Trať Vozovna Pankrác - Vladimírova

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Vozovna Pankrác - Vladimírova


Když v roce 1910 nabídlo město Nusle Elektrickým podnikům pozemek na Pankráci, zhruba v místech výškové budovy, určené původně pro Československý rozhlas, uvažovalo se o zavedení tramvajové dopravy do této oblasti přes vyšehradskou citadelu, což však naráželo na technické problémy spočívající zejména v úzkých branách barokního opevnění, jimiž by tramvajová doprava bez značných úprav procházela jen stěží. Přesto se o trasování jednalo ještě v roce 1915 a tak konec všemu udělal až návrh nové vozovny z roku 1924 na zcela jiných pozemcích...

Obrazový doprovod stránky o tramvajové trati od Vozovny Pankrác ke křižovatce Vladimírova nemůžeme začít jinak, než pohledem na jedno místo, tehdy ještě určené k životu. Ano, jsme na náměstí Hrdinů před budovou Vrchního státního zastupitelství (zcela vpravo). Trávník, keře, tramvaje jezdící po povrchu, nikoliv v podjezdu schovaném pod magistrálu. No a v místě magistrály rodící se velkoměstský bulvár. | okolo 1940
Původní podoba Soudního náměstí s tramvajovou tratí před soudní budovou. | 1934
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7172+7173 vypravená na linku 18 manipuluje v prostoru původního kolejového uspořádání smyčky Vozovna Pankrác. | 1994
Ve výstupní zastávce Vozovna Pankrác pro vlaky zatahující do vozovny stanicuje souprava cvičných vozů T3 ev.č.5520+5502. | 18.8.2011
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7164+7165 vypravená na linku 18 odbavuje cestující v nástupní zastávce Vozovna Pankrác. | 14.5.2006
Souprava vozů T3M ev.č.8078+8013 vypravená na linku 18 odbavuje cestující v nástupní zastávce smyčky Vozovna Pankrác. | 11.7.2010
Do výstupní zastávky Vozovna Pankrác vjíždí vůz T3 ev.č.6469 vypravený na linku 6. | 16.10.1994
Celovozovou reklamou opatřená souprava vozů T3SUCS ev.č.7152+7153 vypravená na linku 18 právě opustila nástupní zastávku Vozovna Pankrác a přejíždí křížení s vjezdovými kolejemi smyčky. | 4.9.2011
K rozjezdové výhybce na vnější kolej smyčky Vozovna Pankrác dospěla Soudní ulicí souprava vozů T3R.P ev.č.8340+8341 vypravená na linku 18. | 11.7.2010
Souprava vozů T3R.P ev.č.8212+8211 vypravená na linku 18 opustila nástupní zastávku Vozovna Pankrác a míří Soudní ulicí k zastávce Na Veselí. | 14.5.2006
Vůz KT8D5 ev.č.9029 vypravený na linku 3 ještě v původním laku vozů KT8D5 uhání Soudní ulicí od vozovny Pankrác do zastávky Na Veselí. | 14.5.2006
Křížový kolejový přejezd v Soudní ulici u ulice V Občanském domově. | 28.7.1981
Souprava vozů T3 ev.č.6841+6871 vypravená na linku 18 projíždí obloukem z ulice Na Veselí do Soudní ulice. | 28.11.2008
Původní stav tramvajové tratě v ulici Na Veselí před rekonstrukcí do velkoplošných panelů BKV, nějak je tu výrazně méně automobilů, co říkáte? | 1.7.1995
Vůz Škoda 14T ev.č.9152 vypravený na linku 18 odbavuje cestující v zastávce Na Veselí. | 24.1.2011
Vůz T3R.P ev.č.8212 vypravený na linku 37 míří ulicí Na Veselí do podjezdu pod Severojižní magistrálou ve směru k zastávce Pražského povstání. | 19.11.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9218 vypravený na linku 18 klesá do podjezdu pod Severojižní magistrálou ve směru k zastávce Pražského povstání. | 19.11.2011
Podhled na halu vozovny Pankrác od ulice Na Veselí ještě bez administrativní části a bez existujících komunikací a zástavby v této části. | 1928
Do podjezdu ulice Na Veselí pod ulicí 5. května vjíždí souprava vozů T3R.P ev.č.8338+8339 vypravená na linku 18. | 11.11.2008
Z podjezdu ulice 5.května pod ulicí Na Veselí stoupá do ulice Na Pankráci souprava vozů T3SUCS ev.č.7188+7189 vypravená na linku 18. | 11.11.2008
Vůz KT8D5 ev.č.9017 vypravený na linku 3 odbočuje do ulice Na Veselí. | 14.5.2006
Z ulice Na Pankráci odbočuje do ulice Na Veselí vůz T6A5 ev.č.8681 vypravený na linku 37. Do roku 1974 bychom mohli pokračovat po tramvajových kolejích také ve směru k fotografovi. | 19.11.2011
Již od 9. května 1974 nejezdí tramvaje ulicí Na Pankráci, přesto i po 7 letech na místě kolejového trojúhelníku na styku ulic Na Veselí a Na Pankráci zůstává kompletně (!) zachovalé trolejové vedení křižovatky a většina kolejí, sneseny jsou ve své podstatě pouze výhybky a křížení v pojížděném oblouku. | 28.7.1981
Do zastávky Pražského povstání vjíždí souprava vozů T6A5 ev.č.8607+8608 vypravená pod dozorem admina Petra na linku 18. | 30.4.2007
Sólo vůz T3R.PV ev.č.8175 vypravený na linku 18 stanicuje v zastávce Pražského povstání. | 2.12.2010
Vůz Škoda 15T ev.č.9201 vypravený na linku 18 stanicuje v zastávce Pražského povstání. | 19.10.2010
V zastávce Pražského povstání stanicuje souprava vozů T3R.P ev.č.8332+8333 vypravená na linku 18. | 10.1.2010
Likvidace původního traťového úseku v ulici 5. května v pohledu k Nuselskému mostu. | 15.11.1970
Souprava vozů T3M ev.č.8081+8013 vypravená na linku 18 opustila zastávku Pražského povstání a ulicí Na Pankráci míří na Palouček. | 28.1.2011
Vůz Škoda 14T ev.č.9132 vypravený na linku 18 vyčkává v ulici Na Pankráci na signál volno světelné signalizace před zastávkou Pražského povstání. | 28.1.2011
Z Táborské ulice do ulice Na Pankráci odbočuje vůz T6A5 ev.č.8669 vypravený na linku 37 a míří k zastávce Pražského povstání. | 19.11.2011
Prototypový vůz Škoda 14T ev.č.9111 odbočuje z Táborské ulice do ulice Na Pankráci během vypravení na odkloněnou linku 3 pro konání Pražského půlmaratónu. Vůz ještě nemá „vymyšlen“ a instalován držák na praporky a z tohoto důvodu je samozřejmě nemá. Tohle byl ostatně důvod, proč vůz nesměl zpočátku během státních svátků do ulic. | 14.5.2006
Z podjezdu pod severojižní magistrálou vedenou ulicí 5. května vystoupala Táborskou ulicí souprava vozů T3R.P ev.č.8340+8341 vypravená na linku 18 a brzy odbočí do ulice Na Pankráci k zastávce Pražského povstání. | 14.5.2006
