Smyčka Vozovna Pankrác

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Vozovna Pankrác


Ač se to někomu může zdát s podivem, dnešní podoba smyčky u vozovny Pankrác je již čtvrtou variantou vratného zařízení v této lokalitě. Smyčky za ta léta měnily nejen podobu, ale také polohu.

Vjezdové výhybky vznikající nové podoby smyčky Vozovna Pankrác. | 21.10.1995
Souprava vozů T3R.P ev.č.8340+8341 vypravená na linku 18 odbočuje z hlavní tratě do smyčky Vozovna Pankrác. | 11.7.2010
Vůz T3SUCS-DVC ev.č.7251 nasazený na denní části svého nočního výkonu v podobě vypravení na linku 18 manipuluje na vnější koleji smyčky Vozovna Pankrác. | 26.7.1999
Vozy RT6N1 vypravované z pankrácké vozovny se objevovaly zejména na „jejích“ linkách. Díky tomu se ve smyčce Vozovna Pankrác mohla setkat tou dobou standardní souprava vozů T3SUCS ev.č.7206+7207 s prototypovým vozem RT6N1 ev.č.9051, v nějž se vkládaly naděje, že obnoví pražský vozový park... | 1.11.1996
Setkání nízkopodlažních vozů Škoda 14T ev.č.9144 a ev.č.9130 vypravených na linku 18 ve smyčce Vozovna Pankrác. | 20.3.2011
Soupravy vozů T3SUCS ev.č.7162+7163 na vnitřní koleji a T3R.P ev.č.8360+8361 na vnější koleji smyčky Vozovna Pankrác spojuje, kromě vypravení na linku 18 také celovozová reklama na Indulonu. | 13.6.2008
Souprava vozů T3M ev.č.8078+8013 vypravená na linku 18 manipuluje v prostoru výstupní zastávky vnitřní koleje smyčky Vozovna Pankrác. | 11.7.2010
Na lince 18 se objevují všechny možné typy vozů z různých vozoven. A tak v prostoru výstupních zastávek manipulují soupravy vozů T3R.PV ev.č.8151+8152 a T6A5 ev.č.8607+8608 na lince 18. | 30.4.2007
Setkání soupravy vozů T3R.P ev.č.8362+8363 vypravená na linku 37 a vozu Škoda 15T ev.č.9212 vypraveného na linku 18 v prostoru výstupních zastávek smyčky Vozovna Pankrác. | 18.11.2011
V období vrcholících povodní jezdily k vozovně Pankrác všechny modřanské linky, které přišly o své standardní konečné. Ve smyčce Vozovna Pankrác se tak mohla setkat motolská souprava vozů T6A5 ev.č.8621+8622 vypravená na linku 16 se svými strašnickými kolegyněmi na lince 16 v sestavě vozů T3SUCS ev.č.7064+T3 ev.č.6669. | 16.8.2002
Aby byl na lince 18 zajištěn provoz nízkopodlažních vozidel, měla několik pořadí přidělena vozovna Motol, která je obsazovala vozy Škoda 14T, jak dokazuje vůz ev.č.9152 za výstupní zastávkou vnitřní koleje smyčky Vozovna Pankrác. | 24.1.2011
Souprava vozů T3 ev.č.6342+6344 vypravená na linku 18 manipuluje ve smyčce Vozovna Pankrác. | 22.3.1996
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.9051 obrátil ve smyčce Vozovna Pankrác a uhání vstříc dalším zkušebním kilometrům do centra Prahy. | 5.10.1996
Prostor výstupních zastávek vznikající nové podoby smyčky Vozovna Pankrác. | 21.10.1995
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7177+7176 vypravená na linku 18 názorně ukazuje, že již stačí jen pár desítek centimetrů a soupravy vyčkávající v prostoru výstupních zastávek blokují soupravy naopak vyjíždějící. | 14.5.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7164+7165 vypravená na linku 18 manipuluje v prostoru výstupní zastávky vnější koleje smyčky Vozovna Pankrác. | 30.4.2007
Setkání vozů T3R.P ev.č.8346+8347 a T3SUCS ev.č.7172+7173 vypravených na linku 18 ve smyčce Vozovna Pankrác. | 20.3.2011
...shodou okolností uplynulo na den patnáct let od pořízení předchozí fotografie s vozem RT6N1... V plném proudu je zkušební provoz s cestujícími s novou nadějí pražských tramvají. Vozem Škoda 15T ev.č.9201. A tak se na lince 18 mohl ve smyčce Vozovna Pankrác potkat se stejným typem tramvaje jako RT6N1, tedy soupravou vozů T3SUCS ev.č.7126+7127. | 1.11.2010
Tétrojkové hemžení ve smyčce Vozovna Pankrác zastoupené vozy ev.č.6957+6862 a ev.č.6866+6867 vypravenými na linku 18. | 7.12.2008
Souprava vozů T3 ev.č.6665+T3SUCS ev.č.7035 vypravená na linku 18 již povyjela z vnitřní koleje smyčky Vozovna Pankrác na sjezdovou výhybkou obou kolejí, aby uvolnila prostor další tramvaji. | 4.12.2004
Předvánoční posílení provozu přivádělo na linku 18 soupravy z vozoven, které tuto linku běžně nevypravují. A tak se ve smyčce Vozovna Pankrác setkaly žižkovské a motolské soupravy téšestek ev.č.8745+8734 a ev.č.8695+8696. | 4.12.2004
V období vrcholících povodní jezdily k vozovně Pankrác všechny modřanské linky, které přišly o své standardní konečné. Ve smyčce Vozovna Pankrác se tak mohly setkat soupravy vozů T6A5 ev.č.8621+8622 a ev.č.8637+8638 vypravené motolskou vozovnou na linky 17 a 3. | 16.8.2002
Setkání nízkopodlažních vozů Škoda 15T ev.č.9209 a Škoda 14T ev.č.9116 vypravených na linku 18 ve smyčce Vozovna Pankrác. | 27.2.2011
Povodně v Praze ochromily hromadnou dopravu... Linka 3 je z tohoto důvodu odkloněna do smyčky Vozovna Pankrác, jak dokazuje vůz KT8D5 ev.č.9046. Za několik dní se změní v linku X-B. | 18.8.2002
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7124+7125 vypravená na linku 18 obrací v prostoru smyčky Vozovna Pankrác do protisměru. | 25.6.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8386+8387 vypravená na linku 18 opouští smyčku Vozovna Pankrác a najíždí do nástupní zastávky. | 25.6.2004
Když byl 20. července 1925 zahájen provoz nové tramvajové tratě od křižovatky Vladimírova na Pankrác, zajížděly sem jen motorové vozy, které obracely na levé kolejové spojce. Aby se vlakům usnadnilo obracení, byla dodatečně v konečné stanici zřízena jednokolejná smyčka pojížděná proti směru hodinových ručiček, s tím, že kolejová spojka zůstala také zachována. Smyčka byla zprovozněna 21. dubna 1927 a od 30. května byla do konečné zastávky přivedena jako druhá linka 19, ukončená na původním kolejovém přejezdu.

