůz #349 v obratiště Holyně. | 08.04.2022 Kromě dalších řečníků promluvil na setkání u příležitosti slavnostního zahájení provozu tramvajové tratě do Holyně také Ing. Martin Šubrt, náměstek ředitele organizace ROPID pro městskou dopravu a marketing. | 08.04.2022
Pár střípků z pátečního tramvajového dobytí Holyně.
Aktualita
Čtvrtek 7. dubna 2022, 20:30, přidal: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
Zatímco od soboty 9. dubna to bude "úplně běžný" provoz na novostavbě tramvajové trati, zítra si úsek tratě od dosavadní konečné zastávky Sídliště Barrandov k nové dočasné zastávce Holyně užije svých několik hodin slávy. Vůbec poprvé bude na Barrandov dovlečen historický motorový vůz Ringhoffer #349, aby, spoelčně s vozemT3Coupé #5573 zahájil provoz. Mezi 12 a 18 hodinou pak bude vůz #349 pendlovat ze Sídliště Barrandov do Holyně a usměvaví průvodčí Vám budou rozdávat speciální pamětní jízdenky.
Aktualita
Středa 6. dubna 2022, 11:49, přidal: admin Petr

Posunovací lokomotiva #4072 při návratu do vozovny Střešovice. | 06.04.2022
Dnes se mimo areál vozovny Střešovice podívala také posunovací lokomotiva #4072, aby proběhlo prověření zábrzdných vzdáleností. Lokomotiva byla vyrobena v Rustonce podnikovými dílnami v roce 1952. Sloužila k posunu železničních vagonů na vlečce z nádraží Libeň-dolní do areálu Rustonky. #prtky #prazsketramvaje #vozovnastresovice #muzeummhd
Aktualita
Pondělí 4. dubna 2022, 09:36, přidal: admin Petr

Měřící vůz T3 #5521 v obratišti Holyně. | 04.04.2022
Slavnostní zahájení provozu na nové tramvajové trati Sídliště Barrandov - Holyně je na spadnutí. Dnes tedy úsekem projela první tramvaj, kterou byl opět onen populární Pomeranč, tedy měřící vůz T3 #5521. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3
Preference
Čtvrtek 31. března 2022, 09:12, přidal: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
Došlo k úpravě SSZ 2.328 Anglická – Bělehradská, která zlepšila preferenci tramvajové dopravy. Byla vyladěna řídicí logika a data, která mimo jiné popisují obvyklou dobu jízdy tramvaje mezi detektorem a stopčárou. Preferenční zásahy jsou proto nyní přesnější. Zásadní zlepšení však změna znamená především pro chodce. Křižovatka je specifická tím, že téměř všechna auta z ní míří do přetíženého vjezdu křižovatky s magistrálou. Mají tedy uměle kráceny zelené, aby nedocházelo k blokování křižovatky auty. Zatímco čas krácení byl dříve věnován tramvajím, které jsou zde přitom provozovány pouze ve dvou linkách, nyní, pokud není nárok tramvají, se většina ušetřeného času věnuje chodcům. Jedná se tak o první tramvajovou křižovatku v Praze s celochodeckou fází, tedy takovou, kdy na všech 4 ramenech pro chodce svítí v jednu chvíli zelená. Podmíněná preference tramvají je u Demínky zajištěna prodlužováním, předvýběrem a vkládáním vlastní fáze a předvýběrem kolizní fáze.
Vozy
Úterý 29. března 2022, 09:59, přidal: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
Mini akce "kulový blesk" proběhla v neděli 27. března mezi vozovnami Hloubětín, Kobylisy a Pankrác. Z vozovny Hloubětín bylo přesunuto celkem 10 vozů KT8D5.RN2P na Pankrác. Z Pankráce pro změnu putovalo 10 vozů typu Škoda 15T ForCity Alfa do Kobylis. A aby se kruh uzavřel, do Hloubětína zamířily z Kobylis vozy T3R.P. V rámci tohoto přesunu odputovalo na Pankrác číselně prvních deset vozů KT8D5.RN2P #9051 - #9062 bez vozů #9053 a #9060, na kterých probíhá prohlídka v Opravně tramvají. Z Pankráce do Kobylis zamířila desítka číselně posledních vozů Škoda 15T ForCity Alfa #9266 - #9275. Z Kobylis do Hloubětína pak v neděli zmizely vozy T3R.P #8524, #8531, #8534 - #8541 a #8544 - #8547. Do dvacítky vozů je doplnily již "putovní" exponáty #8374, #8412, #8413 a #8518.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 26. března 2022, 17:55, přidal: admin Petr

