Trať Ke Stírce - Elektrárna Holešovice

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Ke Stírce - Elektrárna HolešoviceDovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na provedené rekonstrukce to tady vypadá zase trošku jinak. Usilovně pracujeme na úpravách.

Souprava vozů T3 ev.č.6858+6859 na lince 24 v dočasné zastávce Ke Stírce
Souprava vozů T3M ev.č.8066+8049 na lince 25 v dočasné zastávce Ke Stírce
Souprava vozů T3 ev.č.6976+6832 na lince 10 u zastávky Hercovka
Souprava vozů T3 ev.č.6892+6893 na lince 24 u zastávky Hercovka
Vůz KT8D5 ev.č.9001 na lince v úseku tratě s klesáním 80,15‰ [Foto: Jaroslav Veselý]
Souprava vozů T3 ev.č.6748+6749 na lince 34 v místě maximálního stoupání tratě
Souprava vozů T3 ev.č.6851+6852 na lince 10 u zastávky Nad Trojou
Souprava vozů T3 ev.č.6884+6883 na lince 17 u zastávky Nad Trojou
Souprava vozů T3 ev.č.6864+6879 mezi zastávkami Trojská a Nad Trojou
Souprava vozů T6A5 ev.č.8665+8666 na lince 12 v zastávce Trojská
Souprava vozů T3 ev.č.6125+6247 na lince 37 u zastávky Trojská
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7094+7095 u zastávky Trojská
Souprava vozů T3 ev.č.6828+6831 na lince 17 u trojského tramvajového mostu
Souprava vozů T3 projíždí po původním tramvajovém mostě k zastávce Trojská [Foto: archiv]
Vůz KT8D5 ev.č.9005 na lince 37 právě opouští trojský tramvajový most
Souprava vozů T3 ev.č.6840+6814 na lince 17 vjíždí na trojský tramvajový most
Souprava vozů T3 ev.č.6734+6735 na lince 10 stoupá k trojskému tramvajovému mostu
Vozy KT8D5 ev.č.9048 a 9030 na linkách 17 stanicují v zastávce Nádraží Holešovice
Souprava vozů T3 ev.č.6864+6879 na lince 17 u zastávky Nádraží Holešovice
Vůz KT8D5 ev.č.9043 na lince 25 u křižovatky Ke Stírce
Vůz KT8D5 ev.č.9046 na lince 25 opustil zastávku Hercovka
Souprava vozů T3 ev.č.6838+6839 na lince 17 u zastávky Hercovka
Vůz KT8D5 ev.č.9002 na lince 25 pod zastávkou Hercovka
Souprava vozů T3 ev.č.6750+6751 na lince 34 v úseku tratě s klesáním 80,15‰
Vůz KT8D5 ev.č.9002 na lince 5 v místě maximálního klesání tratě [Foto: Jaroslav Veselý]
Souprava vozů T3 ev.č.6826+6827 na lince 12 stanicuje v zastávce Nad Trojou
Souprava vozů T3 ev.č.6873+6875 na lince 34 u zastávky Nad Trojou
Souprava vozů T3 ev.č.6821+6822 na lince 24 u zastávky Trojská
Původní podoba trati k zastávce Trojská
Souprava vozů T6A5 ev.č.8629+8630 na lince 10 u zastávky Trojská
Souprava vozů T3 ev.č.6776+6777 na lince 34 na trojském předmostí tramvajového mostu
Původní křížový kolejový přejezd na trojské straně tramvajové trati
Souprava vozů T3 ev.č.6864+6747 na lince 17 projíždí po mostovce trojského mostu do centra
Souprava vozů T3R.P ev.č.8347+8346 na lince 24 na trojském tramvajovém mostě
Vůz KT8D5 ev.č.9007 vypravený na linku 17 u trojského tramvajového mostu
Souprava vozů T6A5 ev.č.8733+8734 na lince 1 stanicuje v zastávce Nádraží Holešovice
Souprava vozů T3R.P ev.č.8336+8337 na lince 24 u zastávky Nádraží Holešovice
Souprava vozů T3 ev.č.6813+6713 na lince 17 u křižovatky Elektrárna Holešovice
15. ledna 1975 byla zahájena dlouhodobá výluka tramvajové tratě přes Pelc-Tyrolku, vyvolaná výstavbou nového mostu pro plánovanou silniční magistrálu, na němž se stále počítalo se středním pásem pro tramvajovou dopravu. Brzy se ukázalo, že autobusová doprava absolutně nepostačuje a tramvajové spojení přes Libeňský most a Bulovku je nejenom časově náročnější, ale v případě jakéhokoliv narušení dopravy na této jediné tramvajové trati dojde k dopravnímu kolapsu. Urychleně se proto hledalo nouzové řešení, jehož výsledkem byla výstavba tramvajového provizória vedeného Trojskou ulicí, jehož provoz byl zahájen 5. května 1977.

