Trať Malostranská - Újezd

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Malostranská - Újezd


Zatímco v trase dnešní tramvajové trati mezi Újezdem a Klárovem se tramvaje objevily až na sklonku roku 1900, obyvatelé Malostranského náměstí pocítili výhody kapacitního kolejového spojení o takřka 20 let dříve, kdy již 1. srpna 1883 byla uvedena do provozu trať koňky z Křížovnického náměstí přes Karlův most a Mosteckou ulici na Malostranské náměstí.

Pod panoramatem majestátně zhlížející katedrály sv. Víta právě vyčkává na světelné signalizaci na signál volno souprava historického dvounápravového motorového vozu #2110 a vlečného vozu #723 vypravená na linku 91 | 5.4.2003
Souprava vozů T3 #6824+6823 vypravená na linku 17 míří ke křižovatce dolní Klárov | 3.11.2002
Souprava vozů T6A5 #8671+8672 vypravená na linku 14 v závěrečné části Letenské ulice u Valdštejnské zahrady | 27.1.2005
Já ti dám, dotěrnej fotografe, říkal si asi řidič vozu T3SUCS #7264 vypraveném na linku 14, když zatáhl za rukojeť pískovačů, aby pěkně autora fotografie zahalil do mračna pískového prachu v oblouku u Valdštejnské zahrady | 11.5.1997
Souprava vozů T3M #8033+8022 vypravená na linku 22 projíždí Letenskou ulicí podél zdi Valdštejnské zahrady | 27.1.2005
Souprava vozů T3 #6730+6731 vypravená na linku 34 projíždí Letenskou ulicí k Malostranskému náměstí | 19.6.2004
Souprava historického dvounápravového motorového vozu #2110 a vlečného vozu #1200 vypravená na linku 91 míří ke kolejové splítce v Letenské ulici | 19.6.2004
Zatímco pracovníci trakčního vedení zkoumají, proč se tramvaje při průjezdu přes trolejový kontakt nepřihlašují do světelné signalizace ve splítce v Letenské ulici, souprava vozů T3 #6728+6816 vypravená na linku 12 vyčkává zda se přece jen signálu volno nedočká | 23.6.2003
Vůz Škoda 14T #9111 v rámci zkoušek průjezdního profilu pražské kolejové sítě zavítal i do kolejové splítky v Letenské ulici | 29.12.2005
Souprava vozů T3M #8038+8013 vypravená na linku 12 vjíždí do kolejové splítky v Letenské ulici od Malostranského náměstí | 7.9.2002
Souprava cvičných vozů T3 #5504+5513 opouští při jízdě na Malostranské náměstí kolejovou splítku v Letenské ulici | 27.1.2005
Souprava vozů T3SU #7019+T3 #6859 vypravená na linku 23 opustila zastávku Malostranské náměstí a odbočuje do Letenské ulice ke kolejové splítce | 2.4.2006
Souprava vozů T3SUCS #7198+7199 vypravená na linku 9 stanicuje v zastávce Malostranské náměstí | 22.8.1998
Po odstranění zástavby vznikl u vyústění Karmelitské ulice na Malostranské náměstí tzv. průlom U Klíčů, který byl později opět částečně zastavěn | 1909
Motorový vůz #47 na nepříliš kvalitně kolorované pohlednici pózuje na Malostranském náměstí | okolo 1906
Vůz KT8D5 #9010 vypravený na linku 9 opouští Malostranské náměstí a vjíždí do Karmelitské ulice během zcela mimořádného odklonu linky 9 obsazené tehdy pouze vozy typu KT8D5 přes Malou Stranu | 19.6.2004
Souprava vozů T3 #6750+6751 vypravená na linku 34 míří Karmelitskou ulicí k Malostranskému náměstí | 19.6.2004
Souprava vozů T3SUCS #7200+7201 vypravená na linku 23 minula protisměrnou zastávku Hellichova a Karmelitskou ulicí míří na Malostranské náměstí | 6.2.2004
Souprava vozů T3R.P #8440+8441 vypravená na linku 12 opouští zúžení Karmelitské ulice při jízdě k zastávce Malostranské náměstí | 23.3.2006
