Trať Palmovka - Dělnická

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Palmovka - DělnickáDovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na provedené rekonstrukce to tady vypadá zase trošku jinak. Usilovně pracujeme na úpravách.

Dopravní spojení Libně s levým břehem Vltavy bylo dlouhodobě odkázáno jen na tramvajovou trať v Sokolovské ulici, jejíž odbočná větev v oblasti Palmovky úrovňově křížila železniční trať spojující nádraží Praha-Těšnov s vysočanským. A přece bylo od počátku jasné, že zcela logické spojení z Palmovky se dá realizovat do dnešní Dělnické ulice po mostě vedoucím přes Vltavu a dále po nábřežních komunikacích.

Setkání vozů KT8D5 ev.č.9046 v novém laku vycházejícím z konceptu vozů T6A5 s vozem ev.č.9041 ještě v původním laku na lince 3 u křižovatky dolní Palmovka | 15.5.2006
Vůz T3 ev.č.6230 vypravený na linku 14 přijíždí ke křižovatce dolní Palmovka | 27.11.1996
Souprava vozů T3 ev.č.6140+6141 vypravená na linku 1 stanicuje v zastávce Palmovka |
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7254+7255 vypravená na linku 1 a opatřená zasněnou celovozovou reklamou na čokolády Orion stanicuje v zastávce Palmovka | 6.12.1997
Vůz T3 ev.č.6798 vypravený na linku 15 stanicuje v zastávce Palmovka | 25.7.2004
V zastávce Palmovka stanicuje vůz T3SUCS-DVC ev.č.7250 vypravený na linku 14 a opatřený odlišným lakem pro zvýraznění dveří ovládaných cestujícími | 28.3.1998
Souprava vozů T6A5 ev.č.8732+8740 vypravená na linku 1 stanicuje v zastávce Palmovka | 26.5.2006
Souprava vozů T3M ev.č.8006+8097 vypravená na linku 25 uhání na Palmovku | 4.2.2008
Vůz KT8D5 ev.č.9048 vypravený na linku 1 přijíždí od Libeňského mostu na Palmovku | 26.5.2006
Vůz KT8D5 ev.č.9005 vypravený na linku 3 míří na Palmovku | 25.7.2004
Vůz T3R.P ev.č.8482 vypravený na linku 25 opustil zastávku Palmovku a míří na Libeňský most | 31.5.2006
V popovodňovém období najíždí na most přes Voctářovu ulici vůz KT8D5 ev.č.9043 vypravený na linku X-B nahrazující podstatnou část trasy metra, kdo tušil, že po sedmi letech se tato část komplexu mostů stane nejkritičtější s ohledem na statiku | 21.9.2002
Protože v Praze provozujeme hromadnou dopravu, jezdí tramvajové linky přes Libeňský most hromadně za sebou, důkazem budiž souprava vozů T3R.P ev.č.8378+8379 vypravená na linku 3 následovaná vozem T3R.PV ev.č.8157 vypraveném na linku 15 | 12.6.2006
Vůz KT8D5 ev.č.9037 vypravený na linku 1 míří k zastávce Libeňský most | 31.3.2006
Vůz KT8D5 ev.č.9038 vypravený na linku 3 a opatřený slušivou celovozovou reklamou na pražskou ZOO s tehdy využívaným logem ZOO na zkosené čelnici míří k zastávce Libeňský most | 31.3.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7100+7101 vypravená na linku 1 a opatřená celoplošnou reklamou na energetický nápoj BigShock | 6.10.2009
Vůz T3 ev.č.6918 vypravený na linku 25 míří k zastávce Libeňský most | 12.6.2006
Souprava vozů T3R.P ev.č.8372+8356 vypravená na linku 3 opustila zastávku Libeňský most, brzy jí bude následovat vůz T3M ev.č.8029 stanicující na lince 15 v zastávce | 6.10.2009
Vůz T3R.P ev.č.8504 vypravený na linku 25 opustil zastávku Libeňský most | 16.10.2006
Souprava vozů T3R.P ev.č.8432+8433 vypravená na linku 12 vjíždí do zastávky Libeňský most | 31.3.2005
