Trať Ke Stírce - Elektrárna Holešovice jednokolejná trať Nad Trojou - Trojská 2001

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Ke Stírce - Elektrárna Holešovice
jednokolejná trať Nad Trojou - Trojská 2001


Přelom tisíciletí v pražské tramvajové dopravě připomínal zlatá léta výstavby metra, kdy se tramvajové tratě přemisťovaly na všelijaká provizória a o nějaké stálosti linkového vedení se cestujícím mohlo pouze zdát.

Souprava vozů T3 #6752+6753 vypravená na linku 12 opouští jednokolejný úsek a míří k zastávce Trojská. V tomto místě byl vjezd pro automobily na stavbu, zajištěný světelnou signalizací. | 24.3.2001
Souprava vozů T3 #6780+6781 vypravená na linku 12 opouští jednokolejný úsek tratě v Trojské ulici. | 24.3.2001
Vůz KT8D5 #9045 vypravený na linku 37 opouští jednokolejný úsek v Trojské ulici. | 11.4.2001
Souprava vozů T3 #6856+6755 vypravená na linku 17 vjela do jednokolejného úseku tratě v Trojské ulici. | 24.3.2001
Vůz KT8D5 #9009 vypravený na linku 37 projíždí jednokolejným úsekem. | 11.4.2001
Souprava vozů T3 #6776+6777 vypravená na linku 12 vjíždí do jednokolejného úseku tratě v Trojské ulici. | 24.3.2001
Souprava vozů T3SUCS #7097+T3 #6542 vypravená na linku 17 projíždí jednokolejným úsekem tratě v Trojské ulici podél vznikající stavební jámy. | 24.3.2001
Souprava vozů T3 #6816+6257 vypravená na linku 17 projíždí jednokolejným úsekem tratě. | 22.5.2001
Souprava vozů T6A5 #8679+8680 vypravená na linku 12 míjí budovanou stavební jámu po pravé straně. | 24.3.2001
Souprava vozů T3 #6752+6753 vypravená na linku 12 opouští jednokolejný úsek tratě v Trojské ulici. | 24.3.2001
Vůz KT8D5 #9007 vypravený na linku 37 vjíždí od Trojské do jednokolejného úseku. | 11.4.2001
Souprava vozů T3 #6906+6807 vypravená na linku 5 vjíždí do jednokolejného úseku tratě v Trojské ulici. | 24.3.2001
Souprava vozů T3 #6866+6867 vypravená na linku 12 míjí vznikající stavební jámu po levé straně. | 24.3.2001
Souprava vozů T3 #6825+6289 vypravená na linku 17 projíždí jednokolejným úsekem tratě. Vedle provozované koleje již leží mostní provizorium pro vznikající splítku, umístěnou nad stavební jámou. | 22.5.2001
Souprava vozů T6A5 #8605+8606 vypravená na linku 12 při jízdě ke stoupání 80‰ míjí budovanou stavební jámu po pravé straně. | 24.3.2001
Sólo vůz T3SUCS #7287 vypravený na linku 14 projíždí jednokolejným úsekem tratě. Vedle provozované koleje již leží mostní provizorium pro vznikající splítku, umístěnou nad stavební jámou. | 22.5.2001
Vůz KT8D5 #9045 vypravený na linku 37 projíždí jednokolejným úsekem. | 11.4.2001
Souprava vozů T3 #6868+6869 vypravená na linku 5 po pár metrech jízdy opustí jednokolejný úsek. | 24.3.2001
Kumulaci rozsáhlých výluk způsobily dva faktory. Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu, které se v Praze konalo v roce 2000. Proto nemohly být v ulicích umístěny "použitelné" stavební materiály, které by demonstrantům daly do rukou zbraň proti policii. A k tomu se ještě objevují přerušení tramvajového provozu vyvolaná výstavbou trasy metra IV.C1 z tehdejší konečné stanice Nádraží Holešovice. Pražský Dopravní podnik se tak musel činit, aby roční skluz v údržbě dohnal.

První, vlastně takřka nepodstatný, zásah proběhl na tramvajové trati mezi zastávkami Kyselova a Ládví, kde bylo nutné přemístit sloupy trolejového vedení a troleje místo klasických převěsů umístit na výložníky nových sloupů, aby bylo možné začít hloubit stavební jámu.

Druhou v pořadí se stala tramvajová trať v Trojské ulici, která je sama o sobě dost raritní. Aby jejích zvláštností oproti ostatním tratím v síti tramvají nebylo málo, byl zde od 28. února 2001 tramvajový provoz veden obousměrně po jednokolejném úseku trati v úseku mezi zastávkami Trojská a Nad Trojou.

