Smyčka Palmovka

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Palmovka


Oblast smyčky Palmovka krátce po zahájení provozu elektrické tramvaje s motorovým vozem #9. | 1896
Pracovní motorový dvounápravový vůz #4076 vleče do smyčky Palmovka neprovozní motorový dvounápravový vůz #2262. | 9.10.1973
Souprava vlečných vozů #608+624 a motorového vozu #4217 ve smyčce Palmovka překonala oblouk z ulice Palmovka do ulice Novákových. | 27.4.1985
Souprava vozů T3 #6423+6424 vypravená na linku 24 přeskákala křížení s železniční tratí a míjí soupravu motorového vozu #4217 a vlečných vozů #624+608 stojících na výjezdu z ulice Novákových. | 27.4.1985
Prototyp vozu T5 #8000 v nástupní zastávce smyčky Palmovka. | listopad 1976
Pohled na výjezdový oblouk ze smyčky Palmovka k Balabence. | 30.8.1981
Uzavírá se historie domu na nároží ulice Na Žertvách. Závory ještě existují (ale už se neužívají), železniční koleje v ulici Na Žertvách zarůstají trávou. | červen 1985
Historie domu na rohu ulic Novákových, dnešní Zenklovy a Na Žertvách definitivně končí. Začíná proměna Palmovky do podoby, kterou známe dnes. | červen 1985
Kulisy výjezdovému oblouku ze smyčky Palmovka dělají již jen sutiny domu stávajícího na rohu ulic Novákových, dnešní Zenklovy a Na Žertvách. | červen 1985
Snímek se soupravou motorového a vlečného vozu v nástupní zastávce smyčky Palmovka nám připomíná, že na Palmovce se nebořilo jen v souvislosti s výstavbou metra. Charakteristická libeňská usedlost Stará Balabenka zmizela z povrchu zemského už v roce 1965 a místo ní vznikl náznak parku. | počátek 60. let 20. století}#000000
Souprava motorového vozu #4217 a vlečných vozů 624+608 vjíždí do smyčky Palmovka obloukem od Florence. | 27.4.1985
Souprava vozů T3 vedená vozem #6192 na lince 35 a autobus Škoda 706 RTO MTZ #4483 na lince náhradní dopravy ve smyčce Palmovka.  | srpen 1973
Souprava motorového vozu #4217 a vlečných vozů #624+608 opouští za bedlivého mapování přítomných fotografů smyčku Palmovka. | 27.4.1985
Celkový pohled na výjezdový trojúhelník smyčky Palmovka z ulice Novákových a křížení tramvajové tratě s železniční v ulici Na Žertvách. | 30.8.1981
Celkový pohled na výjezdový trojúhelník smyčky Palmovka z ulice Novákových a křížení tramvajové tratě s železniční v ulici Na Žertvách, včetně výjezdového oblouku do Sokolovské ulice. | 30.8.1981
Historie historie domu na nároží ulic Na Žertvách, dnešní Zenklovy a Novákových se uzavírá. Na snímku je patrná kolej smyčky Palmovka. | červen 1985
Historie domu na rohu ulic Novákových, dnešní Zenklovy a Na Žertvách definitivně končí. Začíná proměna Palmovky do podoby, kterou známe dnes. | červen 1985
Umístění smyčky Palmovka na leteckém snímku z roku 1975
Již 4. října 1896 zprovoznil František Křižík odbočnou větev své dráhy Praha - Libeň - Vysočany, vedenou z Palmovky dnešní Zenklovou ulicí na Libušák (zhruba dnešní tramvajová zastávka U Kříže). Tehdy pouze jednokolejná trať odbočovala ze Sokolovské ulice ve směru od Florence, následovala výhybna Palmovka a opět již jednokolejný úrovňový přejezd s železniční tratí.
Po rekonstrukci tratě v roce 1909 byla zdvoukolejněna, s výjimkou křížení s železniční tratí na Palmovce. Toto místo zůstávalo pro poměrně intenzivní osobní i nákladní železniční dopravu úzkým hrdlem a časté zdržení pro tramvaje tu bylo na denním pořádku, protože vlaky měly pochopitelně přednost. Proto není divu, že po dokončení tratě přes Libeňský most k 28. září 1931 byl pravidelný provoz tramvají přes železniční přejezd mezi Sokolovskou ulicí a tratí z Libeňského mostu zastaven. Přesto zůstala trať v tomto úseku fyzicky zachována a zcela výjimečně byla využita k manipulačním jízdám.
Cestujícím se však cesta z Karlína do Kobylis zkomplikovala. Nyní museli docházet například z Palmovky do tehdejší zastávky Libeň dolní nádraží. Na tehdejší dobu šlo o poměrně značnou vzdálenost, a tak Elektrické podniky tuto nesnáz kompenzovaly alespoň tzv. povoleným přechodem. To znamenalo, že cestující, který na Palmovce vystoupil například z "pětky", mohl například přestoupit na "čtrnáctku" jedoucí od Libeňského mostu směrem do Kobylis.

