Vozovna Královské Vinohrady

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vozovna Královské Vinohrady


Na samém konci Korunní třídy zahájila 25. června 1897 provoz vozovna pro Městské elektrické dráhy Královských Vinohrad.

Vozovna Královské Vinohrady po dokončení první lodě
Vozovna Královské Vinohrady po dostavbě dalších dvou lodí
Šlo o jednolodní vozovnu o pěti kolejích pro 25 vozů s administrativní budovou, v níž sídlilo vedení Městské elektrické dráhy Královských Vinohrad. Podle předcházejících ujednání připadla 15. prosince 1897 vozovna jako součást Městské elektrické dráhy Královských Vinohrad Praze a jejím Elektrickým podnikům, které ji smluvně využívaly již od 18. září 1897. Zajímavé je, že příslušná smlouva o prodeji dráhy byla podepsána zástupci obou měst až v srpnu 1907, tedy takřka po deseti letech od vlastního předání. Protože vozovna již v době přebírání Elektrickými podniky kapacitně nedostačovala rychle se rozvíjející síti Elektrických podniků, bylo naplánováno její rozšíření. Stavba proběhla velmi rychle, protože již 1. července 1898 byly uvedeny do provozu další dvě odstavné lodě pro 9 a 36 vozů a další budovy tohoto areálu. Zároveň zde byla umístěna první dílna vrchního vedení, která v roce 1914 přesídlila do Rustonky. V roce 1930 se provoz vinohradské vozovny omezil jen na vypravování vlečných vozů a 1. května 1933 zde byl tramvajový provoz ukončen. Od 1. října 1935 jsou v bývalé vozovně garáže a dílny vrchního vedení, v roce 1949 jsou odstraněny odstavné koleje - až na jednu a od 25. února 1949 do 2. dubna 1955 je jižní loď vozovny využívána
Areál bývalé tramvajové vozovny používaný jako vozovna trolejbusová
Areál bývalé vozovny s měřícím vozem ev.č.5522
jako vozovna trolejbusů. Dodnes zůstala zcela zachována 5. kolej 1. lodě, přičemž teoreticky využitelná je jen část k vratům do lodě. Kolej sice pokračuje dále, ale uvnitř je již asi dvacet let bez troleje a po rekonstrukci 1. lodě v letech 1987 - 1988, při níž byla původní vjezdová vrata nahrazena menšími, je průjezd tramvajového vozidla možný jen za cenu vybourání zdiva. V posledních letech tvořilo tramvajový park vozovny vždy jediné vozidlo, které se na zbytek kolejiště vešlo. Postupně tu bylo možno spatřit vozy ev.č.4049 - mazač troleje, 5200 - měřící, 5522 - měřící, 5523 - mazač troleje a 5521 - měřící. Po posledním odjezdu mazací tramvaje se na její místo nastěhoval podnikový autobus a možnost vjezdu tramvajového vozidla se tak již stala jen teoretickou. 4. června 2001 pak byla výhybka vedoucí do této bývalé vozovny zaklínována a trolejové vedení nad kolejí bylo zcela sneseno. Na počátku roku 2002 pak bylo trolejové vedení nad vjezdovou kolejí opět instalováno.

Fotografie: © Pražské tramvaje a archiv

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023