Křižovatka dolní Palmovka

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka dolní Palmovka


Zatímco přímý směr křižovatky mezi Libeňským mostem a ulicí Na Žertvách datuje své uvedení do provozu až k 23. listopadu 1990, druhý přímý směr od Sokolovské ulice k divadlu Pod Palmovkou je jedním z nejstarších úseků Elektrických drah. Do provozu byl uveden již 4. října 1896 jako součást dráhy Františka Křižíka.

Když se k dnešní křižovatce Palmovka přiblížila tramvajová trať od Libeňského mostu, vznikla 28. září 1931 na tomto místě první tramvajová křižovatka. Dlouhých padesát let měla podobu neúplného trojúhelníku, trať z Libeňského mostu se napojovala oblouky směrem do Libně, k dnešní zastávce Divadlo Pod Palmovkou. Teprve 29. srpna 1980 došlo k zahájení provozu na chybějícím dvoukolejném oblouku z Libeňského mostu k Sokolovské ulici.

Celkový pohled na prostor dnešní křižovatky dolní Palmovka, kdy byla v provozu ještě železniční trať vedená ulicí Na Žertvách (v pravém horním rohu snímku je vidět budova nádraží) a s ní související železniční přejezd přes Zenklovu ulici | 1976
Souprava motorového vozu ev.č.4217 s vlečnými vozy ev.č.624+608 projíždí obloukem původního kolejového trojúhelníku dolní Palmovka od smyčky Palmovka k Libeňskému mostu | 27.4.1985
Souprava vozů T3M ev.č.8093+8097 vypravená na linku 12 projíždí manipulačním obloukem křižovatky dolní Palmovka od ulice Na Žertvách do Zenklovy ulice | 7.4.1998
Vůz KT8D5 ev.č.9028 v novém laku vypravený na linku X-B projíždí křižovatkou Palmovka k ulici Na Žertvách | 9.2.2003
Souprava vozů T3R.P ev.č.8402+8403 vypravená na linku 12 projíždí křižovatkou dolní Palmovka do ulice Na Žertvách | 1.4.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6856+6854 na lince X-B míří k Libeňskému mostu | 9.2.2003
Souprava vozů T3 ev.č.6828+6831 vypravená na linku 10 projíždí křižovatkou dolní Palmovka k Sokolovské ulici | 17.4.2005
Souprava motorového vozu ev.č.4217 s vlečnými vozy ev.č.624+608 překonala železniční přejezd s již zrušenou tratí Vysočany - Těšnov a vjíždí do oblouku původního kolejového trojúhelníku dolní Palmovka k Libeňskému mostu | 27.4.1985
Vůz KT8D5 ev.č.9014 vypravený na linku 17 projíždí manipulačním obloukem křižovatky dolní Palmovka od zastávky Divadlo Pod Palmovkou do ulice Na Žertvách | 15.7.2000
Vůz T3R.PV ev.č.8158 vypravený na linku 15 odbočuje v křižovatce dolní Palmovka od Libeňského mostu k Sokolovské ulici | 12.10.2005
Vůz KT8D5 ev.č.9013 v novém laku projíždí na lince 24 křižovatkou dolní Palmovka | 9.2.2003
Souprava vozů T3M ev.č.8065+8010 vypravená na linku 4 odbočuje nejdelším obloukem křižovatky dolní Palmovka od Sokolovské ulice do ulice Na Žertvách | 26.7.2004
Souprava vozů T3 ev.č.6964+6959 vypravená na linku 8 projíždí obloukem křižovatky Dolní Palmovka od ulice Na Žertvách k Sokolovské ulici | 8.2.2005
Souprava vozů T3M ev.č.8058+8069 vypravená na linku 1 vjíždí do křižovatky dolní Palmovka od Libeňského mostu | 1.4.2005

V souvislosti s výstavbou metra na trase "B" byl 1. července 1986 provoz na křižovatce přerušen a křižovatka byla následně snesena. O rok později - 28. července - zde byl provoz provizorně obnoven na jednokolejném oblouku ve směru Libeňský most - Divadlo Pod Palmovkou. I ten byl následně ukončen 5. září 1989, aby mohla být zahájena výstavba nové křižovatky, obsahující kolejové oblouky do všech směrů. Tento typ křižovatky byl v Praze použit podruhé. První křižovatkou tohoto typu byla v letech 1948 - 1983 křižovatka na Těšnově, po které tato konstrukce získala název. Narozdíl od Těšnova však není křižovatka na Palmovce zcela symetrická vzhledem k tomu, že ulice Na Žertvách je v mírném úhlu s Libeňským mostem.

Celá křižovatka byla uváděna do provozu po etapách. Nejprve byl částečný provoz v přímém směru sledujícím někdejší trať Františka Křižíka zahájen 13. listopadu téhož roku. Veškeré oblouky a střední křížení - tedy přímý směr od Libeňského mostu do ulice Na Žertvách stále zůstávaly mimo provoz. Na obloucích k Libeňskému mostu byl zahájen provoz 9.června roku 1990, 10. července téhož roku byl k zajištění dočasného provozu v relaci Balabenka - Libeňský most zřízen oblouk od Sokolovské ulice do ulice Na Žertvách. Na něm byl provoz ukončen 2. října 1990. Celá křižovatka v současné podobě byla uvedena do provozu 23. listopadu 1990.

