Trať Sídliště Ďáblice-Střelničná

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Sídliště Ďáblice-StřelničnáDovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na provedené rekonstrukce to tady vypadá zase trošku jinak. Usilovně pracujeme na úpravách.

Souprava vozů T3 ev.č.6790+6745 na lince 10 u smyčky Sídliště Ďáblice
Souprava vozů T6A5 ev.č.8629+8630 na lince 17 u smyčky Sídliště Ďáblice
Souprava vozů T3 ev.č.6557+6562 na lince 10 u protisměrné zastávky Třebenická
Přístřešek zastávky Třebenická
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7282+T3 ev.č.6631 na lince 30 u zastávky Štěpničná
Souprava vozů T6A5 ev.č.8679+8680  na lince 10 v zastávce Štěpničná
Souprava vozů T3 ev.č.6911+6910 na lince 34 u zastávky Štěpničná
Souprava vozů T3 ev.č.6957+6965 na lince 30 u zastávky Ládví
Souprava vozů T3 ev.č.6821+6822 na lince 1 v zastávce Kyselova
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7282+T3 ev.č.6631 na lince 30 u zastávky Kyselova
Souprava vozů T3R.P ev.č.8394+8395 na lince 24 v zastávce Střelničná
Souprava vozů T3 ev.č.6976+6932 na lince 34 u smyčky Sídliště Ďáblice
Vůz KT8D5 ev.č.9035 na lince 17 u zastávky Třebenická
Výzdoba zastávky Třebenická
Vůz T3 ev.č.6798 na lince 30 u zastávky Štěpničná
Souprava vozů T3 ev.č.6914+6912 na lince 24 u zastávky Štěpničná
Souprava vozů T3 ev.č.6914+6912 na lince 34 u zastávky Štěpničná
Souprava vozů T3 ev.č.6953+6954 na lince 24 v zastávce Ládví
Souprava vozů T3R.P ev.č.8388+8389 na lince 24 u zastávky Kyselova
Souprava vozů T3M2-DVC ev.č.8089+8088 na lince 10 u zastávky Kyselova
Souprava vozů T3 ev.č.6720+6721 na lince 10 u zastávky Střelničná
Vůz T3 ev.č.6921 na lince 14 ve výstupní zastávce smyčky Střelničná
V období, kdy stavba nových tramvajových tratí nebyla na programu dne, v období, kdy přednost dostávalo rušení tratí stávajících a výstavba kapacitních komunikací pro automobily, právě v tomto období se na severním okraji Prahy objevuje nová tramvajová trať. Když totiž kompetentní orgány rozhodly o výstavbě Ďáblického sídliště, rozhodly i o podobě jeho dopravní obslužnosti. Sídliště bylo koncipováno jako dopravně uzavřené pro průjezdnou dopravu, která bude vedena kapacitními komunikacemi po jeho okraji. Jasné bylo i to, že autobusová doprava kapacitně vyhovovat nebude, a metra se tato oblast měla dočkat bůhví kdy. Ostatně metro se realitou stává až na počátku třetího tisíciletí. A tak - třebaže výhledová koncepce s tramvajemi v Praze nepočítala vůbec - , bylo rozhodnuto o výstavbě kapacitní tramvajové tratě, vedené po okraji budovaného sídliště Střelničnou a Ďáblickou ulicí, na vlastním tělese. Součástí stavby se stala i mimoúrovňová křižovatka tramvajové tratě s silniční komunikací, kdy tramvajová trať komunikaci podchází podjezdem. V zastávkách Štěpničná a Ládví byly navíc zřízeny podchody pro chodce, ústící na nástupní ostrůvky zastávek. Tramvajová trať byla uvedena do provozu 3. ledna 1971.
Od 3. dubna 2002 do 15. března 2003 byla u zastávky Ládví zřízena provizorní jednokolejná trať v souvislosti s výstavbou trasy metra C.
Výstavba metra zasahuje do života tramvajové tratě - zásadnějším způsobem - i od 14. srpna 2004. Zhruba na dva roky je přerušen tramvajový provoz mezi koncovou smyčkou Sídliště Ďáblice a zastávkou Ládví, kde je na kolejovém přejezdu ukončena linka 24, provozovaná vozy KT8D5.

