Trať Zámecká - Náměstí Bratří Synků

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Zámecká - Náměstí Bratří Synků


V pražských podmínkách nenalezneme mnoho tratí vybudovaných původně pouze pro manipulační potřeby blízkých vozoven. A teď není „řeč“ o tratích, které vozovny napojily na kolejovou síť, ale o tratích od vozoven vzdálených, leč sloužících pro usnadnění výjezdů a zátahů do vozoven. V oblasti Smíchova tak byla 1. prosince 1938 uvedena do provozu trať v ulici Za Ženskými domovy, která umožnila vypravování vlaků vozovny Motol ke smíchovskému nádraží a do Hlubočep. Na křižovatce Anděl totiž nebylo možné pro omezené prostorové podmínky zřídit kolejové oblouky v této provozně důležité relaci. Z podobných důvodů byla zřízena i trať v ulici Na Zámecké.

Souprava vozů T3 ev.č.6184+6185 vypravená na linku 19 projíždí protisměrnou kolejí tramvajové tratě v ulici Na Zámecké, tedy v její části, která již dnes neexistuje. Po odbočení vlevo se na správnou kolej dostane s pomocí kolejové spojky. | 10.10.1976
Vůz KT8D5 ev.č.9028 manipuluje v ulici Na Zámecké. | září 1995
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7035+T3 ev.č.6665 vypravená na linku 18 projela celou ulicí Na Zámecké a chystá se odbočit vlevo do zastávky Otakarova. | 5.12.2004
Souprava vozů T3 ev.č.6472+6475 vypravená na linku 18 manipuluje v ulici Na Zámecké. | 6.9.1997
Souprava vozů T3R.P ev.č.8434+8435 vypravená na linku 7 projíždí ulicí Na Zámecké. | 18.11.2011
Souprava vozů T3 vedená vozem ev.č.6728 vypravená na linku 17 manipuluje v ulici Na Zámecké. Zaparkované automobily dlouhá léta neumožňovaly při mimořádných událostech využívat protisměrnou kolej. I to byl jeden z důvodů, proč se kolej začala využívat k odstavování záložního vlaku a psychologicky se tak na řidičích automobilů vynucovala její průjezdnost. | 20.4.1994
Souprava vozů T6A5 ev.č.8633+8615 vypravená na linku 7 projíždí ulicí Na Zámecké. | 18.11.2011
Souprava vozů T3, vypravených na linky 23 a 4 dokumentují původní podobu jednokolejné tratě s předjízdnou kolejí v ulici Na Zámecké. Linka 23 zde končila pravidelně od 9. května 1974 do 12. srpna 1978. Tedy od zahájení provozu linky metra C, do zahájení provozu linky metra A. Linka 4 se na předjízdnou kolej přidala v období rekonstrukce tratě v Nuselském údolí. | léto 1978
Souprava vozů T3 ev.č.6513+6512 vypravená na linku 18 manipuluje v ulici Na Zámecké. | 5.9.1997
Vůz T3R.PLF ev.č.8264 vypravený na linku 13 manipuluje v prostoru zastávky Náměstí Bratří Synků v ulici Na Zámecké. | 9.6.2014
Vůz Škoda 14T ev.č.9127 vypravený na linku 24 manipuluje v prostoru výstupní zastávky Náměstí Bratří Synků v ulici Na Zámecké. | 22.11.2013
Před výhybkou do smyčky Náměstí Bratří Synků odpočívá souprava vozů T3 ev.č.6389+6388 na záložním vlaku X vozovny Pankrác. | 1.7.1995
Souprava vozů T3M ev.č.8104+8036 vypravená na linku 11 projíždí ulicí Na Zámecké k zastávce Otakarova. | 5.12.2004
Souprava vozů T3 ev.č.6600+6601 na lince 23 projíždí ulicí Na Zámecké k Náměstí Bratří Synků. | 12.8.1998
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7126+7127 vypravená na linku 18 překonává v ulici Na Zámecké rozjezdovou výhybku do smyčky Náměstí Bratří Synků. | 5.12.2004
Vůz T3SUCS ev.č.7250 na záložním vlaku X vozovny Žižkov v ulici Na Zámecké vyčkává na svou příležitost. | 3.1.2003
Souprava vozů T3R.P ev.č.8368+8369 vypravená na linku 18 odbavuje cestující v dočasně zřízené zastávce Náměstí Bratří Synků v ulici Na Zámecké. | 5.12.2004
Vůz Škoda 15T ev.č.9227 vypravený na linku 7 odbavuje cestující v dočasně zřízené zastávce Náměstí Bratří Synků v ulici Na Zámecké. | 18.11.2004
Zimní idylka se sněhovým pluhem T3 ev.č.5404 vozovny Pankrác doprovázeným dispečerským vozem pražského Dopravního podniku v ulici Na Zámecké. | 5.1.1997