Když byla 2. července 1950 zprovozněna na Palmovce nová jednokolejná bloková smyčka vedená ulicemi Palmovka a Novákových, došlo k úpravě manipulačního úseku tramvajové trati také v dnešní Zenklově ulici mezi Sokolovskou ulicí a ulicí Na Žertvách. Tato dosud až k železničnímu přejezdu dvoukolejná trať byla zredukována na jednokolejnou, pojížděnou pouze ve směru k Sokolovské ulici.
Smyčka vedená zmíněnými ulicemi byla z obou stran zaústěna jednokolejným trojúhelníkem, díky vložení oblouku z dnešní Zenklovy ulice do ulice Sokolovské směrem k Balabence umožňovala tedy obracení vlaků ze všech 3 směrů - od Lehovce, od Florence i z Kobylis. Po této přestavbě tak byla jízda do Kobylis možná ze Sokolovské ulice pouze přes smyčku Palmovka. Přejezd přes železniční trať však zůstával až do 29. srpna 1980 jednokolejný, k tomuto datu byla přes železniční trať zprovozněna druhá kolej a po bezmála půl století došlo k obnovení provozu s cestujícími.

Pro výstavbu podchodu a stanice metra trasy B Palmovka byl od 21. dubna 1986 přerušen provoz nejen v úseku křižujícím železniční trať mezi smyčkou Palmovka a tratí z Libeňského mostu, ale i ve smyčce samotné.
Smyčka se dočkala obnovení provozu k 1. říjnu téhož roku, zároveň však došlo k vyjmutí výhybek (rozjezdové ze smyčky a sjezdové na trať) umožňujících jízdu přes někdejší železniční přejezd. Smyčka se tak dala používat pouze k jízdě vlaků zpět na Sokolovskou ulici. Pokračující výstavba metra však v roce 1989 ukončila 5. května existenci samotné smyčky, pro manipulační účely však ještě zůstal zachovaný vjezdový trojúhelník zaústěný ze Sokolovské ulice do ulice Palmovka. Ten byl zrušen během vkládání kolejových konstrukcí křižovatek horní Palmovka a U Balabenky k 1. červenci téhož roku.
Obnovená tramvajová trať mezi Sokolovskou ulicí a Libeňským mostem byla již jako dvoukolejná zprovozněna 13. listopadu 1989, zároveň se stala pravidelně pojížděnou tratí.

S ohledem na zásadní změny celé oblasti Palmovka v souvislosti s výstavbou metra se z někdejší smyčky Palmovka nezachovalo takřka nic. Pouze při chůzi s hlavou zdviženou k domovním fasádám nalezneme na několika domech do dnešních dnů zachované opuštěné růžice, držící před lety převěsy trolejového vedení.

Plán smyčky Palmovka v posledním období existence po roce 1986 po odpojení kolejí přes někdejší železniční přejezd v ulici Na Žertvách Pohled do ulice Palmovka ze Sokolovské ulice. | 28.8.2006 Celkový pohled na dům č.or.5 v ulice Palmovka se zachovalou růžicí pro uchycení trolejového vedení. | 28.8.2006 Růžice pro uchycení trolejového vedení byla zachována na domě č.or.5 v ulici Palmovka. | 28.8.2006 Celkový pohled na dům č.or.6 v ulice Palmovka se zachovalou růžicí pro uchycení trolejového vedení. | 28.8.2006
Růžice pro uchycení trolejového vedení byla zachována na domě č.or.6 v ulici Palmovka. | 28.8.2006 Celkový pohled na dům č.or.7 v ulici Palmovka se zachovalou růžicí pro uchycení trolejového vedení. | 28.8.2006 Růžice pro uchycení trolejového vedení byla zachována na domě č.or.7 v ulici Palmovka. | 28.8.2006 Pohled na závěrečnou část ulice Palmovka před křižovatkou s ulicí Novákových. | 28.8.2006 Pohled do ulice Palmovka od ulice Novákových. | 28.8.2006
Pohled z ulice Novákových k Zenklově ulici. | 28.8.2006 Rohový dům na styku ulic Palmovka a Novákových nese na své fasádě systém pro uchycení trolejových převěsů novodobějšího typu. | 28.8.2006 Rohový dům na styku ulic Palmovka a Novákových na své fasádě shlížející do ulice Novákových nese i růžici, jejíž funkce je neoddiskutovatelná. | 28.8.2006 Růžice pro uchycení trolejového vedení byla zachována na rohovém domě na styku ulic Palmovka a Novákových, na jehož fasádě shlížející do ulice Novákových zůstala do dnešních dnů. | 28.8.2006 Na stejném domě a opět na fasádě do ulice Novákových je poblíž balkónu zachována také dvojice růžic novějšího typu, na té horní je dokonce ještě zachován izolátor. | 28.8.2006
Pohled do ulice Novákových od Zenklovy ulice. | 28.8.2006 Pohled do ulice Novákových od Zenklovy ulice. | 28.8.2006 Zatímco v Zenklově ulici i nadále tramvaje jezdí, růžice na domech při východní straně již - s ohledem na novou polohu tratě - svému účelu neslouží, až na výjimku, růžice na již několikrát zmíněném rohovém domě slouží k ukotvení sloupu s trolejovám vedením pomocí vypínacího drátu. | 28.8.2006 Detailní snímek růžice z předchozí fotografie na východní straně Zenklovy ulice. | 28.8.2006 Celkový pohled na dům č.or.8 v Zenklově ulici se zachovalou růžicí pro uchycení trolejového vedení. | 28.8.2006
Růžice pro uchycení trolejového vedení byla zachována na domě č.or.8 v Zenklově ulici. | 28.8.2006 Celkový pohled na dům č.or.6 v Zenklově ulici se zachovalou růžicí pro uchycení trolejového vedení. | 28.8.2006 Růžice pro uchycení trolejového vedení byla zachována na domě č.or.6 v Zenklově ulici. | 28.8.2006 Pohled na zachovalé růžice na domech č.or.8 a 6 v Zenklově ulici. | 28.8.2006 Ve východní části Zenklovy ulice je nyní zřízena pěší zóna. | 28.8.2006


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022