Prohlídku tramvajové tratě - v ještě kompletním stavu - začneme ve smyčce Sídliště Ďáblice. Trať je zde kryta asfaltovým kobercem a smyčku opouští v levém oblouku o malém poloměru a vede přímým úsekem vedle travnatého pásu a parkoviště, umístěného podél Ďáblické ulice. Poté, co trať úrovňově překročí Bešťákovu ulici, začne klesat do terénního zářezu, který umožní mimoúrovňové překonání rušné křižovatky a následný výjezd ve středu Střelničné ulice. Před samotným podjezdem je v zářezu umístěna zastávka Třebenická. Za ní trať v pravém oblouku zamíří do podjezdu, a napřímí se teprve po jeho opuštění. Trať pokračuje přímým úsekem a okolní terén se postupně snižuje na její úroveň. U Štěpničné ulice následuje zastávka Štěpničná, vybavená podchodem pro chodce. Následuje příčný přejezd pro automobily a trať pokračuje středem Střelničné ulice na vlastním tělese. Před zastávkami Ládví, na křižovatce s Davídkovou ulicí je umístěn další přejezd pro automobily. (S ohledem na výstavbu metra je nyní kolejový svršek mezi oběma silničními přejezdy snesen, v zastávce Ládví je vložen kolejový přejezd.) Následují již zmíněné zastávky Ládví, k nimž také umožňuje bezpečný přístup podchod pro pěší. Třetí z přejezdů pro automobily je umístěn u křižovatky s ulicí Opálkovou a je opatřen světelnou signalizací. Následuje zastávka Kyselova a za ní se tramvajová trať stáčí táhlým levým obloukem k zastávkám Střelničná. U již zmíněné křižovatky Střelničná pak naši prohlídku ukončíme.

Celá trať je vybudována klasickou metodou kolejnic na příčných pražcích. V úseku Třebenická - Střelničná je trať s otevřeným svrškem, a pouze příčné přejezdy pro automobilovou dopravu jsou kryty zádlažbovými panely. Úsek smyčka Sídliště Ďáblice - Třebenická, společně s prostorem zastávek Střelničná je zakryt asfaltovým kobercem. Zastávky Štěpničná a Ládví jsou opatřeny podchody z nástupních ostrůvků na přilehlé chodníky.

Zastávky umístěné na popisované trati:
Třebenická - nácestná zastávka ve směru k zastávce Štěpničná na vlastním tělese, na východní straně Ďáblické ulice, 155 metrů za křižovatkou s Bešťakovou ulicí, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Štěpničná - nácestná zastávka ve směru k zastávce Ládví na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu Střelničné ulice, 110 metrů před křižovatkou se Střekovskou ulicí, 4 metry před výstupem z podchodu, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Štěpničná - nácestná zastávka ve směru k zastávce Sídliště Ďáblice na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu Střelničné ulice, 90 metrů za křižovatkou se Štěpničnou ulicí, 68 metrů za výstupem z podchodu, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Ládví - nácestná zastávka ve směru k zastávce Kyselova na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu Střelničné ulice, 168 metrů před křižovatkou s Davídkovou ulicí, 8 metrů před výstupem z podchodu, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Ládví - nácestná zastávka ve směru k zastávce Štěpničná na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu Střelničné ulice, 106 metrů před křižovatkou s Davídkovou ulicí, 70 metrů za výstupem z podchodu, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Kyselova - nácestná zastávka ve směru k zastávce Střelničná na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu Střelničné ulice, 135 metrů před křižovatkou s Čumpelíkovou ulicí, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Kyselova - nácestná zastávka ve směru k zastávce Ládví na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu Střelničné ulice, 200 metrů za křižovatkou s Čumpelíkovou ulicí, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Střelničná - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Kobylisy/Březiněveská na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu Střelničné ulice, 3 metry před křižovatkou se Zdibskou ulicí, nástupiště pro dva vlaky 2xT
Střelničná - nácestná zastávka ve směru k zastávce Kyselova na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu Střelničné ulice, 67 metrů za křižovatkou se Zdibskou ulicí, nástupiště pro dva vlaky 2xT