Vůz T3SUCS ev.č.7108 vypravený na linku 25 opustil zastávku Libeňský most | 20.8.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7220+7221 vypravená na linku 1 míří k zastávce Libeňský most | 31.3.2006
Vůz T6A5 ev.č.8690 vypravený na linku 15 se na Libeňském mostě prodírá odstavenými automobily z autobazarů sídlících pod Libeňským mostem, které bylo nutné přemístit pro stoupající hladinu Vltavy | 31.3.2006
Souprava vozů T6A5 ev.č.8663+8664 vypravená na linku 12 u zastávky Libeňský most | 20.8.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7277+7239 vypravená na linku 22 vozovnou Žižkov se přes Libeňský most vrací do své domovské vozovny | 7.6.2010
Protože v Praze provozujeme hromadnou dopravu, jezdí tramvajové linky většinou hromadně za sebou, k zastávce Libeňský most to takhle zvládají soupravy vozů T3R.P ev.č.8310+8311 a ev.č.8431+8493 na linkách 3 a 12 | 7.6.2010
Vůz KT8D5 ev.č.9025 vypravený na linku 1 míří přes Libeňský most k zastávce Maniny | 23.7.1995
Souprava vozů T3M ev.č.8016+8103 vypravená na linku 3 projíždí světelně řízenou křižovatku s Jankovcovou ulicí k zastávce Maminy | 7.6.2010
Souprava vozů T3R.P ev.č.8312+8313 vypravená na linku 3 míří do zastávky Maniny | 20.8.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7196+7197 vypravená na linku 1 dojíždí do zastávky Maniny | 7.6.2010
Vůz T6A5 ev.č.8733 vypravený na linku 15 odbavuje cestující v zastávce Maniny | 7.6.2010
Souprava vozů T3R.P ev.č.8336+8337 vypravená na linku 3 míří Dělnickou ulicí od stejnojmenné křižovatky k zastávce Maniny | 7.6.2010
Souprava vozů T3R.P ev.č.8478+8479 vypravená na linku 12 vyčkává na světelně řízené křižovatce Dělnická na signál volno | 21.6.2006
Vůz T3 ev.č.6894 vypravený na linku 25 vyčkával u křižovatky dolní Palmovka na uvolnění výhybek pracovníky Elektroline | 26.5.2006
Souprava vozů T3R.P ev.č.8456+8457 vypravená na linku 1 vjíždí do zastávky Palmovka | 28.8.2006
Vůz T3 ev.č.6929 vypravený na linku 14 stanicuje v zastávce Palmovka, HIMI´S JEANS tou dobou frčí i na tramvajích... | leden 1995
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7242+7243 vypravená na linku 1 a opatřená celovozovou reklamou RUSSELL ATHLETIC stanicuje v zastávce Palmovka |
Vůz KT8D5 ev.č.9027 vypravený na linku 1 míří ke křižovatce dolní Palmovka ještě v původním laku pražských vozů KT8D5 | 15.5.2006
Souprava stříbrného vozu T3 ev.č.6717 s černým vozem T3 ev.č.6716 opatřená celovozovou reklamou firmy VECOM, a.s. vypravená na linku 17 stanicuje v zastávce Palmovka | srpen 1994
Vůz KT8D5 ev.č.9003 vypravený na linku 3 přijíždí na Palmovku | 26.5.2006
Vůz Škoda 14T ev.č.9119 vypravený na linku 12 míří na Palmovku | 4.2.2008
Tovární cihlový komín tvoří pozadí vozu KT8D5 ev.č.9012 vypravenému na linku X-B s celovozovou reklamou Vaillant, blížícímu se ke křižovatce Palmovka od Libeňského mostu | 21.9.2002
Vůz T3 ev.č.6821 vypravený na linku 25 míří k Palmovce, zatímco v dálce mizí vůz T3SUCS ev.č.7270 vypravený na linku 15 | 20.8.2006
Vůz T3 ev.č.6876 vypravený na linku 25 uhání po velkoplošných panelech BKV na Palmovku | 30.5.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7158+7159 vypravená na linku 1 míří z Palmovky na Libeňský most | 31.5.2006
