Trať Ohrada - horní Palmovka

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Ohrada - horní Palmovka


Vůz T3M2-DVC ev.č.8051 na lince 31 u křižovatky Ohrada
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7256+7204 na lince 30 u křižovatky Ohrada
Souprava vozů T3M ev.č.8044+8041 na lince 7 u Ohrady
Souprava vozů T3 ev.č.6746+6747 na lince 10 před zastávkou Krejcárek
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7210+7211 na lince 30 u zastávky Krejcárek
Souprava vozů T3 ev.č.6714+6715 na lince 10 v zastávce Krejcárek
Souprava vozů T3 ev.č.6772+6762 na lince 10 vjíždí na tramvajový most
Pohled na tramvajový most od Krejcárku
Pohled na tramvajový most od Krejcárku
Tramvajový most Krejcárek [Foto: MOp]
Souprava vozů T3M ev.č.8096+8011 na lince 4 na tramvajovém mostě
Tramvajový most projíždí souprava vozů T6A5 ev.č.8699+8700 na lince 12
Na tramvajovém mostě se míjí souprava vozů T3 ev.č.6672+6677 na lince 19 s vozem KT8D5 ev.č.9023 na lince 1
Souprava vozů T3M ev.č.8052+8101 na lince 10 na tramvajové mostě
Souprava vozů T3M ev.č.8054+8048 na lince 4 v terénním zářezu u Palmovky
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7292+7283 na lince 19 u křižovatky Ohrada
Souprava vozů T3M ev.č.8098+8024 na lince 12 u křižovatky Ohrada
Souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 na lince 4 stoupá ke křižovatce Ohrada
Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7226 na lince 31 u zastávky Krejcárek
Souprava vozů T3 ev.č.6720+6721 na lince 10 u zastávky Krejcárek
Souprava vozů T3R.P ev.č.8220+8221 na lince 17 stanicuje v zastávce Krejcárek
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7216+7217 na lince 12 u zastávky Krejcárek
Pohled na tramvajový most od Palmovky
Průchozí chodba tramvajového mostu na Krejcárku [Foto: archiv]
Tramvajový most Krejcárek [Foto: MOp]
Vůz KT8D5 ev.č.9046 na lince 1 na tramvajovém mostě
Vůz T6A5 ev.č.8749 jako záložní vlak na tramvajovém mostě
Vůz T3M2-DVC ev.č.8074 na lince 31 na tramvajovém mostě
Souprava vozů T3 ev.č.6730+6731 na lince 10 u počátku tramvajového mostu
Vůz KT8D5 ev.č.9042 na lince 1 u křižovatky Horní Palmovka
Provoz na tramvajové trati Ohrada - Palmovka, která byla jako první v pražské historii celá vybudována na vlastním tělese, zcela mimo stávající komunikace, byl zahájen 22.listopadu 1990. Její součástí je unikátní tramvajový most s protisměrným obloukem a značným převýšením. Tím došlo k přímému spojení rozsáhlých oblastí Strašnic, Vinohrad a Žižkova s Libní a Vysočany. Zvláštní důležitost spočívá v optimálním propojení severní tramvajové oblasti s areálem Ústředních dílen Hostivař bez průjezdu centrem města. I přes složité terénní podmínky proběhla stavba na pražské poměry v nezvykle rychlém tempu. První přípravné terénní práce byly zahájeny v dubnu 1988 a o dva roky později byla takřka dokončena stavba mostní konstrukce o dvanácti polích a třinácti pilířích. Montovala se tzv. letmou montáží ze segmentů. Protože most zatáčí ve vzduchu hned dvakrát, je každý z mostních segmentů originálem. Jednotlivé díly nesou ocelová lana, jimiž jsou k sobě sepnuty. To by samo o sobě nebylo ničím novým, ale poprvé u tohoto mostu byla lana umístěna volně v průchozí chodbě uvnitř, takže mohou být prohlížena a podle potřeby také vyměňována.

Kromě tramvajového mostu si stavba tratě vyžádala náročné terénní úpravy. Opěrná zeď u Palmovky dosahuje výšky 7 metrů a délky 90 metrů, zárubní zeď v témže místě stejné výšky a délky dokonce 180 metrů. Během výstavby zářezu na Palmovce a na Ohradě bylo potřeba přemístit přes sto tisíc krychlových metrů zeminy, násep podél železniční trati jich spolykal 67 tisíc. Dalším problémem se ukázaly husté inženýrské sítě, které v této oblasti nikdo neočekával. Vodovodní i plynové potrubí a šedesát kilometrů kabelů všeho druhu. Proto stavební práce probíhaly až do poslední chvíle před zahájením provozu.

