Vozovna Pankrác

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Vozovna Pankrác


Vozy ev.č.2081+2089, vpravo je k zahlédnutí jedno z boxových stání pro autobusy
Interiér páté lodě vozovny Pankrác v roce 1970
Již od počátku své existence předpokládaly Elektrické podniky výstavbu tramvajové vozovny v oblasti Michle. Dokonce byl již zakoupen pozemek u Botiče, vymezený dnešními ulicemi Nuselská, Adamovská a Mendíků. V roce 1913 byl dokonce připraven a schválen projekt, ale vypuknutí první světové války výstavbu vozovny přerušilo. Po válce byla myšlenka tramvajové vozovny v této oblasti oživena, ale hledal se pro ni výhodnější pozemek. Když byla postavena tramvajová trať na dnešní náměstí Hrdinů, naskytla se lákavá možnost získat výhodnější pozemek poblíž pankrácké trestnice.

S výstavbou vozovny se započalo v roce 1925 a do vínku dostala odstavné lodě v podobě ojedinělé železobetonové konstrukce. Provoz vozovna zahájila 10. října 1927, kdy vypravila na trať prvních 19 vlaků. Vozovna měla v době svého otevření pět lodí po pěti kolejích. Střední tři lodě byly v celé délce vybaveny prohlížecími kanály a sloužily tak nejen k deponaci, ale i údržbě vozů. Krajní lodě byly podsklepeny pouze v zadní části a sloužily zejména k odstavování vozů. Celkem bylo možné ve vozovně umístit 270 tehdejších vozů díky čemuž šlo o největší pražskou tramvajovou vozovnu. V celé délce zadní části odstavných lodí byly zřízeny dílny s příslušenstvím a dvě velká sila na písek. Od počátku byla vozovna vybavena objízdnou kolejí. V roce 1928 byl dokončen samostatný objekt na ruční umývání tramvají, který však svému účelu příliš dlouho nesloužil. Vozovna byla na tramvajovou síť původně napojena do dnešní ulice 5. května (tedy tam, kde burácí motory automobilů po Severojižní magistrále).
Reklamní vůz ev.č.4101 se sotva prodírá odstavenými autobusy
Motorový vůz ev.č.2096 ve druhé lodi připravený k výjezdu na linku 14
12. února 1945 byla při spojeneckém bombardování vážně poškozena 5. loď vozovny, k jejíž obnově došlo až na podzim roku 1946. Mezi roky 1957 - 1960 proběhla přestavba 4. a 5. lodě pro deponaci vozů řady T a mezi těmito loděmi byla postavena nová dílna, což si vyžádalo zrušení dvou kolejí. Od té doby mají 4. a 5. loď jen čtyři koleje. Když na počátku roku 1958 došlo k velkému požáru v areálu Ústředních dílen v Rustonce musely se o údržbu vozů typu T začít starat vybrané vozovny. Mezi jinými i vozovna Pankrác, v jejíž ještě ne zcela dokončené dílně byla prováděna i těžká údržba tramvají. V roce 1965 byl objekt původní umývárny tramvajových vozů vrácena svému účelu a byl zde instalován mycí rám Sigma, který byl o 27 let později nahrazen mycím strojem Tammermatic. Do areálu vozovny vedla původně jen jedna kolej, druhá byla zřízena v roce 1957. Když byla z důvodu pokračující výstavby Severojižní magistrály v roce 1970 zrušena trať v ulici 5. května, byla vozovna nově spojena s ostatní sítí novou tramvajovou tratí vedenou ulicemi Na Pankráci, Na Veselí a Soudní. Před vozovnou byl zřízen dvoukolejný vratný trojúhelník. V letech 1973-1974 se uskutečnila přestavba kolejiště před 1. - 3. lodí vozovny pro vozy T3, v letech 1985 a 1986 byly zřízeny odstavné koleje do bývalých autobusových garáží k odstavování Strojních zatlačovaček používaných při rekonstrukcích tramvajových tratí metodou BKV. Obě koleje byly v roce 1992 odpojeny. Tramvajová smyčka před vozovnou byla postavena v roce 1974, do dnešní podoby byla rekonstruována v roce 1995.

Vozovna Pankrác v roce 1995
Motorový vůz ev.č.2087 v sousedství odstavených autobusů vyjíždí na linku 3
Od počátku provozu tramvajové vozovny se počítalo s tím, že v areálu vzniknou také autobusové garáže. Garáže pro 18 autobusů zahájily provoz dokonce dříve než samotná tramvajová vozovna - 24. září 1927. V roce 1929 byla postavena další garáž pro 12 vozů a umývárna autobusů. Ke garážování se dokonce využívala i umývárna tramvají. 22. prosince 1932 byla část vozů přeložena do nových autobusových garáží v Dejvicích. V 60. letech musely být autobusy odstavovány i v tramvajové části areálu a byly pro ně zřízeny i provizorní odstavné plochy mimo areál vozovny. Provoz autobusových garáží Pankrác byl ukončen 15.září 1982, kdy byly přeloženy do Dejvic v rámci zprovoznění nových autobusových garáží v Řepích a ve švech praskající tramvajová vozovna si konečně oddychla. Dnes vozovna Pankrác vypravuje do sítě jen modernizované vozy T3R.P. A navíc poskytuje přístřeší také čtyřem nejezdícím tramvajím typu RT6N1, z nichž vůz 9101 byl modernizován na typ RT6N2.www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023