Vůz Škoda 15T ev.č.9244 na cvičné jízdě pózuje fotografovi v ulici Na Zámecké. | 8.1.2012
Souprava vozů T6A5 ev.č.8739+8733 vypravená na linku 11 projíždí ulicí Na Zámecké. | 5.12.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7258+7205 vypravená na linku 11 projíždí ulicí Na Zámecké k zastávce Horky. | 5.12.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8230+8231 překonává při manipulačním zátahu do vozovny Pankrác povrchovou kolejovou spojku Californien v ulici Na Zámecké a přejíždí na protisměrnou kolej. | 4.11.2011
Souprava vozů T3 ev.č.6432+T3SUCS ev.č.7100 vypravená na linku 18 odbavuje cestující v dočasné zastávce Náměstí Bratří Synků v ulici Na Zámecké a bude pokračovat ke křižovatce Zámecká. | 5.12.2004
Souprava vozů T3 ev.č.6494+6495 vypravená na linku 19 odbočuje do ulice Na Zámecké z původní tramvajové tratě v Otakarově ulici. | 10.10.1976
Souprava dvounápravových vozů vedená motorovým vozem ev.č.2239 vjíždí do ulice Na Zámecké v její jednokolejné podobě s předjízdnou kolejí. | 11.9.1982
Souprava vozů T6A5 ev.č.8695+8696 vypravená na linku 18 vjíždí do ulice Na Zámecké. | 5.12.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7242+7243 vypravená na linku 11 míří ulicí Na Zámecké k zastávce Otakarova. | 5.12.2004
Vůz T3R.P ev.č.8305 vypravený na linku 11 míří ulicí Na Zámecké k zastávce Otakarova. | 3.4.2005
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7282+7280 vypravená na linku 11 se ulicí Na Zámecké blíží do zastávky Náměstí Bratří Synků. | 5.12.2004
Prototypový vůz RT6N1 ev.č.9051 odstavený pro technickou závadu na manipulační trati v ulici Na Zámecké. | 1996
Vůz T1 vypravený na linku 1 manipuluje na předjízdné koleji v ulici Na Zámecké. | 1980
Sólo vůz T3SUCS ev.č.7204 vypravený na linku 11 míří ulicí Na Zámecké k zastávce Otakarova. | 3.4.2005
Sólo vůz T6A5 ev.č.8683 vypravený na linku 6 manipuluje v ulici Na Zámecké. | 21.7.2004
Vůz T3M ev.č.8016 vypravený na linku 6 manipuluje v prostoru zastávky Náměstí Bratří Synků v ulici Na Zámecké. | 21.7.2004
Souprava vozů T3 ev.č.6611+6610 vypravená na linku 18 manipuluje v prostoru ulice Na Zámecké před vjezdem do nástupní zastávky smyčky Náměstí Bratří Synků. | 10.7.2002
Souprava vozů T3M ev.č.8027+8102 vypravená na linku 11 překonává v ulici Na Zámecké rozjezdovou výhybku do smyčky Náměstí Bratří Synků. | 5.12.2004
Měřící vůz T3 ev.č.5522 v ulici Na Zámecké. | 12.9.1999
Souprava vozů T3R.P ev.č.8226+8227 vypravená na linku 11 projíždí ulicí Na Zámecké. | 5.12.2004
Souprava vozů T3M ev.č.8102+8027 vypravená na linku 11 stanicuje v dočasně zřízené zastávce Náměstí Bratří Synků v ulici Na Zámecké. | 5.12.2004
Souprava vozů T3 ev.č.6092+6142 na záložním vlaku X vozovny Pankrác. | 27.8.1995
Vůz Škoda 14T ev.č.9127 vypravený na linku 7 odbavuje cestující v dočasně zřízené zastávce Náměstí Bratří Synků v ulici Na Zámecké. | 18.11.2011
Cvičný vůz T3M ev.č.5519 překonává v ulici Na Zámecké povrchovou kolejovou spojku Californien, aby se z nesprávné koleje dostal na kolej správnou. | 7.11.2011
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7174+7175 vypravená na linku 18 projíždí ulicí Na Zámecké. | 5.12.2004
Souprava vozů T3R.P ev.č.8403+8404 vypravená na linku 18 projíždí ulicí Na Zámecké. | 5.12.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9027 na záložním vlaku X vozovny Hloubětín v ulici Na Zámecké vyčkává na svou příležitost, kterou byla v tomto případě pouze případná náhrada vlaku linky 36, která byla ukončena úvraťově v zastávce Pod Jezerkou. | 10.9.1995
Souprava vozů T3R.P ev.č.8306+8307 vypravená na linku 18 projíždí ulicí Na Zámecké. | 5.12.2004
Souprava vozů T3 ev.č.6383+6382 vypravená na záložní vlak X vozovny Pankrác v ulici Na Zámecké. | leden 1998

