Křižovatka horní Palmovka

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka horní Palmovka


Ve své podstatě nejstarší tramvajová křižovatka pro elektrickou trakci v Praze byla 4. října 1896 uvedena do provozu na místě styku dnešní Sokolovské a Zenklovy ulice Františkem Křižíkem, v rámci jím provozované Elektrické dráhy Praha - Libeň - Vysočany.

Souprava vozů T3SUCS ev.č.7198+7199 na lince 1 v křižovatce horní Palmovka
Souprava vozů T3R.P ev.č.8388+8389 vypravená na linku 3 projíždí křižovatkou horní Palmovka od zastávky Invalidovna na manipulační trať v Sokolovské ulici | 16.5.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9001 vypravený na linku 3 projíždí křižovatkou horní Palmovka z manipulační tratě v Sokolovské ulici k zastávce Invalidovna | 16.5.2004
Souprava vozů T3M ev.č.8016+8095 vypravená na linku 12 projíždí křižovatkou horní Palmovka od zastávky Krejcárek do Zenklovy ulice | 23.6.2004
Vůz T3M ev.č.8018 vypravený na linku 15 minul při jízdě z manipulační tratě v Sokolovské ulici výhybku do Zenklovy ulice a vyčkává před výhybkou větvící trať k zastávce Invalidovna a Krejcárek | 16.5.2004
Souprava vozů T6A5 ev.č.8611+8612 vypravená na linku 10 vyjíždí prostorem křižovatky horní Palmovka z manipulační tramvajové tratě v Sokolovské ulici k zastávce Krejcárek | 16.5.2004
Souprava vozů T3 ev.č.6870+6871 vypravená na linku 24 projíždí obloukem křižovatky horní Palmovka od zastávky Invalidovna do Zenklovy ulice | 23.6.2004
Souprava vozů T3M ev.č.8042+8091 vypravená na linku 8 opustila Zenklovu ulici a po srovnání v oblouku křižovatky horní Palmovka do Sokolovské ulice pokračuje přímým úsekem ke sjezdové výhybce z manipulační tratě v Sokolovské ulici k zastávce Invalidovna | 14.1.2006
Pracovní vůz T3 ev.č.5521 v oblouku křižovatky horní Palmovka při kolaudačním řízení po její rekonstrukci | 29.8.2005
Souprava vozů T3 ev.č.6894+6842 vypravená na linku 1 projíždí křižovatkou horní Palmovka k zastávce Krejcárek | 25.7.2005
Nově zřízená bloková smyčka Palmovka, vedená ulicemi Palmovka, Novákových a Zenklova byla do křižovatky zapojena 2. července 1950. Křižovatka byla dlouhá léta pojížděna jen v přímém směru, úsek po Zenklově ulici měl totiž dlouhá léta pouze manipulační charakter. Křížení s železniční tratí vedenou ulicí Na Žertvách léta znesnadňovalo pravidelný provoz.

V roce 1986 byla zahájena výstavba stanice metra B Palmovka, která stála na počátku rozsáhlých změn ve vedení tramvajových tratí v oblasti. Smyčka Palmovka byla zrušena 5. května 1989, ale pro manipulační účely zůstal ještě do 1. července 1989 zachován vjezdový trojúhelník. K uvedenému datu byl zrušen nejen zachovalý trojúhelník smyčky Palmovka, ale i celá křižovatka Sokolovské a Zenklovy ulice, která se proměnila v jedno velké staveniště.

Nová kolejová konstrukce byla na místě zprovozněna 1. září 1989, v předstihu do ní byla vložena i křížení s novou tramvajovou tratí Palmovka - Ohrada, která byla oživena až po dokončení tratě 23. listopadu 1990.

Křižovatka je po rekonstrukci vybavena z roku 2005 vybavena 6 rozjezdovými výhybkami s pružnými jazyky a systémem radiového přestavování výhybek. Elektromagnetické výhybky nesou následující evidenční čísla: 619L levá od dolní Palmovky na manipulační trať v Sokolovské ulici, 619P pravá od dolní Palmovky k zastávce Invalidovna, 620P pravá z manipulační tratě na Sokolovské ulici k dolní Palmovce, 620L levá z manipulační tratě na Sokolovské ulici k zastávce Krejcárek, 621 od zastávky Krejcárek a 622 od zastávky Invalidovna. Čtyři sjezdové výhybky jsou s pružnými jazyky, čepová zůstala pouze dvojice sjezdových výhybek na manipulační trať v Sokolovské ulici, jimž se rekonstrukce v roce 2005 vyhnula. Křižovatka je klasické konstrukce a její kryt tvoří žulové dlažební kostky.

V běžném provozu jsou pojížděny tři směry křižovatky z pěti možných, jeden pouze manipulačně. Pravidelně je tak využíván přímý směr mezi zastávkami Palmovka - Krejcárek a pravý oblouk mezi zastávkami Palmovka - Invalidovna. Levý oblouk z pohledu od Palmovky na Sokolovskou ulici je obousměrně pojížděn manipulujícími linkami 12 a 25.

Fotocesta po křižovatce horní Palmovka
Rozvětvení tramvajové tratě od zastávky Invalidovna, přímý směr míří ke křižovatce dolní Palmovka, pravý oblouk do prostoru manipulační tratě na Sokolovské ulici Rozvětvení tramvajové tratě od zastávky Invalidovna, přímý směr míří ke křižovatce dolní Palmovka, pravý oblouk do prostoru manipulační tratě na Sokolovské ulici Rozvětvení od Krejcárku, levý oblouk směřuje ke křižovatce dolní Palmovka, přímý směr měnící se záhy v pravý oblouk pak do prostoru manipulační tratě na Sokolovské ulici Křížení tramvajové tratě od zastávky Krejcárek s tratí po Sokolovské ulici, zleva se oblouky připojují koleje od zastávky Invalidovna Rozvětvení z manipulační tratě na Sokolovské ulici, přímý směr pokračuje k druhému rozvětvení k zastávkám Krejcárek a Invalidovna, pravý oblouk ke křižovatce dolní Palmovka
Pravé oblouky z manipulační tratě v Sokolovské ulici ke křižovatce dolní Palmovka charakterizuje rozšířená osová vzdálenost Druhé rozvětvení z prostoru manipulační tratě na Sokolovské ulice, levý oblouk míří k zastávce Krejcárek, přímý směr pak k zastávce Invalidovna Pohled na levé oblouky z manipulační tratě v Sokolovské ulici k zastávce Krejcárek Rozvětvení od zastávky Palmovka na Zenklově ulici, levý oblouk míří do prostoru manipulační tratě na Sokolovské ulici, přímý směr pak k dalšímu rozvětvení tratě k zastávkám Krejcárek a Invalidovna Druhé rozvětvení od zastávky Palmovka na Zenklově ulici, přímý směr směřuje k zastávce Krejcárek, pravý oblouk pak k zastávce Invalidovna


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022