RT6N1

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

RT6N1


Maketa vozu RT6N1.
V závěru roku 1993 se v pražských ulicích objevila bílo-zeleně natřená jednosměrná článková tramvaj s typovým označení RT6N1 a ev.č.0028. Šlo o prototyp vozu s 63% celkové plochy snížené na 350 mm nad temeno koleje - díky tomu šlo o první moderní nízkopodlažní tramvajové vozidlo vyrobené v České republice.
Prototypový vůz RT6N1 během premiérového představení na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. | 1993
Prototypový vůz RT6N1 během premiérového představení na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ve společnosti lokomotivy T239.1003. | 1993 Vývoj vozu byl zahájen v roce 1990, a protože nestál v popředí pozornosti, byl první prototyp představen veřejnosti teprve v červnu 1993 na výstavě Autotec Brno.

Souběžně byla připravována jednosměrná a obousměrná varianta, shodou okolností nikdy nezrealizovaná, složitější obousměrná varianta vozu nesla typové označení budoucí pražské snahy o modernizaci vozu - RT6N2.

Výroba prototypu RT6N1 se dostala do fáze hrubé stavby v létě 1992, na počátku roku 1993 byly dokončeny skelety článků a došlo k nalepení laminátových čel. V jarních měsících byly články nalakovány a probíhala horečná konečná montáž, aby mohl být ještě neprovozní prototyp vozu představen na již zmíněném veletrhu Autotec Brno.

V říjnu 1993 byl prototypový vůz převezen do vozovny Motol, kde probíhaly poslední přípravy před zahájením zkušebního provozu. První jízdy vlastní silou vykonal vůz po vozovně počátkem prosince 1993, po provedení technicko-bezpečnostní zkoušky v únoru 1994 byly zahájeny vlastní zkušební jízdy, povolené v prvních týdnech pouze pro úsek Vozovna Motol - Sídliště Řepy, později pak v celé pražské kolejové síti.

Prototypové vůz RT6N1 ev.č.0028 se u Ženských domovů objevil v blízkosti tramvajových kolejí, na něž bude za chvíli přesunut. | 1993
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 opatřený ještě původním sběračem ČKD KE36 ovládaným stlačeným vzduchem s otočeným ramenem manipuluje po kolejové harfě vozovny Motol. | 1994 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 opatřený ještě původním sběračem ČKD KE36 ovládaným stlačeným vzduchem s otočeným ramenem při jedné z prvních zkušebních jízd v kolejové síti zavítal do smyčky Sídliště Řepy. | 1994
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 opatřený ještě původním sběračem ČKD KE36 ovládaným stlačeným vzduchem s otočeným ramenem při jedné z prvních zkušebních jízd v kolejové síti zavítal do smyčky Sídliště Řepy. | 1994 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 opatřený ještě původním sběračem ČKD KE36 ovládaným stlačeným vzduchem s otočeným ramenem při jedné z prvních zkušebních jízd v kolejové síti zavítal do smyčky Sídliště Řepy. | 1994
Taková byla doba... Ve smyčce Sídliště Řepy se setkaly snad všechny tehdy provozované vozy... Kromě prototypového vozu RT6N1 ev.č.0028 na vnější koleji vidíme soupravu klasických vozů T3 ev.č.6588+6589 vypravenou na linku 9, za vozem RT6N1 poznáváme podle typických krabic na střeše soupravu vozů T3M na lince 4 a v povzdáli na stejné lince vidíme vůz KT8D5 pravděpodobně ev.č.9025. | 1994 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 vjíždí do vozovny od Řep. | 1994
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 klesá Makovského ulicí ke křižovatce s Plzeňskou ulicí. | 1994
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 burácí po velkoplošných panelech na Kavalírku. | 1994 Jako hnací podvozky byly z důvodu nutných úspor pod vůz zavázány prototypové tzv. rychlodrážní podvozky z prototypu vozu T5A5t ev.č.0013 z roku 1985, u nichž došlo k repasi převodovek, dosazení nových trakčních motorů TE028 a úpravě hydraulické brzdy dle prototypu T7B5.

Problematickým se ukázalo umístění sběrače nad středním podvozkem, což komplikovalo přestavování výhybek pracovními trolejovými kontakty, zřizované pro sběrač mezi 1. a 2. nápravou vozu. K nejzávažnějším problémům, na které ukázal zkušební provoz, patřila hlučnost překračující vně i uvnitř vozu dané limity a vysokofrekvenční rušení vysoce překračující hodnoty povolené normou. v mechanické části se nejvýraznější problémy objevovaly na podvozcích a okruhu hydraulické brzdy. Zásadní nedostatky vykazoval podvozek pod středním článkem, což vedlo ve zkonstruování zcela nového provedení podvozku.

