Kontaktní zámek

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Kontaktní zámek


Při rekonstrukcích světelných signalizačních zařízení bylo na některých křižovatkách zrušeno cyklické zařazování signálu volno pro tramvaje ve směru, který není standardně využíván, a zbytečně tak nebyl na křižovatkách využíván. Aby však měl řidič tramvaje možnost si signál volno do běžně nepojížděných směrů vyžádat, byly na křižovatkách instalovány kovové skříňky, v jejíž dolní části je trubkový otvor se čtyřhranem, jehož pootočením kličkou lze sepnout žádost o uvolnění příslušného směru. Tento starší typ však řidiči neumožňoval žádnou vizuální kontrolu, že signalizační zařízení jeho žádost skutečně přijalo.

Byl proto vyvinut nový typ kontaktního zámku, jehož základem je stejně jako u staršího typu skříňka, v jejíž dolní části je trubkový otvor se čtyřhranem, jehož pootočením kličkou lze sepnout žádost o uvolnění příslušného směru. Skříňka je z masivního žlutého plastu o rozměrech 10 x 21 centimetru a hloubce 10 centimetrů. V její horní části je okénko o rozměrech 5 x 2,5 centimetru, ve kterém se jako potvrzení přijetí žádosti od signalizačního zařízení rozsvítí příslušná směrovka červené barvy, tvořená diodou. Řidič tak má kontrolu a jistotu, že žádost pro signál volno pro jízdu tramvaje v požadovaném směru skutečně zadal. Na některých skříňkách je v černém poli navíc bíle vyznačen piktogram tramvaje.

Starý typ kontaktního zámku na křižovatce horní Palmovka
Nový typ kontaktního zámku na jednokolejce v ulici Komunardů
Pro kontrolky kontaktního zámku, které plní stejnou funkci jako výzvové návěstidlo, tak také platí stejné zásady pro návěštění. V základním stavu jsou kontrolky potmě, tedy nesvítí žádný z možných směrů, s výjimkou cyklicky zařazovaných směrů v signalizačním programu - tedy těch, které jsou zařazeny v cyklu světelné signalizace, a jejichž realizaci není třeba na světelné signalizaci vyžadovat.
Potvrzení přijetí žádosti o signál volno pro příslušný směr jízdy - návěst výzva nárokovaná - spočívá v rozsvícení červené směrovky v okénku na skříňce kontaktního zámku. Sděluje řidiči, že signalizační zařízení nárok na výzvu přijalo a že je zařazen do signálního programu. Návěst výzva nárokovaná svítí (s výjimkou doby, kdy bliká návěst následuje volno) od okamžiku přijetí prvního nároku na výzvu v signalizačním zařízení až do zrušení posledního nároku na výzvu.
Návěst výzva není nárokovaná pro příslušný směr jízdy je tvořená zhaslou příslušnou směrovkou. Znamená, že signalizační zařízení nárok nepřijalo a že příslušný signál volno nebude zařazen. Přejela-li tramvaj příslušný trolejový kontakt, a směrovka se nerozsvítila, jde o závadu a řidič musí příslušnou žádost o signál volno zopakovat ručně kličkou v kontaktním zámku.
Návěst následuje volno pro příslušný směr jízdy je tvořena příslušnou blikající červeně svítící směrovkou. Znamená, že brzy bude následovat signál volno pro příslušný směr. Tato návěst není součástí všech signalizací, používá se zejména tam, kde je vhodné řidiče na blížící se signál volno upozornit, např. v tramvajových zastávkách.
Je-li kontaktní zámek umístěn na křižovatce s kolejovým rozvětvením, musí být jeho návěst použita pro všechny směry jízdy tramvají, tedy nejen pro směr zařazovaný na základě výzvy tramvaje, ale i pro směr zařazovaný do signálního programu cyklicky. Návěst výzva nárokovaná cyklicky zařazovaného směru musí být návěštěna trvale, pouze s výjimkou situace, kdy bliká návěst následuje volno.
Díky kontaktnímu zámku tak má řidič - v případě poruchy trolejového kontaktu - možnost ručně vstoupit co cyklu světelné signalizace a svůj signál volno si vyžádat. Protože je na více místech v síti kontaktní zámek značně vzdálen od tramvajových kolejí (2 i 3 jízdní pruhy automobilů) a instalován většinou na sloup samotné světelné signalizace, není za určité situace možné pohledem na příslušné směrovky kontaktního zámku zjistit, zda je signál volno pro žádaný směr zařazen do cyklu světelné signalizace. Proto bylo jako doplňující prvek ke kontaktnímu zámku vyvinuto výzvové návěstidlo, které svou velikostí přijetí žádosti lépe potvrzuje.

Fotografie: © Pražské tramvaje

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024