Trať Staroměstská - Malostranská

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Staroměstská - Malostranská


Od června 2021 patří vozy T6A5 v pražských ulicích mezi historické typy tramvají. Pro budoucnost zůstaly zachovány celkem tři vozy. Jeden muzejní a první a poslední dodaný, které zasahují do retroprovozu, čehož důkazem je snímek vozu #8750 vypraveného na linku 2. Ten fotograf zachytil na Mánesově mostě s neopakovatelným panoramatem Pražského hradu. | 5.9.2021

O přemostění Vltavy se v místech dnešního Mánesova mostu uvažovalo již na sklonku třicátých let devatenáctého století. Tehdy jen v podobě dřevěného mostu. Přesto si obyvatelé Prahy museli ještě více než dvě desetiletí vystačit jen s přívozem.

Souprava tehdy pankráckých vozů T3M #8070+#8043 vypravená na linku 18 vyčkává na náměstí Jana Palacha na signál volno pro odbočení do zastávky Staroměstská. | 27.11.2005
Souprava vozů T3R.P #8378+#8379 vypravená na linku 23 dokončuje odbočení v křižovatce Staroměstská a pokračuje přímým úsekem tratě na náměstí Jana Palacha. | 27.11.2005
Na dobové pohlednici vidíme střed tehdejšího náměstí Krasnoarmějců, které bylo proslulé květinovou výzdobou umístěnou v záhonech pod úrovní okolního terénu. Dopravně nás zaujme souprava motorového a vlečného vozu mířící na Mánesův most. | nedatováno
Výstavba podzemních garáží pod náměstím Jana Palacha byla vskutku masivním zásahem do celé oblasti, kdy byl provoz zachován pouze v Křižovnické ulici a ulici 17. listopadu. | 1990
Protioblouky na náměstí Jana Palacha míří k Mánesovu mostu vůz T3R.P #8340 vypravený na linku 2. V pozadí je patrný nevzhledný kiosek, v němž je umístěn výtah do prostoru podzemích garáží. | 27.3.2021
Většina nových tramvajových vozů vyrobených v závodě ČKD Praha byla fotografována na Mánesově mostě a v jeho bezprostředním okolí. Nejinak tomu bylo i u druhého prototypu vozu KT4, který během zkušebních jízd v Praze nesl #8002. Dva prototypy tramvaje KT4 postavené v roce 1973 obdržely #8001 a #8002. Po zkušebních jízdách v Praze byly o rok později prodány do Postupimi. Tam pod #001 a #002 jezdily až do roku 1989. Vůz #002 byl následně sešrotován, první prototyp byl přeřazen do muzea a v roce 2018 se v Praze podrobil generální opravě. | 1973
Souprava vozů T3SUCS #7174+#7175 vypravená na linku 18 míří přes Mánesův most na Klárov. | 24.1.2005
V dočasné zastávce Staroměstská, umístěné na Mánesově mostě, odbavuje cestující vůz Škoda 14T Elektra #9135 na lince 18. Tou se však stal teprve před chvíli, ještě u Právnické fakulty se tvářil jako linka 17. Díky opravě tratě na Smetanově nábřeží však pokračoval po trase linky 18 k Nádraží Podbaba. | 21.4.2023
Vůz KT8D5.RN2P #9090 vypravený na linku 22 překonává Mánesův most. | 20.7.2010
Souprava vozů T2 #6003+#6004 zachycená na Mánesově mostě během cvičné jízdy. | 24.2.2020
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9252 vypravený na linku 18 překonává při jízdě na Klárov Vltavu s využitím Mánesova mostu. | 27.3.2021
Nejčastěji potkáváme retro vozy T2 v ulicích v sólo provozu. Sólo vůz T2 #6004 tak během vypravení na linku 2 překonává Mánesův most ve směru k náměstí Jana Palacha. | 15.4.2020
Souprava vozů T3SU #7003+T3 #6649 vypravená na linku X-A, nahrazující zatopené metro A, přejíždí Mánesův most k náměstí Jana Palacha. | 30.11.2002
Souprava vozů T6A5 #8707+#8716 zapózovala během služební jízdy na Mánesově mostě fotografovi. | 15.4.2020
Cenným exponátem pražského Muzea MHD, který se občas objeví i v ulicích, je vůz KT8D5 #9048. Na Mánesově mostě s neopakovatelnou siluetou Pražského hradu byl zachycen při své cestě do Libuše, na slavnostní zahájení provozu nové tramvajové tratě. | 26.5.2023
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9309 vypravený na linku 18 překonává po Mánesově mostě Vltavu. | 16.4.2020
Někdy se to tak se sejde, že se na voze projeví technická závada. Pokud se tak stane na retrovoze T3SUCS ze střešovické vozovny a zrovna poblíž je historický vůz z téže vozovny mířící po opravě laku z Opravny tramvají do střešovické vozovny, využije se k odvlečení vozu se závadou právě on. Ne nadarmo byly vozy přezdívané „ponorka” určené pro tažení až dvou vlečných vozů. Impozantní souprava dvounápravového vozu #3062 a vozu T3SUCS #7269 tak překonává po Mánesově mostě Vltavu. | 20.6.2023