Souprava vozů T3SU #7009+T3SUCS #7035 vypravená na linku 22 stanicuje v zastávce Hellichova | 23.3.2006
Souprava vozů T3SUCS #7106+7107 vypravená na linku 23 míří k zastávce Újezd | 25.6.2004
Souprava vozů T3 #6943+6940 vypravená na linku 6 stanicuje v zastávce Újezd od Malostranského náměstí | 22.7.1998
Souprava vozů T3SU #7016+7015 vypravená na linku 23 opustila zastávku Újezd a na světelné signalizaci vyčkává na signál volno | 2.12.2005
Souprava vozů T3SUCS #7246+7247 vypravená na linku 9 opustila křižovatku dolní Klárov a vjela do Letenské ulice | 27.1.2005
Souprava vozů T3R.P #8411+8410 vypravená na linku 23 se vzdaluje Letenskou ulicí od křižovatky dolní Klárov | 19.6.2004
Souprava vozů T3SUCS #7205+7267 vypravená na linku 12 míří k oblouku v Letenské ulici u vchodu do Valdštejnské zahrady | 19.6.2004
Souprava vozů T6A5 #8615+8616 vypravená na linku 14 míří Letenskou ulicí k oblouku o vchodu do Valdštejnské zahrady | 27.1.2005
Souprava vozů T3SUCS #7106+7107 vypravená na linku X-A, nahrazující po povodních roku 2002 linku metra A projíždí Letenskou ulicí | 7.9.2002
Souprava vozů T3SUCS #7164+7165 vypravená na linku 23 míří Letenskou ulicí k zastávce Malostranská | 23.3.2006
Nákladní motorový vůz #4060 v Letenské ulici při jejím zdvoukolejňování ve dvacátých letech 20. století v místě tehdejší kolejové splítky
Souprava vozů T3 #6748+6749 vypravená na linku 34 opouští při jízdě k zastávce Malostranská kolejovou splítku v Letenské ulici | 19.6.2004
Souprava vozů T6A5 #8715+8716 vypravená na linku 12 vjíždí do kolejové splítky v Letenské ulici při jízdě na Malostranské náměstí | 23.3.2006
Souprava vozů T6A5 #8617+8618 vypravená na linku 20 projíždí kolejovou splítkou v Letenské ulici k Malostranskému náměstí | 2.4.2006
Vůz KT8D5 #9025 vypravený na linku 9 opustil při jízdě k zastávce Malostranské náměstí kolejovou splítku v Letenské ulici během zcela mimořádného odklonu linky 9 obsazené tehdy pouze vozy typu KT8D5 přes Malou Stranu | 19.6.2004
Souprava vozů T3SUCS #7156+7157 vypravená na linku 22 vjíždí do kolejové splítky v Letenské ulici při jízdě z Malostranského náměstí | 2.4.2006
Souprava vozů T6A5 #8657+8658 vypravená na linku 14 vjíždí do zastávky Malostranské náměstí | 27.1.2005
Motorový vůz #29 a vlečný vůz #216 u vyústění Karmelitské ulice na Malostranské náměstí, kde vznikl tzv. průlom U Klíčů, který byl později opět částečně zastavěn, na dobové pohlednici jej zdobí slavnostní brána vítající rakouského císaře v Praze | 1907
Ruch na Malostranském náměstí | 1966
Souprava vozů T6A5 #8651+8652 vypravená na linku 20 vjíždí za svitu vánočního stromu do zastávky Malostranské náměstí | 4.1.2004
Třetí kolej na Malostranském náměstí sloužila jako občasné obratiště pro obousměrné tramvaje | 1966
Souprava vozů T3 #6858+6859 vypravená na linku 34 klesá Karmelitskou ulicí od Malostranského náměstí k zastávce Hellichova | 23.6.2003
Souprava vozů T6A5 #8615+8616 vypravená na linku 12 klesá Karmelitskou ulicí k zastávce Hellichova | 6.2.2004
Souprava vozů T6A5 #8607+8608 vypravená na linku 33 stanicuje v zastávce Hellichova před rekonstrukcí Karmelitské ulice, kdy se do vozu nastupovalo částečně z vozovky | 3.6.2001
Souprava vozů T3 #6726+6727 vypravená na linku X-A nahrazující po povodních roku 2002 linku metra A opouští zúžení Karmelitské ulice u zastávky Hellichova | 7.9.2002