V roce 1995 byl prototyp stažen do výrobního závodu k provedení rekonstrukce středního článku a úpravy elektrické výzbroje. Nový střední článek byl vybaven kolejnicovou brzdou, hydraulickou brzdou Hanning&Kahl a polopantograf Stemmann nahrazující původní sběrač ČKD KE36 ovládaný stlačeným vzduchem. Od léta 1995 pokračoval zkušební provoz vozu, v první polovině roku 1996 došlo k úpravě zeleno-bílé kombinace nátěru na tradičnější červeno-bílou, v interiéru došlo k náhradě původního typu sedadel a tzv.penízkové gumy na podlaze za standardní protiskluzovou podlahu Altro. Zkoušky repasovaného prototypu, během nichž konečně začal přepravovat běžné cestující, začaly 21. května 1996 v Liberci, předvedení v následujícím Dopravním podniku měst Mostu a Litvínova pak poznamenalo vykolejení...

Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 opatřený ještě původním sběračem ČKD KE36 ovládaným stlačeným vzduchem s otočeným ramenem proti směru jízdy, projíždí Plzeňskou ulicí pod dominantou čelní fasády historické Ringhofferovy továrny, v době pořízení snímku ČKD Tatra Smíchov, výrobce tohoto typy tramvaje. | 1994
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 opatřený ještě původním sběračem ČKD KE36 ovládaným stlačeným vzduchem s otočeným ramenem proti směru jízdy projíždí křižovatkou Palackého náměstí. | 15.6.1994 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 opatřený ještě původním sběračem ČKD KE36 ovládaným stlačeným vzduchem s otočeným ramenem vjíždí do smyčky Nádraží Braník. | 15.6.1994
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 opatřený ještě původním sběračem ČKD KE36 ovládaným stlačeným vzduchem s otočeným ramenem proti směru jízdy leští pražské koleje. | 1994 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 v původním zeleno-bílém barevném schématu manipuluje v původní smyčce Hlubočepy. | 1994
Jistě ani zkušební řidič ČKD Tatra Smíchov Luboš Fiala netušil při najíždění prvních kilometrů s prototypem vozů RT6N1, jaký bude jejich neslavný osud v pražských ulicích. Díky detailnímu snímku čela můžeme vidět zásadní rozdíl oproti sériovým vozům. Čelní, dělené sklo vsazené do gumy. | 1994 Prototypový vůz RT6N1 byl v počátcích zkušebního provozu označen ev.č.0028 vycházejícím ze schématu číslování prototypových vozů ČKD Tatra Smíchov v kolejové síti Dopravního podniku Praha. Na snímku se vůz blíží ke křižovatce Těšnov. | 9.3.1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 ještě v zelenobílém laku na vnitřní koleji smyčky Sídliště Řepy ve společnosti soupravy vozů T3 vedené vozem ev.č.6242 vypravené na linku 9. | 1994 Vcelku unikátní snímek původního interiéru prototypového vozu RT6N1 ev.č.0028 s tzv.penízkovou gumovou na podlaze a původním typem sedadel. | 26.10.1994
Setkání zástupců dvou rozdílných generací z produkce smíchovské Tatrovky, souprava vozů T2R ev.č.22+23 vypravená na linku 3 ve společnosti prototypového vozu RT6N1 ev.č.0028. | 22.5.1996
Impozantní železniční viadukt dal jméno liberecké tramvajové smyčce, u níž pózuje fotografům prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028. | 22.5.1996 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 zavítal během prezentačních jízd také do Liberce, zde manipuluje ve smyčce Viadukt. | 22.5.1996 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 v liberecké smyčce Viadukt během předváděcích jízd. | 22.5.1996 Vůz RT6N1 ev.č.0028 projíždí obloukem u libereckého železničního nádraží během předváděcích jízd pro Liberečany. | 22.5.1996 Zástupci dvou tramvajových generací, vozy T2 a prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 při setkání v oblouku u zastávky Soukenné náměstí. | 22.5.1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 po návratu z prezentace v Dopravním podniku měst Mostu a Litvínova na návěsu v areálu Ústředních dílen DP Praha. | květen 1996 Až třetím městem v pořadí, kde si cestující vychutnali vůz RT6N1, se stalo hlavní město, a 29. května 1996 vyjel z Myslíkovy ulice vůz s cestujícími poprvé také na pražské koleje na "předvolební" lince 3.