Stav chodníků a vozovek Mánesova mostu před rekonstrukcí dokumentuje snímek soupravy vozů T3 v čele s vozem #6312 vypravené na linku 20. | 1978
Souprava vozů T6A5 #8603+#8604 na lince 22, která přijela z Letenské ulice se vyhnula prostoru zastávek Malostranská, a přesto míří na Bílou Horu, jen závlekem přes Mánesův most. | 5.4.2008
Na dobové pohlednici vidíme levý oblouk a výhybku jíž z hlavní trati odbočuje odstavná kolej pro kropicí tramvaje na Komárkově nábřeží. V pozadí pak míří Letenskou ulicí souprava motorového a vlečného vozu k Malostranskému náměstí. | nedatováno
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9311 vypravený na linku 18 překonává Mánesův most ve snaze zamířit z levého na pravý vltavský břeh. | 18.4.2020
Díky své poloze pod Pražským hradem je Mánesův most na trase většiny vyhlídkových jízd nejen tramvají. I proto jsou přes něj vedeny historické linky 41 a 42. Ty v roce 2022 o středách letní sezony ve středu doplňovala linka 43 ukončená v obratišti Opletalova. Při své cestě do vozovny Střešovice je, obsazena motorovým vozem #349, zachycena na samém konci malostranského předpolí mostu. | 24.8.2022
Součástí flotily retro vozů je také vůz T3SUCS #7205. Fotografie ho zachycuje během vypravení na linku 2 na Klárově. | 27.3.2021
Vůz Škoda 14T Elektra #9136 vypravený na linku 20 přijel od Mánesova mostu ke křižovatce dolní Klárov a jak cílová zastávka na transparentu napovídá, bude pokračovat přímo do Letenské ulice a na Sídliště Barrandov. | 5.4.2008
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9222 vypravený na linku 18 stoupá z Klárova na Mánesův most. Zhruba ve středu čelního skla dole je patrná samolepka ve tvaru zeleného čtverečku se symbolem kolejnice, přezdívaná provozními pracovníky „dálniční známka”. Tou se označovaly vozy, schopné provozu na tehdejší pražské novicce, bezžlábkových kolejnicích S49. | 3.4.2011
Vůz T3R.P #8329 vypravený na linku 2 najíždí z Klárova na Mánesův most. | 24.8.2022
Souprava vozů T3 #6425+#6934 vypravená na linku 18 stoupá z Klárova na Mánesův most několik minut po slavnostním obnovení provozu po dokončené rekonstrukci mostu. | 27.9.1994
Po dočasném odstavení vozů Škoda 14T pro praskliny na táhlech příčníků podvozků obdržela vozovna Motol náhradou několik vozů KT8D5.RN2P pro zajišťování garantovaně nízkopodlažních spojů. Protože v té době probíhala také výluka tratě na Malé Straně, mohla vzniknou fotografie vozu KT8D5.RN2P #9065 vypraveného na linku 20, který po překonání Mánesova mostu mířil dále na Divokou Šárku. | 14.2.2015
Na světelné signalizaci křižovatky Staroměstská na náměstí Jana Palacha vyčkává na signál volno souprava vozů T6A5 #8707+#8708 na odkloněné lince 12 mířící tudy na Barrandov. | 27.11.2005
Souprava vozů T3SUCS #7021+#7049 vypravená na linku 23 dokončila odbočení v křižovatce Staroměstská a pokračuje přímým úsekem tratě na náměstí Jana Palacha. | 5.4.2008
Netradiční souprava vozu T3SUCS #7205+T2 #6004 projíždí protioblouky tramvajové tratě na náměstí Jana Palacha při své cestě ze Střešovic na Pankrác do mycího rámu. V pozadí je patrný nevzhledný kiosek, v němž je umístěn výtah do prostoru podzemích garáží. | 6.6.2023
Souprava motorového vozu #2110 a vlečného vozu #1562, který se zúčastnil slavnostního zahájení provozu na zrekonstruovaném Mánesově mostě, pózuje na náměstí Jana Palacha fotografům. | 27.9.1994
Léto 2010 přineslo díky kombinaci v uzavření vozoven Motol a Vokovice a množství rekonstrukcí také zcela netypické vozy na netypických linkách, jen díky rekonstrukci tratě na Národní třídě se na lince 18 objevily také vozy KT8D5.RN2P, jako na snímku vůz #9062 projíždějící náměstím Jana Palacha. | 20.7.2010
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9242 vypravený na cvičnou jízdu překonává protioblouky tramvajové tratě na náměstí Jana Palacha v místě, kde je trať zřízena velkoplošnými panely BKV s povrchovou úpravou napodobující velkou žulovou dlažbu. Zhruba ve středu čelního skla dole je patrná samolepka ve tvaru zeleného čtverečku se symbolem kolejnice, přezdívaná provozními pracovníky „dálniční známka”. Tou se označovaly vozy, schopné provozu na tehdejší pražské novicce, bezžlábkových kolejnicích S49. | 7.1.2012