Vůz KT8D5 #9029 vypravený na linku 9 minul protisměrnou zastávku Hellichova a pokračuje k zastávce Újezd během zcela mimořádného odklonu linky 9 obsazené tehdy pouze vozy typu KT8D5 přes Malou Stranu | 19.6.2004
Vůz KT8D5 #9033 vypravený na linku 9 stanicuje v zastávce Újezd od Malostranského náměstí během zcela mimořádného odklonu linky 9 obsazené tehdy pouze vozy typu KT8D5 přes Malou Stranu | 19.6.2004

Projekt na spojení Újezda s Malostranským náměstím tratí koňky se objevil již v roce 1882 současně s projekty dalších tramvajových tratí. Ukončení Karmelitské ulice u Malostranského náměstí nedovolovalo položit ani jednu kolej, a protože stále nedocházelo k rozšíření Karmelitské ulice, předložilo vedení koňky nový projekt, který předpokládal ukončení tratě v místě konce širší části Karmelitské ulice, u vyústění ulice Tržiště. Protože trať nesplňovala hlavní požadavek města na spojení Smíchova s Malostranským náměstím, byl projekt zamítnut. Mezi lety 1896-1904 došlo ke zboření historicky cenných domů mezi Karmelitskou ulicí a Malostranským náměstím, přičemž v první etapě byly zbořeny domy umožňující přímé vedení tramvajových kolejí z Karmelitské ulice od ulice Tržiště na Malostranském náměstí. Elektrické podniky využily situace a urychleně tímto průlomem mezi původní Karmelitskou ulicí (kterou i nadále odděloval jeden zachovaný dům) položily koleje nově zřizované dvoukolejné tratě. Protože se plné dokončení stavebních prací a zejména elektrického zapojení úseku protahovalo, zahájily Elektrické podniky na úseku Újezd - Malostranské náměstí 22. prosince 1900 alespoň provizorní provoz koňskou tramvají. Úsek z Újezda k Harantově ulici byl zřízen jako jednokolejný s výhybnou u Všehrdovy ulice, další část tratě na Malostranské náměstí byla dvoukolejná. Samozřejmostí bylo zřízení kolejového propojení s tratí přes Karlův most. V elektrické trakci byl úsek z Újezda na Malostranské náměstí zprovozněn 17. června 1901.

O sedm dní později (24. června 1901) byla tramvajová trať z Malostranského náměstí prodloužena až na Klárov. Oproti současnému stavu však ve zcela jiné podobě. Letenskou ulicí byla vedena pouze kolej pro jízdu na Malostranské náměstí, naopak Valdštejnskou ulicí byla položena kolej pro jízdu z Malostranského náměstí. Technickou kontrolu prodělal 25. května 1901 úsek ve Valdštejnské ulici, 19. června 1901 pak úsek v ulici Letenské.

V roce 1908 byl trvale zastaven provoz tramvají na Karlově mostě. Na Křížovnickém náměstí byla trať odpojena od kolejové sítě v roce 1910, kdy však došlo ke snesení kolejí z Karlova mostu není zatím zcela jasné, ale od 5. ledna 1910 byla bývalá konečná tratě z Karlova mostu na Malostranském náměstí upravena na dvoukolejné propojení, které se dalo využívat jako obratiště pro vlaky jedoucí od Malostranské. Ve stejný den byl prodloužen dvoukolejný úsek od Újezda až k Harantově ulici. V témže období došlo ke konečné přestavbě vyústění Karmelitské ulice na Malostranském náměstí, jelikož byl v roce 1904 zbořen i poslední stojící dům, oddělující Karmelitskou ulici od stávajícího domovního průlomu. Protože bylo rozhodnuto vystavět zde nové domy a nerespektovat návrhy odborníků na výstavbu domů s podjezdy pro elektrickou tramvaj, byla tramvajová trať z ideálního trasování vyosena v délce 163 metrů, což má za následek dnešní směrově nepříznivý vjezd na náměstí. Přeložka byla dokončena během července roku 1912.

