Smyčka Pod Palmovkou

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Pod Palmovkou


Železniční trať na těšnovské nádraží se již nepoužívá, nepoužívá se ani tramvajová trať železniční koleje křižující, oblast Palmovky čekají velké změny - první z nich je zřízená smyčka Pod Palmovkou se soupravou vozů T3 ev.č.6914+6915 na lince 1 v pozadí | 14.12.1986
Dočasná smyčka Pod Palmovkou v pohledu na vjezdovou kolej od Libeňského mostu | 14.12.1986
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7126+7127 na lince 1 v dočasné smyčce Pod Palmovkou | 14.12.1986
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7126+7127 na lince 1 v dočasné smyčce Pod Palmovkou | 14.12.1986
Pozůstatek základů označníku výstupní zastávky smyčky Pod Palmovkou v chodníku na předmostí Libeňského mostu | 20.8.2006
Pozůstatek základů označníku nástupní zastávky smyčky Pod Palmovkou v chodníku na předmostí Libeňského mostu | 20.8.2006
Dočasná smyčka Pod Palmovkou v pohledu na vjezdovou kolej od Libeňského mostu | 14.12.1986
Jen obtížné srovnání se snímkem vlevo - v těchto místech byla čtyři roky zřízena dočasná smyčka Pod Palmovkou | 28.8.2006
Jen obtížné srovnání se snímkem vlevo - v těchto místech byla čtyři roky zřízena dočasná smyčka Pod Palmovkou, čehož důkazem budiž stále stojící budova někdejší železniční stanice Praha-Libeň, dolní | 28.8.2006
Kolejové schéma smyčky Pod Palmovkou
Pozůstatek základů označníku výstupní zastávky smyčky Pod Palmovkou v chodníku na předmostí Libeňského mostu | 20.8.2006
Pozůstatek základů označníku nástupní zastávky smyčky Pod Palmovkou v chodníku na předmostí Libeňského mostu | 20.8.2006
Když stál český vynálezce František Křižík u kolébky třetí pražské tratě elektrické tramvaje v úseku Palmovka - Libušák (zhruba dnešní zastávka U Kříže), uvedené do provozu 4. října 1896, jistě netušil, jak se oblast Palmovky po 100 letech radikálně změní.

V místě dnešní tramvajové tratě v ulici Na Žertvách vedla trať železniční, kterou tramvaje v Zenklově ulici jednokolejně křižovaly. K tomuto účelu zde dlouhá léta sloužil úrovňový kolejový přejezd ležící zhruba v místě styku dnešní Zenklovy ulice s ulicí Na Žertvách. Narůstající intenzita tramvajové i železniční dopravy přinášela stále větší komplikace, a tak, byla po dokončení tramvajové tratě přes Libeňský most, 28. září 1931 pravidelná tramvajová doprava přes železniční přejezd přerušena. Osobní doprava na železniční trati byla zastavena k 1. červenci 1972, nákladní stále ještě přežívala až do roku 1984, kdy byla železniční trať zcela zrušena a snesena. Přesto oslabená intenzita železničního provozu po roce 1972 umožnila k 29. srpnu 1980 zdvoukolejnit tramvajovou trať v místě křížení s kolejemi železničními a po 49 let trvající přestávce začaly tramvaje přes přejezd přepravovat cestující.

Netrvalo to ale dlouho, protože již 21. dubna 1986 byl v souvislosti se zahájením výstavby stanice metra Palmovka provoz na přejezdu opět ukončen. Linka 1, jezdící do té doby přes železniční přejezd, začala do 1. července obracet na kolejovém trojúhelníku původní křižovatky dolní Palmovka. S ohledem na blížící se výstavbu metra a s tím souvisejícím přerušením tramvajového provozu v oblasti Palmovky bylo nutné vyřešit ukončení tramvajových linek od Libeňského mostu ještě před samotnou Palmovkou. Řešení se našlo v podobě zřízení dočasné smyčky, umístěné na předmostí Libeňského mostu. Z tohoto důvodu byly ve výluce tratě trvající od 8. do 18. srpna 1986 vloženy kolejové konstrukce dočasné smyčky Pod Palmovkou, která zahájila provoz 1. září 1986. Na jednokolejné, 146 metrů dlouhé smyčce s vjezdem a výjezdem pouze z Libeňského mostu byl provoz udržován až do 19. května 1990.

Zatímco po zbytcích železničního přejezdu, v němž se křižovaly tramvajové koleje s železničními, bychom zbytky stop hledali marně, po smyčce se do dnešních dnů dochovaly alespoň drobné stopy, z nichž nejvýraznější jsou v podobě základů označníků výstupní a nástupní zastávky v chodnících předmostí Libeňského mostu.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022