Po zahájení provozu tramvají na Mánesově mostě je přes něj vedena okružní linka 2. Na snímku pózuje fotografovi souprava dvounápravových vozů vedená motorovým vozem #489. Za povšimnutí stojí také dnes již neexistující budky výběrčích poplatků. | cca 1925
Souprava vozů T3 #6796+#6797 vypravená na linku X-A, nahrazující zatopené metro A, překonává protioblouky náměstí Jana Palacha a míří na Mánesův most. Na snímku je patrná původní podoba velkoplošných panelů BKV, které, včetně mezikolejových panelů, až k Mánesovu mostu měly povrchovou úpravu imitující velkou žulovou dlažbu. | 30.11.2002
Souprava vozů T3R.P #8472+#8473 vypravená na linku 18 překonává po Mánesově mostě řeku Vltavu. | 20.7.2010
Sólo retrovůz T3SU #7001 s nulovou obsazeností cestujícími, vypravený na linku 2 pózuje na ztichlém Mánesově mostě během covidových omezení při své cestě ze staroměstského na malostranský břeh fotografovi. Atmosféru místa doplňuje nasvícená kupole kostela svatého Františka, Staroměstská mostecká věž Karlova mostu, Staroměstská vodárenská věž a Národního divadla. | 7.11.2020
Souprava vozů T3R.P #8217+#8218 vypravená na linku 18 míří přes Mánesův most z pravého na levý vltavský břeh. | 27.1.2005
Souprava vozů T3SUCS #7292+#7237 vypravená na linku 22 míří přes Mánesův most k zastávce Staroměstská. Vůz T3SUCS #7292 je nyní součástí muzejních vozů střešovického Muzea MHD. | 20.7.2010
Souprava vozů T3R.P #8342+#8343 vypravená na linku 18 na Mánesově mostě. | 3.3.2004
Odklony pražských tramvají jsou leckdy složité. Díky tomu se na Mánesově mostě mohl objevit vůz KT8D5 #9004 mířící na lince 3 do Modřan. | 30.1.2005
Souprava vozů T3 #6932+#6934 vypravená na linku 18 překonává Mánesův most několik minut po slavnostním obnovení provozu po dokončené rekonstrukci mostu. | 27.9.1994
V pražské Opravně tramvají byla realizována velmi exkluzivní zakázka na velkou prohlídku prototypu vozu KT4D #001 z Postupimi. Vůz se vrátil do Prahy 43 let od vyrobení firmou ČKD. Před návratem do domovského města se uskutečnila jeho projížďka Prahou, která zamířila i na Mánesův most. | 24.5.2018
Součástí flotily tramvajových retro vozů je od roku 2023 také vůz K2, který obdržel symbolické #7000. Během fotografické jízdy pro pražský Kroužek městské dopravy na symbolické lince K je tak zachycen na fotograficky ikonickém místě na Mánesově mostě. | 2.2.2023
Souprava motorového vozu #2237 a vlečného vozu #1496 překonává na lince 23 Mánesův most. | 28.4.1974
Vůz T3R.PLF #8255 vypravený na linku 2 projíždí přes Mánesův most. | 1.7.2020
Na dobové pohlednici vidíme nejen rušný tramvajový provoz na Mánesově mostě, ale patrný je také levý oblouk a výhybka jíž z hlavní trati odbočuje odstavná kolej pro kropicí tramvaje na Kosárkově nábřeží. | nedatováno
Souprava vozů T3R.PLF #8252+T3R.P #8564 vypravená na linku 22 zachycená na konci Mánesova mostu v místě styku klasické konstrukce koleje se zákrytem ze žulové dlažby s konstrukcí velkoplošných panelů BKV. | 13.5.2020
Souprava vozů T3R.P #8406+#8407 vypravená na odkloněnou linku 3 zachycená na konci Mánesova mostu v místě styku klasické konstrukce koleje se zákrytem ze žulové dlažby s konstrukcí velkoplošných panelů BKV. | 27.1.2005
Souprava vozů T3R.P #8434+#8435 vypravená na linku 12 stoupá z Klárova na Mánesův most. Vpravo nás jistě zaujme černý čtverec se žlutým křížem neboli návěst informující o odpojení pracovního trolejového kontaktu elektricky ovládané výhybky. | 27.11.2005
Souprava vozů T3SUCS #7126+#7127 vypravená na linku 23 vyčkává na křižovatce dolní Klárov na signál volno pro odbočení do zastávky Malostranská. | 27.11.2005
Souprava vozů T3R.P #8543+#8542 vypravená na linku 22 přijela od Mánesova mostu ke křižovatce dolní Klárov a jak cílová zastávka na transparentu napovídá, bude pokračovat přímo do Letenské ulice a na Malostranské náměstí. | 13.5.2020
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa #9332 vypravený na linku 18 dokončil odbočení na křižovatce dolní Klárov a míří na Mánesův most. | 1.7.2022
Souprava vozů T3 #6943+#6944 vypravená na linku 3 dokončuje odbočení na křižovatce dolní Klárov a míří na Mánesův most. | 22.1.2005
Souprava vozů T3 #6921+T3SUCS #7205, součást flotily retrovozů, vypravená na linku 18 vyčkává na křižovatce dolní Klárov na signál volno. | 1.2.2021