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7117+7116 vypravená na linku 18 vyčkává na světelně řízené křižovatce pro odbočení z Táborské ulice do ulice Na Pankráci. | 14.5.2006
Z podjezdu pod Severojižní magistrálou vystoupává na vrchol Táborské ulice vůz Škoda 15T ev.č.9229 vypravený na linku 18, aby ihned zahájil klesání k zastávce Palouček. | 18.11.2011
Z podjezdu pod severojižní magistrálou vedenou ulicí 5. května vystoupala Táborskou ulicí souprava vozů T3R.P ev.č.8398+8399 vypravená na „převlékací“ linku 18 a brzy začne klesat k zastávce Palouček. | 18.11.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9212 vypravený na linku 18 překonává křižovatku s ulicí Lounských a míří do podjezdu pod Severojižní magistrálou. | 18.11.2011
Od zastávky Palouček k zastávce Pražského povstání stoupá Táborskou ulicí souprava vozů T3R.P ev.č.8348+8349 vypravená na linku 18. | 14.5.2006
Od zastávky Palouček k zastávce Pražského povstání stoupá Táborskou ulicí souprava vozů T3R.P ev.č.8397+8323 vypravená na linku 18. | 15.4.2004
Souběžně s tramvajovými linkami z náměstí bratří Synků až na Palouček jezdí autobusové linka 193, využívající tramvajové zastávky jako dokazuje autobus Karosa 2070.23 CityBus ev.č.3300 stanicující v zastávce Palouček. | 19.11.2011
Vůz Škoda 14T ev.č.9143 vypravený na „převlékací“ linku 37 vjíždí do zastávky Palouček. | 18.11.2011
Do zastávky Palouček stoupá souprava motorového a vlečného vozu, jejíž prostřednictvím se Pražané loučily s dvounápravovými vozy. | 9.5.1974
Vůz KT8D5 ev.č.9029 vypravený na linku 24 se zbytky původní celovozové reklamy klesá Táborskou ulicí k zastávce Nuselská radnice. | 7.9.2002
Vůz KT8D5 ev.č.9001 vypravená na linku 3 klesá Táborskou ulicí k zastávce Nuselská radnice. | 14.5.2006
Tramvajová souprava stoupá Táborskou ulicí u Nuselské radnice k Paloučku. | 1930
Souprava vozů T3R.PV ev.č.8185+T3R.P ev.č.8323 vypravená na linku 18 stoupá Táborskou ulicí od Nuselské radnice k Paloučku. | 19.11.2011
Od zastávky Nuselská radnice stoupá Táborskou ulicí k Paloučku souprava vozů T6A5 ev.č.8712+8733 vypravená na linku 37. Čelní vůz je již opatřen pražským spřáhlem. | 18.11.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9204 vypravený na linku 18 odbavuje cestující v zastávce Nuselská radnice. | 15.5.2011
Vůz Škoda 14T ev.č.9154 vypravený na linku 18 odbavuje cestující v zastávce Nuselská radnice. | 21.10.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8234+8235 projíždí protisměrnou kolejí v Táborské ulici u zastávky Nuselská radnice během provozu provizorní jednokolejné tratě zřízené z důvodu rekonstrukce kolejí v Nuselské ulici. | 2.11.2011
Vůz Škoda 14T ev.č.9150 vypravený na linku 18 odbavuje cestující v zastávce Nuselská radnice. | 4.11.2010
Cvičný vůz T3M ev.č.5519 jedoucí Táborskou ulicí po protisměrné koleji po překonání povrchové spojky Californien míjí autobus Karosa 2070.23 CityBus ev.č.3029 vypravený na náhradní linku X18 stanicující v zastávce Nuselská radnice. | 8.11.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9210 vypravený na linku 18 odbavuje cestující v zastávce Nuselská radnice. | 18.11.2011
Souprava motorového a dvou vlečných vozů právě v křižovatce Vladimírova odbočila do Táborské ulice a dělníci vrchní stavby Dopravního podniku pokračují ve své práci v kolejišti. | 1970
Původní podoba Soudního náměstí s tramvajovou tratí před soudní budovou. | 1934
Obytný dům vystavěný pro zaměstnance Elektrických podniků u vozovny Pankrác. Vozovna je napojena do ulice 5. května dvoukolejným trojúhelníkem. | 1931
Zatímco souprava vozů T3R.P ev.č.8211+8212 vypravená na linku 11 zamířila do výstupní zastávky Vozovna Pankrác před svým zatažením, souprava vozů T3SUCS ev.č.7125+7124 vypravená na linku 18 právě najela do zastávky nástupní aby se vydala na Petřiny. | 25.6.2004
Byla to velká sláva, když si účastníci „nultého“ kurzu na ovládání tramvaje Škoda 14T jeli pro „řidičáky“. Mr.Cross ovládá prototypový vůz ev.č.9111 na jedné z prvních jízd, kdy se objevil za denního světla v ulicí ve výstupní zastávce vlaků zatahujících do vozovny Pankrác. | 29.12.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7173+7172 vypravená na linku 18 manipuluje v prostoru původního kolejového uspořádání smyčky Vozovna Pankrác. | 1994
Za hustého sněžení vjíždí do nástupní zastávky Vozovna Pankrác vjíždí souprava vozů T3SUCS ev.č.7150+7151 vypravená na linku 18. | 10.1.2010
Do výstupní zastávky Vozovna Pankrác vjíždí vůz T3 ev.č.6622 vypravený na linku 6. | 16.10.1994
Z nástupní zastávky Vozovna Pankrác vyjíždí na první metry po pražských kolejích řidič vozu Škoda 15T ev.č.9205 na cvičné jízdě. | 4.9.2011
„Invalidní“ křížový kolejový přejezd v Soudní ulici u smyčky Vozovna Pankrác, jejíž vznik stál za tímto „zinvalidněním“, když musela být odstraněna výhybka na pravé koleji a její parťačka na druhé koleji se stala zbytečnou. | 28.7.1981
Vůz T3R.P ev.č.8211 vypravený na „převlékací“ linku 37 za bedlivého šoférování Mistra Pana Aleše Chemika Fořta míří Soudní ulicí ke smyčce Vozovna Pankrác. | 19.11.2011
Souprava vozů T3R.PV ev.č.8169+8170 vypravená na linku 18 míří Soudní podél pankrácké věznice k zastávce Na Veselí. | 19.11.2011
Soudní ulicí míří k Vozovně Pankrác vůz T6A5 ev.č.8690 vypravený na linku 37. | 19.11.2011
Cvičný vůz T3M ev.č.5519 projíždí rekonstruovanou kolejí v oblouku ze Soudní ulice do ulice Na Veselí. | 7.11.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9213 vypravený na linku 18 vjíždí do zastávky Na Veselí. | 3.4.2011
Vůz KT8D5.RN2P ev.č.9085 vypravený na odkloněnou linku 3 stanicuje v zastávce Na Veselí. | 11.5.20081
Nakloněná karoserie vozu Škoda 15T ev.č.9223 vypraveného na linku 18 mířícího obloukem ulice Na Veselí prozrazuje, že se k zastávce Na Veselí blíží „ďábelskou“ rychlostí :-). | 19.11.2011
Souprava vozů T3R.PV ev.č.8169+8170 vypravená na linku 18 stoupá s podjezdu pod Severojižní magistrálou ve směru k zastávce Na Veselí. | 19.11.2011