Souprava vozů T3M ev.č.8042+8091 vypravená na linku 3 míří na Palmovku | 12.6.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7155+7150 vypravená na linku 1 míří na Palmovku | 30.5.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7028+T3 ev.č.6863 vypravená na linku 25 míří po Libeňském mostě na Palmovku | 6.10.2009
Souprava vozů T3M ev.č.8013+8057 vypravená na linku 3 míří k zastávce Libeňský most | 6.10.2009
Vůz T3M ev.č.8086 oblečený na linku 5 míří po Libeňské mostě na Výstaviště | 31.3.2006
Zatímco vůz T3M ev.č.8029 vypravený na linku 15 vjíždí do úseku o vzájemném zákazu potkávání se protijedoucích tramvají s vozy typu 14T, vozy tohoto typu ev.č.9142 a 9143 vypravené na linku 12 jsou v prostoru zastávky Libeňský most | 6.10.2009
S ohledem na vedení linky 12 přes kolejovou splítku v Letenské ulici, do níž je v běžném provozu zakázán vjezd vozům KT8D5 a KT8D5.RN2P je provoz vozů na této lince spíše výjimečnou záležitostí, kterou umožňují pouze případné tramvajové výluky, stejně tak se stalo v případě vozu KT8D5 ev.č.9002, který vypravený na linku 12 stanicuje v zastávce Libeňský most | 9.11.2001
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7272+7283 vypravená na linku 1 a opatřená celoplošnou reklamou na čokolády Orion vjíždí do zastávky Libeňský most | 20.8.2006
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9069 vypravený na linku 3 opustil zastávku Libeňský most | 20.8.2006
Vůz T3M2-DVC ev.č.8063 vypravený na linku 15 míří za svitu slunečních paprsků k zastávce Libeňský most | 7.6.2010
Vůz KT8D5 ev.č.9015 vypravený na linku 3 opustil zastávku Libeňský most a míří k Maninám, haly loděnic ukrývající se v levé části snímku jsou v roce 2010 minulostí... | 31.3.2006
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9062 projíždí jako vlak cvičné jízdy pro nového řidiče přes Libeňský most | 13.7.2006
Vůz T3 ev.č.6921 vypravený na linku 15 přejíždí Libeňský most | 20.8.2006
Souprava vozů T3R.P ev.č.8526+8527 vypravená na linku 25 najíždí u Jankovcovy ulice na Libeňský most | 7.6.2010
Vůz KT8D5 ev.č.9042 vypravený na linku X-B přejíždí přes Libeňský most se slušivou reklamou na pražskou ZOO | 21.9.2002
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7212+7213 vypravená na linku 1 při jízdě k zastávce Libeňský most přejíždí světelně řízenou křižovatkou s Jankovcovou ulicí | 20.8.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7233+7274 vypravená na linku 1 míří k zastávce Maniny | 20.8.2006
Souprava vozů T3R.P ev.č.8542+8543 vypravená na linku 1 vjíždí do zastávky Maniny | 7.6.2010
Vůz T3SUCS ev.č.7083 vypravený na linku 15 stanicuje v zastávce Maniny | 20.8.2006
Vůz T3R.P ev.č.8452 vypravený na linku 25 míří Dělnickou ulicí k zastávce Maniny | 20.8.2006
Souprava vozů T3R.P ev.č.8432+8433 vypravená na linku 3 míří od křižovatky Dělnická do zastávky Maniny | 7.6.2010
Ač to může být s podivem, počátky spojení Libně s Holešovicemi se začaly rodit na úplně jiném místě - dnešním mostě Legií. Když došlo ke zprovoznění nového kamenného mostu u Národního divadla, nahrazujícího původní řetězový most, ztratilo význam tamní dřevěné provizorium, sloužící během jeho výstavby jako náhrada pro pěší, a zrodila se myšlenka jeho přenesení právě do Libně. S ohledem na odlišnou šířku Vltavy a jiné terénní podmínky v Libni, bylo však nutné most oproti podobě u Národního divadla prodloužit o celkem 106 metrů, což nebylo vzhledem k jeho konstrukci nejmenším problémem.