Zahájení pravidelného provozu vozovny Pankrác vyvolaly v konečné stanici nesnáze s ukončením linky 19, která svým zakončením na přejezdu zejména ve špičce blokovala vyjíždějící vlaky z vozovny. Proto došlo k úpravě smyčky tak, že od 29. prosince 1927 měla dvě odjezdové koleje, které se do průběžné tratě napojovaly samostatně.

V roce 1933 začala výstavba nové soudní budovy, která zásadně měnila podobu tehdejšího Soudního náměstí (dnešní náměstí Hrdinů) před budovou. Představám architektů nevyhovovala stávající tramvajová smyčka, která byla proto zrušena a 23. května 1933 nahrazena kolejovým trojúhelníkem zaústěným do ulice Na Veselí.

V souvislosti s výstavbou automobilové Severojižní magistrály začaly být na Pankráci rušeny tramvajové tratě, 27. září 1970 byla zrušena trať vedoucí ulicí 5. května a následujícího dne byla nahrazena přeložkou v ulicích Na Pankráci, Na Veselí a Soudní. Před vozovnou byl zřízen atypický dvoukolejný vratný trojúhelník, v jehož přímé části byl v místě levých výhybek vložen pravý přejezd. Před soudní budovou byly koleje kuse ukončeny. Tramvaje mířící do vozovny obvykle zajely na pravou kusou kolej a přes přejezd couvaly do dvora vozovny. V Soudní ulici byly zřízeny pro potřeby vozovny dva křížové přejezdy, bližší k vozovně sloužil pro přejetí vlaků vyjíždějících ze 4. a 5. lodě po nesprávné koleji k přejetí na kolej správnou.

