Velkoplošné panely BKV

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Velkoplošné panely BKV


Od roku 1977 využívá Dopravní podnik Praha pro rekonstrukce a výstavbu nových tramvajových tratí metodu velkoplošných panelů s blokovou kolejnicí, kterou prakticky ověřily Dopravní podniky města Budapešť, zkratka jehož maďarského názvu - Budapesti kęzlekedési vállalat | BKV} - se používá pro označení této metody.

Taková rekonstrukce začíná odstraněním přidržovacích pryží, kolejnic a podkladních pryží z panelů | Vršovická ulice 16.3.1996 Pokračuje odstraněním samotných panelů | Vršovická ulice 16.3.1996 A vyfrézóváním podkladní vrstvy asfaltu | Vršovická ulice 16.3.1996 Na vyfrézovanou vrstvu asfaltu se speciálním mechanizmem položí nová | Klapkova ulice 15.7.2000 Geodeti vytyčují pomocí terčíku, metru a teodolitu (mimo záběr fotografie) místa pro umístění hřebů, podle kterých se následně pokládají panely BKV | Táborská ulice 15.7.2006

Železobetonové panely, které jsou opatřeny koryty z ocelového plechu pro uložení blokových kolejnic se vyrábějí o standardní výšce 180 mm v délkách 0,7 m, 1,5 m, 3,0 m a 6,0 m. Blokové kolejnice se volně ukládají do koryt na podkladní pryžové pásy a jsou v korytech zajišťovány proti bočnímu posunu dvěma pryžovými profily, které do koryta zatlačují speciální zatlačovací stroje. Nejčastěji se ukládají na vrstvu zhutněného asfaltu a jen v úseku tratě v ulici Na Poříčí byly zkušebně uloženy na vrstvu porézního betonu, aby se snížila jejich hlučnost. Na stejném místě byly u čtyřech panelů zkušebně nahrazeny ocelová koryta pro kolejnice polyamidovými.

Pak se na místě objeví nákladní automobily a autojeřáby a začnou se pokládat panely nové | Dukelských hrdinů 9.3.1996 Zaměstnanci Dopravního podniku pokládají podle dříve vytyčených hřebů nově přivezené panely BKV typu VL8 | Táborská ulice 15.7.2006 Redukce připevňovaná na hák autojeřábu, sloužící k manipulaci s velkoplošnými panely BKV Po položení panelů BKV jsou přivezeny blokové kolejnice B1 | Nábřeží kapitána Jaroše 23.3.1996 Svářeči svaří blokové kolejnice do dlouhých kolejnicových pásů a zapřáhnou za traktor, který je natáhne do žlabů v panelech | Nábřeží kpt. Jaroše 23.3.1996

První zkušební úsek byl položen v Dělnické ulici v délce cca 570 metrů a díky dobrým výsledkům se panely BKV masově rozšířily po celé Praze. Zastánci tohoto systému tvrdí, že je takřka bezúdržbový, výměna ojetých kolejnic je snadná (není třeba rozebírat povrch vozovky) a životnost panelů dosahuje až 30 let. Zbývaly tedy pouhé dvě nevýhody: vyšší hlučnost (která například Dopravní podnik Brno vedla k jasnému odmítnutí tohoto systému) a hladký povrch betonových panelů, který byl za vlhka a mokra příčinou zvýšeného počtu dopravních nehod osobních vozidel. Hladký povrch se nejprve zdrsňoval s použitím zákrytu Slurry-seal, který se naléval na panely po jejich uložení do vozovky. Měl však jednu velkou nevýhodu - po pár týdnech se odlupoval. Od roku 1990 zjistil výrobce panelů, že by mohl formu na jejich výrobu otočit tak, aby navrchu byla pojížděná část panelů a ta se po nalití betonové směsi zdrsňuje. Vyšší hlučnost panelů se odstranit nepodařilo dosud, třebaže se zkušebně použily výše uvedená polyamidová koryta a vkládala se geotextilie mezi panel a asfaltový podklad. Jenže panely na takovém podkladě v úsecích o větším podélném sklonu a v obloucích cestují a deformují tak okolní vozovku.

Svařené blokové kolejnice jsou nataženy do žlabů v panelech - v pravém žlabu ještě kolejnice chybí | Nábřeží kpt. Jaroše 23.3.1996 Na trať je přivezena jedna ze strojních zatlačovaček - zde SZ2 - a začíná vtlačování upevňovacích pryží | Nábřeží kpt. Jaroše 23.3.1996 V posledním období se pro zatlačování upevňovacích pryží používá jednodušší varianta zatlačovačky zapůjčovaná z mosteckého Dopravního podniku | 3.11.2007 A na konci je zrekonstruovaná trať | Dukelských hrdinů 23.3.1996 Přechodové kolejnice NT1 - B1 pro spojení obou kolejových systémů bez dilatace

Následně se po čase nepotvrdily ani předpokládané výhody systému BKV. Špatná kvalita panelů dodávaných Prefou Hýskov měla za následek jejich velmi malou životnost. Od října 1986 se proto začaly využívat panely dodávané Vojenskými stavbami. Povrch panelů ale není dostatečně chráněn proti působení chemikálií, jimž jsou vystaveny a ocelový žlab v němž jsou upevněny kolejnice se působením koroze rozpadá již po 10 letech provozu. Dalším problémem je životnost upevňovacích pryží, které vlivem okolního prostředí ztrácejí pružnost a tím umožňují pohyb kolejnic, který vede k jejich následnému lomu. Při opravě kolejnice svařením dojde v tomto místě působením vysoké teploty při svařování ke zničení podkladní pryže. A tak je to pořád dokola. Navíc velkým problémem se v posledních horkých letech stávají i samotné blokové kolejnice B1. Stačí jejich delší úsek bez jakékoliv dilatace a kolejnice začnou pracovat.