Dřevěný most byl na svém libeňském stanovišti předán do užívání 20. dubna 1903. Ještě před jeho otevřením, se v roce 1902 Elektrické podniky vážně zabývaly myšlenkou vybudovat na mostě tramvajovou trať. Zvažovala se i myšlenka, že z úsporných důvodů by tudy mohla jezdit pouze koňka. Jenže nepříliš prostorný most široký pouhých 7,3 metru (z čehož 4,9 metru připadalo na vozovku a po 1,2m na okrajové chodníky), byl úzký i na jednokolejnou trať. Navíc by provizorní stavba znamenala značný zásah do mostní konstrukce, který by jistě nebyl příliš ekonomicky zdůvodnitelný. Několikaměsíční jednání tak skončila neúspěšně a provizorní Libeňský most sloužil veřejnosti daleko déle než se předpokládalo - celé čtvrt století - až do roku 1928!

Protože se místní orgány konečně dohodly na umístění nového mostu, mohla v roce 1923 začít regulace toku Vltavy v oblasti Manin a následně i postupná stavba nového betonového Libeňského mostu, o 28 metrů jižněji od dřevěného provizoria, počítající od počátku přípravy s vedením kolejové dopravy. Jedná se vlastně o soubor několika mostů různých typů mostních konstrukcí. Nejprve bylo v roce 1925 postaveno pět oblouků přes přeložený a hlavně zkultivovaný tok Vltavy. Na Libeňském ostrově musel být z důvodu rozdílné výšky břehů zřizován poměrně vysoký násep, takže soubor staveb se dočkal dokončení až v roce 1928.

Most byl uveden do provozu k 10. výročí vzniku Československé republiky 29. října 1928 a ke stejnému datu se po něm od Holešovic rozjely i vozy elektrické tramvaje po dvoukolejné trati, napojené na křižovatce Dělnická dvoukolejným trojúhelníkem. Protože se nepodařilo dotáhnout do konce úpravu libeňského předmostí, trať nedosáhla k Palmovce a na Libeňském mostě před Voctářovou ulicí kuse skončila. Silniční doprava pak sjížděla na severní straně dodnes existující rampou, která původně vedla k provizornímu mostu, do Voctářovy ulice. Jistou zajímavostí je, že na nové komunikaci byla vydlážděna vozovka jen v prostoru tramvajové tratě na mostě přes hlavní řečiště. Vozovky byly opatřeny pouze provizorním povrchem, neboť se čekalo na sesednutí náspů. Teprve v roce 1933 dostaly vozovky definitivní povrch - na mostě dlažbu, na rampách asfalt.

Již v průběhu roku 1929 byla postavena provizorní dřevěná mostní konstrukce přes Voctářovu ulici, ale protože vázlo vyvlastnění pozemků potřebných pro pokračování komunikace k Palmovce, rozjely se k dnešní Zenklově ulici tramvaje teprve 28. září 1931 po náspu vysokém přes 7 metrů. Na Palmovce se napojovaly dvoukolejným obloukem pouze ve směru do Libně. Tímto prodloužením získala tramvajová trať zásadní význam, protože umožnila vyloučit z pravidelného provozu úrovňové křížení s železniční tratí na Palmovce, kde často spouštěné závory způsobovaly nepříjemná zdržení.

Jenže dřevěná konstrukce nadjezdu přes Voctářovu ulici přinášela četné problémy. Most musel být několikrát opravován, a proto byl v roce 1937 nahrazen novým betonovým mostem. Jeho betonování probíhalo bez přerušení provozu tramvají od 25. září do 11. prosince 1937. Přesto tu zbyla až do roku 1946 část dřevěného provizoria, které bylo v tomto roce po částech nahrazeno betonovou konstrukcí. Práce probíhaly opět bez přerušení provozu tramvají během jednokolejného provozu od října do prosince 1946.

