Trať Ke Stírce - Elektrárna Holešovice splítka Nad Trojou - Trojská 2001-2003

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Ke Stírce - Elektrárna Holešovice
splítka Nad Trojou - Trojská 2001-2003


Výstavba trasy metra IV.C1 z dosavadní konečné stanice Nádraží Holešovice do nové konečné stanice Ládví si během půl roku vyžádala již druhé přerušení tramvajového provozu v Trojské ulici.

Souprava vozů T3 #6825+6289 vypravená na linku 17 projíždí jednokolejným úsekem tratě. Vedle provozované koleje již leží mostní provizorium pro vznikající splítku, umístěnou nad stavební jámou metra IV.C1. | 22.5.2001
Souprava vozů T6A5 #8657+8658 vypravená na linku 14 vyčkává v Trojské ulici na signál volno pro vjezd do splítkového úseku. | 22.3.2003
Do splítkového úseku od zastávky Nad Trojou vjíždí souprava vozů T3 #6858+6859 vypravená na linku 5. | 7.7.2001
Souprava vozů T6A5 #8697+8698 vypravená na linku 17 opouští splítkový úsek v Trojské ulici při jízdě k zastávce Nad Trojou. | 22.3.2003
Souprava vozů T3 #6862+6863 na lince 5 míří splítkou na mostní konstrukci k zastávce Nad Trojou. | 7.7.2001
Splítkovým úsekem na mostní konstrukci nad stavbou metra IV.C1 projíždí k zastávce Nad Trojou souprava vozů T3 #6782+6852 vypravená na linku 14. | 22.3.2003
Souprava vozů T6A5 #8705+8706 vypravená na linku 17 projíždí splítkovým úsekem na mostní konstrukci nad stavbou metra IV.C1 v Trojské ulici. | 18.5.2002
Sólo vůz T3M #8094 vypravený vozovnou Kobylisy na linku 14 vyčkává v Trojské ulici na signál volno pro vjezd do splítkového úseku. | 18.5.2002
Souprava vozů T3 #6780+6781 vypravená na linku 14 opouští splítkový úsek při jízdě k zastávce Nad Trojou. | 22.3.2003
Sólo vůz T3 #6834 vypravený na linku 14 vjíždí do splítkového úseku od zastávky Nad Trojou. | 7.7.2001
Vůz KT8D5 #9048 vypravený na linku 17 projíždí splítkovým úsek na mostní konstrukci nad stavbou metra IV.C1 v Trojské ulici. | 22.3.2003
Souprava vozů T6A5 #8697+8698 vypravená na linku 17 vjíždí do splítkového úseku v Trojské ulici při jízdě k zastávce Trojská. | 22.3.2003
Splítkovým úsekem na mostní konstrukci nad stavbou metra IV.C1 projíždí k zastávce Trojská souprava vozů T3 #6866+6867 vypravená na linku 5. | 7.7.2001
Sólo vůz T6A5 #8714 vypravený na linku 14 projíždí splítkovým úsek na mostní konstrukci nad stavbou metra IV.C1 v Trojské ulici. | 18.5.2002
Při první výluce tramvajového provozu v termínu 15. - 28. února 2001 byla mezi zastávkami Trojská a Nad Trojou zřízena cca 150 metrů dlouhá jednokolejná trať, která umožnila uvolnění prostoru jedné traťové koleje (do centra) pro zřízení stavební jámy a následnou instalaci mostního provizoria, na němž je umístěna kolejová splítka. Druhá výluka v termínu 26. května - 9. června 2001 byla vyvolaná napojením tratě na mostní provizorium s kolejovou splítkou. Poté byla původní traťová kolej z centra dočasně opuštěna a tramvajová doprava byla svedena přímo nad stavební jámu. Od 9. června 2001 do 21. května 2003 tak měla Praha v síti tramvají po úseku v Letenské ulici druhou protisměrnou kolejovou splítku.

Trojský splítkový úsek na mostní konstrukci v délce cca 100 m byl umístěn ve směru z centra cca 350 m za zastávkou Trojská a ve směru do centra cca 100 m za zastávkou Nad Trojou. Jízda ve splítkovém úseku byla ve směru z centra (od zastávky Trojská) v prostoru nesprávné koleje (vlevo) a ve směru do centra (od zastávky Nad Trojou) v prostoru správné koleje (vpravo). Ve směru do centra byla v celé délce splítky omezená rychlost do 30 km/h. Ve směru z centra byla od začátku splítky až před výjezd z ní omezená rychlost do 30 km/h a ve výjezdu ze splítky omezená rychlost do 20 km/h.

Provoz na splítkové trati byl řízen stejným světelným signalizačním zařízením (SSZ), které bylo využito již pří řízení provozu na jednokolejné trati. Zatímco při kolejovém uspořádání jednokolejné trati byla světelná signalizace umístěna těsně před výhybkami, u splítky byly sloupky umístěny cca 50 metrů před vlastním sjetím protisměrných kolejí. Důvodem však nebylo posunutí samotných sloupků, ale naopak zkrácení splítkového úseku oproti předcházejícímu jednokolejnému stavu. SSZ bylo vybaveno řadičem umožňujícím zabezpečení tramvajové trati, dynamické řízení tramvajového provozu a výjezdu ze stavby. Pro přihlašování a odhlašování tramvají byly použity trolejové kontakty. Pro náhradní přihlášení byly osazeny kontaktní zámky. Potvrzení přijetí výzvy (přihlášení se) bylo signalizováno výzvovými návěstidly i kontrolními svítilnami kontaktních zámků. SSZ bylo navrženo tak, aby umožnilo průjezd tří tramvajových souprav za sebou v jednom směru jízdy.