Stavební technika v ulici 5. května začíná realizovat podjezd ulice Na Veselí, v ulici 5. května ještě jezdí tramvaje na zvýšeném pásu v jejím středu. | 1968
Z podjezdu ulice 5.května pod ulicí Na Veselí stoupá do ulice Na Pankráci souprava vozů T3R.PV ev.č.8173+8174 vypravená na linku 18. | 19.11.2011
Do podjezdu jímž ulice Na Veselí mimoúrovňově křižuje Severojižní magistrálu v ulici 5. května vjíždí souprava vozů T3R.P ev.č.8402+8403 vypravená na linku 18 a mířící do zastávky Na Veselí. | 14.5.2006
Vznikající podjezd ulice Na Veselí pod ulicí 5. května s již zřízeným kolejovým trojúhelníkem. | 1969
Vůz Škoda 15T ev.č.9224 vypravený na linku 18 míří ulicí Na Pankráci k odbočení do ulice Na Veselí. Před lety bychom v těchto místech spatřili výhybky umožňující pokračování pankráckých tramvajových tratí. | 19.11.2011
Souprava vozů T3 ev.č.6142+6103 vypravená na linku 18 stanicuje v zastávce Pražského povstání. | 17.1.1998
Souprava vozů T3 ev.č.6092+6103 vypravená na linku 21 jede do své domovské vozovny na Pankrác. Cestou stanicuje v zastávce Pražského povstání. | 2.3.1998
Vůz Škoda 15T ev.č.9203 vypravený na linku 18 vjíždí do zastávky Pražského povstání, zatímco v povzdálí odbočuje do ulice Na Veselí vůz Škoda 14T ev.č.9120 na cvičné jízdě. | 12.4.2011
Do zastávky Pražského povstání vjíždí souprava vozů T3R.P ev.č.8238+8239 vypravená na linku 18. | 10.1.2010
Střešovický sněhový pluh T3M ev.č.5419 vjíždí do zastávky Pražského povstání za bedlivého stíhání potencionálního cestujícího, který ani podle nátěru neodliší pracovní vůz od běžného. | 7.12.2011
Likvidace původního traťového úseku v ulici 5. května v pohledu od Nuselského mostu na vjezdový trojúhelník vozovny Pankrác a čtyřkolejný úsek v místech dnešní Severojižní magistrály. | 15.11.1970
K zastávce Pražského povstání projíždí ulicí Na Pankráci souprava vozů T3R.P ev.č.8320+8321 vypravená na linku 18. | 31.10.2008
Pod zastávkou Pražského povstání projíždí ulicí Na Pankráci souprava vozů T3SUCS ev.č.7172+7173 vypravená na linku 18. | 27.3.2004
Vůz Škoda 15T ev.č.9215 vypravený na linku 18 vyčkává na křižovatce ulic Táborská a Na Pankráci na signál volno, aby mohl pokračovat v jízdě k zastávce Palouček. | 14.5.2011
Strojní zatlačovačka SZ1 na křižovatce ulic Táborské a Na Pankráci během opravy velkoplošných panelů BKV. | 15.7.2006
Souprava vozů T3R.P ev.č.8226+8227 vypravená na linku 18 právě odbočila z ulice 5.května do Táborské ulice. | 14.5.2006
Vůz KT8D5 ev.č.9013 vypravený na linku 3 odbočil z ulice Na Pankráci do ulice Táborské. | 14.5.2006
Souprava vozů T3R.P ev.č.8362+8363 vypravená na „převlékací“ linku 37 klesá v Táborské ulici do podjezdu pod ulicí 5. května, převádějící mimoúrovňově Severojižní magistrálu. | 18.11.2011
Táborskou ulicí vjíždí do podjezdu pod Severojižní magistrálou sólo vůz T6A5 ev.č.8742 vypravený na linku 37. | 19.11.2011
K zastávce Palouček klesá Táborskou ulicí souprava vozů T3R.P ev.č.8315+8314 vyjíždějící z vozovny Pankrác na trasu linky 3. | 18.11.2011
Provizorní jednokolejná trať umožňující zachování provozu vozovny Pankrác během výstavby podjezdu Táborské ulice pod ulicí 5. května. | léto 1970
Od zastávky Palouček stoupá Táborskou ulicí vůz T3R.P ev.č.8558, který se na traťové větvi Vladimírova - Vozovna Pankrác mění z kmenové linky 7 na linku 37. | 19.11.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8226+8227 vypravená na linku 18 klesá Táborskou ulicí k zastávce k Palouček. | 18.11.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9201 vypravený na linku 18 stanicuje v zastávce Palouček. | 10.10.2010
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7159+7169 vypravená na linku 18 stoupá Táborskou ulicí k zastávce Palouček. | 18.11.2011
Vůz Škoda 15T ev.č.9244 vypravený na linku 17 zatahuje Táborskou ulicí do vozovny Pankrác. | 8.1.2012
Souprava vozů T3R.P ev.č.8238+8239 vypravená na „převlékací“ linku 37 stoupá Táborskou ulicí k Paloučku. | 18.11.2011
K zastávce Nuselská radnice klesá Táborskou ulicí souprava vozů T6A5 ev.č.8663+8664 vypravená na linku 37. | 18.11.2011
Nuselskou ulicí stoupá k zastávce Palouček vůz T6A5 ev.č.8638 vypravený na „převlékací“ linku 37. | 19.11.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8408+8409 vypravená na „převlékací“ linku 37, z níž se již na náměstí Bratří Synků opět stane linka 7 vjíždí do zastávky Nuselská radnice. | 18.11.2011
Souprava vozů T3R.P ev.č.8358+8359 vypravená na linku 18 odbavuje své cestující v zastávce Nuselská radnice. | 4.11.2010
Souprava dvou vlečných vozů v čele s motorovým vozem ev.č.2098 vypravená na linku 3 stanicuje v zastávce Nuselská radnice do centra vybavené ještě nástupním ostrůvkem. | 1970
Vůz Škoda 15T ev.č.9229 vypravený na linku 18 míří k zastávce Nuselská radnice. | 18.11.2011
Do zastávky Nuselská radnice vjíždí souprava vozů T3R.P ev.č.8384+8385 vypravená na linku 3. | 14.5.2006
Souprava vozů T3R.P ev.č.8212+8211 vypravená na linku 18 právě odbočila z Nuselské ulice prostřednictvím křižovatky Vladimírova do Táborské ulice a míří k zastávce Nuselská radnice. | 14.5.2006
Vůz KT8D5 ev.č.9025 zkušebně vybavený polopantografem odbočuje, vypravený na linku 3, z Nuselské ulice křižovatkou Vladimírova do Táborské ulice k zastávce Nuselská radnice. | 14.5.2006
Souprava cvičných vozů T3 ev.č.5506+5502 míří během rekonstrukce kolejí mezi křižovatkami Vladimírova a Otakarova po protisměrné koleji od Nuselské radnice ke křižovatce Vladimírova. | 7.11.2011
Jak již bylo v blažených dobách tzv. První republiky obvyklé, Ministerstvo železnic udělilo povolení ke stavbě tramvajové tratě zvané Nusle - Pankrác 12. května 1925 ve chvíli, kdy stavební práce již zuřivě probíhaly. Dvoukolejná tramvajová trať podle projektu začínala na křižovatce Vladimírovy ulice a vedla dnešní Táborskou ulicí k Pankrácké věznici. Vozovka byla v té době místy široká jen 7 metrů a tramvajová trať měla být ukončena na křižovatce dnešních ulic Táborská a Na Pankráci.