Pak si trať žila vcelku poklidným životem až do roku 1926, kdy jí potkalo několik velkých změn. Již v průběhu března 1926 bylo zrušeno obratiště na Malostranském náměstí - pozůstatek po trati přes Karlův most. Ovšem k nejradikálnějším úpravám došlo v následujícím měsíci. Zcela zrekonstruovaná trať v Letenské ulici byla zprovozněna 4. května. Nově šlo o dvoukolejnou trať s první pražskou kolejovou splítkou umístěnou u dnešního Ministerstva financí. Její délka byla přibližně 26 metrů a osová vzdálenost kolejí dosahovala 66 centimetrů. V průjezdu domu u kostela sv. Tomáše (tedy v místě, kde je kolejová splítka dnes) byl zřízen jednokolejný úsek. Krátký dvoukolejný úsek mezi splítkou a jednokolejkou sloužil jako výhybna pro míjející se vlaky. Díky zdvoukolejnění Letenské ulice mohla být zrušena kolej vedená Valdštejnskou ulicí a na samotném Malostranském náměstí byla zřízena 3. kolej, která se dala využít i jako obratiště. První splítka v Letenské ulici zanikla po 11 letech provozu po rozšíření ulice v dubnu 1937.
Jednokolejná trať v průjezdu u kostela sv. Tomáše zanikla 15. října 1949, kdy došlo k jejímu nahrazení kolejovou splítkou.

V průběhu roku 1967 byla odpojena 3 kolej na Malostranském náměstí, ovšem odpojená na obou koncích zůstala v zemi ještě další léta. V roce 1992 byl, s ohledem na zřízení historické tramvajové linky 92, na Malostranském náměstí zřízen kolejový přejezd pro obracení obousměrných vozů. Přejezd byl do tratě vložen i po komplexní rekonstrukci úseku Malostranská - Malostranské náměstí v nové podobě. Do provozu byl uveden 16. listopadu 1995. V závěru roku 2000 byly u přejezdu zavařeny srdcovky a jeho použití tak již nebylo dále možné. Úplně snesen byl v průběhu rekonstrukce Karmelitské ulice v termínu 2. března - 29. června 2002.

Cestu po tramvajové trati začneme na křižovatce dolní Klárov u vyústění Letenské ulice, kde tramvajová trať v Letenské ulici zabírá celou šířku vozovky pro automobily. Jelikož je směr od Újezda řidiči značně využíván, tramvaje se svými cestujícími pěkně stojí v kolonách. Po necelých 150 metrech přímého úseku tratě následuje levý oblouk, který trať navede podél zdi Valdštejnské zahrady. Trať je zde skutečně přimknutá k pravému chodníku, jehož šířka nezajišťuje bezpečnou chůzi chodců, a proto jim je na tento ani ne půlmetrový chodník vstup zakázán. Přesto se podívejte, jaké davy turistů zde chodí… Trať je vyosena k pravému chodníku proto, aby bylo z našeho pohledu u levého chodníku zajištěno parkování pro automobily zde sídlícího Ministerstva financí. Protože se však Letenská ulice opět značně zužuje, musí se trať kolejovým esíčkem v kombinaci levého a pravého oblouku dostat do středu následující části Letenské ulice. Zde se v táhlém pravém oblouku přibližuje ke zcela raritní části pražské kolejové sítě - protisměrné kolejové splítce. Přes Letenskou ulici totiž stojí u Malostranského náměstí dům, který má v sobě zřízené tři průjezdy. První (od leva) pro chodce, druhý pro automobily a do třetího se musí vtěsnat tramvaje. Jednokolejný úsek by znamenal neustálou výměnu značně ojížděných vratných výhybek a proto byla trať zřízena ve formě splítky. Že je tu přespříliš úzko dokládal zákaz vypravování vozů KT8D5 a modifikací na linky projíždějící tímto úsekem platící do června roku 2013, kdy došlo po předchozí čátečné úpravě geometrie koleje a úpravě zpětných zrcátek vozů, byl zrušen. Doslova nalepená k pravému chodníku pokračuje nyní již opět dvoukolejná trať až ke světelně řízené křižovatce se zprava připojující se Valdštejnskou ulicí.
