Křižovatka Elektrárna Holešovice

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka Elektrárna Holešovice


Zatímco na protipólu této tramvajové křižovatky - na křižovatce Ke Stírce byl až do roku 1977 pouhý tramvajový oblouk a křižovatka vznikla až v souvislosti s výstavbou nové tramvajové tratě v Trojské ulici, křižovatka u železniční stanice má historii podstatně bohatší....

Pohled do ulice Na Zátorách od vozovny Centrála, v období kdy ulicí vedla jednokolejná trať, na křižovatce je postupně odbouráván obytný dům, po němž zůstává nevzhledná proluka i v roce 2010... | 1930
Rozvětvení křižovatky Elektrárna Holešovice v pohledu z areálu vozovny a ústředních dílen Centrála. | okolo 1930
Souprava vedená motorovým vozem ev.č.2160 vypravená na linku 26 projíždí obloukem od Nádraží Holešovice k Výstavišti v době, kdy v prostoru křižovatky byl právě jen ten oblouk... | 24.8.1972
Vůz T3 ev.č.6716 vypravený na linku odbočuje od Výstaviště k zastávce Nádraží Holešovice u metra. | 12.7.2003
Vůz KT8D5 ev.č.9002 vypravený na linku 25 projíždí nyní již jen manipulačním obloukem mezi oběma zastávkami Nádraží Holešovice. | 12.7.2003
Souprava vozů T3R.P ev.č.8486+8487 vypravená na linku 17 projíždí esíčkem křižovatky Elekrárna Holešovice k zastávce Nádraží Holešovice. | 31.5.2010
Konečná stanice linky 3 před holešovickou elektrárnou s vlakem vedeným motorovým vozem ev.č.327. | okolo 1930
Rozvětvení křižovatky Elektrárna Holešovice od Výstaviště po zdvoukolejnění. Přímý směr však míří pouze do areálu vozovny a ústředních dílen Centrála, respektive obratiště linky 3. | okolo 1935
Souprava vozů T3 ev.č.6911+6910 vypravená na linku 25 odbočuje k Výstavišti. | 8.6.1996
Vůz T6A5 ev.č.8726 právě hradí linku 14 a projíždí nyní již jen manipulačním obloukem mezi zastávkami Nádraží Holešovice. | 24.1.2004
Souprava vozů T3 ev.č.6736+6561 vypravená na linku 24 projíždí obloukem mezi zastávkami Nádraží Holešovice. | 12.7.2003
Souprava vozů T6A5 ev.č.8632+8644 vypravená na linku 14 projíždí křižovatkou Elekrárna Holešovice k zastávce Výstaviště Holešovice. | 8.12.2005

První tramvaje se v této oblasti objevily v noci z 21. na 22. prosince 1899, kdy byly po provizorní koleji z Plynární ulice přepravovány do tramvajové vozovny Centrála, neboť třeba "uklidit" některé tramvajové vozy a protože trať ještě nebyla zcela dokončena využila se k tomuto transportu právě provizorní kolej.

Oficiálně byly trať i vozovna zprovozněny až 2. července 1900. V koncové části se traťová kolej plynule rozvětvovala kolejovými harfami do třech lodí o pěti kolejích vozovny Centrála.

Náznaky první křižovatky vznikly 19. června 1905, kdy se k vozovně Centrála napojila nová tramvajová trať od Výstaviště. V následujících letech probíhalo postupné zdvoukolejňování tratě v Plynární ulici až k samotným Zátorám, tedy ke křižovatce. Závěrečný, cca 200 metrů dlouhý úsek, však zůstal pro nepřehlednost a nedostatečnou šířku komunikace jednokolejný i nadále. V srpnu 1913 byl přidáním druhé koleje zkrácen o dalších 85 metrů.

V polovině třicátých let dochází ke zdvojkolejnění i poslední části tramvajové tratě mezi Zátorami a Elektrárnou Holešovice. Úprava je zprovozněna k 16. listopadu 1935. Konec 50.let znamenal postupné opouštění areálu dílen Centrála a postupné rušení tamního rozsáhlého kolejiště. Definitivní tečku učinil 11. srpen 1955, kdy byla odpojena nákladní odbočka do areálu holešovické Elektrárny. Na místě dnešní křižovatky Elektrárna Holešovice zůstal jen prostý dvoukolejný oblouk Plynární - Výstaviště.

Nutná rekonstrukce mostu Barikádníků, přes nějž vedla tramvajová trať vyvolala od 15. ledna 1975 její dlouhodobou výluku, která byla následně zaměněna za trvalé zrušení tramvajové tratě. Náhradou se stala nově zřízená trať vedená Trojskou ulici se sklonem až 89‰, zprovozněná po urychlené výstavbě 5. května 1977, a napojující se v prostoru holešovické Elektrárny dvoukolejným trojúhelníkem na stávající trať.
Zatím poslední opravu křižovatka prodělala v roce 2001, kdy došlo k výměně celé kolejové konstrukce.

Křižovatka je vybavena pouze elektrickými, radiově ovladatelnými výhybkami s pružnými jazyky, které nesou následující číselná označení: od zastávky Ortenovo náměstí ev.č. 374, od Trojské ev.č. 521 a od Výstaviště ev.č. 522, kryt křižovatky tvoří žulové dlažební kostky.

V pravidelném provozu jsou pojížděny dva směry křižovatky, přímý mezi tratí v Trojské ulici a Výstavištěm a z pohledu od Výstaviště pravé oblouky k Nádraží Holešovice.

Fotocesta po křižovatce Elektrárna Holešovice
Rozvětvení tramvajové tratě od Trojské ulice, levý oblouk směřuje do Plynární ulice, přímý směr - tvořený kolejovým esíčkem - pokračuje k Výstavišti Holešovice. Rozvětvení tramvajové tratě od Ortenova náměstí, levý oblouk míří k Výstavišti Holešovice, pravý na trať v Trojské ulici. Rozvětvení tramvajové tratě od Výstaviště Holešovice, přímý směr - tvořený kolejovým esíčkem - pokračuje na trať v Trojské ulici, pravý oblouk do Plynární ulice. Přímá část křižovatky Elektrárna Holešovice tvořená kolejovým esíčkem mezi vrcholy od Výstaviště Holešovice a Trojské ulice.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022