Následně byla tramvaj přepravena na trajleru do Poznaně. Po dalším návratu do Prahy byl prototypový vůz vybaven standardním odbavovacím a informačním systém, označen ev.č.9051 a začal být Dopravním podnikem vypravován z vozovny Pankrác na vložené pořadí linky 18. Zkušební provoz probíhal do listopadu 1996, kdy Praha konečně obdržela první ze čtyř objednaných sériových vozů RT6N1, objednaných již v roce 1995.

Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 v červeno-bílém provedení nátěru na kolejové harfě vozovny Hloubětín. | 28.5.1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 během víkendového vypravení na vložený spoj linky 3 stanicuje v zastávce Karlovo náměstí. | 31.5.1996 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 během vypravení na vložený spoj linky 3 v nástupní zastávce smyčky Sídliště Modřany. | 31.5.1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 během zkušebních jízd okusil také velkoplošné panely BKV mezi Krematoriem Motol a Motolem. | červen 1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 během prémiového pražského vypravení s cestujícím na vložený spoj linky 3 v rámci předvolební kampaně přijíždí do zastávky Palackého náměstí. | 31.5.1996

V roce 1998 byl prototypový vůz zapůjčen do Liberce a od 12. listopadu začal být vypravován pod ev.č.84 do sítě na lince 2. Provoz byl komplikován závadami pohonu dveří a plošiny pro invalidní vozíky. V květnu 1999 byl vůz odstaven pro nadměrné ojetí obručí a 4. listopadu 1999 byl vůz vrácen do Prahy. Ve výrobním závodě zůstal až do jara 2002, kdy byl odprodán Středočeským sběrným surovinám, a.s. jako šrot.

Konstrukce vozu byla již od prvopočátku tvořena podle designérského návrhu Ing. arch. Patrika Kotase. Jednotnou tvarovou linii skříně vozu skládající se ze tří článků spojených kulovým ložiskem doplňuje kapotáž trakčních podvozků, umístěných pod krajními články, jejíž dolní okraj opticky navazuje na dolní ukončení vozové skříně.

Hrubá stavba článků byla zhotovena ze svařované konstrukce z uzavřených profilů s přivařenými obložnými plechy. Čela krajních článků nadokenní kryty a plenty byly zhotoveny z laminátů nasazených na rám čela, boční okna s horní výklopnou částí byla umístěna v gumových profilech. Sériové vozy pak měly oproti prototypu lepená čelní skla. V levé bočnici bylo na úrovni stanoviště řidiče osazeno jedno mechanicky ovládané dveřní křídlo, kryjící mimo jiné baterii. Vůz je v pravé bočnici vybaven třemi dvoukřídlými a dvěma jednokřídlými dveřmi IFE, přičemž jednokřídlé dveře jsou umístěny za kabinou řidiče a na zadní plošině. Čelní podvozky jsou trakční, střední je běžný a je tvořen samostatně uloženými koly v kyvných ramenech.

Podlaha vozu je ve dvou výškových úrovních. V prostoru mezi vnějšími podvozky i ve středním článku je snížena na 350 mm nad temeno kolejnice, zatímco nad podvozky zůstává ve výši 900 mm nad temenem kolejnice. Jednotlivé úrovně podlahy jsou vzájemně spojeny schůdky. Sedadla pro 46 osob kotvená do bočnic jsou umístěna s ohledem na co nejrychlejší výměnu 169 stojících cestujících, současně jsou vytvořeny prostory pro 4 invalidní vozíky respektive dětské kočárky. Podél bočnice bez dveří v nízkopodlažní části jsou umístěna pouze jednosedadla. Druhé dveře jsou vybaveny výsuvnou plošinou pro nájezd invalidních vozíků. Osvětlení vozu zajišťovala zářivková světla instalovaná ve stropních podhledech, nucenou ventilaci vozu větrací jednotky. O vytápění se staraly topnice v konzolách sedadel a střešní topení obdobné tomu z vozů KT8D5.

Ovládání vozu na stanovišti řidiče bylo řešeno ručním řadičem. V ovládacím panelu byl u sériových vozů integrován displej diagnostického systému, který přes sběrnice CAN informoval řidiče o případných závadách. U prototypového vozu byl diagnostický panel umístěn v horní části stanoviště na druhé straně čelního transparentu.

Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 na vloženém spoji linky 3 vyčkává na uvolnění smyčky Sídliště Modřany. | 31.5.1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 na vloženém spoji linky 3 manipuluje na vnější koleji smyčky Sídliště Modřany. | 31.5.1996 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 během vypravení na vložený spoj linky 3 ve smyčce Sídliště Modřany. | 29.5.1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 na vloženém spoji linky 3 obrací ve smyčce Sídliště Modřany. | 31.5.1996 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 na vloženém spoji linky 3 nabírá v nástupní zastávce smyčky Sídliště Modřany jedny z prvních pražských cestujících. | 30.5.1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 vypravený na vložený spoj linky 3 v nástupní zastávce smyčky Sídliště Modřany. | 29.5.1996 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 během jízdy přes most u zastávky Nádraží Modřany na vloženém spoji linky 3 pózuje fotografům. | 29.5.1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 po repasi a změně barevného schématu při předvolebním vypravení na vložený spoj linky 3 vjíždí do zastávky Nádraží Braník. | 31.5.1996 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 manipuluje na kusé koleji smyčky Sídliště Modřany. | 29.5.1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 v červeno-bílém provedení nátěru na vloženém spoji odkloněné linky 3 ve výstupní zastávce Olšanské hřbitovy. | 30.5.1996 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 byl během předvolební kampaně vypraven na vložené spoje linky 3, která byla kvůli výluce křižovatky Balabenka odkloněna na Olšanské hřbitovy. | 30.5.1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 manipuluje na kusé koleji smyčky Sídliště Modřany. | 29.5.1996 Reklamní polep okna prototypového vozu RT6N1 ev.č.0028. | 30.5.1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 byl během předvolební kampaně vypraven na vložené spoje linky 3, která byla kvůli výluce křižovatky Balabenka odkloněna na Olšanské hřbitovy, na snímku právě klesá do zastávky Krejcárek. | 30.5.1996 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 byl během předvolební kampaně vypraven na vložené spoje linky 3, která byla kvůli výluce křižovatky Balabenka odkloněna na Olšanské hřbitovy, na křižovatce dolní Palmovka právě mění směr jízdy. | 30.5.1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 po repasi a změně barevného schématu při předvolebním vypravení na vložený spoj linky 3 stoupá k zastávce Modřanská rokle. | 29.5.1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 byl během předvolební kampaně vypraven na vložené spoje linky 3, která byla kvůli výluce křižovatky Balabenka odkloněna na Olšanské hřbitovy, z nichž se právě přes křižovatku Ohrada vrací na svou základní trasu. | 30.5.1996 Dopravní podnik objednal čtyři vozy RT6N1, které do vozovny Pankrác byly přiděleny pod ev.č.9101-9104. V listopadu 1996 byl předán první vůz ev.č.9101, následovaný v lednu 1997 vozem ev.č.9104, oba v bílo-červené kombinaci. V únoru 1997 dodávku uzavřely vozy ev. č. 9102 a 9103 v bílo-zelené kombinaci. Zelené vozy obdržely v interiéru sedadla Fainsa v Praze již známá z vozů T6A5 v zeleném provedení, do interiéru červených vozů byly instalovány sedadla od Strojírny Čenkov, použitá již v repasovaném prototypu. V letech 1998-1999 došlo k náhradě původních krytů podvozků novými, jenž měly alespoň částečně eliminovat vysokou hlučnost vozů.

Jenže až abnormálně vysoká poruchovost těchto vozů však způsobila, že vozy tohoto typu od zařazení do stavu Dopravního podniku Praha nikdy nedokázaly splnit Drážním úřadem uloženou podmínku k dokončení schvalovacího procesu - tedy tříměsíční bezporuchovou službu. V červnu 1999 byl zkušební provoz s cestujícími dokonce zastaven poté, co na voze ev.č.9103 došlo k ulomení závěsu převodovky a jeho vykolejení. Ke konci téhož roku pak propadlo povolení ze strany Drážního úřadu ke zkušebnímu provozu vozů.

Stále ještě trvající snaha o zprovoznění vozů vedla Dopravní podnik v součinnosti s Dopravním podnikem Brno k odeslání pražského vozu ev.č.9104 a brněnského ev.č.1801 k technickému zhodnocení do výrobního závodu v roce 2001. Po návratu pražského vozu ev.č.9104 30. listopadu 2001 došlo ze strany Drážního úřadu k opětovnému povolení zkušebního provozu bez cestujících, který však trval jen velmi krátce a nepřinesl kýžené výsledky.