Myšlenka zřídit v místě alespoň lávku pro pěší vznikla v roce 1866 v souvislosti s budováním mostu císaře Františka Josefa. Stavět se začalo 1. července 1868 a za necelých sedmnáct měsíců bylo hotovo a 28. listopadu byla lávka otevřena. Lávku tvořila visutá řetězová konstrukce, která se opírala o jeden zděný pilíř uprostřed Vltavy a o dva pobřežní kotevní pilíře.

S narůstajícími potřebami přepravy se však lávka pro pěší stávala stále více nevyhovující. Proto pražská obec začala uvažovat o novém mostu, který by dobře posloužil i tramvajím, povozům a prvním automobilům. V roce 1904 byla na projekt nového mostu dokonce vypsána veřejná soutěž. Proti výstavbě však protestovala Akciová společně železné lávky, která by tím přišla o zdroj příjmů. Přestože situaci nakonec město vyřešilo odkoupením lávky, projekt nového mostu byl nakonec pozdržen a přednost dostal most Svatopluka Čecha spojující Letnou s novotou zářící Mikulášskou třídou, tedy dnešní Pařížskou ulicí.

Stavba mostu arcivévody Františka Ferdinanda d’Este tak byla po mnohých peripetiích zahájena až 1. ledna 1911. Již během stavby mostu se Elektrické podniky chytily příležitosti a 25. listopadu 1913 předložily projekt tramvajové tratě z Klárova přes nově budovaný most do Kaprové ulice a přes Staroměstské náměstí, Dlouhou, Soukenickou a Petrskou ulici až na Těšnov k nádraží.

