Trať Malostranská - Staroměstská

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Malostranská - Staroměstská


Vůz T3M2-DVC ev.č.8063 na lince 12 na malostranském předmostí Mánesova mostu
Souprava vozů T3R.P ev.č.8324+8325 na lince 18 na Mánesově mostě
Souprava vozů T3 ev.č.6860+6861 na lince X-A na Mánesově mostu
Souprava vozů T3R.P ev.č.8325+8323 na lince 31 přejíždí Mánesův most
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7003+T3 ev.č.6649 na lince X-A na Mánesově mostě
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7097+T3 ev.č.6573 na lince 18 na Mánesově mostu
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7238+7239 na lince X-A míří k Palachovu náměstí
Souprava vozů T3 ev.č.6796+6797 na lince X-A na Palachově náměstí
Dlouhá léta stála u impozantní budovy Rudolfina na dnešním Palachově náměstí železná lávka na Klárov pro pěší přes Vltavu a snad právě proto nepřikládaly městské orgány stavbě nového mostu pro veškerou dopravu v této oblasti význam. První plány na stavbu mostu Františka Ferdinanda, který byl v nově vzniklém Československu překřtěn na most Mánesův se objevily již v roce 1904, kdy městské orgány v květnu vypsaly soutěž na jeho projekt. Stavba mostu však byla po mnohých peripetiích zahájena až 1. ledna 1911. Již během stavby mostu se Elektrické podniky chytily příležitosti a v roce 1913 předložily projekt tramvajové tratě z Klárova přes nově budovaný most do Kaprové ulice a přes Staroměstské náměstí a Soukenickou a Petrskou ulici až na Těšnov. K realizaci celého projektu nakonec nedošlo a jediným realizovaným úsekem se stal právě ten vedený přes Mánesův most. Most byl uveden do provozu 11. března 1914 ještě před zatěžkávací zkouškou, která se pro silniční a pěší dopravu příliš nevyžadovala. Zatěžovací zkouška, vyžadovaná příslušnými úřady pro souhlas s provozem elektrické dráhy se uskutečnila až ve dnech 6. a 7. května 1914. Most byl zatížen dvěma motorovými tramvajovými vozy, které byly přetíženy litinovým a železným nákladem. Most uspěl a 15. července 1914 byl zahájen i provoz tramvají na dokončené trati. Provoz na trati byl od 31. října 1989 dlouhodobě přerušen. Nejprve kvůli výstavbě podzemních garáží pod Palachovým náměstím a následně pro kompletní rekonstrukci Mánesova mostu. V roce 1993 došlo k obnovení celé tratě a zároveň došlo k dalšímu z mnohých ústupků tramvají automobilové dopravě. Zastávkové ostrůvky od Právnické fakulty a Malostranské, umístěné vždy před křižovatkou byly sloučeny v jediný a umístěny za křižovatku, proti zastávce od Národního divadla. Tím byly zcela znemožněny manipulačních možnosti pro tramvajové vlaky jedoucí mimořádně od Právnické fakulty vpravo na Malostranskou a opačně. V tomto úseku totiž nemají žádnou zastávku, kde by cestující mohli přestoupit.

Cestu po tramvajové trati začneme na malostranském předmostí Mánesova mostu, na křižovatce Klárova, Mánesova mostu a ulic Letenské a U lužického semináře. Trať zde vede přímým úsekem na Mánesův most, až k jeho staroměstskému předmostí. Na malostranském předmostí z tratě odbočovala kusá kolej pro napájení tramvajových kropicích vozů. Zde - poněkud atypicky - trať opustí střed Palachova náměstí a prudkým pravým obloukem, který bezprostředně vystřídá stejně prudký levý oblouk. Následuje krátký, cca šedesátimetrový úsek ke křižovatce Palachova náměstí s ulicemi Křížovnickou a Kaprovou, kde tato ani ne půlkilometrová trať končí.

Trať na malostranském předmostí je vybudována klasickou konstrukcí žlábkových kolejnic na příčných pražcích s krytem ze žulové dlažby. Na Mánesově mostě jsou použity klasické velkoplošné panely BKV, které jsou využity i na staroměstském předmostí, zde však jejich povrch tvoří napodobenina žulové dlažby, vytlačená formou do betonového povrchu.

Provozované linky na popisované trati:
Ani změna linkového vedení v roce 1998 se nedotkla tramvajové stálice na této trati. V denním provozu zůstala trati věrná linka 18 a v nočním provozu je trať nadále bez tramvajové dopravy.

Fotocesta po trati Malostranská - Staroměstská
Tramvajová trať Malostranská - Staroměstská Tramvajová trať Malostranská - Staroměstská Tramvajová trať Malostranská - Staroměstská Tramvajová trať Malostranská - Staroměstská Tramvajová trať Malostranská - Staroměstská
Tramvajová trať Malostranská - Staroměstská Tramvajová trať Malostranská - Staroměstská Tramvajová trať Malostranská - Staroměstská Tramvajová trať Malostranská - Staroměstská

Fotografie: © Pražské tramvaje

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022