Křižovatka horní Klárov

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka horní Klárov


Souprava vozů T3 ev.č.6934+6935 na lince 18 projíždí od Chotkových sadů k Čechovu mostu
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7077+7076 na lince 26 v prostoru křižovatky Klárov
Souprava vozů T3R.P ev.č.8314+8315 na lince 18 v prostoru křižovatky horní Klárov
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7068+7069 na lince 22 projíždí křižovatkou horní Klárov k Čechovu mostu
2. července 1900 byl uveden do provozu první úsek tramvajové tratě spojující Smíchov přes Malou Stranu s Holešovicemi, úsek od vozovny Centrála na Klárov. V prostoru dnešní křižovatky se tak objevily koleje, které po zahájení provozu 24. června 1901 na dalším úseku zmíněné tratě vytvořily v místě jednokolejný propletenec, kdy v levostranném Valdštejnskou ulicí přijížděly tramvajové vlaky od Malé Strany a Letenskou naopak na Malou Stranu odjížděly. 30. ledna 1910 byla uvedena do provozu první část tramvajové trati Chotkovou ulicí k Pražskému hradu a na Klárově vznikla velmi komplikovaná kolejová křižovatka pro její napojení. Šlo ve své podstatě o dvoukolejný oblouk od Čechova mostu k Chotkovým sadům, od nějž se odpojoval (v levostranném provozu) levý oblouk do prostoru dnešních zastávek Malostranská a druhý oblouk do Valdštejnské ulice. Ta byla napojena i obloukem od Chotkových sadů a Letenská ulice byly připojena od Chotkových sadů přímou kolejí, která před dosažením dnešních zastávek Malostranská překřižovala zmíněný oblouk od Čechova mostu. V roce 1914 došlo v souvislosti se zahájení provozu na tramvajové trati po Mánesově mostu k výrazné přestavbě celé křižovatky. Byla zrušena přímá kolej od Chotkových sadů na Malostranskou (její část před překřížením s obloukem Čechův most-Chotkovy sady zůstala zachována jako odstavná kusá kolej), trať od Malostranské byla zdvoukolejněna a dvoukolejně napojena na stávající oblouk Čechův most-Chotkovy sady. K úpravě křižovatky do vlastně dnešní podoby došlo v roce 1926, když byla trať v Letenské ulici zdvoukolejněna a kolej ve Valdštejnské ulici byla k 4. květnu téhož roku zrušena. Rekonstrukcí prošla křižovatka v roce 1995, kdy byl vyměněn veškerý kolejový svršek a částečně upravena její poloha.

Křižovatka je vybavena 3 rozjezdovými elektromagnetickými výhybkami s pružnými jazyky ev.č. 200 od Chotkových sadů, ev.č. 203 od Čechova mostu a ev.č. 269 od zastávky Malostranská. I 3 sjezdové výhybky jsou s pružnými jazyky. Křižovatka je klasické konstrukce a její kryt tvoří žulové dlažební kostky.

V běžném provozu jsou pojížděny oba směry křižovatky od zastávky Malostranská - jak přímý k Chotkovým sadům, tak pravý oblouk k Čechovu mostu. Oblouk od Chotkových sadů k Čechovu není v běžném provozu využíván.

Fotocesta po křižovatce horní Klárov
Křižovatka horní Klárov Křižovatka horní Klárov Křižovatka horní Klárov


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022