Most, dlouhý 186,4 metru a široký 16 metrů, byl uveden do provozu 11. března 1914 ještě před zatěžkávací zkouškou, která se pro silniční a pěší dopravu příliš nevyžadovala. Zatěžovací zkouška, vyžadovaná příslušnými úřady pro souhlas s provozem elektrické dráhy se uskutečnila až ve dnech 6. a 7. května 1914. Most byl zatížen dvěma motorovými tramvajovými vozy, které byly přetíženy litinovým a železným nákladem. Dne 15. července 1914 pak byl zahájen i provoz tramvají na dokončené trati.

Křižovatka na dolním Klárově, v níž se trať napojovala, měla podobu dvoukolejných oblouků z Klárova na most a na ně napojeného jednokolejného trojúhelníku, který umožňoval v levostranném provozu jízdu do Letenské ulice jak z Klárova, tak i z Mánesova mostu.

Po zprovoznění tratě změnila svou podobu také trať na dnešním náměstí Jana Palacha. Původně místem dnešní křižovatky Staroměstská procházela od 21. září 1913 pouze přímo prostá dvoukolejná tramvajová trať, ukončená za ještě neexistující křižovatkou úvraťovým obratištěm. Po dokončení tratě přes Mánesův most zůstalo obratiště zachováno a trať byla napojena pouze ve směru k a od Národního divadla.

Ke dni 4. května 1915 byla dokončena velká přestavba tratí v oblasti Klárova a Malostranského náměstí. Došlo ke zrušení jednosměrné trati Valdštejnské ulici a zobousměrnění tratě v Letenské ulici. V průjezdu u Tomášské ulice byla trať ponechána jednokolejnou, před dnešní budovou Ministerstva financí byla zřízena první pražská kolejová splítka.

V této souvislosti byl na křižovatce dolní Klárov zdvoukolejněn oblouk z Klárova do Letenské ulice, a naopak zrušena spojovací kolej z Mánesova mostu do Letenské. Rameno křižovatky, propojující dvoukolejně Letenskou ulici s Mánesovým mostem bylo zprovozněno až po druhé světové válce, přesněji 11. září 1954.

Ještě v roce 1916 se vážně uvažovalo o realizaci zbývajícího úseku a došlo ke schválení některých úprav projektu v podobě například kolejových spojek mezi Kaprovou a Platnéřskou ulicí u kostela sv. Mikuláše. Úsek přes Staré Město k Těšnovu však nakonec nebyl pro válečné události realizován a z celého projektu tak byl vystavěn jen úsek přes most, který byl v roce 1920 přejmenován na Mánesův.

Podobu křižovatky Staroměstská nezměnila ani nová dvoukolejná trať rušící úvraťové obratiště před Rudolfinem a propojující okolo Starého Židovského hřbitova traťový úsek Rudolfinum – Čechův most od 6. prosince 1925.

Teprve v průběhu roku 1936 byl na křižovatce zřízen jednokolejný oblouk tratě z Mánesova mostu k Pařížské ulici, který byl zdvoukolejněn k 7. září 1952 pro pokračující úpravy letenského svahu, uzavření Čechova mostu a nutnost odklonu tramvají touto oblastí.

Ke 4. prosinci 1954 byly v síti zřízeny dvě nové odstavné koleje pro napájení kropících tramvajových vozů z hydrantu. Jedna na Smíchově a druhá na Kosárkově nábřeží u Mánesova mostu. Napojena byla obloukem do traťové koleje ke Klárovu, takže v případě potřeby jejího využití do ní musely tramvaje nacouvat. Její celková délka byla 80 metrů. Kropící tramvaje se přestaly využívat v roce 1961, ale kolej byla odpojena asi v roce 1967.

V souvislosti se zprovozněním prvního úseku metra A v roce 1978 byla již od roku 1974 trať přes Mánesův most určena ke zrušení. Nakonec na ní byl od 13. srpna 1978 zachován alespoň jednosměrný provoz v podobě linky 1 provozované mezi Výstavištěm (tehdejší Park kultury a oddechu Julia Fučíka), Čechovým mostem, Malostranskou, Právnickou fakultou a Výstavištěm. Nesmyslně vedená linka byla záhy zrušena a od 29. srpna 1978 tak zůstala trať na Mánesově mostě pouze pro manipulační účely. Oživení provozu a opět pouze jednosměrné zažila v podobě linky 13 mezi 19. únorem 1979 a 8. říjnem 1980. Linka byla provozována v trase (Starý) Hloubětín – Těšnov – Výstaviště – Čechův most – Malostranská – Právnická fakulta a zpět do Hloubětína. Koleje na Mánesově mostě pak od pravidelného provozu osiřely až do 4. července 1985. V souvislosti se zahájením provozu na prvním úseku metra B a zrušením tramvajových tratí v centrální části Prahy došlo ke kompletní změně linkového vedení a na Mánesův most byla přetrasována linka 18.

