Pražcová návěstidla

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pražcová návěstidla


Ve snaze zpřesnit světelné signály předávané řidičům tramvají světelnou signalizací, tzv.čočkami, uvedl Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., do provozu dva typy nových světelných signalizací pro tramvaje k řízení provozu na křižovatkách a zabezpečených místech ležících mimo pozemní komunikace. Šlo o návěstidla pražcová a barevná.

Pražcová návěstidla u podjezdu Třebenická. | 23.7.2009
Pražcová návěstidla jsou umístěna do klasických komor pro světelné signalizace. | 23.7.2009
Signál Pozor přímo + výzva přímo. | 23.7.2009
Signál Příprava k odjezdu přímo + výzva přímo. | 23.7.2009
Pražcová návěstidla použitá v Krakově. | 3.6.2011
Rájem pražcových návěstidel jsou také polské Katovice (Katowice). | 14.3.2013
Nejnověji je pražcové návěstidlo použito před rychlostní výhybkou R01 na Prašném mostě. Na snímku právě signalizuje volno pro vjezd do obvodu blokování výhybky. | 29.9.2013
Pražcová návěstidla u podjezdu Třebenická. | 23.7.2009
Signál Volno přímo + výzva přímo. | 23.7.2009
Signál Stůj přímo + výzva přímo. | 23.7.2009
Až takovýchto obludných rozměrů dokáží dosáhnout pražcová návěstidla v Drážďanech. | 26.11.2011
Pražcová návěstidla v nejvýchodnějším německém městu, Görlitz, neboli česky Zhořelci. | 25.6.2005
Pražcová návěstidla nalezneme také v Plzni, na výjezdu ze smyčky Bory. | 22.12.2010
Nejnověji je pražcové návěstidlo použito před rychlostní výhybkou R01 na Prašném mostě. Na snímku právě signalizuje stůj pro vjezd do obvodu blokování výhybky. | 29.9.2013
Předlohou pro pražcová návěstidla jsou systémy, které se používají ve většině evropských zemí, například v Německu, Polsku, ale i Chorvatsku, Řecku a jinde. Kromě toho byly zohledněny nároky na jejich lepší viditelnost i z dálky, nezaměnitelnost s ostatními návěstmi (nejen pro silniční vozidla, ale i například s návěstidlem elektricky ovládané výhybky pro tramvaje), jednoduchost a intuitivnost pro pochopení řidičů a zároveň použití co nejmenšího množství světelných komor. Díky LED technologii, jež při výrobě dopravních návěstidel nahrazuje klasické žárovky, bylo možné sdružit více signálů do jedné komory a výrazně tím redukovat jejich počet. Zatímco v Německu tedy dochází k použití až patnácti komor při větvení trati do tří směrů, pražské provedení obsahuje v tomto případě komor maximálně šest.

Ke spuštění pražcových návěstidel došlo poprvé 18. července 2009 s obnovením provozu na zrekonstruované tramvajové trati do obratiště Sídliště Ďáblice v místě dosud v místě signalizací neřízeného podjezdu Třebenická. Nejprve byla návěstidla v prvním roce ve zkušebním provozu, poté plynule přešla do provozu standardního.

Zatímco barevné signály v Braníku byly v závěru roku 2011 odstraněny, pražcová návěstidla čekal postupně další rozvoj. V prvním prosincovém týdnu roku 2010 nahradila původní atypickou signální soustavu barrandovské tramvajové tratě, což se neobešlo bez komplikací.

Nejnovější využití nalezla pražcová návěstidla u nové rychlostní výhybky na Prašném mostě, kde povoluje nebo blokuje vjezd do kolejových obvodů výhybky. Na tomto návěstidle je zobrazena pouze návěst povolující jízdu (symbolem jízda přímo, který bude platný i pro odbočení vpravo), nebo návěst jízdu zakazující.

Umístění pražcových návěstidel na křižovatkách brání legislativní nedořešenost, kdy je v zásadě možné jejich využití pouze na místech ležících mimo pozemní komunikaci. Z tohoto důvodu také v případě těchto návěstidel mohou dispečeři či pracovníci kontroly provozu nařídit vlaku jízdu proti signálu stůj.

Podobně jako v případě dosavadních čoček platila a platí pro nové světelné signalizace některá společná ustanovení:

 • Výzva se zadává automaticky (většinou trolejovým kontaktem) nebo ručně pomocí univerzální kličky v kontaktním zámku (příp. tlačítkem)
 • V místě větvení vlakové cesty je každý směr zabezpečen vlastním signálem
 • Pokud je přednost v jízdě na křižovatkách upravena dopravními značkami, jsou nové signály pro tramvaje dopravním značkám nadřazeny. Nové signály pro tramvaje jsou nadřazeny také obecným pravidlům pro přednost tramvají podle Dopravního a návěstního předpisu pro tramvaje D 1/2
 • Odchylně se nová návěstidla posuzují v následujících bodech:

 • Nerozsvítí-li se z jakéhokoliv důvodu signál povolující jízdu do požadovaného směru ani po nárokování ruční výzvou, oznámí řidič tuto skutečnost provoznímu dispečinku tramvají. Nepodaří-li se vypnutím světelného signalizačního zařízení nebo opravou zajistit průjezd přes světelné signalizační zařízení, je další jízda možná na pokyn dispečera nebo pracovníka kontroly provozu
 • Pokyny dispečera nebo pracovníka kontroly provozu jsou nadřazeny novým signálům pro tramvaje
 • Protože každý ze signalizovaných směrů křižovatky musí být opatřen vlastní dvojicí návěstidel, u křižovatky umožňující jízdu do třech směrů, je v případě pražcových návěstidel instalována šestice svítících segmentů. Tak, jak zobrazují naše ilustrační obrázky.
  Stůj vlevo Stůj přímo Stůj vpravo
  Signál Stůj vlevo, Stůj přímo a Stůj vpravo znamená pro signalizovaný směr povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou Příčná čára souvislá, Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě! a Příčná čára souvislá s nápisem STOP, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením.

