Měřící vůz pro kontrolu troleje T3ev.č.5522

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Měřící vůz pro kontrolu troleje T3
ev.č.5522


Starší tramvajové vozy typu T3 byly postupně používány k přestavbám na pracovní vozy. Pro přestavbu na měřící vůz pro kontrolu a měření trolejového vedení byl použit vyřazený vůz ev.č.6226.

Vůz ev.č.5522 ve vozovně Střešovice
Konec vozu 5522 v Ústředních dílnách pod plameny autogenu...
Vůz ev.č.5522 ve vozovně Střešovice
V průběhu roku 1987 byl v Ústředních dílnách vybaven druhým pantografem pro měření troleje a přečíslován na ev.č.5522. Veškeré další úpravy prováděly v podstatě svépomocí pracovníci provozovny Vrchního vedení v bývalé vozovně Královské Vinohrady. Přestože další doplňky a vylepšení následovaly prakticky nepřetržitě až do jeho vyřazení v roce 1997, připraven pro své budoucí poslání, tedy kontrolu a měření trolejového vedení, byl již v roce 1988.

Lištu druhého pantografového sběrače tvořilo 11 měděných navzájem izolovaných segmentů, které byly propojeny se zařízením signalizujícím polohu troleje vzhledem ke sběrací liště pantografu. Kontakt jednotlivých segmentů s trolejí byl signalizován na měřícím panelu LED diodami. Měření výšky troleje na kolejemi zabezpečoval snímač umístěný mezi spodním a vrchním ramenem pantografu. Změna svírajícího úhlu byla přenesena na číslicový ukazatel výšky troleje. Měřící pult byl umístěn podélně mezi předními a středními dveřmi.

V soupravě s vozem 6613 projel měřící vůz 21. listopadu 1990 jako první novou tramvajovou trať Ohrada - Palmovka. Od ledna 1993 vůz ve zhruba dvouměsíčních intervalech projížděl kolejovou sítí tak, aby během roku postupně projel každý úsek dvakrát. S výjimkou kolejišť vozoven a ústředních dílen tak postupně zkontroloval celou pražskou síť včetně manipulačních oblouků, kolejových přejezdů a odstavných či manipulačních kolejí. V červenci 1993 vůz obdržel jako druhý pražský vůz (prvním byl mazač ev. č.5523) speciální uhlíkovou sběrací lištu pantografu z důvodu zvýšení její trvanlivosti. 13. dubna 1997 uskutečnil měřící vůz poslední pravidelné měření a v červnu 1997 bylo v areálu vrchní stavby zahájeno odstrojování vozu. Po demontáži všech přídavných zařízení zůstal vůz zhruba ve stavu, v němž byl v roce 1987 předán k přestavbě. Navíc mu zůstal jen druhý pantograf (již s odpojenými kabely) a prosklený střední střešní větrací kryt. Přestože se ještě v červnu 1997 zdálo, že vůz už na trati nikdo nespatří, vstal jak bájný fénix z popela a ještě krátce posloužil alespoň k vizuální kontrole rekonstruovaných úseků. V úterý 28. října 1997 vyjel na poslední pracovní jízdu.

Následně chátral na dvoře žižkovské vozovny a v přesně nezjištěné době byl převezen do vozovny Hloubětín. Počátkem prázdnin roku 1998 se vůz ev. č. 5522 vydal na svou úplně poslední cestu po pražských kolejích. Mířil na likvidaci v Ústředních dílnách, kde byl 7. července 1998 sešrotován.

Fotografie: © Pražské tramvaje a © Absolut

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022