Počátek prodloužení tramvajové tratě u obratiště Sídliště Barrandov. | 26.03.2022 Zatímco v takřka celém úseku původní barrandovské tratě byl trávník během rekonstrukce odstraněn (s výjimkou okolí zastávek Chaplinovo náměstí, kde rekonstrukce tratě neproběhla), na novém úseku se trávník v kolejišti objeví. Snímek zachycuje prostor bezprostředně u počátku prodloužení u smyčky Sídliště Barrandov, kde bude zachován prostor pro přecházení, kudy chodilo množství místních pejskařů venčit své čtyřnohé miláčky. | 26.03.2022 Oblouk tramvajové tratě z Werichovy ulice na náměstí Olgy Scheinpflugové. Ve vniřních kolejnicích oblouků z bezžlábkových kolejnic s přírubou Krug, tvořící žlábek, zaujme pojistná bezžlábková kolejnice. Zatímco příruby Krug se používají k vytvoření potřebného žlábku, například v místě přejezdů přes bezžlábkové kolejnice v Praze roky, upravená podoba příruby s menší šířkou žlábku je použita poprvé zde. | 26.03.2022 Oblouk tramvajové tratě z Werichovy ulice na náměstí Olgy Scheinpflugové. Ve vniřních kolejnicích oblouků z bezžlábkových kolejnic s přírubou Krug, tvořící žlábek, zaujme pojistná bezžlábková kolejnice. Zatímco příruby Krug se používají k vytvoření potřebného žlábku, například v místě přejezdů přes bezžlábkové kolejnice v Praze roky, upravená podoba příruby s menší šířkou žlábku je použita poprvé zde. | 26.03.2022 Prostor zastávek Náměstí Olgy Scheinpflugové. V kolejišti je použita žulová dlažba. | 26.03.2022
Křížová kolejové spojka v prostoru konečné zastávky Holyně. | 26.03.2022 Přístěšky zastávek dočasné konečné Holyně. Po úspěšném zmatení fotografů, kdy na zastávkách byl použit název Depo Hostivař je i tohle správně. | 26.03.2022 Pohled na obratové koleje obratiště Holyně. | 26.03.2022 Dočasný šturc tramvajové tratě. Před patkami betoných sloupů trolejového vedení, umístěných v ose kolejí, jsiou na koleje použity velkoplošné panely BKV jako zarážedlo. S trochou nadsázky se dá říci, že velkoplošné panely BKV se tak dostaly i do Holyně. | 26.03.2022 Pohled na obratové koleje obratiště Holyně. | 26.03.2022
Pravděpodobně poslední fotoreportáž před zahájení provozu na prodloužené tramvajové trati do Holyně. Již od 9. dubna budou cestující využívat v tomto úseku linku 4. Po ukončení oprav v prostoru křižovatky Anděl bude do úseku prodloužena linka 5.
Aktualita
Neděle 20. března 2022, 08:24, přidal: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
Dnes pro nás střešovická vozovna připravila na retro pořadích linky 2 vypravení obou zachovaných zástupců vozů T6A5, tedy číselně nejstaršího vozu #8601 a číselně nejmladšího vozu #8750. Vozy jsou vypraveny na 1. a 2. pořadí. Odjezdy ze Sídliště Petřiny: 8:46 (1.), 9:06 (2.), 9:46 (1.), 10:06 (2.), 10:45 (1.), 11:00 (2.), 11:45 (1.), 12:00 (2.), 12:45 (1.), 13:00 (2.), 13:45 (1.), 14:00 (2.), 14:45 (1.), 15:00 (2.), 15:45 (1.), 16:00 (2.), 16:45 (1.), 17:00 (2.), 17:45 (1.), 18:00 (2.), 18:45 (1.), 19:00 (2.), 19:45 (1.), 20:00 (2.) a do vozovny 20:31 (1.) a 20:46 (2.). Odjezdy z Malostranské jsou v 9:01 (1.), 9:21 (2.), 10:02 (1.), 10:22 (2.), 11:01 (1.), 11:16 (2), 12:01 (1.), 12:16 (2), 13:01 (1.), 13:16 (2), 14:01 (1.), 14:16 (2), 15:01 (1.), 15:16 (2), 16:01 (1.), 16:16 (2), 17:01 (1.), 17:16 (2), 18:01 (1.), 18:16 (2), 19:01 (1.), 19:16 (2) a 20:01 (1.), 20:16 (2). Věříme, že se někomu z Vás podaří zachytit setkání obou vozů na trati a fotku nám pošlete do emailu! #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t6a5 #vozovnamotol #vozovnazizkov #vozovnastresovice #muzeummhd
Aktualita
Sobota 19. března 2022, 08:00, přidal: admin Petr

Propagační materiály. | nedatováno, ilustrační snímek
Tramvaje typu T1 začaly být vyráběny před sedmdesáti lety. K připomenutí tohoto významného výročí je dnes na 1. pořadí linky 2 vypraven vůz T1 #5002. Každý cestující, který si u průvodčího, který je po celou dobu přítomný ve voze, zakoupí běžnou jízdenku Pražské integrované dopravy, obdrží pozornost v upomínku tohoto výročí. Pivní tácek či pohlednici. Akce platí do rozdání zásob! Vůz na trase zachytíte s odjezdy z Petřin v 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45 a 19:45. Z Malostranské zpět na Petřiny pak jede také každou hodinu v 9.01, 10.01, 11:01, 12:01, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:01, 18:01, 19:01 a 20:01. Svezete se? #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t1 #vozovnastresovice #muzeummhd
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 18. března 2022, 14:40, přidal: admin Petr

Prostor zastávek Výtoň. | 18.03.2022 Rekonstruovaná trať v pohledu k Palackému náměstí s česrtvě vylitým tzv. hubeným betonem v prostoru mezi kolejnicemi. | 18.03.2022 Rekonstruovaná trať v pohledu k Palackému náměstí s tzv. hubeným betonem a první vrstvou asfaltového zákrytu mezi protisměrnými kolejemi. | 18.03.2022 Stavební mechanizmy na rekonstruované trati na Rašínově nábřeží. | 18.03.2022 Rekonstruovaná trať v pohledu k Výtoni s tzv. hubeným betonem a první vrstvou asfaltového zákrytu mezi protisměrnými kolejemi. | 18.03.2022
Stavební mechanizmy vyčkávají na dodávku hubeného betonu, kterým se vyplňuje prostor mezi kolejnicemi. | 18.03.2022 Plastové krytky nad šrouby upevňujícími kolejnici k podkladnicím. | 18.03.2022 Prostor zastávek Palackého náměstí. | 18.03.2022 Přístřešky zastávek nového městského mobiliáře. Palackého náměstí (na nábřeží), kdybyste to netušili. | 18.03.2022 Součástí rekonstrukce tratě na Rašínově nábřeží je i oprava části kolejové křižovatky Palackého náměstí, které nebyla vyměněna v loňském roce. | 18.03.2022
Rekonstrukce tramvajové tratě na Rašínově nábřeží jde do finále. Provoz bude obnoven již 30. března ve večerních hodinách.
Preference: Těšnov má plnohodnotnou preferenci.
Pátek 11. března 2022, 08:47, přidal: admin Petr

SSZ 1.067 Těšnov – Na Poříčí. | nedatováno, ilustrační snímek
Signalizace na Těšnově prošla obnovou. Přinesla vylepšení preference tramvajové dopravy, nový přechod pro chodce a změnu organizace dopravy. SSZ 1.067 Těšnov – Na Poříčí se nachází na průsečné křižovatce s provozem tramvají na třech ramenech. Navíc řídí i výjezd tramvají z přilehlé smyčky. Zatímco původní řešení z roku 2003 bylo zatíženo nedostatečnou kabeláží SSZ a nepodařilo se tak zřídit většinu tramvajových detektorů, nově je semafor vybaven kompletní detekcí včetně vzdálených kontaktů ze všech směrů. Preference tramvají je zajištěna prodlužováním a předvýběrem vlastní fáze, předvýběrem kolizní fáze a výběrem tramvajových oblouků a výjezdu ze smyčky na různých místech v cyklu řízení. Pro každou tramvajovou fázi kromě hlavního směru je zaručen výběr jednou za cyklus, ale může být vybrána i dvakrát, pokud nebyl jiný nárok tramvaje. Na křižovatce přibyl nový přechod pro chodce přes ulici Na Poříčí pod magistrálou a některé cyklopřejezdy. Zásadní je změna organizace dopravy pro auta. Od ulice Na Florenci již není možné odbočit vlevo. Naopak nově lze křižovatku opustit směrem na Těšnov, kde bývala jednosměrka.
Ostatní
Pátek 11. března 2022, 08:41, přidal: admin Petr