Aby bylo možné, po zrušení tramvajové trati na Budějovické náměstí, zachovat provoz tramvají na Pankrác, bylo nutné ukončit tramvajovou linku na vratném trojúhelníku před vozovnou, což se neukázalo příliš šťastným rozhodnutím. Pro snazší obracení vlaků bylo nutné vybudovat na náměstí Hrdinů jednokolejnou smyčku s předjízdnou kolejí. Přestože šlo ve své podstatě o vložení dvou výhybek a jednoho křížení do stávající tratě, stavba, zahájená 2. července 1974 byla zcela dokončena až 2. ledna 1975. V jednotlivých etapách byl udržován jednokolejný provoz mezi křížovými přejezdy a vozovnou pro zachování jejího provozu. Vlaky linky 18 měly konečnou v zastávce Na Veselí a manipulačně obracely na dvoře vozovny. Od 14. srpna opět přepravovaly cestující až k vozovně a nadále obracely na trojúhelníku před vozovnou. Provoz na nové smyčce byl zahájen 22. prosince 1974.

Při napojování sjezdové výhybky smyčky musela být zrušena rozjezdová výhybka prvního křížového přejezdu. Ani po výstavbě smyčky nedošlo k odstranění kolizního místa na výjezdu z vozovny, kdy vlaky vyjíždějící z 16. - 23. koleje stále jely až k přejezdu po protisměrné koleji.

Publikace pro řidiče tramvají "Plánky kolejišť" z roku 1986 již obsahuje výkres nové smyčky, která se realizace dočkala až v roce 1995. Výluka tratě před vozovnou pro její realizaci začala 22. srpna 1995, vlaky vozovny Pankrác byly odstavovány během víkendů celodenně a v pracovní dny mezi 18:00-6:00 v úseku Černokostelecká - Ústřední dílny DP. Během rekonstrukce byl kolejový trojúhelník před vozovnou redukován na jednokolejný a smyčka, dosud pojížděná proti směru hodinových ručiček, je pojížděna po jejich směru. Výjezd ze smyčky je samostatným obloukem, který se napojuje až před nástupní zastávkou, každá z kolejí smyčky se napojuje z hlavní tratě samostatnou výhybkou. Zatímco původní uspořádání smyčky nabízelo cestujícím výstupní zastávku společnou pro zatahující i obracející vlaky, nově je naopak společná nástupní zastávka pro vlaky vyjíždějící a obracející. Průjezd smyčkou je tak po rekonstrukci zcela oddělen od manipulační tratě vozovny. Protože v době zprovoznění smyčky ještě nebyla dokončena přestavba kolejové harfy vozovny samotné, byl před areál vozovny vložen pravý přejezd, nahrazující snesený v Soudní ulici. Manipulační provoz bez cestujících byl před vozovnou obnoven 18. října, do pravidelného provozu byla nová smyčka uvedena 1. listopadu 1995. V průběhu roku 2004 došlo k rekonstrukci kolejové harfy vozovny, během níž byla kolejová spojka před vozovnou nahrazena křížovým přejezdem. Deponovací kapacita smyčky (bez možnosti průjezdu pro ostatní vlaky) činí 10 vozů typu T.

Obě koleje smyčky odbočují vlevo z traťové koleje samostatnými radiově ovládanými výhybkami s pružnými jazyky ev.č.517L1 a 517L2 do prostoru výstupních zastávek vnější a vnitřní koleje. Za odbočením se obě koleje napřímí, kolej vnější má výstup cestujících na výstupní ostrůvek, kolej vnitřní umístila výstupní zastávku na chodník. Vnější kolej smyčky pokračuje nadále přímo ke sjezdové výhybce s kolejí vnitřní, k níž se vnitřní kolej přiblíží levým obloukem a pravým obloukem. Kolej smyčky se začíná stáčet v pravém oblouku, přiblíží se k výjezdové koleji z areálu vozovny Pankrác a následně se s ní ve sjezdové výhybce sloučí ještě před nástupní zastávkou na hlavní trati.