Elektrické podniky stavbu zahájily 30. března 1925 a během následující noci vložily odbočné výhybky do tratě ke Spořilovu, čímž začala vznikat křižovatka Vladimírova. Práce pokračovaly poměrně svižným tempem, takže 18. dubna již ležely koleje až k Nuselské radnici a 9. května se již dokončený úsek prodloužil až na Palouček. Během stavby došlo ke změně projektu a schválení stavby vozovny Pankrác, tudíž Elektrické podniky nepostavily závěrečných 115 metrů tratě a místo toho trať odbočila podél areálu věznice, místy, kde dnes stojí budova Vrchního soudu. Trať byla dokončena v polovině července. Během úřední zkoušky tratě 17. července komise, opět dodatečně, posvětila změněné ukončení tratě, zakončené levým přejezdem.

Elektrické podniky zahájily provoz na nové trati 20. července 1925. Do konečné zastávky u rozestavěné vozovny zajížděly jen motorové vozy linky 19, vlečné vozy byly odpojovány na třetí koleji na dnešním náměstí Bratří Synků. Pro usnadnění manipulace s obracejícími vlaky byla na konečné od 21. dubna 1927 zprovozněna jednokolejná smyčka, pojížděná proti směru hodinových ručiček, s tím, že zároveň zůstal zachován také původní kolejový přejezd.

Mezitím probíhala výstavba pankrácké vozovny a 18. října 1926 začala pokládka kolejí od konečné tramvaje do vozovny, včetně vjezdového trojúhelníku. V pondělí 24. ledna 1927 začaly Elektrické podniky s odstavováním vlečných vozů v areálu vozovny, která zahájila pravidelný provoz až ranním vypravením 10. října 1927!

V souvislosti se zahájením provozu vozovny Pankrác byly v křižovatce Vladimírova 10. září 1927 doplněny dvoukolejné oblouky od vozovny směrem ke Spořilovu, křižovatka tím získala podobu úplného dvoukolejného trojúhelníku, na vjezdu do vozovny byl zřízen trojúhelník pro zamýšlené budoucí pokračování tratě na Kačerov.

Zahájení pravidelného provozu vozovny Pankrác vyvolalo určité nesnáze s využíváním kolejové spojky před smyčkou k ukončení pravidelné linky, jejíž manipulace bránila vyjíždění vlaků z vozovny. Proto došlo k doplnění předjízdné koleje ve smyčce k 29. prosinci 1927.

V prostoru dnešní zastávky Nuselská radnice bylo nutné od prosince 1929 ukončit tramvajovou linku 13, pro jejíž ukončení byl v zastávce zřízen křížový přejezd, a další, levý přejezd. Toto kolejové uspořádání umožňovalo vlakům jedoucím na Pankrác, aby zde končící vůz linky 13, objely po nesprávné koleji. Možná už ani v daných souvislostech nepřekvapí, že přejezdy Elektrické podniky postavily ještě před vydáním příslušného stavebního povolení. Kuriozitou je však tentokráte možná ta skutečnost, že v tomto případě se nestihlo povolení vydat ani dodatečně. Linka 13 byla totiž v roce 1930 prodloužena na Pankrác, přejezdy sneseny a ve své podstatě úředně nikdy ani neexistovaly.

Již na počátku roku 1929 byl posouzen projekt prodloužení tramvajové tratě na Kačerov, pro nějž byl již položen kolejový trojúhelník před vozovnou. V roce 1930 začala pokládka kolejí. V místech, kde byla trať mimo vozovku, byly poprvé v Praze využity bezžlábkové kolejnice NP5. Trať dlouhá 2,5 kilometru, provozovaná od 29. května 1930, končila v těsném sousedství dnešní stanice metra Kačerov dvoukolejnou smyčkou.

V souvislosti s výstavbou nové soudní budovy se v roce 1933 začala měnit podoba prostranství před vozovnou, kde se rodilo dnešní náměstí Hrdinů. Jeho podobě nevyhovovala zde umístěná tramvajová smyčka, a proto byla od 23. května 1933 nahrazena kolejovým trojúhelníkem zaústěným do ulice Na Veselí s jehož pomocí tramvaje couvaly na odstavné koleje do této ulice.

Současně s úpravou náměstí byla Táborská ulice od Paloučku přeložena do nové osy, rovnoběžné se stávající zástavbou a výrazně rozšířena. Část tratě byla uložena na samostatné těleso až o 16 metrů východněji, než původně. Součástí přeložky byla likvidace původní smyčky a kolejového přejezdu.

Když byl v roce 1939 zaveden pravostranný provoz, dostaly by se tramvajové vlaky, ukončené v prostoru obratiště v ulici Na Veselí při zachování stávajícího kolejového uspořádání do nezáviděníhodné situace, kdy by byly nuceny vycouvávat z vedlejší ulice na hlavní. Proto byl kolejový trojúhelník nahrazen dvoukolejnou odbočkou s levým přejezdem, aby se veškerá manipulace s tramvajovými vlaky odehrávala mimo hlavní silnici.

Narůstající provoz tramvají způsoboval stále zvyšující se vypravení vozů, které při návratu z ranní přepravní špičky do vozovny zdržovaly před pankráckou vozovnou běžné linky. Proto bylo rozhodnuto vystavět před vjezdovým trojúhelníkem do vozovny třetí kolej o délce takřka 200 metrů, doplněnou navíc přejezdem. K zatahování vlaků byla využívána původní pravá, nyní střední kolej a vlaky jedoucí dále využívaly od 15. června 1941 novou kolej. V přímé souvislosti byly zároveň prodlouženy odstavné koleje v ulici Na Veselí a současně přeložen přejezd zde zřízený, pro získání prostoru k odstavení dvou vlaků.

Na přelomu listopadu a prosince 1956 proběhlo prodloužení třetí koleje před vozovnou o více než sto metrů, původní zaústění bylo nadále ponecháno a přeměněno na kolejovou spojku. Mezi vjezdovým trojúhelníkem vozovny Pankrác a odbočkou do ulice Na Veselí byla zároveň zřízena 4. kolej o délce 117 metrů. Obě úpravy byly zprovozněny 17. prosince 1956. Následující rok došlo k úpravě vjezdu do vozovny z jednokolejného na dvoukolejný.

Výrazné změny do podoby tramvajových tratí v blízkém okolí vozovny Pankrác přinesla až sedmdesátá léta. Když naši předci projektovali výstavbu mostu přes Nuselské údolí, vcelku moudře jeho budoucím dispozicím uzpůsobili šířku navazující ulice, pojmenované později ulicí 5. května. Rozhodnutí jejich následovníků o výstavbě tzv. severojižní magistrály, která měla protnout Prahu znamenalo vyloučení provozu tramvají z této ulice a výstavbu dvou mimoúrovňových křižovatek, aby vozovna Pankrác zůstala napojena na kolejovou síť.

