Křižovatka dolní Klárov

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka dolní Klárov


Plán napojení tratí do křižovatky dolní Klárov z roku 1914, vlevo je Letenská ulice, vpravo Mánesův most
Souprava vozů ev.č.349+1200 na zvláštní lince 92 odbočuje ze zastávky Malostranská na Mánesův most. | 30.8.1997
Souprava vozů T3R.P ev.č.8359+8358 vypravená na linku 23 projíždí křižovatkou manipulačním úsekem z Mánesova mostu na Malostranské náměstí. | 14.5.2003
Souprava vozů T3 ev.č.6748+6749 vypravená na linku 22 opustila zastávku Malostranská a křižovatkou dolní Klárov míří na Mánesův most. | 10.7.2005
Souprava vozů T6A5 ev.č.8643+8644 vypravená na linku 20 opustila zastávku Malostranská a křižovatkou dolní Klárov míří na Mánesův most. | 10.7.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6943+6940 vypravená na linku 18 odbočuje ze zastávky Malostranská do Letenské ulice k Malostranskému náměstí. | 18.5.1996
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7252+7274 vypravená na linku 9 projíždí manipulačním směrem křižovatky od Malostranského náměstí na Mánesův most. | 29.6.2003
Souprava vozů T3R.P ev.č.8243+8243 vypravená na linku 20 vjíždí do zastávky Malostranská z Mánesova mostu. | 27.11.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6746+6747 na lince 34 vjíždí do zastávky Malostranská od Malostranského náměstí. | 12.6.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7142+7143 vypravená na linku 18 právě opustila zastávku Malostranská a míří na Mánesův most. | 10.12.2005
Dne 24. června 1906 byla uvedena do provozu další část tramvajové tratě vedené ulicemi Malé Strany. Šlo o úsek mezi Malostranským náměstí a Klárovem, který však byl tehdy - oproti dnešnímu stavu - veden jednosměrně v levostranném provozu Valdštejnskou ulicí na Klárov a Letenskou ulicí z Klárova. Od dnešní zastávky Malostranská tak do Letenské ulice vedl pouze jediný kolejový oblouk.

K následné úpravě křižovatky došlo o pár let později, v roce 1914, když byl 15. července zahájen tramvajový provoz na zbrusu novém Mánesově mostě.
Křižovatka tehdy měla podobu dvoukolejných oblouků z Klárova na most a na ně napojeného jednokolejného trojúhelníku, který umožňoval jízdu do Letenské ulice jak z Klárova, tak i z Mánesova mostu. Další úpravou křižovatka prošla v meziválečném období v roce 1926. Tato úprava byla vyvolána zdvoukolejněním trati v Letenské ulici při které byl přidán oblouk spojující Letenskou ulici se zastávkami Malostranská a zrušen oblouk spojující Mánesův most s Letenskou ulicí. Zároveň byla zrušena trať v ulici Valdštejnská. Stalo se tak 4. května. Teprve až po druhé světové válce, přesněji 11. září 1954, bylo zprovozněno rameno spojující Letenskou ulici s Mánesovým mostem a křižovatka tím dostala podobu, jakou známe dnes.

V roce 1995 prošla křižovatka kompletní rekonstrukcí, při níž byl vyměněn veškerý kolejový svršek a částečně upravena poloha křižovatky. Rekonstruována byla při této příležitosti i přilehlá trať v Letenské ulici, kde byl poprvé vyzkoušen systém opatření pro snížení negativních účinků provozu na okolí, zejména hluku a vibrací, položením tramvajového tělesa do pryžoplastové rohože Sedra tlouštky 30 mm a použitím pryžoplastových bokovnic. Další rekonstrukcí prošla křižovatka v roce 2006, kdy byl vyměněn vrchol směřující k zastávkám Malostranská, včetně přihlehlých kolejových oblouků.

Křižovatka je vybavena 3 rozjezdovými výhybkami, elektromagnetickou s pružnými jazyky ev.č. 267 od Mánesova mostu a radiově ovládanými výhybkami ev.č.625 od zastávky Malostranská a ev.č.638 od Malostranského náměstí. I všechny 3 sjezdové výhybky jsou s pružnými jazyky. Křižovatka je klasické konstrukce a její kryt tvoří žulové dlažební kostky.

V běžném provozu jsou pojížděny oba oblouky křižovatky od zastávky Malostranská - jak levý na Mánesův most, tak pravý k zastávce Malostranské náměstí. Přímý směr z Mánesova mostu k Malostranskému náměstí není využíván.

Fotocesta po křižovatce dolní Klárov
Rozvětvení tramvajové tratě z Mánesova mostu, přímý směr pokračuje do Letenské ulice a k Malostranskému náměstí, pravý oblouk míří k zastávce Malostranská Rozvětvení od Malostranského náměstí, levý oblouk vede do zastávky Malostranská, přímý směr pokračuje na Mánesův most Rozvětvení od zastávky Malostranská, levý oblouk míří na Mánesův most, pravý pak do Letenské ulice k Malostranskému náměstí


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022