Trať Chotkovy sady - Malostranská

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Chotkovy sady - Malostranská


Již od roku 1899 projednávaly městské orgány a Elektrické podniky propojení oblasti Malé Strany a Hradčan tramvajovou tratí. Prvotní plány počítaly s tramvajovou tratí v Nerudově ulici, která však nebyla k běžnému provozu příliš vhodná a počítalo se zde proto s výstavbou ozubnicové parní tramvaje. K její realizaci však nikdy nedošlo.

Souprava vozů T3R.PV ev.č.8155+8159 vypravená na linku 20 u křižovatky Chotkovy sady. | 21.10.2004
Souprava vozů T6A5 ev.č.8675+8676 na lince 23 stoupá ke křižovatce Chotkovy sady. | 27.7.2003
Od křižovatky Chotkovy sady klesá k zastávce Malostranská souprava vozů T3SU ev.č.7010+7016 vypravená na linku 22. | 27.12.2002
Souprava vozů T3R.P ev.č.8334+8335 na lince 18 klesá Chotkovou ulicí. | 20.4.2003
Největším obloukem Chotkovy ulice projíždí souprava vozů T3SUCS ev.č.7116+7117 vypravená na linku 22. | 29.8.2004
Souprava vozů T3 ev.č.6911+6910 na lince 34 stoupá Chotkovou ulicí. | 19.6.2003
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7056+T3 ev.č.6696 na lince 22 klesá k zastávce Malostranská. | 20.4.2003
Souprava vozů T3 ev.č.6878+6840 na lince X-A se blíží k zastávce Malostranská. | 7.9.2002
Vůz KT8D5 ev.č.9009 na lince 12 stanicuje v zastávce Malostranská z centra. | 8.11.2001
Vůz T6A5 ev.č.8701 vypravený na záložní vlak X opustil zastávku Malostranská. | 13.1.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9037 asistuje při kolaudaci zrekonstruované Chotkovy ulice. | 26.8.2004
Souprava vozů T3SU ev.č.7012+7013 vypravená na linku 22 klesá od křižovatky Chotkovy sady. | 7.9.2002
Před rekonstrukcí Chotkovy ulice byla trať vozům KT8D5 zapovězena, přesto se na ni občas podívaly, kuriózní situace nastala ve chvíli, kdy musela být do obratiště Špejchar z důvodu mimořádné události odkloněna linka 9 obsazená tehdy pouze vozy tohoto typu z důvodu ukončení linky 9 na kolejové přejezdu, což dokumentuje snímek vozu KT8D5 ev.č.9035 klesajícího Chotkovou ulicí. | 25.6.2004
Chotkovou ulicí k zastávce Chotkovy sady stoupá souprava vozů T3 ev.č.6886+6887 na lince X-A nahrazující linku A metra. | 7.9.2002
Souprava vozů T6A5 ev.č.8629+8630 na lince 18 klesá obloukem u Jeleního příkopu k zastávce Malostranská. | 28.8.1999
Souprava vozů T3 ev.č.6464+6933 vypravená na linku 30 projíždí okolo zařízení staveniště trasy metra A v Chotkově ulici. | 20.5.1977
Od zastávky Malostranská stoupá souprava vozů T3SU ev.č.7011+T3 ev.č.6664 vypravená na linku 22. | 27.12.2002
Souprava vozů T3R.P ev.č.8240+8241 na lince 18 opustila křižovatku u zastávky Malostranská a vydala se na stoupání Chotkovou ulicí. | 7.9.2002
Souprava vozů T3R.P ev.č.8227+8226 na lince 18 stanicuje v zastávce Malostranská do centra. | 28.6.2001
Souprava vozů T3R.P ev.č.8230+8231 vypravená na linku 18 vjíždí do zastávky Malostranská. | 27.11.2005

První krok k propojení těchto dvou městských částí byl učiněn 24. června 1906, kdy byl uveden do provozu další úsek tramvajové tratě vedené ulicemi Malé Strany - část mezi Malostranským náměstím a Klárovem, který však byl oproti dnešnímu stavu vedený jednosměrně - v levostranném provozu. Valdštejnskou ulicí se jezdilo na Klárov a Letenskou ulicí z Klárova. Přes samotný prostor dnešních zastávek Malostranská tak vedla pouze jediná kolej.