Výstavba magistrály začala ovlivňovat provoz tramvají v pankrácké oblasti od 28. července 1968. K tomuto datu byla pro výstavbu mimoúrovňové křižovatky na náměstí Hrdinů v Táborské ulici zřízena provizorní dvoukolejná trať podél soudní budovy, začínající v zastávce Palouček a končící u začátku třetí koleje před vozovnou. Provizorní trať se místy vzdalovala od té původní až o 43 metrů.

Následně byla pro výstavbu mostu přes ulici Na Veselí nejprve od 16. července 1969 kuse zkrácena třetí kolej v ulici 5. května, díky čemuž bylo možné vybudovat část nového mostu a na něj byla od 12. prosince téhož roku převedena tramvajová doprava na krátké přeložce, aby byl uvolněn prostor pro výstavbu další části mostu. Zároveň došlo k trvalému zrušení odbočky do ulice Na Veselí.

O rok později bylo nutné dokončit úpravy Táborské ulice od nového podjezdu až k Paloučku, z tohoto důvodu zde od 27. června 1970 vzniklo další provizorium, tentokráte jednokolejné, napojující se na provizorium z roku 1968. Provoz na původní trati v ulici 5. května včetně všech provizorií byl ukončen 26. září 1970 a druhý den byla zprovozněna nová trať vedená ulicí Na Pankráci.

Pro obsluhu vozovny Pankrác byla zřízena manipulační trať v ulicích Na Veselí a Soudní o délce cca 870 metrů, napojená na trať v ulici Na Pankráci dvoukolejným trojúhelníkem. V Táborské ulici zaniklo zvýšené těleso z roku 1933, v ulici Na Pankráci bylo naopak zřízeno. Část tratě v Táborské ulici a v ulici Na Veselí vznikla v nově zahloubeném úseku pod magistrálou.

Před vozovnou Pankrác byl zřízen vratný dvoukolejný trojúhelník, v jehož přímé části byl v místě levých výhybek zřízen navíc kolejový přejezd. Před soudní budovou měly koleje kusé ukončení. Zatahující vlaky obvykle odbočily na pravou kusou kolej a zpětným pohybem se přes kolejovou spojku dostaly na kolej levou aby následně zajely do dvora vozovny. V Soudní ulici byly zřízeny dva křížové přejezdy. První zhruba v místech dnešních rozjezdových výhybek do smyčky, využívaný zejména vlaky vyjíždějícími ze 4. a 5. lodě pankrácké vozovny díky kolejovému uspořádání po nesprávné koleji. Teprve s pomocí tohoto křížového přejezdu se dostávaly na správnou kolej. A u vyústění ulice V Občanské domově byl zřízen druhý z křížových přejezdů.

Výstavba a zahájení provozu prvního úseku metra poznamenala pankrácké tramvajové tratě zcela zásadním způsobem. Nejprve byla zrušena tramvajová trať na Kačerov (od 19. října 1970), na trati na Ryšánku ke stejnému datu začala cca roční výluka, která se však stala trvalou. Tramvajové linky byly zkráceny do smyčky na Budějovickém náměstí. Po zahájení provozu metra 9. května 1974 byl následujícího dne zrušen také úsek od ulice Na Veselí po smyčku na Budějovickém náměstí. Traťový úsek od křižovatky Vladimírova k vozovně Pankrác zůstal zachován jen pro nemožnost vyřazení vozovny z provozu. A aby nesloužil jen manipulačním jízdám vozovny, byl na něm zachován provoz linky 18, ukončené na trojúhelníku před vozovnou.

Aby se toto "provizorní" obracení zjednodušilo, byla vyprojektována před vozovnou jednokolejná smyčka s předjízdnou kolejí, vzniklá propojením vjezdových kolejí do vozovny s tratí v Soudní ulici. Její výstavba začala 2. července 1974, provoz byl zahájen až 22. prosince téhož roku. Při napojování sjezdové výhybky ze smyčky musela být snesena levá rozjezdová výhybka křížového přejezdu pro směr do centra, takže nadále mohl být využíván jen jako kolejová spojka pro vlaky vyjíždějící i nadále z 15. - 23. koleje vozovny po nesprávné koleji. Druhá, levá, již nevyužitelná výhybka kolejové spojky z centra byla odstraněna až v červenci 1981, nadále však na místě zůstaly zachovány všechny srdcovky a z křížového přejezdu tak byla využitelná jen jedna kolejová spojka.

Křížový přejezd u ulice V Občanském domově byl zrušen během dvou nočních výluk ve dnech 21.-22. a 29.-30. května 1984.

V letech 1985, 1986 a 1995 proběhla postupná přestavba tramvajové tratě metodou velkoplošných panelů BKV. Nejprve byl rekonstruován úsek od ulice Petra Rezka po odbočení do ulice Na Veselí, v roce 1986 jej následoval úsek od křižovatky Vladimírova a teprve v roce 1995 úsek v ulicích Na Veselí a Soudní.

Torzo křížového přejezdu na počátku Soudní ulice bylo sneseno 5. října 1991 a nahrazeno klasickým pravým přejezdem.

V roce 1995 bylo zároveň s rekonstrukcí tratě v ulici Na Veselí a Soudní změněno kolejové uspořádání před vozovnou. Od 22. srpna byla zahájena úplná výluka tratě a vozovny, během níž byly pankrácké tramvaje odstavovány v pracovní dny mezi 18,00 - 6,00 hodinou a celodenně během víkendů na Černokostelecké ulici mezi smyčkami Černokostelecká a Ústřední dílny DP. Od středy 18. října trať do vozovny již využívaly k manipulačním jízdám, pravidelný provoz s cestujícími byl obnoven až 1. listopadu.

Po rekonstrukci byl vratný kolejový trojúhelník před vozovnou zredukován na jednokolejný a kolejová smyčka byla upravena na opačný směr pojíždění s tím, že z traťové koleje v Soudní ulici netradičně odbočují obě manipulační koleje do prostoru výstupních zastávek samostatně. Tato úprava kromě zjednodušení orientace cestujících, pro něž byly nástupní zastávky pro linku ukončenou ve smyčce a vlaky vyjíždějící z vozovny sloučeny do jedné, umožnila snesení kolejového přejezdu na počátku Soudní ulice. V prostoru před výjezdem z vozovny byla totiž zřízena kolejová spojka umožňující přejetí vlaků vyjíždějících z 15. - 23. koleje vozovny na správnou kolej již v prostoru přímo před vozovnou.

Když v roce 2004 probíhala generální rekonstrukce kolejové harfy vozovny Pankrác, částečně zasáhla i do prostoru kolejiště před vozovnou samotnou. Jednokolejná kolejová spojka na vjezdu do vozovny byla upravena do podoby obloukového křížového přejezdu.

Předposlední opravou prošla tramvajová trať v roce 2006. Při té byl během výluky v termínu 8.-29. července obnoven novými velkoplošnými panely BKV traťový úsek mezi ulici Lounských a náměstím Hrdinů.