Ssouprava prototypových vozů T6A2+T6A2+B6A2 #0020+#0021+#0022 ve Kbelské ulici. | nedatováno, ilustrační snímek
Dne 11. března 1951, před 71 lety byla uvedena do provozu část spojovací tratě ve Kbelské ulici. Stavba v počátcích provozu jen manipulační tratě mezi smyčkami Nový Hloubětín (v současnosti zrušená) a Hloubětín (v současnosti Starý Hloubětín) byla vyvolána potřebou připojení nově budované vozovny Hloubětín. Trati však stál v cestě dům ve Kbelské ulici. Protože zahájení provozu nové vozovny nebylo možné odkládat byla do provozu uvedena alespoň část mezi Novým Hloubětínem a vozovnou. Až 15. dubna 1951 došlo ke stále odkládané demolici domu ve Kbelské ulici a následující den začaly práce na urychleném dokončení spojovací tratě. Po celé trati projely první tramvajové vlaky 27. dubna 1951. Trať byla zrušena 24. srpna 1987 a přeložena na druhou stranu areálu vozovny.
Ostatní
Pátek 11. března 2022, 08:40, přidal: admin Petr

Nové vozy KT8D5 ve vozovně Hloubětín. | 03.08.1989
Dne 11. března 1951 zahájila běžný provoz tramvajová vozovna Hloubětín. Ve stejný den ukončily provoz vozovny Karlín a Švábky. S ohledem na havarijní stav střešní konstrukce, tzv. železobetonové konoidální skořápky, která byla v Československu použita poprvé zde, byla od roku 2018 hala vozovny mimo provoz. Dne 24. srpna 2019 proběhl její odstřel. Na místě má v dohledné doby začít výstavba nové vozovny.
Preference
Pondělí 7. března 2022, 06:16, přidal: admin Petr

SSZ 1.078 Legerova – Vinohradská | nedatováno, ilustrační snímek
Podíl semaforů s preferencí tramvají ve městě překročil hranici 90 %. Přispěla k tomu zatím poslední změna, úprava SSZ 1.078 Legerova – Vinohradská. Signalizace, která byla v srpnu minulého roku uvedena po obnově do pevného řízení, prošla prvním vylepšením již na podzim. Nynější změna přináší možnost výběru volna pro tramvaje přes den ve třech polohách v cyklu řízení a dokonce až třikrát do cyklu. Nová poloha vznikla možností přerušení volna z magistrály vpravo do Vinohradské. Znovu se zřetelně snížila největší zdržení a současně část tramvají začala projíždět křižovatku zcela bez zastavení. Pružnější výběr je rovněž za slabšího provozu. Tramvaje své volno vybírají pouze na výzvu, což znamená, že bez jejich přítomnosti se ušetřený čas využívá pro ostatní účastníky provozu. Nevýhodou křižovatky je vzdálenost přihlašovacích tramvajových detektorů. Ani z jednoho směru nepřesahuje 50 metrů, což znamená, že v řadě případů signalizace nestihne na nárok tramvaje zareagovat optimálně. I tak jde o potřebné zlepšení. Křižovatka by se měla v nejbližších letech dočkat významné změny při výstavbě tramvajové tratě na Václavské náměstí. #prtky #prazsketramvaje
Vozy
Neděle 6. března 2022, 17:58, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9367 po provedené opravě poškození po železniční nehodě. | 06.03.2022
Po železniční nehodě z 12. září 2020, se zítra do provozu vrací motolský vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9367 s novým článkem C. Ten byl značně ooškozen v levé části po nárazu vozu Škoda 15T ForCity Alfa #9412. #prtky #prazsketramvaje #skoda #15t #forcity #alfa #vozovnamotol
Vozy
Neděle 6. března 2022, 17:55, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9419 po provedené prohlídce stupně PÚ. | 04.03.2022
Při provádění prohlídky stupně PÚ (Plánovaná/pravidelná údržba) se demontují dveřní křídla, opraví se karoserie a plenty (rez, poškození nehodou apod.). Provede se revize elektročásti, vymění se množsví dílů elektrovýzbroje za repasované díly. Opraví se lak, záváží se repasované podvozky, následuje oživení, vyzkoušení, zkušební jízdy a Technicko-bezpečnostní zkouška. Prohlídka se periodicky se opakuje přibližně po dvou letech. A jak již brzy zjistíte i na jiných fcb profilech, motolský vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9419 se po takovéto prohlídce vrací do provozu. #prtky #prazsketramvaje #skoda #15t #forcity #alfa #vozovnamotol
Aktualita
Čtvrtek 3. března 2022, 16:08, přidal: admin Petr

Vůz KT8D5.RN2P #9079 s novou vizuální identitou Pražské integrované dopravy v Opravně tramvají. | 03.03.2022
V Opravně tramvají v současnosti probíhá oprava stupně PO na voze KT8D5.RN2P #9079, který bude prvním vozem tohoto typu s novou vizuální identitou Pražské integrované dopravy. Zatímco na vozech Škoda 14T Elektra je nová vizuální identita řešena formou polepu, vůz KT8D5.RN2P je do tohoto designu nalakován. Při pravidelné (periodické) opravě dochází k demontáži kompletní elektrovýzbroje vozu mimo kabeláže, k demontáži a opravě plent, dveří apod. Karoserie se otryská, opraví se veškerá poškození (rez, poškození nehodou apod.), dochází k nástřiku základní barvou, přebroušení, konečnému lakování, montáži repasovaných dílů nazpět, zasklení oken, doplnění plent apod. Následně se provede zavázání repasovaných podvozků, oživení, vyzkoušení včetně zkušebních jízd a na závěr proběhne Technicko-bezpečnostní zkouška. Oprava tohoto rozsahu se provádí v rozpětí cca mezi 8-10 lety provozu vozu. Vůz #9079 se do provozu vrátí pravděpodobně na konci letošního května. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #kt8d5rn2p
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 1. března 2022, 16:35, přidal: admin Petr

Podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW na Výtoni. | 01.03.2022
Na rekonstruovanou tramvajovou trať na Rašínově nábřeží byla dopravena podbíječka Plasser & Theurer 08-275 ZW. Dojde k podbití úseku mezi Plaveckou ulicí a Výtoní.
Aktualita
Neděle 27. února 2022, 10:06, přidal: admin Petr

Vůz T3 #6102 ve smyčce Sídliště Petřiny. | 27.02.2022
Chcete zažít dopraváckou atmosféru počátku šedesátých let minulého století? Pak se přijďte svézt nejstarším vozem T3 na světě #6102, který jezdí na prvním pořadí linky 2 mezi Petřinami a Malostranskou. Odjezdy z Petřin 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15 :45, 16:45, 17:45, 18:45 a 19:45. Do vozovny pak v 20:31. Odjezdy z Malostranské (u vlády) 11:01, 12:01, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:01, 18:01, 19.01 a 20:01. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3 #pid #muzeummhd #vozovnastresovice
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 26. února 2022, 19:12, přidal: admin Petr

Prostor zastávek Palackého náměstí s vyměněným vrcholem křižovatky a již zřízenou tratí systémem W-tram. | 26.02.2022 Odstraňování spodních vrstev před zřízením spodku tělesa W-tram. | 26.02.2022 Od Plavecké ulice probíhá rekonstrukce tratě na Rašínově nábřeží standardní metodou kolejnic ve štěrkovém loži na železobetonových pražcích s asfaltovým zákrytem. | 26.02.2022 Od Plavecké ulice probíhá rekonstrukce tratě na Rašínově nábřeží standardní metodou kolejnic ve štěrkovém loži na železobetonových pražcích s asfaltovým zákrytem. | 26.02.2022 Od Plavecké ulice probíhá rekonstrukce tratě na Rašínově nábřeží standardní metodou kolejnic ve štěrkovém loži na železobetonových pražcích s asfaltovým zákrytem. | 26.02.2022
Na Rašínově nábřeží probíhá rekonstrukce tramvajové tratě. Systém velkoplošných panelů BKV nahradí žlábkové kolejnice uchycené systémem W-tram a mezi Plaveckou ulicí a Výtoni na železobetonových pražcích ve šterkovém loži. V celém úseku bude zákryt tratě tvořit asfaltový povrch.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Sobota 26. února 2022, 19:04, přidal: admin Petr

Oprava propadnutí tratě v Radlické ulici u zastávky Braunova. | 26.02.2022 Oprava propadnutí tratě v Radlické ulici u zastávky Braunova. | 26.02.2022 Oprava propadnutí tratě v Radlické ulici u zastávky Braunova. | 26.02.2022
V prostoru zastávky Braunova probíhá oprava kaverny, která vznikla pod tramvajovou tratí. Protože oprava tratě si ještě nějakou dobu vyžádá, dochází od pondělí 28. února 2022 k úpravě linkového vedení. Linka 7 bude ve špičce pracovních dní prodloužena na Sídliště Barrandov. Linka 4 bude zrušena. V sedlech a o víkendech bude linka 7 ukončena na Smíchovském nádraží.
Vozy
Sobota 26. února 2022, 11:31, přidal: admin Petr

Vůz T1 #5002 ve smyčce Sídliště Petřiny. | 26.02.2022
Chcete zažít dopraváckou atmosféru počátku padesátých let minulého století? Přijďte se svézt vozem T1 #5002. Odjezdy z Petřin 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45 a 19:45. Do vozovny 20:31. Odjezdy z Malostranské (u vlády) 12:01, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:01, 18:01 a 19:01. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t1 #t3 #pid #muzeummhd #vozovnastresovice
Aktualita
Sobota 26. února 2022, 10:32, přidal: admin Petr

Průvodčí Jana v pokladnbě vozu T1 #5002. | 26.02.2022
Dne 9. května 1974 zanikla v pražské hromadné dopravě funkce průvodčích v souvislosti se zavedením mechanizovaného odbavování cestujících. V den, kdy v Praze zahájilo provoz metro a skončil provoz starých dvounápravových tramvají. Na historických vozech se však průvodčí vyskytují i dnes, pro řidiče tramvaje slouží jako jeho další oči, které hlídají bezpečnost provozu v otevřených dveřích. Dnes a zítra se však zcela mimořádně můžete s průvodčími setkat také na 1. pořadí běžné linky 2. Ta je dnes obsluhována vozem T1 #5002 a zítra vozem T3 #6102. Průvodčí zde, kromě svých dalších povinností, prodává jízdenky Pražské integrované dopravy. Historické vozy nejsou opatřeny jízdenkovými prodejními automaty a aby se dodržela zásada, že v každé tramvaji, která je součásti PIDu zakoupíte jízdenku, prodá Vám ji průvodčí. Jízdenku si pak označíte v běžném označovači jízdenek. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t1 #t3 #pid #muzeummhd #vozovnastresovice
Aktualita
Středa 23. února 2022, 05:47, přidal: admin Petr

Muzejní vůz #2222 v zastávce Myslbekova. | 22.02.2022
V 17:22 22. 2. 2022 vyjel na speciální jízdu muzejní vůz #2222. K tomu množství datumových dvojek tak Dopravní podnik Praha přidal i vůz se samými dvojkami. Cílem jízdy byla konečná zastávka 22. 2. 2022. Celkem 22 jízdenek na tuto exkluzivní jízdu bylo před časem k dispozici na fanshopu DPP. #prtky #prazsketramvaje #ringhoffer #muzeummhd #vozovnastresovice Tramfantik
Aktualita
Středa 23. února 2022, 05:44, přidal: admin Petr

Čelní orientace vozu #2272. | 21.02.2022
Souprava motorového vozu #2272 a vlečného vozu #1522 na lince 22 na Malovance. | 22.02.2022
Dvojkové datum 22.2.2022 s sebou přináší vypravení vloženého, 42. pořadí linky 22. V 15:22 a 17:22 z Malovanky a v 16:22 a 18:22 z Radošovické, vás sveze souprava motorového vozu #2272 a vlečného vozu #1522, doplněná jedním řidičem a dvěma průvodčími. #prazsketramvaje #prtky #ringhoffer #muzeummhd #vozovnastresovice
Výstavba tramvajové tratě
Pátek 18. února 2022, 06:57, přidal: admin Petr