Až na sklonku prvního desetiletí 20. století došlo ke zpracování projektů počítajících se spojením obou městských čtvrtí z Klárova přes Chotkovy sady a okolo Pražského hradu. Jako limitující faktor se ukázal výškový rozdíl obou čtvrtí a oblouk v Jelením příkopu, kdy nejprve muselo dojít k úpravě Chotkovy ulice, jejíž ostrý oblouk byl posunut o několik metrů dále do Jeleního příkopu. První část rozsáhlého projektu - trať vedoucí z Klárova až k Pražskému hradu - byla uvedena do provozu 30. ledna 1910. Druhá část projektu byla dovršena 31. května 1912, kdy došlo k propojení Chotkových sadů s tratí vedenou přes Letnou krátkou spojovací tratí vedenou Badeniho ulicí. Posledním etapa projektu spočívala v úpravě Klárova (dnešních zastávek Malostranská) na dvoukolejnou trať. K té došlo v roce 1914 společně se zahájením tramvajového provozu na Mánesově mostě. Stalo se tak 15. července, tedy pouhé 4 měsíce poté, co most začal sloužit veřejnosti.

Abychom to měli jednodušší (raději z kopce, než do kopce), projdeme si tramvajovou trať směrem ke Klárovu. Začneme na křižovatce ulic Chotkova, Badeniho a Mariánské hradby, která prošla v roce 1995 kompletní rekonstrukcí. Odtud trať nestále klesá v táhlém pravém oblouku směrem k Jelenímu příkopu. Pravou stranu komunikace lemuje zárubní zeď dosahující místy výšky kolem 5 metrů a levou stranu naopak tvoří chodník umístěný na vysunuté konzole ve vzduchu. Při rozšiřování komunikace totiž na jeho běžné umístění již nevybylo místo, a proto byl umístěn na konzole nad okolní terén. Pravý oblouk se mění v přímou část trati a my se blížíme k nejostřejšímu oblouku celého úseku, který vepisuje písmeno U v Jelením příkopu. Jím se přetočíme proti směru hodinových ručiček o 180 stupňů - vlastně proti směru jízdy, jímž jsme přijeli - a za neustálého klesání následuje další přímý úsek, kde si po levé straně můžeme prohlédnout zmíněný chodník na konzolách. V úrovni novodobého hotelu Hoffmaister se trať pravým obloukem dostane do ulice Pod Bruskou. V takřka přímém úseku dospějeme až ke křižovatce horní Klárov, za níž následuje ihned křižovatka další - dolní Klárov s Letenskou ulicí. Mezi těmito dvěma křižovatkami je cca 80 metrů dlouhý prostor, ve kterém jsou vstřícně umístěny zastávky Malostranská.

Celá trať je vybudována klasickou stavbou kolejnic na příčných pražcích. Ostatně, dovedete si představit vybudování oblouku v Jelením příkopu z panelů BKV? Po "barbarské" rekonstrukci Chotkovy ulice z roku 2004 kryt kolejového svršku tvoří v celém úseku žulová dlažba, kryt komunikace však asfaltobetonový povrch.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Malostranská
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Čechův most/Chotkovy sady/Královský letohrádek ve středu vozovky ulice Klárov, 4 metry před křižovatkou s nábřežím Edvarda Beneše, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT.
 • Malostranská
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Právnická fakulta/Staroměstská/Malostranské náměstí ve středu vozovky ulice Klárov, 25 metrů před křižovatkou s ulicí Letenská, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT.
 • Provozované linky na popisované trati:
  Tradiční linkou v Chotkových sadech je dvaadvacítka. K té se přidala linka 18 a od změny linkového vedení v roce 1998 pomáhala linku 22 odlehčit nově zavedená linka 23, která byla vlastně jen oboustranně zkrácenou verzí linky 22. Od 29. listopadu 2003 je po trati vedena také tramvajová linka 20. No a linka 23 ukončila svůj provoz 1. září 2008. V nočním provozu je zde v provozu linka 57. Jen na prostor zastávek Malostranská se na trati vyskytuje také linka 12.