Při stavbě bylo nutné překonat Vltavu mostem s ocelovou trámovou konstrukcí o délce 243 metrů. Ačkoliv měl naplánovanou životnost na 20 až 25 let, již během třetího roku provozu se na jeho konstrukci objeveny trhliny, které začaly ohrožovat bezpečnost dopravy. 10. listopadu 1980 byla proto na mostě (a tím i na celé trati) přerušena doprava. Jediným řešením byla urychlená náhrada trámové konstrukce mostu staronovým provizoriem, použitým již pro silniční dopravu u mostu Barikádníků. Došlo tedy k jeho přesunutí po proudu řeky o kus dále a místo silničních se na něm objevila vozidla kolejová. Přestože práce značně komplikovalo zimní období, již 7. března 1981 se podařilo zprovoznit alespoň jednu polovinu nového provizorního mostu - dnešní kolej do centra - po níž pak více než rok jezdily tramvaje obousměrně. Druhé koleje na druhé mostovce se totiž tramvaje dočkaly až 1. července 1982. Na obou předmostích byly zřízeny křížové kolejové přejezdy, které umožňovaly v případě potřeby vyloučení provozu na jakékoliv polovině mostu.

Bez ohledu na protesty odborníků byla trať stavěna i se 470 metrů dlouhým úsekem se sklonem 80,15‰, který vyvolala skutečnost, že po překonání Vltavy trať mírně klesá do zastávky Trojská a teprve následně stoupá - ještě s mírným sklonem do hodnoty 43‰ - do zastávky Nad Trojou. Krizové stoupání začíná u této zastávky.
Kdyby stoupání následovalo ihned po překonání řeky Vltavy a využilo se mostní estakády pak by sklon trati až na Hercovku nepřesáhl 60‰ a nebylo by třeba žádných bezpečnostních opatření. Pod zastávkou Hercovka se tak muselo zřizovat bezpečnostní zastavovací místo, kde řidič zkoušel funkčnost brzd pro jízdu z kopce.
Zvláštní opatření se zavedla také pro jízdu do kopce. V zastávce Nad Trojou musel řidič tramvaje vystoupit a zatelefonovat na zřízené dispečerské stanoviště, kde mu byla jízda povolena přítomným pracovníkem jen za situace, že se na trati nenacházela překážka. Pro manipulace s vadnými vlaky byly zřízeny kolejové přejezdy u zastávek Nad Trojou a Hercovka. Přejezd u zastávky Hercovka byl k 16. září 1985 snesen. Časem se však ukázalo, že provoz na trati je naprosto bezpečný takže bylo možné zrušit přítomnost dispečera na trati i povinné telefonování. V roce 2002 byla zlikvidována i budova, v níž dispečeři sídlili. Přesto musí řidiči i nadále zkoušet funkci kolejnicové brzdy (poklesem napětí baterie na voltmetru a slyšitelným klapnutím) - do roku 1998 u zastavovacího místa pod zastávkou Hercovka pouze při jízdě po spádu, v současnosti v obou směrech v poslední zastávce před vjezdem na samotnou trať. Tramvajové vlaky vjíždějící na tuto trať musí být vybaveny dvojicí klínů pro každý vůz pro jeho zajištění při poruše nebo přerušení dodávky elektrického proudu. Při jízdě po spádu nesmí maximální rychlost překročit 25km/h.
Aby nedocházelo ke zvýšenému odběru elektrického proudu, a tím nebezpečí jeho výpadku protože vozy T3 mají nařízeno překonávat krizové stoupání s jízdou na "plný kotel" - tedy maximální dosažitelnou rychlostí, smí do úseku vjíždět vždy jen jeden tramvajový vlak. V roce 1995 byla zrekonstruována část tramvajové tratě na trojské straně, kdy došlo k částečné přeložce a přesunu zastávek Trojská. Zároveň byl trojský křížový kolejový přejezd nahrazen dvěma jednokolejnými přejezdy. V roce 1998 byl holešovický křížový kolejový přejezd zrušen zcela a přejezdy na trojské straně tak de facto pozbyly smyslu. O rok později byla zrekonstruována trať včetně mostovky na koleji umístěné na polovině mostu vedoucí z centra, rok 2000 přinesl stejnou rekonstrukci koleje do centra. V roce 2001 byla na Trojské zřízena provizorní jednokolejná trať vyvolaná výstavbou metra, záhy jí nahradilo další provizorium - kolejová splítka umístěná na mostě nad stavební jámou.