Obratiště Holyně. | 02.02.2022
Dopravní podnik hl. m. Prahy získal pravomocné stavební povolení na druhou etapu tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Slivenec. Na zhotovitele stavby se nyní bude připravovat veřejná zakázka, která by měla být vyhlášena v průběhu letošního léta. Zahájení samotné stavby se předpokládá na jaře příštího roku. Úsek Holyně – Slivenec je druhou etapou nové tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Slivenec. Je dlouhý cca 500 metrů a zakončen smyčkou o celkové délce zhruba 600 metrů. V tomto úseku se počítá s jedním párem zastávek Slivenec situovaných přímo v obratišti. Výstavba první etapy, tj. zhruba kilometrového úseku ze smyčky Sídliště Barrandov do Holyně, nyní probíhá a v plánu je její zprovoznění letos na jaře. Stávající etapa bude v Holyni končit dočasnou úvratí, na kterou naváže druhý úsek. Tramvajová trať bude za úvratí pokračovat směrem ke křižovatce ulic U Náhonu a K Barrandovu. Před křižovatkou se obloukem stočí k ulici U Náhonu, kterou překříží pod téměř 90°úhlem, dále bude pokračovat západním směrem podél ulice K Barrandovu a po zhruba 250 metrech bude ukončena smyčkou. Obratiště Slivenec bude jednokolejné se dvěma předjízdnými kolejemi, s kapacitou až pro deset tramvají typu 15T. Druhý úsek nové tramvajové tratě a smyčka Slivenec budou navazovat a dopravně obsluhovat nejen stávající, ale i plánovanou bytovou zástavbu v oblasti včetně nově vznikající obchodní vybavenosti. Hlavní město Praha také prověřuje možnost vybudování P+R parkoviště u připravované tramvajové smyčky Slivenec. #prtky #prazsketramvaje
Ostatní
Čtvrtek 17. února 2022, 20:27, přidal: admin Petr

Převrácený vůz T¹ #5118 na Špejcharu. | nedatováno, ilustrační snímek
Psal se 17. únor roku 1982. Vůz T1 #5118 vypravený na linku 26 byl tehdy hlavním účinkujícím jedné z největších nehod v historii pražské tramvajové dopravy. Krátce před pátou hodinou odpolední přehlušil běžný pouliční ruch hrozný rachot. Jak popisoval dobový tisk: "Gejzír jisker a oblaka prachu doprovázely její nešťastnou jízdu po hraně střechy. Tramvaj se dostala do protisměru, kde zachytila jedoucí osobní auto, zdemolovala sloup veřejného osvětlení i ochranné zábradlí na chodníku a skončila na boku. Kvílivý hlas sirén v několika minutách ohlásil, že na místo tragédie se rychle sjíždějí sanitky a vozy VB. Nehoda, která v době od 16,47 do 19,55 přerušila obousměrný tramvajový provoz na úseku Strossmayerovo náměstí - Hradčanská, si přes rychlý zásah vybrala krutou daň. Sedm osob zahynulo, dvanáct jich bylo s těžkými zraněními převezeno do nemocnice a dalších 43 cestujících i řidič vyvázli s lehkými zraněními." Řidič tramvaje si tehdy nevšiml, že výhybka není postavena do přímého směru, ale do odbočky do smyčky Špejchar a v kombinaci s nepřiměřenou rychlostí již blížící se tragédii nemohl zabránit. Je tomu čtyřicet let... #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t1
Aktualita
Úterý 15. února 2022, 10:51, přidal: admin Petr

Historický dvounápravový vůz Rignhoffer #2110 v Opletalově ulici. | 15.02.2022 Historický dvounápravový vůz Rignhoffer #2110 v Opletalově ulici. | 15.02.2022 Kolaudační jízdy s vozy KT8D5.RN2P #9074 a #9098 v Opletalově ulici. | 15.02.2022 Kolaudační jízdy s vozy KT8D5.RN2P #9074 a #9098 v Opletalově ulici. | 15.02.2022
Před zahájením kolaudačních jízd s vozy KT8D5.RN2P #9074 a #9098 se dnes v Opletalově ulici mihnul také historický dvounápravový vůz Rignhoffer #2110. #prtky #prazsketramvaje #kt8d5rn2p #ringhoffer
Aktualita
Neděle 13. února 2022, 16:58, přidal: admin Petr

Měřící vůz T3 #5521 v Opletalově ulici. | 13.02.2022
Během víkendu dospěly dokončovací práce na zřízení trolejového vedení nad kusými kolejemi Opletalova do finálního stádia a tak dnes (13. února 2022) krátce po 11:15 h vjel do prostoru budoucího obratiště Opletalova měřící vůz T3 #5521. Tento vůz vždy jako první zkouší, zda je trolejové vedení připraveno pro kolaudaci a následný provoz. Součástí obratiště je také křížová kolejová spojka s jednou radiově ovládanou výhybkou #762, jednou prostou sjezdovou a dvojící zajišťovacích výhybek. Do samotné Opletalovy ulice tramvajím umožní vjezd radiová výhybka #761. Dokumentaci pro Pražské tramvaje na místě zajistil pan Mop, jemuž děkujeme. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3
Aktualita
Čtvrtek 3. února 2022, 19:57, přidal: admin Petr

Vůz Škoda 14T Elektra #9158 na lince 3 zachycený na Výtoni. | 03.02.2022
Druhou tramvají, která svým celovozovým polepem propaguje Pražskou Integrovanou dopravu, se stal vůz Škoda 14T Elektra #9158. Více než stoletou tradici, že vozy pražských tramvají na sobě vozí znak hlavního města Prahy, zrušila až tato verze celovozového laku. Jedinými výjimkami dosud byly pouze vozy s celovozovými reklamami. #prazsketramvaje #prtky #skoda #14t #elektra #skodatransportation
Ostatní
Čtvrtek 3. února 2022, 18:57, přidal: admin Petr