Tento jednokolejný úsek v délce cca 150 m byl umístěn ve směru z centra cca 300 metrů za zastávkou Trojská a ve směru do centra cca 100 metrů za zastávkou Nad Trojou. Jízda v jednokolejném úseku byla ve směru z centra (od zastávky Trojská) po správné koleji, a ve směru do centra (od zastávky Nad Trojou) po nesprávné koleji. Provoz na jednokolejné trati byl řízen světelným signalizačním zařízením (SSZ), které bylo vybaveno řadičem umožňujícím zabezpečení tramvajové trati, dynamické řízení tramvajového provozu a výjezdu ze stavby. Pro přihlašování a odhlašování tramvají byly použity trolejové kontakty. Pro náhradní přihlášení byly osazeny kontaktní zámky. Potvrzení přijetí výzvy (přihlášení se) bylo signalizováno výzvovými návěstidly i kontrolními svítilnami kontaktních zámků. SSZ bylo navrženo tak, aby umožnilo průjezd tří tramvajových souprav za sebou v jednom směru jízdy.

Postup při případné poruše SSZ stanovuje vnitropodnikový předpis D 1/2 - Dopravní a návěstní předpis pro tramvaje. Dle tohoto předpisu je řidič povinen při poruše SSZ oznámit tuto skutečnost na provozní dispečink tramvají a řídit se dále jeho pokyny. Za poruchu je považován i stav, kdy je SSZ mimo provoz.

Výhybky do jednokolejného úseku byly zajišťovací. Trvalé postavení výhybek bylo následující:
- výhybka ve směru jízdy z centra sjezdová: stálé postavení jazyků je od jednokolejného úseku vpravo na správnou kolej ve směru do centra
- výhybka ve směru jízdy z centra rozjezdová: stálé postavení jazyků od jednokolejného úseku přímo na správnou kolej ve směru z centra.

V pravidelném provozu se na jednokolejné trati objevovaly vlaky linek 5, 14, 17 a 53, ale díky rekonstrukci křižovatky Elektrárna Holešovice se tu objevily i vlaky linek 12 a 37, na kterou byly nasazeny, pro tuto trať v té době, netypické vozy typu KT8D5.

Ovšem této jednokolejce již vypršel vyměřený čas provozu. Hlavním důvodem jejího zřízení totiž byla výstavba stavební jámy pod kolejí vedoucí do centra, aby mohl být jednokolejný provoz sveden na mostní konstrukci.

Poslední vlak linky 53 projel dočasnou jednokolejnou tratí na Trojské ulici v sobotu 26. května 2001, krátce po 4. hodině ranní. Poté byl provoz přerušen až do 9. června 2001, kdy byl obnoven již na mostním provizoriu s kolejovou splítkou.

Sólo vůz T6A5.3 #8600 vypravený na linku 14 projíždí jednokolejným úsekem tratě. | 22.5.2001 Vůz KT8D5 #9043 vypravený na linku 37 opouští jednokolejný úseku. | 11.4.2001 Souprava vozů T3 #6836+6837 vypravená na linku 17 opouští jednokolejný úsek a míří k zastávce Nad Trojou. | 24.3.2001 Souprava vozů T3 #6873+6875 vypravená na linku 5 názorně předvádí, jak prudký levotočivý oblouk musely vozy překonat k vjetí na protisměrnou kolej. | 24.3.2001 Souprava vozů T3SUCS #7075+T3 #6875 vypravená na linku 17 vjíždí do jednokolejky od zastávky Nad Trojou. | 24.3.2001
Vůz KT8D5 #9043 vypravený na linku 37 vjíždí od zastávky Nad Trojou do jednokolejného úseku. | 11.4.2001 Vůz KT8D5 #9024 vypravený na výlukovou linku 37 právě vjíždí do jednokolejného úseku od zastávky Nad Trojou. | 11.4.2001 Souprava vozů T3 #6782+6785 vypravená na linku 12 vjíždí do jednokolejného úseku tratě v Trojské ulici. | 24.3.2001 Sólo vůz T3 #6854 vypravený na linku 14 vjíždí do jednokolejného úseku tratě. | 22.5.2001 Již obnovený dvoukolejný úsek tramvajové tratě v Trojské ulici, nad ještě nezasypanou stavební jámou s tunely metra IV.C1. | 2003
Fotocesta po dočasné jednokolejce Nad Trojou - Trojská
Pohled do jednokolejky od zastávky Nad Trojou. Pohled do jednokolejky od zastávky Nad Trojou. Pohled do jednokolejky od zastávky Nad Trojou. Jednokolejná trať v pohledu k zastávce Trojská. Jednokolejná trať v pohledu k zastávce Trojská.
Jednokolejná trať v pohledu k zastávce Trojská. Rozjezdová výhybka směrem k zastávce Trojská. Již opět dvoukolejná trať v pohledu k zastávce Trojská. Pohled do jednokolejky od zastávky Trojská. Jednokolejná trať v pohledu k zastávce Nad Trojou.
Jednokolejná trať v pohledu k zastávce Nad Trojou. Jednokolejná trať v pohledu k zastávce Nad Trojou. Rozjezdová výhybka směrem k zastávce Nad Trojou. Vedle provozované koleje již leží mostní provizorium pro vznikající splítku, umístěnou nad stavební jámou. | 22.5.2001 Pohled na portál vznikajícího dvoukolejného tunelu metra IV.C1 v úseku Nádraží Holešovice-Kobylisy byl viditelný z mostní konstrukce kolejové splítky. | 18.5.2002


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023