V letech 1969-70 bylo vybudováno již několikáté nové přemostění přes Voctářovu ulici. Tentokrát byly práce spojeny s rekonstrukcí tramvajové trati a dalšími úpravami libeňského předmostí, kde probíhalo rozšiřovaní komunikace. Provoz tramvají byl dlouhodobě přerušen od 21. července 1969 do 16. června 1970.

Když byla 5. září 1977 zahájena pro rekonstrukci tratě výluka, mohli Pražané na holešovickém předmostí Libeňského mostu sledovat pokládku zvláštních betonových panelů. Již 21. září byl provoz obnoven a první ze dvou zkušebních úseků tvořených velkoplošnými panely BKV byl na světě. Působil jako drobný zázrak, jízda tramvají po něm byla klidná, zatímco zbylé části tratě byly již tehdy v dezolátním stavu s množstvím omezených rychlostí. Přesto bylo rozhodnuto o přidání chybějících oblouků z Libeňského mostu k Sokolovské ulici na dolní Palmovce, čili zaústění tratě pomocí plnohodnotného trojúhelníku i na pravém břehu Vltavy.

V souvislosti s blížícím se zahájením provozu metra III.C na dnešní Nádraží Holešovice, probíhal v průběhu roku 1984 na holešovických tratích rekonstrukční boom. Od 10. ledna 1984 byl přerušen také provoz tramvají mezi křižovatkami Dělnická a dolní Palmovka. Aby holešovičtí nebyli zcela odříznuti od tramvajové dopravy, zpočátku tramvaje od Pražské tržnice obracely na trojúhelníku křižovatky Dělnická, neboť traťový úsek k elektrárně Holešovice byl ve výluce již od 3. srpna 1981! Později v průběhu roku 1984 došlo i na uzavření zmíněné křižovatky. Tramvajová trať byla rekonstruována "osvědčenou" metodou velkoplošných panelů BKV, jimž byl na libeňském předmostí Libeňského mostu zřízen pomníček ku dosažení 100 kilometrů tramvajových tratí v metodě BKV v Praze. Dlužno poznamenat, že se jednalo o 100 kilometrů jednokolejně. Provoz na rekonstruované trati byl zahájen 3. listopadu 1984, stejně jako provoz na prodloužení metra.

Počínaje 21. dubnem 1986 byl dlouhodobě přerušen provoz tramvají mezi tehdejší smyčkou Palmovka a dnešní Zenklovou ulicí, linka 1 je až do 1. července ukončena na kolejovém trojúhelníku někdejší křižovatky. Od 8. srpna 1986 došlo k přerušení provozu tramvají z Libeňského mostu do dnešní Zenklovy ulice s ohledem na postupující výstavbu stanice metra Palmovka a napojování jednokolejné provizorní smyčky Pod Palmovkou. Ta je na libeňském předmostí uvedena do provozu 1. září 1986 a umožňuje zachování provozu z Holešovic alespoň k Palmovce. Od 21. července 1987 je umožněn jednokolejný provoz z Libeňského mostu do Zenklovy ulice. Jednokolejná smyčka byla v provozu až do 19. května 1990, poté začala její demontáž a 9. června 1990 byl zahájen provoz na nově zrekonstruované trati, připojené ke vznikající křižovatce dolní Palmovka. Od 10. července 1990 byl zahájen provizorní jednokolejný provoz na novostavbě navazující tramvajové tratě v ulici Na Žertvách, trvající do 2. října. Následně byly navazující tramvajové tratě zprovozněny od 23. listopadu 1990 v obousměrné podobě.

V roce 1992 vyhořela měnírna Pivovar. Vzhledem k tomu, že na mostě nejsou vedeny propojovací kabely Dopravního podniku, nebylo možné úsek energeticky zásobovat z jiné měnírny. Téměř dvouměsíční výluky bylo využito k výměně rozpadlých BKV panelů. Dva týdny se opravovaly panely i v roce 1994, tři týdny v roce 1995, dva týdny v roce 1998.