Křižovatka prošla postupně v rozpětí tří let kompletní výměnou kolejnic a výhybek, během níž byly původní čepové výhybky nahrazeny výhybkami s pružnými jazyky. Navíc bylo doplněno elektrické přestavování do všech rozjezdových výhybek. V původním provedení totiž byla ve směru od divadla Pod Palmovkou osazena elektromagnetickým přestavníkem pouze první (pravá) výhybka ve směru jízdy a z ulice Na Žertvách byla elektromagnetickým přestavníkem vybavena druhá (levá) výhybka ve směru jízdy. Bez elektrického ovládání tedy byly pouze výhybky do manipulačního oblouku Divadlo Pod Palmovkou - Palmovka (v ulici Na Žertvách).

Jak již je zmíněno výše rekonstrukce probíhala postupně. Nejprve se v roce 2002 obměny dočkal vrchol křižovatky od Libeňského mostu, jenž byl vybaven dvojicí radiově ovladatelných s pružnými jazyky ev.č. 544L a 544P. V roce 2003 prošel rekonstrukcí vrchol křižovatky od Sokolovské ulice. I zde došlo ke kompletní náhradě čepových výhybek za výhybky s pružnými jazyky. Rozjezdové, elektricky ovládané výhybky, jsou opatřeny také systémem na radiové přestavování a obdržely ev.č. 574 L a 574P. V roce 2005 byly vyměněny oba zbývající vrcholy a středové křížení. Jako první přišel na řadu vrchol od ulice Na Žertvách, jehož rozjezdové radiové ovladatelné výhybky obdržely ev.č.617L a 617P a posledním v řadě se stal vrchol od zastávky Divadlo Pod Palmovkou, který byl vyměněn společně se středním křížením. Radiově ovladatelné výhybky na tomto vrcholu obdržely ev.č.618P a 618L.
S ohledem na skutečnost, že jsou všechny tramvajové vozy již vybaveny systémem stavění výhybek radiovým signálem, došlo dne 7. dubna 2007 k odpojení a demontáži všech pracovních trolejových kontaktů, umožnujících přestavení výhybky s pomocí trolejových kontaktů.
Kompletní kryt křižovatky tvoří pouze žulové dlažební kostky.

V pravidelném provozu je ze šesti směrů této křižovatky pojížděno pět: Libeňský most - Na Žertvách, Libeňský most - Divadlo Pod Palmovkou, Libeňský most - Sokolovská, Sokolovská - Divadlo Pod Palmovkou a Sokolovská - Na Žertvách. Přesto ani šestý směr Na Žertvách - Divadlo Pod Palmovkou nezůstává ležet ladem. Pravidelně je pojížděn manipulačními vlaky vozovny Hloubětín, které najíždí na linky, či zatahují do své mateřské vozovny.

Fotocesta po křižovatce dolní Palmovka
Rozvětvení tramvajové tratě od zastávky Divadlo Pod Palmovkou, levý oblouk míří do ulice Na Žertvách, přímý směr k Sokolovské ulici a pravý oblouk na Libeňský most Rozvětvení tramvajové tratě od zastávky Divadlo Pod Palmovkou, levý oblouk míří do ulice Na Žertvách, přímý směr k Sokolovské ulici a pravý oblouk na Libeňský most Rozvětvení tramvajové tratě od zastávky Libeňský most, levý oblouk směřuje k divadlu Pod Palmovkou, přímý směr do ulice Na Žertvách a pravý oblouk k Sokolovské ulici Rozvětvení tramvajové tratě od zastávky Libeňský most, levý oblouk směřuje k divadlu Pod Palmovkou, přímý směr do ulice Na Žertvách a pravý oblouk k Sokolovské ulici Názorný důkaz toho, že středové křížení tratě netvoří pravý úhel, ale koleje z Libeňského mostu do ulice Na Žertvách jsou v táhlém levém oblouku
Rozvětvení tramvajové tratě od Sokolovské ulice, levý oblouk pokračuje na Libeňský most, přímý směr k divadlu Pod Palmovkou a pravý oblouk do ulice Na Žertvách Rozvětvení tramvajové tratě od Sokolovské ulice, levý oblouk pokračuje na Libeňský most, přímý směr k divadlu Pod Palmovkou a pravý oblouk do ulice Na Žertvách Rozvětvení tramvajové tratě z ulice Na Žertvách, levý oblouk míří k Sokolovské ulici, přímý směr k Libeňskému mostu a pravý oblouk k divadlu Pod Palmovkou Rozvětvení tramvajové tratě z ulice Na Žertvách, levý oblouk míří k Sokolovské ulici, přímý směr k Libeňskému mostu a pravý oblouk k divadlu Pod Palmovkou Čtyři výhybky a 17 srdcovek k divadlu Pod Palmovkou


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022