Světelné návěsti pro tramvaje

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Světelné návěsti pro tramvaje


Návěst VOLNO PRO ODBOČENÍ VLEVO Provoz tramvají se řídí světelným signalizačním zařízením, slangově přezdívaným "čočky". Těchto signálů se může užít i na jízdních pruzích vyhrazených pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy. Návěstidlo se je tvořeno celkem čtyřmi kruhovými světly, umístěnými ve dvou řadách pod sebou na jedné návěstní desce. V horní řadě jsou tři kruhová světla a ve spodní řadě jedno světlo, umístěné pod prostředním horním světlem.
Při návěsti STŮJ jsou rozsvíceny obě horní krajní světla.
Při návěsti VOLNO PRO ODBOČENÍ VLEVO je v horní řadě rozsvíceno levé světlo a spodní samostatné světlo.
Při návěsti VOLNO PRO PŘÍMÝ SMĚR je v horní řadě rozsvíceno prostřední světlo a spodní samostatné světlo.
Při návěsti VOLNO PRO ODBOČENÍ VPRAVO je v horní řadě rozsvíceno krajní pravé světlo a spodní samostatné světlo.
Při návěsti VOLNO PRO ODBOČENÍ VLEVO A PŘÍMÝ SMĚR je v horní řadě rozsvícené levé a prostřední světlo a spodní samostatné světlo.
Při návěsti VOLNO PRO ODBOČENÍ VLEVO A VPRAVO jsou v horní řadě rozsvícena obě krajní světla (levé a pravé) a spodní samostatné světlo,
při návěsti VOLNO PRO ODBOČENÍ VLEVO, PŘÍMÝ SMĚR A ODBOČENÍ VPRAVO jsou na návěstní desce rozsvícena všechna světla.
Při návěsti VOLNO PRO PŘÍMÝ SMĚR A ODBOČENÍ VPRAVO je v horní řadě rozsvíceno prostřední a pravé světlo a spodní samostatné světlo.
Návěst VOLNO PRO PŘÍMÝ SMĚR A ODBOČENÍ VPRAVO
Návěst VOLNO PRO ODBOČENÍ VLEVO A PŘÍMÝ SMĚR Návěst VOLNO PRO ODBOČENÍ VPRAVO
Návěst VOLNO PRO ODBOČENÍ VLEVO, PŘÍMÝ SMĚR A ODBOČENÍ VPRAVO Návěst VOLNO PRO ODBOČENÍ VLEVO A VPRAVO

Návěst STŮJ Zařazení konkrétního signálu pro požadovaný směr může být podmíněno výzvou, zadanou jedoucím vlakem (např. trolejový kontakt, nebo postavení elektricky ovládané výhybky), případně zadanou ručně s použitím kontaktního zámku. K potvrzení přijetí dané výzvy slouží u nově rekonstruovaných světelných signalizačních zařízení výzvové návěstidlo, které přijetí výzvy signalizuje rozsvícením světelného proužku pro daný směr.
K informaci řidiče o tom, jaký signál může očekávat na nejbližším signalizačním zařízení slouží předsunuté návěsti OČEKÁVEJ STŮJ a OČEKÁVEJ VOLNO.

Návěst OČEKÁVEJ STŮJ Návěst OČEKÁVEJ STŮJ je tvořena rozsvícením obou krajních světel horní řady světelného signalizačního zařízení, doplněného navíc obdélníkovou tabulkou se žlutým podkladem o rozměrech 170 x 270 milimetrů, umístěnou na výšku pod světelnou signalizací. Tabulka má bílý okraj široký 30 milimetrů a na žlutém podkladu je umístěné písmeno "P" černé barvy. Tato návěst upozorňuje řidiče, že na nejbližším světelném signalizačním zařízení musí na tramvajovém návěstidle očekávat signál STŮJ
Návěst OČEKÁVEJ VOLNO je tvořena rozsvícením středního světla v horní řadě světelného signalizačního zařízení a světla spodního, doplněného navíc obdélníkovou tabulkou se žlutým podkladem o rozměrech 170 x 270 milimetrů, umístěnou na výšku pod světelnou signalizací. Tabulka má bílý okraj široký 30 milimetrů a na žlutém podkladu je umístěné písmeno "P" černé barvy. Tato návěst upozorňuje řidiče, že na nejbližším světelném signalizačním zařízení musí na tramvajovém návěstidle očekávat signál VOLNO
Návěst OČEKÁVEJ VOLNO


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024