V roce 2011 prošel rekonstrukcí oblouk ze Soudní ulice do ulice Na Veselí, jehož konstrukce z velkoplošných panelů BKV, od roku 1995 začala být velmi chatrná. Panely putovaly směrově i výškově a jízda již byla velmi nekomfortní. Rekonstrukce oblouku probíhala velmi netradičně nejprve v koleji z centra, následně v koleji do centra. S výjimkou víkendových dnů zůstal zachován manipulační provoz vozovny, kdy ráno vlaky mohly rekonstruovaným úsekem ráno pouze vyjíždět a ve večerních hodinách pouze zatahovat. Po rekonstrukci je oblouk zřízený klasickou konstrukcí na příčných železobetonových pražcích s asfaltovým zákrytem. Výluka probíhající v termínu 28. října - 15. listopadu 2011 byla koordinována s rekonstrukcí úseku Vladimírova - Otakarova, včetně křižovatky náměstí bratří Synků, kdy v prostoru zastávky Nuselská radnice byl vložen povrchový kolejový přejezd Californien (nejprve pravá a následně levá výhybka), který umožňoval přejetí tramvají ještě v Táborské ulici na provozní kolej v ulici Nuselské.

S výjimkou okrajových úseků, tedy části v prostoru zastávek Vozovna Pankrác a oblouku od zastávky Nuselská radnice ke křižovatce Vladimírova, které jsou klasické konstrukce s krytem z velké žulové dlažby, je celá tramvajová trať zřízena metodou velkoplošných panelů BKV.

Naši cestu po tramvajové trati začneme v prostoru, který se hrdě nazývá náměstím Hrdinů. Jsou zde zřízeny protisměrné zastávky nesoucí jméno Vozovna Pankrác. Zatímco zastávku směrem do centra, tedy směrem, kterým se naše cesta vydává využívají jako nástupní nejen vlaky obracející ve stejnojmenné smyčce, ale též vlaky vyjíždějící z vozovny, zastávku protisměrnou využijí pouze vlaky zatahující do vozovny Pankrác. Poté, co koleje opustí prostor zastávek zamíří do Soudní ulice. V protisměrné koleji jsou zřízeny dvě výhybky, jimiž odbočují, po překřížení koleje v našem směru, koleje smyčky Vozovna Pankrác do prostoru svých výstupních zastávek. Za kolejovými konstrukcemi v Soudní ulici tramvajová trať přechází do konstrukce velkoplošných panelů BKV a podél areálu vazební věznice Pankrác, která je na levé straně se táhlým obloukem Soudní ulice blíží k ulici Na Veselí. Pravotočivý oblouk do ulice Na Veselí, ještě do roku 2011 také zřízený z velkoplošných panelů BKV, prošel rekonstrukcí, kdy byly kolejnice uloženy na příčné železobetonové pražce. Velkoplošné panely BKV se nedařilo v oblouku stále stabilizovat a jejich směrové a výškové putování způsoboval při jízdě tramvají zajímavé houpavé efekty. Po dokončení oblouku se trať opět vrací do velkoplošných panelů BKV, na chodnících následující zastávky Na Veselí. Již v jejich prostoru se trať stáčí táhlým pravým obloukem, překonává křižovatky s ulicemi U Libušiných lázní, Nad Studánkou a Nad Jezerkou a blíží se k areálu vozovny Pankrác umístěnému po pravé straně. Před lety by koleje v těchto místech po případném napřímení začaly mírně stoupat ke křižovatce s ulicí 5. května. Jenže ze zmíněné ulice se stala Severojižní magistrála, tramvajím a lidem nepřívětivá komunikace. Tramvajová trať pro v přímém úseku začne naopak klesat do stísněného podjezdu, jímž se ulici 5. května vyhne. Protože byl podjezd vystavěn v někdejší ulici mezi obytnými domy, šířkově zabírá pouze prostor někdejších vozovky. Je tu tedy tak akorát místo na dvoukolejnou tramvajovou trať. Chodci jsou, pouze na pravé straně v našem směru pohledu, odstrčeni na samostatný chodník, přístupný schodišti, který je však ve vyšší niveletě, než tramvajové koleje. Tramvajová trať začíná zhruba v polovině délky podjezdu opět v přímém úseku stoupat a dostává se následně na původní úroveň. Před lety bychom v tomto místě mohli volit, zda odbočíme vlevo směrem na Budějovické náměstí, či vpravo, dnes je volba jednoznačná. Pravým obloukem se stočíme do středu ulice Na Pankráci, kde nám zachovalá část původního zvýšeného tělesa naznačuje, jak to asi vypadalo v traťovém úseku na Budějovické náměstí. Koleje se ve středu komunikace v přímém úseku a mírném klesání přiblíží k nástupní ostrůvkům zastávek Pražského povstání. Za nimi následuje světelně řízená křižovatka s ulicí Děkanská vinice I., za níž se koleje dostávají do úrovně vozovky. V prostoru světelně řízené křižovatky s Táborskou a Lomnického ulicí se tramvajová trať prudce vpravo stočí do zmíněné Táborské ulice. Opět, podobně jako u podjezdu v ulici Na Veselí, je nutné zdůraznit, že před lety byste na tuto lokalitu koukali úplně jinak... V současnosti se tramvajová trať po odbočení pravým obloukem z ulice Na Pankráci ihned začne stáčet táhlým levotočivým obloukem a současně začne sklesávat opět do podjezdu pod ulicí 5. května, chcete-li pod Severojižní magistrálou. Podjezd je oproti tomu v ulici Na Veselí výrazně prostornější, s vozovkami pro automobily podél tramvajových kolejí. Inu tady to stavitelé měli jednodušší, pouze zničili veřejné prostranství na náměstí Hrdinů, kterým kdysi projížděly tramvaje podél sestříhaných keřů a takřka golfového trávníku. Tramvajová trať, stále v levém oblouku, začíná pozvolna stoupat, ve stoupání se napřimuje a zhruba na úrovni světelně řízené křižovatky s ulicí Lounských se dostává na úroveň, kde byla vedena původně před výstavbou podjezdu. Po překonání zmíněné světelně řízené křižovatky začíná tramvajová trať v Táborské ulici pro změnu klesat ke druhé světelně řízené křižovatce s ulicemi Petra Rezka a Na Květnici, v níž se stočí v pravém oblouku, zůstane v Táborské ulici, překoná zprava se připojující ulici Pod Sokolovnou a přiblíží se do prostoru zastávek Palouček. Zde se v zastávce ve směru do centra mnohý tramvaják trápí s umístěním úsekového izolátoru na troleji v blízkosti označníku zastávky a obává se, že zkrátka "zastaví na sekci". Po opuštění zastávky Palouček se zprava připojí Svatoslavova ulice a tramvajová trať pokračuje v klesání táhlým pravotočivým obloukem podél parku na náměstí Generála Kutlvašra, napřimuje se a pokračuje v klesání Táborskou ulicí. Překračuje křižovatku se Sezimovou ulicí a dostává se do prostoru zastávek Nuselská radnice. Ještě v prostoru zastávky do centra opustí konstrukci velkoplošných panelů BKV a v klasické konstrukci se zákrytem z velké žulové dlažby se stočí prudkým levým obloukem do Vladimírovy ulice a po pár metrech v prostoru křižovatky Vladimírova na styku Nuselské a Vladimírovy ulice naši cestu zakončíme.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Vozovna Pankrác
  - nástupní zastávka pro vlaky obracející ve smyčce Vozovna Pankrác a vyjíždějící z vozovny Pankrác ve směru k zastávce Na Veselí, na náměstí Hrdinů, 30 metrů před ulicí Soudní, nástup z chodníku pro jeden vlak 2xT
 • Vozovna Pankrác
  - výstupní zastávka pro vlaky zatahující do vozovny Pankrác, na náměstí Hrdinů, 60 metrů za ulicí Soudní, výstupiště pro jeden vlak 2xT
 • Na Veselí
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Pražského povstání, ve středu vozovky ulice Na Veselí, v úrovni vyústění ulice U Libušiných lázních, nástup z vozovky pro jeden vlak 2xT
 • Na Veselí
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Vozovna Pankrác, ve středu vozovky ulice Na Veselí, 15 metrů před křižovatkou s ulicí Soudní, nástup z vozovky pro jeden vlak 2xT
 • Pražského povstání
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Palouček, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Budějovická, 42 metrů před křižovatkou s ulicí Děkanská vinice I, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Pražského povstání
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Na Veselí, na zvýšeném tramvajovém pásu ve středu vozovky ulice Budějovická, 107 metrů za křižovatkou s ulicí Děkanská vinice I, nástupiště pro dva vlaky 2xT
 • Palouček
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Nuselská radnice, ve středu vozovky v ulici Táborská, 29 metrů před křižovatkou s ulicí Svatoslavova, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Palouček
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Pražského povstání, ve středu vozovky v ulici Táborská, u křižovatky s ulicí Pod sokolovnou, nástupní ostrůvek pro dva vlaky 2xT
 • Nuselská radnice
  - nácestná zastávka ve směru k zastávkám Náměstí bratří Synků, Otakarova, Nádraží Vršovice a Horky, ve středu vozovky v ulici Táborská, 7 metrů před křižovatkou s ulicí Vladimírova, nástup z vozovky pro jeden vlak 2xT
 • Nuselská radnice
  - nácestná zastávka ve směru k zastávce Palouček, ve středu vozovky v ulici Táborská, 35 metrů před křižovatkou s ulicí Sezimova, nástup z vozovky pro jeden vlak 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  Po trati je v běžném provozu vedena pouze denní linka 18 a noční linka 53.