V blízkosti této tratě se nejprve 21. listopadu 1914 objevily koleje prodloužené tramvajové tratě z Bělehradské ulice na Náměstí Bratří Synků, o jedenáct let později se 1. listopadu 1925 v místě napojila tramvajová trať od Albertova a 1. června 1926 se její koleje vydaly dále až za dnešní nádraží Praha - Vršovice. Jenže tehdy zdejší ulice vypadaly jinak. Průjezd od divadla Na Fidlovačce k Otakarově rozhodně nebyl přímý a samotná Otakarova ulice byla velmi úzká. Tramvaje tudy původně jezdily prostorem, kde donedávna manipulovaly autobusy linky 193.

Když 10. října 1927 zahájila provoz vozovna Pankrác, bylo důležité, aby byla schopna vypravovat vlaky také ve směru do Vršovic. Stísněné poměry tehdejší křižovatky Otakarova bohužel neumožnily zřízení potřebných kolejových oblouků. Z počátku proto sólo motorové vozy odbočily ve směru k dnešní zastávce Divadlo Na Fidlovačce a s využitím kolejového přejezdu přejely na protisměrnou kolej, po níž se vydaly do Vršovic. Stejným způsobem probíhalo i zatahování. Tento systém ale nebylo možné využít pro provoz vlaku s vlečným vozem. Proto byl od 31. října 1927 zprovozněn v dnešní ulici Na Fidlovačce jednokolejný trojúhelník, nahrazující chybějící oblouky křižovatky Otakarova. Tramvaje jedoucí od Otakarovy odbočily v levostranném provozu na odbočnou kolej a následně couvaly zpět. V roce 1936 (17. ledna) byl trojúhelník upraven pro opačný směr pojíždění, kdy se na trojúhelník zacouvávalo a na trať vyjíždělo čelem. Po zavedení pravostranného provozu v roce 1939 se muselo opět jezdit původním způsobem a teprve v roce 1948 (15. října) byl trojúhelník znovu přestavěn.

Ve snaze co nejvíce zjednodušit vyjíždění z vozovny Pankrác ve směru do Vršovic, byl ve značně stísněných podmínkách na křižovatce Otakarova, 8. června 1949 zprovozněn jednokolejný oblouk od náměstí Bratří Synků do Otakarovy. Situaci měla ještě dále usnadnit manipulační jednokolejná trať v ulici Na Zámecké, pro jejíž napojení byla k 28. září 1956 zkrácena třetí kolej na Náměstí Bratří Synků, a k 24. říjnu 1956 dokončena částečná přeložka tratě v Otakarově ulici.

Protože kolej v ulici Na Zámecké, dokončená v listopadu 1956, byla vybavena i dalšími spojovacími oblouky (ve směru od Otakarovy do ulice Na Zámecké a z ulice Na Zámecké v severní části náměstí Bratří Synků zpět ke křižovatce Otakarova), bylo možné ji použít i pro případné obracení vlaků přijíždějících od Nuselského údolí. Poté, co byl 19. října 1957 na křižovatce Otakarova zřízen jednokolejný oblouk z Bělehradské ulice, bylo možné trať využít i k obracení v této relaci.

Po zprovoznění tratě se využívání trojúhelníku v ulici Na Fidlovačce omezilo, až byl k 9. září 1957 zcela zrušen.

Mezi 5. až 10. dubnem 1974 byla manipulační trať upravena přidáním předjízdné koleje, aby mohla být v oblasti křižovatky Otakarova ukončena tramvajová linka, jejíž manipulace však nebude blokovat provoz zatahujících vlaků.

Stísněná a nepřehledná podoba blízké křižovatky Otakarova dlouhodobě nevyhovovala dopravním potřebám města. Poté, co bylo rozhodnuto o přestavbě části Vršovické ulice mezi nádražím Vršovice a železničním podjezdem, byla do ní zahrnuta také přeložka Otakarovy ulice a výstavba nových mostů. Přestavba celé lokality byla velmi náročná, protože vyžadovala zboření všech obytných domů na jižní straně Otakarovy ulice a především výstavbu nového širokého železničního nadjezdu na jedné z nejfrekventovanějších pražských železničních tratí (a současně zhlaví vršovického nádraží).