Trolejbus Praga TOT #303 v Muzeu MHD. | 03.02.2022
Již tento víkend se v pražském Muzeu MHD ve střešovické vozovně veřejnosti představí trolejbus, který v roce 1936 zahajoval v Praze provoz trolejbusů. Trolejbus Praga TOT #303. Základem tohoto trolejbusu se stal třínápravový podvozek Praga již vyráběného autobusu TOV. V roce 1939 byl levostranný trolejbus upraven na pravostranný provoz a v provozu dožíval na zaměstnaneckých linkách do roku 1960, kdy byl vyřazen. Následně byl odprodán a sloužil jako sklad, přístřešek či chlívek u různých majitelů. V roce 1995 byl jeho vrak zachráněn díky Janu Arazimovi, dispečerovi pražského DP, který jej následně Muzeu MHD věnoval. Náročná rekonstrukce vozu do stavu z roku 1938 pokročila do vystavovatelné fáze vozu, kdy můžeme obdivovat řemeslný um všech pracovníků, kteří se na jeho obnově podílejí. Po úplném dokončení rekonstrukce půjde o jeden z nejstarších provozuschopných trolejbusů v Evropě. #prazsketramvaje #prtky #ckd #praga #vozovnastresovice #muzeummhd
Preference
Čtvrtek 3. února 2022, 16:42, přidal: admin Petr

SSZ 6.160 Evropská – garáže MV | nedatováno, ilustrační snímek
Preference tramvajové dopravy na Evropské třídě se dočkala v posledních měsících několika drobných vylepšení. SSZ 6.158 Evropská – U Hadovky má vylepšenou vazbu pro chodce mezi zastávkou a nejbližším chodníkem, díky čemuž se pro tramvaje snížila doba signálu stůj při výběru chodců přes celou komunikaci. Na SSZ 6.131 Evropská – Na Pískách byla zvýšena míra dynamiky pro tramvaje a především fakticky zavedena preference autobusů. K vyladění došlo také na SSZ 6.818 Evropská – přechod Súdánská, SSZ 6.138 Evropská – Etiopská, SSZ 6.159 Evropská – Alžírská, SSZ 6.160 Evropská – garáže MV, SSZ 6.161 Evropská – Do Vozovny. Všechny tyto semafory mají zároveň upravenou logiku svícení výzvových signálů, které při volnu svítí pouze, pokud signalizace na tramvaj skutečně čeká. Na tento režim postupně přechází všechna SSZ v Praze, zatím jich ale stále několik desítek chybí. Vyladění řízení pro tramvaje se dočkala také SSZ 6.162 Evropská – smyčka Divoká Šárka, která sice zůstává bez preference (přednost má nadále koordinace pro auta), avšak i tak se podařilo zvýšit plynulost provozu tramvají. Preference by měla být zavedena až s prodloužením trati na Dědinu, protože je třeba upravit i signalizace v těsné blízkosti tak, aby byla zajištěna i dostatečná koordinace pro auta a autobusy.
Ostatní
Čtvrtek 27. ledna 2022, 10:55, přidal: admin Petr

Jednotky metra M1. | 09.05.2004
Dne 27. ledna 2000 krátce po půl desáté dopoledne vyjela poprvé do provozu s cestujícími na linku metra C souprava vozů M1. Jednalo se o soupravu číslo 2 složenou z vozů #4103, #4204, #4205, #4206 a #4104.
Vozy
Úterý 25. ledna 2022, 07:01, přidal: admin Petr

Křižovatkou Prašný most odbočuje k Hradčanské vůz T1 #5120 vypravený na linku 23. | 1978
Dne 25. ledna 1983 vyjel na linku 23 naposledy vůz T1 (#5103) jako poslední zástupce svého typu. Tímto dnem skončil v Praze po 31 letech provoz tramvají T1. Neodvratně blížící se konec provozu tramvají T1 urychlila tragická nehoda vozu #5118 na Špejchaře dne 17. února 1982. Tramvaj zde vykolejila na výhybce, přičemž došlo k převrácení vozu. Nehoda si tehdy vyžádala 7 mrtvých a velké množství zraněných. Vůz #5118 byl po nehodě vyřazen a ostatní vozy T1 byly po tomto datu v mezích možností nahrazovány vozy T3. Tramvaje T1 nakonec zůstály vypravovány pouze v pracovní dny střešovickou vozovnou na linku 23. Na začátku prosince roku 1982 jsou nasazeny do provozu nově dodané tramvaje typu T3SU. Celkem 20 těchto nových vozů je přiděleno do vozovny Hloubětín, což umožňuje přesuny starších vozů T3 do vozoven Pankrác a Střešovice a odstavení vozů T1 z provozu zcela. Z pražských vozů zůstaly dodnes zachovány v Praze vozy #5001 (muzejní) a #5002 (komerční jízdy). V Technickém muzeu Brno pak vůz #5064.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pondělí 24. ledna 2022, 07:47, přidal: admin Petr

Oprava vnější a střední koleje smyčky Lehovec za dohledu vozu T3R.P #8357. | 24.01.2022
Od 17. ledna do 7. února probíhá výměna kolejnic střední a vnější koleje smyčky Lehovec. Provoz je udržován po vnitřní koleji. Během víkendové úplné výluky došlo k výměně obou rozjezdových výhybek.
Aktualita
Neděle 23. ledna 2022, 16:14, přidal: admin Petr

Vůz T3M #8085 (ex T3 #6985) ve smyčce Nádraží Braník. | 23.01.2022
Dnes se na 4. pořadí linky 2 prohání vůz T3M #8085 (ex T3 #6985). Ze série celkem 102 vozů T3, upravených v sedmdesátých letech na „bzučící“ tramvaje typu T3M s hospodárnější tyristorovou výzbrojí pražský Dopravní podnik zachoval celkem 4 kusy pro příležitostný retroprovoz. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #vozovnahloubetin #vozovnastresovice #muzeummhd #t3m
Aktualita
Sobota 22. ledna 2022, 21:23, přidal: admin Petr

Vůz T3M #8042 (ex T3 #6787), který prošel v roce 2020 opravou v ostravské firmě Ekova na lince 2 ve smyčce Nádraží Braník. | 22.01.2022
Dnes se na 4. pořadí linky 2 blýskl vůz T3M #8042 (ex T3 #6787), který prošel v roce 2020 opravou v ostravské firmě Ekova. Ze série celkem 102 vozů T3, upravených v sedmdesátých letech na „bzučící“ tramvaje typu T3M s hospodárnější tyristorovou výzbrojí pražský Dopravní podnik zachoval celkem 4 kusy pro příležitostný retroprovoz. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #vozovnahloubetin #vozovnastresovice #muzeummhd #t3m
Ostatní
Sobota 22. ledna 2022, 13:37, přidal: admin Petr

Ing. Dr. h. c. František Křižík | nedatováno, ilustrační snímek
Dne 22. ledna 1941 zemřel český technik, průmyslník, vynálezce, podnikatel, vědec, železniční inženýr, politik a elektroinženýr Ing. Dr. h. c. František Křižík.
Aktualita
Sobota 22. ledna 2022, 13:30, přidal: admin Petr