A tak třebaže tramvajová trať v Trojské ulici byla původně budována jako dočasné provizorium, slouží k plné spokojenosti cestujících. No a původní trať přes Pelc-Tyrolku již nikdy obnovena nebyla. Pro jistotu...

Cestu po tramvajové trati začneme na křižovatce ulic Zenklova, Klapkova, Nad Šutkou a Trojská, kterou dále pokračuje klasickou přízemní "vesnickou" zástavbou v mírném levém oblouku až k zastávce Hercovka. Tramvajová trať tu zabírá celou šířku vozovky a automobily parkují na chodnících. Trať se napřimuje a následuje klesání. Zatím ještě pozvolné, ale brzy nám čočky rozsvícené na volnou signalizují že se blížíme k úseku s kritickým klesáním 80,15‰. U čoček každá tramvaj zastaví aby vyzkoušela funkci zajišťovací brzdy a poté pouze odbrzdí. V žádném případě se nesmí rozjíždět s pomocí motorů, ale pouze vlastní vahou. Tramvajová trať opouští pozemní komunikaci a míří na vlastní těleso. Rychlost tramvaje zde musí být v rozmezí 20 - 25 km/h, ani více ani méně. 470 metrů dlouhý úsek o klesání 80,15‰ je rozdělen na dva samostatné, kryté čočkami a více než jeden tramvajový vlak se v žádném z nich nesmí objevit. V opačném směru trať kryjí pouze jedny čočky, do stoupání smí jen jeden tramvajový vlak. Klesání tratě se náhle mění na cca 80 metrů dlouhou rovinku pro umístění zastávky Nad Trojou a kolejového přejezdu. Za zastávkou následuje již mírnější klesání v táhlém levém oblouku. Klid tramvaje jedoucí po vlastním tělese narušuje jen několik přejezdů z levé komunikace k rodinným domkům na straně pravé na nichž má tramvaj zajištěnou dopravními značkami přednost. Trojská ulice s níž jsme měli společnou trasu od počátku tratě na křižovatce jištěné světelnou signalizací prudce mění směr, překříží tramvajovou trať a vydává se doprava. Tramvajová trať pokračuje se stále mírnějším klesáním v levém oblouku do zastávky Trojská. Následuje další silniční přejezd, po pravé straně trojská měnírna v níž až do roku 2000 vypomáhaly pojízdné měnírny a torza nástupních ostrůvků, kde až do rekonstrukce této části tratě v roce 1995 byla umístěna zastávka Trojská. V přímém směru a mírném stoupání tramvajová trať pokračuje přes dvojici jednokolejných přejezdů na "rámusák" - tramvajový most přes Vltavu. Jeho první pole umístěné ještě nad zemí je usazeno na mohutný násep, který je pozůstatkem tramvajového tělesa projektované tratě z Pelc-Tyrolky k zoologické zahradě v Tróji. Stavba byla sice v roce 1959 zahájena ale dokončení se nikdy nedočkala. Přes pět polí tramvajového mostu, na němž je rychlost omezena do 30 km/h se trať dostává na holešovickou stranu řeky Vltavy a prudkým levým obloukem se srovnává proti jejímu toku a podél opěrné zdi železniční tratě klesá takřka na úroveň hladiny řeky. Zde byl až do roku 1998 umístěn křížový kolejový přejezd, který umožňoval jízdu po libovolné části mostovky. Pravý oblouk zamíří do podjezdu pod železniční viadukt, na němž je umístěna železniční stanice Praha-Holešovice. Následuje zastávka Nádraží Holešovice (u Elektrárny), další pravý oblouk do Partyzánské ulice - trať zde opouští vlastní těleso a stává se součástí komunikace. Na křižovatce ulic Plynární, U Výstaviště a Partyzánské, takřka v místě kde byl kdysi hlavní vjezd do areálu tramvajové vozovny Centrála cesta po tramvajové trati končí.