Samotná rekonstrukce uzlu v Otakarově ulici začala 26. července 1976 a probíhala v několika fázích s provizorními kolejemi. Trať v ulici Na Zámecké byla upravena na obousměrný provoz doplněním o oblouk od Vladimírovy ulice na manipulační kolej, dále byl doplněn oblouk z ulice Na Zámecké do Vršovic a v Otakarově ulici byl vložen pravý přejezd. V této etapě byl vyloučen provoz po všech přímých kolejích na střední části původní kolejové křižovatky a zároveň byly tratě v Bělehradské a Otakarově ulici propojeny prostým obloukem bez výhybek. Trať v ulici Na Zámecké se začala využívat obousměrně k výjezdům a zátahům vlaků vozovny Pankrác. Pro směr z vozovny se trať směla využívat v době mezi 4:30 – 7:00 hodinou a 12:00 – 16:00 hodinou. Do vozovny se po trati smělo jezdit mezi 7:00 – 10:00 hodinou a 17:00 – 1:00 hodinou.

Ve druhé etapě byla od 20. září 1976 vyloučena z provozu trať v Nuselském údolí a ulicí Na Zámecké jezdila pravidelná linka 18. Provoz řídila světelná signalizace a nebyl proto již omezen jen na určité hodiny.

V rámci třetí etapy byl od 13. října 1976 zrušen provoz po staré trati v Otakarově ulici a na všech provizoriích a začalo napojování přeložky. V této době skončilo pravidelné využívání tratě v ulici na Zámecké pro manipulační jízdy vozovny. Od 23. října 1976 byl zahájen provoz na přeložené trati v Otakarově ulici, situované až od 21 metrů jižněji na vlastní těleso a vedené novým podjezdem pod železniční tratí. Na nové křižovatce Otakarova byly zřízeny dvoukolejné oblouky z Otakarovy k Tylovu náměstí a k Náměstí Bratří Synků. Provoz na trati v ulici Na Zámecké byl obnoven až 17. prosince 1976 poté, co byla dokončeno napojení křižovatky Zámecká, která zůstala, stejně jako v období před přestavbou, v podobě jednokolejného trojúhelníku, jen ležícího ve zcela jiné poloze. Trať tak byla o několik desítek metrů zkrácena. Napojení do Nuselské ulice přesto zůstalo v podobě z období přestavby, tedy včetně oblouku od křižovatky Vladimírova.

V roce 1986 proběhla kompletní rekonstrukce tratě metodou velkoplošných panelů BKV, během níž byla plně zdvoukolejněna. Dne 17. března 1986 byla v Nuselské ulici vyjmuta rozjezdová výhybka na trať od křižovatky Vladimírova a od 13. května byla v souvislosti se zahájením rekonstrukce samotné tratě v ulici Na Zámecké také odpojena spojovací kolej (smyčka) na náměstí mezi ulicí Na Zámecké a hlavní tratí. K 1. červenci je zároveň zahájena rekonstrukce křižovatek Otakarova a Vladimírova, a tak když je k 1. září v oblasti obnovován provoz, čekají na tramvaje zrekonstruované obě křižovatky a do nové osy přesunutá dvoukolejná trať v ulici Na Zámecké. Provoz přes náměstí bratří Synků mezi křižovatkami Otakarova a náměstí bratří Synků je obnoven až o měsíc později, 1. října, stejně tak spojovací koleji, tedy smyčce Náměstí bratří Synků.

Aby byly zlepšeny přestupy mezi nočními linkami v oblasti křižovatky Otakarova, začala být trať v ulici Na Zámecké využívána v pravidelném provozu od 31. května 1997 obousměrně pro linky mířící k Vozovně Pankrác a na Spořilov do té doby přes zastávku Náměstí Bratří Synků.

V závěru roku 2011 probíhala rekonstrukce tratě v Nuselské ulici mezi křižovatkami Otakarova a Vladimírova. Došlo k úplné rekonstrukci tratě, spočívající v odstranění velkoplošných panelů BKV a jejich náhradě klasickou konstrukcí koleje na železobetonových pražcích s asfaltovým zákrytem. Rekonstruována byla také křižovatka Náměstí Bratří Synků, jejíž rozjezdová výhybka je nově radiově ovládaná. Po delším čase se zde užilo netradičních metod linkového vedení, resp. pojíždění kolejové sítě.