Počínaje 24. říjnem 1990 byl na trati, s výjimkou krátkého období v podstatě až do roku 1994 dlouhodobě přerušen provoz. Nejprve do 1. května 1991 kvůli výstavbě kolektoru a pak od 13. prosince 1991 do 27. září 1994 pro výstavbu podzemních garáží pod Palachovým náměstím a zároveň pro celkovou rekonstrukci Mánesova mostu.

Trať byla na Mánesově mostě a Palachově náměstí zrekonstruována s využitím velkoplošných panelů BKV s tím, že na Palachově náměstí byly použity panely se vzorem napodobujícím velkou žulovou dlažbu. Úsek na Klárově zůstal klasické konstrukce a prošel opravou v roce 1995 v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky dolní Klárov.

Zatímco před touto rekonstrukcí byly v uzlu křižovatky Staroměstská zastávky umístěny ze všech směrů před křižovatkou, došlo po obnovení provozu na náměstí Jana Palacha ke sloučení zastávek od Právnické fakulty a Mánesova mostu do jedné, umístěné za křižovatkou, vstřícně zastávce od Národního divadla. Tím bylo v tomto uzlu zcela znemožněno odbavování cestujících z odkloněných vlaků využívajících mimořádně oblouky z Mánesova mostu k Právnické fakultě a opačně.

Zatímco u mimořádných odklonů je to neřešený problém, v případě dlouhodobějších výluk je nutné zastávky zřizovat provizorně. Většinou na náměstí Jana Palacha. Výjimkou byla výluka úseku Staroměstská – Národní divadlo v roce 2023 (15. – 24. dubna), kdy byly zastávky zřízeny přímo na Mánesově mostě. Ač byly nazvány Staroměstská, měli to z nich cestující k samotné stanici metra vcelku daleko, navíc přes rušnou křižovatku.

Konstrukce tratě:
Tramvajová trať je od křižovatky na náměstí Jana Palacha přes Mánesův most až na jeho malostranské předmostí vybudována metodou velkoplošných panelů BKV. Zatímco na mostě samotném mají velkoplošné panely BKV standardní povrchovou úpravu, na náměstí Jana Palacha jejich povrchovou úpravu dotváří vzor napodobující velkou žulovou dlažbu. Na malostranské straně je mezi koncem Kosárkovým nábřežím a křižovatkou dolní Klárov trať vybudována klasickou metodou žlábkových kolejnic na příčných pražcích, zákryt tvoří velká žulová dlažba.

Popis tratě:
Naši cestu po tramvajové trati začneme v prostoru křižovatky Staroměstská, tedy v místě styku náměstí Jana Palacha a ulice 17. listopadu. Křižovatka není umístěna v ose Mánesova mostu, ale naopak v ose navazující Křižovnické ulice. Protisměrné koleje jsou zde umístěny ve výrazně zvětšené osové vzdálenosti, která je patrná na první pohled. Velkoplošné panely BKV zde mají povrchovou úpravu imitující velkou žulovou dlažbu. Po cca 40 metrech následuje protisměrné kolejové esíčko v kombinací pravých a levých oblouků, jimiž se trať dostává na Mánesův most. Po opravě tratě jsou již od místa za pravým obloukem velkoplošné panely s povrchovou úpravu imitující velkou žulovou dlažbu nahrazeny standardními velkoplošnými panely BKV. Trať tak ve středu vozovky Mánesova mostu viditelně na mostě stoupá nad hladinu řeky Vltavy tak, aby umožnila podplutí parníků. Zhruba ve středu délky mostu nad Vltavou naopak začne komunikace klesat na malostranské předmostí. V místě, kde koleje opustí Mánesův most odbočovala na Kosárkovo nábřeží kusá tramvajová kolej pro napájení kropicích tramvají. Trať za křižovatkou s již zmíněným Kosárkovým nábřežím opouští konstrukci velkoplošných panelů BKV a přechází do klasické konstrukce žlábkových kolejnic na příčných pražcích se zákrytem z velké žulové dlažby. Po cca 40 metrech trať končí v prostoru křižovatky dolní Klárov na styku ulic Klárov a Letenská.