Zřejmě největší kuriozitou se stala rekonstrukce tramvajové tratě na Libeňském mostě v roce 2002 probíhající od 3. srpna, která musela být přerušena pro stále stoupající hladinu řeky Vltavy. Pokusy o její následné obnovení komplikovala vozidla blízkého autobazaru, zachráněná před zatopení odstavením na tramvajové těleso přímo na mostě. Provoz byl narychlo obnoven 20. srpna 2002, kdy po obhlídce statikem byla na mostě provozována tramvajová linka X-B, nahrazující zatopené metro.

Od povodní neustále odkládaná rekonstrukce Libeňského mostu a souvisejících přemostění, jež jsou jeho součástí se projevila i na kvalitě tramvajové trati, která se začala propadat a omezené rychlosti zde vyrostly jako houby po dešti. Situace byla natolik vážná, že zde byl od 1. července 2009 zakázán vjezd tramvaji typu 14T, rychlost snížena na 10 až 20 km/h a vyvěšeny zákazy potkávání všech tramvají mezi sebou. Správce mostu, firma TSK, musela řešit havarijní stav především rámových konstrukcí souvisejících mostů, nikoliv hlavních oblouků libeňského mostu, jelikož ty jsou v lepším stavu. Desetidenní vyloučení provozu z důvodu osazování podpěr rámových konstrukcí novými železobetonovými stěnami umožnilo jednotce Dopravní cesta Tramvaje přikročit k havarijním opravám.

Práce byly započaty v pátek 14. srpna ve 20 hodin a již kolem 22 hodiny bylo převěšeno trolejové vedení a vyndány první metry blokových kolejnic. Práce byly pojaty tak, aby udržely stávající trať rozumně sjízdnou po dobu následujících dvou let s možností dalšího prodloužení životnosti, kdy by mělo dojít k dlouho očekávané rekonstrukci mostu. Odstraněna byla všechna nejvíce postižená místa. Po odtěžení panelů byla vyměněna živičná vrstva, na kterou byly znovu položeny velkoplošné panely, nikoliv nové, nýbrž v minulosti vyzískané na jiných tratích v Praze, zejména z Bělohorské. Blokové kolejnice B1 byly však osazeny nové. Po dokončení oprav došlo ke zvýšení traťové rychlosti až na standardních 50 km/h, pouze v částech mostní konstrukce je rychlost nadále omezena na 30 km/h a zároveň je na třech místech vyvěšen zákaz potkávání tramvají 14T s jakýmkoliv protijedoucím typem. Přednost pak mají vlaky jedoucí od Palmovky k Dělnické. Během června 2010 však došlo k opětovnému poškození koleje na holešovickém předmostí Libeňského mostu.

Cestu po tramvajové trati začneme na tzv. velké hvězdě křižovatky dolní Palmovka na styku Libeňského mostu s ulicemi Zenklovou a Na Žertvách. Oblast Palmovky prodělala obrovskou změnu svého vzhledu při výstavbě trasy metra B, a tramvajové tratě zde vedou pěší zónou umístěnou na přilehlých chodnících, které přiléhají až k tramvajovým kolejím. Tramvajová trať míří v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV, v našem směru je za křižovatkou zřízena zastávka Palmovka. Za zastávkou se chodníky od tratě vzdálí a tramvajovou trať tak lemují nyní před Palmovkou slepě končící jízdní pruhy. Po levé straně byla pár měsíců zřízena dočasná smyčka Pod Palmovkou. Zhruba v polovině trasy mezi zastávkami Palmovka a Libeňský most je po levé straně umístěn pomník 100 kilometrů panelizace tratí systémem BKV. Tramvajová trať překračuje most přes Voctářovu ulici úsekem v němž je již zmíněný zákaz potkávání se protijedoucích tramvají, pokud jedna z nich je typu 14T. Tramvajová trať se mostními poli nad dávno zasypanými slepými rameny Vltavy dostává k prostoru zastávek Libeňský most, jenž jsou zřízeny na mohutném náspu na Libeňském ostrově. Trať pokračuje na hlavní část mostu přes říční koryto řeky Vltavy a na holešovickém předmostí se u jediné světelně řízené křižovatce s Jankovcovou ulicí dostává dvojící protioblouků v sestavě pravý a levý dostává do středu Dělnické ulice. Mezi příčnými ulicemi Na Maninách a V háji je umístěna na chodnících dvojice protisměrných zastávek Maniny. Tramvajová trať pak ve středu Dělnické ulice pokračuje ke křižovatce holešovických ulic Komunardů a Dělnické, kde naši cestu ukončíme.

