Křižovatka Náměstí Bratří Synků

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Křižovatka Náměstí Bratří Synků


V roce 1904 skončily tramvajové koleje v Bělehradské ulici u tehdejší vinohradské železniční zastávky a všem bylo jasné, že pro jejich pokračování bude nutné tramvajovou trať včetně komunikace zahloubit, železniční koleje umístit na most a navíc o kus dál vybudovat most přes Botič. A tak se na dnešním Náměstí Bratří Synků čekalo.

Souprava cvičných vozů T3R.P ev.č.5523+5524 vjíždí po protisměrné koleji křižovatky Náměstí Bratří Synků do ulice Na Zámecké. | 10.11.2011
Cvičný vůz T3R.P ev.č.5526 vyjíždí po protisměrné koleji křižovatky Náměstí Bratří Synků z ulice Na Zámecké. | 2.11.2011
Sólo vůz T3SUCS ev.č.7074 vypravený na linku 11 odbočuje v prostoru křižovatky Náměstí Bratří Synků do ulice Na Zámecké. | 3.4.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7100+T3 ev.č.6432 vypravená na linku 18 odbočuje v prostoru křižovatky Náměstí Bratří Synků do ulice Na Zámecké. | 5.12.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7156+7157 vypravená na linku 18 odbočuje v křižovatce Náměstí Bratří Synků do ulice Na Zámecké. | 5.12.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7174+7175 vypravená na linku 18 vyjíždí s pomocí křižovatky Náměstí Bratří Synků z ulice Na Zámecké. | 5.12.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7218+7219 vypravená na linku 11 odbočuje v křižovatce Náměstí Bratří Synků do ulice Na Zámecké. | 5.12.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7242+7243 vypravená na linku 11 vyjíždí s pomocí křižovatky Náměstí Bratří Synků z ulice Na Zámecké. | 5.12.2004
Souprava vozů T3M ev.č.8064+8011 vypravená na linku 11 vyjíždí s pomocí křižovatky Náměstí Bratří Synků z ulice Na Zámecké. | 5.12.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8226+8227 vyjíždí po protisměrné koleji křižovatky Náměstí Bratří Synků jako manipulační jízda z ulice Na Zámecké. | 3.11.2011
Souprava vozů T3M ev.č.8104+8036 vypravená na linku 11 vyjíždí s pomocí křižovatky Náměstí Bratří Synků z ulice Na Zámecké. Čelní vůz ještě stále vozí celovozovou reklamu  „Karlín žije dál“ , která propagovala obnovu Karlína po povodních roku 2002. | 5.12.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8218+8219 vypravená na linku 11 míří křižovatkou Náměstí Bratří Synků do prostoru stejnojmenné zastávky. | 5.12.2004
Vůz T3R.P ev.č.8221 vypravený na cvičnou jízdu vjíždí s pomocí křižovatky Náměstí Bratří Synků do prostoru stejnojmenné zastávky. | 7.12.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8226+8227 vypravená na linku 11 odbočuje v prostoru křižovatky Náměstí Bratří Synků do ulice Na Zámecké. | 5.12.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8330+8331 vypravená na linku 12 najíždí přes křižovatku Náměstí Bratří Synků z vozovny Pankrác na linku. | 7.12.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8348+T3R.PV ev.č.8163 vypravená na linku 18 opustila zastávku Náměstí Bratří Synků a stejnojmennou křižovatkou míří ke křižovatce Vladimírova. | 6.8.2012
Souprava vozů T6A5 ev.č.8739+8733 vypravená na linku 11 vyjíždí s pomocí křižovatky Náměstí Bratří Synků z ulice Na Zámecké. | 5.12.2004
Vůz Škoda 15T ForCity Alfa ev.č.9227 vypravený na cvičnou jízdu vjíždí po protisměrné koleji křižovatky Náměstí Bratří Synků do ulice Na Zámecké. | 8.11.2011
Výstavba železničního mostu proběhla až v průběhu roku 1913, následně komise uskutečnila pochůzku v trase projektované tratě do Michle. V rámci práce na podjezdu byly položeny tramvajové koleje do rekonstruované vozovky a objevily se také na novém mostě přes Botič, kde však nebyly ani z jedné strany nikam napojeny. No a světová válka další realizaci projektu zabránila...