Úsek mezi ulicí Na Zámecké a křižovatkou Vladimírova byl rekonstruován jednokolejně za pomocí povrchových kolejových přejezdů Californien. V první etapě, probíhající od 31. října do 4. listopadu, kdy vlaky využívaly původní kolej ve směru do centra, zatímco v koleji z centra mezi křižovatkami Náměstí Bratří Synků a Vladimírova probíhala stavební činnost, byl v ulici Na Zámecké použit levý přejezd Californien. Druhá etapa, probíhající od 7. do 11. listopadu, znamenala prohození kolejových spojek a provoz po již obnovené koleji z centra. Provoz na jednokolejce probíhal pouze v určitých časových obdobích, aby neomezoval stavební činnost.

Krátkou prohlídku tramvajové trati začneme na křižovatce Otakarovy ulice s ulicí Na Zámecké, kde tramvajová trať začíná. Blíže k levému chodníku, ne tedy středem ulice trať míří přímým úsekem k výhybce na kolej smyčky Náměstí bratří Synků. Ještě před výhybkou je pouze v našem směru jízdy umístěna zastávka Náměstí Bratří Synků. Následuje zhruba šedesátimetrový úsek k levým obloukům křižovatky na náměstí bratří Synků, kde tato zejména trať končí.

Celá trať je vybudována metodou velkoplošných panelů BKV. Výjimku tvoří rozjezdová výhybka smyčky Náměstí Bratří Synků, která je klasické konstrukce s krytem ze žulové dlažby a oblouky přiléhající ke křižovatce Náměstí Bratří Synků, které také kryje velká žulová dlažba.

Zastávky umístěné na popisované trati:
 • Náměstí Bratří Synků
  - výstupní zastávka pro vlaky jedoucí do smyčky, případně nácestná zastávka ve směru k zastávkám Horky a Nuselská radnice, u východního okraje ulice Na Zámecké, před vyústěním na Náměstí Bratří Synků, nástup přímo z chodníku pro dva vlaky 2xT
 • Provozované linky na popisované trati:
  Teprve od 14. června 1997 se na tramvajové trati objevily pravidelné tramvajové linky vedené touto ulicí po pravidelné trase. Pravda, jde pouze o noční linky 53 a 56, které byly na tuto trať převedeny v rámci zlepšení přestupního uzlu nočních linek v Otakarově ulici. V denním provozu všedních dnů využívá kolej mezi křižovatkou Zámecká a smyčkou Náměstí Bratří Synků linka 13.

  Fotocesta po trati Zámecká - Náměstí Bratří Synků
  Počátek trať propojující Otakarovou ulici s náměstím Bratří Synků ulicí Na Zámecké. Středem ulice Na Zámecké míří trať zřízená velkoplošnými panely BKV přímým úsekem. V celé délce pravého chodníku je zřízena nácestná a výstupní zastávka Náměstí Bratří Synků. Středem ulice Na Zámecké míří trať zřízená velkoplošnými panely BKV přímým úsekem. V celé délce pravého chodníku je zřízena nácestná a výstupní zastávka Náměstí Bratří Synků. Středem ulice Na Zámecké míří trať zřízená velkoplošnými panely BKV přímým úsekem. V celé délce pravého chodníku je zřízena nácestná a výstupní zastávka Náměstí Bratří Synků. Středem ulice Na Zámecké míří trať zřízená velkoplošnými panely BKV přímým úsekem. V celé délce pravého chodníku je zřízena nácestná a výstupní zastávka Náměstí Bratří Synků.
  Trať míří k rozjezdové výhybce na spojovací kolej, smyčku Náměstí Bratří Synků. Rozjezdová výhybka do smyčky Náměstí Bratří Synků z ulice Na Zámecké. Trať v ulici Na Zámecké pokračuje i nadále přímým úsekem zřízeným z velkoplošných panelů BKV. Trať v ulici Na Zámecké pokračuje i nadále přímým úsekem zřízeným z velkoplošných panelů BKV. Trať v ulici Na Zámecké pokračuje i nadále přímým úsekem zřízeným z velkoplošných panelů BKV.
  Trať v ulici Na Zámecké pokračuje i nadále přímým úsekem zřízeným z velkoplošných panelů BKV. Tramvajová trať opouští velkoplošné panely BKV a v levém oblouku, který se klasické konstrukce se zákrytem z velké žulové dlažby míří ke křižovatce Náměstí Bratří Synků. V levém oblouku trať spěje do sloučení s kolejemi hlavní tratě na náměstí Bratří Synků. V levém oblouku trať spěje do sloučení s kolejemi hlavní tratě na náměstí Bratří Synků. Pohled na trať v ulici Na Zámecké od křižovatky Náměstí Bratří Synků.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021