Provozované linky na popisované trati:
V základní stavu jsou v denním provozu na trati provozovány linky 10, 17 a 24, v nočním provozu pak linka 53. Okrajově do provozu na trati však zasahuje také linka 15, která však úsekem mezi křižovatkou Střelničná a smyčkou Březiněveská projíždí manipulačně.
S ohledem na výstavbu metra a vložení kolejového přejezdu do zastávky Ládví je nyní na torzu tramvajové tratě provozována pouze linka 24, manipulačně projíždí úsekem mezi křižovatkou Střelničná a smyčkou Březiněveská linky 15, 17, 25 a 53, ve smyčce ukončené.

Fotocesta po trati Sídliště Ďáblice - Střelničná
Tramvajová trať smyčka Sídliště Ďáblice - Třebenická Tramvajová trať smyčka Sídliště Ďáblice - Třebenická Tramvajová trať smyčka Sídliště Ďáblice - Třebenická Tramvajová trať smyčka Sídliště Ďáblice - Třebenická Tramvajová trať smyčka Sídliště Ďáblice - Třebenická
Tramvajová trať smyčka Sídliště Ďáblice - Třebenická Tramvajová trať smyčka Sídliště Ďáblice - Třebenická Tramvajová trať smyčka Sídliště Ďáblice - Třebenická Tramvajová trať smyčka Sídliště Ďáblice - Třebenická Tramvajová trať smyčka Sídliště Ďáblice - Třebenická
Tramvajová trať smyčka Sídliště Ďáblice - Třebenická Tramvajová trať smyčka Sídliště Ďáblice - Třebenická Tramvajová trať smyčka Sídliště Ďáblice - Třebenická Tramvajová trať smyčka Sídliště Ďáblice - Třebenická Tramvajová trať smyčka Sídliště Ďáblice - Třebenická
Tramvajová trať smyčka Sídliště Ďáblice - Třebenická Tramvajová trať smyčka Sídliště Ďáblice - Třebenická Tramvajová trať Třebenická - Štěpničná Tramvajová trať Třebenická - Štěpničná Tramvajová trať Třebenická - Štěpničná
Tramvajová trať Třebenická - Štěpničná Tramvajová trať Třebenická - Štěpničná Tramvajová trať Třebenická - Štěpničná Tramvajová trať Třebenická - Štěpničná Tramvajová trať Štěpničná - Ládví
Tramvajová trať Štěpničná - Ládví Tramvajová trať Štěpničná - Ládví Tramvajová trať Štěpničná - Ládví Tramvajová trať Štěpničná - Ládví Tramvajová trať Štěpničná - Ládví
Tramvajová trať Štěpničná - Ládví Tramvajová trať Štěpničná - Ládví Tramvajová trať Štěpničná - Ládví Tramvajová trať Štěpničná - Ládví Tramvajová trať Štěpničná - Ládví
Tramvajová trať Štěpničná - Ládví Tramvajová trať Štěpničná - Ládví Tramvajová trať Štěpničná - Ládví Tramvajová trať Ládví - Kyselova Tramvajová trať Ládví - Kyselova
Tramvajová trať Ládví - Kyselova Tramvajová trať Ládví - Kyselova Tramvajová trať Ládví - Kyselova Tramvajová trať Ládví - Kyselova Tramvajová trať Ládví - Kyselova
Tramvajová trať Ládví - Kyselova Tramvajová trať Ládví - Kyselova Tramvajová trať Ládví - Kyselova Tramvajová trať Ládví - Kyselova Tramvajová trať Kyselova - Střelničná
Tramvajová trať Kyselova - Střelničná Tramvajová trať Kyselova - Střelničná Tramvajová trať Kyselova - Střelničná Tramvajová trať Kyselova - Střelničná Tramvajová trať Kyselova - Střelničná
Tramvajová trať Kyselova - Střelničná Tramvajová trať Kyselova - Střelničná Tramvajová trať Střelničná - křižovatka Střelničná Tramvajová trať Střelničná - křižovatka Střelničná Tramvajová trať Střelničná - křižovatka Střelničná

Fotografie: © Pražské tramvaje

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021