Trať Sídliště Ďáblice-Střelničná jednokolejka

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Sídliště Ďáblice-Střelničná
jednokolejka


Z hlediska pražské tramvajové dopravy okrajové tratě v Ďáblicích a Kobylisích zažívaly od roku 2002 dobu ne nepodobnou zlatým létům výstavby metra, kdy se tramvajové tratě přemisťovaly na všelijaká provizoria a o nějaké stálosti linkového vedení se cestujícím mohlo pouze zdát. Inu prodloužení trasy metra C úsekem IV.C1 z dosavadní konečné stanice Nádraží Holešovice bylo hodně znát i na povrchu.

Dokončovací práce na zřizování jednokolejného úseku tramvajové tratě ve Střelničné ulici. | 26.3.2002
Dokončovací práce na zřizování jednokolejného úseku tramvajové tratě ve Střelničné ulici. | 26.3.2002
Souprava vozů T3 ev.č.6728+6729 vypravená na linku 10 vjíždí od zastávky Ládví na jednokolejný úsek tratě. | 6.4.2002
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7046+T3 ev.č.6645 vypravená na linku 24 projíždí ve směru od zastávky Ládví jednokolejným úsekem tramvajové tratě. V pravé části zůstává odpojená část traťové koleje do centra a k ní přiléhající stavební zábor, jehož prostor byl důvodem vzniku jednokolejného úseku. | 6.4.2002
Souprava vozů T6A5 ev.č.8605+8606 vypravená na linku 17 vyjíždí z jednokolejky k zastávce Štěpničná, vpravo je zachyceno odpojené torzo traťové koleje do centra. | 6.4.2002
Souprava vozů T3 ev.č.6838+6839 vypravená na linku 10 právě vyjíždí z jednokolejky k zastávce Štěpničná, vpravo je zachyceno odpojené torzo traťové koleje do centra. | 6.4.2002
Vůz KT8D5 ev.č.9029 na lince 24 právě vjíždí do jednokolejky od zastávky Štěpničná, vlevo je zachyceno odpojené torzo traťové koleje do centra. | 6.4.2002
Dokončovací práce na zřizování jednokolejného úseku tramvajové tratě ve Střelničné ulici. | 26.3.2002
Dokončovací práce na zřizování jednokolejného úseku tramvajové tratě ve Střelničné ulici. | 26.3.2002
Vůz KT8D5 ev.č.9009 vypravený na linku 24 vjíždí podél stavebního záboru u zastávky Ládví do jednokolejného úseku tramvajové tratě. | 6.4.2002
Souprava vozů T6A5 ev.č.8617+8618 vypravená na linku 10 opouští jednokolejný úsek při jízdě k zastávce Štěpničná. | 6.4.2002
Vůz KT8D5 ev.č.9024 vypravený na linku 24 opouští jednokolejný úsek tramvajové tratě ve směru k zastávce Štěpničná. | 6.4.2002
Souprava vozů T3 ev.č.6736+6737 vypravená na linku 10 vjíždí do jednokolejného úseku, tvořeného nesprávnou kolejí, před zastávkou Ládví. | 6.4.2002
Souprava vozů T6A5 ev.č.8605+8606 vypravená na linku 17 vjíždí do jednokolejného úseku, tvořeného nesprávnou kolejí, před zastávkou Ládví. | 6.4.2002

Linky sice jezdily víceméně ve svých trasách, ale provizorií přibývalo. První úpravy proběhly na tramvajové trati mezi zastávkami Kyselova a Ládví, kde bylo nutno přemístit sloupy trolejového vedení a troleje místo klasických převěsů umístit na výložníky nových sloupů.

Druhá v pořadí byla tramvajová trať v Trojské ulici, která je sama o sobě dost raritní. A aby jejích zvláštností oproti ostatním tratím v síti tramvají nebylo málo, byl zde od 28. února 2001 tramvajový provoz veden obousměrně po jednokolejném úseku trati v úseku mezi zastávkami Trojská a Nad Trojou. Na souběžné - vyloučené - koleji byl mezitím vybudován most s kolejovou splítkou nad vznikající těžní jámou metra.

No a čtvrtý zásah do tramvajových tratí se vrátil tam, kde se začalo se zmíněným překládáním sloupů trolejového vedení - do Střelničné ulice. Z důvodu pokračujících prací na hloubené stanici metra C Ládví bylo nutno na křižovatce ulic Střelničná a Davídkova zřídit jednokolejnou tramvajovou trať.

