Barevná návěstidla

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Barevná návěstidla


Ve snaze zpřesnit světelné signály předávané řidičům tramvají světelnou signalizací, tzv.čočkami, uvedl Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., do provozu dva typy nových světelných signalizací pro tramvaje k řízení provozu na křižovatkách a zabezpečených místech ležících mimo pozemní komunikace. Šlo o návěstidla pražcová a barevná.

Na výjezdu ze smyčky Nádraží Braník sděluje návěstidlo řidiči tramvaje signál stůj. | 24.4.2011
Ve směru od nácestné zastávky Nádraží Braník získává řidič tramvaje informaci, že bude následovat signál volno. | 24.4.2011
Ve směru od nácestné zastávky Nádraží Braník získává řidič tramvaje informaci, že bude následovat signál stůj. | 24.4.2011
Signály volno pro odbočení do smyčky Nádraží Braník a jízdu přímo směr nácestná zastávka Nádraží Braník doplňuje informace výhybkového návěstidla o uzamčení výhybky a postavení vlakové cesty vlevo. | 24.4.2011

O vznik barevných návěstidel se pravděpodobně nejvíce zasloužil Ing. Antonín Dub z odborové organizace Ospea. První zmínka o nových signálech se datuje k červnu 2008, kdy Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. společně s firmou Eltodo Dopravní systémy, představil návrh nových tříbarevných návěstidel. Návěsti byly tvořeny barevnými trojúhelníčky, jež se vzájemně překrývaly a vytvářely tak v patřičném směru barevné šipky. V září 2008 byla návěstidla modifikována tak, že se ještě více přiblížila podobě výhybkových návěstidel Hanning & Kahl. Tato návěstidla si někteří z nás mohou pamatovat z křižovatky Želivského, kde byla umístěna v roce 1992. Rozdíl spatříme pouze ve využití více barev tvořených diodami oproti klasickým žárovkovým lampám s vytvarovanými průhledy.

Zkušební provoz těchto barevných signálů probíhal na vjezdu do smyčky Nádraží Braník od června roku 2009. Původně se počítalo s ročním zkušebním provozem, následně mělo dojít k jejich instalaci na vybrané křižovatky, které projdou rekonstrukcí. Nakonec zkušební provoz barevných návěstidel trval dva roky, do 30. června 2011, kdy započala rekonstrukce tramvajové trati na Podolském nábřeží. Již během rekonstrukce byla demontována, poté opět instalována, ale po obnovení provozu na rekonstruované trati již nebyla spuštěna a v průběhu zimy došlo k jejich úplné demontáži. S jejich dalším využitím se v budoucnu nepočítá.

Podobně jako v případě dosavadních čoček platila pro barevná návěstidla některá společná ustanovení:

 • Výzva se zadává automaticky (většinou trolejovým kontaktem) nebo ručně pomocí univerzální kličky v kontaktním zámku (příp. tlačítkem)
 • V místě větvení vlakové cesty je každý směr zabezpečen vlastním signálem
 • Pokud je přednost v jízdě na křižovatkách upravena dopravními značkami, jsou nové signály pro tramvaje dopravním značkám nadřazeny. Nové signály pro tramvaje jsou nadřazeny také obecným pravidlům pro přednost tramvají podle Dopravního a návěstního předpisu pro tramvaje D 1/2
 • Princip funkce návěstidel znázorňují následující obrázky. Nad sebou bylo umístěno tolik signálů, pro kolik směrů signalizace platí. Pro zlepšení viditelnosti byla návěstidla osazena bílým orámováním.

  Stůj vlevo
  Signál Stůj vlevo, Stůj přímo a Stůj vpravo znamená pro signalizovaný směr povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou Příčná čára souvislá, Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě! a Příčná čára souvislá s nápisem STOP, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením.
  Stůj přímo
  Stůj vpravo

  Stůj vlevo, výzva vlevo
  Signál Stůj vlevo + výzva vlevo, Stůj přímo + výzva přímo a Stůj vpravo + výzva vpravo znamená pro signalizovaný směr povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou Příčná čára souvislá, Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě! a Příčná čára souvislá s nápisem STOP, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením. Zároveň poskytuje informaci o tom, že řadič světelného signalizačního zařízení přijal výzvu k udělení signálu do signalizovaného směru.
  Stůj přímo, výzva přímo
  Stůj vpravo, výzva vpravo

  Příprava k odjezdu vlevo
  Signál Příprava k odjezdu vlevo, Příprava k odjezdu přímo a Příprava k odjezdu vpravo znamená pro signalizovaný směr možnost pro řidiče stojícího vozidla připravit se k jízdě a pro řidiče jedoucího vozidla povinnost přizpůsobit rychlost jízdy (příp. zastavit vozidlo) tak, aby do doby rozsvícení signálu Volno v signalizovaném směru nepřejel dopravní značku Příčná čára souvislá, Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě! a Příčná čára souvislá s nápisem STOP, a kde taková dopravní značka není, za světelné signalizační zařízení.
  Příprava k odjezdu přímo
  Příprava k odjezdu vpravo

  Volno vlevo
  Signál Volno vlevo, Volno přímo a Volno vpravo znamená možnost pokračovat v jízdě jen v signalizovaném směru.
  Volno přímo
  Volno vpravo

  Pozor vlevo
  Signál Pozor vlevo, Pozor přímo a Pozor vpravo znamená pro signalizovaný směr povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou Příčná čára souvislá, Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě! a Příčná čára souvislá s nápisem STOP , a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením; je-li však vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě.
  Pozor přímo
  Pozor vpravo

  Signalizace mimo provoz
  Není-li signalizován žádný signál, nejedná se o křižovatku řízenou nebo místo zabezpečené světelným signalizačním zařízením.
  Signalizace mimo provoz
  Signalizace mimo provoz

  Předvěst volno vlevo Předvěst volno přímo Předvěst volno vpravo
  Signál Předvěst volno vlevo, Předvěst volno přímo a Předvěst volno vpravo upozorňuje řidiče minimálně na zábrzdnou vzdálenost, že na křižovatce řízené nebo v místě zabezpečeném světelným signalizačním zařízením může očekávat signál Volno do signalizovaného směru.
  (Tyto signály nebyly v rámci zkušebního provozu využity.)

  Předvěst stůj vlevo Předvěst stůj přímo Předvěst stůj vpravo
  Signál Předvěst stůj vlevo, Předvěst stůj přímo a Předvěst stůj vpravo upozorňuje řidiče minimálně na zábrzdnou vzdálenost, že na křižovatce řízené nebo v místě zabezpečeném světelným signalizačním zařízením musí očekávat signál Stůj do signalizovaného směru.
  (Tyto signály nebyly v rámci zkušebního provozu využity.)


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024