Mohutným levým obloukem se ocitneme na Malostranském náměstí, kde jsou v přímém úseku zřízeny stejnojmenné zastávky Malostranské náměstí. Za zastávkami se trať provozně značně nepřízným esíčkem v kombinaci pravého a levého oblouku vzdálí z Malostranského náměstí do Karmelitské ulice. V její úvodní části ke křižovatce s ulicí Tržiště je přimknuta k levému chodníku, vpravo je možné spatřit excelentní preferenční opatření v podobě ostrůvku s hodinami, který na pár metrů nutí individuální dopravu k jízdě mimo tramvajové koleje.
V následující části Karmelitské ulice pak zaplňuje celý prostor vozovky a pokračuje mírným levým obloukem, který je záhy vystřídán táhlým pravým obloukem, který pokračuje až k zastávce Hellichova. Zastávka v našem směru je umístěna před volnějším prostorem, kdy je uliční fronta posunuta o zhruba 10 metrů ke kostelu Panny Marie Vítězné. Zastávku z obou stran obklopují světelně řízené přechody pro chodce, tvořící časový ostrůvek. Za druhým z přechodů se trať dostává do nejužšího místa Karmelitské ulice, v němž musí být druhý z chodníků pro chodce (na levé straně) dokonce veden domovním průchodem. Následuje světelně řízená křižovatka s Hellichovou ulicí za níž je zřízena protisměrná zastávka Hellichova. Ulice zde mění jméno na Újezd.
Trať v přímém úseku mezi chodníky pokračuje okolo budovy dolní stanice Lanové dráhy na Petřín, umístěné v kopci na pravé straně. Zhruba 100 metrů před závěrečnou křižovatkou Újezd se profil ulice rozšiřuje, automobily opouští tramvajové koleje a ke křižovatce pokračují vlastním jízdním pruhem. Zastávka Újezd je umístěna na nástupním ostrůvku oddělujícím koleje od jízdního pruhu automobilů. Po cca 30 metrech za ostrůvkem námi sledovaná trať na křižovatce ulic Újezd a Vítězná končí.

Po náročné rekonstrukci z let 1995 (Malostranská-Malostranské náměstí), 2001 (Újezd-Hellichova) a 2002 (Hellichova-Malostranské náměstí) je celá tramvajová trať vybudována klasickou metodou kolejnic na příčných železobetonových pražcích. Kryt celé tratě tvoří žulové dlažební kostky.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Malostranské náměstí
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Hellichova, na vlastním tělese ve východní části Malostranského náměstí, 25 metrů před vyústěním ulice Mostecká, nástup z chodníku pro jeden vlak 2xT
 • Malostranské náměstí
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Malostranská/Právnická fakulta/Staroměstská, na vlastním tělese ve východní části Malostranského náměstí, 20 metrů před vyústěním ulice Letenská, nástupiště pro jeden vlak 2xT
 • Hellichova
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Újezd, na západní straně ulice Karmelitská, 30 metrů před křižovatkou s protilehlou ulicí Harantova, nástup z chodníku pro jeden vlak 2xT
 • Hellichova
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Malostranské náměstí, ve středu ulice Karmelitská, 6 metrů před křižovatkou s ulicí Hellichova, nástup z chodníku pro jeden vlak 2xT
 • Újezd
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Národní divadlo/Švandovo divadlo, ve středu ulice Újezd, 34 metrů před křižovatkou s ulicí Vítězná, nástupní ostrůvek pro dva pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
 • Linka 12
 • Linka 15
 • Linka 20
 • Linka 22
 • Linka 23
 • Linka 97
 • Fotocesta po trati Malostranská - Újezd