Celá trať je vybudována metodou velkoplošných panelů BKV.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Palmovka
  - nácestná a nástupní zastávka ve směru k zastávce Libeňský most na východním předmostí Libeňského mostu, 80 metrů za křižovatkou s ulicí Zenklova, nástup z chodníku pro dva vlaky 2xT
 • Libeňský most
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Maniny na Libeňském mostě, 10 metrů před vyústěním nájezdové rampy z podjezdu pod mostem, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Libeňský most
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Palmovka na Libeňském mostě, 80 metrů za sjezdovou rampou do ulice Voctářova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Maniny
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Tusarova/U Průhonu ve středu vozovky ulice Dělnická, 3 metry před křižovatkou s ulicí Na Maninách, nástup z vozovky pro dva vlaky 2xT
 • Maniny
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Libeňský most ve středu vozovky ulice Dělnická, 8 metrů před křižovatkou s ulicí V háji, nástup z vozovky pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  V denním provozu byly na trati provozovány linky 1, 3, 12, 15, a 25 v nočním provozu je zde provozována linka 54. Po změně linkového vedení dle projektu organizace ROPID od 1. září 2012 zmizely denní linky 3 a 15.

  Fotocesta po trati Palmovka - Dělnická
  Počátek námi sledovaného traťového úseku u křižovatky dolní Palmovka, v pravé části je zřízena zastávka Palmovka ve směru na Libeňský most Prostor zastávky Palmovka Prostor zastávky Palmovka Tramvajová trať opouští prostor zastávek Palmovka a líným tempem se v přímém úseku vydává k zastávkám Libeňský most Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV v přímém úseku míří mostu nad Voctářovou ulicí, v levé části snímku je vidět pomník stému kilometru tratí rekonstruovanými systémem velkoplošných panelů BKV
  Tramvajová trať v přímém úseku pokračuje k mostu přes Voctářovu ulici Tramvajová trať v přímém úseku pokračuje k mostu přes Voctářovu ulici Tramvajová trať v přímém úseku pokračuje k mostu přes Voctářovu ulici Tramvajová trať v přímém úseku pokračuje k mostu přes Voctářovu ulici Tramvajová trať v přímém úseku pokračuje k mostu přes Voctářovu ulici
  Tramvajová trať v přímém úseku pokračuje k mostu přes Voctářovu ulici Tramvajová trať v přímém úseku pokračuje k mostu přes Voctářovu ulici Tramvajová trať v přímém úseku pokračuje k mostu přes Voctářovu ulici Tramvajová trať v přímém úseku pokračuje k mostu přes Voctářovu ulici Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV míří k mostnímu objektu nad Voctářovou ulicí
  Tramvajová trať překračuje mostem Voctářovu ulici a pokračuje k zastávkám Libeňský most Tramvajová trať zřízená velkoplošnými panely BKV pokračuje k zastávkám Libeňský most Tramvajová trať se konečně dostává na samotnou železobetonovou část Libeňského mostu Tramvajová trať vedená po mostovce Libeňského mostu pokračuje ke stejnojmenným zastávkám Tramvajová trať vedená po mostovce Libeňského mostu pokračuje ke stejnojmenným zastávkám
  Tramvajová trať vedená po mostovce Libeňského mostu pokračuje ke stejnojmenným zastávkám Tramvajová trať vedená po mostovce Libeňského mostu pokračuje ke stejnojmenným zastávkám Tramvajová trať vedená po mostovce Libeňského mostu pokračuje ke stejnojmenným zastávkám Tramvajová trať se přibližuje k mohutnému náspu oddělujícímu dvě železobetonové části Libeňského mostu, na náspu je zřízena zastávka Libeňský most Tramvajová trať se přibližuje k zastávkám Libeňský most