  Stůj vlevo, výzva vlevo Stůj přímo, výzva přímo Stůj vpravo, výzva vpravo
  Signál Stůj vlevo + výzva vlevo, Stůj přímo + výzva přímo a Stůj vpravo + výzva vpravo znamená pro signalizovaný směr povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou Příčná čára souvislá, Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě! a Příčná čára souvislá s nápisem STOP, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením. Zároveň poskytuje informaci o tom, že řadič světelného signalizačního zařízení přijal výzvu k udělení signálu do signalizovaného směru.

  Příprava k odjezdu vlevo Příprava k odjezdu přímo Příprava k odjezdu vpravo
  Signál Příprava k odjezdu vlevo, Příprava k odjezdu přímo a Příprava k odjezdu vpravo znamená pro signalizovaný směr možnost pro řidiče stojícího vozidla připravit se k jízdě a pro řidiče jedoucího vozidla povinnost přizpůsobit rychlost jízdy (příp. zastavit vozidlo) tak, aby do doby rozsvícení signálu Volno v signalizovaném směru nepřejel dopravní značku Příčná čára souvislá, Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě! a Příčná čára souvislá s nápisem STOP, a kde taková dopravní značka není, za světelné signalizační zařízení.

  Příprava k odjezdu vlevo, výzva vlevo Příprava k odjezdu přímo, výzva přímo Příprava k odjezdu vpravo, výzva vpravo
  Signál Příprava k odjezdu vlevo + výzva vlevo, Příprava k odjezdu přímo + výzva přímo a Příprava k odjezdu vpravo + výzva vpravo znamená pro signalizovaný směr možnost pro řidiče stojícího vozidla připravit se k jízdě a pro řidiče jedoucího vozidla povinnost přizpůsobit rychlost jízdy (příp. zastavit vozidlo) tak, aby do doby rozsvícení signálu Volno v signalizovaném směru nepřejel dopravní značku Příčná čára souvislá, Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě! a Příčná čára souvislá s nápisem STOP, a kde taková dopravní značka není, za světelné signalizační zařízení. Zároveň poskytuje informaci o tom, že řadič světelného signalizačního zařízení přijal výzvu k udělení signálu do signalizovaného směru.

  Volno vlevo Volno přímo Volno vpravo
  Signál Volno vlevo, Volno přímo a Volno vpravo znamená možnost pokračovat v jízdě jen v signalizovaném směru.

  Volno vlevo, výzva vlevo Volno přímo, výzva přímo Volno vpravo, výzva vpravo
  Signál Volno vlevo + výzva vlevo, Volno přímo + výzva přímo a Volno vpravo + výzva vpravo znamená možnost pokračovat v jízdě jen v signalizovaném směru. Zároveň poskytuje informaci o tom, že řadič světelného signalizačního zařízení přijal výzvu k udělení signálu do signalizovaného směru.

  Pozor vlevo Pozor přímo Pozor vpravo
  Signál Pozor vlevo, Pozor přímo a Pozor vpravo znamená pro signalizovaný směr povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou Příčná čára souvislá, Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě! a Příčná čára souvislá s nápisem STOP , a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením; je-li však vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě.

  Pozor vlevo, výzva vlevo Pozor přímo, výzva přímo Pozor vpravo, výzva vpravo
  Signál Pozor vlevo + výzva vlevo, Pozor přímo + výzva přímo a Pozor vpravo + výzva vpravo znamená pro signalizovaný směr povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou Příčná čára souvislá, Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě! a Příčná čára souvislá s nápisem STOP, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením; je-li však vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě. Zároveň poskytuje informaci o tom, že řadič světelného signalizačního zařízení přijal výzvu k udělení signálu do signalizovaného směru.

  Signalizace mimo provoz Signalizace mimo provoz Signalizace mimo provoz
  Není-li signalizován žádný signál nebo je-li signalizován signál Signalizace mimo provoz, nejedná se o křižovatku řízenou nebo místo zabezpečené světelným signalizačním zařízením.

  Předvěst volno vlevo Předvěst volno přímo Předvěst volno vpravo
  Signál Předvěst volno vlevo, Předvěst volno přímo a Předvěst volno vpravo upozorňuje řidiče minimálně na zábrzdnou vzdálenost, že na křižovatce řízené nebo v místě zabezpečeném světelným signalizačním zařízením může očekávat signál Volno do signalizovaného směru.

  Předvěst stůj vlevo Předvěst stůj přímo Předvěst stůj vpravo
  Signál Předvěst stůj vlevo, Předvěst stůj přímo a Předvěst stůj vpravo upozorňuje řidiče minimálně na zábrzdnou vzdálenost, že na křižovatce řízené nebo v místě zabezpečeném světelným signalizačním zařízením musí očekávat signál Stůj do signalizovaného směru.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024