  Počátek tramvajové trati v Letenské ulici u křižovatky dolní Klárov Tramvajová trať pokračuje středem vozovky Letenské ulice, kterou zcela zaplňuje, přímým úsekem Tramvajová trať pokračuje od křižovatky dolní Klárov přímým úsekem Tramvajová trať pokračuje od křižovatky dolní Klárov přímým úsekem Tramvajová trať pokračuje od křižovatky dolní Klárov přímým úsekem
  Tramvajová trať se u vchodu do Valdštejnské zahrady stáčí levým obloukem Tramvajová trať se u vchodu do Valdštejnské zahrady stáčí levým obloukem Tramvajová trať se u vchodu do Valdštejnské zahrady stáčí levým obloukem Tramvajová trať se u vchodu do Valdštejnské zahrady stáčí levým obloukem a přimyká se k pravému chodníku Tramvajová trať se u vchodu do Valdštejnské zahrady stáčí levým obloukem a přimyká se k pravému chodníku
  Tramvajová trať pokračuje v přímém úseku přimknutá k pravému chodníku podél zdi Valdštejnské zahrady Tramvajová trať pokračuje v přímém úseku přimknutá k pravému chodníku podél zdi Valdštejnské zahrady Tramvajová trať pokračuje v přímém úseku přimknutá k pravému chodníku podél zdi Valdštejnské zahrady U budovy ministerstva financí umístěné po levé straně se nejprve stočí levým obloukem Následuje krátký přímý úsek tramvajové tratě
  A krátký přímý úsek tramvajové tratě vystřídá pravý oblouk Tramvajová trať opět zabírá celou šíři vozovky Letenské ulice a po pravém oblouku se opět na pár metrů napřímí Krátký přímý úsek tramvajové tratě mezi dvěma pravými oblouky Krátký přímý úsek tramvajové tratě mezi dvěma pravými oblouky Následuje další pravý oblouk tramvajové tratě
  Pravý oblouk opět vystřídá krátký přímý úsek Pravý oblouk opět vystřídá krátký přímý úsek Krátký přímý úsek tramvajové tratě před protisměrnou kolejovou splítkou Obě traťové koleje se slučují v protisměrné kolejové splítce, která prochází domovním průjezdem u kostela sv.Tomáše Obě traťové koleje se slučují v protisměrné kolejové splítce, která prochází domovním průjezdem u kostela sv.Tomáše
  Obě traťové koleje se slučují v protisměrné kolejové splítce, která prochází domovním průjezdem u kostela sv.Tomáše Protisměrná kolejová splítka v domovním průjezdu u kostela sv.Tomáše Rozpletení obou traťových kolejí protisměrné kolejové splítky v pohledu k zastávce Malostranská Protisměrná kolejová splítka v domovním průjezdu u kostela sv.Tomáše Protisměrná kolejová splítka v domovním průjezdu u kostela sv.Tomáše
  Rozpletení obou traťových kolejí protisměrné kolejové splítky v pohledu k zastávce Malostranské náměstí Rozpletení obou traťových kolejí protisměrné kolejové splítky v pohledu k zastávce Malostranské náměstí Rozpletení obou traťových kolejí protisměrné kolejové splítky v pohledu k zastávce Malostranské náměstí Tramvajová trať pokračuje po opuštění protisměrné kolejové splítky v podobě klasické dvoukolejné tratě k Malostranskému náměstí krátkým přímým úsekem Obě traťové koleje se v pohledu k zastávce Malostranská, slučují v protisměrné kolejové splítce, která prochází domovním průjezdem u kostela sv.Tomáše
  Krátký přímý úsek tramvajové tratě před vyústěním na Malostranské náměstí brzy vystřídají levé oblouky Levé oblouky přivádí tramvajové koleje na Malostranské náměstí do prostoru stejnojmenných zastávek Levé oblouky přivádí tramvajové koleje na Malostranské náměstí do prostoru stejnojmenných zastávek Levé oblouky přivádí tramvajové koleje na Malostranské náměstí do prostoru stejnojmenných zastávek Levé oblouky přivádí tramvajové koleje na Malostranské náměstí do prostoru stejnojmenných zastávek