V roce 2003 bylo rozhodnuto o celkové modernizaci vozů RT6N1 na typ RT6N2 dosazením nové výzbroje a dalších úprav. Dne 22. ledna 2004 tak byl do šumperské firmy Pars Nova, a.s. odeslán první vůz ev.č.9101.

Zbývající vozy ev.č.9102-9104 byly nadále kanibalizovány s nejasnými vyhlídkami na budoucnost. V noci z 26. na 27. září 2005 se do Prahy vrací vůz RT6N2 ev.č.9101. Po obdržení povolení ke zkušebnímu provozu vyráží rekonstruovaný vůz na zkušební jízdy Prahou. Dne 9.listopadu 2005 se účastní předepsané zkoušky nakolejení, při které je přední podvozek nadzvednut přípravky za přední článek vozu a usazen mimo kolej. Při spuštění na šikmou vozovku dochází nešťastnou náhodou k prasknutí čelního skla a vůz je poprvé odstaven. Po zprovoznění vozu v lednu 2006 dochází při jízdách k postupnému vypovídání služby jednotlivých komponent, zejména motorů. Ukazuje se, že provedené modernizační zásahy nebyly zcela adekvátní a díly, které by bylo třeba vyměnit se při modernizaci neinovovaly.

Po počátečních problémech se zprovozňováním vozidla, které bylo navíc poznamenáno hlavně politickým tlakem preferujícím před veřejností nová vozidla Škoda 14T z plzeňské Škody Transportation, probíhal v období od dubna 2006 do června 2006 další zkušební provoz bez cestujících, kdy vozidlo najíždělo potřebné množství kilometrů s mrtvou zátěží, tvořenou nejrůznějším kolejnicemi a pytli s pískem.
Součástí jízd byla i zkouška vozu na barrandovské trati 15.června 2006, při které se objevila závada na přívodních kabelech motoru na 5. nápravě, mající bohužel katastrofální následky. Dvaceti dvou tunová zátěž udělala své, a protože z důvodu odstaveného statického měniče musely místo elektrodynamické brzdy brzdit pouze kotoučové brzdy, nevydržely to. Probíhající výluka tramvajové trati v Táborské ulici znemožňovala použití brzd z vozu RT6N1 ev.č. 9104 (nutnost demontáže celých podvozků vozu v Ústředních dílnách DP) a po jejím skončení již nebyla politická vůle vzhledem k nejistému výsledku voleb cokoliv rozhodnout.
Výsledkem tak byl Drážním úřadem stále nedokončený schvalovací proces a k 30. listopadu 2006 propadlé povolení ke zkušebnímu provozu.

Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 byl během předvolební kampaně vypraven na vložené spoje linky 3, která byla kvůli výluce křižovatky Balabenka odkloněna na Olšanské hřbitovy, vůz proto projíždí křižovatkou horní Palmovka na Krejcárek. | 30.5.1996
Interiér prototypového vozu RT6N1 ev.č.0028 po repasi z léta 1995 s vyměněným typem sedadel, změnou barevného schématu a náhradě původní podlahy z tzv. penízkové gumy krytinou Altro. | 31.5.1996 Jedni z prvních nadšených pražských cestujících v prototypovém voze RT6N1 ev.č.0028. | 31.5.1996
Interiér prototypového vozu RT6N1 ev.č.0028 po již proběhlé repasi. | 29.5.1996 Stanoviště řidiče prototypového vozu RT6N1 ev.č.0028 bylo opravdu směsicí různě smotané kabeláže. | 29.5.1996
Ovládací panel prototypového vozu RT6N1 ev.č.0028 opravdu svědčí o tom, že šlo o namixované součástky ze všech možných typů tramvají vyráběných ČKD Praha. | 26.10.1994 Střední článek prototypového vozu RT6N1 ev.č.0028 s polopantografem. | 29.5.1996
Výkřik techniky, aneb mechanický označovač jízdenek umístěný na zádržnou tyč prototypového vozu RT6N1 ev.č.0028. | 29.5.1996 Zádržný systém v prostoru dveří nízkopodlažní části třetího článku prototypového vozu RT6N1 ev.č.0028. | 29.5.1996
Podvozková část středního článku prototypového vozu RT6N1 ev.č.0028. | 29.5.1996 Zakrytování podvozku prvního článku prototypového vozu RT6N1 ev.č.0028. | 29.5.1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.0028 po zařazení do stavu pražského Dopravního podniku a přečíslování na ev.č.9051 vyjíždí na jednu ze svých zkušebních jízd z vozovny Pankrác, do níž byl zařazen. | 5.10.1996 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.9051 během krátkého nasazení na linku 18 manipuluje na vnější koleji smyčky Petřiny. | 4.11.1996
Prototypová tramvaj RT6N1 ev.č. 0028 (9051) byla v červnu 1997 odstavena na dvoře ČKD-DS a čekala na svůj další osud po návratu z testovacích jízd v Polském městě Krakow. V příštích letech ji měla čekat ještě cesta do Liberce, pak zpět do Prahy a nakonec do kovošrotu. | 25.6.1997 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.9051 během krátkého nasazení na linku 18 nabírá své cestující ve smyčce Petřiny. | 4.11.1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.9051 vypravený na linku 18 klesá k zastávce Nuselská radnice. | 4.11.1996 U smyčky Vozovna Pankrác se setkala souprava nových vozů T6A5 ev.č.8617+8618 vypravená na linku 32 míjí s prototypovým vozem RT6N1 ev.č.0028. | 5.10.1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.9051 vypravený na linku 18 manipuluje na vnější koleji smyčky Vozovna Pankrác. | 4.11.1996 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.9051 vypravený na linku 18 manipuluje na vnější koleji smyčky Vozovna Pankrác. | 4.11.1996
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7207+7206 vypravená na linku 18 ve společnosti prototypového vozu RT6N1 ev.č.9051, v nějž se vkládaly naděje, že obnoví pražský vozový park. | 1.11.1996 První článek prototypového vozu RT6N1 ev.č.9051 s reklamním polepem bočního okna obsahujícím logo ČKD Tatra a bočním transparentem, který byl velmi neprakticky umístěn v bočnici v těžko přístupné části nad oknem. | 4.11.1996
Vůz RT6N1 ev.č.9051 vypravený na linku 18 stanicuje v zastávce Vozovna Střešovice. | 1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.9051 odstavený pro technickou závadu na manipulační trati v ulici Na Zámecké. | 1996

Epilog
Vozy RT6N1 ev.č.9102-9104 a vůz RT6N2 ev.č.9101 tak další měsíce odstavené ve vozovně Pankrác vyčkávaly na svůj nelichotivý osud v podobě odprodeje jinému zájemci, případně sešrotování. Z nabízených variant zvítězil odprodej vozu jinému zájemci. V noci z 12. na 13. září 2009 se tak přesunul po vlastní ose do Opravny tramvají Ústředních dílen Hostivař vůz ev.č.9104 společně s vozem RT6N2 ev.č.9101, v noci z 15. na 16. září 2009 je následovaly vozy ev.č.9102 a 9103. Prahu vozy opouštěly postupně, 14. září 2009 byl na silničním trajleru převezen do areálu ŽOS Nymburk, a.s. vůz ev.č.9104, 15. září 2009 vůz RT6N2 ev.č.9101, 16. září vůz ev.č.9102 a 17. září se s Prahou rozloučil poslední zástupce tohoto typu, vůz ev.č.9103. Po složení na železniční koleje byly vozy po vlastní ose přes kolejiště železniční stanice Nymburk hlavní nádraží přepraveny do DPOV, a.s. Nymburk, kde byly odstaveny na venkovním kolejišti před halou. Zatímco vozy ev.č.9101 a 9104 zde zůstaly odstaveny po celý rok 2010 i 2011, pro ostatní dva vozy se našlo v roce 2010 nové využití. Tramvaje ev.č.9102 a 9103 byly v roce 2010 odprodány firmě Modertrans z Polska.

Tato společnost se zabývá výrobou a modernizacemi tramvají v Polsku a uspěla ve výběru zhotovitele modernizací tramvají RT6N1 pro město Poznaň. Tramvaje ev.č.9102 a 9103 byly zakoupeny pro tento modernizační program s cílem využít jejich vozové skříně, které jsou díky menšímu množství najetých kilometrů v lepším stavu. Pořízení náhradních vozových skříní rovněž umožňuje urychlení modernizačního procesu. Vozy byly odvezeny do pobočky Modertransu v Biskupicích, ev.č.9102 dne 23. července 2010 a ev.č.9103 dne 8. září 2010.