21. listopadu 1990 byla provedena pantografová zkouška vozy ev.č.5522+6633 a 22. listopadu byla vykonána úřední zkušební jízda vozy KT8D5 ev.č. 9003 a 9004. Ještě téhož dne byl v 10:00 hodin na trati slavnostně zahájen provoz. Protože však změny linkového vedení měly platnost až od 23. listopadu, jezdila první den provozu po nové trati linka X v trase Olšanské hřbitovy - Biskupcova - Palmovka. Po zprovoznění této trati nesměly být linky po ní jezdící obsazovány vozy KT8D5 pro obavy, jak řešit jejich případné vykolejení na otevřeném svršku bez přístupu z uliční sítě. Časem však toto opatření bylo zrušeno.

Cestu po tramvajové trati začneme na křižovatce ulic Jana Želivského, Koněvova a Pod Krejcárkem. Přibližně v délce 200 metrů je pak vedena ve středu posledně jmenované ulice na vlastním tělese s klesáním 18‰ na prvních cca 60 metrech trati. Následuje mimoúrovňové vykřížení (podjetí) levé vozovky, vjetí na samostatné těleso a prudký pravý oblouk. Poté trať klesá takřka mezní hodnotou 65,96‰ povolenou pro novostavby tramvajových tratí (70‰). Ve druhé třetině mírně stoupá k tramvajovému mostu. Zde je umístěna jediná zastávka na celé trati - Krejcárek. Ještě před vjetím na tramvajový most a následně i na mostě samotném pokračuje trať levým obloukem, který se na mostě změní na pravý. Z důvodu mostních dilatací je při vjezdu na most omezena rychlost do 20 km/h, na mostě samotném pak do 40 km/h. Tramvajový most dosahuje délky přes 455 metrů a křižuje dvě železniční tratě a ulici Pod Plynojemem. V místech železničních tratí je most 16 metrů nad okolním terénem. Ve druhé polovině mostu trať opět dosahuje značné klesání až 63‰, a pravý oblouk se po sjetí z mostu mění opět na levý. Následuje bezpečnostní zastavovací místo a poslední pravý oblouk, kterým trať míří ke křižovatce ulic Sokolovská a Zenklova, kde končí naše cesta po trati.

Celá trať je vybudována klasickým způsobem na dřevěných pražcích s otevřeným svrškem. V cca 95% trati je celý svršek zasypán štěrkem až po hlavu kolejnic. Nezasypaná místa vznikla při výměnách kolejnic, kdy byla kolej obnažena od štěrku až na pražce a po položení nových kolejnic již k opětovnému zasypání štěrkem nedošlo. U zastávky Krejcárek je vyasfaltován přechod pro chodce.

Zastávky umístěné na popisované trati:
Krejcárek - nácestná zastávka pro oba směry.

Provozované linky na popisované trati:
Celé období od zahájení provozu patřila tato tramvajová trať linkám 1, 5 a 19. Od změny linkového vedení v roce 1998 pětka zmizela a místo ní se zde objevila nová linka - 10. V nočním provozu přes Krejcárek nejprve nejezdila žádná linka, následně sem byla z oblasti Karlína převedena linka 55.Fotocesta po trati Ohrada - Palmovka
Tramvajová trať křižovatka Ohrada - Krejcárek Tramvajová trať křižovatka Ohrada - Krejcárek Tramvajová trať křižovatka Ohrada - Krejcárek Tramvajová trať křižovatka Ohrada - Krejcárek Tramvajová trať křižovatka Ohrada - Krejcárek
Tramvajová trať křižovatka Ohrada - Krejcárek Tramvajová trať křižovatka Ohrada - Krejcárek Tramvajová trať křižovatka Ohrada - Krejcárek Tramvajová trať křižovatka Ohrada - Krejcárek Tramvajová trať křižovatka Ohrada - Krejcárek
Tramvajová trať křižovatka Ohrada - Krejcárek Tramvajová trať křižovatka Ohrada - Krejcárek Tramvajová trať křižovatka Ohrada - Krejcárek Tramvajová trať křižovatka Ohrada - Krejcárek Tramvajová trať křižovatka Ohrada - Krejcárek
Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka
Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka
Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka
Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka Tramvajová trať Krejcárek - křižovatka Horní Palmovka

Fotografie: © Pražské tramvaje a archiv

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022