  Fotocesta po trati Vozovna Pankrác - Vladimírova
  Za sjezdovou výhybkou z vozovny Pankrác a stejnojmenné smyčky se koleje kryté velkou žulovou dlažbou stáčí v pravém oblouku ve zvětšené osové vzdálenosti. Prostor zastávek Vozovna Pankrác. Prostor zastávek Vozovna Pankrác. Prostor zastávek Vozovna Pankrác. Za prostorem zastávek Vozovna Pankrác se tramvajová trať stáčí pravým obloukem do Soudní ulice.
  Tramvajová trať se přibližuje k vjezdové části smyčky Vozovna Pankrác. Tramvajová trať kříží vjezdovou část vnitřní koleje smyčky Vozovna Pankrác. Tramvajová trať kříží vjezdovou část vnější koleje smyčky Vozovna Pankrác. Za vjezdovými konstrukcemi smyčky Vozovna Pankrác tramvajová trať v Soudní ulici přechází z klasické konstrukce do velkoplošných panelů BKV. Přímý úsek tramvajové tratě v Soudní ulici podél pankrácké vazební věznice.
  Přímý úsek tramvajové tratě v Soudní ulici podél pankrácké vazební věznice. V Soudní ulici nám tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV předvede i elegantní pravý oblouček. Pravý oblouk tramvajové tratě v Soudní ulici. Tramvajová trať se v Soudní ulici opět napřimuje a míří ke křižovatce s ulicí V Občanské domově. Přímý úsek tramvajové tratě v Soudní ulici.
  Přímý úsek tramvajové tratě v Soudní ulici se záhy změní konstrukčně i směrově. Tramvajová trať na několik metrů opouští konstrukci velkoplošných panelů BKV a pravý oblouk do ulice Na Veselí zvládne v klasickém svršku s asfaltovým zákrytem. Oblouk ze Soudní ulice do ulice Na Veselí. Oblouk ze Soudní ulice do ulice Na Veselí. Oblouk ze Soudní ulice do ulice Na Veselí.
  Tramvajová trať se napřimuje do ulice Na Veselí a vstupuje do prostoru protisměrné zastávky Na Veselí. V prostoru zastávky Na Veselí z centra se tramvajová trať napřimuje a navrací do konstrukce velkoplošných panelů BKV. Na pár metrů se prolínají zastávky Na Veselí z centra i do centra. Prostor zastávky Na Veselí do centra, na úrovni označníku se zleva připojuje ulice U Libušiných lázní. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV se v ulici na Veselí stáčí pravým obloukem.
  Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV se v ulici na Veselí stáčí pravým obloukem. Pravým obloukem překračuje tramvajová trať v ulici Na Veselí křižovatku se zleva se připojující ulicí Nad Studánkou. Tramvajová trať se v ulici Na Veselí začíná napřimovat. Po napřímení míří tramvajová trať ke křižovatce s ulicí Nad Jezerkou. Do podjezdu pod ulicí 5. května začíná klesat ulice Na Veselí s vozovkou na tramvajových kolejích, zatímco chodníky a domy stejné ulice zůstávají v původní niveletě.
  Tramvajová trať klesá podjezdem ulice Na Veselí pod Severojižní magistrálu v ulici 5. května. Tramvajová trať klesá podjezdem ulice Na Veselí pod Severojižní magistrálu v ulici 5. května. Tramvajová trať klesá podjezdem ulice Na Veselí pod Severojižní magistrálu v ulici 5. května. Tramvajová trať klesá podjezdem ulice Na Veselí pod Severojižní magistrálu v ulici 5. května. Nejnižší bod podjezdu ulice Na Veselí pod ulicí 5. května, na ochozu vpravo je vedena jediná, těžce bariérová, spojnice ulice Na Veselí pro chodce.
  Tramvajová trať začíná stoupat z podjezdu pod ulicí 5.května, v pravé části vidíte schodiště, které musí překonávat chodci jdoucí z jedné části ulice Na Veselí do druhé. Tramvajová trať stoupá z podjezdu v ulici Na Veselí pod ulicí 5.května. Tramvajová trať stoupá z podjezdu v ulici Na Veselí pod ulicí 5.května. Tramvajová trať se z podjezdu v ulici Na Veselí stáčí pravým obloukem do středu ulice Na Pankráci. Ve výrazně rozšířené osové vzdálenosti protisměrných kolejí odbočuje trať z ulice Na Veselí do středu ulice Na Pankráci.
  Ve výrazně rozšířené osové vzdálenosti protisměrných kolejí odbočuje trať z ulice Na Veselí do středu ulice Na Pankráci. Ve výrazně rozšířené osové vzdálenosti protisměrných kolejí odbočuje trať z ulice Na Veselí do středu ulice Na Pankráci. Ve výrazně rozšířené osové vzdálenosti protisměrných kolejí odbočuje trať z ulice Na Veselí do středu ulice Na Pankráci, kde se brzy napřímí. Tramvajová tvořená velkoplošnými ulicemi se napřimuje ve středu ulice Na Pankráci na zvýšeném tělese. V přímém úseku na zvýšeném tělese ve středu ulice Na Pankráci tramvajová trať mírně klesá.
  V přímém úseku na zvýšeném tělese ve středu ulice Na Pankráci tramvajová trať mírně klesá. V přímém úseku na zvýšeném tělese ve středu ulice Na Pankráci tramvajová trať mírně klesá tvořená velkoplošnými panely BKV. V přímém úseku na zvýšeném tělese ve středu ulice Na Pankráci tramvajová trať mírně klesá. Prostor zastávek Pražského povstání. Prostor zastávek Pražského povstání.
  Prostor zastávek Pražského povstání. Za zastávkami se tramvajová trať, ještě na zvýšeném tělese, blíží ke světelně řízené křižovatce s ulicí Děkanská vinice I. Ještě několik posledních metrů si tramvajová trať „vychutnává“ výhody zvýšeného tělesa ve středu vozovky ulice Na Pankráci, než vstoupí do prostoru světelně řízené křižovatky s ulicí Děkanská vinice I. Tramvajová trať v ulici Na Pankráci překračuje světelně řízenou křižovatku s ulicí Děkanská vinice I. u stanice metra Pražského povstání. Tramvajová trať v ulici Na Pankráci překračuje světelně řízenou křižovatku s ulicí Děkanská vinice I. u stanice metra Pražského povstání.