V polovině roku 2011 se objevily snímky první modernizované tramvaje RT6N1 pro Poznaň a v říjnu 2011 první modernizovaná RT6 pod číslem 405 vyjela do ulic Poznaně s cestujícími. Vůz je typově označen jako Moderus RT6 MF 06 AC a dle informací od Polských fanoušků MHD se jedná o skříň Pražské RT6N1 ev.č.9102 s novým evidenčním číslem 405/II.

Prototypový vůz RT6N1 ev.č.9051 vypravený na linku 18 odbavuje cestující ve výstupní zastávce smyčky Petřiny. | listopad 1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.9051 vypravený na linku 18 manipuluje na vnitřní koleji smyčky Vozovna Pankrác. | listopad 1996 Do nástupní zastávky smyčky Vozovna Pankrác vjíždí vůz RT6N1 ev.č.9051 během svých zkušebních jízd. | 1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.9051 vypravený na linku 18 vjíždí do výstupní zastávky smyčky Petřiny. | listopad 1996 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.9051 vypravený na linku 18 manipuluje ve smyčce Petřiny. | 1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.9051 vypravený na linku 18 vjíždí do smyčky Petřiny. | 1996 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.9051 vypravený na linku 18 vyčkává u křižovatky Sirotčinec na signál volno. | 1996
V zastávce Vojenská nemocnice odbavuje cestující prototyp nízkopodlažní tramvaje RT6N1 ev.č.9051. | 1996 Na zkušební jízdu vyráží z vozovny Pankrác vůz RT6N1 ev.č.9051. | 1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.9051 odstavený během ranního svítání na kolejové harfě vozovny Pankrác. | 4.10.1996 Prototypový vůz RT6N1 ev.č.9051 během zkušební jízdy stanicuje v zastávce Albertov. | 4.10.1996