  Prostor zastávek Libeňský most Prostor zastávek Libeňský most Prostor zastávek Libeňský most Prostor zastávek Libeňský most Tramvajová trať opustila prostor zastávek Libeňský most, v tomto úseku je ještě stále vedena po mohutné náspu ve středu ostrova
  Tramvajová trať zřízená velkoplošnými panely BKV pokračuje na mohutném náspu k druhé části Libeňského mostu Tramvajová trať zřízená velkoplošnými panely BKV pokračuje na mohutném náspu k druhé části Libeňského mostu Tramvajová trať zřízená velkoplošnými panely BKV pokračuje na mohutném náspu k druhé části Libeňského mostu Tramvajová trať zřízená velkoplošnými panely BKV pokračuje na mohutném náspu k druhé části Libeňského mostu Tramvajová trať zřízená velkoplošnými panely BKV pokračuje na mohutném náspu k druhé části Libeňského mostu
  Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV se přibližuje k hlavní části Libeňského mostu přes koryto řeky Vltavy V přímém úseku pokračuje tramvajová trať po mostovce Libeňského mostu V přímém úseku pokračuje tramvajová trať po mostovce Libeňského mostu V přímém úseku pokračuje tramvajová trať po mostovce Libeňského mostu V přímém úseku pokračuje tramvajová trať po mostovce Libeňského mostu
  V přímém úseku pokračuje tramvajová trať po mostovce Libeňského mostu V přímém úseku pokračuje tramvajová trať po mostovce Libeňského mostu V přímém úseku pokračuje tramvajová trať po mostovce Libeňského mostu V přímém úseku pokračuje tramvajová trať po mostovce Libeňského mostu Na holešovickém předmostí Libeňského mostu se tramvajová trať stáčí protioblouky v kombinaci pravý - levý do středu Dělnické ulice
  Na holešovickém předmostí Libeňského mostu se tramvajová trať stáčí protioblouky v kombinaci pravý - levý do středu Dělnické ulice Na holešovickém předmostí Libeňského mostu se tramvajová trať stáčí protioblouky v kombinaci pravý - levý do středu Dělnické ulice Na holešovickém předmostí Libeňského mostu se tramvajová trať stáčí protioblouky v kombinaci pravý - levý do středu Dělnické ulice V křižovatce s Jankovcovou ulicí se tramvajová trať stočí levým obloukem do středu vozovky Dělnické ulice, jíž bude dále pokračovat Tramvajová trať se po překonání světelně řízené křižovatky s Jankovcovou ulicí napřímí
  Ve středu Dělnické ulice pokračuje tramvajová trať v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV Ve středu Dělnické ulice pokračuje tramvajová trať v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV Ve středu Dělnické ulice pokračuje tramvajová trať v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV Ve středu Dělnické ulice pokračuje tramvajová trať v přímém úseku tvořeném velkoplošnými panely BKV a za křižovatkou s ulicí V Háji jsou na přilehlých chodnících zřízeny zastávky Maniny Prostor zastávek Maniny
  Prostor zastávek Maniny Prostor zastávek Maniny Za zastávkami Maniny tramvajová trať překročí ulici Na Maninách a v přímém úseku pokračuje dále Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV
  Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV pokračuje až k závěrečné křižovatce Dělnická Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV pokračuje až k závěrečné křižovatce Dělnická Přímý úsek tramvajové tratě tvořené velkoplošnými panely BKV pokračuje až k závěrečné křižovatce Dělnická Tramvajová trať končí u křižovatky Dělnická


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023