Pozůstatky tratě v Budějovické ulici

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pozůstatky tratě v Budějovické ulici


Zrušená tramvajová trať měla tu smůlu, že vedla ve shodné trase s tratí metra C, která se navíc otevírala v době, kdy se předpokládala všespasitelnost metra pro pražskou dopravu. Že tomu tak není a nikdy nebude se ukázalo pozdě. Trať již byla zlikvidována...

Vůz T3 na lince 13 v Budějovické ulici
Souprava dvounápravových vozů vedená motorovým vozem ev.č.2126 na lince 14 projíždí Budějovickou ulicí
29. května 1930 byl s velkou slávou za účasti pražského primátora, který se na místo přepravil salónním motorovým vozem ev.č. 200, zahájen provoz na zcela nové tramvajové trati od pankrácké vozovny na Kačerov. Trať byla vedena zhruba dnešními ulicemi 5. května, Budějovická a Jihlavská k úplně nové koncové smyčce na Kačerově. Součástí tratě byly též odbočné koleje k měnírně elektrických drah Za Zelenou liškou, měřící 285 metrů. Zhruba u křižovatky Budějovické ulice s Olbrachtovou se v roce 1938 připojila novostavba tramvajové tratě na Ryšánku, která byla uvedena do provozu 13. listopadu téhož roku. V roce 1952 - přesněji k 13. lednu - zahájila provoz nová mezilehlá tramvajová smyčka na Budějovickém náměstí, která měla odlehčit provoz na koncových úsecích. V roce 1968 prodělala celá smyčka rekonstrukci a v souvislosti s tím byla kačerovská trať připojena novým úsekem prostřednictvím dvoukolejného kolejového trojúhelníku. Nová smyčka byla uvedena do provozu 13. října 1969 určená nejprve jen k manipulačním účelům. Bylo v ní možné obracet ze všech traťových směrů (z centra, od Ryšánek i od Kačerova) a v případě potřeby bylo možné s využitím smyčky provozovat tramvaje též v úseku Ryšánka - Kačerov. V souvislosti s výstavou automobilové Severojižní magistrály a také s výstavbou trasy metra C prodělala v roce 1970 celá trať zásadní změny. Nejprve byl 26. září 1970 zastaven provoz od pankrácké vozovny ulicí 5. května k Budějovické ulici a začalo napojování přeložené tratě do ulice Na Pankráci. Provoz na novém úseku byl zahájen
Likvidace tramvajové tratě v ulici 5. května
Likvidace tramvajové tratě v ulici 5. května
již o den později a stará trať v ulici 5. května ustoupila automobilům. 19. října 1970 byla s ohledem na výstavbu metra zrušena tramvajové trať od Budějovického náměstí na Kačerov, vedená Jihlavskou ulicí a zároveň byl dočasně přerušen provoz na Ryšánku, aby byla umožněna stavba stanice metra Budějovická. Tramvajový provoz byl zkrácen do smyčky na Budějovickém náměstí. I do ní však tramvaje naposledy přijely ve stejný den, kdy se pod Prahou rozjely s cestujícími první vlaky metra - 9. května 1974. O den později byla trať v úseku Na Veselí - Budějovické náměstí zrušena a provoz na Ryšánku tak již nemohl být nikdy obnoven. A tak k likvidaci celé sítě pankráckých tramvajových tratí došlo 3 roky po rekonstrukci tratě na Ryšánku (počítáme-li za datum jejího zrušení rok 1970, kdy byl na ní přerušen provoz), 4 roky po výstavbě přeložky z ulice 5. května a pět let po zprovoznění nové smyčky na Budějovickém náměstí...