Zastávky umístěné na popisované trati:
Na trati není zřízena zastávka.

Provozované linky na popisované trati:
 • Linka 2
 • Linka 18
 • Linka 41
 • (jednosměrně ve směru Staroměstská -> Malostranská)
 • Linka 42
 • (jednosměrně ve směru Malostranská -> Staroměstská)

  Fotocesta po trati Staroměstská – Malostranská
  Počátek tramvajové tratě na náměstí Jana Palacha u křižovatky Staroměstská. Trať zde v přímém úseku dlouhém cca 40 metrů vede v přímém úseku se značně rozšířenou osovou vzdáleností protisměrných kolejí ve velkoplošných panelech BKV s povrchovou úpravu imitující velkou žulovou dlažbu. Původně byly i v mezikolejovém prostoru umístěny panely se shodnou povrchovou úpravou. Ty po opravě tratě nahradila velká žulová dlažba. Tramvajová trať se na náměstí Jana Palacha přibližuje ke kolejovým protiobloukům, zároveň se protisměrné koleje postupně sbližují na standardní vzdálenost. Kolejové protioblouky na náměstí Jana Palacha začínají pravým obloukem. Kolejové protioblouky na náměstí Jana Palacha začínají pravým obloukem. V krátké mezipřímé končí velkoplošné panely s povrchovou úpravu imitující velkou žulovou dlažbu a pokračují již standardní panely. Po rekonstrukci tratě v roce 1994 byly upravené panely použity až k počátku Mánesova mostu a zároveň byly ve stejné úpravě uloženy i mezikolejové panely.
  Krátká mezipřímá mezi protioblouky na náměstí Jana Palacha. Trať pokračuje levými oblouky na Mánesův most. Levé oblouky tramvajové tratě mířící na Mánesův most. Levé oblouky tramvajové tratě mířící na Mánesův most. Tramvajová trať se před vstupem na Mánesův most napřimuje.
  Pohled opačným směrem z Mánesova mostu na protioblouky na náměstí Jana Palacha. Tramvajová trať zřízená konstrukcí velkoplošných panelů BKV vstupuje na Mánesův most. Končí žulová dlažba vozovky a na samotném mostě je vozovka asfaltová. Přímý úsek tramvajové tratě zřízené velkoplošnými panely BKV na Mánesově mostě, patrné je stoupání vozovky od staroměstského břehu ke středu toku Vltavy. Přímý úsek tramvajové tratě zřízené velkoplošnými panely BKV na Mánesově mostě. Přímý úsek tramvajové tratě zřízené velkoplošnými panely BKV na Mánesově mostě.
  Přímý úsek tramvajové tratě zřízené velkoplošnými panely BKV na Mánesově mostě míří k vrcholu stoupání a začíná opět klesat na malostranský břeh. Přímý úsek tramvajové tratě zřízené velkoplošnými panely BKV na Mánesově mostě. Přímý úsek tramvajové tratě zřízené velkoplošnými panely BKV na Mánesově mostě. Na mostě samotném zůstaly zachovány i mezikolejové panely, jejichž využití je v současnosti minimální a mezikolejové prostory bývají vybetonovány, nebo vydlážděny. Přímý úsek tramvajové tratě zřízené velkoplošnými panely BKV na Mánesově mostě. Přímý úsek tramvajové tratě zřízené velkoplošnými panely BKV na Mánesově mostě.
  Tramvajová opouští Mánesův most, do ulice vpravo odbočovala kusá kolej pro napájení kropicích tramvají. Ještě cca 15 metrů za samotný Mánesův most trať pokračuje ve velkoplošných panelech BKV a asfaltovou vozovkou. Posledních několik desítek metrů tratě je zřízeno klasickou konstrukcí žlábkových kolejnic na příčných pražcích s krytem z velké žulové dlažby. Přímý úsek tramvajové tratě míří ke křižovatce dolní Klárov. Tramvajová trať končí v křižovatce dolní Klárov.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024