Celá trať je vybudována klasickým způsobem na pražcích. Úsek od křižovatky Ke Stírce po místo, kde trať opouští vozovku Trojské ulice a vede na samostatném tělese kryjí zádlažbové panely. Následující úsek až k zastávce Nad Trojou je nyní zřízen v podobě odkrytého kolejového svršku. Prostor zastávky Nad Trojou je zakryta zádlažbovými panely, kolejový přejezd žulovou dlažbou. Až k tramvajovému mostu je trať opět s otevřeným svrškem, který narušují jen přejezdy pro automobily zřízené ze zádlažbových panelů nebo asfaltu. Kolejové přejezdy u tramvajového mostu jsou zakryty dlažbou z žulových kostek. Po překročení Vltavy je trať opět skryta do zádlažbových panelů, oblouky jsou zadlážděny žulovou dlažbou, stejný materiál kryje i přímý úsek podél Vltavy, kde byl umístěn holešovický křížový kolejový přejezd.

Zastávky umístěné na popisované trati:
Hercovka - nácestná zastávka v obou směrech.
Nad Trojou - nácestná zastávka v obou směrech.
Trojská - nácestná zastávka v obou směrech.
Nádraží Holešovice - nácestná zastávka v obou směrech.

Provozované linky na popisované trati:
Dlouhou dobu patřila Trojská linkám 5, 17 a 25. Od změny linkového vedení v roce 1998 si linka 14 prohodila s 25 libeňskou část trasy a přes Trojskou jezdí místo ní. Tato změna tak narušila zavedenou praxi, že po Trojské jezdily jen liché tramvajové linky (5, 17, 25) včetně noční 53. K další změně došlo v roce 2003, kdy Trojskou ulici natrvalo opustila linka 5.

Fotocesta po trati křižovatka Ke Stírce – křižovatka Elektrárna Holešovice
Tramvajová trať křižovatka Ke Stírce - Hercovka Tramvajová trať křižovatka Ke Stírce - Hercovka Tramvajová trať křižovatka Ke Stírce - Hercovka Tramvajová trať křižovatka Ke Stírce - Hercovka Tramvajová trať křižovatka Ke Stírce - Hercovka
Tramvajová trať křižovatka Ke Stírce - Hercovka Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou
Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou
Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou
Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou
Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou
Tramvajová trať Hercovka - Nad Trojou Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská
Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská
Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská
Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská
Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská Tramvajová trať Nad Trojou - Trojská Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice
Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice
Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice
Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice Tramvajová trať Nádraží Holešovice - Trojská Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice
Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice
Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice Tramvajová trať Trojská - Nádraží Holešovice Tramvajová trať Nádraží Holešovice - křižovatka Elektrárna Holešovice Tramvajová trať Nádraží Holešovice - křižovatka Elektrárna Holešovice Tramvajová trať Nádraží Holešovice - křižovatka Elektrárna Holešovice
Tramvajová trať Nádraží Holešovice - křižovatka Elektrárna Holešovice Tramvajová trať Nádraží Holešovice - křižovatka Elektrárna Holešovice Tramvajová trať Nádraží Holešovice - křižovatka Elektrárna Holešovice Tramvajová trať Nádraží Holešovice - křižovatka Elektrárna Holešovice Tramvajová trať Nádraží Holešovice - křižovatka Elektrárna Holešovice

Fotografie: © Pražské tramvaje a © Jaroslav Veselý a archiv

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023