  Levé oblouky přivádí tramvajové koleje na Malostranské náměstí do prostoru stejnojmenných zastávek Prostor tramvajových zastávek Malostranské náměstí Za prostorem tramvajových zastávek se trať do Karmelitské ulice stačí kolejovým esíčkem začínajícím pravým obloukem Za prostorem tramvajových zastávek se trať do Karmelitské ulice stačí kolejovým esíčkem začínajícím pravým obloukem Za prostorem tramvajových zastávek se trať do Karmelitské ulice stačí kolejovým esíčkem začínajícím pravým obloukem
  Za prostorem tramvajových zastávek se trať do Karmelitské ulice stačí kolejovým esíčkem začínajícím pravým obloukem Kolejové esíčko před vstupem do Karmelitské ulice přechází do levého oblouku Kolejové esíčko před vstupem do Karmelitské ulice přechází do levého oblouku Kolejové esíčko před vstupem do Karmelitské ulice přechází do levého oblouku Kolejové esíčko před vstupem do Karmelitské ulice přechází do levého oblouku
  Tramvajová trať se po vstupu do Karmelitské ulice napřimuje a přimyká k levému chodníku Tramvajová trať před vyústěním ulice Tržiště kopíruje tvar Karmelitské ulice v levém oblouku Tramvajová trať u vyústění ulice Tržiště kopíruje tvar Karmelitské ulice levým obloukem Za vyústěním ulice Tržiště se tramvajová trať v Karmelitské ulici napřimuje U vyústění Prokopské ulice opět tramvajová trať zabírá celou šířku vozovky Karmelitské ulice a začíná se stáčet v pozvolném pravém oblouku
  Táhlý pravý oblouk tramvajové tratě před zastávkou Hellichova Tramvajová trať se před zastávkou Hellichova na několik metrů napřimuje Tramvajová trať se před zastávkou Hellichova na několik metrů napřimuje Před prostorem zastávky Hellichova se tramvajová trať stáčí pravým obloukem I v prostoru zastávky Hellichova u kostela Panny Marie Vítězné se tramvajová trať stáčí v pravém oblouku
  Za prostorem zastávky Hellichova tramvajová trať pokračuje přímým úsekem k protisměrné zastávce Hellichova Za prostorem zastávky Hellichova tramvajová trať pokračuje přímým úsekem k protisměrné zastávce Hellichova Za prostorem zastávky Hellichova tramvajová trať pokračuje přímým úsekem k protisměrné zastávce Hellichova Za prostorem zastávky Hellichova tramvajová trať pokračuje přímým úsekem k protisměrné zastávce Hellichova Za prostorem zastávky Hellichova tramvajová trať pokračuje přímým úsekem k protisměrné zastávce Hellichova
  Za prostorem zastávky Hellichova tramvajová trať pokračuje přímým úsekem k protisměrné zastávce Hellichova Na protisměrné koleji je zřízena zastávka Hellichova Na protisměrné koleji je zřízena zastávka Hellichova Tramvajová trať mírně stoupá a v přímém úseku pokračuje k zastávce Újezd Trať se stáčí táhlým pravým obloukem, stále zabírá celou šířku vozovky
  Trať se stáčí táhlým pravým obloukem, stále zabírá celou šířku vozovky Trať se stáčí táhlým pravým obloukem, stále zabírá celou šířku vozovky Tramvajová trať se napřimuje a spěje k zastávce Újezd Tramvajová trať v přímém úseku spěje k zastávce Újezd Tramvajová trať v přímém úseku spěje k zastávce Újezd
  Tramvajová trať v přímém úseku spěje k zastávce Újezd Tramvajová trať prochází prostorem jednosměrné zastávky Újezd Tramvajová trať prochází prostorem jednosměrné zastávky Újezd Za prostorem zastávky Újezd tramvajová trať pokračuje ke křižovatce Újezd Tramvajová trať končí v přímém úseku u výhybek křižovatky Újezd


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022