Elektrické podniky proto alespoň v roce 1914 propojily již položené koleje na mostě přes Botič a trať prodloužily až před nuselský pivovar, kam 4. října zahájily provoz. I přes nedostatek financí a válečné události byl ještě téhož roku 21. listopadu dokončený úsek znovu prodloužen a to až na dnešní Náměstí Bratří Synků.

Po dalších takřka deseti letech, v říjnu 1922 se začalo stavět prodloužení tramvajové tratě dál do Michle a 17. června 1923 byl zahájen provoz až zhruba k dnešní zastávce Michelská. Současně byla na dnešním náměstí Bratří Synků zřízena třetí kolej, která byla zkrácena k 28. září 1956, aby mohla být zahájena stavba manipulační koleje v ulici Na Zámecké pro usnadnění manipulace zatahujících vlaků vozovny Pankrác.

Kolej byla uvedena do provozu 13. ledna 1957 a v prostoru dnešní křižovatky Náměstí Bratří Synků se napojovala prostým jednokolejným obloukem z ulice z ulice Na Zámecké ve směru ke křižovatce Vladimírova.

Mezi 5. až 10. dubnem 1974 byla manipulační trať upravena přidáním předjízdné koleje, aby mohla být v oblasti křižovatky Otakarova ukončena tramvajová linka, jejíž manipulace však nebude blokovat provoz zatahujících vlaků.

V roce 1976 byla trať v ulici Na Zámecké upravena na obousměrný provoz doplněním o oblouk od křižovatky Vladimírova, který umožnil také vjezd do ulice Na Zámecké. Na druhé straně tratě byl doplněn oblouk z ulice Na Zámecké do Vršovic. Provizorní oblouk křižovatky zůstal na místě i po skončení všech rekonstrukcí tratí v okolí.

"Provizorní" rozjezdová výhybka byla vyjmuta až 17. března 1986 v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí ulice Na Zámecké. Po rekonstrukci byla křižovatka v nové podobě uvedena do provozu 1. září 1986.

Zatím poslední rekonstrukce křižovatky proběhla v roce 2011 v souvislosti s rekonstrukcí úseku Vladimírova - Otakarova. Zajímavostí je, že tento úsek byl rekonstruován jednokolejně za pomocí povrchových kolejových přejezdů Californien. V křižovatce Náměstí Bratří Synků byla vždy obousměrně využívána pouze jedna kolej mířící do ulice Na Zámecké. V první etapě vlaky využívaly původní kolej ve směru do centra, zatímco v koleji z centra mezi křižovatkami Náměstí Bratří Synků a Vladimírova probíhala stavební činnost. Druhá etapa znamenala obousměrný provoz po již obnovené koleji z centra.

Křižovatka je po rekonstrukci z roku 2011 vybavena 1 rozjezdovou výhybkou s pružnými jazyky a systémem radiového přestavování. Výhybce bylo přiděleno evidenční číslo 570. Také sjezdová výhybka je s pružnými jazyky. Křižovatka je klasické konstrukce a její kryt tvoří v místě hlavního traťového směru asfalt, oblouky od pravé kolejnice přímé koleje kryjí velké žulové dlažební kostky.

V denním provozu je na křižovatce pojížděn pouze přímý směr od a k zastávce Náměstí Bratří Synků. V nočním provozu pak naopak pouze oblouky od a do tratě v ulici Na Zámecké.

Fotocesta po křižovatce Náměstí Bratří Synků
Rozvětvení křižovatky Náměstí Bratří Synků od křižovatky Vladimírova. Přímý směr pokračuje do zastávek Náměstí Bratří Synků, pravé oblouky do ulice Na Zámecké. Oblouky křižovatky Náměstí Bratří Synků do ulice Na Zámecké. Pohled na křižovatku Náměstí Bratří Synků z prostoru stejnojmenných zastávek. Oblouky přivádí trať z ulice Na Zámecké. Pohled na křižovatku Náměstí Bratří Synků z ulice Na Zámecké. V letecké mapě vyznačená křižovatka Náměstí Bratří Synků.


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022