Novotou svítící celovozová reklama firmy SIEMENS na soupravě vozů T3SUCS #7068+#7069 vypravené na linku 32, manipulující na vnější koleji smyčky Kubánské náměstí. | 05.04.1996
Dne 22. ledna 1956 byl zahájen provoz ve smyčce Východní (dnes Kubánské) náměstí. Smyčka byla dokonce druhou mezilehlou (po Radošovické z roku 1952) v této oblasti.
Aktualita
Pátek 21. ledna 2022, 20:55, přidal: admin Petr

Měřící vůz T3 #5521 při kontrole trolejového vedení na jednokolejné trati u Pražské tržnice. | 21.01.2022
Dnes proběhla kontrola průjezdnosti jednokolejné tratě na Bubenském nábřeží u Pražské tržnice. Jak jinak než měřícím vozem T3 #5521.
Vozy - Víkend tyristorových tramvají v Praze
Pátek 21. ledna 2022, 17:02, přidal: admin Petr

Vůz #8042 na Balabence. | 01.09.2005
Již tento víkend se na střešovickém 4. pořadí linky 2 blýsknou dva vozy T3M. V sobotu bude vypraven vůz #8042 (ex T3 #6787) a v neděli vůz #8085 (ex T3 #6985). Ze série celkem 102 vozů T3, upravených v sedmdesátých letech na „bzučící“ tramvaje typu T3M s hospodárnější tyristorovou výzbrojí pražský Dopravní podnik zachoval celkem 4 kusy pro příležitostný retroprovoz. Jedná se o vozy #8013, #8014, #8042 a #8085. Více o historii vozů toho typu objevíte na informačním letáku ve fabionech obou vypravených vozů. Pokud máte v plánu se svézt, odjezdy 4. pořadí z konečných v sobotu 22.1.2022 (#8042) jsou následující: ►►Sídliště Petřiny 7:09, 9:11, 11:11, 13:11, 15:11, 17:11, 19:11 a 21:12 (do vozovny) ►►Nádraží Braník 8:16, 10:16, 12:16, 14:16, 16:16, 18:16 a 20:16. V neděli 23.1.2022 (#8085) jsou následující: ►►Sídliště Petřiny 7:09, 9:09, 11:11, 13:11, 15:11, 17:11, 19:11 a 21:12 (do vozovny) ►►Nádraží Braník 7:56, 10:16, 12:16, 14:16, 16:16, 18:16 a 20:16.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Pátek 21. ledna 2022, 16:11, přidal: admin Petr

Trať v Opletalově ulici. | 20.01.2022
V Opletalově ulici je již umístěno pět mobilních sloupů trolejového vedení, na které budou v nejbližších týdnech zavěšeny troleje. #prtky #prazsketramvaje
Ostatní
Úterý 18. ledna 2022, 13:36, přidal: admin Petr

Idyla před vozovnou v Královské Oboře s motorovým vozem #135 a vlečným vozem #221. | 1900
Před 75 lety, 18. ledna 1937, byla zahájena likvidace areálu vozovny Královská Obora. Veřejné řízení "na veškeré práce řemeslnické s dodáním potřebných hmot na vystavění nových remis a záchodků v Královské Oboře" bylo vypsáno 7.října 1898. Stavba byla zahájena 1. prosince 1898 a dokončena byla 30. června 1899. Ke konci roku 1936 Správní rada Elektrických podniků rozhodla o definitivním zrušení vozovny a 5. listopadu požádala ministerstvo železnic o souhlas s jejím zbouráním.
Vozy
Neděle 16. ledna 2022, 20:29, přidal: admin Petr

Převoz vozu T3SUCS #7121 v soupravě s vozem T3R.P #8554 a krycím vozem T3R.P #8555. | 10.01.2022 Převoz vozu T3SUCS #7121 v soupravě s vozem T3R.P #8554 a krycím vozem T3R.P #8555. | 10.01.2022 Likvidace vozu T3SUCS #7121. | 13.01.2022
Souprava vozů T3SUCS #7122+#7121 unikla vyřazování vozů s odporovou výzbrojí a byla určena pro retroprovoz na lince 23. Shodou mnoha nešťastných dílů dopravní mozaiky se stala dne 10. ledna 2020 na Pohořelci účastníkem a viníkem vážné železniční nehody. Zatímco vůz #7122 byl opraven, vůz #7121 byl vyřazen. Po vytěžení komponentů byla odstrojená poškozená vozová skříň odstavena v areálu vozovny Hloubětín. Po dvou letech od nehody byla skříň 10. ledna 2022 odvlečena spojena vozem T3R.P #8554 a s krycím vozem #8555 do Opravny tramvají, kde proběhla likvidace. #prtky #prazsketramvaje #ckd #tatra #t3sucs #t3rp
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Neděle 16. ledna 2022, 09:14, přidal: admin Petr

Na Bubenském nábřeží probíhají úpravy tramvajové tratě pro jednokolejný provoz v souvislosti s výstavbou lávky přes Vltavu. | 15.01.2022 Na Bubenském nábřeží probíhají úpravy tramvajové tratě pro jednokolejný provoz v souvislosti s výstavbou lávky přes Vltavu. | 15.01.2022
Na Bubenském nábřeží probíhají úpravy tramvajové tratě pro jednokolejný provoz v souvislosti s výstavbou lávky přes Vltavu.
Ostatní
Neděle 16. ledna 2022, 09:10, přidal: admin Petr

Čelní vozy souprav 81-71 a 81-71M v depu Hostivař. | 17.09.2005
Dne 16. ledna 1978 vyjely na lince metra C poprvé do provozu s cestujícími vozy metra typu 81-71. Pravidelný provoz tohoto typu byl ukončen 2. července 2009.
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Neděle 16. ledna 2022, 08:51, přidal: admin Petr