  Fotocesta po trati křižovatka Chotkovy sady - Malostranská
  Počátek trati u Chotkových sadů míří pod lávku umožňující přechod z Letenských sadů do sadů Chotkových v krátkém přímém úseku, velmi rychle se však trať stáčí do pravého oblouku. Trať se stáčí v pravém oblouku, po rekonstrukci Chotkovy ulice kryje vozovky asfalt, kolejiště žulová dlažba. Trať se stáčí v pravém oblouku, kolejiště je od jízdního pruhu pro automobily odděleno podélným prahem. Pravý oblouk je záhy vystřídán dalším přímým úsekem. V přímém úseku trať spěje k dalšímu pravému oblouku.
  V přímém úseku trať spěje k dalšímu pravému oblouku. Druhý z pravých oblouků tratě, s ohledem na šířkové poměry není v oblouku instalován podélný prah. Druhý z pravých oblouků tratě. Druhý z pravých oblouků tratě. Druhý z pravých oblouků tratě.
  Druhý z pravých oblouků tratě. Trať se následně napřimuje a kolejiště opět od vozovky odděluje podélný prah. Přímý úsek tratě ve středu Chotkovy ulice. Zhruba v polovině přímé části tratě je mírný pravý oblouk, vyrovnávající směr tratě s opěrnou zdí po pravé straně. Přímý úsek tratě ve středu Chotkovy ulice, kolejiště odděluje od vozovky pro automobily podélný prah.
  Přímý úsek tratě ve středu Chotkovy ulice, kolejiště odděluje od vozovky pro automobily podélný prah. Přímý úsek tratě ve středu Chotkovy ulice, kolejiště odděluje od vozovky pro automobily podélný prah. Přímý úsek tratě ve středu Chotkovy ulice, kolejiště odděluje od vozovky pro automobily podélný prah. Aby bylo možné vůbec levý oblouk do tratě umístit, musí koleje nejprve vybočit vpravo, s ohledem na šířkové poměry není v oblouku zřízen podélný prah oddělující kolejiště od vozovky. Aby bylo možné vůbec levý oblouk do tratě umístit, musí koleje nejprve vybočit vpravo.
  Následuje několikametrové napřímení tratě. A teprve poté začíná levý oblouk. Levý oblouk míjí ústí Jeleního příkopu. Levý oblouk míjí ústí Jeleního příkopu. Levý oblouk se stáčí do protisměru oproti výchozímu bodu.
  Levý oblouk se stáčí do protisměru oproti výchozímu bodu. I na konci oblouku je trať nejprve oproti středu vozovky vybočená vpravo a musí následovat stejný sled protisměrných oblouků jako na počátku oblouku k jejímu vystředění. A teprve následně se po krátkém přímém úseku dostává pravým obloukem do středu vozovky. Za pravým obloukem následuje přímý úsek tratě. Trať pokračuje přímým úsekem ve středu Chotkovy ulice, od automobilové dopravy oddělena podélným prahem.
  Trať se v přímém úseku se blíží k hotelu Hoffmeister stojícím po levé straně. Trať se v přímém úseku se blíží k hotelu Hoffmeister stojícím po levé straně. Trať se v přímém úseku se blíží k hotelu Hoffmeister stojícím po levé straně. Trať se v přímém úseku se blíží k hotelu Hoffmeister stojícím po levé straně. U budovy hotelu Hoffmeister umístěné po levé straně začíná další pravý oblouk tratě.
  Pravý oblouk tratě u hotelu Hoffmeister. Pravý oblouk tratě u hotelu Hoffmeister. Pravý oblouk tratě míří k budově měnírny Klárov. Pravý oblouk tratě míří k budově měnírny Klárov. Pravý oblouk tratě míří k budově měnírny Klárov.
  Trať se napřimuje a kryt vozovky tvoří žulová dlažba. Přímý úsek tratě ve středu vozovky míří ke křižovatce horní Klárov. Přímý úsek tratě ve středu vozovky míří ke křižovatce horní Klárov. Aby bylo možné do tratě umístit levé oblouky křižovatky horní Klárov k Čechovu mostu, musí trať nejprve pravými oblouky vybočit ze své dosavadní pozice. Aby bylo možné do tratě umístit levé oblouky křižovatky horní Klárov k Čechovu mostu, musí trať nejprve pravými oblouky vybočit ze své dosavadní pozice.
  Rozvětvení křižovatky horní Klárov od Chotkových sadů, levý oblouk pokračuje k Čechovu mostu, přímý směr do prostoru zastávek Malostranská. Specialitou křižovatky horní Klárov je přímý směr, tvořený obloukem - důvodem je zajištění zvýšení osové vzdálenosti kolejí v obloucích. Z levé strany se v křižovatce horní Klárov připojují oblouky tramvajové tratě od Čechova mostu, trať míří za sjezdovými výhybkami do prostoru zastávky Malostranská. Prostor zastávek Malostranská je vtěsnaný mezi křižovatky horní a dolní Klárov. Prostor zastávek Malostranská je vtěsnaný mezi křižovatky horní a dolní Klárov.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022