Cesta za pozůstatky tramvajové tratě v ulicí Na Pankráci a Budějovické byla v roce 1995 radostnější, než-li dnes. V místě, kde levým obloukem odbočuje tramvajová trať k pankrácké tramvajové vozovně do ulice Na Veselí naše kroky pokračovaly po zvýšeném středním pásu přímým směrem. Nejprve byly pouze v asfaltu patrné stopy po vytrhaných kolejnicích. Skutečně kolejnicích, protože při likvidaci této části zůstaly pražce v zemi zachovány a vytrhány byly pouze kolejnice, jejichž prostor byl zalit asfaltem. Kupodivu u této části tratě zůstaly koleje zachovány spíše v místech přejezdů příčných ulic pro automobily, nikoliv na samostatném středním pásu, kde nyní parkují automobily. Na křižovatce s Hvězdovou ulicí byly v místě příčného přejezdu pro automobily zachovány obě koleje. Stejná situace se opakovala také u stanice metra Pankrác, kde mezi parkujícími automobily vykukovaly lesknoucí se koleje. Dalším místem, kde jsme se v roce 1995 ještě mohly setkat s kolejemi byl příčný přejezd na křižovatce s ulicí Na Strži. U příčných přejezdů s ulicemi Hanušovou a Za Zelenou liškou již sice koleje ke spatření nebyly, ale přesto bylo místo jejich uložení více než patrné. Ve vozovce kryté žulovou dlažbou stále zůstal asfaltový pás dvoukolejné tramvajové tratě. Srdce zaplesalo radostí na křižovatce s Olbrachtovou ulicí, kde v dlažbě ležela přímá dvoukolejná trať, včetně výhybek do smyčky Budějovické náměstí. Zatímco u levé koleje (tedy u sjezdové výhybky) zůstal na výhybku také napojen oblouk vycházejí z chodníku, u pravé koleje (a rozjezdové výhybky) hned za jazyky výhybky kolej končila. Za chybějící částí, kde by odbočující levý oblouk překřížil protisměrnou kolej, pak zůstal v dlažbě vozovky zachován vjezdový levý oblouk, končící u kamenného obrubníku chodníku. O kus dále pak zůstaly zachovány oblouky trojúhelníku tratě na Kačerov, které umožňovaly jízdu z obou traťových směrů. Ale...

Ale uplynulo pár let, a některá místa o svá torza kolejí přišla, takže situace v roce 2002 vypadá poněkud jinak. Koleje totiž zůstaly zachovány již pouze na příčném přejezdu s Hvězdovou ulicí a u stanice metra Pankrác. Pozůstatky v asfaltu zůstaly nadále patrné u příčných přejezdů s ulicemi Hanušovou a Za Zelenou liškou. Kompletně zmizely koleje na křižovatce s ulicí Na Strži, též křižovatka s Olbrachtovou ulicí přišla o svá torza, včetně oblouků do smyčka Budějovické náměstí. Zachovány zůstaly (dne 2. listopadu 2002) ještě oblouky - tedy pozůstatek kolejového trojúhelníku - tratě na Kačerov, ale i ty mají podle vyjádření stavbyvedoucího firmy, jenž zde opravuje vozovky, své dny sečteny...

Protože fotografie pochází z roku 1995, kdy bylo těleso ještě relativně celé, jsou pro odlišení náhledy fotografií z míst, kde již koleje v roce 2003 nejsou, přeškrtnuté.

Pozůstatky tramvajové tratě Na Veselí - Budějovické náměstí, 25. března 1995
Pozůstatky tramvajové tratě Na Veselí - Budějovické náměstí Pozůstatky tramvajové tratě Na Veselí - Budějovické náměstí Pozůstatky tramvajové tratě Na Veselí - Budějovické náměstí Pozůstatky tramvajové tratě Na Veselí - Budějovické náměstí Pozůstatky tramvajové tratě Na Veselí - Budějovické náměstí
Pozůstatky tramvajové tratě Na Veselí - Budějovické náměstí Pozůstatky tramvajové tratě Na Veselí - Budějovické náměstí Pozůstatky tramvajové tratě Na Veselí - Budějovické náměstí Pozůstatky tramvajové tratě Na Veselí - Budějovické náměstí Pozůstatky tramvajové tratě Na Veselí - Budějovické náměstí
Pozůstatky tramvajové tratě Na Veselí - Budějovické náměstí Pozůstatky tramvajové tratě Na Veselí - Budějovické náměstí Pozůstatky tramvajové tratě Na Veselí - Budějovické náměstí Pozůstatky tramvajové tratě Na Veselí - Budějovické náměstí Pozůstatky tramvajové tratě Na Veselí - Budějovické náměstí
Pozůstatky trojúhelníku tratě na Kačerov, 25. března a 1. dubna 1995
Pozůstatky trojúhelníku tratě na Kačerov Pozůstatky trojúhelníku tratě na Kačerov Pozůstatky trojúhelníku tratě na Kačerov Pozůstatky trojúhelníku tratě na Kačerov Pozůstatky trojúhelníku tratě na Kačerov
Pozůstatky trojúhelníku tratě na Kačerov Pozůstatky trojúhelníku tratě na Kačerov Pozůstatky trojúhelníku tratě na Kačerov Pozůstatky trojúhelníku tratě na Kačerov Pozůstatky trojúhelníku tratě na Kačerov

Fotografie: © Pražské tramvaje, © Miroslav Křehlík a archiv


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024