RT6N1 DP Liberce ev.č.84
Prototypový vůz RT6N1 najíždí zkušební kilometry po předání libereckému Dopravnímu podniku ještě bez ev.č. | 14.10.1998 Prototypový vůz RT6N1 najíždí zkušební kilometry po předání libereckému Dopravnímu podniku ještě bez ev.č. | 14.10.1998 Prototypový vůz RT6N1 najíždí zkušební kilometry po předání libereckému Dopravnímu podniku ještě bez ev.č. | 14.10.1998 Setkání dvou jedinečných tramvajových zástupců v liberecké smyčce Lidové sady, pro Liberec bohužel pouze seconhandových vozů v podobě prototypu vozu RT6N1 ev.č.84 (ex DP Praha ev.č.0028 a 9051) vypraveného na linku 2 s prototypem vozu RT6S ev.č.85 (ex DP Praha ev.č.0031). | 23.12.1998 Setkání dvou jedinečných tramvajových zástupců v liberecké smyčce Lidové sady, pro Liberec bohužel pouze seconhandových vozů v podobě prototypu vozu RT6N1 ev.č.84 (ex DP Praha ev.č.0028 a 9051) vypraveného na linku 2 s prototypem vozu RT6S ev.č.85 (ex DP Praha ev.č.0031). | 23.12.1998
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.84 vypravený na libereckou linku 2 v zastávce Fügnerova. | 23.12.1998 Prototypový vůz RT6N1 nesoucí již ev.č.84 libereckého Dopravního podniku manipuluje při vypravení na linku 2 na dočasném vratném trojúhelníku Kubelíkova. | 23.12.1998 Prototypový vůz RT6N1 nesoucí již ev.č.84 libereckého Dopravního podniku manipuluje při vypravení na linku 2 na dočasném vratném trojúhelníku Kubelíkova. | 23.12.1998 Prototypový vůz RT6N1 nesoucí již ev.č.84 libereckého Dopravního podniku vypravený na linku 2 stanicuje v zastávce Rybníček. | 23.12.1998 Prototypový vůz RT6N1 nesoucí již ev.č.84 libereckého Dopravního podniku vypravený na linku 2 stanicuje v zastávce Šaldovo náměstí. | 23.12.1998
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.84 klesá od Kubelíkovy po zatím pouze jednokolejné trati rozchodu 1435 mm. | 23.12.1998 Neslavný konec prototypového vozu RT6N1 ev.č.0084 mířícího do Kovošrotu, na snímku z pražského nádraží Zličín. | březen 2002 Neslavný konec prototypového vozu RT6N1 ev.č.0084 mířícího do Kovošrotu, na snímku z pražského nádraží Zličín. | březen 2002s Neslavný konec prototypového vozu RT6N1 ev.č.0084 v kralupském Kovošrotu. | duben 2002 Neslavný konec prototypového vozu RT6N1 ev.č.0084 v kralupském Kovošrotu. | duben 2002
RT6N1 ev.č.9101
Paradoxy své doby představuje vůz RT6N1 ev.č.9101 vypravený na linku 11 v zastávce Solidarita, která ještě není ani opatřena nástupním ostrůvkem a moderní nízkopodlažní vozidlo tak není příliš schopno využít svých předností.... | 15.10.1997 Vůz RT6N1 ev.č.9101 na cvičné jízdě s novým řidičem manipuluje na vnitřní koleji smyčky Nádraží Braník. | 7.10.1997 Vůz RT6N1 ev.č.9101 v červenobílém laku vypravený na linku 4 stanicuje v zastávce Karlovo náměstí. | 31.3.1998 Vůz RT6N1 ev.č.9101 cestuje zimní krajinou na silničním tahači do šumperské firmy Pars Nova, a.s. k úpravě na typ RT6N2. | 21.1.2004 Pomíchané články vozu RT6N1 ev.č.9101 odstavené na kolejišti v areálu firmy Pars Nova, a.s. v Šumperku. | 15.12.2004
 Další fotografie vozu RT6N1 ev.č.9101
RT6N1 ev.č.9102
Vůz RT6N1 ev.č.9102 odstavený na předávací koleji DP - ČD u nádraží Zličín v rámci oslav výročí košířské tramvajové tratě. | 13.6.1997 Vůz RT6N1 ev.č.9102 vypravený na linku 11 ve výstupní zastávce smyčsky Spořilov. | 29.8.1997 Vůz RT6N1 ev.č.9102 na cvičné jízdě stanicuje v zastávce Nábřeží kapitána Jaroše ve směru Strossmayerovo náměstí, která byla zrušena v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky Strossmayerovo náměstí a nově rozmístěnými zastávkami. | 20.5.1997 Smutný a bohužel realistický stav, vůz Škoda LTM008 vypravený na vložený spoj linky 10 ve smyčce Sídliště Řepy ve společnosti vozu RT6N1 ev.č.9102 na zkušební jízdě.... | 20.6.1999 Vůz RT6N1 ev.č.9102 odstavený na kolejišti DPOV Nymburk. | 1.10.2009
 Další fotografie vozu RT6N1 ev.č.9102
RT6N1 ev.č.9103
Návraty vozů RT6N1 do vozoven ze zkušebních jízd nebývaly vždy slavné, sunutý vozem KT8D5 ev.č.9038 se tak do hloubětínské vozovny s poruchou vracel také vůz ev.č.9103. | 15.1.1997 Vůz RT6N1 ev.č.9103 vypravený na cvičnou jízdu míří ke křižovatce Tylovo náměstí. | 22.8.1997 Zastávku Jana Masaryka právě opustil vůz RT6N1 ev.č.9103 vypravený na linku 4. | 31.10.1997 Poslední zástupce vozů RT6N1 ev.č.9103 opouští Prahu.... | 17.9.2009 Vůz RT6N1 ev.č.9103 odstavený v DPOV Nymburk. | 1.10.2009
 Další fotografie vozu RT6N1 ev.č.9103
RT6N1 ev.č.9104
Vůz RT6N1 ev.č.9104 ve své porodnici, ve výrobním závodě ČKD Tatra Zličín. | 25.6.1997 Vůz RT6N1 ev.č.9104 vypravený na linku 11 u smyčky Černokostelecká. | 17.10.1997 Poslední setkání s provozním vozem RT6N1 ev.č.9104 na pražských kolejí pro admina Petra nastalo zcela nečekaně u křižovatky Výtoň při další ze série pokusů o zkušební jízdy tohoto vozu. | 26.1.2002 Vůz RT6N1 ev.č.9104 na snímku z areálu Ústředních dílen DP posloužil jako dárce orgánů v podobě svých trakčních motorů pro zprovoznění vozu RT6N2 ev.č.9101. | 31.5.2006 Vůz RT6N1 ev.č.9104 vyčkává v areálu DPOV Nymburk na svůj další osud. | 1.10.2009
 Další fotografie vozu RT6N1 ev.č.9104


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024