Křižovatka U Balabenky

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka U Balabenky


Souprava vozů T3 ev.č.6958+6959 na lince 24 v prostoru křižovatky U Balabenky
Souprava vozů T3 ev.č.6944+6945 na lince 17 v prostoru křižovatky U Balabenky
Zatímco tramvajová trať v přímém směru Sokolovské ulice byla uvedena do provozu již 4. října 1896 jako součást dráhy Františka Křižíka, třetí vrchol křižovatky mířící k tramvajové trati vedené ulicemi Na Žertvách a U Balabenky se v dlažbě objevil teprve 1. září 1989. Na zahájení provozu si přesto musel ještě nějaký čas počkat. Ve směru z centra se v obloucích objevily první vlaky 10. července následujícího roku při provizorním provozu po výše zmíněné nové trati. Ten byl 2. října téhož roku ukončen a 23. listopadu byl zahájen v plném rozsahu. V roce 1996 prošla křižovatka částečnou rekonstrukcí spočívající ve výměně oblouku U Balabenky - Balabenka včetně výměny k oblouku přiléhajících čepových výhybek za výhybky s pružnými jazyky.

Vůz KT8D5 ev.č. 9003 na lince 19 v prostoru křižovatky U Balabenky
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7270+7271 na lince 19 v prostoru křižovatky U Balabenky
Křižovatka je vybavena dvěma typy výhybek. Na Sokolovské ulici ve směru z centra jsou ještě původní čepové výhybky z roku 1990. Rozjezdová výhybka není vybavena elektromagnetickým přestavníkem a je tedy přestavovatelná pouze ručně. V roce 1996 byly měněny kolejnice a výhybky na obloucích mířících od Balabenky do ulice U Balabenky. Při této příležitosti byly na tyto oblouky navazující čtyři čepové výhybky vyměněny za výhybky s pružnými jazyky, rozjezdovým bylo instalováno elektrické ovládání. Od Balabenky obdržela výhybka ev.č. 209, od ulice Na Žertvách pak ev.č. 210. Kryt křižovatky tvoří žulové dlažební kostky. Přestože je na křižovatce instalována světelná signalizace, je dlouhodobě mimo provoz. Důvodem však není její porucha, ale hustý tramvajový provoz, jemuž poruchová signalizace neodpovídala a na křižovatce docházelo k častému sjetí několika tramvajových vlaků - někdy i jedné linky.

V pravidelném provozu je pojížděn již výše zmiňovaný rekonstruovaný oblouk ve směru Balabenka - Palmovka (v ulici Na Žertvách). Přímý směr na Sokolovské ulici a oblouk ze Sokolovské ulice do ulice U Balabenky jsou pojížděny pouze výjimečně v pravidelném provozu a jen minimálně v rámci manipulačního provozu. Pravidelně je naopak pojížděn jeden směr oblouku z ulice U Balabenky vpravo do Sokolovské ulice manipulujícími vlaky linky 12.

Plánek popisované křižovatky ve formátu .pdf:
křižovatka U Balabenky
legenda k plánku

Fotocesta po křižovatce U Balabenky
Křižovatka U Balabenky Křižovatka U Balabenky Křižovatka U Balabenky


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022