Tramvajové koleje jsou již položeny podél Werichovy ulice v takřka celé délce. | 15.01.2022 Tramvajové koleje jsou již položeny podél Werichovy ulice v takřka celé délce. | 15.01.2022 Tramvajové koleje jsou již položeny podél Werichovy ulice v takřka celé délce. | 15.01.2022 Tramvajové koleje jsou již položeny podél Werichovy ulice v takřka celé délce. | 15.01.2022 Tramvajové koleje jsou již položeny podél Werichovy ulice v takřka celé délce. | 15.01.2022
Tramvajové koleje jsou již položeny podél Werichovy ulice v takřka celé délce, pohled zpět ke smyčce Sídliště Barrandov. | 15.01.2022 Provizorně zachované propojení s ulicemi Miloše Havla a Baarové a následný oblouk je zatím bez kolejí. | 15.01.2022 Oblouk od Werichovy ulice podél vznikající ulice Gollové (vlevo) je zatím bez kolejí. | 15.01.2022 Křížová kolejová spojka na dočasné konečné Holyně v pohledu do šturcu. | 15.01.2022 Křížová kolejová spojka na dočasné konečné Holyně v pohledu k Sídlišti Barradov. | 15.01.2022
Podívejme se, jak pokročily práce na stavbě prodloužení tramvajové tratě do Holyně.
Ostatní
Čtvrtek 13. ledna 2022, 13:37, přidal: admin Petr

Elektrobus Zeus M 200 E #3001 na Malostranském náměstí. | 25.04.2010
13. leden se do dějin pražské hromadné dopravy zatím zapsal třemi významnějšími událostmi. V roce 1957 zahájila provoz manipulační trať v ulici Na Zámecké, v roce 1974 naopak provoz ukončila úvraťová konečná v Motole. No a v roce 2010 se do pražských ulic vydaly první elektrobusy na tehdejší autobusové lince 292 z Malostranského náměstí k Nemocnici pod Petřínem. Šlo o elektrobusy Zeus M 200 E z Itálie, které však stíhal jeden technický problém za druhým. Dopravní podnik hl. m. Prahy nakonec oba elektrobusy odstavil již v listopadu 2011 a o rok později byly vráceny výrobci. Vzpomenete si ještě na ně?
Výstavba, rekonstrukce, oprava tramvajové tratě
Úterý 11. ledna 2022, 12:58, přidal: admin Petr

V roce 1999 probíhala rekonstrukce mostů a zárubních zdí v blízkosti tramvajové tratě u smyčky Nádraží Hostivař. Z tohoto důvodu byl od 20. března do 10. května přerušen provoz v úseku Hostivařská - smyčka Nádraží Hostivař. Za křižovatkou u zastávky Hostivařská byla po vyjmutí několika velkoplošných panelů BKV vložena vratná zajišťovací výhybka, umožňující provoz obousměrnými vozy KT8D5 alespoň k zastávce Hostivařská. | 27.03.1999
Vůz T6A5 ev.č.8714 vypravený na linku 14 projíždí po nesprávné koleji staveništěm u zastávky Osadní (dnes Ortenovo náměstí). | 05.08.2002
Na Bubenském nábřeží je v souvislosti se zahájením výstavby lávky HOLKA (HOLešovice – Karlín) nutné dočasně přerušit provoz tramvají na traťové koleji z centra (kolej bližší k Vltavě) mezi zastávkami Pražská tržnice – Dělnická. Kvůli výstavbě základové konstrukce samotné lávky je totiž nutné odstranit zmíněnou kolej v délce cca 140 metrů. Aby na nábřeží zůstal zachován provoz tramvají, budou do tratě voženy kolejové spojky, které umožní zachovat obousměrný provoz tramvají na koleji do centra mezi zastávkami Tusarova – Pražská tržnice (kolej bližší k areálu Pražské tržnice). Instalace spojek proběhne za výluky provozu tramvají od soboty 15. do soboty 22. ledna 2022. S ohledem na dlouhodobé provozování nebudou využity povrchové výhybky, ale blokové čepové výhybky usazené místo velkoplošných panelů BKV. Tedy metoda, použitá například v roce 1999 v Hostivaři během rekonstrukce zárubních zdí v blízkosti tramvajové tratě u smyčky Nádraží Hostivař. V roce 2002 byl stejným principem udržován provoz tramvají v okolí Ortenova náměstí jednokolejnou tratí o délce cca 400 metrů při opravě parovodu. Tehdy však byly využity povrchové výhybky Californien.
Vozy
Pondělí 10.ledna 2022,12:26, vložil: admin Petr

Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9377 na lince 5 na Barrandově. | 10.01.2022
Novou celovozovou reklamu, která na sušenky Mila vstala jak bájný Phoenix z popela na motolském voze Škoda 15T ForCity Alfa #9377 vyfotil kdo jiný, než Phoenix. Děkujeme. #prazsketramvaje #prtky #skoda #15T #ForCity #Alfa #vozovnamotol
Vozy
Neděle 9.ledna 2022,12:25, vložil: admin Petr

Souprava vozů T3M #8042+#8085 v Jelením příkopu při návratu z vozovny Hloubětín. | 09.01.2022
Souprava vozů T3M #8042+#8085, která je přes zimu ustájena pod střechou střešovické vozovny, absolvovala tento víkend v "hloubětínské" vozovně rozšířenou prohlídku, během níž byl na vůz #8085 dosazen oranžový pantograf. #prazsketramvaje #prtky #ckd #tatra #t3m #vozovnahloubetin #retrojizdydpp #vozovnastresovice #muzeummhd #ekovaelectric
Aktualita
Sobota 1.ledna 2022,12:23, vložil: admin Petr

Vánočně vyzdobený vůz #2210 na lince 42 na Brusnici. | 01.01.2022
Již jen dnes a zítra máte možnost spojit své turistické cesty po Praze s vyhlídkovou linkou 42. Dnes s vozy T2 #6003 a #2210 s zítra pak s T3 #6102 a opět s vánočně vyzdobeným vozem #2210. Protože provoz linky 42 bude přerušen, je zítřek posledním dnem, kdy vás vánoční "ringhofferák" sveze. #prazsketramvaje #prtky #ckd #tatra #t3 #ringhoffer #muzeummhd #vozovnastresovice
Ostatní
Sobota 1.ledna 2022,00:01, vložil: admin Petr

 | nedatováno, ilustrační snímek
PF 2022

Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2021
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2021
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2020
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2020
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2019
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2019
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.12.2018
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-30.6.2018
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.12.2017
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.12.2016
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2015
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2015
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2015
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2015
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2014
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2014
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2014
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2014
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2013
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2013
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2013
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2013
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2012
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2012
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2012
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2012
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.10.-31.12.2011
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-30.9.2011
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.4.-30.6.2011
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.1.-31.3.2011
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.9.-31.12.2010
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 1.7.-31.8.2010
Krátké zprávy jsou vždy Na znamení 7.4.-30.6.2010

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022