Postup při případné poruše SSZ stanovuje vnitropodnikový předpis D 1/2 - Dopravní a návěstní předpis pro tramvaje. Dle tohoto předpisu je řidič povinen při poruše SSZ oznámit tuto skutečnost na provozní dispečink tramvají a řídit se dále jeho pokyny. Za poruchu je považován i stav, kdy je SSZ mimo provoz.

Kolejová splítka svou existenci ukončila mezi 21. květnem a 28. červnem 2003, kdy probíhalo opětné zdvoukolejnění tramvajové tratě.

Splítkovým úsekem na mostní konstrukci nad stavbou metra IV.C1 projíždí k zastávce Nad Trojou souprava vozů T3 #6878+6876 vypravená na linku 5. | 18.5.2002 Splítkovým úsekem na mostní konstrukci nad stavbou metra IV.C1 projíždí k zastávce Nad Trojou souprava vozů T6A5 #8617+8618 vypravená na linku 17. | 18.5.2002 Vůz KT8D5 #9048 vypravený na linku 17 projíždí splítkovým úsek na mostní konstrukci nad stavbou metra IV.C1 v Trojské ulici. | 22.3.2003 Splítkovým úsekem na mostní konstrukci nad stavbou metra IV.C1 projíždí k zastávce Trojská souprava vozů T3 #6824+6823 vypravená na linku 17. | 18.5.2002 Splítkovým úsekem na mostní konstrukci nad stavbou metra IV.C1 projíždí k zastávce Nad Trojou souprava vozů T3 #6828+6827 vypravená na linku 1. | 7.7.2001
Splítkovým úsekem na mostní konstrukci nad stavbou metra IV.C1 projíždí k zastávce Trojská souprava vozů T3 #6782+6852 vypravená na linku 14. | 22.3.2003 Souprava vozů T3 #6754+6753 vypravená na linku 14 překonává po splítce umístěné na mostní konstrukci stavbu metra v Trojské ulici. | 22.3.2003 Sólo vůz T3 #6805 vypravený na linku 14 vjel do splítkového úseku v prostoru stavby metra IV.C1 v Trojské ulici. | 7.7.2001 Souprava vozů T6A5 #8699+8700 vypravená na linku 17 vjíždí do splítkového úseku v Trojské ulici při jízdě k zastávce Nad Trojou. | 22.3.2003 V prvních dnech provozu ještě nebyla odtěžená zemina v okolí mostní konstrukce a tak souprava vozů T3 #6821+6822 vypravená na linku 1 sice překonává splítkový úsek na mostní konstrukci. Jenže ta vypadá, jakoby pouze ležela na zemi. | 7.7.2001
Souprava vozů T6A5 #8733+8734 na lince 1 na mostní částí splítkové koleje klesá k zastávce Trojská. | 7.7.2001 Souprava vozů T3 #6812+6561 vypravená na linku 17 vjíždí do splítkového úseku v Trojské ulici. | 18.5.2002 Souprava vozů T3 #6780+6781 vypravená na linku 14 opouští splítkový úsek při jízdě k zastávce Trojská. | 22.3.2003 Souprava vozů T3 #6826+6932 vypravená na linku 14 vjíždí do splítkového úseku v Trojské ulici. | 22.3.2003 Souprava vozů T3 #6813+6814 vypravená na linku 1 vjíždí do splítkového úseku v Trojské ulici. | 7.7.2001
Jednokolejná trať je již zlikvidována, na mostní konstrukci se rodí splítkový úsek. | červen 2001 Jednokolejná trať je již zlikvidována, na mostní konstrukci se rodí splítkový úsek. | červen 2001 Jednokolejná trať je již zlikvidována, na mostní konstrukci se rodí splítkový úsek. | červen 2001 Jednokolejná trať je již zlikvidována, na mostní konstrukci se rodí splítkový úsek. | červen 2001 Jednokolejná trať je již zlikvidována, na mostní konstrukci se rodí splítkový úsek. | červen 2001
Fotocesta po dočasné splítce Nad Trojou - Trojská
Pohled do splítky od zastávky Nad Trojou. Pohled do splítky od zastávky Nad Trojou. Splet kolejí v pohledu od zastávky Nad Trojou. Splítka na mostní konstrukci pohledem k zastávce Trojská. Splítka na mostní konstrukci pohledem k zastávce Trojská.
Splítka na mostní konstrukci pohledem k zastávce Trojská. Rozplet kolejí ze splítky směrem k zastávce Trojská. Pohled do splítky od zastávky Trojská. Pohled do splítky od zastávky Trojská. Splet kolejí v pohledu od zastávky Trojská.
Splítka na mostní konstrukci pohledem k zastávce Nad Trojou. Splítka na mostní konstrukci pohledem k zastávce Nad Trojou. Rozplet kolejí ze splítky směrem k zastávce Nad Trojou. Pohled na portál vznikajícího dvoukolejného tunelu metra IV.C1 v úseku Kobylisy-Nádraží Holešovice byl viditelný z mostní konstrukce kolejové splítky. | 18.5.2002 Již obnovený dvoukolejný úsek tramvajové tratě v Trojské ulici, nad ještě nezasypanou stavební jámou s tunely metra C. | 2003


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023