Od 3. dubna 2002 do 15. března 2003 zde byl tramvajový provoz veden obousměrně po jednokolejném úseku trati v úseku mezi zastávkami Ládví a Štěpničná. Tento jednokolejný úsek v délce cca 100 m byl umístěn ve směru z centra cca 50 m za zastávkou Ládví a ve směru do centra cca 350 m za zastávkou Štěpničná. Jízda v jednokolejném úseku byla ve směru z centra (od zastávky Ládví) po správné koleji a ve směru do centra (od zastávky Štěpničná) po nesprávné koleji.

Provoz na jednokolejné trati byl řízen světelným signalizačním zařízením (SSZ), které bylo vybaveno řadičem umožňujícím zabezpečení tramvajové trati a dynamické řízení tramvajového provozu. Pro přihlašování a odhlašování tramvají byly použity trolejové kontakty. Pro náhradní přihlášení zde byly k dispozici kontaktní zámky. Potvrzení přijetí výzvy (přihlášení se) signalizovala výzvová návěstidla i kontrolní svítilny kontaktních zámků. SSZ bylo navrženo tak, aby umožnilo průjezd neomezeného počtu tramvajových souprav za sebou v jednom směru jízdy v případě, že ve druhém směru nebyla žádná tramvaj přihlášena.

Postup při případné poruše SSZ stanovuje vnitropodnikový předpis D 1/2 - Dopravní a návěstní předpis pro tramvaje. Dle tohoto předpisu je řidič povinen při poruše SSZ oznámit tuto skutečnost na provozní dispečink a řídit se dále jeho pokyny. Za poruchu je považován i stav, kdy je SSZ mimo provoz.

Výhybky do jednokolejného úseku byly zajišťovací. Trvalé postavení výhybek bylo následující:
- výhybka ve směru jízdy z centra sjezdová: stálé postavení jazyků je od jednokolejného úseku vpravo na správnou kolej ve směru do centra
- výhybka ve směru jízdy z centra rozjezdová: stálé postavení jazyků od jednokolejného úseku přímo na správnou kolej ve směru z centra.
Nad oběma výhybkami byla následně vyvěšena omezená rychlost do 10 km/h ve všech směrech.

V pravidelném provozu byly na jednokolejné trati provozovány vlaky linek č. 10, 17, 24 a 53.

Souprava vozů T3 ev.č.6824+6823 vypravená na linku 17 opouští jednokolejný úsek tramvajové tratě a míří k zastávce Ládví. | 6.4.2002 Souprava vozů T3 ev.č.6890+6894 vypravená na linku 17 projíždí ve směru k zastávce Ládví protisměrně jednokolejným úsekem. V levé části zůstává odpojená část traťové koleje do centra. | 6.4.2002 Souprava vozů T3 ev.č.6728+6729 vypravená na linku 10 se vrací z nesprávné koleje na správnou před zastávkou Ládví. | 6.4.2002 Souprava vozů T3 ev.č.6750+6751 vypravená na linku 10 projíždí po nesprávné koleji do centra, levá kolej je na obou koncích odpojeným torzem traťové koleje do centra. | 6.4.2002 Vůz KT8D5 ev.č.9024 vypravený na linku 24 opouští jednokolejný úsek tramvajové tratě ve směru k zastávce Ládví. | 6.4.2002
Fotocesta po jednokolejné trati ve Střelničné ulici .:::. 6. dubna 2002
Pohled do jednokolejky od zastávky Štěpničná. Jednokolejná trať směrem k zastávce Ládví, vpravo je zachyceno odpojené torzo původní koleje do centra. Jednokolejná trať vznikající ve sjezdové výhybce sloučením dvou traťových kolejí v pohledu k zastávce Ládví, vpravo je zachyceno odpojené torzo původní koleje do centra. Jednokolejná trať využívající obousměrně původní traťovou kolej z centra v pohledu k zastávce Ládví. Rozjezdová výhybka z jednokolejky směrem k zastávce Ládví.
Rozplet z jednokolejného úseku k zastávce Ládví. Pohled do jednokolejného úseku od zastávky Ládví. Jednokolejná trať vznikající ve sjezdové výhybce sloučením dvou traťových kolejí v pohledu k zastávce Štěpničná. Jednokolejka v pohledu k zastávce Štěpničná, vlevo je zachyceno odpojené torzo původní koleje do centra. Rozjezdová výhybka z jednokolejného úseku v pohledu k zastávce Štěpničná, vlevo je zachyceno odpojené torzo původní koleje do centra.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021