Křižovatka Staroměstská

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka Staroměstská


Zcela zjednodušeně řečeno, původně místem dnešní křižovatky Staroměstská procházela dvoukolejná tramvajová trať, ukončená za ještě neexistující křižovatkou tramvajovým obratištěm... Křížovnickou ulicí byla totiž do těchto míst od 21. září 1913 prodloužena tramvajová trať od křižovatky s Platnéřskou ulicí a ukončena úvraťovým obratištěm.

Souprava vozů T3 ev.č.6813+6808 vypravená na linku 17 projíždí křižovatkou od Právnické fakulty do zastávky Staroměstská. | 22.1.2005
Vůz Škoda 14T ev.č.9117 vypravený na odkloněnou linku 20 projíždí křižovatkou Staroměstská z Mánesova mostu k Právnické fakultě. | 5.4.2008
Souprava vozů T3 ev.č.6838+6851 na lince 12 odbočuje manipulačním obloukem od Právnické fakulty na Mánesův most. | 26.8.2001
Souprava vozů T3R.P ev.č.8380+8381 vypravená na linku 18 projíždí křižovatkou od Staroměstské na Mánesův most. | 22.1.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6907+6909 vypravená na linku 17 projíždí přímým směrem křižovatky Staroměstská k zastávce Právnická fakulta. | 27.11.2005
Vůz KT8D5 ev.č.9019 na cvičné jízdě projíždí křižovatkou Staroměstská z Mánesova mostu k Právnické fakultě. | 26.6.2004
Souprava vozů T3R.PLF ev.č.8260+T3R.P ev.č.8503 vypravená na linku 17 projíždí křižovatkou Staroměstská do stejnojmenné zastávky. | 20.7.2010
Souprava vozů T3R.P ev.č.8224+8225 vypravená na linku 18 projíždí přímým směrem křižovatky Staroměstská k zastávce Právnická fakulta. | 8.4.2006
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5516 projíždí přímým směrem křižovatky Staroměstská. | 2.2.2007
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7168+7169 vypravená na odkloněnou linku 22 dokončuje odbočení manipulačním obloukem křižovatky Staroměstská od Právnické fakulty na Mánesův most. | 5.4.2008

Když byl v roce 1914 dokončen Mánesův most s novou tramvajovou tratí, došlo od 15. července k jejímu zaústění pouze směrem k Národnímu divadlu. Původní zakončení tratě bylo nadále ponecháno jako případné manipulační koleje. Nová dvoukolejná trať rušící obratiště před Rudolfinem a propojující okolo Starého Židovského hřbitova traťový úsek Rudolfinum - Čechův most byla zprovozněna 6. prosince 1925. Na podobě křižovatky se tehdy ještě stále nic neměnilo. Teprve v průběhu roku 1936 byl na křižovatce zřízen jednokolejný oblouk tratě z Mánesova mostu k Pařížské ulici, který byl zdvoukolejněn teprve k 7. září 1952 pro pokračující úpravy letenského svahu a nutnost odklonu tramvají do této oblasti.

V rámci výstavby podzemních garáží pod Palachovým náměstím a rekonstrukci Mánesova mostu došlo k dlouhodobému odpojení trati na náměstí a mostě samotném. V roce 1993 byla křižovatka obnovena a nově napojena na Mánesův most. S ohledem na umístění podzemních garáží bylo nutné na části křižovatky upevnit kolejnice přímo na stropní ocelovou desku, aby byla konstrukční výška tramvajové křižovatky zmenšena na minimum. Zároveň došlo k dalšímu z mnohých ústupků tramvají automobilové dopravě, aby mohlo dojít ke zřízení odbočovacích pruhů. Zastávkové ostrůvky od Právnické fakulty a Malostranské, umístěné původně vždy před křižovatkou, byly sloučeny v jediný umístěný za křižovatkou, vstřícně zastávce od Národního divadla. Tramvajové vlaky jedoucí mimořádně od Právnické fakulty vpravo na Malostranskou a opačně díky tomu nemají v tomto přestupním uzlu žádnou zastávku! V případě delších výluk se proto provizorně budují z panelů na vozovce, v případě okamžité nutnosti odklonu mají cestující smůlu...

Křižovatka je vybavena 2 rozjezdovými elektromagnetickými výhybkami s pružnými jazyky ev.č. 245 od Mánesova mostu a ev.č. 246 od Právnické fakulty, výhybka od Národního divadla ev.č.689 je radiově ovládaná. I tři sjezdové výhybky jsou opatřeny pružnými jazyky. Křižovatka je klasické konstrukce s výjimkou již uvedené části nad podzemními garážemi, kde jsou kolejnice upevněny na ocelovou stropní desku garáží. Kryt tvoří žulová dlažba.

V běžném provozu jsou pojížděny dva směry křižovatky - přímý mezi zastávkami Právnická fakulta - Staroměstská, a z pohledu od Mánesova mostu pravý oblouk mezi zastávkami Malostranská - Staroměstská.

Fotocesta po křižovatce Staroměstská
Rozvětvení tramvajové tratě od Národního divadla, levý oblouk míří na Mánesův most, přímý směr pokračuje k zastávce Právnická fakulta. Rozvětvení od Mánesova mostu, levý oblouk směřuje k zastávce Právnická fakulta, pravý pak k zastávce Staroměstská. Rozvětvení od Právnické fakulty, pravý oblouk míří na Mánesův most, přímý směr k zastávce Staroměstská a Národnímu divadlu.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024