  Tramvajová trať v ulici Na Pankráci překračuje světelně řízenou křižovatku s ulicí Děkanská vinice I. u stanice metra Pražského povstání. Tramvajová trať se po překonání světelně řízené křižovatky v ulici Na Pankráci již nevrátí na zvýšené těleso a... ...několik desítek metrů před odbočením do Táborské ulice zůstává v úrovni vozovky. Tramvajová trať se stáčí pravým obloukem z ulice Na Pankráci do Táborské ulice. Tramvajová trať se stáčí pravým obloukem z ulice Na Pankráci do Táborské ulice.
  Tramvajová trať se stáčí pravým obloukem z ulice Na Pankráci do Táborské ulice. Tramvajová trať se stáčí pravým obloukem z ulice Na Pankráci do Táborské ulice. Tramvajová trať se v Táborské ulici napřimuje... ...ale velmi záhy se stáčí v táhlém klesajícím levém oblouku. Tramvajová trať v táhlém levotočivém oblouku v Táborské ulici mimoúrovňově podchází ulici 5. května se Severojižní magistrálou.
  Tramvajová trať v táhlém levotočivém oblouku v Táborské ulici mimoúrovňově podchází ulici 5. května se Severojižní magistrálou. Tramvajová trať v táhlém levotočivém oblouku v Táborské ulici mimoúrovňově podchází ulici 5. května se Severojižní magistrálou. Tramvajová trať v táhlém levotočivém oblouku v Táborské ulici mimoúrovňově podchází ulici 5. května se Severojižní magistrálou a pomalu začíná opět stoupat. Tramvajová trať se v Táborské ulici napřimuje a pomalu stoupá z podjezdu pod Severojižní magistrálou. Tramvajová trať v přímém úseku stoupá Táborskou ulicí z podjezdu pod ulicí 5. května.
  Tramvajová trať v přímém úseku stoupá Táborskou ulicí z podjezdu pod ulicí 5. května. Tramvajová trať v přímém úseku stoupá Táborskou ulicí z podjezdu pod ulicí 5. května. Tramvajová trať se dostává k vrcholu stoupání z podjezdu, tedy k místu, z nějž by nikdy neklesala, pokud by nebyla nucena mimoúrovňově podcházet magistrálu. Tramvajová trať se v přímém úseku dostala na vrchol Táborské ulice a nyní již bude následovat jen klesání. Tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV klesá Táborskou ulicí ke světelně řízené křižovatce s ulicí Lounských.
  Tramvajová trať překračuje v Táborské ulici světelně řízenou křižovatku s ulicí Lounských. Klesání přivádí tramvajovou trať v Táborské ulici ke světelně řízené křižovatce s ulicí Petra Rezka. Tramvajová trať se stáčí pravým obloukem, aby i nadále pokračovala Táborskou ulicí. Tramvajová trať se stáčí pravým obloukem, aby i nadále pokračovala Táborskou ulicí. Po napřímení se tramvajová trať dostává ke křižovatce s ulicí Na Květnici připojující se z pravé strany.
  Přímý úsek převádí tramvajovou trať přes křižovatky s ulicemi Na Květnici a Pod Sokolovnou. Na dohled máme tramvajové zastávky Palouček, trať ale ještě musí překročit křižovatku s ulicí Pod Sokolovnou Tramvajová trať se v klesání přibližuje k zastávkám Palouček. Prostor zastávek Palouček. Prostor zastávek Palouček.
  Prostor zastávek Palouček. I za zastávkami Palouček pokračuje tramvajová trať v klesání v přímém úseku Táborské ulice. Tramvajová trať v klesání přímého úseku překračuje křižovatku se Svatoslavovou ulicí. Novodobá móda pražských přechodů. Aby byl před tramvajovými kolejemi zajištěn tzv.vyčkávací prostor pro chodce, naváží se do ulic nevzhledné betonové bloky opatřené výstražným lakem. Táborská ulice klesá a stáčí se vpravo, stejně tak i tramvajová trať tvořená velkoplošnými panely BKV.
  Tramvajová trať se stáčí v pravém oblouku Táborské ulice podél náměstí Generála Kutlvašra. Tramvajová trať se stáčí v pravém oblouku Táborské ulice podél náměstí Generála Kutlvašra. Koleje tramvajové tratě se napřimují a po pravé straně vidíme Nuselskou radnici. Přímý úsek tramvajové tratě v Táborské ulici poblíž Nuselské radnice. Přímý úsek tramvajové tratě v Táborské ulici poblíž Nuselské radnice.
  Koleje tramvajové tratě překračují křižovatku se Sezimovou ulicí po levé straně. Koleje tramvajové tratě se pomalu, ale o to jistě přibližují k zastávkám, které nesou název po zdejší dominantě, tedy Nuselská radnice. Prostor zastávky Nuselská radnice z centra. Tramvajová trať v Táborské ulici v přímém úseku mezi protisměrnými zastávkami Nuselská radnice. Tramvajová trať v Táborské ulici v přímém úseku mezi protisměrnými zastávkami Nuselská radnice zřízená metodou velkoplošných panelů BKV.
  Prostor zastávky Nuselská radnice do centra. Ještě v prostoru zastávky Nuselská radnice do centra je kolej z centra zřízena klasickou konstrukcí svršku. Také kolej do centra přechází za zastávkou Nuselská radnice z velkoplošných panelů BKV do klasické konstrukce a v levém oblouku odbočuje z Táborské do Vladimírovy ulice. Tramvajová trať v levém oblouku zřízeném klasickou konstrukcí se zákrytem z velké žulové dlažby odbočuje do Vladimírovy ulice. Závěrečný úsek tramvajové tratě před křižovatkou Vladimírova, koleje se ještě na několik metrů stihnout z levého oblouku napřímit.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022