Celá smyčka je zřízena klasickou konstrukcí kolejnic na příčných pražcích se zákrytem z velké žulové dlažby.

Zastávky umístěné v popisované smyčce:
 • Vozovna Pankrác
  - Výstupní zastávka, vnější kolej smyčky Vozovna Pankrác na náměstí Hrdinů, za odbočením do smyčky, výstupní ostrůvek pro jeden vlak 2xT.
 • Vozovna Pankrác
  - Výstupní zastávka, vnitřní kolej smyčky Vozovna Pankrác na náměstí Hrdinů, za odbočením do smyčky, výstup na chodník pro jeden vlak 2xT.
 • Provozované linky na popisované smyčce:
  V denním provozu střídavě na vnější a vnitřní koleji smyčky manipuluje linka 18. V nočním provozu patří vnější kolej lince 53.

  Fotocesta po smyčce Vozovna Pankrác
  Vjezdová část do smyčky Vozovna Pankrác je, poměrně netradičně, tvořena dvěma samostatnými výhybkami. Jako první z traťové koleje odbočuje vnější kolej smyčky. Vjezdová část do smyčky Vozovna Pankrác je, poměrně netradičně, tvořena dvěma samostatnými výhybkami, obě vjezdové koleje tedy musí překřížit protisměrnou, výjezdovou kolej. Vjezdová část do smyčky Vozovna Pankrác je, poměrně netradičně, tvořena dvěma samostatnými výhybkami. Jako druhá z traťové koleje odbočuje vnitřní kolej smyčky. Celkový pohled na prostor vnější a vnitřní koleje smyčky Vozovna Pankrác s výstupními zastávkami. Vnější kolej smyčky Vozovna Pankrác před výstupní zastávkou.
  Výstupní zastávka vnější koleje smyčky Vozovna Pankrác. Výstupní zastávka vnější koleje smyčky Vozovna Pankrác. Výstupní zastávka vnější koleje smyčky Vozovna Pankrác. Za výstupní zastávkou pokračuje vnější kolej smyčky Vozovna Pankrác nadále přímým úsekem. Vnější kolej smyčky Vozovna Pankrác se přibližuje ke sjezdové výhybce s kolejí vnější.
  Přímý úsek vnitřní koleje smyčky Vozovna Pankrác před výstupní zastávkou za odbočením z traťové koleje. Výstupní zastávka vnitřní koleje smyčky Vozovna Pankrác. Výstupní zastávka vnitřní koleje smyčky Vozovna Pankrác. Za výstupní zastávkou vnitřní kolej pokračuje ještě několik metrů v přímém úseku, následuje sblížení s vnější kolejí v kombinaci levého a pravého oblouku. Levý oblouk vnitřní koleje smyčky Vozovna Pankrác se záhy mění v pravý...
  ...a v pravém oblouku se vnitřní kolej smyčky slučuje ve sjezdové výhybce s kolejí vnější. Za sjezdovou výhybkou se kolej stáčí v pravém oblouku. Za sjezdovou výhybkou se kolej stáčí v pravém oblouku. Za sjezdovou výhybkou se kolej stáčí v pravém oblouku, který tramvaje obrací do směru, ve které přijely. Kolej se stáčí v pravém oblouku a přibližuje se k výjezdové koleji z areálu vozovny Pankrác.
  Pravý oblouk vratné části smyčky Vozovna Pankrác ve společnosti výjezdové koleje z vozovny. Pravý oblouk vratné části smyčky Vozovna Pankrác ve společnosti výjezdové koleje z vozovny. Vratná kolej smyčky Vozovna Pankrác se v pravém oblouku pomalu slučuje s výjezdovou kolejí z areálu vozovny. Vratná kolej smyčky Vozovna Pankrác se v pravém oblouku pomalu slučuje s výjezdovou kolejí z areálu vozovny. Ve sjezdové výhybce se kolej smyčky Vozovna Pankrác před nástupní zastávkou slučuje s výjezdovou kolejí z vozovny samotné.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024