Proto se v pražské síti elektrických drah objevují i úseky, kde byly panely BKV položeny a následná rekonstrukce jim dala vale:

2000

 • Pohořelec - Malovanka
 • Čechův most - Právnická fakulta
 • 2001

 • Újezd - Malostranské náměstí
 • Černokostelecká - Hutní základna
 • Vodičkova - Václavské náměstí
 • 2002

 • Křížová - Ženské domovy
 • Karlovy lázně - Křižovnické náměstí
 • 2003

 • Urxova - Florenc - křižovatka Havlíčkova
 • Balabenka - Poliklinika Vysočany
 • křižovatka Senovážné náměstí - Hlavní nádraží
 • 2004

 • Smíchovské nádraží - Na Knížecí
 • 2006

 • Vápenka - Ohrada
 • Biskupcova - Ohrada
 • Náměstí Republiky - Dlouhá třída
 • 2007

 • Moráň - Palackého náměstí
 • 2008

 • Výtoň - Podolská vodárna (Vyšehradský tunel)
 • 2009

 • Újezd - Švandovo divadlo
 • Bílá Hora - Vypich
 • Hradčanská - Sparta
 • Kobylisy - Březiněveská
 • Vozovna Kobylisy (výstupní zastávka)
 • Hostivařská - Nádraží Hostivař (přejezd komunikace)
 • 2010

 • Královka - Malovanka
 • Kbelská - Lehovec
 • Anděl - Na Knížecí
 • Anděl - Bertramka
 • Klamovka - Kotlářka - Motol - Sídliště Řepy
 • Národní divadlo - Lazarská - Myslíkova
 • Mánes - Jiráskovo náměstí
 • Sirotčinec - Prašný most
 • Moráň - Albertov

 • .

  Technologií velkoplošných panelů BKV tak získal pražský Dopravní podnik zajímavou konstrukci tramvajové tratě, zcela odlišnou od ostatních používaných typů. Má své výhody, stejně jako nevýhody (které pravděpodobně převažují), z hlediska ceny jde zároveň o jednu z nejdražších konstrukcí tramvajové tratě používané v České republice.

  Poruchy velkoplošných panelů BKV
  Povrch panelů BKV není dostatečně chráněn proti působení chemikálií jimž jsou vystaveny a dochází k vydrolování betonu a obnažení ocelové armatury | náměstí Republiky 23.7.2005 Povrch panelů BKV není dostatečně chráněn proti působení chemikálií jimž jsou vystaveny a dochází k vydrolování betonu a obnažení ocelové armatury | náměstí Republiky 23.7.2005 Klasickým problémem je cestování panelů BKV v obloucích a s tím spojená deformace okolní vozovky | náměstí Republiky 23.7.2005 Klasickým problémem je cestování panelů BKV v obloucích a s tím spojená deformace okolní vozovky | náměstí Republiky 23.7.2005 Jakékoliv zanedbání při pokládce podkladové vrstvy pod panely BKV se po čase vymstí jejich propadnutím, vystoupnutím a naprostým zdeformováním okolních vozovek | Štefánikův most 23.7.2005
  Oprava tramvajové trati v ulici Milady Horákové odhalila totálně rozpadlou betonovou část velkoplošných panelů BKV, včetně zcela prožraných plechových žlabů pro umístění blokových kolejnic B1 | Milady Horákové 13.5.2008 Oprava tramvajové trati v ulici Milady Horákové odhalila totálně rozpadlou betonovou část velkoplošných panelů BKV, včetně zcela prožraných plechových žlabů pro umístění blokových kolejnic B1 | Milady Horákové 13.5.2008 Oprava tramvajové trati v ulici Milady Horákové odhalila totálně rozpadlou betonovou část velkoplošných panelů BKV, včetně zcela prožraných plechových žlabů pro umístění blokových kolejnic B1 | Milady Horákové 13.5.2008 Oprava tramvajové trati v ulici Milady Horákové odhalila totálně rozpadlou betonovou část velkoplošných panelů BKV, včetně zcela prožraných plechových žlabů pro umístění blokových kolejnic B1 | Milady Horákové 13.5.2008 Oprava tramvajové trati v ulici Milady Horákové odhalila totálně rozpadlou betonovou část velkoplošných panelů BKV, včetně zcela prožraných plechových žlabů pro umístění blokových kolejnic B1 | Milady Horákové 13.5.2008

  Pro zobrazení příčného řezu panelem vyberte zde
  Pro zobrazení příčného řezu blokovou kolejnicí vyberte zde
  Pro zobrazení příčného řezu těsnící pryží vyberte zde

  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024