Potkávací místa tramvajových vozů

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Potkávací místa tramvajových vozů


Když se v padesátých letech začal rozšiřovat provoz tramvají typu T1, zjistilo se, že na mnoha místech sítě se nové vozy - vzhledem k malé osové vzdálenosti kolejí - nemohou v obloucích míjet. Krizová místa se prověřila a následné rekonstrukce již počítaly s nasazením ještě o něco širších vozů T3. Když se však po roce 1985 začaly v pražských ulicích masivněji objevovat nové vozy KT8D5, opět se zjistilo, že tramvaj značně nadchází v obloucích, dostává se na protisměrnou kolej a lehce místy hobluje chodník. Při praktických zkouškách bylo zaměřeno několik desítek neprůjezdných či jen velmi obtížně průjezdných úseků v případě setkání se s protijedoucí tramvají. Samozřejmě od té doby Dopravní podnik Praha přistoupil k četným rekonstrukcím kritických míst, během nichž dochází ke zvětšování osové vzdálenosti kolejí a tím zlepšení průjezdního profilu. Přesto jsou stále místa, která jsou pro vozy KT8D5 a jejich modernizace i nadále jen obtížně průjezdná. Klasickým příkladem je křižovatka Národní divadlo, jejíž prostorové možnosti prostě zvětšení osové vzdálenosti kolejí neumožňují.
Aby se však předešlo nehodám tímto vzniklých, jsou takto vytipovaná místa kryta tzv. "zákazy potkávání" - návěstmi, které řidiče informují o zhoršené možnosti průjezdu konkrétním místem tratě pro určitý typ (nebo dokonce všechny typy) tramvajového vlaku. Při respektování běžných opatření v bezpečnosti provozu tak mohou vozy KT8D5 i jejich modernizace zajíždět prakticky kamkoliv.

Návěst přednost v jízdě před protijedoucí tramvají Návěst "Přednost v jízdě před protijedoucí tramvají" označuje začátek úseku, v němž není povolena současná jízda tramvají všech typů v obou směrech jízdy.
Návěstí "Přednost v jízdě před protijedoucí tramvají vyznačeného typu" s písmeny "T - KT" je označen začátek úseku, v němž není povolena současná jízda všech typů tramvajových vlaků s vlaky, sestavenými z vozů KT8D5 a RT6N1.
Návěstí "Přednost v jízdě před protijedoucí tramvají vyznačeného typu" s písmeny "KT" je označen začátek úseku, v němž není povolena současná jízda tramvajových vlaků, sestavených z vozů KT8D5 a RT6N1.
V takto označených úsecích má řidič přednost v jízdě, pokud se již v tomto úseku nenachází protijedoucí vlak, s nímž je zakázána současná jízda.
Návěst je tabulka obdélníkového tvaru o rozměrech 200x300 mm, barevně rozdělená na dvě stejné poloviny 100x300 mm. Levá část má barvu červenou, část pravá má barvu zelenou. Doplňková písmena "T - KT", nebo "KT" v černé barvě jsou umístěna v horní části tabulky.
Návěst konec úseku - přednost v jízdě před protijedoucí tramvají Konec úseku, v němž má řidič přednost v jízdě před protijedoucím vlakem, je označen návěstí "Konec úseku - přednost v jízdě před protijedoucí tramvají".
Návěst má shodné provedení jako návěst "Přednost v jízdě před protijedoucí tramvají" a je navíc doplněna příčným pruhem černé barvy se šíří 30 mm, vedeným z levého spodního rohu do pravého horního rohu.
Návěst dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji Návěst "Dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji" označuje začátek úseku, v němž není povolena současná jízda tramvají všech typů v obou směrech jízdy.
Návěstí "Dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji vyznačeného typu" s písmeny "T - KT" je označen začátek úseku, v němž není povolena současná jízda všech typů tramvajových vlaků s vlaky, sestavenými z vozů KT8D5 a RT6N1.
Návěstí "Dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji vyznačeného typu" s písmeny "KT" je označen začátek úseku, v němž není povolena současná jízda tramvajových vlaků, sestavených z vozů KT8D5 a RT6N1.
Jestliže se protijedoucí vlak, jemuž je nutno dát přednost v jízdě, nachází ve vyznačeném úseku nebo se k němu blíží, je řidič povinen zastavit ještě před návěstidlem.
Návěst je tabulka obdélníkového tvaru o rozměrech 200x300 mm, barevně rozdělená na dvě stejné poloviny 100x300 mm. Levá část má barvu zelenou, část pravá má barvu červenou. Doplňková písmena "T - KT", nebo "KT" v černé barvě jsou umístěna v horní části tabulky.
Návěst konec úseku - dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji Konec úseku, v němž dává řidič přednost v jízdě protijedoucímu vlaku, je označen návěstí "Konec úseku - dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji".
Návěst má shodné provedení jako návěst "Dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji" a je navíc doplněna příčným pruhem černé barvy se šíří 30 mm, vedeným z levého spodního rohu do pravého horního rohu.
Návěst začátek úseku - přednost v jízdě před protijedoucí tramvaji stanoveného typu Není-li povolená současná jízda tramvají v obou směrech tramvají pro vozy 14T se všemi typy tramvají, označí se začátky úseku návěstmi "Přednost v jízdě před protijedoucí tramvají" a "Dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji" doplněné textem "14T X 14T" (zákaz míjení tramvají typu 14T pouze mezi sebou) nebo "T-KT X 14T" (zákaz míjení tramvají 14T se všemi ostatními typy i vzájemně mezi sebou). Konce úseku se označí návěstmi "Konec úseku - přednost v jízdě před protijedoucí tramvají" a "Konec úseku - dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji". Takto se označují úseky s bezkolizním průjezdním profilem, ale s negativním působením vyšší hmotnosti na nápravu vozů Po nástupu vozů 14T na tramvajovou trať.
Návěst upozorňují na směrovou platnost výše vyvěšené návěsti Jsou-li návěsti umístěny před křižovatkami, které se větví do více směrů, musí být doplněny ve spodní části šipkou černé barvy na bílém podkladě, která řidiče informuje o tom, pro který oblouk zákaz míjení platí. Rozměry šipky jsou 150x25 mm.
Níže uvedené návěsti s doplňkovými písmeny mají (zjednodušeně vysvětleno) následující význam: Pro řidiče je vždy důležité, jaká barva se nachází na jeho pravé straně - pokud je zelená, je na přednosti on. Pokud návěst obsahuje doplňková písmena "T - KT", informuje řidiče o tom, že v následujícím úseku (až do rušící návěsti) se nesmí potkat vozy řady T s vozy KT8D5 a RT6N1. Vozy KT8D5 a RT6N1 se pak nesmí potkat ani mezi sebou, zatímco vozy řady T ano. Doplňková písmena "KT" pak řidiče informují o tom, že se v následujícím úseku nesmí vzájemně potkat vozy KT8D5 a RT6N1 (ani stejný typ mezi sebou), zatímco potkání vozů řady T mezi sebou a s vozy KT8D5 a RT6N1 možné je.
Návěst přednost v jízdě před protijedoucí tramvají vyznačeného typu Návěst přednost v jízdě před protijedoucí tramvají vyznačeného typu Návěst dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji vyznačeného typu Návěst dej přednost v jízdě protijedoucí tramvaji vyznačeného typu


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024